A számitástechnikai üzemek gazdaságtana
Perjés, Sándor ; Schuster, Ede
Budapest. Közgazd. és Jogi Kiadó. 1978. 335, [1] p.

A számitástechnika szervezeti és társadalmi hatásai
Hajba, Kálmán ; Stábel, Ottó ; Tóth, Imre Zoltan
Budapest. Számitástechnika-Alkalmazási Vállalat. 1982. 155, [1] p.

A számítástechnika válaszúton
Adorján, Bence
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1982. 258 p.

A számítógép alkalmazása a magyartanításban
Csicsay, Károly
Dunaszerdahely. Lilium Aurum. 2000. 95 p.

A számitógép alkalmazása az orvostudományban
Szilágyi, Vilmosné ; Markovits, Zoltán
Budapest. [Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs Központ]. 1972. ii, 79 p.

A számítógép-beszerzés és a szerződéskötés jogi kérdései
Szabó, Iván
Budapest. Központi Staisztikai Hivatal : Nemzetközi Számítástechnikai Oktató és Tájékoztató Központ. 1979. 72 p.

A számítógépek operációs rendszere
Kovács, Sándor ; Nagy Baka, Sándor
Kolozsvár-Napoca. Dacia. 1979. 135 p.

A számitógép és az ember
Tóth, Imre Zoltán ; Stábel, Ottó
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1974. 155 p.

A számítógépes grafika területkitöltő algoritmusai
Reviczky, János
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Számitástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete. [1985]. 54 p.

A Számítógépes termelésirányítás előkészítése
Hompó, Endre
Budapest. Műszaki Könyvkiadó. 1972. 195 p.

A számítógépes termelésirányítás műszaki adatbázisa
Visnyei, András ; Tóth, Tamás
Budapest. Műszaki Könyvkiadó. 1980. 173 p.

A számítógépi grafikában használatos színmeghatározás és a színmodellek összehasonlítása
Földvári, Melinda
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete. c1990. 41 leaves.

A Számitókőzpontok vezetése
Vadász, Péter
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal : Nemzetközi Számitástechnikai Oktató és Tájékoztató Központ. 1978. 334 p.

A számkivetett: [drámák]
Maróti, Lajos
Budapest. Magvető. 1979. 417 p.

A szamoshati nyelvjaras hanglejtesformai
Csury, Balint
Budapest. Magyar Nyelvtudomanyi Tarsasag. 1925. 44 p.

A Szamos-parti Athén: a 19. századi Kolozsvár és lakói Veress Ferenc felvételein
Veress, Ferenc ; Sas, Péter
Kolozsvár. Művelődés. 2003. 93 p.

A száműzött bíboros
Csonka, Emil
Szekszárd. Babits. 1993. 292 p.

A számüzött Podium
Békeffi, László ; Feyer, George
Toronto. Continental Book Shop. c1955. 153 p.

A száműzött Rákóczi
Szekfű, Gyula
Budapest. Holnap Kiadó. 1993. 371 p.

A szándéktól a következményig: előadások az általános etikáról
Heller, Agnes
Budapest. Magvető Kiadó. 1970. 517 p.

A szanszkrit irodalom története
Schmidt, József
[Budapest]. Pallos. 1995. 224 p.

A szántódi rév története
Zákonyi, Ferenc
[Kaposvár?]. SIOTOUR. c1981. 142 p., [16] p. of plates.

A szántóföldi gépek korrózióvédelme
Balpataki, István
Budapest. Mezőgazdasági Kiadó. 1980. 229 p.

A Szántóföldi növénytermesztés átalakulása Magyarországon, 1950-1980
Hajdú, Miklós ; Dorogi, Imre
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1987. 233, [1] p., [36] p. of plates.

A szárazföldi csapatok harca
Farkas, Róbert
Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó. 1968. 179 p.

A szárításos szemestermény-tartósítás helyzete és fejlesztési lehetőségei
Vas, Attila
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1988. 89, [1] p.

A szárnyas Rubik
Simon, V. László
Budapest. Sportpropaganda Vállalat. 1984. 159 p.

A Szarvasi Arborétum
Bauecker, Alajos
Budapest. Mezőgazdasági Kiadó. 1974. 67 p.

A szarvasi cigányok
Domán, Imre ; Szőnyi, Sándor
Szarvas. [s.n.]. 1984. 167 p., [11] p. of plates.

A Szarvassá változott fiú: magyar költők versei Bartók Béláról
Szakolczay, Lajos
Budapest. Kozmosz Könyvek. c1981. 320 p.

A szászsebesi evangélikus templom középkori építéstörténete
Varga, Lívia
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. 106 p., [61] p. of plates.

A szatmári béke
Bánkúti, Imre
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1981. 161 p., [20] p. of plates.

A szatmári fafeldolgozó mesterségek szakszókincse
Bura, László
Budapest. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke valamint az MTA Nyelvtudományi Intézete. 1982. 272 p.

A szatmármegyei német telepítés
Vonház, István
Pécs. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda. 1931. 19, xix, 525 p.

A szaúdi kapcsolat
Makai, György
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1981. 206 p., [16] p. of plates.

A szavak értelme
Görömbei, András
Budapest. Püski. 1996. 462 p.

A szavazas decentralisatioja az orszaggyu˜lesi kepviselovalasztasoknal: felolvastatott a Magyar Jogaszegylet 1892. evi majus ho 20-an tartott teljes-u˜leseben
Vazsonyi, Vilmos
Budapest. Franklin-Tarsulat Ko˜nyvnyomdaja. 1892. 39 p.

A Századforduló és Ady
Ady, Endre ; Gaszner, Tibor
Budapest. AKG. 1995. 428 p.

A Századforduló magyar elbeszélői
Budapest. Holnap. c1994. 271 p.

A szazadfordulo magyar epiteszete
Gerle, Janos ; Kovacs, Attila ; Makovecz, Imre
[Budapest]. Szepirodalmi Ko˜nyvkiado. [1990]. 287 p.

A Század nagy tanúi: [interjuk
Borus, Rózsa
Budapest. RTV-Minerva. 1978. 260 p.

A "Századok" cimü folyóiratban megjelent publikációk állam- és jogtörténeti bibliográfiája, 1867-1981
Illés, Krisztina ; Pomogyi, László
Budapest. [s.n.]. 1982. 56 p.

A Századok repertóriuma, 1867-1975
Pamlényi, Ervin ; Diószegi, Mária ; Kulcsár, Erzsébet
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1987. 762 p.

A század sodrában: pályák, életutak a vízügy szolgálatában
Kósa, Csaba
Budapest. Vízügyi Dokumentációs Szolgáltató Leányvállalat. 1985. 139 p.

A század tanúja
Almásy, Pál ; Kincses, Károly
[Kecskemét]. Magyar Fotográfiai Múzeum Igazgatója. [1992]. 72 p.

A század vallomásai: válogatott versek 1933-2003
Faludy, György
Budapest. Villon. 2003. 271 p.

A századvég gyermekei: az államszocializmus összeomlása a nyolcvanas években
Ágh, Attila
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1990. 187, [1] p.

A századvégi novella lirizálódásáról
Gáspári, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1983. 78 p.

A századvég katolikus sajtója
Dersi, Tamás
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1973. 191 p.

A Századvég szellemi körképe
Füzi, László
Pécs. Jelenkor Kiadó. c1995. 425 p.

A százegyedik év: Bartókról, Enescuról, Kodályról
László, Ferenc
Bukarest. Kriterion. 1984. 210 p.

A Százéves Budapest szobraiból: Monumental sculpture in centennial Budapest
[Budapest. Corvina. 1972]. 47 p., 72 p. of plates (part col.).

A szazeves kassai pu˜spo˜kseg: 1804-1904
Szokolszky, Bertalan
Kassa. Vitez A. Ut. Nyomasa. 1904. 285 p.

A százéves Kiskun Múzeum
Bánkiné Molnár, Erzsébet
[Kiskunfélegyháza]. Kiskun Múzeum Baráti Köre. [2002]. 111 p.

A Száz éves Krúdy
Medgyes, Béláné
Budapest. [s.n.]. 1978. 61 p.

A Százéves Operaház válogatott iratai
Valkó, Arisztid ; Staud, Géza ; Dés, Mihály
Budapest. Magyar Színházi Intézet. 1984. 360 p.

A százéves röntgensugárzás
Ribár, Béla
Újvidék. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság. 1995. 66 p.

A Száz éves Vígszínház: mozaikok tíz évtized történetéből 1896-1996
Radnóti, Zsuzsa ; Mészöly, Tibor ; Székely, György
[Budapest. Vígszínház Igazgatója. 1996]. 211 p.

A szebeni fiúk: regény
Lengyel, Balázs
Budapest. Móra Könyvkiadó. 1974, c1952. 198 p.

A szecesszió
Pók, Lajos
Budapest. Gondolat. 1977, c1972. 533 p., [36] leaves of plates.

A szecesszio Budapesten
Gerle, Janos ; Lugosi Lugo, Laszlo ; Keseru˜, Katalin
Budapest. Magyar Ko˜nyvklub. 1999. 100 p.

A szecesszió művészi üvegei: kapcsolatok a historizmus üvegművészetével
Varga, Vera
Budapest. SubRosa. 1996. 297 p.

A szecesszio stilusjegyei a szazadfordulo magyar es angol irodalmaban
Ajtay-Horvath, Magda
Kolozsvar. Erdelyi Muzeum-Egyesu˜let. 2001. 216 p.

A Széchenyi-ábrázplás fʺo irányai a magyar történetírásban (1851-1918)
Varga, Zoltán
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1963. 374 p.

A Széchenyi-gyűjtemény: K 163-K 311
Körmendy, Kinga
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. 1976. iii, 258 p.

A Széchenyi-híd története: az 1836:XXVI. t.-c. megalkotásáig : az eszme megpendítésének százéves évfordulója alkalmából
Viszota, Gyula
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. 1935. 144 p.

A Széchenyi-Lánchíd és Clark Ádám
Bibó, István
Budapest. Városháza. 1999. 195 p.

A szedőszekrénytől, a miniszteri székig
Puja, Frigyes
Budapest. Népszava. c1988. 277 p.

A Szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára, 1846
Varga, András
Szeged. Scriptum. 1998. 139 p.

A Szegedi Állami Radnóti Miklós Általános Gimnázium jubileumi évkönyve: az 1957-58. tanévről
Bánfalvi, József
[Szeged. Szegedi Állami Radnóti Miklós Általános Gimnázium]. 1958. 107 p.

A szegedi Egyetemi Könyvtár Móra-kéziratai: katalógus és szövegközlés
Lengyel, András ; Móra, Ferenc
Szeged. [s.n.]. 1976. 73 p.

A szegedi éremalkotó műhely vert érmei, 1984-1987
Bóna, Endre
Szeged. Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Csongrád Megyei Szervezete. 1987. 51 p.

A Szegedi Fiatalok dudari falutanulmányozása
Lengyel, András
Szeged. Móra Ferenc Múzeum. 1985. 36 p.

A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma
Csaplár, Ferenc
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1967. 187 p.

A szegedi főiskolai mozgalom
Devich, Andor
Szeged. [s.n.]. 1981. 34 p.

A szegedi főreáliskola, elődei és utódai
Péter, László
Szeged. Móra Ferenc Múzeum. 1989. 68 p.

A szegedi Hősök Kapuja és az Aba-Novák freskók restaurálásának története
Forrai, Kornélia ; Tóth, Attila
Szeged. Bába és Társai Kft. 2001. 131 p.

A szegedi kóruskultúra 125 éve, 1863-1988
Erdős, János
Szeged. Csongrád Megyei Tanács Művelődési Központja. 1988. 84 p.

A Szegedi Közéleti Kávéház almanachja 1984-2003
Szondi, Ildikó ; Sényei, Róbert ; Majzik, István
Szeged. Bába. 2004. 176 p., [57] leaves.

A Szegedi Liszt Ferenc Zeneiskola története 1952-1977: fejezetek a város zeneoktatásának múltjából, jelenéből
Stanics, Béla
Szeged. Liszt Ferenc Zeneiskola. 1977. 39 p.

A Szegedi Minorita Könyvtár a XVIII. században
Varga, András ; Monok, István
Szeged. Scriptum. 1991. 41 p.

A Szegedi nagy árvíz képeskönyve
Tóth, Béla
Szeged. Szeged Megyei Városi Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya. 1979. 223 p.

A Szegedi Napló Móra Ferenc főszerkesztősége idején, 1913-1919
Klukovitsné Paróczy, Katalin
Szeged. Hungária. 1981. 86 p.

A Szegedi Nemzeti Bizottsag reszvetele a demokratikus allamhatalom gyakorlasaban (1944. december-1945. januar)
Ruszoly, Jozsef
Szeged. A Szegedi Tudomanyegyetem Allam- es Jogtudomanyi Kara. 1966. 29 p.

A szegedi nép
Bálint, Sándor
Budapest. Fekete Sas Kiadó. c1995. 174 p., [32] p. of plates.

A szegedi népképviseleti közgyűlés, 1848-1871
Ruszoly, József
Szeged. Szegedi Somogyi-Könyvtár. 1984. 215 p.

A szegedi Nyugalmazott Igazgatok Egyesu˜letenek evko˜nyve 2004-2006
Baghyne Makra, Ilona
Szeged. Baba. 2006. 187 p., [16] p. of plates.

A Szegedi Szabadtéri Játékok kézikönyve, 1931-1991
Kovács, Ágnes ; Nikolényi, István ; Polner, Zoltán
[Szeged]. Szegedi Szabadtéri Játékok Igazgatósága. [1991]. 222 p.

A Szegedi Szabadteri Jatekok keziko˜nyve, 1931-2006
Nikolenyi, Istvan
Szeged. Baba. 2006. 317 p., 24 p. of plates.

A szegedi szakszervezeti mozgalom helyzete és küzdelme 1907-1914 között
Gaál, Endre
Szeged. 1967. 29 p.

A szegedi szociáldemokrata pártmozgalom az 1890-es évek elejétől 1904 végéig
Gaál, Endre
Szeged. [s.n.]. 1978. 53 p., [2] leaves of plates.

A Szegedi Tudományegyetem Könyvtárának alapítása és mʺuködésének elsʺo évei, 1921-1924: The foundation of the University Library of Szeged and the first years of its activity, 1921-1924
Novák, Ákos
Szeged. 1966. 55-95 p.

A Szegedi tudomanyegyetem multja es jelene, 1921-1998
Szentirmai, Laszlo ; Raczne Mojzes, Katalin
Szeged. Jozsef Attila Tudomanyegyetem. 1999. 517 p.

A Szegedi Tudományegyetem története
Devich, Andor ; Aszalós, Károly
Szeged. JATE. 1986-[i.e. 1990-]. v. <1 >.

A szegedi vár
Veress, D. Csaba
Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó. 1986. 194 p., [28] p. of plates.

A szegedi zsidó családok a 19. században
Marjanucz, László
Szeged. Móra Ferenc Múzeum. 1988. 51 p.

A Szegedi zsidó polgárság emlékezete
Zombori, István
Szeged. Móra Ferenc Múzeum. 1990. 200 p., [6] leaves of plates.

A szegenyek iskolaja
Marai, Sandor
[Budapest]. Akademiai Kiado. [1992]. 127 p.

A szegények jellemzői a mai Magyarországon
Havasi, Éva ; Horváth, Ádámné ; Schnell, Lászlóné
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1999. 70 p.

A Szegények öröme: magyar írók elbeszélései (1900-1945)
Gábor, Emil
Budapest. Móra Könyvkiadó. 1977. 2 v.

A Szegények öröme: magyar írók elbeszélései 1900-1945
Gábor, Emil
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1975. 526 p.

A Szegények orvosa: Batthyány-Strattmann László
Kardos, Klára
Eisenstadt. Prugg. 1978. 240 p.

A szegenyek u˜gyvedje: Dr. Hebelt Ede elete es munkassaga
Karpati, Laszlo
[Budapest]. Orszagos U˜gyvedi Tanacs. 1979. 311 [1] p.

A szegény emberek élete
Kiss, Lajos
Budapest. Gondolat. 1981. 2 v.

A Szegény ember táltos tehene: mérai népmesék
Nagy, Olga
Kolozsvár-Napoca. Dacia. 1976. 188 p., [10] leaves of plates.

A szegény kisgyermek panaszai: [vers]
Kosztolányi, Dezső
(Budapest]. Magvető. [1978]. 77 p.

A szegényseg és a társadalmi kirekesztődés folyamata 2004: tanulmányok
Monostori, Judit ; Altorjai, Szilvia
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. c2004. 246 p.

A szeghalmi termelőszövetkezetek három évtizede
Váradi, Gyula ; Deák, Gyula
[Szolnok. s.n. 1980?]. 193 p., [26] leaves of plates.

A Szegmentális hangszerkezet vizsgálata
Bolla, Kálmán
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 1981. 168 p.

A székelyek eredete
Hóman, Bálint
Budapest. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1921. 20 p.

A székelyek eredete
Kristó, Gyula
Budapest. Balassi. c2002. 174, [1] p.

A székelyek eredete
Vargyassy, Márton
[Szeged?]. [s.n.]. 1938. 10 p.

A székelyek eredete és a hagyomány
Ács, Albert ; Fülöp, Kálmán
[Budapest?]. [Ács és Fülöp]. [1944?]. 71 p.

A székelyek eredetéről
Kristó, Gyula
Szeged. Szegedi Középkorász Műhely. 1996. 167 p.

A székelyek és Mihály vajda, 1593-1602: [monografikus feldolgozás]
Demény, Lajos
Bukarest. Kriterion. 1977. 159, [1] p.

A székelyek nyomában
Balás, Gábor ; Sándorfy, Ferencné
[Budapest]. Panoráma. c1984. 373, [1] p.

A szekelyek ro˜vid to˜rtenete a megtelepedestol 1918-ig
Egyed, Akos
Csikszereda. Pallas-Akademia. 2006. 318 p.

A Székelyföld: válogatás
Orbán, Balázs ; Katona, Tamás
Budapest. Európa. 1982. 558 p.

A szekelyfo˜ldi katolikus plebaniak leveltara: dokumentumok a csiksomlyoi es a kantai iskola to˜rtenetehez
Savai, Janos ; Pinter, Gabor
Szeged. Agape Kft. Ferences Nyomda es Ko˜nyvkiado. 1997. 2 v. (980 p.).

A székelyföldi református egyházmegyék
Juhász, István
Kolozsvár. Erdélyi Múzeum Egyesület. 1947. 175 p.

A Szekelyfo˜ld leirasa: to˜rtenelmi, regeszeti, termeszetrajzi s nepismei szempontbol
Orban, Balazs ; Zo˜ld, Ferenc
Szekszard. Babits. 2002. 6 v. complete in 2.

A Székelyföld leirása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból
Orbán, Balázs ; Illyés, Elemér
[Firenze?]. Illyés Elemér. 1981. 6 v. in 3.

A székely írás: emlékei, kapcsolatai, története
Vékony, Gábor
Budapest. Nap. 2004. 331 p.

A székelykeresztúri Orbán Balázs - volt unitárius - gimnázium 200 éves története
Fekete, János
Kolozsvár. Az Unitárius Egyház és a székelykeresztúri Orbán Balázs gimnázium. 1993. 209 p.

A Székely művelődés évszázadai
Balás, Gábor
Budapest. Panoráma. c1988. 281 p.

A székely nemzet története
Rugonfalvi Kiss, István
Máriabesnyő-Gödöllő. Attraktor. 2004. 407 p.

A székely nemzet története és alkotmánya
Szádeczky Kardoss, Lajos
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1993. 400 p.

A Székely ősvárak története, mondája és legendája
Gaali, Zoltán
Miercurea Ciuc. Fundația Kriterion. 1993. 2 v.