A szabadalmi információ és a szabadalomkutatás vállalati felhasználása
Lukács, László
[Budapest]. Kohó- és Gépipari Tudományos Műszaki Tájékoztató Intézet. 1979. 33 p.

A szabadalmi kutatások és vizsgálatok módszertana
Bobrovszky, Jenő ; Kincses, István ; Szabó, Antal ; Himer, Zoltán
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1979. 123 p.

A szabadalmi to˜rvenyjavaslat: felolvastatott a Magyar Jogaszegylet 1895. evi januar ho 12-en tartott teljes-u˜leseben
Deutsch, Izidor ; Illes, Karoly ; Balog, Arnold ; Bleuer, Samu
Budapest. Franklin-Tarsulat Ko˜nyvnyomdaja. 1895. 90 p.

A szabadalombol folyo jogviszonyok: felolvastatott a Magyar Jogaszegylet 1894. evi april ho 5-en tartott teljes-u˜leseben
Deutsch, Izidor
Budapest. Franklin-Tarsulat Ko˜nyvnyomdaja. 1894. 60 p.

A Szabad Europa Radio a forradalom napjaiban: reszlet a szerzo eletrajzabol
Molnar, Jozsef
Budapest. Pu˜ski. 2006. 101 p.

A szabadfelszínű nempermanens vízmozgások számítása: digitális számítógépek felhasználásával
Kozák, Miklós
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 409 p.

A szabadidő marxi elmélete
Thoma, László
[Budapest]. Kossuth. 1987. 179 p.

A szabadidosport gazdalkodastana
Andras, Krisztina
Budapest, Hungary. Budapesti Corvinus Egyetem, Vallalatgazdasagtan Intezet. [2006]. 57 p.

A "szabadító" opera
Kroó, György
Budapest. Źeneműkiadó. 1966. 2 v.

A szabad királyi városok kézművesipara a reformkori Magyarországon
Eperjessy, Géza
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1988. 427 p.

A szabadkőművesség története Magyarországon
Abafi, Lajos
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1993. 469 p.

A szabad légkör aeroklimatológiai adatainak összehasonlitó elemzése
Borbély, Edit
Budapest. Országos Meteorológiai Szolgálat. 1986. 88 p.

A szabadság: politikai tanulmány
Tuka, Béla
Budapest. Grill Károly Könyvkiadóvállalata. 1910. 528 p. ; 24 cm.

A szabadság az szép szó
Györe, Imre
Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó. 1985. 155 p.

A szabadság birodalma: gyógyregény
Kiss, Irén
Budapest. Magvető. 1990. 301 p.

A szabadsagbu˜ntetes reformja: felolvastatott a Magyar Jogaszegyletben 1890. oktober 18
Illes, Karoly
Budapest. Franklin-Tarsulat Ko˜nyvnyomdaja. 1890. 22 p.

A szabadsag enyhe mamora: Ottlik Geza eletei
Kelecsenyi, Laszlo
Budapest. Magveto. c2000. 321 p.

A szabadságért és az Unióért
Eszenyi, László
Washington, D.C. Amerikai Magyar Református Egyesület. 1961. 174 p.

A szabadságért harcoltunk: Fábry József visszaemlékezései
Fábry, József
Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó. 1973. 222 p.

A szabadságharc hadserege: 1848/49 katonai szervezete egyenruhái és fegyverzete
Barcy, Zoltán ; Somogyi, Győző
[Budapest]. Corvina. 1986. 247 p.

A szábadságharc hétköznapi tanúi: 1848-1849-es naplók
Nyulásziné Straub, Éva
Budapest. A "Jövő Nemzedékéért" Alapítvány. 1998. 389 p.

A szabadsagharc huszarai
Kedves, Gyula
[Budapest]. Hadimuzeum Alapitvany. 1992. 63 p.

A Szabadságharc kilenc csatája: Than Mór csataképei
Than, Mór ; Görgey, Artúr ; Katona, Tamás
[Budapest]. Magyar Helikon. 1978. 139 p., [28] leaves of plates.

A szabadságharc népköltészete
Dégh, Linda
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1952. 206 p.

A szabadság holnap kezdődik
Gallai, Ervin
[Budapest]. Kossuth. 1980. 337 p.

A szabadsag hullamhosszan: az 1956-os magyar forradalom to˜rtenete a BBC elmondasaban
Pallai, Peter ; Sarko˜zi, Matyas
[Budapest]. Helikon. c2006. 286 p., [36] p. of plates.

A szabadság jelene, jövője a szocializmus
Aczél, György
[Budapest]. Kossuth. 1977. 271 p.

A Szabadság kapujában: a Szabad Európa Rádió emlékműsora a magyar forradalom és szabadságharc harmincadik évfordulóján : részletek
Giromagny, France. Szabad Európa Rádió Magyar Osztálya. [1988]. 384 p.

A szabadság katonája: fejezetek Türr István életéből
Bálint, László
Baja. [L. Bálint]. 2000. 227 p.

A szabadsag kis ko˜rei: tanulmanyok Bibo Istvan eletmuverol
Denes, Ivan Zoltan
Budapest. Osiris. 1999. 373 p.

A szabadsag nepe
Gubcsi, Lajos
Budapest. Magyar Muveszetert Kft. 2006. 128 p.

A szabadság nótáriusa: regény
Tóth-Máthé, Miklós
Budapest. Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. 1987. 216 p.

A szabadság rendjéért: ideológiai és kulturális életünk időszurű kérdései
Aczél, György
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1979. 86 p.

"A szabadságról": előszó J. Stuart Mill művéhez
Kállay, Béni
Budapest. Holnap. 1993. 136 p.

A szabadság rongyosai: regény
Thiery, Árpád
Budapest. Zrinyi. 1989. 162 p.

A szabadság színeváltozásai
Páskándi, Géza
Budapest. Magvető. c1984. 235 p.

A szabadságvesztés büntetés végrehajtása: történeti áttekintés
Gláser, István
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1975. 310 p.

A szabadulóművész
Kenéz, Ferenc
Budapest. Zrínyi. c1995. 130 p.

A szabályozás alapelvei és erndszere a levegőtisztaság-védelmében
Polgár, Iván
Budapest. Budapesti Műszaki Egyetem Továbbképző Intézetének Igazgatója. 1977. 159 p., [1] leaf of plates.

A szabályozók másik oldalán: vállalatok csapdában
Angyal, Ádám
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1987. 259 p.

A Szabályozórendszerre történő reagálás főbb termelőszövetkezeti tapasztalatai
Kapronczai, István
Budapest. Szövetkezeti Kutató Intézet. 1985. 68 p.

A szabálysértési jogalkalmazás gyakorlata: felkészülési segédanyag a tanácsi jogászi tagozat elővizsgájához
Mészáros, József ; Papp, László
[Budapest]. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Jogi Továbbképző Intézet. 1982. 68 p.

A szabálysértési jogszabályok magyarázata
Bartus, Imre ; Kövesdi, Ferenc
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1976. 1039 p. (p. 1036-1039 blank).

A Szabálysértési jogterület
Nigriny, Elemér
[Budapest]. Igazságügyi Minisztérium Tudományos és Tájékoztatási Főosztálya. 1986. 490 p.

A szabálysértés intézményének egyes kérdései
Szűcs, István
Szeged. Kiadja a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. 1959. 24 p.

A szabirok őstörténete
Bíró, József
Buenos Aires. Bíró J. 1986. 256 p.

A Szabó Ervin-probléma történéből: historiográfiai vázlat
Soós, Pál
Debrecen. 1971. 82 p.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórház története
Fazekas, Árpád ; Vágvölgyi, János
Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Jósa András" Kórház Rendelőintézet. 1990. 69 p.

A Szabolcs-szatmári szemle 1973-1976 repertóriuma
Daróczi, Éva
Nyiregyháza. [s.n.]. 1980. 63 p.

A Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár fondjainak jegyzéke
Bodnár, Gábor
Budapest. Magyar Országos Levéltár. 1976. ix, 93 p.

A Szabolcs-Szatmár megyei télialma-termelés, -feldolgozás és -értékesités rendszerének fejlesztése
Marillai, Vilmos ; Dénes, Katalin
Budapest. Agrárgazdasági Kutató Intézet. 1985. 144 p.

A szabványosítás jogi kérdései; a szabvány hatálya, kötelező ereje, szerepe a tervszerződés ek rendszerében. 2. átdolg. kiad
Szelényi, Zoltán
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1963. 247 p.

A szabványszerződések
Takáts, Péter
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1987. 177 p.

A száguldó kerék
Petur, László
Budapest. Móra Ferenc Könyvkiadó. 1961. 215 p.

A Szájhagyományozás törvényszerűségei: Nemzetközi Szimpozion Budapesten 1969. május 28-30
Voigt, Vilmos
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1974. 133 p.

A Szajna lánya
Kende, Sándor
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. [1972]. 259 p.

A szakácsmesterség kézikönyve: vendéglátóipari receptkönyv és konyhatechnológia
Venesz, József ; Turós, Emil
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1976. 724 p.

A Szakcsapatok és haditechnikai eszközeik
Szentesi, György ; Erdős, József
Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó. 1984. 283 p.

A szakember-ellátottság nemzetközi tendenciái
Révész, András
Budapest. Felsőoktatási Koordinációs Iroda. 1992. 182 p.

A szakértő szerepe és felelőssége a büntető eljárásban
Székely, János
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1959. 174 p.

A szakigazgatási intézmények
Müller, György
Budapest. Államigazgatási Szervezési Intézet. 1979. 61 p.

A szakirodalmi dokumentáció forrásai. [Valogatott szakirodalmi részletekből összeállította a Nemzetközi Együttműködési és Kutató Csoport. Szerkesztő: Dezső Zsigmondné]
Dezső, Zsigmondné
Budapest. 1965. 39 p.

A szakirodalmi információ a vezetés erőforrása: kísérleti jegyzet és segédlet előadók részére
Ágoston, Mihály ; Rády, Ferenc ; Roboz, Péter ; Jánszky, Lajos
Budapest. Országos Műszaki Információs Kőzpont és Könyvtár. [1983]. 48 p., [10] leaves of plates.

A szakirodalom és a müszaki dokumentáció szolgáltatásainak terjesztése és felhasználása az iparban
Balázs, Sándor ; Szabolcska, Ferenc
[Budapest]. 1961. 18 p.

A szakképzés a közoktatás rendszerében
Vendégh, Sándor
Budapest. Tankönyvkiadó. 1984. 250 p.

A szakkönyvtári integráció gyakorlata és elmélete
Zsidai, József
Budapest. Országos Széchenyi Könyvtár, Könyvtártudományi és Módszertani Központ. 1979. 102 p.

A szakközépiskolai képzés hatékonyságelemzése
Benedek, András
Budapest. Oktatáskutató Intézet. [1984]. 93 p.

A szakmai és politikai vezetők együttműködése az egészszségügyi intézményekben
Csépányi, Attila
Budapest. Egészségügyi Minisztérium Szervezési, Tervezési és Információs Központja. 1977. 50 p.

A szakmai információk áramoltatása és az információszükséglet elemzése a mezőgazdaságban
Herpay, Balázsné
Budapest. Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ. 1975. 168 p.

A szakmai képzés jelenlegi helyzete, fejlesztésének útjai és feltételei: [a Magyar Pedagógiai Társaság Szakképzési Szakosztálya szakosztályülése : 1978. február 16 : előadáskivonatok
Vendégh, Sándor
Budapest. Magyar Pedagógiai Társaság. 1978. 200 p.

A szakmunkásképzés 100 éve Székesfehérváron (1883-1983): a 320. sz. Árpád Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet és jogelődei története
Szabó, Ottóné
Székesfehérvár. [s.n.]. 1983. 107 p., [3] p. of plates.

A szakmunkásképző iskolák nevelési és oktatási terve
Szabolcs, Ottó
Budapest. Tankönyvkiadó. 1977. 231 p.

A szakmunkások szerepe a mezőgazdaságban
Fekete, György
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1964. 191 p.

A szakoktatás tervezése és irányitása: esettanulmány, 1949-1953
Darvas, Péter
Budapest. Oktatáskutató Intézet. [1984]. 43 p.

A szakralis fejedelem
Kocsis, Istvan
Budapest. Pu˜ski. 1999. 315 p.

A szakszervezetek agitációs és propagandamunkájának kézikönyve
Roland, Ferenc
[Budapest]. Népszava. 1982. 141 p.

A szakszervezetek antifasiszta tevékenysége a Gömbos-kormány idején
Ördögh, Piroska
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 317 p.

A szakszervezetek árakkal kapcsolatos feladatai
Sáska, Sándor
[Budapest]. Táncsics Könyvkiadó. 1978. 62 p.

A szakszervezetek és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 1890-1930
Sipos, Péter
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. 129 p.

A szakszervezetek és a tervezés
Halmos, Csaba ; Müller, Lajos ; Terbócs, László
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1983. 178 p.

A Szakszervezetek és a vállalati gazdálkodás
Dankovits, László ; Bukta, László
Budapest. Táncsics. 1981. 172 p.

A szakszervezetek gazdaságpolitikai tevékenysége
Bukta, László
[Budapest]. Népszava. c1983. 67 p.

A szakszervezetek káder- és tömegoktatása 1945-1948
Horváth, István
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1977. 137 p.

A Szakszervezetek kulturális, agitációs és propagandamunkájának kézikönyve
Roland, Ferenc ; Balog, István ; Roland, Ferenc
[Budapest]. Népszava. 1986. 246 p.

A szakszervezetek Magyarországon
Buza, Márton
[Budapest]. Kossuth. 1985. 229 p.

A Szakszervezetek Országos Tanácsa 1977. december 9-i ülésének dokumentumai
Budapest. A Tanács. 1978. 55 p.

A szakszervezetek szerepe a IV. ötéves tervidőszak, valamint az V. ötéves terv első két éve gazdaságpolitikájának formálásában: zárótanulmány
Sinkovics, Alfréd
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1978. 176 p.

A szakszervezetek területpolitikai munkája Szolnok megyében
Árvai, István
[Budapest]. Táncsics Könyvkiadó. 1979. 77 p.

A Szakszervezetek tervezést, termelést, gazdálkodást segítő tevékenysége
Terbócs, László
Budapest. Táncsics Könyvkiadó. 1979. 174 p.

A szakszervezetek tevékenységének néhány jellemzője a nyolcvanas években: a Denki Roren japán szakszervezet megbizásából végzett nemzetközi kutatás adatainak felhasználásával készült előzetes elemzés
Makó, Csaba
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1987. 66 p.

A szakszervezetek változó szerepe a gazdaság szabályozásában az európai fejlett tőkésországokban
Forgács, Pál
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1985. 118 p.

A szakszervezeti alapszervezetek kádermunkája
Lakatos, Józsefné
[Budapest]. Táncsics Könyvkiadó. 1977. 56 p.

A Szakszervezeti árellenőrzés
Sándor, Sándor
Budapest. Táncsics Könyvkiadó. 1981. 295 p.

A Szakszervezeti bizalmiak kézikönyve
Vas, János
Budapest. Táncsics Kiadó. 1978. 414 p.

A szakszervezeti bizottság feladatai: kislétszámú alapszervezetek részére
Márkus, Gizi
Budapest. Táncsics. 1977. 342 p.

A Szakszervezeti bizottság gazdasági felelősének feladatai
[Budapest]. Tanscics Könyvkiadó. 1975. 29 p.

A Szakszervezeti bizottságok ifjúsági bizottságainak és ifjúságfelelőseinek kézikönyve
Csikós, Pál ; Sólyom, Ferenc
Budapest. [Táncsics]. 1979. 139 p.

A szakszervezeti csoport és a bizalmi a határozatok megvalósításáért
Králl, Gyuláné
[Budapest]. Táncsics Könyvkiadó. 1977. 53 p.

A Szakszervezeti Ifjúmunkás- és Tanoncmozgalom a szocialista forradalom kibontakozásáért: 1947 julius-1948 március
Molnár, István
Budapest. Szakszervezetek Elméti Kutató Intézete. 1978. 165, liii p.

A szakszervezeti jogsegélyszolgálat
Pikó, Adrienne
[Budapest]. Táncsics Kiadó. 1977. 143 p.

A szakszervezeti jogsegelyszolgalat u˜gyvitele, statisztikai beszamolo rendszere es jogpropagandaja
Gaspar, Istvan
Budapest. SZOT Ko˜zgazdasagi Osztaly : ELTE Jogi Tovabbkepzo˜ Intezet. 1979. 154 p.

A Szakszervezeti mozgalom a gazdasági, társadalmi kibontakozásért: szakszervezeti országos nagyaktíva, 1987. szeptember 26
Verbai, Lajos ; Végh, Oszkár
Budapest. Szakszervezetek Országos Tanácsa Kulturális, Agitációs és Propagandaosztálya. 1987. 156 p.

A szakszervezeti mozgalom fejlődése és szerepe az Amerikai Egyesúlt Államokban
Szabó, Ágnes
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1978. 66 p.

A szakszervezeti munka életközelben: beszédek és írások
Virizlay, Gyula
Budapest. Táncsics. 1981. 191 p.

A szakszervezeti művelődési otthonok munkája
Maróti, László
Budapest. Táncsics Könyvkiadó. 1975. 139 p.

A szakszervezeti részvétel társadalmunk jelen és jövő folyamataiban
Györgypál, Katalin
Budapest. Szakszervezetek Közvéleménykutató, Értékelő és Statisztikai Csoportja. 1988. 171 p.

A szakszervezeti üdülőhelyek
Bölcsföldi, Tibor ; Bessenyei, József
Budapest. Táncsics Könyvkiadó. 1973. 192 p.

A szakszervezeti üdülők
Bessenyei, József ; Csesznok, Sándor
Budapest. Táncsics Könyvkiadó. 1978. 204 p.

A Szálasi féle Koronatanács titkos ülésének miniszteri beszámolói 1945 febr. hóban
[Englewood, N.J.]. Universe Publishing Co. c1979. 172 p. in various pagings.

A Szálasi per
Szálasi, Ferenc ; Karsai, Elek ; Karsai, László
[Budapest]. Reform Lap- és Könyvkiadó. 1988. vi, 766 p.

A Szálasi-puccs
Rozsnyói, Ágnes
[Budapest]. Kossuth. 1977, c1962. 104, [1] p., [4] leaves of plates.

A Szalkai-kódex és a XV. század végi sárospataki iskola
Mészáros, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1972. 340 p.

A szállítás és hírközlés összefoglaló adatai 1976. I.-II. negyedév
Budapest. KSH. 1976. 22 p.

A szállitási lánc fejlesztésének vizsgálata az élelmiszeriparban, különös tekintettel a sütőiparra
Csatorday, Géza
Budapest. Agrárgazdasági Kutató Intézet. 1983. 98 p.

A szállitási rendszer fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata a tejiparban
Csatorday, Géza
Budapest. Agrárgazdasági Kutató Intézet. 1985. 94 p.

A szállítási szerződések és a direkt gazdaságirányítási rendszer összefüggéseinek néhány problémája
Tóthné Fábián, Eszter
Szeged. Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. 1975. 26 p.

A szállitási szerződések és egyes problémái a Ptk. módositása után
Rőder, Vilma
Budapest. Magyar Jogász Szövetség. 1978/79. 51 p.

A szalmababuk lazadasa: regeny
Paskandi, Geza
[Budapest]. Nap. 2001. 283 p.

A szalmabetakarítás és -hasznosítás nagyüzemi módszerei
Rab, György
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1979. 76 p.

Aszály
Deák, Ferenc
Újvidék. Forum. 1973. 201 p.

Aszály
Duba, Gyula
Bratislava. Madách. c1989. 349 p.

Aszály ; Gyepsor ; Napszámos-énekek
Veres, Péter
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. c1972. 325 p.

A számírás története
Filep, László ; Bereznai, Gyula
Budapest. Gondolat. 1982. 126, [2] p.

A számítástechnika alapjai: [egyetemi tankönyv]
Salánki, József
Budapest. Tankönyvkiadó. 1978. 253 p.

A Számitástechnika-alkalmazás helyzete és a jövő feladatai Magyarországon címmel 1983. május 17-18-án, Budapesten rendezett konferencia előadásai
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1983. 80 p.

A számítástechnika árképzési kérdései
Glattfelder, Péter
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal : Nemzetközi Számítástechnikai Oktató és Tájékoztató Központ. 1978. 150 p.

A számítástechnika fejlődése és alkalmazási lehetőségei, különös tekintettel az egészségügyre
Obádovics, József Gyula
Budapest. ESZTIK. 1977. 55 p.

A számítástechnika felhasználása a fejlődés előmozdítására: az Egyesült Nemzetek, New York, The application of computer technology for development c. kiadványának magyar nyelvű fordítása : kézirat gyanánt
[Budapest]. Központi Statisztikai Hivatal. [1971]. 95 p.