Angus McMillan: pathfinder
Cox, Kenneth
Olinda, Vic. Olinda Public Relations. 1973. 185 p.

Angus Og: from the Og logs
Bain, Ewen ; Bain, Sheila
Glasgow. Zipo Pub. 1999. 160 p.

Angus Og of the Isles
Grant, I. F
Edinburgh. W. & R. Chambers. 1969. xi, 195 p.

Angusola y los cuchillos
Novás Calvo, Lino ; Romero, Cira
Santiago de Cuba. Editorial Oriente. 2003. 221 p.

The Angus Site: a late prehistoric settlement along the Rio Bonito, Lincoln County, New Mexico
Zamora, Dorothy A ; Oakes, Yvonne Roye ; Akins, Nancy J
Santa Fe, N.M. Museum of New Mexico, Office of Archaeological Studies. 2000. xii, 278 p.

Anguss- und Anschnittprobleme beim Spritzgiessen
Düsseldorf. VDI-Verlag. 1975. v, 178 p.

Aṅgustāna te lekhaṇī
Pataṅge, Rameśa
Mumbaī. Āsvāda Prakāśana. 2003. 210 p.

Angus, thongs and full-frontal snogging: confessions of Georgia Nicolson
Rennison, Louise
New York. HarperCollinsPublishers. 2000. 247 p.

Angustia
Adriani, Alex
Lawrence, MA. CBH Books. 2008. p. cm.

Angustia
Cahill C., Enrique Antonio
Santiago de Chile. 1960. 73 p.

Angustia
Leiva, Raul
Mexico. Letras de Mexico. 1942. 2 p. l. 7-92 p., 1 l.

Angustia de expresar
Sola, René de
Caracas. Academia Nacional de la Historia. 1988. 167 p.

Angústia e conhecimento
Rawet, Samuel
São Paulo. Vertente Editora. 1978. 39 p.

Angústia em Pequim
Braga, Maria Ondina
Lisboa. Ulmeiro. 1984. 155 p.

Angústia florida: (versos)
Campos, Astério de
Rio de Janeiro. Pongetti. 1967. 187 p.

Angustia fragmentaria
Santos, Luisa
Lisboa, Portugal. CLIMEPSI-Sociedad Medico-Psicological. [2004]. 119 p.

Angústia numeral: poesia
Pinto, Antísthenes ; Pinto, Antísthenes
Manaus. Edição Prefeitura Municipal de Manaus. 1976. 83 p.

?Angustia ó esperanza?: (poesía de la existencia)
Sánchez Jiménez, Moisés
Valencia. Cosmos. D.L. 1976. [126] p.

Angústia para o jantar
Monteiro, Luís de Sttau
Lisboa. [Atica]. 1961. 241 p.

Angustiario
Velásquez, Wilfredo
[S.l. s.n. 1983]. [26] leaves.

Angustias entre lienzos y pinceles
Velásquez, Osvaldo
Bogotá, Colombia. Plaza & Janes Editores. 1987. 207 p.

Angustia social
Restrepo de Sarasti, Gabriela
[Medellín, Colombia. 1973]. 278 p.

Angustia y esperanza
Oñate Saavedra, Sylvia
[Chile?. s.n. 1992?]. 112 p.

Angustus--professorstroll
Andersson, Magda Henning
[Stockholm. Bonnier. 1955]. 138 p.

Angus Wilson: a biography
Drabble, Margaret
London. Secker & Warburg. 1995. xxi, 714 p.

Angus Wilson: a biography
Drabble, Margaret
New York. St. Martin's Press. 1996. xix, 716 p.

Angus Wilson
Gardner, Averil
Boston. Twayne Publishers. c1985. 140 p.

Angus Wilson
Gransden, K. W
Harlow. published for the British Council and the National Book League by Longmans. 1969. 31 p.

Angus Wilson: a bibliography, 1947-1987
Stape, J. H ; Thomas, Anne N
London . Mansell Pub. 1988. xvi, 327 p.

Angus Wilson: Hemlock and after: a study in ambiguity
Wogatzky, Karin
Bern. Francke Verlag. [1971]. viii, 129 p.

The Angus Wilson manuscripts in the University of Iowa Libraries
McDowell, Frederick P. W ; Graves, E. Sharon
Iowa City. Friends of the University of Iowa Libraries. 1969. 16 p.

Angus Wilson, mimic and moralist
Faulkner, Peter
London. Secker & Warburg. 1980. xii, 225, [1] p.

Angus y el gato
Flack, Marjorie
Garden City, N.Y. Doubleday. c1977. [32] p.

Angūṭha chāp
Hilāl Seohārvī
Naʼī Dihlī. Shān-i Hind Pablīkeshanz. 1990. 135 p.

Angūṭhe kā nishān
Zākira, Kaśmīrī Lāla
Naʼī Dillī. Nāvilistān : taqsīmkār, Maktabah-yi Jāmiʻah. 1978. 144 p.

Aṅguttaranikāya: Sūtrānta piṭakayehi Dolossatalos vana granth[yan]. Laṅkā Bauddha Maṇḍalayē āradhanayen Tripiṭaka Parivartana Kāraka Sabhāvē Aṅguttaranikāya Saṃsodhaka Maṇḍalaya visin Karaṇa lada Siṃhala parivartanyen yuktayi
[Koḷamba]. Laṅkā Āṅḍuva. 1960-1977. 6 v.

The Anguttara-nikaya
Morris, Richard ; Hardy, Edmund ; Hunt, Mabel ; Davids, Caroline A. F. Rhys
London. Pub. for the Pali text society, by H. Frowde. 1885-1910. 6 v.

Aṅguttaranikāye Manorathapūraṇī
Buddhaghosa
Igatapurī. Vipaśyana Viśodhana Vinyāsa. 1995. 3 v.

Aṅguttaranikāye Sāratthamañjūsā
Sāriputta
Igatapurī. Vipásyanā Viśodhana Vinyāsa. 1995. 3 v.

Angūzah: aksīr-i kāyā va māyā ke k̲h̲āṣ rumūz āshkārā karnevālī nādirah-yi rozgār kitāb
Ismāʻīl Amritsarī, Muḥammad
Lāhaur. Maktabah-yi Rafīq-i Rozgār. [1981?]. 208 p.

Ångvälten: och andra noveller
Kyrklund, Willy
Stockholm. A. Bonnier. 1948. 175 p.

♯aœng vien va phat trieœn ♯aœng vien: trong nen kinh te thiĐ tr¡ʻ¡Łng ♯iĐnh h¡ʻ¡Łng xa hoĐi chuœ nghia
MaĐch, Quang Thang
Ha NoĐi. Nha xuat baœn Lao ♯oĐng. 2006. 498 p.

Angwa/Chisunga Ward: a socio-economic baseline survey of community households
Cutshall, Charles R ; Hasler, R
[Harare]. Centre for Applied Social Sciences, University of Zimbabwe. [1991]. 108 leaves.

Ang walang kamatayang buhay nina Florente at Laura: sa kaharian ng Albanya
Balagtas, Francisco ; Gana, Rosario Bella
Sta. Cruz, Manila. Philippine Book Co. 1977, c1947. vii, 143 p.

Angwamas minosewag Anishinabeg: Time of the Indian special Bicentennial issue
White, James L
[St. Paul, Minn. COMPAS]. c1976. 86 p., [2] leaves of plates.

Ang Weltanschauung ng Pilipino: ang weltanschauung ng Pilipino sa mga wika, panitikan, kulturang popular, sining na biswal at ibang larangan
[ ]. Surian ng Wikang Pilipino. 1980. 332 p. ; 27 cm.

Ang wikang Filipino: atin ito
Paz, Consuelo J
Diliman. Sentro ng Wikang Filipino, Unibersidad ng Pilipinas. c2005. iv, 88 p.

Ang wikang Filipino: atin ito
Paz, Consuelo J
Lungsod Quezon. Sentro ng Wikang Filipino, Sistemang Unibersidad ng Pilipinas. c1995. v, 90 p.

Ang wikang Filipino sa loob at labas ng akademya't bansa: unang sourcebook ng Sangfil, 1994-2001
Santos, Benilda
[Quezon City]. Sanggunian sa Filipino. 2003. 374 p.

Angyal
Szűcs, Enikő
[Bratislava]. AB-ART. c2000. 64 p.

Angyal a város felett: összegyűjtött versek Kondor-képekkel
Kondor, Béla ; Győri, János
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. c1987. 284 p., [24] p. of plates.

Angyalbárányok: magyar legendamesék
Nagy, Zoltán
Budapest. Móra Ferenc. 2000. 99 p.

Angyalfia
Jékely, Zoltán
[Budapest]. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1978. 267 p.

Angyalföldi rapszódia: szociográfikus regény
Szentiványi, Kálmán
[Budapest]. Kossuth. 1982. 409 p. ; 21 cm.

Angyali társaságban
Doszpod, Béla
Budapest. Biográf. 1997. 470 p.

Angyalkacsinalas: dokument
Grecso, Krisztian
[Budapest]. Jozsef Attila Ko˜r. 1999. 70 p.

Angyal lépked föld fele
Szöllősi, Zoltán
Budapest. Szent István Társulat. 2004. 142 p.

Angyalok: regény
Czakó, Gábor
[Budapest]. Szépirodalmi Könyvkiadó. c1992. 285 p.

Angyalok játszanak
Bogdánfi, Sándor
Újvidék. Forum. 1974. 194 p.

Angyalzsugor: a Pegazus-nemzedék antológiája
Balász, F. Attila
[Bratislava]. AB-ART. 1997. 63 p.

Angyāre
Gibran, Kahlil
Rāvalpinḍī. Parvāz Pablīkeshanz. 1984. 84 p.

ʻAngyī Mư̄ang Sayām
Charoen Tanmahapran
Krung Thēp. Samnakphim Chatraphī. [1999]. 112 p.

Angylion y Pasg
Hartman, Bob ; Jonke, Tim
Bangor, Gwynedd. Cyhoeddiadau'r Gair. c1999. [32] p.

An͡gyraqaĭ i Dzhungarii͡a: istorii͡a gibeli Dzhungarii
Danii͡arov, Kalibek
Almaty. K. Danii͡arov. 2002. 166 p.

ʼA nhacʻ cimʻʺ: khetʻ poʻ kabyā nhaṅʻʹ khaṃ cāʺ mhu choṅʻʺ pāʺ
Ranʻ kunʻ. Muiʺ Maṅʻʺ Cā pe. 1997. 75 p.

ʼA nhacʻ khu nacʻ chayʻ mrokʻ Buddhabhāsā Kalyāṇa Yuva ʼA saṅʻʺ krīʺ, Vuiṅʻ ʼAmʻ Bhī ʼE
[Rangoon]. Buddhabhāsā Kalyāṇa Yuva ʼA saṅʻʺ. 1977. 156 p., [2] p. of plates.

A nhac le chay nhan£ a khra vatthu tui mya: Ca pe loka nok khamĐ Kui Bhumma vatthu tui cu cann mhu
Nat Nvay
Ran kun. Nhac khyui£ vuin Ca pe tuik. 2004. 261 p.

ʼA nhacʻ nhacʻ chayʻ
Khyacʻ Koṅʻʺ
Ranʻ kunʻ. Ta sakʻ tā Cā pe. 1967. 208 p.

ʼA nhacʻ suṃ ̋ chayʻ
Khyacʻ Nuiṅʻ
Praññʻ thoṅʻ cu Ripʻ sā, [Rangoon]. Nuiṅʻ Cā pe. 2002. 230 p.

A nhac tac ra kyo ma po tim mrup ne khai£ so Cac kuin tuinĐ, Rvhe bhui kha ruin, Tan£ chan mrui£ nay, Kyvan to kun rva mha Anglip to lhan re sa ma a rhanĐ lat lat mre mrup r* a sat khamĐ sva ra rha so Buil Mra e* sa muin nup kui Khan Nu chann Cha ra to ka pho thut than rha pra chui tha so Buil Mra a kronĐ si kon ca ra
Kyok tamĐ ta, (Ran kun). YumĐ krann khyak Ca pe. 2005. 83 p.

ʻAn hādhā wa-dhāka: maqālāt
Quṣaybī, Ghāzī ʻAbd al-Raḥmān
al-Riyāḍ. Dār al-Waṭan. 1978. 165 p. ; 20 cm.

Ánh đạo vàng
Võ Đình Cường
[Sceaux, France]. Lá Bó̂i. [1976]. 149 p.

Anh Đức, Nguyẽ̂n Quang Sáng, Sơn Nam: tuyẻ̂n chọn và trích dã̂n những bài phê bình, bình luận văn học của các nhà văn, nhà nghiên cứu Việt Nam và thé̂ giới
Vũ, Tié̂n Quỳnh
[Nha Trang?]. Nhà xuá̂t bản tỏ̂ng hợp Khánh Hòa. 1992. 96 p.

An hĐikayat£ha
Naraqi, IhĐsan ; Kay, Hurmuz
Tihran. Nashr-i HĐikayat-i Qalam, Jamiah-i Iraniyan-i Sabiq. 1381- [2003- ]. v. <1>.

Anhaga
Bantock, Gavin
London. Anvil Press Poetry; Distributed by Routledge and Kegan Paul. 1972. 30 p.

Anhaga
Furberg, Jon
Vancouver. Arsenal Editions. c1983. 76 p.

An Haicléara Mánas: a nineteenth-century text from Clifden, Co. Galway
Lyden, Patrick ; Stenson, Nancy ; Lyden, Patrick
[Dublin, Ireland?]. School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies. 2003. lxvi, 199 p.

An hai meng meng
Nushandala
Xinjiapo. Xinjiapo Qing nian shu ju. 2005. 263 p.

Anhaiser, Barton, Brovec, Nohavitza, Pudich generations and relations
Anhaiser, Leon Anton
Sugar Land, Tex. (803 Venice, Sugar Land 77478-3812). L.A. Anhaiser. c1997. iv, 349 p.

ʹA ṅhāʺ khandhā mrhonʻ ra prī nhanʻʹ ʼa khrāʺ vatthu tui myāʺ
Co Noṅʻ
Pu lai mruiʹ, Maṅgala duṃ. Khyui teʺ saṃcā pe. 2004. 120 p.

An half-century discourse: addressed to the people of Billerica, Feb. 21, 1813
Cumings, Henry
Cambridge. Printed by Hilliard and Metcalf. 1813. 31 p.

An half century sermon: delivered at Ashburnham, Nov. 3, 1818
Cushing, John
Worcester. Printed by William Manning. [1818]. 23 p.

An half-century sermon: occasioned by the completion of fifty years, from the time of the author's ordination to the work of the gospel ministry, at Brooklyn (Connecticut) and delivered on the Lord's-day, Feb. 2, 1806
Whitney, Josiah
Windham. Printed by J. Byrne. 1806. 20 p.

Anhållen eller häktad
Stockholm. Justitiedepartementet. 1988. 16 p.

Anhalt-Dessau 1737-1762: seine vier Fürsten und Brenckenhoff
Knobelsdorff-Brenkenhoff, Benno von
Bonn. Dümmler. 1987. 132 p., xx p. of plates.

Anhalter Bahnhof: Gedichte
Aichelburg, Wolf von
Innsbruck. Wort und Welt Verlag. c1985. 48 p.

Der Anhalter Bahnhof und seine Lokomotiven
Gottwaldt, Alfred Bernd
Du˜sseldorf. Alba. c1986. 144 p.

Anhalterwesen und Anhaltergefahren: unter besonderer Berücksichtigung des "Kurztrampens"
Fiedler, Joachim
Wiesbaden. Bundeskriminalamt Wiesbaden. 1989. 1 v. (unpaged).

Anhalt im Dienste des Führers
Dessau. 1937. vi, 144 p.

Anhalt im Goldrand: Motive aus Anhalt auf Keramik und Porzellan
Weiss, Thomas ; Melzer, Reinhard
Dessau. Kulturstiftung DessauWörlitz. [2000]. 143 p.

Anhaltische Baumeister, Baumeister in Anhalt: (vornehmlich des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts)
Ziegler, Günter
Dessau. Kulturamt und Amt für Denkmalpflege. 1992. 2 v.

Anhaltische Münzen und Medaillen vom Ende des XV. Jahrhunderts bis 1906
Mann, J
Leipzig. Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik. 1975. 220, 25 p., lxxxiii leaves of plates.

Die anhaltischen Münzen des Mittelalters
Thormann, Heinz
Münster/Westfalen. Numismatischer Verlag Dombrowski. 1976. 104, [28] p., 23 leaves of plates.

Anhaltische Schlösser in Geschichte und Kunst
Erdmute, Alex ; Bohm, Dieter
Niedernhausen/Ts. Falken. c1991. 207 p.

Anhält'sche Dorfjeschichten: Auswahlbd. aus d. Paschlewwer Jeschichten
Wäschke, Hermann ; Krause, Willibald
Berlin. Evangelische Verlagsanstalt. 1977. 166 p.

Anhalt'sches schriftsteller-lexikon
Schmidt, Andreas Gottfried
Bernburg. Bei F.W. Gro˜ning. 1830. p. cm.

Anhaltspunkte: ges. Gedichte
Block, Detlev
München. Delp. 1978. 159 p.

Anhaltspunkte: Essays
Boulez, Pierre
Kassel . Bärenreiter-Verlag. 1979, c1975. 414 p.

Anhaltspunkte: Studien zur Kunst und Kunsttheorie
Hofmann, Werner
Frankfurt am Main. Fischer Taschenbuch Verlag. c1989. 319 p.

Anhaltspunkte: Ein Buch f. junge Menschen
Schulze-Wegener, Gunther
(Gütersloh). Gütersloher Verlagshaus G. Mohn. (1969). 156 p. with illus.

Anhaltspunkte für ärztliche Gutachtertätigkeit im sozialen Entschädigungsrecht und nach dem Schwerbehindertengesetz
Bonn. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung. 1996. xi, 353 p.

Anhaltspunkte für die ärztliche Begutachtung Behinderter nach dem Schwerbehindertengesetz
Rauschelbach, Heinz-Harro ; Pohlmann, Jürgen
Bonn. Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung. 1977. viii, 107 p.

Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit im Versorgungswesen
Goetz, Ernst ; Rauschelbach, Heinz-Harro
Bonn. Bundesmin. f. Arbeit u. Sozialordnung. 1973. xi, 215 p.

Anhāṃ cūhā thothe dhāna
Sewā Siṅgha
Ammritasara. Bhāī Sewā Siṅgha. [19--]. ix, 162 p.

An Ham-gwang pyongnon sonjip
An, Ham-gwang ; Kim, Chae-yong ; Yi, Hyon-sik
Soul-si. Pagijong. 1998. 5 v.

Anhand meines Bruders: ein Doppelporträt
Fröhlich, Hans J
München. C. Hanser. [c1974]. 278 p.

Anhang: die Bürgervorsteherwahlen in der Stadt Osnabrück von 1849-1918 und die Wahlen zum Bürgervorsteherkollegium und zum Rat der Stadt von 1919-1976
Kischnick, Klaus ; Kischnick, Klaus
Osnabrück. Oberstadtdirektor, Amt für Statistik. 1977. 54 p.

Anhang 2 bis 5 zu Implikationen von drei unterschiedlichen Curriculum-Prozessen
Frei, Alfons ; Frei, Alfons
[Kiel. Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften. c1986]. 175-323 p.

Anhangabau: historia e urbanismo
Simoes Junior, Jose Geraldo
Sao Paulo. Editora SENAC Sao Paulo. c2003. 192 p.

Der Anhang als dritter Teil des Jahresabschlusses: eine Analyse der bisherigen und der zukünftigen Erläuterungsvorschriften für die Aktiengesellschaft
Russ, Wolfgang
Bergisch Gladbach. J. Eul. 1984. xi, 332 p.

Das Anhangen an Gott: ein Unterricht
Tersteegen, Gerhard ; Albertus
Germantown. Gedruckt bey C. Saur. 1764. [7], 56 p.

Die Anhänger in der Slowakei
Furmánek, Václav
München. Beck. c1980. viii, 61 p., 44 p. of plates.

Anhänger in Griechenland von der mykenischen bis zur spätgeometrischen Zeit: (griechisches Festland, Ionische Inseln, dazu Albanien und Jugoslawisch Mazedonien)
Kilian-Dirlmeier, Imma
München. Beck. c1979. xii, 283 p., [56] leaves of plates.

Die Anhänger in Südbayern
Wels-Weyrauch, Ulrike
Stuttgart. F. Steiner. 1991. 130, 69 p.

Die Anhänger und Halsringe in Südwestdeutschland und Nordbayern
Wels-Weyrauch, Ulrike
München. Beck. c1978. ix, 214 p., [67] leaves of plates.

Anhangsorgane der Flechten: ihre Strukturen u. ihre systemat. Verteilung
Hannemann, Brigitte
Lehre. Cramer. 1973. 123, [73] p.

Anhang von Zukunft: Gedichte
Kosovel, Srečko
Leipzig. Reclam. 1986. 129 p.

Anhang zu dem Buche, Die Parabase und die Zwischenakte der alt-attischen Komödie
Agthe, C ; Agthe, C
Altona. A. Lehmkuhl. 1868. xi, 142 p.

Anhang zu dem Gesangbuch der vereinigten evangelischlutherischen Gemeinen in Nord-Amerika: enthaltend den kleinen Catechismus Lutheri, Evangelia und Epistelm, auf alle Sonntage, wie auch auf die hohen Feste durchs ganze Jahr, mit Kirchengebeten
Germantaun. Gedruckt bey Michael Billmeyer. 1790. 80 p.

Anhang zu Homers Odyssee, schulausgabe
Ameis, Karl Friedrich ; Hentze, Karl
Leipzig. B. G. Teubner. 1889-1900. 4 v.

Anhang zum Anti-Kant: in einer Widerlegung der Kantischen Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
Stattler, Benedikt
München. Bey J. Lentner. 1788 [i.e. 1789]. 332 p.

Anhang zum Schlussbericht, Berufsorientierung erwerbstätiger Mütter: zum Struktur- und Einstellungswandel mütterlicher Erwerbstätigkeit
Bertram, Hans ; Bayer, Hiltrud ; Bertram, Hans
München. Deutsches Jugendinstitut. [1984]. 1 v. (various pagings).

Anhang zum Zend-Avesta
Kleuker, Johann Friedrich ; Anquetil-Duperron ; Foucher, Paul
Leipzig und Riga. J.F. Hartknoch. 1781-83. 2 v.

Anhāra: Maithilī lokajīvanaka upanyāsa
Singh, Suresh
Paṭanā. Bhāratī Nilayama. 1974. 75 p.

Anhāra jaṅgala: samasyāmūlaka Maithilī nāṭaka
Akkū, Aravinda
Paṭanā. Cetanā Samiti. 1987. 46 p.

Anharaka virodha me: katha-sangraha
TĐhakura, Aravinda
Supaula, Bihara. Viplava PhaundĐesana. 2007. 120 p.

Ānhara pīṛā: Magāhī kahānī saṅgraha
Parameṃśvarī
Lakhīsarāya. Akhila Magahī Maṇḍapa. 2004. vi, 121 p.

Anhār barrīyah
Rifqah, Fuʼād
Bayrūt. Dār al-Nahār. 1982. 107 p.