Aspecten van de afscheiding
Bremmer, R. H ; Groot, A. de ; Schram, P. L
Franeker. T. Wever. 1984. 136 p.

Aspecten van de belastingheffing van vermogenswinsten
Spaanstra, J
Deventer. Kluwer. [1963]. 198 p.

Aspecten van decentralisatie: essay-bundel
Oosting, M
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1984. iv, 342 p.

Aspecten van de historische biografie
Boer, D. E. H. de ; Toussaint, Bert ; Velde, Paul van der
Kampen. Kok Agora. c1992. 135 p.

Aspecten van de koude oorlog
Assen. Van Gorcum. 1964. 132 p.

Aspecten van de literaire biografie
Anthierens, J
Kampen. Kok Agora. c1990. 122 p.

Aspecten van de machtsregulering: studies aangeboden aan Prof. Dr. E. de Jonghe ter gelegenheid van zijn emeritaat
Jonghe, E. de ; Meulemans, E
Leuven. Universitaire Pers. 1988. 255 p.

Aspecten van de Nederlandse meubelkunst in de tweede helft van de achttiende eeuw
Baarsen, Reinier
Alphen aan den Rijn. Drukkerij Vis Offset. 1993. 184 p.

Aspecten van de Noordzee
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1980. 39 p.

Aspecten van de ontwikkeling van de Curaçaose arbeidersklasse
Napel, Henk ten
Willemstad. Universiteit van de Nederlandse Antillen. 1983. vi, 161 p.

Aspecten van de pianostudie: bijdrage tot de kennis van de musicerende persoon
Kop, G. C
Amsterdam. [1950]. 108 p.

Aspecten van de rituele kunst: kultuurhistorische bijdrage over bindmiddelen in de rituele kunst
Kesel, W. G. de
Zutphen. Terra. c1981. 151 p.

Aspecten van de toetreding van jongeren tot de land- en tuinbouw
Kloprogge, J. J. J ; Wolsink, G. H
Den Haag. Landbouw-Economisch Instituut, Afd. Structuuronderzoek. 1977. 71 p.

Aspecten van de vervoeging van het presens
Goeman, A. C. M
Amsterdam. Noord-Hollandesche U.M. 1976. 32 p.

Aspecten van de voorlichtingskunde
Ban, A. W. van den
Wageningen. H. Veenman. [1965]. 20 p.

Aspecten van de westerse kunstgeschiedenis
Cardon, Bert
Leuven. Acco. 1996. 2 v.

Aspecten van de woordvolgorde in het Nederlands: een syntaktische, semantische en functionele benadering
Godin, Pierre
Louvain-la-Neuve. Cabay. 1980. vi, 338 p.

Aspecten van effecten: vijftig jaar Vereniging Effectenbescherming
[Rotterdam]. Universitaire Pers Rotterdam. 1974. xii, 77 p.

Aspecten van financiële beschikkingverlening: een eerste evaluatie van de Awb
Beerten, M. S
Deventer. W.E.J. Tjeenk Willink. 1996. xvi, 192 p.

Aspecten van flexibele arbeidsvormen
Horst, Carin G. van der ; Kronenburg, E. J
Alphen aan den Rijn. Samsom H.D. Tjeenk Willink. 1993. 135 p.

Aspecten van grondbeleid
Hoff, C. M. van den
's-Gravenhage. Vuga. 1976. 149 p.

Aspecten van het EESV: grensoverschrijdend en grensverleggend samenwerken
Slagter, W. J
Deventer. Kluwer. 1990. vii, 108 p.

Aspecten van het Godsbegrip in het Oude Testament
Ploeg, J. P. M. van der
Amsterdam . Noord-Hollandsche Uitg. Mij. 1981. 16 p.

Aspecten van het muziekleven in Noord-Italië, Zuid-Duitsland en Oostenrrijk in de tweede helft van de 17e eeuw
Véber, Gyula
Utrecht. Instituut voor Muziekwetenschap der Rijksuinversiteit. 1981. 129 p., xxiv p. of plates.

Aspecten van het Nederlands in Vlaanderen
Geerts, Guido
Leuven. Acco. 1974. x, 236 p.

Aspecten van het overheidsbestuur
Radema, H. W
IJmuiden. Vermande. 1978. 216 p.

Aspecten van het rapport van de Staatscommissie Cals-Donner
Donner, Andreas Matthias ; Boukema, P. J ; Jeukens, H. J. M
Haarlem. H. D. Tjeenk Willink. 1973. 64 p.

Aspecten van het Reveil: opatellen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Het Reveil-Archief
Berg, Johannes van den ; Schram, P. L ; Verheus, Simon Leendert
Kampen. Kok. [1980]. 273 p., 26 p. of photos.

Aspecten van het Réveil in druk
Heijting, W ; Berg, A. J. van den
Zoetermeer. Meinema. 1998. 103 p.

Aspecten van het sociale gedrag en de communicatie bij humane en hogere niet-humane primaten: (Aspects of the social behaviour and communication in human and higher non-human primates)
Hooff, J. A. R. A. M. van
Rotterdam. Bronder-Offset. 1971. 188 p.

Aspecten van het symbolisme: tekeningen en pastels : Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, 22 juni-1 september 1985
Bown-Taevernier, Sabine
Antwerpen. Het Museum. 1985. 64 p.

Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap
Scholten, Harry
Baarn. Ambo. [1978]. 327 p.

Aspecten van het volksonderwijs in België in de negentiende eeuw
Vroede, Maurits de
Leuven. Acco. 1978, c1979. 93 p.

Aspecten van hoger onderwijs: een internationale inventarisatie
Den Haag. Sdu. 1995. 152 p.

Aspecten van internationaal stakingsrecht
Schellen, J. van
Deventer. Kluwer. 1983. 36 p.

Aspecten van leerplanevaluatie
Weeda, P
Den Bosch. Malmberg. c1981. 232 p.

Aspecten van logistieke informatiesystemen
Zutphen, L. C. van ; Belkum, J. W. van ; Nathans, J
Alphen aan den Rijn. Samsom. 1978. 154 p.

Aspecten van massacommunicatie
Wellen, J. G. M
Utrecht. Het Spectrum. 1971. 61 p.

Aspecten van muziek en dans in Swaziland
Hen, Ferdinand J. de
Brussel. Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. 2000. 126, [2] p., [4] p. of plates.

Aspecten van Nederlandse tekenkunst, 1945-1985 =: Trends in Dutch drawing, 1945-1985 : Ben Akkerman, Karl Appel, Armando ... Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden, Nederland 1/6-12/8/1985, Allen Memorial Art Museum, Oberlin College, Oberlin, Ohio USA 7/9-17/11/1985
[Leiden]. Stedelijk Museum de Lakenhal. [1985]. 73 p.

Aspecten van onderaanneming
Overeem, R
Deventer. Kluwer. 1981. xii, 107 p.

Aspecten van onderwijsresearch, 1982: bijdragen tot de onderwijsresearchdagen 1982
Dorp, C. van ; Pilot, Albert
Lisse. Swets & Zeitlinger. 1982. 202 p.

Aspecten van optimaal bedrijfsbeleid volgens het marktwaardecriterium: een risico--rendement analyse
Herck, Gustaaf van
[Leuven]. Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen. 1978. 163 leaves.

Aspecten van orthopedagogisch denken en handelen: opstellen voor Prof. Dr. J.F.W. Kok bij zijn emeritaat
Kok, J. F. W ; Oeffelt, P. W. H. M ; Klomp, M ; Verstege, A. B. J
Leuven. Acco. 1987. 156 p.

Aspecten van rechtsvorming en rechtshandhaving
Algra, Nikolaas Egbert
Alphen aan den Rijn. Samsom H.D. Tjeenk Willink. 1993. 325 p.

Aspecten van sociologisch onderzoek
Swanborn, P. G
[Meppel,]. Boom. [1971]. 200 p.

Aspecten van staat en maatshappij in Afrika =: Recent Dutch and Belgian research on the African state
Binsbergen, Wim M. J. van ; Hesseling, Gerti
Leiden, Netherlands. African Studies Centre. c1984. 470 p.

Aspecten van taalverandering: een verzameling inleidende artikelen
Koefoed, Geert ; Marle, Jaap van
Groningen. Wolters-Noordhoff. [1978]. 215 p.

Aspecten van tijd
Boersma, H. J
Kampen. J.H. Kok. c1991. 128 p.

Aspecten van toezicht: beschouwingen over het toezicht op de financiële sector : preadviezen voor de Vereniging voor Effectenrecht 1999
Everdingen, H. G. van ; Grundmann-van de Krol, C. M ; Sachse, H. J
Deventer. Kluwer. 1999. ix, 138 p.

Aspecten van verzekering bij export
Koole, D
Deventer. Kluwer. 1979. 99 p.

Aspecten van vijftig jaar kunsthistorisch onderzoek, 1938-1988: colloquium georganiseerd ter gelegenheid van vijftig jaar zelfstandigheid der Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Brussel, 3-4 november, 1988
Brussel. AWLSK. 1990. 137 p., [14] p. of plates.

Aspecten van ziekte en arbeidsongeschiktheid in het stelsel van sociale zekerheid
Bosch, F. A. J. van den ; Petersen, C
Deventer. Kluwer. 1983. xi, 387 p.

Aspecte ortografice controversate
Uritescu, Dorin ; Uritescu, Rodica Uță
București. Editura Științifică și Enciclopedică. 1986. 313 p.

Aspecte privind persoana juridică cu specială aplicare asupra partidelor politice
Pascu, Bogdan I
București. Editura "Fiat Lux". 1994. 114 p.

A specter is haunting Europe: a sociohistorical approach to the fantastic
Monleón, José B
Princeton, N.J. Princeton University Press. c1990. ix, 177 p.

A specter is haunting Texas
Leiber, Fritz
New York. Collier Books. 1992. 245 p.

Aspectes
Espriu, Salvador ; Gavagnin, Gabriella ; Martínez-Gil, Víctor
Barcelona. Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu. 1998. lxxiii, 194 p.

Aspectes: narracions
Espriu, Salvador
Barcelona. Edicions 62. 1981. 125 p.

Aspectes arquitectònics del Vila-Real de primeries de segles
Garcia Sales, Pascual
Vila-Real. Ajuntament de Vila-Real, Delegació de Cultura. 1992. 274 p.

Aspectes de la geologia marina de la conca mediterrània balear durant el neogen
Riba Arderiu, Oriol
Barcelona. Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 1981. 115 p.

Aspectes de la guerra civil a les Illes Balears
Massot i Muntaner, Josep
Barcelona. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 2002. 355 p.

Aspectes de la política valenciana en el segle XIX
Cucó Giner, Alfons
Barcelona. R. Dalmau. [1965]. 60 p.

Aspectes de la reflexió i de la praxi interlingüística
Hernández Sacristán ; Lépinette, Brigitte ; Pérez Saldanya, Manuel
[Valencia]. Facultat de Filologia, Universitat de València. 1995. 308 p.

Aspectes del federalisme actual
Barcelona. Generalitat de Catalunya, Institut d'Estudis Autonòmics. [1989]. 37 p.

Aspectes del modernisme
Marfany, Joan-Lluís
Barcelona. Curial. 1975. 270 p.

Aspectes del pensament sociolingüístic europeu
Viana, Amdeu
Barcelona. Barcanova. 1995. 366 p.

Aspectes del sintagma nominal en català des de la perspectiva de la traducció automàtica
Badia i Cardús, Antoni
[Spain]. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 1994. 319 p.

Aspectes econòmics de l'educació: rendabilitat de l'educació
Grifoll Guasch, Josep
Barcelona. Edicions Ariel. [1969]. xxiii, 254 p.

Aspectes geografics de Catalunya
Vila, Pau
Barcelona. Curial. 1978. 369 p.

Aspecte și direcții literare
Davidescu, Nicolae
București. "Minerva,". 1975. xl, 656 p., [1] leaf of plates.

Aspecte şi idei din perioada post-comunistă: Schopenauer, astăzi
Kovacs-Eichner, Gh
[Cluj]. Gh. Kovacs-Eichner. 2003. 56 p.

Aspecte sŒi interferentŒe iluministe
Popa, Mircea
TimisŒoara. Editura de Vest. 1997. 240 p.

Aspecte și permanențe traco-romane
Branga, Nicolae
[Timișoara]. "Facla". 1978. 158 p.

Aspecte şi structuri neoromantice
Zalis, Henri
Bucureşti. ,,Cartea românească,". 1971. 208 p.

Aspecte și tendințe economice pe plan mondial în domeniul ambalajelor: Sinteză de date comentate
București. Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Institutul Național de Informare și Documentare Științifică și Tehnică. 1972. 70 p. with tables.

Aspecte și tendințe economice pe plan mondial în domeniul echipamentelor electronice: Sinteză de date comentate
București. Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie. Institutul național de informare și documentare științifică și tehnică. 1972. 81 p. with figs.

Aspectes jurídics de la lliure circulació de capitals dins la CEE
Faus i Santasusana, Jordi
Barcelona. Generalitat de Catalunya, Patronat Català Pro Europa. [1988]. 74 p.

Aspectes marginals d'un home de combat: Mossèn Antoni M. Alcover
Moll, Francesc de B
[Barcelona]. Curial Edicions Catalanes. 1983. 180 p.

Aspectes sanitaris del terme i Vila de Terrassa en els segles XVI, XVII I XVIII: estudi dels Arxius de les Parròquies del Sant Esperit-Vila de Terrassa, Sant Quirze de Terrassa, Sant Julià d'Altura, Sant Vicenç de Jonqueres, Sant Martí de Sorbet, Sant Miquel i Santa Maria de Toudell
Montañà i Buchaca, Daniel
Barcelona. PPU. 1993. 187 p.

Aspectes sòcio-econòmics del segle XIX i inicis del XX a Cambrils
Bertran Cuders, Josep
Tarragona. Edicions El Mèdol. 1992. 128 p.

Aspectes socio-econòmics de Manacor al segle XVI
Vaquer, Onofre
Mallorca. Editorial Moll. 1978. 131 p.

Aspecte teoretice și practice privind termenele în legislația agricolă
Dobrin, Ioan ; Iliescu, Gheorghe
București. "Ceres". 1977. 253 p.

Aspect et temps en slave
S©ırensen, Hans Christian
Aarhus. Universitetsforlaget. 1949. 188 p.

Aspect, eventuality types, and nominal reference
Filip, Hana
New York. Garland Pub. 1999. xii, 312 p.

Aspect in Bengali
Dakshi, Alibha
Calcutta. K.C. Datta. 2000. xvi, 282 p.

Aspect in Burmese: meaning and function
Romeo, Nicoletta
Amsterdam . J. Benjamins Pub. Co. c2008. xii, 289 p.

Aspect in English: a "common-sense" view of the interplay between verbal and nominal referents
Kabakchiev, Krasimir
Dordrecht [Netherlands] . Kluwer Academic Publishers. c2000. xxi, 348 p.

Aspect in the English verb: process and result in language
Tobin, Y
London . Longman. 1993. xvii, 398 p.

Aspectival usage in Russian
Murphy, Brian
Oxford. Pergamon Press. [1965]. xvi, 158 p.

AspectJ cookbook
Miles, Russ
Sebastopol, CA . O'Reilly Media. 2004, c2005. xix, 331 p.

AspectJ in action: practical aspect-oriented programming
Laddad, Ramnivas
Greenwich, CT. Manning. c2003. xxx, 481 p.

Aspecto agrario del gobierno del general Victoriano Huerta
Delgado, Ricardo
Guadalajara [Mexico]. 1951. 50 p.

Aspecto biográfico de Petare
Vargas Mendoza, Lorenzo
Petare. Concejo Municipal del Distrito Sucre del Estado Miranda. 1981. 292 p., [9] leaves of plates (3 folded).

Aspecto canónico del delito de estupro: colisión de leyes canónicas, civiles y concordatarias. Tesis de la Iglesia, del Estado, la Corte y los Tribunales
Penagos, Gustavo
[Bogotá. Impreso en los Talleres de la Editorial Prag. 1967]. 187 p.

Aspecto do folclore de Pernambuco
Andrade, Maria de Lourdes Goes Xavier de ; Lima, Ana Halleynita de Andrade Costa
Recife. [s.n.]. 1975. 110 p., [16] leaves of plates.

Aspect of ancient Indian economic thought
Rangaswami Aiyangar, Kumbakonam Viraraghava
Varanasi. [Benaras Hindu University]. 1965. viii, 186 p.

Aspect of cultural history of Sikkim: studies in coinage
Bhattacharyya, Pranab Kumar
Calcutta. K.P. Bagchi. 1984. xii, 86 p., 14 p. of plates.

The aspect of eternity: essays
Bawer, Bruce
Saint Paul, Minn. Graywolf Press. 1993. v, 320 p.

Aspect of science in religions: a comparative study
Ākabara Ālī, Ema
Dhaka. Malik Library. 1987. lxxvi, 1068, [lxxx] p.

Aspecto geográfico del distrito de riego del Río Yaqui, Son
Signoret Vera, María Luisa
México, D.F. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Geografía. 1965. 69 leaves, [1] folded leaf of plates : ill. ; 28 cm.

Aspecto histórico y cultural del Departamento de La Libertad
Uceda Paredes, Pablo
Lima. Uceda Paredes. 1974. 162 p., [8] leaves of plates : ill.

Aspecto juridico de los factores del comercio en el derecho mercantil mexicano: (las sociedades factoras en el derecho mercantil mexicano)
Trujillo Santiago, Juan
Mexico, D.F. [s.n.]. 1956. 75 p.

Aspecto jurídico de los medios de comunicación social
Rosa Moncayo, Hernando de la
Bogotá. República de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas. 1978. xv, 190 p.

Aspecto jurídico y económico de la propiedad horizontal
Marulanda Uribe, Jaime
Bogotá. [s.n.]. 1952. 159 p.

Aspectology: workshop at the fifth Scandinavian Conference of Linguistics, Frostavallen, April 27-29, 1979
Pettersson, Thore
Stockholm. Almqvist & Wiksell international. c1979. 162 p.

Aspecto, modo y tiempo en wayunaiki: estudio de descripción lingḯstica
Ramírez González, Rudecindo
[Bogotá, Colombia. Universidad de la Guajira?. 2001]. 69 p.

Aspecto, perífrasis y auxiliación: un enfoque perceptivo
Veyrat Rigat, Montserrat
[València]. Universitat de València (Spain), Departament de Teoria dels Llenguatges. c1993. 235 p.

Aspecto religioso juridico y politico de la obra de Donoso Cortes
Ramirez Topete, Mario
Mexico. 1948. 61 p.

Aspect-oriented analysis and design: the theme approach
Clarke, Siobhán ; Baniassad, Elisa
Upper Saddle River, NJ. Addison-Wesley. c2005. xxviii, 366 p.

Aspect-oriented database systems
Rashid, Awais
New York. Springer-Verlag. 2003. p. cm.

Aspect-oriented programming with the e verification language: a pragmatic guide for testbench developers
Robinson, David
Morgan Kaufmann/Elsevier. Amsterdam ; Boston. 2007. p. cm.

Aspect oriented software development
Filman, Robert E
Harlow. Addison-Wesley. c2005. xli, 755 p.

Aspectos actuais de Angola
Vinhas, Manuel
Lisboa. 1961. 22 p.

Aspectos actuales de la espectroscopia molecular
Morcillo Rubio, Jesús ; García de la Banda, Juan F
[Madrid]. Instituto "A. de Gregorio Rocasolano" de Química Física. 1951. 194 p.

Aspectos actuales del derecho del mar: reseña histórico-jurídica
Salom Franco, Nicolás
Bogotá. Banco Central Hipotecario. 1986. 346 p.

Aspectos açucareiros de Pernambuco
Dé Carli, Gileno
[Rio de Janeiro? Brazil. s.n.]. 1940. 73 p., [21] leaves of plates.

Aspectos adjetivos y sustantivos del derecho agrario: anotaciones y compilaciones
Venturini V., Alí José
Valencia, Venezuela. Universidad de Carabobo. 1995. 455 p.

Aspectos administrativos de la regionalización socio-económica en Costa Rica
Guzmán León, Francisco
San José, Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y Política Económica, División de Planes y Política Administrativa. 1978. 26 leaves.

Aspectos administrativos e institucionales del desarrollo regional en Chile
Santiago. República de Chile, Presidencia de la República, Comité Asesor Presidencial. 1982. 137 p.

Aspectos administrativos y jurídicos de una sectorialización administrativa
Meoño Segura, Johnny ; Murillo Arias, Mauro
San José, Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y Política Económica, División de Planes y Política Administrativa. 1977. 27, 7 leaves, 2 leaves of plates (1 folded).

Aspectos adm[i]nistrativos en las leyes de urgencia y de presupuesto: nos 17,243, 17,292, 17,296
Cagnoni, José Aníbal ; Sánchez Carnelli, Lorenzo ; Barbe Pérez, Héctor
[Montevideo, Uruguay]. Editorial Grafinel. [2002]. 418 p.

Aspectos afectivos en el aprendizaje: logro académico y autoestima
Varas S., Patricio
Lo Barnechea. República de Chile, Ministerio de Educación, Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, Departamento de Curriculum. 1983. 35 leaves.

Aspectos agroeconômicos da soja
Desgualdo Netto, Domingos ; Carvalho, Flávio Condé de
São Paulo. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Instituto de Economia Agrícola. 1985. 139 p.

Aspectos agro-economicos do Rio Grande do Sul
Luz, Fabio
S. Paulo. Livraria academica, Saraiva & cia. [1937]. 1 p. l., [5]-424 p.

Aspectos ambientais de projetos co-financiados pelo Banco Mundial: lições para o futuro
Freitas, Alencar Soares de ; Soares, Pedro Ribeiro
Brasília. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 1994. iii, 153 p.

Aspectos ambientales y decisiones económicas en los países en desarrollo
Munasinghe, Mohan
Santiago, Chile. Dirección de Proyectos y Programación de Inversiones. [1994]. iii, 40 p.

Aspectos analíticos da distribuição da massa salarial no período de 1972 a 1983
Ribeiro, Maria Eduarda ; Gomes, Maria Lucília Traça
Lisboa. Ministério do Trabalho e Segurança Social. 1985. 58 p.