A Szépművészeti Múzeum képei
Garas, Klára
[Budapest]. Corvina Kiadó. [1973]. 284 p.

A szépség festője: Lotz Károly, 1833-1904
Bakó, Zsuzsanna
Budapest. Dunakönyv. c1994. 118 p.

A szépség haszna: tanulmányok
Keresztury, Dezső
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1973. 437 p.

A szépség kertje: versek
Ölbey, Irén
St. Louis. Amerikai Magyar Szemle. 1969. 64 p.

A szépség születése: bevezetés az irodalomelmélet alapfogalmaiba
Ungvári, Tamás
Budapest. Kozmosz Könyvek. c1988. 305 p.

A szépség ünnepe: versek
Bíró, András
Budapest. Anteus. 1997. 83 p.

A Szerbek Magyarországon
Zombori, István
Szeged. Móra Ferenc Múzeum. 1991. 216 p.

A szerbhorvát népköltészet a XIX. századi magyar irodalom tükrében
Veselinovic-Šulc, Magdalena
Újvidék. Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. 1982. 155 p.

A szerecsen komornyik: művek, életművek
Alexa, Károly
Budapest. Kortárs. 1999. 266 p.

A szerelem a szerelmesé
Blondel, Sacy von
Budapest. Gondolat. 1991. 317 p.

A szerelem ébredésétől a harmóniáig
Bágyoni, Attila
Budapest. Minerva. 1984. 222 p.

A szerelem fu˜veskertje: az afrodiziakumok a mitoszokban, a to˜rtenelemben es napjainkban
Ra˜tsch, Christian ; Hofmann, Albert
Budapest. Terra. 1994. 207 p.

A szerelem harmadik éve
Baranyi, Ferenc
Budapest. Magvető. c1980. 126 p.

A szerelem indulatában: novellák
Désaknai, Mária
[Budapest]. Désaknai M. [1993]. 100 p.

A szerelem krónikája, avagy, Az erotika kultúrtörténete
Székely, András
Budapest. Officina Nova. 1988. 222, [1] p., [24] p. of plates.

A szerelem mágiája: A hűség mágiája
Szepes, Mária ; Szepes, Mária
Budapest. Édesvíz. 1995. 127 p.

A szerelem mágiája
Szepes, Mária
Budapest. Holnap. 1990. 75 p.

A Szerelemről, komolyan: tanulmányok
Kamarás, István ; Varga, Csaba
Budapest. Gondolat. 1985. 261 p.

A szerelem szőnyege: regény
Tatay, Sándor
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. [1970]. 239 p.

A szerelem szürrealizmusa
Tornai, József
Budapest. Magvető. 1991. 104 p.

A szerelem titkos nyelvén: erotikus szólások és egyéb folklór szövegek magyarázata
Bernáth, Béla
Budapest. Gondolat. 1986. 349 p.

A szerelem tornácán: elbeszélések
Dékány, Kálmán
[Budapest]. Hét Krajcár. c1997. 164 p.

A szerelés gépei
Göndöcs, Balázs ; Horváth, László ; Zsuppán, István
Budapest. Mʺuszaki Könyvkiadó. 1980. 287 p.

A szerelmes bajnok: víg hősköltemény öt énekben
Vasvári, Pál
Budapest. Eötvös József. 1996. 79 p.

A szerelmes ördög
Ráth Végh, István ; Szathmáry, Éva
Budapest. Móra. 1993. 200 p.

A szerelvény a hegyek felől jött: novellák
Ladányi, Bálint
Budapest. Pont. c1996. 144 p.

A szerémségi magyar szigetek nyelve
Penavin, Olga
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1972. 155 p.

A szerencse fia: regény
Lakos, György
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1976. 372 p.

A szerencse mostohafia
Kolozsvári-Grandpierre, Emil
Budapest. Magvető. 1976. 407 p.

A szerep ; Butaságom története ; Volt egyszer egy színház
Gyárfás, Miklós
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. c1985. 364 p.

A szeretet himnusza
Sarkadi Nagy, Pál
Budapest. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. 1987. 56 p.

A szeretet önkéntesei
Dobos, Marianne
[Budapest]. Fórum Rt. 1990. 260 p., [32] p. of plates.

A szeretet tanúja: Kaszap István élete
Balássy, László
Székesfehérvár. Egyházmegyei Hatóság. 1987, c1986. 101 p., [39] p. of plates.

A szeretet törvénye
Czike, László
[Budapest]. Kairosz. 2004. 125 p.

A szerette város: írások Szegedről
Péter, László
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. c1986. 529 p., [20] p. of plates.

A szerkesztettségi hiányosság és szövegösszefüggésbeli kiegészülése
Dienes, Dóra
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1978. 91 p.

A szerkezeti kémia perspektívái: akadémiai székfoglaló 1993. november 16
Hargittai, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1995. 58, [1] p.

A Szertefoszlott legenda: az 1943. evi oreli csata a szovjet irodalomban
Kolozsvar. Kommunistak Romaniai Partja. 1945. 65 p.

A szerves kémia alapjai: egyetemi tankönyv
Bot, György
Budapest. Medicina. 1980. 271 p.

A szervezés és irányítás nemzetközi fejlődése, magyar gyakorlata
Marosi, Miklós
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1988. 557 p.

A szervezés és vezetés tudományos alapjairól: irányzatok, iskolák
Harsányi, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1974. 159 p.

A szervezés modern kori fejlődése, professzionalizációja és tudománnyá válásának folyamata
Szentpéteri, István
Szeged. A Szegedi József Attila Tudományegyetem Államés Jogtudományi Kara. 1977. 55 p.

A szervezés szolgálatában: a Kohó- és Gépipargazdasági, Szervezési, Számítástechnikai Intézet tevékenysége
Horváth, Gyula
[Budapest]. Az Intézet. 1976 printing. 228 p.

A szervezetek esetlegességének az elmélete: (módszerek, gyakorlati alkalmazások)
Schleicher, Imre
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1981. 170, [1] p.

A szervezet és a társadalom: racionalitás és társadalmi meghatározottság szervezeteinkben
Szentpéteri, István
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1985. 467, [1] p.

A Szervezeti élet kérdései a KISZ-ben
Bánhidi, Emil
[Budapest]. Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. 1977. 160 p.

A szervezeti szabályzat, a párt alkotmánya
Égető, Lajos
[Budapest]. Kossuth. 1974. 60 p.

A Szervezett piac felhozatala és áralakulása, 1970-1982. években
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. [1983]. 34 p.

A szerzetes és lovagrendek címerei és viseletei: a protestáns egyházak jelképei, a szentek jelképes ábrázolása címerekben
Gömbös, Tamás
[Budapest]. Teller. c1993. 206 p., [40] p. of plates.

A szerzetesrendek feloszlatása Nógrád megyében (1950): dokumentumgyűjtemény
Galcsik, Zsolt
Budapest. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. 1996. 316 p.

A szerzetesség története
Gecse, Gusztáv
Budapest. Seneca. 1995. 239 p.

A szerződések teljesítésének alapkérdései a szocialista gazdaságirányítási rendszerekben
Tóthné Fábián, Eszter
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1983. 300 p.

A szerződésen alapuló kötelem
Kelemen, László
Szeged. M. Kir., Ferenc József-Tudományegyetem Baratainak Egyesültete. 1941. 88 p.

A szerződési rendszer fejlődési csomópontjai =: [The crucial phases in the development of the contractual system]
Vékás, Lajos
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 156 p.

A szerződés megszűnésének okai és a felmondási jog kérdése a locatio conductionál
Molnár, Imre
Szeged. Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. 1979. 13 p.

A Szerzői jog
Petrik, Ferenc ; Batta, János
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1990. 407 p.

A szerzői jog hatályos szabályai: az 1969. évi III. törvény a szerzői jogról és az ennek végrehajtása, valamint kiegészítése tárgyában megjelent hatályos jogszabályok
Szilvay, Géza
Budapest. Hírlapkiadó. 1991. 71 p.

A Szerzői jog kézikönyve
Benárd, Aurél ; Tímár, István ; Batta, János
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1973. 810 p.

A szerző szeretné, ha a pofa feje és a csomó emlékeztetne egymásra: hat dráma
Eörsi, István
[Budapest]. Pátria. 1992. 247 p.

A Szesziparban közzétett tudományos és műszaki fejlesztési tárgyú cikkek címgyüjteménye, 1953-1977
Varga, József
Budapest. Lapkiadó Vállalat. [1979?]. 128 p.

A szétsugárzó szakirodalmi tájékoztatás helyzete a közgazdaságtudomány területén
Szalay, Sándor
Budapest. Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtártudományi és Módszertani Központ. 1972. 43 p.

A széttartás alakzatai: bevezetés a "fiatal irodalom" olvasásába
Németh, Zoltán
Pozsony. Kalligram. 2004. 410 p.

A szétzilált szivárvány: egy könyv, nem csak repülők részére
Kelemen, Antal
[Budapest?. A. Nagy-Ernyei Kelemen. 1994?]. 214 p.

A szex bibliográfiája
Eszenyi, Miklós ; Bárányné Székely, Tünde
Miskolc. [s.n.]. 1994. 233 p.

A szexuális élet zavarai
Linczényi, Adorján ; Radnai, Béla ; Vikár, György
Budapest. Medicina. 1977. 168 p.

A szexuális erőszak: kutatási beszámoló
Merényi, Kálmán
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1987. 371 p.

A Szexualitasrol: a fogamzastol a felnotte valasig : az Elet es tudomany cikksorozata alapjan
Ludas, M. Laszlo
Budapest. Tanko˜nyvkiado. 1977, c1975. 263 p.

A szezon vége
Tatay, Sándor
Budapest. Magvető. c1992. 238 p.

Aszfaltgyártás ellenőrzése és vezérlése telemechanika rendszerrel
Pittlik, Elemér
Debrecen. Hajdú Megyei Lapkiadó Vállalat. 1978. 266 p., [3] leaves of plates.

A szfinx rejtvénye: tanulmánykötet
Hermann, István
[Budapest]. Gondolat. 1973. 463 p.

A szfinx válaszol: harmincöt beszélgetés George Enescuval
Enesco, Georges ; László, Ferenc
Bukarest. Kriterion. 1995. 250 p.

A Szigetko˜zi Agraripari Egyesu˜les tagszo˜vetkezeteinek fejlodese
Sarossy, Laszlo
Budapest. Agrargazdasagi Kutato Intezet. 1984. 101 p.

A Szigetköz természetföldrajza
Göcsei, Imre
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1979. 119, [1] p., [1] leaf of plates.

A sziget nincs többé (kingstoni temetés): versek
Kiss, Ödön
Oakville, Ont. Sovereign Press. c1972. 46 p.

A szikföld sóhaja
Csák, Gyula
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1977. 189 p., [16] leaves of plates.

A SZIKKTI Beton Osztályának tudományos tevékenysége, 1974-1980
Bujtás, Béla
Budapest. SZIKKTI. 1983. 93 p.

A SZIKKTI Cement Osztályának tudományos tevékenysége 1974-1980
Pákozdy, Veronika
Budapest. SZIKKTI. 1983. 49 p.

A SZIKKTI Durvakerámia és Szigetelőanyag Osztályának tudományos tevékenysége, 1974-1980
Bujtás, Béla
Budapest. SZIKKTI. 1983. 126 p.

A SZIKKTI Energetikai Osztályának tudományos tevékenysége, 1974-1980
Pákozdy, Veronika
Budapest. SZIKKTI. 1983. 90 p.

A SZIKKTI Finomkerámiai Osztályának tudományos tevékenysége, 1974-1980
Bujtás, Béla
Budapest. SZIKKTI. 1983. 100 p.

A SZIKKTI Szilikátkémiai Osztályának tudományos tevékenysége, 1974-1980
Pákozdy, Veronika
Budapest. SZIKKTI. 1983. 48 p.

A SZIKKTI Üveg Osztályának tudományos tevékenysége, 1974-1980
Bujtás, Béla
Budapest. SZIKKTI. 1983. 39 p.

A szik virága
Kőváry, Péter E
Budapest. Magvető. 1986. 311 p.

A Szilagysag mondahagyomanya
Magyar, Zoltan
Budapest. Balassi. 2007. 585 p., 32 p. of plates.

A Szilágyságtól Új-Guineáig: Biró Lajos természettudós életútja (1856-1931)
Benedek, Zoltán
Bukarest. Kriterion. 1979. 151, [1] p., [16] leaves of plates.

A szilágysomlyói második kincs: (32 táblával és 6 szövegközötti képpel) ... Der zweite schatz von Szilágysomlyó (Mit 32 tafeln und 6 textabbildungen)
Fettich, Nándor
Budapest. 1932. 72 p. 1 l.

A Szilard Leo Professzori O˜szto˜ndij nyertesei: 2004
Batyi, Emese ; Szilard, Leo ; Szucs, Orsolya ; Takacs, Janosne
[Budapest]. Oktatasi Miniszterium. [2004]. 60 p.

A Szilard Leo Professzori O˜szto˜ndij nyertesei: 2003
Batyi, Emese ; Szilard, Leo ; Takacs, Janosne
[Budapest]. MF Plusz. [2003]. 64 p.

A Szilard Leo Professzori O˜szto˜ndij nyertesei: 2001
Czinkos, Timea ; Szilard, Leo ; Takacs, Janosne
[Budapest]. Oktatasi Miniszterium. [2001]. 44 p.

A Szilard Leo Professzori O˜szto˜ndij nyertesei: 2002
Czinkos, Timea ; Szilard, Leo ; Takacs, Janosne
[Budapest]. MF Plusz. [2002]. 44 p.

A Szilikátipari (Építőanyagipari) Központi Kutató Intézet 1963-1966 évi tudományos működése
Budapest. ÉVM Építésügyi Tájékoztatási Központ. 1967. 339 p.

A Szilikátipar nemzetközi fejlődési tendenciái: világszínvonalvizsgálati tanulmánygyűjtemény
Hajnal, Lajos
Budapest. SZIKKTI. 1984. 166 p.

A Szimbolizmus
Komlós, Aladár
Budapest. Gondolat. 1977. 288 p., [18] leaves of plates.

A szimultán verselés
Szuromi, Lajos
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1990. 397 p.

A szín
Aba-Novák, Judit ; Rideg, Gábor
[Békéscsaba?. s.n. 1986]. 56 p.

A színek üzenete
Jakobovits, Miklós
Bukarest. Kriterion. 1987. 202 p.

A színek világa és a személyiség
Turóczi, Mária
Győr. M. Turóczi. [1980]. 275 p., [1] leaf of plates.

A színes fényképezés ábécéje
Kún, Miklós
Budapest. Műszaki Könyvkiadó. 1967. 108 p.

A színeshalláról bővebben
Lázár, László
[S.l. s.n.]. 1994. 174 p.

A színes televízió és a sztereó rádiózás korszaka
Sugár, Gusztáv
Budapest. Ajtósi Dürer. [1995]. 240 p., [16] p. of plates.

A szinész árnyéka
Gábor, Miklós
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. [1972]. 316 p.

A "Színészek színházában hiszek": Max Reinhardt színháza
Reinhardt, Max ; Török, Margit
Budapest. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. 1994. 156 p.

A színészi hatás eszközei, Zeami mester múvei szerint: lélektani elemzés
Vekerdy, Tamás
Budapest. Magvető Kiadó. 1974. 415 p., [8] leaves of plates.

A Színésznevelés breviáriuma
Nánay, István ; Gabnai, Katalin
Budapest. Múzsák Közművelődési Kiadó. [1985]. 267 p.

A színfalak között
Hegedüs, Géza ; Pukánszky, Jolán (Kádár) ; Staud, Géza
Budapest. Minerva. 1967. 263 p.

A Színház ma: írók, rendezők, színészek vallomásai korunk színházáról
Lengyel, Kyörgy
Budapest. Gondolat. 1970. 517, [3] p.

A Színház nem szelíd intézmény: írások Major Tamásról
Antal, Gábor
Budapest. Magvető. c1985. 433 p.

A színjáték: vázlatok egy művészet természetrajzához
Katona, Ferenc
Budapest. Gondolat. 1976. 399, [2] p.

A színjátéktípusok történeti leírásának elmélete és gyakorlata: Hamlet-előadások hazánkban, 1790-1840
Kerényi, Ferenc
Budapest. Magyar Színházi Intézet. 1975. 26 p.

A színjátszó iskola a XVII-XVIII. században: bibliográfia : az iskolai, a populáris és a hivatásos szńjátszás Magyarországon
Nagy, Júlia ; Kiss, Katalin
Budapest. Universitas Kulturális Alapítvány. 1998. 112 p.

A színlelés játszmái: elbeszélések, novellák
Dékány, Kálmán
[Budapest]. Jel Kiadó. [1996?]. 125 p.

A Színpadi tánc története Magyarországon
Dienes, Gedeon P ; Fuchs, Lívia
Budapest. Múzsák. [1989]. 381 p.

A színpadszolga
Dékány, Kálmán
Budapest. FSP Litterátor DTP Nyomda Kft. 1993. 117 p.

A szintaktikai állomámy természete gyermekszövegekben
Fejes, Katalin B
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1993. 95, [1] p.

A szirmai es szirmabesenyoi Szirmay csalad to˜rtenete
Szirmay, Gabor
Debrecen. Hajdu-Bihar Megyei Muzeumok Igazgatosaga. 2005. 254 p.

A szivárgásban: versek
Farkas, Árpád
Budapest. Püski. 1991. 229 p.

A szivárgás hidraulikája
Kovács, György
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1972. 535 p.

A szív böjtje
Temesi, Ferenc
Budapest. Pannon. 1991. 290 p.

A Szívek kötelessége megmarad
Dobos, Marianne
[Budapest]. Kelenföld. c1989. 267 p.

A szív harangütései: versek
Simon, Ottó
[Budapest]. Argumentum. [2004]. 221 p.

A szív sebei: [drámák]
Hubay, Miklós
Budapest. Magvető : Szépirodalmi Könyvkiadó. 1978. 401 p.

A szív segédigéi: bevezetés a szépirodalomba
Esterházy, Péter
Budapest. Magvető. c1985. [71] p.

"A szív szüntelen mormolása--": esszéregény
Vasadi, Péter
Budapest. Szent István Társulat. 1991. 245 p.

A szív tágassága: esszék, 1993
Vasadi, Péter
[Budapest]. Hatodik Síp Alapítvány. c1994. 168 p.

A sziv utjai: regeny
Horvath, Gergely
Budapest. Europa. 2007. 376 p.

A sziv vasara: elbeszelesek es szinmu
Dekany, Kalman
[Budapest]. Het Krajcar. 1999. 175 p.

Aszkéták, dervisek, imaszőnyegek =: Old oriental prayer rugs
Gombos, Károly
Budapest. Múzsák Közművelődési Kiadó. [1984]. 107 p.

A szlávok: a szláv népek és a szláv kérdés ismertetése
Bonkáló, Sándor
Budapest. Athenaeum. [1915]. 153 p.