Arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid og fridøgn med kommentarer
[Copenhagen]. Forbundet for offentligt ansatte, Dansk kommunal arbejderforbund. [1981]. 93 p.

Arbejdsmiljø og helbred i slagteribranchen 1982
Kristensen, Tage Søndergård ; Christensen, Frank Lønnberg
Odense. Dansk data arkiv, Odense universitet. 1984. 6, 125, 24 p.

Arbejdsmiljø og helbred ved rengøringsarbejde
Nielsen, Jette E
København. Arbejdsmiljøfondet. c1993. 2 v.

Arbejdsmiljø og sygefravær i P&T
Nord-Larsen, Mogens
København. Socialforskningsinstituttet. 1984. 165 p.

Arbejdsmiljø og teknisk planlægning
Kiil, Ole ; Heide, Jens
København. Arbejdsmiljøfondet. 1986. 129 p.

Arbejdsmiljø og teknologiudvikling
Larsen, Poul Mandrup
[Aalborg]. Institut for Produktion, Aalborg Universitetscenter : distribution, Aalborg Universitets-forlag. 1978-. v.

Arbejdsmiljø På døgninstitution: en undersøgelse af arbejdsmiljøet på 122 døgninstitutioner indenfor den tidligere åndssvageforsorg
Iversen, Lars ; Borch, Elisabeth
København. Arbejdsmiljøfondet. 1982. 255 p.

Arbejdsmiljøproblemer i den danske plastindustri: en interviewundersøgelse
Jensen, Bo ; Wolkoff, Peder ; Schmidt, Anders
København. Arbejdsmiljøfondet. 1991. 42 p.

Arbejdsmiljøret
Nielsen, Ruth
København. Jurist- og økonomforbundets forlag. 2004. 237 p.

Arbejdsmiljøret
Nielsen, Ruth
[Copenhagen]. Jurist- og økonomforbundet. c1986. iv, 135 p.

Arbejdsmiljø ved anvendelse af vandglas som støberibindemiddel: vandglaspulver, et alternativt støberibindemiddel?
Huusmann, Ole
København. Arbejdsmiljøfondet. 1985. 34 p.

Arbejdsmiljø ved svineavl: tværsnitsundersøgelse i Ringkøbing amt af arbejdsmiljøet ved arbejde med svineavl
Vinzents, Peter ; Christensen, Hanne
København. Arbejdstilsynet. [1990]. 61 p.

Arbejdsministeriet: et rids af fortid, opgaver og organisation i anledning af ministeriets 50-års jubilæum i november 1992
Pedersen, Jesper Hartvig ; Holmqvist-Larsen, Niels Henrik ; Højsteen, Signe
[Copenhagen]. Arbejdsministeriet. c1994. 333 p.

Arbejdsmodeller i beskæftigelsespolitikken: erfaringer fra to nordiske netværksprojekter
Madsen, Per Kongshøj
København. Nordisk ministerråd. c1989. 136 p.

Arbejdsnotater til verdenshistorien, 1918-1945
Verholt, Klavs
[s.l. s.n.]. 1976-. v.

Arbejdsorganisation og konjunkturudvikling
Christensen, Allan
Aalborg. Aalborg universitetscenter : distribueret af Aalborg Universitetsforlag. 1979. 112 p.

Arbejdspapirer til NFPF-kongressen i Aalborg den 19.--22. oktober 1978
[Aalborg. Institut for Uddannelse og Socialisering, Aalborg Universitetscenter. 1978?]. 421 p.

Arbejdspapirer til socialpolitikken efter '45
Århus. Fagtryk. [1977]. 128 p.

Arbejdspladsen Danmark: brudstykker af en helhed
Backe-Damborg, Peter
[Kastrup]. Branner og Korch. 1978. 182 p.

Arbejdspladsens tillidsmænd
Møller, Iver Hornemann
København. (Teknisk Forlag). 1970. 32 p.

Arbejdspladser og boliger: en undersøgelse af nogle forhold omkring integrering af arbejdspladser og boliger
Bregenhøj, Torben ; Gravesen, Frits
København. Boliglaboratoriet, Kunstakademiets Arkitektskole. 1978. 59 p.

Arbejdsplads og arbejdsstillinger: eksperimentelle forsøg med indretning af arbejdspladser for syersker i beklædningsindustrien : udvikling af metode for registrering og analyse af arbejdsstillinger
Stokholm, Marianne
København. Arbejdsmiljøfondet. 1983. 233 p.

Arbejdsplan
København. 1968. 29 p.

Arbejdsproces og arbejdsproceskode
Lauridsen, Jørgen From ; Buur, Hermann
København. Arbejdsmiljøfondet. c1992. 152 p.

Arbejdsrapport om Sønderhaldprojektet
Århus. Den Sociale højskole. 1975. 158, 56, 3 p.

Arbejdsregnskaber
Frederiksen, Bodil
[Copenhagen?]. Husholdningsudvalget under Landbrugsministeriets produktivitetsudvalg. 1959. 43 p.

Arbejdsret: retsregler gældende i forholdet mellem arbejdere og arbejdsgivere, der er underkastet kollektive overenskomster
Christensen, Christen Ove ; Nielsen, Villy
København. Arbejdernes Oplysningsforbund og Fremad. 1967. 264 p.

Arbejdsret: hvad, hvorfor, hvordan
Overgaard, Niels ; Sløk, Axel
Odense. Erhvervsskolerne. 1982. 2 v. (479 p.).

Arbejdsretlige formularer
Hasselbalch, Ole
[Copenhagen]. Jurist- og økonomforbundet. c1985. 45 p.

Arbejdsretlig materialesamling
Brink, Jørgen Ulrik ; Nielsen, Ruth ; Reinert, Anne
[Copenhagen]. Institut for erhvervsret og revision, Handelshøjskolen i København. [1987]. 119 p.

Arbejdsretlig terminologi: dansk-engelsk
Hasselbalch, Gunver ; Neal, Alan C ; Hasselbalch, Ole
[Copenhagen. Dansk arbejdsgiverforening. 1984]. 104 p.

Arbejdsret med tilknyttede dele af arbejdsmilj©ıretten, socialretten og skatteretten
Hasselbalch, Ole
K©ıbenhavn. Jurist- og ©ıkonomforbundet. 1999. 402 p.

Arbejdsret med tilknyttede dele af arbejdsmiljøretten, socialretten og skatteretten
Hasselbalch, Ole
København. Jurist- og økonomforbundet. 1999. 402 p.

Arbejdsret med tilknyttede dele af arbejdsmiljøretten, socialretten og skatteretten
Hasselbalch, Ole
[Copenhagen]. Jurist- og økonomforbundet. 1985. 328 p.

Arbejdsret med tilknyttede dele af socialretten
Hasselbalch, Ole
København. Juristforbundet. 1980. 252 p.

Arbejdsret og faglig voldgift
Nielsen, Svenn Erik
[Copenhagen]. Fagbevægelsen Interne uddannelser. 1982. 48 p.

Arbejdsretsloven: med kommentarer
Waage, Niels
[Copenhagen]. Jurist- og økonomforbundets forlag. 1994. 367 p.

Arbejdsretslov og hovedaftale
København. Dansk Arbejdsgiverforening. 1974. 31 p.

Arbejdsretten
Krarup, Ole
København. Hans Reitzel. 1980. 158 p.

Arbejdsretten i Danmark, historie og praksis
Jensen, Knud Valdemar ; Jensen, Ejler
K©ıbenhavn. Forlaget Fremad. 1948. 215 p.

Arbejdsretten i støbeskeen
Dübeck, Inger
[Århus]. Erhvervsarkivet : Universitetsforlaget i Aarhus. 1979. 98 p.

Arbejdsrettens almindelige del
Hasselbalch, Ole
[Copenhagen]. Jurist- og økonomforbundet. c1984. 321 p.

Arbejdsrettens virksomhed
Jørgensen, H. C
[København] (Linnésgade 22, 1351 K). Sociologisk Institut. [1980]. 69, [10] p.

Arbejdsskadede, samfundets skrot?: et litteraturstudium om revalidering af arbejdsskadede
Nielsen, Claus Vinther
Esbjerg. Sydjysk universitetsforlag. 1991. 148 p.

Arbejdsskadeforsikring
Juul, Steffen
København. Idag. 1987. 25 p.

Arbejdsskadeforsikringsloven: med kommentarer
Friis, Asger ; Behn, Ole
København. Gad. 1984. 443 p.

Arbejdsskadeforsikringsloven med kommentar: lov om forsikring mod følger af arbejdsskade
Friis, Asger ; Behn, Ole ; Bertram, Viggo
København. GadJura. 1995. 513 p.

Arbejdsskader inden for renovation
København. Arbejdstilsynet, Analyse og dokumentationssekretariatet. [1995]. 34 leaves.

Arbejdsskader og modtagelse af velf©Œrdsydelser
Bach, Henning Bjerregard ; Hussain, Mohammad Azhar
K©ıbenhavn. Socialforskningsinstituttet. 2004. 92 p.

Arbejdsskadesikringsloven: till©Œg : begrundelse, reform, nyere praksis
Hansen, Preben K ; Rasmussen, Leif
K©ıbenhavn. Jurist- og ©ıkonomforbundets forlag. 2004. 286 p.

Arbejdssky: roman
Vinn Nielsen, Bent
Viborg. Arena : i samarbejde med Arkiv for Ny Litteratur. 1978. 287 p.

Arbejdssted--bopæl på roder 1970
[København. Statistiske kontor : eksp., DBK]. 1975. 88 p.

Arbejdsstyrken i Grønland 1975-95: hele Grønland
[København]. Ministeriet for Grønland, Arbejdsgruppen vedrørende udarbejdelse af prognoser for uddannelse og beskæftigelse. 1980. 56, 71 p.

Arbejdsstyrke og driftsform
København. (Landhusholdningssels-kabet). 1970. 61 p.

Arbejdstid 1987
Platz, Merete
København. Socialforskningsinstituttet. 1988. 110 p.

Arbejdstidens placering
Mørkeberg, Henrik
København. Socialforskningsinstituttet. 1980. 76 p.

Arbejdstretlige funktioner
Hasselbalch, Ole
[København]. Juristforbundet. 1979. 356 p.

Arbejdsudbudsmodel, metodebeskrivelse
[Copenhagen]. Undervisningsministeriet, Økonomisk-statistisk kontor. 1990]. 76 p.

Arbejdsulykker i Danmark, 1960-1972
Iversen, Lars
[København]. Københavns Universitet, Institut for social medicin. 1974. 141 p.

Arbejdsulykker inden for træ- og møbelindustrien: en beskrivelse og analyse af 1 års ulykker i Århus
Buhl-Nielsen, Allan ; Jensen, Jørn
København. Arbejdsmiljøfondet. 1984. 92 p.

Arbella: England's lost queen
Gristwood, Sarah
Boston. Houghton Mifflin. [2005]. xii, 450 p.

Arbella Stuart: a rival to the queen
Durant, David N
London. Weidenfeld and Nicolson. 1978. xiv, 242 p., [4] leaves of plates.

Arbella Stuart: royal lady of Hardwick and cousin to King James
Handover, P. M
London. Eyre & Spottiswoode. 1957. 336 p.

Arbella Stuart: a biography
Hardy, Blanche C
London. Constable. 1913. xiii, 340 p.

Arbenz y yo
Pellecer, Carlos Manuel
Guatemala. Editorial Artemis-Edinter. 1997. 312 p.

Arbeo Laosa: Philologische Studien zum Hildebrandlied
Schwab, Ute
Bern. Francke. 1972. 134 p.

Arbe˜reshi merret me politike˜
Golletti Baffa, Vincʹenx
Heidelberg . EBP Fishta. 1999. 121 p.

Arbëresht në Siqeli =: Gli Albanesi in Sicilia
Petrotta, Rosolino
Tiranë. Botim i Ministris S'arsimit. 1941. 183 p.

Arbëria dhe Gjergj Kastrioti Skënderbe, 1405-1468
Gegaj, Athanas
Tiranë. Eurorilindja. 1995. 204 p.

Arberonas: Apysaka
Bubnys, Vytautas
Vilnius. "Vaga,". 1969. 175 p.

Arbesovo romaneto: z poetiky české prózy
Janáčková, Jaroslava
Praha. Univerzita Karlova. 1975. 155 p.

ArbetĐ-bukh af litĐeratĐur: far di ershtĐe kĐursn fun arbfakĐ un ovĐntĐ-shuln fun hekhern tĐip
BeznosikĐ, KĐ ; Tsart, L
MinskĐ. TsentĐraler felkĐer-farlag fun F.S.S.R. [1930- ]. v.

Arbeta för livet!
Sternberg, Eva
Stockholm. PAN/Norstedt. 1979. 106, [1] p.

Arbeta, inte slita ut sig!: En bok om dubbelarbete idag och förr i tiden, för 6 timmars arbetsdag i framtiden
Eek, Ann Christine ; Mårtens, Ann ; Ohrlander, Kajsa
Stockholm. Ordfront. 1974. 144 p.

Arbetande kvinnor i litteraturen
Josefson, Eva-Karin
Stockholm. Arbetslivscentrum. 1989. 122 p.

Arbetardiktningens pionjärperiod 1885-1909
Uhlén, Axel
Stockholm. Ordfront. 1978. ii, 349, [1] p.

Arbetare eller tjänsteman?: ny teknik och fackliga gränsdragningsproblem i svensk verkstadsindustri
Nilsson, Tommy
[Lund ]. Arkiv. [1988]. 151 p.

Arbetare i rörelse: historisk krönika
Ragnerstam, Bunny
Stockholm. Gidlunds i samarbete med Arbetarnas kulturhistoriska sällskap. <c1987 >. v. <2 >.

Arbetare i strejk: studier rörande arbetarnas politiska mobilisering under industrialismens genombrott : Stockholm 1850-1909
Cederqvist, Jane
Stockholm. LiberFörlag. 1980. [1], 176 p.

Arbetaren i svensk diktning
Ahlenius, Holger
Stockholm. P. A. Norstedt & so˜ner. [1934]. 265 p., [1] p.

Arbetare och bönder förena er: DDR, industri och jordbruk
Stöpfgeshoff, Dieter ; Sjöberg, Hasse
Stockholm. Sveriges radio. 1978. 215 p.

Arbetare och radikaler i 1700-talets Sverige
Strindberg, Axel
Stockholm. Gidlund. 1978. 288 p.

Arbetarfamiljen och det nya hemmet: om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg
Karlsson, Sten O
Stockholm. Symposion graduale. 1993. 358 p.

Arbetarförfattarnas syn på arbetet: studie i svensk arbetardiktning
Kågerman, Elisabet
Stockholm. Svenska bokförlaget. [1961]. 333 p.

Arbetarförsäkringsfrågan i svensk politik 1884-1901
Englund, Karl
Uppsala. Historiska institutionen vid Uppsala universitetet. 1976. 207 p.

Arbetarklasse i välfärdskapitalismen: arbete, fackförening och politik i Sverige
Korpi, Walter
Stockholm. Prisma i samarbete med Inst. för social forskning. 1978. 480 p.

Arbetarklassen i organisationernas värld: en jämförande studie av fackföreningarnas sociala och historiska förutsättningar i Sverige och Grekland
Papakostas, Apostolis
Stockholm. Almqvist & Wiksell International. [1995]. iii, 239 p.

Arbetarklassens återkomst: om klasskampen, globaliseringen och framstegstanken
Greider, Göran
Stockholm. A. Bonniers förlag. c1998. 255 p.

Arbetarklassens barn
Helmersson, Stina ; Gustafsson, Bosse
Stockholm. Rabén & Sjögren. 1980. 231, [1] p.

Arbetarkultur, Göteborg 1890
Frykman, Birgitta Skarin
[Gothenburg]. Etnologiska föreningen i Västsverige. [1990]. 324 p.

Arbetarkultur och kultiverade arbetare: en studie av arbetarrörelsens musik
Bohman, Stefan
[Stockholm]. Nordiska museet. c1985. 227 p.

Arbetarkvinnor i hem- arbets- och samhällsliv
Liljeström, Rita ; Dahlström, Edmund
Stockholm. Tiden. 1981. 366 p.

Arbetarna hos Algots i Närpes: infödda, inflyttare och pendlare
Sandlund, Tom ; Sundén, Gunveig
Åbo. Svenska litteratursällskapets i Finland nämnd för samhällsforskning. 1975. 86 leaves.

Arbetarna lämnar fabriken: Filmindustrin blir folkrörelse. [I samarbete med Svenska filminstitutet.]
Svenstedt, Carl Henrik
Stockholm. PAN/Norstedt. 1970. 133, (2) p., (8) l. of plates.

Arbetarna lämnar fabriken: strejkrörelser i Sverige under efterkrigstiden, deras bakgrund, förlopp och följder
Thörnqvist, Christer
Göteborg. Distribution, Historiska institutionen. [1994]. 348 p.

Arbetarnas bildningsförbund, 1912-1962: krönika vid halvsekelgränsen
Heffler, Hugo
Stockholm. Arbetarnas bildningsförbund. 1962. 311 p.

Arbetarnas fackföreningar: Organisation, principer, avtal
Karlbom, Torvald
Stockholm. Bok och bild. 1969. 253 p.

Arbetarnas kulturhistoriska sällskap 1926-1976: minnesskrift
Lantz, Sture W
Stockholm. Tiden. 1978. 208 p.

Arbetarnes är denna tidning: textförändringar i den tidiga socialdemokratiska pressen
Ledin, Per
Stockholm. Almquist & Wiksell International. c1995. 213 p.

Arbetarpressen i Göteborg: en studie av arbetarpressens förutsättningar, arbetarrörelsens presspolitik och tidningskonkurrensen i Göteborg 1890-1965 = The labour press in Göteborg : a study of the conditions of the labour press, the press policy of the labour movement and the press competition in Göteborg 1890-1965
Engblom, Lars-Åke
Göteborg. Ekonomisk-historiska inst., Göteborgs univ. 1980. 413.

Arbetarråden i Polen och Ungern: en dokumentation av arbetarrörelsens spontana kamp 1956-57 och det systematiska undertryckandet av denna
Nilsson, Ingemar E
Stockholm. Federativs. 1976. 80, [1] p.

Arbetarrörelsen i Sverige
Bäckström, Helmer
[Stockholm]. Arbetarkultur. 1958. v.

Arbetarrörelsen--männens eller mänsklighetens rörelse?: ett urval av Elise Ottesen-Jensens kvinnopolitiska artiklar i Arbetaren och Brand på 20-talet
Ottesen-Jensen, Elise ; Primander, Ingrid
Stockholm. Federativ. 1980. 151 p.

Arbetarrörelsen och alkoholpolitiken
Johanson, Kjell E
Stockholm. Sober. 1977. 152 p.

Arbetarrörelsen och idrotten 1919-1939
Pålbrant, Rolf
Uppsala. Academia Ubsaliensis. 1977. 250 p.

Arbetarrörelsen och löntagarfonderna: rapport från en arbetsgrupp inom LO och socialdemokarterna
Stockholm. Tiden. 1981. 119, [8] p.

Arbetarrörelsen och löntagarfonderna: rapport från en arbetsgrupp inom LO och socialdemokraterna
Stockholm. Tidens förlag. 1981. 123 p.

Arbetarrörelsens historia: människor, idéer, händelser, dokument
Haste, Hans
Solna. Pogo press. 1976. 40 p.

Arbetarrörelsens historia: människor, idéer, händelser, dokument
Haste, Hans
[Stockholm]. Metodica. [1985]. 64 p.

Arbetarrörelsen ur tiden?
Pedersson, Svante
Gagnef. S. Pedersson. c1987. 115 p.

Arbetarrörelse och samhälle i Göteborg, 1910-1922
Elison, Ingela
Göteborg. 1970. 111 p.

Arbetarskyddet inom kommuner och kommunalförbund
Alasilta-Hagman, Lea
[Helsinki]. Arbetarskyddscentralen. [1983]. 137 p.

Arbetarskyddets grunder
[Helsingfors]. Institutet för arbetshygien. 1975. 95 p.

Arbetarskydd för kvinnor: kvinnlig yrkesinspektion i Sverige 1913-1948
Åkerblom, Annika
Uppsala. S. Academiae Ubsaliensis. 1998. 150 p.

Arbetarskyddsfo˜rvaltningen och tillsynen o˜ver arbetarskyddet [framsta˜llts i samarbete med Arbetarskyddsstyrelsen]
Helsingfors. Statens tryckericentral. 1981. 53 p.

Arbetarskyddslagen: i lydelsen 1 januari 1975 : kommentar och nya författningar
Gullberg, Hans ; Rundqvist, Karl-Ingvar ; Starland, Hilding
Stockholm. LiberFörlag. 1975. 233 p.

Arbetarskyddslagen: i lydelsen 1 januari 1976 : kommentarer och nya författningar
Gullberg, Hans ; Rundqvist, Karl-Ingvar ; Starland, Hilding
Stockholm. LiberFörlag. 1976. 235 p.

Arbetarskyddslagen: i lydelsen 1 januari 1977 : kommentar och nya författningar
Gullberg, Hans ; Rundqvist, Karl-Ingvar ; Starland, Hilding
Stockholm. Fören. för arbetarskydd : LiberFörlag. 1977. 244 p.

Arbetarskyddslagstiftningen
Luhtanen, Raimo
Helsingfors. Statens tryckericentral. 1986. 208 p.

Arbetarskyddssynpunkter vid fartygsprojektering
Bjurström, Lars-Mikael
Tammerfors. Arbetarskyddsstyrelsen, Transporttekniska byrån. 1976. 90, [12] p.

Arbeta självständigt i skolan: en beskrivning av ett montessoriinspirerat försök på högstadiet vid Göteborgs högre samskola
Gustafsson, Christina ; Lindqvist, Elisabet
Stockholm. Wahlström & Widstrand. 1979. 163 p.

Arbeṭ-bukh af liṭeraṭur: far di ershṭe ḳursn fun arbfaḳ un oṿnṭ-shuln fun hekhern ṭip
Beznosiḳ, Ḳ ; Tsart, L
Minsḳ. Tsenṭraler felḳer-farlag fun F.S.S.R. [1930- ]. v.

Arbete: ur arbetets idéhistoria
Helldén, Arne
Stockholm. Gidlund. 1979. 192 p.

Arbete åt handikappade: betänkande
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förl. 1978. 255 p.

Arbete efter 45: historiska, psykologiska och fysiologiska perspektiv på äldre i arbetslivet
Aronsson, Gunnar ; Kilbom, Åsa
Solna. Arbetslivsinstitutet. c1996. 284 p.

Arbete efter examen
Stockholm. Statistiska centralbyrån. 1987. 88 p.

Arbete eller fritid: socialgerontologiska studier av arbetskraft före och efter pensioneringen
Simovici, Solomon
Stockholm. Liber-Förlag/Allmänna förlaget. 1974. (5) 518, xviii p.

Arbete eller pensionering: en intervjuundersökning om äldres arbetsvilja : rapport
Stockholm. LiberFörlag. 1981. 148 p.