Arbete eller sysselsättning för handikappade: rapport från en konferens på Rosenön 25-27 april 1984
Stockholm. Socialstyrelsen. [1985]. 60 p.

Arbete, familj och utbildning: bakgrundsskisser för en analys av skolans studie- och yrkesorientering
Franke-Wikberg, Sigbrit
Stockholm. LiberFörlag. c1981. 185, [1] p.

Arbete för alla?: rapport om ungdomar med sociala arbetshinder
Oslo. Nordiska ministerrådets sekretariat i Oslo. 1980. 168 p.

Arbete för världen: roman
Jönsson, Nine Christine
Stockholm. Tiden. 1978. 282 p.

Arbete-frigörelse: kvinnans erfarenhet av steget från hemarbete till förvärvsarbete
Norman, Lena ; Wahlin, Monica
Stockholm. Bonnier. 1978. 135, [1] p.

Arbete i jordbruk och trädgård: betänkande
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förl. 1978. 268 p.

Arbete i kallt klimat
Holmér, Ingvar ; Sundell, Jan
Solna. Arbetarskyddsstyrelsen. [1981]. 155 p.

Arbete i tredje världen: antologi
Adler-Karlsson, Gunnar ; Duprez, Leif
Stockholm. Brevskolan. 1979. 160 p.

Arbete, kapital och migration: valloninvandringen till Sverige under 1600-talet
Douhan, Bernt
Uppsala. [Universitetet]. 1985. 215 p.

Arbete, kapital & stat: politisk-ekonomiska studier i svensk kapitalism
Dencik, Peter ; Lundvall, Bengt-Åke
[Lund]. Zenit. 1974. 286 p.

Arbete, livsstil och motivation
Zetterberg, Hans Lennart
Stockholm. Sv. arbetsgivarefören. (SAF). 1977. 133 p.

Arbete, löner och politik: essäer tillägnade Nils Elvander
Elvander, Nils ; Holmlund, Bertil
Stockholm. C.E. Fritzes. c1994. 310 p.

Arbete med informationssystem
Bark, Gunnar ; Brandinger, Rune
Lund. Studentlitteratur. 1973. 220 p.

Arbete med näringshjälp: betänkande
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förl. 1977. 70 p.

Arbete med och bland ungdom: en bok om uppsökande verksamhet, förebyggande arbete och gängbearbetning bland tonåringar
Båvner, Inger
[Stockholm]. SkeabFörlag. c1984. 136 p.

Arbete mot kapital: typografer och ny teknik : studier av Stockholms tryckeriindustri under det industriella genombrottet
Ekdahl, Lars
[Lund]. Arkiv. [1983]. 229 p.

Arbete och arbetsformernas utveckling
Cornell, Lasse
Göteborg. [Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet]. 1986. 161 p.

Arbete och arbetsmarknad i Norden: nya linjer inom den nordiska arbetslivsforskningen
Schiller, Bernt ; Svensson, Thommy
[Lund]. Arkiv. [1988]. 312 p.

Arbete och framtid: socialt arbete : att ha som yrke, att hjälpa och stöda
Heickell-Henriksson, Hanne
[Helsingfors]. Arbetsministeriet, Avdelningen för arbetskraftsservice, Yrkesvägledningsbyrån. [1989]. 96 p.

Arbete och framtid 1977: information om arbetsuppgifter, arbetsmarknad och löner inom ulika yrken
[Helsingfors]. Arbetskraftsministeriet, Yrkesvägledningsbyrån. [1977-. v.

Arbete och fritid: den lekande människan, en framtidsdröm som blir verklighet?
Fryklindh, Pär Urban ; Johansson, SvenOve
Stockholm. Sekretariatet för framtidstudier : [LiberFörlag (distr.)]. c1978. [7], 138, [7] p.

Arbete och kamp: en bok om träindustrins arbetare
Nordin, Rune ; Bosdotter, Kjersti
Stockholm. Sv. träindustrarbetareförb. 1978. 143, [1] p.

Arbete och kärlek: en utveckling av livsformsanalys
Jakobsen, Liselotte ; Karlsson, Jan
[Lund]. Arkiv förlag. [1993]. 256 p.

Arbete och kredit: nationalekonomiska studier tillägnade Carl Erik Knoellinger på hans 75-årsdag den 31 januari 1981
Knoellinger, Carl Erik ; Andersson, Jan Otto
Åbo. [Åbo akademi]. 1981. 238 p.

Arbete och kvinnoroll: en fabriksstudie
Ehn, Siv
Stockholm. Rabén & Sjögren. 1981. 171, [2] p.

Arbete och löner: ekonomiska teorier och fakta kring skillnader mellan kvinnor och män
Gustafsson, Siv ; Lantz, Petra
Stockholm. Industriens utredningsinstitut. 1985. 235 p.

Arbete och löner i Europa: svensk arbetsmarknad i EES och EU : rapport till EG-konsekvensutredningen, samhällsekonomi
Odhner, Clas-Erik
Stockholm. Beställningar, Fritzes kundtjänst. [1993]. 160 p.

Arbete och löner i Sverige
Holmberg, Per
[Stockholm]. Rabén & Sjögren. [1963]. 228 p.

Arbete och lön vid Bredsjö bruk: en studie av löneprinciper och lönenivåer för olika yrkeskategorier vid Bredsjö bruk 1828-1905
Larsson, Mats
Uppsala. [Universitetet]. 1986. 233 p.

Arbete och salighet: en bok om Hjalmar och Maria Danell, deras grogrund, arbete och salighetshopp
Danell, Sven
[Stockholm]. EFS-förl. 1976. 172 p., [2] leaves of plates.

Arbete och solidaritet: 50 år med Kristna socialdemokrater i Skåne : historisk över Skånes broderskapsdistrikt 1942-1992
Lundberg, Harald
Lund. Dialogos. c1992. 64 p.

Arbete och sysselsettning för de äldre: symposium i Wenner-Gren center, Stockholm, 1-2 december 1976
Ström, Carl ; Zotterman, Yngve
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förl. 1977. 272 p.

Arbete pågår: Lennart Didoff, ett konstnärsskap
Anderberg, Rolf ; Börjesson, Lars ; Hessel, Anita
Göteborg. Tre Böcker. [1996]. 94 p.

Arbete, pension, anpassning: en uppföljande undersökning om de lokala rehabiliteringsgruppernas klienter
Bäckström, Ingegärd
Umeå. Sociologiska institutionen, Umeå universitet. 1991. 62, [3] p.

Arbete, politik, arbetarrörelse: en studie av stenindustrins Bohuslän 1860-1910
Persson, Lennart K
[Göteborg]. Historiska institutionen i Göteborg. c1984. 484 p.

Arbetet: En tidning i Åbo på 1900-talet och människorna kring den
Bondestam, Anna Karolina
Helsingfors. Svenska litteratursällskapet i Finland. 1968. 373 p.

Arbetet 80 år
Stockholm. 1967. (8) p.

Arbetet och döden: berättelser
Augustsson, Lars Åke
Stockholm. Norstedt. 1980. 207, [1] p.

Arbete, trygghet, utveckling: svensk ekonomi i framtidsperspektiv
Johansson, Göran
Stockholm. LT. c1984. 128 p.

Arbetets ära, arbetets villkor: prosastycken
Ahlberg, Harry
Stockholm. Tiden. 1979. 295, [1] p.

Arbetet sätter gränser: en forskningsrapport om arbetslov och kulturarbete
Ek, Sven B
[Stockholm]. Statens kulturråd. [1984]. 151 p.

Arbetets bokens dag, 1937-1962: en jubileumsskrift
Sandell, Ove
[Malmö]. Framtidens förlag. [1962]. 38 p.

Arbetets delning: Stocka sågverk under omvandling 1856-1900
Johansson, Alf W
Lund. Arkiv. [1988]. 477, [26] p. of plates.

Arbetets döttrar
Adolfsson, Eva
[Stockholm]. Akademilitteratur. c1986. 2 v.

Arbetets flytande gränser: en fabriksstudie
Ehn, Billy
Stockholm. Prisma. 1981. [4], p. 7-193, [1] p.

Arbetets framtida villkor!?
Delin, Gustaf
Uppsala. Medborgarskolan. 1966. 103 p.

Arbetets frihet och fo˜rnedring: en antologi
Karlsson, Jan
Stockholm. AWE/Geber. 1979. 172 p.

Arbetets mål och värde: en analys av ideologiska uppfattningar hos LO, TCO och SAF i 1970-talets debatt om arbetsorganisation och datorisering
Grenholm, Carl-Henric
Uppsala. Academiae Ubsaliensis. 1987. 402 p.

Arbetets mening: en analys av sex teorier om arbetets syfte och värde
Grenholm, Carl-Henric
Uppsala. Academia Ubsaliensis. 1988. 531 p.

Arbetets mening?: En dagbok om miljöer och känslor
Johansson, Lage
Stockholm. Askild & Kärnekull. 1975. 240 p.

Arbetets organisering, människans försörjning: vänbok till Bengt G. Rundblad
[Gothenberg. Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. 1990]. 178 p.

Arbetets söner
Bengtsson, Raimond
Göteborg. Zinderman. 1978. 160 p.

Arbetets söner: text och bilder ur den svenska arbetarrörelsens saga
Ström, Fredrik ; Nilsson, Karl ; Lindfors, Torsten
[Stockholm]. Steinsvik. [1956]. 4 v.

Arbetets vardag: antologi med skönlitterära bidrag
Allansson, Ove ; Ransemar, Erik
Stockholm. Brevskolan. 1977. 142 p.

Arbetets värde och mening: uppsatser skrivna för och diskuterade vid ett symposium arrangerat av Riksbankens jubileumsfond den 22 och 23 januari 1980
Sörbom, Per
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förl. 1980. 223 p.

Arbetets värde och tidens bruk: en framtidsstudie : en rapport inom projektet "Prognoser och politisk framtidsplanering"
Ingelstam, Lars
Stockholm. LiberFörlag. 1980. 280 p.

Arbetidsförkortning, driftstid och sysselsättning: ett internationellt perspektiv
Sveinn Agnarsson ; Anxo, Dominique
Göteborg. Center for European Labour Market Studies. [1995]. 73 p.

Arbetsanpassning: betänkande
[Stockholm]. Arbetsmarknadsdepartementet. [1984]. 231 p.

Arbetsattityder och befordringsintresse hos kvinnliga bankanställda
Bradley, Gunilla
Stockholm. PA-Rådet. 1970. 208 p.

Arbetsbok i kontrapunkt: vokalpolyfoni
Söderholm, Valdemar
Stockholm, Sweden. Erik. <c1980- >. v. <2 >.

Arbetsbox för mikrobiologiska arbeten
Stockholm. Svensk byggtjänst. 1970. 24 p., 46 l.

Arbetsbrist och kravet på saklig grund: en alternativrealistisk arbetsrättslig studie
Glavå, Mats
Stockholm. Norstedts juridik. c1999. 727 p.

Arbetsfältsbeskrivning: bilaga till betänkandet Ny vårdutbildning (SOU 1978:50)
[Stockholm]. Utbildningsdepartementet. [1978]. 160, [6] p.

Arbetsfilosofin och världskrisen
Sjövall, Björn
Stockholm. Industritidningen Nordens förlag. 1949. 113 p.

Arbetsförhållanden och sjukfrånvaro 1975/76 =: [Working condition and sickness absenteeism]
Stockholm. Statistiska centralbyrån : LiberFörlag/Allmänna förl. 1979. 190 p.

Arbetsförhållanden, ohälsa och sjukfrånvaro 1975-1989
Stockholm. Statistiska centralbyrån. 1992]. 213 p.

Arbetsförmedlingarna: mål och drivkrafter : rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Nyberg, Sten ; Skedinger, Per
[Stockholm]. Finansdepartementet. 1998]. 140 p.

Arbetsförmedlingarnas latenta kunder: en sociologisk studie av personer som ej utnyttjat ett samhällsorgans tjänster
Thorslund, Mats
Stockholm. förf. 1975. 317 p.

Arbetsförmedling inom kulturområdet: betänkande
[Stockholm]. 1972. 234 l.

Arbetsförmedling i Norden =: [Työnvälitys Pohjoismaissa] : en kartläggning av arbetsförmedlingens organisation, arbetsformer och viktigaste utvecklingsmål : projekt nr 160.21-1.7
[Stockholm]. [Fritzes hovbokh. (distr.)]. 1980. 194 p.

Arbetsförmedlingskontrakt: betänkande
[Stockholm]. LiberFörlag. [1983]. 195, 9, 2 p.

Arbetsförmedlingslagen, en översyn
Stockholm. Arbetsmarknadsdepartementet. 1989]. 155 p.

Arbetsförmedlingsverksamheten mellan de nordiska länderna: rapport från nordiskt seminarium för kontaktpersoner för den nordiska arbetsförmedlingsverksamheten från Danmark, Finland, Norge och Sverige, Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland, Esbo 28.9.-3.10.1980
[Stockholm?]. [Nordiska arbetsmarknadsutskottet. [1980]. 136 p.

Arbetsfysiologi
Åstrand, Irma
Stockholm. AWE/Geber. 1977. 160 p.

Arbetsfysiologiska undersökningar vid hejarsmedjan i Kilstaverken, Bofors
Åberg, Ulf
Stockholm. Personaladministrativa rådet. 1966. (1), 54 l., (35) l. of diagrs., 20 l. of tables, (28) l. of plates. illus.

Arbetsgivaravgifter: arbetsgivares uppgifts- och avgiftsskyldighet
Burström, Brita
Lund. H. Ohlsson. 1977. 76 p.

Arbetsgivaravgifter: en översikt
Mattsson, Nils
Lund. Juridiska föreningen i Lund : Studentlitt., distr. 1976. 48 p.

Arbetsgivaravgifter: nya regler 1985
Thunberg, Björn
Stockholm. Liber. [1985]. 112 p.

Arbetsgivare--arbetstagare
Smith, Go˜ran ; Aberg, Kaj
Stockholm. Ljus. [1950]. 326 p.

Arbetsgivaren och skattereformen: en handbok
Thunberg, Björn
Stockholm. Allmänna förlaget. c1991. 165 p.

Arbetsgivare och fackföreningsledare i domarsäte: en studie i rättsbildningen på arbetsmarknaden
Geijer, Lennart ; Schmidt, Folke Fredrik
Lund. C. Floms boktr. 1958. 404 p.

Arbetsgivarna och Saltsjöbadspolitiken: en historisk studie i samarbetet på svensk arbetsmarknad
Söderpalm, Sven Anders
Stockholm. Svenska arbetsgivareföreningen. c1980. 137 p.

Arbetsglädje och gemenskapstro: en studie i Josef Kjellgrens författarskap
Kvart, Gerd
[s.l.]. G. Kvart. c1979. 303 p.

Arbetsgruppens psykologi
Lennéer-Axelson, Barbro ; Thylefors, Ingela
Stockholm. Natur o. kultur. 1979. 158 p.

Arbetshygienisk specialistutbildning =: Työhygieenikoiden erikoiskoulutus pohjoismaissa ; rapporttill Nordiska ministerrrådets ämbetsmannakommitté för arbetsmiljöfrågor
Dahlner, Bo
Stockholm. Fritzes hovbokh. (distr.). 1980. 120 p.

Arbetsinnehåll och livskvalitet: en sammanställning och diskussion av samhällsvetenskaplig forskning rörande människen och arbetet
Gardell, Bertil
[Stockholm]. Prisma. 1976. 155, [1] p.

Arbetskompendium statsrätt
Lagerqvist, Annika ; Warnling-Nerep, Wiweka
Stockholm. Juristförlaget. c1994. 101 p.

Arbetskooperation: företag som tagits över av de anställda
Blomqvist, Kai
Stockholm. Rabén & Sjögren. 1978. 190 p.

Arbetskooperation: betänkande
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förlaget. 1980. 265 p.

Arbetskraft, arbetsmarknad och produktivitet
Stockholm. Allmänna förlaget, Kundtjänst. [1991]. 299 p.

Arbetskraften i totalförsvaret
Rangsten, Stig
[Stockholm. Centralförbundet Folk och försvar. 1973]. 57 p.

Arbetskraftens migration i EG-perspektiv
Schröder, Lena
[Stockholm]. Arbetsmarknadsdepartementet. 1990]. 36 p.

Arbetskraftens och kapitalets rörlighet i Norden: huvudrapport och företagsenkät
Stockholm. Nordiska rådet. [1980]. 248 p.

Arbetskraftsbarometer för vissa utbildningsgrupper hösten 1979 =: Labour market tendency survey for some training categories in the autumn 1979
Stockholm. Statistiska centralbyrån. 1979. 32 p.

Arbetskraftspolitik 2000: sysselsättnings- och arbetskraftspolitiskt program
Helsingfors. Arbetskraftsministeriet. 1987. 53 p.

Arbetskraftsprognos 1999: utvecklingen till ar 2015 enligt tva alternativa scenarier
Stockholm. Statistiska centralbyran. [1999]. 81 p.

Arbetskraftsresurserna 1965-2000
Stockholm. Statistiska centralbyrån. [1976]. 88 p.

Arbetskraftsresurserna 1978-2025 =: The labour force resources 1978-2025
Stockholm. Statistiska centralbyrån : Liber distribution. 1979. 57 p.

Arbetskraftsutbudets utveckling i Sverige 1870-1965
Silenstam, Per
Stockholm. Almquist & Wiksell. 1970. 115 p.

Arbetslagstiftning 2007
Luhtanen, Raimo
[Helsingfors]. Edita. 2007. 199 p.

Arbetsledaren i industrin: hans bakgrund, rekrytering, utbildning och ställning enligt en stickprovsundersökning
Göransson, Bengt
[Stockholm]. Personaladministrativa rådet. [1963]. 64 p.

Arbetsledare, nutid--framtid: Betänkande från SAF/SALF-kommittén och Gruppen för arbetsledarfrågor
Stockholm. 1969. 463, (4) p.

Arbetsledning: en diskussion på grundval av Utvecklingsrådets försöksverksamhet
Lennerlöf, Lennart
[Stockholm]. Personaladministrativa rådet. 1976. 79 p.

Arbetsledning i förändring: ett socialpsykologiskt perspektiv
Lennerlöf, Lennart
Stockholm. LiberFörlag. c1981. 96 p.

Arbetsledning inom produktion och distribution
Engelgren, Sven
Stockholm. Strömberg. 1968-69. 3 v.

Arbetsledning i tiden
Svenson, Lennart
[Malmö]. Stig H. Larsson konsult AB. 1976. 144 p.

Arbetsledning och administration inom sjukvården: en ny arbetsledarroll
Berglund, Ann
[Malmö]. Hermod. [1974]. 298 p.

Arbetsliv: dokumentation av industri och manniska
Engström, Rune ; Malmborg, Birgitta von ; Nilsson, Kjell
[s.l.]. Riksförbundet för hembygdsvård. c1977. 144 p.

Arbetslivet i kris och förvandling: socialogiska essäer om arbetsmarknadsfrågor
Otter, Casten von
Stockholm. Rabén & Sjögren. 1974. 203 p.

Arbetslivets folktro: en sammanställning av traditionsmaterial från övre Norrland
Arvidsson, Alf
Umeå. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkiv i Umeå. [1986]. 87 p.

Arbetsliv och alkohol
Johansson, Lillemor
Stockholm. Sober. 1982. 87 p.

Arbetsliv och arbetsstrider i U.S.A
Gerdlund, Torsten
Stockholm. Tidens fo˜rlag. 1936. 193, [3] p.

Arbetsliv och skola: dokumentation av ett seminarium den 13-14 januari 1982 [utgiven av] Utredningsenheten, Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfrågor, Arbetsgruppen för arbetslivsfrågor
Stockholm. Brottsförebyggande rådet, Utredningsenheten, Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfrågor. 1982. 127 p.

Arbetslivserfarenhet som ett led i lärares yrkesförberedelse: rapport
Edholm, Edmund
[Stockholm]. Utbildningsdepartementet. [1978]. 108 p.

Arbetslivslängd i olika yrken: beräkningar av oliva personers kvarvarande tid i arbetslivet utifrån förtidspensionerings- och dödsfallsdata
Stockholm. Statistiska centralbyrån. 1992. 36 p.

Arbetslivsperspektiv för forskning om utbildning: en problemformulering utifrån arbetsdelningens roll i samhällsförändringen : rapport från en konferens i Sundbyholm 15-17 november 1978
[Stockholm. Universitets- och högskoleämbetet. 1980]. 341 p.

Arbetslo˜nens reglering genom sammanslutningar
Bagge, Go˜sta
Stockholm. A.-b. Nordiska bokhandeln. [1917]. xvi, 483 p.

Arbetslösa ungdomar i beredskapsarbete
Hart, Margareta
Göteborg. Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. 1984. 334, 36 p.

Arbetslo˜shet
Olofsson, Jonas ; Wadensjo˜, Eskil
Stockholm. SNS fo˜rlag. 2005. 95, [1] p.

Arbetslösheten och arbetsmarknadens funktionssätt
Edin, Per-Anders ; Holmlund, Bertil
Stockholm. Finansdepartementet. 1994]. 99 p.

Arbetslöshetens offer
Stockholm. Statistiska centralbyrån. 1983. 56 p.

Arbetslo˜shetens olika ansikten: frya studier om arbetslo˜shetens sociala och ha˜lsoma˜ssiga yttringar
Rantakeisu, Ulla
Go˜teborg. Go˜teborgs universitet, Institutionen fo˜r socialt arbete. 2002. 1 v. (various pagings).

Arbetslöshetens omfattning, karaktär och orsaker
Stockholm. Socialdepartementet. 1931. xix, 554 p.

Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik
Forslund, Anders
Stockholm. Finansdepartementet. 1992. 69 p.

Arbetslöshet och bruk av rusmedel: översikt och utvärdering av nordisk forskning om förhållandet mellan arbetslöshet och rusmedelsdryck
Jyrkämä, Jyrki
[Stockholm]. Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning. 1980. 110 p.

Arbetslöshet och levnadsförhållanden i Göteborg under 1920-talet =: [Unemployment and conditions of living in Gothenburg in the 1920s]
Wallentin, Hans
Göteborg. Ekonomisk-historiska inst., Goteborgs univ. 1978. x, 275 p.

Arbetslöshet och lönebildning: kvantitativa studier av svensk arbetsmarknad
Holmlund, Bertil
Umeå. Universitetet. 1976. 251 p.

Arbetslo˜shetsersa˜ttningar
Dahlberg, Anita
Stockholm. AWE/Geber. 1979. 148 p.