Arbeidsmarkt in perspectief
Beer, Paul de ; Beer, Paul de
[Deventer]. Van Loghum Slaterus. [1989]. 217 p.

Arbeidsmarktmodel zorgsector (AMOZ)
Vermeulen, H
Den Haag. Stichting Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek. [1995]. iv, 73 p.

Arbeidsmarkt op drift: de mogelijke rol van de overheid, werkgevers en vakbonden op de arbeidsmarkt
Barendregt, N
[Amsterdam]. Industriebond FNV. 1986. 190 p.

Arbeidsmarktparticipatie in Nederland: plaatsbepaling in internationaal perspectief
Paridon, C. W. A. M. van
's-Gravenhage. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 1990]. vi, 90 p.

Arbeidsmarktperspektief voor allochtonen
Reynaert, W. M
Assen. Van Gorcum. 1988. 133 p.

Arbeidsmigratie en transformatie in koloniaal Azië
Breman, Jan
Rotterdam. Comparative Asian Studies Programme. 1985. ix, 129 p.

Arbeidsmiljø: en innføring i Lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø
Oslo. NAF. 1977. 150 p.

Arbeidsmiljø 1980: noen hovedresultater
Iversen, Gunvor
Oslo. Statistisk sentralbyrå. 1982. 79 p.

Arbeidsmilj©ıloven: Lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmilj©ı, arbeidstid og stillingsvern mv. : kommentarutgave
Fougner, Jan ; Holo, Lars
Oslo. Universitetsforlaget. c2006. 1317 p.

Arbeidsmilj©ıloven: kommentarer, praksis, veiledning
Larsen, Per Arne
Oslo. Ad Notam Gyldendal/Tiden norsk forlag. c1999. 590 p.

Arbeidsmiljø & demokratisering
Bjørnstad, Jan Henrik ; Bjaaland, Torstein
[Oslo]. Tiden norsk forlag. c1980. 454 p.

Arbeidsmiljøet: arbeidervern, ergonomi, arbeidshygiene
Eile, Ingemar ; Pettersen, Børre
Rud. NKI-forlaget. 1982. 273 p.

Arbeidsmiljøet i fokus igjen: om innstillingen fra Arbeidsmiljølovutvalget, "Det gode arbeidsmiljø er lønnsomt for alle"
Oslo. Kommunaldepartementet. 1992. 16 p.

Arbeidsmiljøet på kontinentalsokkelen: utredning
Oslo. Universitetsforl. 1976. 61 p.

Arbeidsmiljø i detaljhandelen
Oslo. Norsk produktivitetsinstitutt. 1978. iv, 92, [26] p.

Arbeidsmiljø i et skipsverft: delrapport fra prosjektet "Arbeid, helse og økonomi"
Hjort, Lisbet
Oslo. Norsk produktivitetsinstitutt. 1978. 97 p. in various pagings.

Arbeidsmiljøloven: lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. : kommentarutgave
Fougner, Jan ; Holo, Lars ; Friberg, Odd
Oslo. Universitetsforlaget. c2003. 1068 p.

Arbeidsmiljøloven: kommentarer til lov av 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. med endringer, sist ved endringslov av 30. april 1998 nr. 24
Friberg, Odd ; Fougner, Jan ; Holo, Lars
Oslo. Tano Aschehoug. 1998. xv, 811 p.

Arbeidsmiljøloven: kommentarer til Lov av 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. med endringer, sist ved Endringslov av 6. januar 1995 nr. 2
Friberg, Odd
Oslo. Tano. 1995. xviii, 739 p.

Arbeidsmiljøloven: kommentarer til Lov av 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v., med endringer ved lov av 3. juni 1977
Friberg, Odd
Oslo. Tanum-Norli. 1978. 524 p.

Arbeidsmiljøloven: en merkesak for arbeiderbevegelsen
Pettersen, Børre
Oslo. Arbeidernes opplysningsforbund : Tiden. c1977. 146 p.

Arbeidsmiljøloven: stikkord, oppslagsord
Ustad, Bjørn
Oslo. Vern og velferd. [1982?]. 76 p.

Arbeidsmiljøloven: økt innsats for bedre arbeidsmiljø : innføring og fullstendig lovtekst
[Oslo]. Departementet. 1977. 63 p.

Arbeidsmiljølovens muligheter: noen synspunkter på endel virkemidler og gjennomføringsproblemer i helsevernet
Evju, Stein
Oslo. Universitetet i Oslo, Inst. for offentlig rett. 1976. v, 43, 6 p.

Arbeidsmiljø og helse: yrkeshygienens og bedriftshelsetjenestens frembrudd og utvikling i Norge
Natvig, Haakon Valde ; Thiis-Evensen, Eyvind
Lysaker. Norsk bedriftshelsetjeneste. 1989. 333 p.

Arbeidsmobiliteit, beloning en loopbaan: de flexibiliteit van werkenden en werklozen
Vissers, A. M. C ; Groot, W. N. J
's-Gravenhage. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 1988]. iv, 108 p.

Arbeidsmobiliteit in de detailhandel: verslag van de eerste fase van het onderzoek in het kader van het impuls-programma in de detailhandel
Driel, H. J. van ; Straten, E. van
Den Haag. Hoofdbedrijfschap Detailhandel. [1995]. 47 p.

Arbeidsmobiliteit in internationaal perspectief
Ours, J. C. van
ʼs-Gravenhage. Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek. 1990]. 59 p.

Arbeidsmobiliteit naar bedrijfs- en grootteklasse: een eerste verkenning
Hoeven, W. H. M. van der
Zoetermeer. Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. [1990]. 56 p.

Arbeidsmobiliteit van wetenschappelijk personeel: een empirisch onderzoek naar feitelijke mobiliteit, redenen voor (non)mobiliteit en mobiliteitsbeleid
Timmerhuis, V ; Vermeulen, H
Tilburg. IVA Tilburg. [1993]. vi, 202 p.

Arbeidsmotivatie: een handreiking aan de manager
Knaapen, A. L. M
Deventer. Kluwer. 1980. 96 p.

Arbeidsmotivatie als management-instrument
Moor, W. de
Houten. Bohn Stafleu Van Loghum. 1992. 131 p.

Arbeids- og lederpsykologi
Bjørvik, Kjell Inge
Oslo. Bedriftsøkonomen. 1973. 336 p.

Arbeidsomset en afwesigheid onder Bantoewerkers in sommige gedesentraliseerde groeipunte in Transvaal
Redelinghuys, Hermanus Jacobus ; Terblanche, Stephanus Salomon
Pretoria. Instituut vir Mannekragnavorsing, Suid-Afrikaanse Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing. 1976. v, 121 p.

Arbeidsomstandighedenbesluit: tekst na inwerkingtreding van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet 1998
Boere, A. H. M
Alphen aan den Rijn. Samsom. 1999. 194 p.

Arbeidsomstandigheden in de houtverwerkende industrie: overzicht van de voornaamste knelpunten wat betreft de blootstelling aan geluid, trillingen, gassen, dampen en stof
Beumer, P. F. M
Den Haag. Directoraat-Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. [1991]. 118 p.

Arbeidsomstandigheden in de metaalindustrie: overzicht van de voornaamste knelpunten wat betreft de blootstelling aan geluid, trillingen, gassen, dampen en stof
Beumer, P. F. M ; Musson, J. H. M. M
Den Haag. Directoraat-Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. [1991]. 147 p.

Arbeidsomstandigheden in de rubber- en kunststofverwerkende industrie: overzicht van de voornaamste knelpunten wat betreft de blootstelling aan geluid, trillingen, gassen, dampen en stof
Beumer, P. F. M
Den Haag. Directoraat-Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. [1991]. 92 p.

Arbeidsomstandighedenrecht
Geers, A. J. C. M ; Gevers, J. K. M
Deventer. Kluwer. 1979. 182 p.

Arbeidsomstandighedenrecht in Europees perspectief: implementatie van EG-richtlijnen op het vlak van arbeidsomstandigheden en produktveiligheid
Gier, H. G. de
Deventer. Kluwer. 1991. 148 p.

Arbeidsomstandighedenwet: wet van 8 november 1980, Stb. 664, houdende bepalingen in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid
Aarts, A. C. M ; Riet Paap, K. W. van
Zwolle. Tjeenk Willink. 1981. xv, 104 p.

Arbeidsomstandighedenwet: consequenties voor het beleid in arbeidsorganisaties
Brouwers, L. P. C
's-Gravenhage. Vuga. 1979. 112 p.

Arbeidsomstandighedenwet
's-Gravenhage. SDU Uitgeverij. 1990. 100 p.

Arbeidsomstandighedenwet 1998: de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet 1998
Boere, A. H. M
Alpen aan den Rijn. Samsom. 1999. 109 p.

Arbeidsomstandighedenwet en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs: tekst en commentaar
Brekelmans, F. H. J. G ; Vonk, R
Alphen aan den Rijn. Samsom BedrijfsInformatie. 1992. 238 p.

Arbeidsongeschikten in beweging: een toetssteen voor de theologie van de arbeid van M.-D. Chenu en de nieuwe politieke theologie van J.B. Metz
Verbraak, Egon
Hilversum. Gooi & Sticht. c1990. 331 p.

Arbeidsongeschiktheid
Otten, H
Deventer. Kluwer. 1986. 139 p.

Arbeidsongeschiktheid: achtergronden, ervaringen en praktische informatie
Duuren, H. A. J. van ; Eyck, J. H. M ; Goede, Martijn P. M. de
Amersfoort. De Horstink. [1981]. 127 p.

Arbeidsongeschiktheid in discussie
Jong, E. P. de
Antwerpen. Kluwer. c1982. 242 p.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: een gids voor medici en hulpverleners
Zweekhorst, W. A
Utrecht. Bunge. 1979. ix, 148 p., 1 fold. leaf.

Arbeidsongeschiktheid van militairen, ambtenaren en werknemers
Kessel, J. G. F. M. van
Antwerpen. Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming. c1981. 297 p.

Arbeidsongevallen: privé sector
Delsaerdt, Jos F. J
2600 Berchem (Generaal Capiaumontstr. 15). M. Kluwer. 1976. 244 p.

Arbeidsongevallen en beroepsziekten
Lindenbergh, Siewert Doewe
Deventer. Tjeenk Willink. 2000. xv, 122 p.

Arbeidsongevallen privé-sector
Velden, Antoon van de ; Schamp, Hugo
Antwerpen. Kluwer Rechtswetenschappen. 1981. xx, 372 p.

Arbeidsoppgaver i reiselivet
Oslo. Universitetsforl. 1978. 48 p.

Arbeidsovereenkomsten besluit
's-Gravenhage. Sdu Uitgeverij Plantijnstraat. 1992. 91 p.

Arbeidsovereenkomstenrecht
Grinten, Willem Christiaan Leonard van der ; Grinten, J. W. M. van der ; Bouwens, W. H. A. C. M
Deventer. Kluwer. 1999. 353 p.

Arbeidsovereenkomstenrecht
Grinten, Willem Christiaan Leonard van der ; Luttmer-Kat, A. M
Alphen aan den Rijn. Samsom H.D. Tjeenk Willink. 1993. 269 p.

Arbeidsovereenkomstenrecht: juridische aspecten
Reuling, S. R ; Kind, O. van der
[Alphen aan den Rijn]. Adfo Specialists Group. c1999. 69 p.

Arbeids overeenkomsten recht ; en, Bijzonder arbeidsrecht
Lopez, H. Th
[S.l. s.n.]. 1990. xi, 151 p.

Arbeids overeenkomsten recht en vakverenigings recht in Zuid-Amerika
López, H. Th
[s.l]. [s.n.]. 1990. 101 p.

Arbeidsovereenkomsten voor werklieden en bedienden: tekst met commentaar
Buck, Rodolf de
Gent. E. Story-Scientia. 1963. 215 p.

Die Arbeidspatroon van Kleurlinge in Oos- en Noord-Kaapland: statistiese gegewens
Kellerman, A. P. R ; Botha, A. J. J ; De Vos, H. van N
Pretoria. Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, Instituut vir Sosiologiese Navorsing. 1969 [i.e. 1970]. vi, 72 p.

Arbeidsplaatsverbetering in de vleesverwerkende industrie: vermindering van de fysieke belasting door ergonomische maatregelen : een onderzoek
Voorburg. Het Directoraat-Generaal. [1986]. 53 p.

Arbeidsplassen--og hvordan den former oss
Pettersen, Børre
[Oslo]. Cappelen. c1982. 87 p.

Arbeidsplassforhold og arbeidsmiljø: delutredning i en undersøkelse satt i gang ved kongelig resolusjon av 3. mars 1972
Karlsen, Jan Erik
Oslo. Universitetsforlaget. 1978. 123 p.

Arbeidsplass og miljø: bruk av ergonomiske data : [proceedings fra Nordiska ergonomisällskapets konferanse i Trondheim, 11.-13. oktober 1976, som ble arrangert i samarbeid med Norsk ergonomiutvalg og Norges tekniske høgskole]
Kvålseth, Tarald O
Trondheim. Tapir. 1978. [4] leaves, 318 p.

Arbeidsplass Statfjord: arbeidsmiljø, helse og sikkerhet på en oljeplattform i Nordsjøen
Hellesøy, Odd H
Bergen. Universitetsforlaget. c1984. 448 p.

Arbeidspositie verplegenden en verzorgenden: aspekten van de arbeidspositie van (leerling)verpleegkundigen en (leerling)ziekenverzorgenden, werkzaam in de intramurale gezondheid
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1975. 39 p.

Arbeidspotensiaal van 'n groep swart jeugdiges
Slabbert, J. A
Pretoria. Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing. 1982. vi, 58 p.

Arbeidspraktyke in die somerreënvalsaaigebied
Gildenhuys, Annelie ; Van der Walt, Sunette
Pretoria. Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing. 1989. 70 p.

Arbeidsproductiviteit in de Nederlandse dienstensector: een literatuurstudie en enkele eigen empirische bevindingen
Bangma, Klaas
Zoetermeer. EIM. [2004]. 107 p.

Arbeidsprogram for Riksmålsforbundets lokale foreninger og enkelt-medarbeidere
Oslo. 1956. 64 p.

Arbeidsrapport
Oslo. RBT : SBT. 1979. [1] leaf, 47 p., [10] leaves.

Arbeidsrecht
Blanpain, R
[3000 Leuven (Naamsestr. 20). L. Wouters. 1977]. 2 v.

Arbeidsrecht
Fortanier, G. F ; Veraart, Jan Joseph Marie ; Rang, J. F
's-Gravenhage. VUGA. 1981. 219 p.

Arbeidsrecht
Molenaar, A. N
Zwolle. W.E.J. Tjeenk Willink. 1953-58. 2 v. in 3.

Arbeidsrecht
Treep, Marion ; Dekker, Mar
Baarn. Nelissen. 1999. 237 p.

Arbeidsrecht: verzameling van wetten en besluiten
Borman, S. de
1000 Brussel, (Ph. de Champagnestr. 7). CED-Samsom. 1977. 646 p.

Arbeidsrecht: tekst & commentaar : de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar
Heijden, P. F. van der ; Slooten, J. M. van ; Verhulp, Evert
Deventer. Kluwer. 2006. xx, 1002 p.

Arbeidsrecht, arbeidsconventies en de samengestelde staatsvorm: de ontwikkeling van Nederlands-Indië tot de Verenigde Staten van Indonesië en de betrekkingen met de Internationale Arbeidsorganisatie
Sohns, Emile Chistiaan
's-Gravenhage. M. Nijhoff. 1950. viii, 177 p.

Arbeidsrecht bij de overheid
Abbing, B
Alphen aan den Rijn. Samsom H.D. Tjeenk Willink. 1993-. 1 v. (loose-leaf).

Arbeidsrechtelijke geschriften 1962-1977
Bakels, H. L
Deventer. Kluwer. 1977. 461 p.

Arbeidsrecht en flexibiliteit: de Sociale Herstelwet 1985
Blanpain, B ; Vranken, M
Antwerpen. Kluwer Rechtswetenschappen. c1985. vii, 449 p.

Arbeidsrecht en maatschappelijke veiligheid in de Belgische koopvaardij
Baek, J. H
Oostende. Toulon. [1981?]. xii, 578 p.

Arbeidsrecht in de praktijk
Genderen, D. M. van
Den Haag. Sdu. 2000. xxii, 281 p.

Arbeidsrecht in hoofdlijnen
Blanpain, R
Antwerpen. Maklu. 1999. 424 p.

Arbeidsrechtspraak
Bakels, H. L
Deventer. Kluwer. 1974. xv, 336 p.

Arbeidsrechtspraak, 1971-1975 =: Jurisprudence du travail, 1971-1975
Trine, André ; Reynders, Walter
Leuven. Peeters. [1978]. 665 p.

Arbeidsreg: die vernaamste wette en regulasies
Thompson, Clive ; Vries, V. de
Kaapstad. Juta. 1991. v, 315 p.

Arbeidsreglementen
Beresteyn, E. A. van
Amersfoort. Valkhoff & Co. 1903. 4 p. 1., 381, ii, [1] p.

Arbeidsrett
Bernhardt, Peter J
Oslo. Bedriftsøkonomens forl. 1978-. v.

Arbeidsrett
Johansen, Thor-Erik
Oslo. Tiden norsk forlag. c1997. 158 p.

Arbeidsrett
Johansen, Thor-Erik
Oslo. Universitetsforlaget. 1992. 135 p.

Arbeidsrett
Storeng, Nils H ; Beck, Tom Henrik ; Due Lund, Arve
Oslo. Bedriftsøkonomens forlag. 1995. 177 p.

Arbeidsrett
Storeng, Nils H ; Beck, Tom Henrik ; Due Lund, Arve
Oslo. Cappelen Akademisk. 2002. 103 p.

Arbeidsretten og organisasjonene
Andersen, Kristen
Oslo. J. G. Tanum. 1956. 248 p.

Arbeidsrett og ideologi: litt mer om hvordan Hovedavtalen av 1935 kunne bli til
Fuglestad, Nils Henrik
Bodø. Nordland distriktshøgskole, Samfunnsvitenskapelig fagseksjon. [1981]. 59 leaves.

Arbeidsrettsboka
Benson, Thomas
Bergen. Fagbokforlaget. c2008. 460 p.

Arbeidsrettslige emner
Evju, Stein ; Jakhelln, Henning
Oslo. Universitetsforl. c1979. [2] leaves, 572 p.

Die Arbeidssituasie en werkgesindheid van die Kleurlingman in die Kaapse skiereiland
Wolmarans, C. P
Pretoria. Instituut vir Mannekragnavorsing, Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing. 1976. vi, 115 p.

Arbeidssituaties en bedrijfsgezondheidszorg in ziekenhuizen: de visie van zesendertig sleutelinformanten in tien algemene ziekenhuizen : een verkenning
Smulders, P. G. W ; Hoolboom, H
Voorburg. Directoraat-Generaal van de Arbeid. [1986]. 60 p.

Arbeidssociologie: een onderzoek naar het sociale gedrag en de groepsvorming bij de arbeid aan de lopende band
Vaerenbergh, Maurits van
Gent. E. Story-Scientia. 1964. xiv, 268 p.

Arbeidsstudienes anvendelse i bygningsindustrien
Gabrielsen, Einar
Oslo. 1959. 140 p.

Arbeidstakere over 50 år: et sammendrag av undersøkelsen
Guntvedt, Odd H ; Arthur, Erik ; Beverfelt, Eva
Oslo. Norsk gerontologisk institutt. 1975. 27 p.

Arbeidstatistieke; loontariewe, verdienstes en gemiddelde ure gewerk in handel, September 1964: Labour statistics; wage rates, earnings and average hours worked in commerce, September 1964
[Pretoria. Staatsdrukker. 1966]. xii, 24 p.

Arbeidstherapie: een agogische actie
Aernout, J. R
's-Gravenhage. Vuga. 1974. 256 p.

Arbeidstid i fiske
Oslo. Universitetsforlaget. 1980. 62 p.

Arbeidstid i Forsvaret
Oslo. Universitetsforlaget. [1978]. 106 p.

Arbeidstidsproblemer: an økonomisk analyse
Stoltz, Gerhard
Oslo. Universitetsforlaget. 1958. 116 p.

Arbeidstijden
Kruif, C. G. M. de
Alphen aan den Rijn. Samsom Bedrijfsinformatie. 1997. 284 p.

Arbeidstijdenbesluit: en overige regelgeving op grond van de Arbeidstijdenwet
Visser-Drost, I
Den Haag. Sdu. 1996. 184 p.

Arbeidstijdenwet: wet en toelichting
Visser-Drost, I
Den Haag. Sdu Uitgeverij Plantijnstraat. 1995. 151 p.

Arbeidstijdverkorting en de bouwvakarbeider
Bremer, W ; Limberger, H. H. B
Amsterdam. Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. [1984]. 57 p.

Arbeidstijdverkorting en vervoerpieken: een prognose voor 1990
Tacken, M ; Mulder, J. C
Delft. Delftse Universitaire Pers. [c1986]. x, 60 p.

Arbeidstijdverkorting, haalbaar en betaalbaar
Amsterdam. Populier. 1985. 79 p.

Arbeidstijdverkorting in het bouwbedrijf: onderzoek onder hoofdaannemersbedrijven in de bouw
Bremer, W ; Jansen, F. J ; Kok, K
Amsterdam. Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. [1984]. 118 p.

Arbeidstilbudet i modag: en analyse av utviklingen i yrkesdeltakingen for ulike sosiodemografiske grupper
Lindquist, Kjersti-Gro ; Sannes, Liv ; Stølen, Nils Martin
Oslo-Kongsvinger. Statistisk sentralbyrå. 1990. 178 p.

Arbeidstilsynet, distriktsstyrenes og de kommunale arbeidervernnemnders virksomhet
Oslo. Universitetsforlaget. [1982]. 42 p.

Arbeidstvist- og boikott-loven: Lov om arbeidstvister av 5 mai 1927 med tilleggslover av 19 juni 1931 og 6 juli 1933 (Boikottloven)
Nvergaard, J©ırgen
Oslo. H. Aschehoug & co. 1934. 147 p.

Arbeidstyngden ved gulvrengjøring: Teknisk rapport
Hellstrøm, B
[Oslo]. 1968. xi, 114 l.

Arbeidsveiligheidsrapport: leidraad voor het samenstellen
Voorburg. Directoraat-Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1982. 68 p.

Arbeidsverdeling
Loon, P. J. van
[Bergen op Zoom, Zuidoostsingel 17. 1972]. 55 p.

Arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen: een interdisciplinaire studie naar betaald en huishoudelijk werk binnen huishoudens
Lippe, Tanja van der
Amsterdam. Thesis Publishers. 1993. 185 p.

Arbeidsverhoudinge in Suid-Afrika
Gouws, P. A
Pretoria. J.L. van Schaik. 1986. 127 p.

Arbeidsverhoudingen bij de overheid: overzicht, problemen en ontwikkelingen
Weggemans, J. H ; Borghouts, H. C. J. L
Deventer. Kluwer. 1985. 222 p.

Arbeidsverhoudingen in België
Slomp, Hans ; Mierlo, Tjeu van
Utrecht. Spectrum. c1984. 2 v.

Arbeidsverhoudingen in beweging
Zweeden, A. F. van
Utrecht. Het Spectrum. 1977. 212 p.