A székely rovásírás
Sándor, Klára
Szeged. József Attila Tudományegyetem Magyar Őstörténeti Kutatócsoport. 1991. 204 p.

A székely rovásírás eredete: az özönvíz káoszából kiemelkedő istenek hagyatéka
Varga, Géza
Budapest. Írástörténeti Kutató Intézet. 1998. 92 p.

A székely rovásírás legrégibb ábécéi
Jakubovich, Emil
Budapest. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1935. 16 p., [2] leaves of plates.

A Székelység és szerepe térségünkben
Borbély, Levente G
Székelykeresztúr. Székely Ifjak Fóruma. 1991. 36 p.

A székelység hivatása a Kárpátmedencében
Szabó, István
Budapest. Hargita Váralja Jelképes Székely Község. 1941. 57 p.

A székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző rövid története, 1670-1990
Molnár, József
Székelyudvarhely. [s.n. 1991?]. 72 p.

A szekesfovaros multja es jelene grafikus abrazolasban: Graphische bilder aus der vergangenheit und gegenwart der haupt- und residenzstadt Budapest
Illyefalvi, Lajos I
[Budapest. Szekesfovaros hazinyomda. 1933]. v, iii*-v*, vii-xii p., 201 numb. l., 1 l.

A Szekfű-Mályusz vita
Erős, Vilmos
Debrecen. Csokonai. c2000. 200 p.

A szeki hangszeres nepzene: tanulmanyok
Viragvo˜lgyi, Marta ; Felfo˜ldi, Laszlo
Budapest. Planetas. c2000. 461 p.

A Szekszárdi Pinceszövetkezet története
Nagy, Ferenc
Szekszárd. Babits Mihály Művelődési Központ. 1990. 49 p.

A szekszárdi szőlő és bor: a történelmi borvidék története a kezdetektől a II. világháborúig
Töttős, Gábor
Szekszárd. Szekszárdi Nyomda. 1987. 184 p.

A szél dinamikus hatása magas építményekre
Kollár, Lajos
Budapest. Műszaki Könyvkiadó. 1979. 133 p.

A szelektív iparfejlesztés és az import összefüggései Magyarországon
Facsády, Júlia
Budapest. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Külkereskedelmi Osztály. 1984. 92 p.

A Szelek utja: Jaszkunsag antologia
Vasy, Geza
Szolnok. [Verseghy Ferenc Megyei Ko˜nyvtar]. 1994. 198 p.

A szélén behajtva; válogatott írások. [Sajtó alá rendezte Réz Pál]
Németh, Andor
Budapest. Magvető Könyvkiadó. [1973]. 779 p.

A szél háza
Kaposvári, Bertalan
[Budapest]. Közlekedési Dokumentációs Kft. c2000. 228 p.

A szelistyei asszonyok
Mikszáth, Kálmán
Budapest. Lampel R. 1922. 134 p.

A szelistyei asszonyok
Mikszáth, Kálmán
Budapest. Révai Testvérek. 1906. 348 p.

A szellem és a szerelem: József Attila világképe
Levendel, Júlia ; Horgas, Béla
Budapest. Gondolat. 1970. 185 p.

A szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogszabályok: a Legfelsőbb Bíróság elvi iránymutatásaival
Gellért, György ; Zoltán, Ödön
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1983. 961 p.

A szellemi ellenállás jelképe: Bibó-tanulmányok
Szilágyi, Sándor
Budapest. ABC Független Kiadó. 1985. 101 p.

A szellemi exportról
Mádi, Csaba
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1979. 190 p.

A szellemi galeri: regény
Kolozsvári-Grandpierre, Emil
Budapest. Magvető Könyvkiadó. [1971]. 170 p.

A szellemi létszám arányát befolyásoló tényezők az iparvállalatoknál
Schleicher, Imre
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1990. 63 p.

A Szellemi Munka Tervezése, Szervezése és Értékesitése c. Konferencia: Budapest 1976. november 16-18 : [előadások
Budapest. Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság. [1978]. 2 v.

A szellemi potenciál és hasznosulása az egyetemen egy empirikus kutatás tükrében: szociológiai tanulmány
Forintos, György
Budapest. Oktatáskutató Intézet. 1989. v, 743 p.

A szellemi toke szerepe es megitelese a magyar vallalatok muko˜deseben
Juhasz, Peter
Budapest, Hungary. Budapesti Corvinus Egyetem, Vallalatgazdasagtan Intezet. [2005]. 28 p.

A szellem jelzőfényei
Bertha, Zoltán
Budapest. Magvető. c1988. 205 p.

A szellem kalandjai életen innen és túl: spiritizmus, parapszichológia
Rátai, János
[Budapest]. Minerva. 1988. 218 [1] p., [22] p. of plates.

A szellem, rendező nyugtalanság: beszélgetések Németh Lászlóval
Németh, László ; Monostori, Imre
Budapest. Argumentum. 1992. 311 p.

A szellem strategiaja: tanulmanyok es eloadasok
Pomogats, Bela
Marosvasarhely. Mentor. 2007. 490 p.

A szél nótája: mesék
Petrolay, Margit
Budapest. Móra Könyvkiadó. 1968. 106 p.

A Szélőrlő: észt elbeszélők
Fehérvári, Győző
Budapest. Európa. 1981. 613 p.

A szélparipa
Marschall, József
Budapest. Aréna. 2004. 138 p.

A szélrózsa gyökerei: válogatott versek
Horváth Elemér
[Budapest]. Orpheusz. 1990. 207 p.

A szembesítés: regény
Dobó, Piroska
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. c1982. 245 p. ; 21 cm.

A személyes fogyasztás szerkezeti változásai
Erdei, György
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1967. 243 p.

A Személygépkocsi-közlekedés helyzete, ipari-kereskedelmi háttere
Probáld, Ákos ; Tamás, Istvánné
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1988. 60 p.

A személyi jövedelemadóra, a vállalkozói adóra, a magánszemélyek földadójára, a társadalombiztosításra és a lakossági adóigazgatásra vonatkozó, 1988. január 1. napján hatályba lépő jogszabályok gyűjteménye
Budapest. Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat. [1987]. 95 p.

A személyi jövedelemeloszlás a szocializmusban
Schmidt, Ádám
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1964. 361 p.

A személyi kultusz humora: ötszáz vicc : olló, gereblye, élet
Bényei, József
[Debrecen]. Csokonai. 1989. 216 p.

A személyiség- és közösségfejlesztés útjai és módszerei
Várnagy, Marianne
[Budapest]. Kossuth. 1988. 104 p.

A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája
Buda, Béla
Budapest. Tankönyvkiadó. 1986. 323 p.

A személyiségfejlődés pszichológiai alapjai
Kelemen, László
Kecskemét. Bács-Kiskun megyei Pedagógus Továbbképző Intézet. 1979. 60 p.

A személyiségi jogok elmélete
Sólyom, László
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1983, c1982. 343, [1] p.

A Személyiségi jogok védelme és a kutatási szabadság
G. Vass, István
Budapest. [Új Magyar Központi Levéltár]. 1991. 76 p.

A Személyiség jogi védelme
Petrik, Ferenc ; Katona, Sándor
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1992. 279 p.

A személyiségközpontú világnézeti nevelés módszerei
Szebenyi, Péterné ; Nyirkos, Tibor
Budapest. Tankönyvkiadó. 1986. 272 p.

A személyiség megismerése: kézikönyv a gyakorlati pedagógiai munkához
Bokkon, László ; Kovács, József
Veszprém. Megyei Pedagógiai Intézet. 1988. 322 p.

A személyiség munkatevékenységének pszichológiája
Csirszka, János
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1985. 349 p.

A személyiség nevelésének magyar elmélete: Schneller István rendszere
Tettamanti, Béla ; Pukánszky, Béla
Budapest. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 1995. p. 110-247, X p.

A személyiség nyomában: drámai kalauz
Hermann, István
Budapest. Magvető Kiadó. [1972]. 572 p.

A személyiség polgári jogi védelmének történetéhez: iniuria-tényállások a római jogban
Pólay, Elemér
Szeged. [s.n.]. 1983. 111 p.

A személyi társadalomveszélyesség a büntetőjogban
Bócz, Endre
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1983. 408 p.

A Személyzeti munka és a termelőszövetkezet: válogatás a TOT pályázatára érkezett tanulmányokból
Tóth, Benedek
Budapest. Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa. 1979. 445 p.

A személyzeti munka gyakorlati kérdései a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben
Németi, László
[Budapest]. Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa. 1984. 243 p.

A Személyzeti munka kézikönyve
Andics, Jenő ; Gazdag, Miklós
[Budapest]. Kossuth. 1982. 383, [1] p.

A szem folyékony teste
Németh, Zoltán
Pozsony. AB-ART. c2000. 64 p.

A szemléletesség eszközei Németh László nyelvében
Szoboszlay, Ágnes K
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1972. 77 p.

A szemlélök
Szabó, Magda
Budapest : Magvetö Kiadó. [1973]. 357 p.

A szemtanú: Kaposvártól-Washingtonig, 1922-1993
Toth, Leslie A
Budapest. Ajtósi Dürer Kiadó. [1993]. 56 p., [32] p. of plates.

A szemtanu naploja
To˜ro˜k, Sandor
Budapest. Hungaria. [1941]. 304 p.

A szemüveg története
Gács, Andrásné ; Soltész, Gáspár
Budapest. Gondolat. 1982. 122 p.

A szén: (A mártír költʺo versei)
Schwalb, Miklós ; Dér, Zoltán
Szabadka. Munkásegyetem. 1971. 124 p.

A Szénabetakarítás, -tartósítás, -tárolás és -kiosztás gépesítésének fejlesztése
Bölöni, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1979. 80, [1] p.

A szénbányák államosítása
Gergely, Ernő
Budapest. Bányaipari Dolgozók Szakszervezete. 1986. 98 p.

A Szénbányászati együttműködés 30 éve: különkiadvány
Moszkva . s.n.]. 1987. iv, 310 p.

Aszendierende Phlebographie bei tiefer Venenthrombose
Schmitt, Hans Erich
Bern . Hans Huber. c1977. 170 p.

A Szendrő környéki falvak paraszti gazdálkodása a kapitalizmus időszakában
Szuhay, Péter
Miskolc. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság. 1982. 159 p.

A Szennyviziszap elhelyezése és mezőgazdasági hasznositásának feltételei
Benedek, Pál
Budapest. Vizügyi Dokumentációs és Továbbképző Intézet. 1977. 147 p.

A szennyvíztisztítás és az iszapkezelés berendezései és számításai
Horváth, Imre
Budapest. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézetének Igazgatója. 1992. 211 p.

A szenszu˜netre eljo˜tt a nyar
Tatar, Sandor
Budapest. Balassi Kiado. c1999. 63 p.

A szent: Who's who?
Thurzó, Gábor ; Thurzó, Gábor
Budapest. Magvető. c1976. 506 p.

A Szent András templom és a Verestorony kutatása 1980-ban: Debrecen 1290-1390 között
Módy, György
Debrecen. [s.n.]. 1984. 87 p.

A Szent Anna-tó regéje
Menyhért, Tamás
Budapest. Népszava. 1989. 172 p.

A Szent Anna-to regeje
Tamas, Menyhert
Budapest. Pu˜ski. 1999. 112 p.

A Szentatya Magyarországon
Diós, István
Budapest. Sztent István Társulat. [1991]. 118 p.

A szent család: komédiák
Schwajda, György
Budapest. Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó. 1985. 259 p.

A szent doktorok tudománya, avagy, A középkori gondolkodás évezrede
Hegedüs, Géza
Budapest. Kozmosz Könyvek. c1990. 173 p.

A szentek bevonulása a városba
Kárpáti, Kamil
Budapest. Stádium. c1996. 195 p., xvi p. of plates.

A "Szentek fuvarosa": Divald Kornel felso-magyarorszagi topografiaiaja es fenykepei 1900-1919
Divald, Kornel ; Bardoly, Istvan
Budapest. Orszagos Muemlekvedelmi Hivatal. 1999. 583 p.

A szentely es a vadak: az emlekezes technikai : zsido vallasto˜rteneti tanulmanyok
Gabor, Gyo˜rgy
Budapest. Uj Mandatum. 2000. 305 p.

A szentendrei festészet: kialakulása, története és stílusa 1945-ig
Haulisch, Lenke
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 145 p., [40] leaves of plates.

A szentendrei katolikus egyház és plébánia története 1002-1992
Katona Gyuláné Szentendrey, Katalin
Szentendre. Hunga-Coord. 1996. 317 p.

A Szentendrei Műhely-Galéria műtárgykatalógusa, 1986
Lukoviczki, Endre
[Szentendre. Szentendrei Műhely-Galéria. 1986]. 75 p.

A Szentendrei művészet 50 éve
Mucsi, András
Szentendre. [s.n.]. 1977. 56 p.

A Szentendrei Muvesztelep es a Szentendrei Festok Tarsasaganak iratai es dokumentumai: 1926-1951
Bodonyi, Emoke ; Toth Antal, Beatrix
Szentendre. Pest Megyei Muzeumok Igazgatosaga. 2007. 255 p.

A Szentesi honismereti napok előadásai 1977
Péter, László
Szeged. Somogyi-Könyvtár. 1979. 85 p.

A szentesi izraelita hitközség története: Scheiber Sándor előszavával
Harsányi, László
Budapest. [Magyar Izraeliták Országos Képviseletének kiad.]. 1970. 209, vii p.

A szentesi örökváltság
Barta, László
Szeged. Somogyi-Könyvtár. 1979. 101 p.

A Szentimentalizmus
Wéber, Antal
[Budapest]. Gondolat. 1981, c1971. 232 p., [12] leaves of plates.

A Szent Imre-induló
Moldova, György
Budapest. Magvető. 1975. 214 p.

A Szent Imre-induló. Elhúzódó szüzesség
Moldova, György
Budapest. Magvető. c1981. 654 p.

A Szent István csatahajó és a csatahajók rövid története
Balogh, Tamás ; Csepregi, Oszkár
[Budapest]. General Press. [2002]. 207, [1] p.

A Szent Istvan parki fak: novellak
Polgar, Erno
Budapest. Novella. c2000. 171 p.

A Szent Istvan Tarsulat szazo˜tven eve 1848-1998
Meszaros, Istvan
Budapest. Szent Istvan Tarsulat. 1998. 358 p.

A Szent-Ivány család levéltára, 1230-1525
Mályusz, Elemér ; Mályusz, Elemér ; Borsa, Iván
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1988. 92 p.

A Szent Korona amerikai kalandja, 1945-1978
Glant, Tibor
Debrecen. Kossuth Egyetemi Kiadó. 1997. 180 p.

A Szent Korona és a szentkorona-eszme története
Kardos, József
Budapest. IKVA. 1992. 107 p.

A Szent Korona ezer arca =: Thousand images of the Holy Crown of Hungary
Fekete, Gyo˜rgy ; Sunyovszky, Sylvia
Budapest. Kairosz. 2000. 246 p.

A Szent Korona misztériuma
Kocsis, István
Budapest. Püski. 1997. 304 p.

A Szent Korona tana: múltja, jelene, jövője
Kocsis, István
Budapest. Püski. 1995. 300 p.

A szentkorona-tan története, 1919-1944
Kardos, József
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1985. 246 p.

A Szent Korona titka
Szigeti, István
Lakitelek. Antológia. 1996. 131, 15 p.

A Szent László-kori Gesta Ungarorum és XII-XIII. századi leszármazói: forrástanulmány
Hóman, Bálint
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. 1925. 108 p.

A Szentlékek lovagjai
Kósa, Csaba
Veszprém. Viza. 1998. 211 p.

A Szentlélek karavánja: regény
Illyés, Gyula
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1987. 347 p.

A Szentlőrinci iskolakisérlet középiskolai kiterjesztése: kutatási beszámoló
Bernáth, József ; Gáspár, László ; Tasnádiné Rónaky, Edit
Pécs. Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kara. [1984]. 236 p.

A szent sátán
Erdődy, János
Budapest. Gondolat. 1975. 409 p., [14] leaves of plates.

A szentszék a nemzetközi béke szolgálatában
Polzovics, Iván
Budapest. [s.n.]. 1935. 79 p.

A Szent Szellem ajándékai Isten népének a szolgálatŕa
Mayer, Peter
[Budapest]. Evangéliumi Kiadó. [1978]. 95 p.

A szent tehén: riport a textiliparról
Moldova, György
Budapest. Magvető. c1980. 681 p.

A Szenttisztelet: történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete
Barna, Gábor
Szeged. Néprajzi Tanszék. 2001. 294 p.

A Szenvedelmes kertész rácsudálkozásai: [dokumentumok a magyar kertkultúra történetéhez
Surányi, Dezső
Budapest. Magvető. c1982. 553 p.

A szenvedély évszaki: összegyüjtött versek
Garai, Gábor
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. [1973]. 680 p.

A szenvedés titka, értelme és célja
Mák, Pál
Budapest. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. 1982. 59 p.

A szenvedő és győzedelmes Krisztus
Tóth, Tihamér
Budapest. [s.n.]. 1933. 435 p.

A szenvedő misztikus: misztika és líra összefüggeése
Radnóti, Sándor
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1981. 127, [1] p.

A Szepesi Kamarai Levéltár: 1567-1813
Szűcs, Jenő ; Varga, János
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1990. 279 p.

A szepesi városok árúmegállító-joga: Lőcse és Késmárk küzdelme az árúmegállításért, 1358-1570
Domanovszky, Sándor
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. 1922. 191 p.

A szépirodalmi művek recepciójának szintje és fő típusai felnőtteknél
Durkó, Mátyás
Debrecen. Kossuth Lajos Tudományegyetem. 1974. 77 p.

A szepirodalmi stilus elemzese: Veres Peter szokincse es mondatfuzese
Benko, Laszlo
Budapest. Akademiai Kiado. 1962. 135 p.

A szépirodalom felhasználásnak lehetöségei a filozófia tanitásában
Hajdu, Péter
Budapest. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 1973. 245 p.

A szépirodalom műfajai
Hegedüs, Géza
Budapest. Trezor. 1993. 158 p.

A szép könyv dicsérete: a Tevan könyvek kritikái
Papp, János
Békéscsaba . Kner Nyomda. 1989. 34 p.

A Szep-literaturai ajandek (1821-1827) es a Koszoru szepliteraturai ajandek (1828-1841) a Tudomanyos gyujtemenyhez repertoriuma
Csecs, Terez
Gyor. Xantus Janos Muzeum "Barkoczi-dij" Alapitvany. 1999. 96 p.

A szeplős Veronika: kisregények, novellák, szatírák, tükörcserepek
Kolozsvári-Grandpierre, Emil
Budapest. Magvető. c1980. 631 p.

A Szépművészeti Múzeum
Garas, Klára
[Budapest]. Corvina. c1976. ca. 150 leaves.