Arbejderlitteratur i Danmark 1875-1975
Due, Eskild
[København]. Gyldendal. 1978. 4 v.

Arbejderlitteratur i Skandinavien
København. Medusa. c1982. 143 p.

Arbejderliv: noveller fra SiD-familien
Kondrup, Søren
København. Fremad/SiD. c1989. 109 p.

Arbejdernes Radio Forbund 1926-1940
Broby, Vibeke
[Århus]. [Vibeke Broby]. [1978]. 2 v. (435 p.).

Arbejderorganisation og arbejderkaar i Dannmark fra 1848 til nutiden
Marstrand, Even
K©ıbenhavn. Martin. 1934. 256 p.

Arbejderorganisering i Chile: en bestemmelse af arbejderorganiserings former og udvikling under Folkeenhedsregeringen fra 1970-1973 : med speciel vægt på Cordon Industrial : en magisterkonferens i kultursociologi
Pedersen, Asger Hyldebrandt
[København] [Rosenborggade 17, 1130 K]. Institut for Kultursociologi. 1978. iii, 261 columns.

Arbejder pa B & W: En rapport om en del af dansk arbeijderbev©Œgelse
Hindsbo, Erik
K©ıbenhavn. Fremad. 1974. 161 p.

Arbejderpartiernes faglige politik i 1970'erne
Christensen, Erik
Aalborg. Institut for uddannelse og socialisering, Aalborg universitetscenter. 1981. v, 317 p.

Arbejderpresse og presseprostitution: Reform og revolution ; Forår på landet ; Den liberalistiske natur-filosofi ; Carl Nielsens hospital
Scherfig, Hans
[Ålborg][Vesterå 23, 9000]. KOMM.S., Danmarks Kommunistiske studenter, Aalborg afdeling. [1977]. 36 leaves.

Arbejderuddannelse: formål, organisation og pædagogisk praksis? : en debatbog
Wahlgren, Bjarne
[København]. [Gyldendal]. 1977. 108 p.

Arbejderuddannelser i Italien: et brudstykke
Keldorff, Søren ; Stærfeldt, Erik
[Ålborg]. Institut for uddannelse og socialisering. [1976]. 75 p.

Arbejderungdommen i kamp for socialismen
[København]. Forlaget Oktober. 1979. 45 p.

Arbejdet: barn for 100 år siden
Weinreich, Torben
[Copenhagen]. Apostrof. c1984. 64 p.

Arbejdet eller livet
Esseveld, Johanna
København. Ejlers. 1977. 86 p.

Arbejdet i de lokalhistoriske arkiver: ordnings- og registreringsproblemer
Larsen, Joan ; Larsen, Keld Lau
København. Danmarks biblioteksskole. 1978. 44 p.

Arbejde, tid og køn: i udvalgte lande
Bonke, Jens
København. Socialforskningsinstituttet. 1995. 227 p.

Arbejdet med børn, 1991-2002: landsrapport
Glavind, Niels ; Poulsen, Bjørn
København. Pædagogisk medhjælper forbund. 1992. 131 p.

Arbejdet og mennesket: akkord- og skifteholdsarbejde, arbejdsløshed og stress i litterær, biologisk og samfundsmæssig belysning
Bertelsen, Merete ; Geckler, Per
Ørsted. Nucleus. 1980. 216 p.

Arbejde trods handicap: revalideringens muligheder fra 1950'erne til i dag
Bengtsson, Steen ; Henius, Charlotte Meyer
København. Socialforskningsinstituttet. [1995]. 82 p.

Arbejdets bygninger
Sestoft, Jørgen
København. Gyldendal. [1979]. 198 p.

Arbejdets mænd og kvinder / [fotografi, Åge Fredslund Andersen ; fotografi- og tekstredaktion, Kirsten Folke Harrits, Ditte Scharnberg]
Fredslund Andersen, Åge ; Harrits, Kirsten Folke ; Scharnberg, Ditte
Århus. AOF. 1983. [90] p.

Arbejdets nar
Gemynthe, Finn
København. Vindrose. c1988. 133 p.

Arbejde, uddannelse eller ledighed?: effekter af den kommunale beskæftigelsesindsats i 1991 og 1992
Ingerslev, Olaf
København. AKF forlaget. c1994. 102 p.

Arbejde, undervisning, fritid: betænkning
[Copenhagen]. Direktoratet for statens indkøb. [1986]-. v. <1-2 >.

Arbejde, virksomheder, regioner: en analyse af arbejdsdelingen i industrien
Grøn, Jens Howard
Esbjerg. Sydjysk universitetsforlag. 1985. 249 p.

Arbejd for livet: om undervisning og fremtid
Hermansen, Mads ; Balle, Thorstein
Copenhagen. Gyldendal. 1985. 113 p.

Arbejdsår
Herdal, Harald
København. Borgen. 1970. 170 p.

Arbejdsbegrebet i den pædagogiske filosofi: Georg Kerschensteiners dannelsesteori
Husen, Michael
[Odense]. Odense Universitetsforlag. 1978. 113 p.

Arbejdsbelastninger blandt offentligt ansatte kvinder
Sørensen, Anne
København. Socialforskningsinstituttet. 1991. 150 p.

Arbejdsdelingen i bygge- og anlægssektoren: et forsøg på en historisk materialistisk analyse af produktionsprocessens strukturelle udvikling indenfor bygge- og anlægssektoren
Burkal, Jørgen ; Jensen, Per Anker
[Lyngby]. Instituttet for anlægsteknik, Danmarks tekniske højskole. 1978. 334 p.

Arbejdsdelingen på telekommunikationsområdet: redegørelse fra Udvalget vedrørende arbejdsdelingen på telekommunikationsområdet
[Copenhagen]. Finansministeriet, Administrationsdepartementet. [1985]. 111 p.

Arbejdsforholdene i fællesskabslandene 1975 =: Working conditions in the Community 1975
Luxembourg. De Europæiske fællesskabers statistiske kontor. 1977. 177 p.

Arbejdsforholdene i vuggestuer, børnehaver og fritidshjem: betænkning
[København. Socialministeriet]. 1974. 83, 234, 152 p.

Arbejdsforhold indenfor dansk Haandværk og Industri 1857-1899
Nørregård, Georg
København. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 1977. 620 p.

Arbejdsformidlingens image og virke: myter og realiteter omkring en forvandlingsorganisation og dens brugere
Jørgensen, Henning ; Nielsen, Peter
Aalborg. ATA-forlaget. 1985. 85 p.

Arbejdsformidlingens underretning af arbejdsl©ıshedskasserne
H©ırsholm. Lisberg management. [1995]. 81 leaves.

Arbejdsformidlingens underretning af arbejdsløshedskasserne
Hørsholm. Lisberg management. [1995]. 81 leaves.

Arbejdsfravær
Sundbo, Jon
København. Socialforskningsinstituttet. 1982. 182 p.

Arbejdsfrihedens spøgelse
Bae, S. A
Århus. Husets Forlag. c1979. 144 p.

Arbejdsgiverens arbejdsskadeansvar
Hermansen, Jesper ; Vikner, Jens
[Copenhagen]. Jurist- og økonomforbundets forlag. c1989. 174 p.

Arbejdsgiveres arbejdskraftefterspørgsel: ansættelsesprocesser i industrivirksomheder
Rosdahl, Anders
København. Socialforskningsinstituttet. 1986. 240 p.

Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtg©ırelse for 1. og 2. ledighedsdag
Andersen, Dines ; H©ıgelund, Jan
K©ıbenhavn. Socialforskningsinstituttet. [1995]. 87, [2] p.

Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag
Andersen, Dines ; Høgelund, Jan
København. Socialforskningsinstituttet. [1995]. 87, [2] p.

Arbejdsgrundlag, handlingsresolution, vedtægter: vedtaget på Kvindefrontens landsmøde oktober 1979
[København] [Absalonsgade 19/st.th., 1658 V]. Kvindefronten. 1979. 38 p.

Arbejdshindringer: et studie over retsvirkningen af opfyldelseshindringer i tjenesteforhold
Hasselbalch, Ole
[København]. Jurisforbundet. 1979. 84 p.

Arbejdskamp, arbejdsret: det fagretslige systems udvikling i Danmark
Knudsen, Knud ; Bloch-Poulsen, Jørgen
[København]. Politisk revy. c1979. 144 p.

Arbejdskampe i EF
København. VS. [1979]. 54 p.

Arbejdskompendium omkring helhedsplanlægningen af videregående uddannelser: til en kritik af den statslige uddannelsesplanlægning og til fagpolitik
[Århus]. Studenterrådet. 1974. 310, 15 p.

Arbejdskonference om de indholdsmæssige aspekter ved udlægning af særforsorgens skoler
[Copenhagen]. Socialstyrelsen. [1977?]. 120 p.

Arbejdskonflikter i Skandinavien 1848-1980
Mikkelsen, Flemming
[Odense]. Odense universitetsforlag. 1992. 500 p.

Arbejdskonflikternes historie i Danmark: arbejdskampe og arbejderbevægelse, 1870-1940
Knudsen, Knud
[København]. SFAH. c1999. 384 p.

Arbejdskraft: Vare eller menneske? : migration og vesteuropæisk kapitalisme
Horst, Christian
[København]. Akademisk Forlag. 1980. 236 p.

Arbejdskraftbevægelser og beskæftigelse: en registerbaseret undersøgelse af afgang og tilgang af ansatte på arbejdssteder i perioden november 1980-november 1981
Hansen, Per Vejrup
København. Socialforskningsinstituttet. 1985. 262 p.

Arbejdskraftens mobilitet
Tetzschner, Helge
København. (Teknisk Forlag). 1974-<1976 >. v. <1-5 >.

Arbejdskraften som produktionsfaktor i Danmark
Groes, Nils
København. Københavns universitets Økonomiske institut, Cykelafdelingen. 1978. 34, 12 p.

Arbejdskraftens reproduktion og reproduktionsform
Lærke Nielsen, Peder
[København]. Sociologisk institut. 1979. 168 p.

Arbejdskraftsforbrug og arbejdsløshed i Danmark 1950-1977
Boje, Thomas P ; Duus, Peter
København. Nyt fra Samfundsvidenskaberne. [1978]. 152, [20] leaves.

Arbejdsl©ıshed
Arhus. Institut for statskundskab. 1980. 161 p.

Arbejdsl©ıshedens omkostninger i Norden =: Tyo˜tto˜mydden kustannukset Pohjolasse = Costs of unemployment in Scandinavia
[S.l.]. Nordisk rad. [1984-1985]. 3 v.

Arbejdsl©ıshedens psykologiske f©ılger
Ovesen, Edith E
K©ıbenhavn. Munksgaard. c1977. 76 p.

Arbejdsl©ıshed og vrede
Madsen, Benedicte
Risskov (Asylvej 4, 8240). Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 1978. 90 p.

Arbejdsl©ıshedsforsikring, efterl©ın og overgangsydelse
J©ırgensen, Leif Hedegaard
K©ıbenhavn. Idag. 1994. 72 p.

Arbejdslivets sociologi
Agersnap, Torben
København. Munksgaard. 1963. 89, [1] p.

Arbejdsliv og personl©ıft: sikkerhedsarbejde i et kampagneperspektiv : midtvejsevaluering af "Handlingsplan om personl©ıft 1995-2000"
Korremann, Grete
[Copenhagen]. Brachearbejdsmilj©ıradet Social & Sundhed. c1999. 190 p.

Arbejdslivserfaringer: unge kvinder fortæller
Melgaard, Inger ; Muchitsch, Hanne ; Nielsen, Inge
Aalborg. Aalborg Universitetsforlag. 1980. 119 p.

Arbejdslønnen
Jeppesen, Steen Leth
København. Arbejdernes Landsbank, Vesterbrogade 5. 1969. 160 p.

Arbejdslønnen i byerne og i landbruget i Danmark 1875-1955
Ølgaard, Anders
København, K. Københavns universitets økonomiske institut. 1976. 54 p.

Arbejdsløs
Herdal, Harald
[Odense] [Vindegade 74, 5000 C]. Arbejderforlaget. 1977. 218 p.

Arbejdsløs: om arbejdsløshed og forskningen
København. Nyt fra Samfundsvidenskaberne. [1979]. 181 p.

Arbejdsløshed: årsager, virkninger, bekæmpelse : artikler fra krise- og arbejdsløshedsforskningsprogrammet 1981-1982
[Copenhagen]. Arbejdsministeriet. [1983]. 410 p.

Arbejdsløshed
Århus. Institut for statskundskab. 1980. 161 p.

Arbejdsløshed--90' ernes udfordring: arbejdsløshed og fleksibilitet på det danske arbejdsmarked
Sørensen, Troels Østergaard
København. Rockwool fondens forskningsprojekt. 1992. 108 p.

Arbejdsløshed, betalingsbalance og økonomisk politik: en kritik af Det økonomiske Råd med udgangspunkt i dets aprilrapport 1976 og et udkast til en progressiv økonomisk politik
[Roskilde]. Roskilde Universitetsforlag. 1976. 95 p.

Arbejdsløsheden i København, 1979-1981
[Copenhagen]. Københavns statistiske kontor. [1982?]. 60 p.

Arbejdsløshedens demografiske struktur i Danmark 1948-78
Westergård-Nielsen, Niels C
Aarhus. Økonomisk institut, Aarhus universitet. [1982]. 38 p.

Arbejdsløshedens mysterium: når vi alle bliver arbejdsløse
Becher, Ove ; Hollegaard, Else-Marie
[s.l.]. Specialforlaget Europa 1980. 1978. 71, [88] p.

Arbejdsløshedens omkostninger i Norden =: Työttömydden kustannukset Pohjolasse = Costs of unemployment in Scandinavia
[S.l.]. Nordisk råd. [1984-1985]. 3 v.

Arbejdsløshedens psykologiske følger
Ovesen, Edith E
København. Munksgaard. c1977. 76 p.

Arbejdsløshedens socialpsykologi
Olsén, Peter
København. Dansk psykologisk forlag. c1982. 190 p.

Arbejdsløshed i Danmark: fra 1800 til i dag
Bender, Johan ; Jansen, Christian R ; Johansen, Erik Korr
[København]. Gyldendal. 1977. 186 p.

Arbejdsløshed og beskæftigelse: bevægelser på det danske arbejdsmarked
Bunzel, H
Aarhus. Økonomisk institut, Aarhus universitet. [1983]. 34 p.

Arbejdsløshed og indlæggelse på en akut psykiatrisk modtageafdeling
Fruensgaard, Kjeld
[Odense]. Odense universitetsforlag. 1982. 147 p.

Arbejdsløshed og uddannelse i København 1985
København. Københavns kommunes statistiske kontor. [1987]. 53 p.

Arbejdsløshed og vrede
Madsen, Benedicte
Risskov (Asylvej 4, 8240). Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 1978. 90 p.

Arbejdsløshedsbevægelsen og fagoppositionen i Aalborg 1930-33: studenterrapport
Christensen, Bodil ; Petersen, Egon
Aalborg. Aalborg Universitetsforlag. 1978. 125 p.

Arbejdsløshedsforskning i Danmark efter 1970
København. Udvalget vedrørende arbejdsløshedsforskning, Statens samfundsvidenskablige Forskningsråd. 1978. 98, 89 p.

Arbejdsløshedskampen: en bog om arbejdsløshedens årsager og dens følger for arbejderklassen og om kampen mod begge dele
[København]. Forlaget Oktober. 1976. 137 p.

Arbejdsløshedskrisiko og beskæftigelseschance: en undersøgelse af integration og marginalisering på arbejdsmarkedet
Ploug, Niels
København. Socialforskningsinstituttet. 1990. 126 p.

Arbejdsløshedsundersøgelserne =: The unemployment surveys
Henriksen, Ingrid
København. Socialforskningsinstituttet. 1979-<1984 >. v. <1-6 >.

Arbejdsmåder i sikkerhedsgruppen
Møller, Niels ; Jensen, Per Langaa ; Jensen, Ole Broberg
Copenhagen. Arbejdsmiljøfondet. 1988. 193 p.

Arbejdsmarkedet: hvad sker der?
Groth, Margit Velsing
[København]. Fremad. 1981. 214 p.

Arbejdsmarkedet: De sociale spørgsmål
København. [Schultz]. 1972. 82 p.

Arbejdsmarkedet i Danmark
Boje, Thomas P
København. H. Reitzel. 1982. 202 p.

Arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedspolitik
[Copenhagen]. Arbejdsministeriet, Økonomisk-statistisk konsulent. [1982]. 139 p.

Arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedspolitik maj 1981
[Copenhagen]. Arbejdsministeriet, Økonomisk-statistisk konsulent. [1981?]. 83 p.

Arbejdsmarkedet og lovgivningen
Christensen, Jens Erbo
[Copenhagen]. FiU i samarbejde med AOF's forlag. 1980. 24 p.

Arbejdsmarkedets forhold
Blegvad, Britt Mari Persson ; Rieper, Olaf ; Tetzschner, Helge
[København]. Samfundslitteratur : i kommission hos DBK. 1978. 433 p.

Arbejdsmarkedets kønsopdeling: patriarkalsk dominans eller kvinders valg?
Borchorst, Anette
Aalborg. Aalborg universitetsforlag. 1984. 162 p.

Arbejdsmarkedets parter--kollektive arbejdskonflikter
Tetzschner, Helge
København. Nyt fra Samfundsvidenskaberne : [eksp. DBK]. 1979. 138 p.

Arbejdsmarkedets regelsamling
Hasselbalch, Ole
[Copenhagen]. Dansk arbejdsgiverforening. 1983. 499 p.

Arbejdsmarked og arbejdsløshed: temabog
Brix, Ove ; Poulsen, Carl-Peter
Herning. Systime. [1977]. 118 p.

Arbejdsmarked og arbejdsmarkedspolitik: dansk rapport om udviklingen 1978
[København]. Arbejdsministeriet, Økonomisk-statistisk konsulent. 1978. 27 leaves.

Arbejdsmarked og arbejdsmarkedspolitik: dansk rapport om udviklingen i 1979
[København]. Arbejdsministeriet, Økonomisk-statistisk konsulent. 1980. 65 p.

Arbejdsmarked og økonomi: opbrud i 80-erne
Jacobsen, Benny
[Copenhagen]. Samfundsfagsnyt. 1986. 116 p.

Arbejdsmarkedsforhold
Kuhlmann, Stig
København. Erhvervsøkonomisk Forlag : Nyt Nordisk Forlag. 1976. 126 p.

Arbejdsmarkedsnævn i arbejdsmarkedspolitikken
Jørgensen, Henning
[Aalborg]. ATA-forlaget. [1985?]-<[1986] >. v. <1-2 >.

Arbejdsmarkedspolitik
Kirstein, Per
København. Berlingske. 1974. 209 p.

Arbejdsmarkedsuddannelserne: en vidensopsamling
Gregersen, Ole ; Holek, Lothar
København. Dansk teknologisk institut. 1996. 175 p.

Arbejdsmiljø
Andersen, Peter Juel ; Keiding, J. Th
Odense. Erhvervsskolernes forlag. 1980. 2 v.

Arbejdsmiljø: konflikt, interesser, videnskab
Hvid, Helge
[Copenhagen]. Sociologisk institut. [1982]. 128 p.

Arbejdsmiljø: hvordan?
Sørensen, Flemming
København. SP forlag. 1977. 85 p.

Arbejdsmiljø: Skader. Omkostninger. Målsætninger. Nærdemokrati. Planlægning. Ill.: Claus Deleuran
København. Arbejdsmiljøgruppen af 1972, Eksp.: Skt. Annæ Plads 5. 1973. 160 p.

Arbejdsmiljø: medbestemmelse, arbejdsmiljøtjeneste, uddannelse og forskning, planlægning
[København]. Arbejdsmiljøgruppen : [eksp., Arbejderbeskyttelsesfondet, Vesterbrogade 69]. 1976. 214 p.

Arbejdsmiljøarbejdet i udvikling
Stranddorf, Johan ; Møller, Niels ; Jensen, Per Langaa
[Copenhagen]. Institut for arbejdsmiljø, Danmarks tekniske højskole. c1992. 294 p.

Arbejdsmiljøet i jernindustrien: en arbejdsmiljøundersøgelse på tre større jernindustrielle virksomheder, beliggende i forskelligt industrialiserede områder
Tjørnehøj, Henning
Århus. Modtryk. 1976. 154 p.

Arbejdsmiljøet og dets virkninger
Graversen, Gert
København. Teknologisk Instituts Forlag. 1976. 2 v.

Arbejdsmiljøets kemi og biologi
Hansen, Lisbeth Engel ; Poulsen, Lars Kærgaard
København. Arbejdsmiljøfondet. 1989. 238 p.

Arbejdsmiljøforskningen i Danmark
Eriksen, Hanne ; Keiding, J. Th
[København?. Arbejdsmiljøgruppen af 1972. 1976?]. 43 p.

Arbejdsmiljø, grænseværdier, arbejdstiden, meningsfyldt job, udstødningen
København, K. Arbejdsmiljøgruppen, [eksp., Arbejderbeskyttelsesfondet, Vesterbrogade 69]. 1975. 201 p.

Arbejdsmiljø i grafiske virksomheder: håndbog
Modeweg-Hansen, Niels
Copenhagen. Arbejdsmiljøfondet. 1981. 382 p.

Arbejdsmiljø i Norden: Lovgivning--forskning--bedriftslægeordning--uddannelse--information. Protokol over den nordiske arbejdsmiljøkonference på Metalskolen, Jørlunde, 20.-23. august 1972
København. Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark, Eksp.: Vester Søgade 12/2. [1973]. 95 p.

Arbejdsmiljø i Sovjetunionen
Hansen, Karl Anders
[København. Arbejdsmiljøgruppen af 1972. 1975]. 290 p.

Arbejdsmiljø i tal
[Copenhagen]. Arbejdstilsynet. [1988]. 127 p.

Arbejdsmiljøloven: baggrund og konsekvenser
Christiansen, Peter ; Falk, Mogens Kjems
København, V, Vesterbrogade 69. Arbejdsmiljøfondet. 1976. 31 p.

Arbejdsmiljøloven
Falk, Mogens Kjems ; Lollike, Lisbeth ; Elo Petersen, Henrik
København. Juristforbundet. 1978. 267 p.

Arbejdsmiljøloven
Huulgaard, Aage ; Knudsen, Jes
København. Fremad. c1991. 2 v.

Arbejdsmiljøloven: lov nr. 681 af 23. december 1975
Engberg, Arne
Vejle. Kroghs Skolehåndbog. 1977-. v.

Arbejdsmiljøloven
Mortensen, Hans Henrik
København. DA forlag. c1995. 152 p.