As revisões da Constituição política de 1933
Carneiro, Francisco Sá
Porto. Brasília Editora. [1971]. 196 p.

As revistas de ano e a invenção do Rio de Janeiro
Süssekind, Flora
Rio de Janeiro, RJ-Brasil. Editora Nova Fronteira. 1986. 285 p.

As revistas literarias en Galicia na Segunda República
Hermida García, Modesto
Sada, A Coruña. Ediciós do Castro. [1987]. 111 p., [32] p. of plates.

As revoltas modernistas na literatura
Carpeaux, Otto Maria
Rio de Janeiro. Ed. de Ouro. 1968. 308 p.

As revoltas tenentistas que abalaram o Brasil (1922, 1924, 1925/7)
Sena, Davis Ribeiro de
Brasilia. [s.n.]. 184 p.

As revoluções da República, 1889-1932
Figueiredo, Osorio Santana
São Gabriel, RS. [s.n.]. 1995. 279 p.

As revoluções que eu vi--: o Almirante Luiz Felipe de Saldanha da Gama
Villar, Frederico
Rio de Janeiro. Gráfica Editôra Aurora. 1951. 128 p., [2] p. of plates.

As revoluções rebentam de madrugada
Melo, Henrique de Sousa e
Lisboa. [Agencia Portuguesa de Revistas]. 1974. 142 p.

As revoluções utópicas: a revolução política na Igreja, a revolução estudantil
Pereira, Luiz Carlos Bresser
Petrópolis, [Brasil]. Editora Vozes. 1979, c1978. 135 p.

ʻAṣr Ḥakakyān
Muṣṭafá, Aḥmad ʻAbd al-Raḥīm
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1990. 186 p.

ʻAṣrī adab aur samājī rujḥānāt
Pārekh, Raʼūf
Karācī. Akādamī Bāzyāft. 2003. 182 p.

ʻAṣrī adab kā shuʻūr
Hāshmī, Qamar Aʻẓam
Muẓaffarpūr. Idrāk Pablīkeshanz. 1983. 200 p.

ʻAṣrī adab kī mutavāzī tārīk̲h̲
Shāh, Farḥat
Lāhaur. Gorā Pablisharz. 1996-1998. 3 v.

ʻAṣrī afsāne kā fann: ek jāʼizah
Jaʻfar, Mahdī
Dihlī. Miʻyār Pablīkeshanz. 1998. 166 p.

ʻAṣrī aur Islāmī taṣavvur-i amn: ek taqābulī mut̤ālaʻah
Iṣlāḥī, Abū Sufyān
Naʼi Dihlī. Qurʼān va Sunnat Akaiḍmī. 2002. 448 p.

As̲r-i be cihrah: cauthā tak̲h̲līqī majmūʻah-yi kalām
K̲h̲ayāl Amrohvī
Layyah. Khādim ʻAbbās ainḍ Brādarz. 1982. 112 p.

'Aṣr-i bī-khabarī
Tīmūrī, Ibrāhīm
[1953/54]. 8, 411 p.

ʻAṣr-i bīʹkhabarī, yā, Tārīkh-i imtiyāzāt dar Īrān
Taymūrī, Ibrāhīm
[Tehran]. Iqbāl. 1363 [1984 or 1985]. 6, 467, [2] p.

Asri dalam dilema
Abdul Halim Mahmood
Kuala Lumpur. Hafar Enterprise. 1983. 147, [3] p.

ʻAṣrī Fārsī shāʻirī aur shuʻarā
Aḥsanuẓẓafar, Sayyid
Lakhnaʼū. Sayyid Aḥsanuẓẓafar. 1989. 508 p.

As right as right can be
Rose, Anne K ; Lobel, Arnold
New York. Dial Press. c1976. [32] p.

ʻAṣr-i ḥāz̤ir aur Islām
Abū Muslim Ṣaḥfī
[1971]. 240 p.

ʻAṣr-i ḥāẓir ke pecīdah masāʼil kā sharʻī ḥal: daur-i ḥāẓir ke pecīdah masāʼil
Qāsimī, Mujāhidulislām
Karācī. Idāratulqurʼān valʻulūmulislāmiyah. [2001]. 278 p.

ʻAṣr-i ḥāz̤ir kī bihtarīn kahāniyān̲: das sāl ke ʻarṣah men̲likhī gaʼī jadīd ḥissiyat kī numāʼindah Urdū kahāniyon̲ kā intik̲h̲āb
Hamīsh, Aḥmad
Karācī. al-Bāqariyah Pablīkeshanz. 1980-1985. 2 v.

ʻAṣr-i ḥāz̤ir kī Islāmī taḥrīken̲: manẓar o pasmanẓar
K̲h̲alīlī, Munīr Aḥmad
Lāhaur. Maktabah-yi Urdū Ḍāʼijisṭ. [1992]. 255 p.

ʻAṣr-i ḥaz̤̄ir kī jihādī taḥrīken̲
Malik, Muḥammad Shafiq̄
Lāhaur. Navīd-i Saḥar Pablīkeshanz. 1998. 664 p.

ʻAṣr-i ḥāz̤ir men̲ Islām kaise nāfiz̲ ho?: ʻaṣr-i ḥāz̤ir men̲ Islām ke ʻamlī nafāz̲ aur mag̲h̲ribī tahz̲īb ke g̲h̲albe se paidā shudah masāʼil par fikr angez mabāḥis̲
ʻUs̲mānī, Muḥammad Taqī
Karācī. Maktabah-yi Dārulʻulūm. 1397 [1977]. 743 p.

Asr-i-jadid: The new epoch
Zuberi, Mohammad Amin
Bombay. Times of India Press. 1929. iii, 114 p.

ʻAṣr-i jadīd aur masāʼil-i taṣavvuf
Hamdānī, Sayyid Aḥmad Saʻīd
Naushahrah, [Z̤ilaʻ Sargodha]. Majlis-i Daʻvatulamīr. 1983. 106 p.

ʻAṣr-i jadīd aur masāʼil-i taṣavvuf
Hamdānī, Sayyid Aḥmad Saʻīd
Z̤ilaʻ Jhang. Ḥaz̤rat G̲h̲ulām Dastgīr Akādamī. 1998. 120 p.

ʻAsr-i jadīd kā cailanj aur uskā javāb
Nadvī, Abulḥasan ʻAlī
[Lucknow. 1972]. 40 p.

ASRI Jogjakarta
[Jogjakarta. 1960]. 45 p.

Aśr̲īkaraṃ
Madhavan Kutty, V. K
Kottayam. Ḍi. Si. Buks. 2002. 104 p.

A srike mint erohatalom: felolvastatott a Magyar Jogaszegylet 1896. evi november ho 7-an tartott teljes-u˜lesen
Horvath, Janos
Budapest. Franklin-Tarsulat Ko˜nyvknyomdaja. 1897. 20 p.

ʻAṣrī lug̲h̲at
ʻAbdulḥaq
Dihlī. ʻAbdulḥaq. 1997. 564 p.

As Rimas de Camões, [Cancioneiro de ISM: códice apenso ao exemplar de edição de 1595 das Rhythmas de Luís de Camões (Cam-10-P) da Biblioteca Nacional de Lisboa : fac-símile, lição diplomática e comentários
Pereira Filho, Emmanuel ; Menegaz, Ronaldo ; Cafezeiro, Edwaldo ; Camões, Luís de
Rio de Janeiro. Companhia J. Aguilar Editora. 1974. 354 p.

Ăsrimizin Sii̐avushu: Chaghdash Azărbai̐jan ădăbii̐i̐aty ; Chaghdash Azărbai̐jan tarikhi
Resulzade, Mehmet Emin
Baky. Ġănjlik. 1991. 110 p.

ʻAṣr imrat al-umarāʼ fī al-ʻIrāq, 324-334 H/ 936-946 M: dirāsah siyāsīyah iqtiṣādīyah ijtimāʻīyah
Dūrī, Taqī al-Dīn ʻĀrif
[Baghdad]. Maṭbaʻat Asʻad. 1975. 464 p.

Ăsrin lai̐lasy
Năsib, Davud
Baky. Ġănjlik. 1982. 223 p. : ill. ; 18 cm.

Ăsrin oi̐unu
Bai̐ram, Tofig
Baky. Ġănjlik. 1979. 116 p.

Ăsrin onda biri: roman
Ibraḣimov, Ḣu̇sei̐n
Baky. I̐azychy. 1987. 358 p.

ʻAṣr-i qadīm: ʻahd-i salf kī ek muk̲h̲taṣar tārīk̲h̲
Sharar, ʻAbdulḥalīm
Lakhnaʼū. Dilgudāz Pres. 1928. vi, 220 p.

ʻAṣr-i ravān̲
Hāshim, Kuls̲ūm
[S.l. s.n. 1989]. 103 p.

Derāśrī saṅgraha ke dastāvezoṃ kī sūcī
Pāṭhaka, Padmadhara
Jodhapura. Rājasthāna Prācyavidyā Pratishṭhāna. 1992-. v. <3 ).

ʻAṣr Ismāʻīl
Rāfiʻī, ʻAbd al-Raḥmān
al-Qāhirah, J.M.ʻA. Dār al-Maʻārif. 1982. 2 v.

Āśrita
Das, Kamalakanta
Kaṭaka. Oḍiā Buk Shṭora. 1980. 132 p.

Āśritoṃ kā vidroha
Kohli, Narendra
[1973]. 169 p.

Asrlardan kelgan nur: sheʺrlar, doston
Otaev, Rŭzimat
Toshkent. Ghafur Ghulom nomidagi Adabiët va sanʺat nashriëti. 1983. 174 p.

Ăsrlărin dash i̐addashy
Neĭmatova, M. S
Baky. Ishyg. 1987. 44 p., [32] p. of plates.

Ăsrlărin săsi
Rzaev, N. I
Baky. Azărbai̐jan dȯvlăt năshrii̐i̐aty. 1974. 78 p.

Asrlarni bŭĭlagan Bobur
Mashrabov, Zokirzhon ; Shokarimov, Sobirzhon
Toshkent. "Ëzuvchi". 1997. 172 p.

Asrlar osha
Khŭzhaev, R. Kh
Toshkent. Ghafur Ghulom nomidagi Adabiët va sanʺat nashriëti. 1985. 150 p.

ʻAṣr mā qabla al-Islām
Nāfiʻ, Muḥammad Mabrūk
[Miṣr. 1952.]. 8, 184 p.

ʻAṣr Muḥammad ʻAlī
Rāfiʻī, ʻAbd al-Raḥmān
al-Qāhirah, J.M.ʻA. Dār al-Maʻārif. 1982. 595 p.

As Robie remembers
Robillard, Fred S
Bridgeport, Conn. Wright Investors' Service. 1969]. 110 p.

As rodas da capital; história dos meios de transporte da cidade de Lisboa
Callixto, Vasco
[Lisboa]. Junta Distrital de Lisboa. 1967. 139 p.

As romarias da terra no Rio Grande do Sul
Dallagnol, Wilson
Porto Alegre, RS. Comissao Pastoral da Terra-RS. [2002?]. 245 p.

Asrori Istaravshan
Negmatov, Numan Negmatovich
Dushanbe. "Irfon,". 1972. 51 p. with illus.

Asrori nomḣoi kishvar
Devonakulov, A. D
Dushanbe. "Irfon". 1989. 223 p.

Asrori zanoshūī
Toḣirī, Mullozuḣur
Dushanbe. "Oriëno". 1991. 95 p.

As rosas de meu silêncio
Bueno, Maria Thereza Galvão
São Paulo, SP. R. Kempf. 1985. [52] p.

As rosas mortas
Pereira, Ana Teresa
Lisboa. Relógio D'Água. 1998. 221 p.

As rotas do Norplant: desvios da contracepção
Israel, Giselle ; Dacach, Solange
[Rio de Janeiro, Brazil?. s.n. 1994?]. 125 p.

As rotas oceanicas (Secs. XV-XVII)
Ventura, Maria da Gracʹa Mateus
Lisboa. Edicʹoes Colibri. 1999. 262 p.

-A -sroʼ we̳e̳ sbe̳: nous lisons le wobé
Abidjan. Société internationale de linguistique. [1982]. 40 p.

ʻAṣr Ṣaddām Ḥusayn
Khālidī, Zuhayr Ṣādiq Riḍā
[Baghdad]. Iṣdār al-Qiyādah al-ʻĀmmah lil-Jaysh al-Shaʻbī. 1988. 495 p.

Asr tuqqan odamlar: qissa, novella va hikoiı̐aı̐Łlar
Zhuraev, Tilavoldi
Toshkent. Sharq. 2007. 206 p.

Aśru
Khaṇdekara, Vi. Sa
[1973]. 315 p.

Aśru: nāṭaka
Mahānti, Bīrakiśora
Brahmapura. Dāsa Bradarsa. [197-]. 2, 87 p.

ASRU 2001: 2001 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding : conference proceedings : 9-13 December, 2001, Madonna di Campiglio, Italy
Piscataway, N.J. IEEE. c2001. ix, [466] p.

Aśru anaḷa
Mahānti, Bīṇāpāṇi
Kaṭaka. Granthamandira. 1992. 133 p.

Aśrū āṇi aṅgāra
Ghoḍe, Ananta
Malakāpūra. Muktāī Prakāśana. 1999. 226 p.

Aśru āṇi hāsya
Khāṇḍekara, Vi. Sa
Puṇẽ. Deśamukha āṇi Kampanī. 1949. iv, 145 p.

As ruas demoradas: sete anos de poesia, 1980-1987
Fraião, Mário Machado
[Portugal. s.n.]. 1989. 60 p.

As ruas de Porto Alegre
Terra, Eloy
Porto Alegre. AGE Editora. 2001-<2002 >. v. <1-2 >.

As rúas de Vigo: orixe, historia, nomes
Vázquez Xil, Lalo
Vigo. Concello de Vigo. [1989]. 231 p.

As ruas de Vila Verde de Ficalho depois da sua última restauração cerca de 1670
Machado, Francisco Valente
[Vila Verde de Ficalho]. Biblioteca-Museu de Vila Verde de Ficalho. 1977. 81 p.

As ruas do Rio, 31 de outubro de 1917 a 30 de setembro de 1977
[Rio de Janeiro]. O Departamento. [between 1977 and 1979]. 3 v.

Aśrubanyā
Baraṭhākura, Upena
Guwāhāṭī. Banalatā. 1992. 98 p.

Aśru-dala
Viśvakarmā, Maṅgalaprasāda
[Banārasa Siṭī. Baladevamitra-Maṇḍala. 1932]. iv, 156 p.

Asrudhara
Nambiar, Ke. Yu. Ke
Trichur. Current Books. 1969. 50 p.

Aśr̲udhāra: cer̲ukathakaḷ
Patmanābhakkammatti, Ji
Tur̲avūr, [Kerala]. Śr̲ī Narasiṃhavilāsaṃ Bukkḍippō. 1122 [1947]. vi, 73 p.

Aśrudhāra
Singh, Ram Devi
[2030 i.e. 1973]. 70 p.

Aśrudhāralu
Rādhākr̥ṣṇa, Būdarāju
Vēṭapāleṃ. Būdarāju Rādhākr̥ṣṇa. [1950]. vii, 88, [4] p.

As ruínas da cidade amada
Veiga, Manuel
Vigo [Spain]. Galaxia. c1998. 173 p.

As Ruinas de S. Paulo = St. Paul's Ruins =: um monumento para o futuro = a monument towards the future
Macau. Instituto Cultural de Macau. 1994. 203 p.

As ruinas de Suruanã: romance marajoara
Tocantins, Sylvia Helena
Belém. Gráfica Falangola. 1987. 249 p., [7] leaves of plates.

As ruínas do pós-real
Vasconcelos, Gilberto Felisberto
Rio de Janeiro, Brasil. Espaço e Tempo. [1999]. 210 p.

Aśruḷa mānacitra
Biśvāḷa, Candrakānta
Kaṭaka. Jagannātha Ratha. 1997. 62 p.

Dasasrulis dasacqisi: romani, motʻxrobebi
Pʻocʻxverašvili, Buxuti
Tʻbilisi. Merani. 1994. 265 p.

Asrul Sani 70 tahun: penghargaan dan penghormatan
Rosidi, Ajip ; Sani, Asrul
Jakarta. Pustaka Jaya. 1997. xxi, 317 p.

Aśrumāla
Dēśikācārya
[1972?]. [11], 44 p.

Åsrunan: användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter
Williams, Henrik
Uppsala, Sweden. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 1990. 214 p.

Aśrūñcā unhāḷā
Hivarāḷe, Śāntārāma
Auraṅgābāda. Tārā Mhātre. 1978. 42 p.

Aśrūñce nāte
Deśapāṇḍe, Mīnā
Mumbaī. Paracure Prakāśana Mandira. 1995. 241 p.

Aśrūñce toraṇa
Bhosekara, Nalinī
Puṇe. Mādhavī Prakāśana. 1999. 158 p.

As runs the glass
David, Evan John
New York. Harper & brothers. [1943]. ix, 312 p., 1 l.

Aśru nuhem̐ anala
Dāsa, Hemanta Kumāra
Kaṭaka. Pustaka Bhaṇḍāra. 1980. 150 p.

Asruparva: gajhala sangraha
Mehula, Surena TĐhakara
Mumbai. Visala Pablikesansa. 1998. [16], 72 p.

Aśru peṛa jhare
Śāne, Kulajīta
Dillī. Bhāvanā Prakāśana. 1990. 95 p.

Aśruphulẽ
Vakīla, Vyaṅkaṭeśa Śaṅkara
Nāgapūra. Vāgīśvarī Kāryālaya. 1933. 120 p.

Aśrupūja
Jayakumar, Vijayalayam
Trivandrum. 1971. 156 p.

Āśr̲upūja: kavitakaḷ
Līlāvati, Eṃ
[Cochin]. M. Leelavathy. 2001. 56, [2] p.

Aśr̲upuṣpaṃ
Varghese, Koyppallil
[1966]. 84 p.

Asrura abhisheka: kshudragalĐpa
Dasa, Sulocana
KatĐaka. Bidyapuri. 1999. 140 p.

Aśrura dīrghaśvāsa
Mohanty, Mukunda Prasad
[1967]. 4, 2, 104 p.

Aśrura sthāpatya
Mājī, Biplaba
Medinīpura. Prakāśanā. 1992. 64 p.

Aśru samīkṣaṇaṃ: kavitalu
Kōṭēśvaramma, Koṇḍapalli
[Vijayawada]. Abhyudaya Racayitala Saṅghaṃ, Vijayavāḍa Śākha. 1991. 20, 83 p.

Aśruta kanṭhasvara: aupanibeśika Bāṅalāra bārabanitā saṃskr̥ti
Banerjee, Sumanta
Kalakātā. Subarṇarekhā. 2002. 174 p.

Daśāśrutaskandhaniryukti, eka adhyayana: mūla, Saṃskr̥ta chāyā, va Hindī anu. sahita
Siṃha, Aśoka Kumāra
Vārāṇasī. Pārśvanātha Vidyāpīṭha. 1998. ix, 214 p.

Daśaśrutaskandha sūtra
Sikandarābāda (Dakṣina). Jaina Śāstroddhāra Mudrālaya. 1919. 148 p.

Daśāśrutaskandhasūtram: Saṃskr̥tacchāyā-padārthānvaya-mūlārthopetaṃ Gaṇapatiguṇaprakāśikāhindī-bhāṣā-ṭīkāsahitaṃ ca
Lāhaura. Jaina Śāstramālā Kāryālaya. 1936. 6, 8, 11, 16, 15, 496, 7, 34 p.

Aśruṭīkā
Pāḍhī, Umeśacaraṇa
[1969]. 176 p.

Aśruvana
Mehta, Vishnukamar Amritlal
[1965]. 360 p.

Aśruvīdhilō agnigānaṃ: kavitā sampuṭi
Veṅkaṭaratnaṃ, Aḍigōpula
Vijayavāḍa. Pratulaku, Prajāśakti Bukhaus. 1991. 90 p.

Aśruvīṇā: mūla, anvaya, anuvāda evaṃ Deva Sundarī Hindī vyākhyā samalaṅkr̥ta
Nathamal ; Pāṇḍeya, Hariśaṅkara
Lāḍanuṃ. Jaina Viśva Bhāratī. 1999. 18, 176 p.

ʻAṣr wa-rijāl
Raḍwān, Fatḥī
al-Qāhirah. Maktabat al-Anjulū al-Miṣrīyah. 1967-. v.

Åsrøyser: gravminner fra bronsealderen? : en analyse av åsrøysene i Vestfold
Sollund, May-Liss Bøe
Oslo. Universitetets oldsaksamling. 1996. 116 p.

Asr, zamin, ishq
Ēmin, Gevorg
Dushanbe. Nashriëti "Irfon". 1983. 95 p.