A szláv strukturalizmus az irodalomtudományban
Bojtár, Endre
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1978. 144 p.

A szlengkutatás útjai és lehetőségei
Kis, Tamás
Debrecen. Kossuth. 1997. 301 p.

A szlovák betű útja Békéscsabán =: Cesta slovenskej litery na Čabe
Dedinszky, Gyula
Békéscsaba. Békes Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának Tudományos-Koordinációs Szakbizottsága. 1987. 293 p.

A szlovák és a cseh irodalom magyar bibliográfiája a kezdetektől 1970-ig
Käfer, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1985. xxxiii, 748 p.

A szlovákiai magyarok néprajza
Liszka, József
Budapest. Osiris. 2002. 542 p.

A szlovákiai magyarság sorsa
Vigh, Károly
Budapest. Bereményi Kiadó. [1992]. 181 p.

A szlovakiai zenei elet magyar es magyar szarmazasu kepviseloi
Dobi, Geza
Komarom. KT Ko˜nyv- es Lapkiado kft. 2004. 135 p.

A szlovákiai zsidók üldözése, 1939-1945
Sas, Andor
Pozsony. Kalligram. 1993. 260 p.

A szlovák irodalom története
Sziklay, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1962. 885 p.

A szlovákkérdés a XX. században
Pozsony. Kalligram Könyvkiadó. 1996. 601 p.

A Szlovák Köztársaság településeinek nemzetiségi, vallási adatai 1991
Kepecs, József ; Czibulka, Zoltán
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1996. 367 p.

A szlovákok története
Szarka, László
Budapest. Bereményi Könyvkiadó. [1993?]. 224 p.

A szlovák társadalom és polgári nemzeti mozgalom a századfordulón, 1895-1905
Polányi, Imre
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1987. 239 p.

A Szlovén irodalom kistükre
Janež, Stanko ; Karig, Sára
Budapest. Európa Könyvkiadó. 1973. 772 p.

A szo arnyeka: Paul Celan ko˜lteszeterol
Bacso, Bela
Pecs. Jelenkor. c1996. 88 p.

A szóbeli diskurzusok megnyilatkozáspéldányokra tagolása
Németh T., Enikő
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1996. 90 p.

A szóbeli kiefejezőképesség fejlesztése az általános iskolában
Magassy, László
Budapest. Tankönyvkiadó. 1978. 142 p.

A szobrok elindulnak
Károlyi, Amy
Budapest. Magvető. 1986. 215 p.

A szobrok megmozdulnak: írások az irodalomról
Krúdy, Gyula
[Budapest]. Gondolat. 1974. 460 p.

A szociáldemokrácia az első világháború után: a berni Nemzetközi Munkás- és Szocialista Konferencia, 1919. február 3-10
Béki, Ernő
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1987. 394 p.

A szociáldemokrácia és a magyar társadalom 1914-ig
Schlett, István
Budapest. Gondolat. 1982. 287 p.

A Szociáldemokrácia és a modern tőkés gazdaság: műhelytanulmány
Bod, Péter Ákos ; Márkus, György G ; Asztalos, László György
Budapest. MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. 1985. 130 p.

A szociáldemokrácia és a nemzetközi kommunista mozgalom viszonya
Berecz, János
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1978. 65 p.

A Szociáldemokrata Párt és a nemzetiségi kérdés Magyarországon, 1919-1945
Tilkovszky, Loránt
[Budapest]. Kossuth. 1986. 175 p.

A Szociáldemokrata Párt művelődéspolitikája, 1944-1948
Molnár, János
[Budapest]. Kossuth. 1987. 166 p.

A Szociáldemokrata Párt története, 1933-1944
Pintér, István
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1980. 442 p.

A szociáldemokrata szakszervezetek története Magyarországon
Sipos, Péter
Budapest. MTA Történettudományi Intézete. 1997. 279 p.

A szociáldemokrata történetfelfogás fejlődéséhez: a kezdetektöl 1918-ig
Márkus, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1963. 210 p.

A szocialis jogok individualizacioja
Fu˜lo˜p, Viktoria
Szeged. Szegedi Tudomanyegyetem Allam- es Jogtudomayi Kar. 2003. 17 p.

A szociális közigazgatás felé
Zay, Imre
[Szeged]. 1942. 105 p.

A szociális otthon
Horváth, Ágota
Budapest. MTA Szociológiai Kutató Intézete. 1988. 232 p.

A szocialis segelyezes penzbeli ellatasai az EU tagallamaiban
Hajdu, Jozsef
Szeged. Szegedi Tudomanyegyetem Allam- es Jogtudomayi Kar. 2004. 81 p.

A szocialista, a fejlett tőkés és a fejlődő régió közötti iparcikk-kereskedelem néhány aktuális kérdése
Némethné Palócz, Éva
[Budapest]. Konjunktúra- és Piackutató Intézet. [1981]. 67 leaves.

A szocialista alkotmanyfejlodes uj elemei
Kovacs, Istvan
Budapest. Akademial Kiado. 1962. 442 p.

A szocialista alkotmányok fejlőddése: szerk. Kovács István
Kovács, István
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1966. 221 p.

A szocialista államiság fejlődése a kommunizmus építésének időszakában
Vészi, Béla
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1962. 38 p.

A szocialista államszervezet alkotmányos modelljei
Bihari, Ottó
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1969. 537 p.

A Szocialista bérezési elvek érvényesülése a női munkavállalók körében a közlekedés területén: zárótanulmány
Krizsanits, József
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1978. 38, 24 p.

A szocialista bírósági igazgatás kialakulása és típusai
Ürmös, Ferenc
Szeged. Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Kara. 1979. 51 p.

A szocialistabrigádmozgalomról
Fábri, Tibor ; Tóth, Tibor
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1973. 151 p.

A Szocialista brigádmozgalom szerepe, feladatai a mezőgazdaság állami szektorában: az állami gazdaságok, mezőgasdasági kutatóintézetek, intézmények és szakvállalatok szocialista brigádvezetői V. ágazati tanácskozásának rövidített anyaga, 1977. február 12
Budapest. ÁGK-MEDOSZ. 1977. 63 p.

A szocialista brigádok és a müvelődés: ajánló bibliográfia : segédanyag a Miskolci Nyári Egyetem 1978. évi témájához
Hubay, László ; Lehoczky, Alfréd
Miskolc. [TIT Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete]. 1978. 28 p.

A szocialista brigádok termelést segítő tevékenysége
Varró, Gábor ; Horváth, István
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1977. 2, ix, 62 p.

A Szocialista Brigádvezetők IV. Országos Tanácskozása, 1972. május 26-27: (rövidített jegyzőkönyv)
Budapest. Táncsics Könyvkiadó. 1972. 175 p.

A szocialista büntető igazságszolgáltatás egységesítése és differenciálása
Szabóné Nagy, Teréz
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1974. 393 p.

A szocialista demokrácia elemei mezőgazdasági termelőszövetkezeteinkben
Papp, Ignác
Szeged. 1964. 28 p.

A szocialista demokrácia és üzemi demokrácia kérdései: bibliográfia
Wágner, Tibor ; Filó, János
Budapest. [Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete]. 1977. 76 p.

A Szocialista demokrácia fejlesztésének kérdései
Kálmán, Katalin P
Budapest. MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. 1982. 180 p.

A Szocialista demokrácia időszerü kérdései: elméleti konferencia a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója alkalmából, 1977 november 2 : [előadások
[Budapest. s.n. 1978]. 80 p.

A Szocialista demokráciáról: tanulmányok
Kallós, Miklós
Bukarest. Kriterion. 1987. 163 p.

A Szocialista életmód és a munka
Lehoczky, Alfréd
Budapest. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. 1977. 144 p.

A szocialista életmód és a müvelődés: válogatott bibliográfia a Miskolci Nyári Egyetem előadásaihoz
Lehoczky, Alfréd
Miskolc. [TIT Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete]. 1978. 30 p.

A Szocialista életmódról: szemelvénygyűjtemény a KISZ-szervezetek, politikai képzési körök életmódvitáihoz
Muzslay, Júlia ; Moldován, Ernö
[Budapest]. Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. 1978-1979. 2 v.

A szocialista eszmék elterjedésének kezdetei a magyar közgondolkodásban, 1900-1904
Schlett, István
[Budapest]. Művelődési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. 1970. 101 p.

A Szocialista gazdálkodás fekete könyve: elvesztegetett évtizedek
Baják, László ; Somogyi, Gyula
Budapest. Budapest Business Club. 2002. 179 p.

A szocialista gazdaság elmélete
Hámori, Balázs
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1985. 424 p.

A szocialista gazdaság fejlődése Magyarországon 1945-1968
Berend, T. Iván
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1974. 236 p.

A Szocialista gazdaság irányításának néhány magyarországi tapasztalata
Ballai, László ; Garam, József ; Varga, György
[Budapest]. Kossuth. 1987. 276 p.

A szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus idődszerű kérdései: a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága mellett működő Kultúrpolitikai Munkaközösség állásfoglalása
Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1975. 47 p.

A Szocialista hazafiságra és nemzetköziségre nevelés az általános és középiskolákban
Krug, Ferenc
[Budapest]. Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága. 1977. 125 p.

A szocialista hitelelmélet néhány kérdése
Ács, Lajos
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1961. 382 p.

A szocialista humanizmus a szovjet bu˜ntetojog egyes alapelveinek tu˜kreben
Peto, Istvan
Szeged. A Szegedi Tudomanyegyetem Allam- es Jogtudomanyi Kara. 1962. 28 p.

A szocialista iparban foglalkoztatottak létszámösszetétele és kereseti viszonyai
Budapest. Statisztikai Kiadó Vállalat. 1977. 121 p., [10] leaves of plates.

A szocialista irodalom útján
Jordáky, Lajos
Budapest. Magvető Kiadó. 1973. 531 p.

A szocialista jog
Szabó, Imre
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1963. 454 p.

A szocialista jog fejlődése
Horváth, Pál
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1984. 574 p.

A szocialista képzőművészet nyomában
Oelmacher, Anna
Budapest. Kossuth. 1975. 391 p., [24] leaves of plates.

A szocialista képzőművészet története
Aradi, Nóra
[Budapest]. Corvina. [1980], c1970. 355 p.

A szocialista kiskereskedelem üzlethálózata: 1978. március 31
Pintér, Tibor
Budapest. A Hivatal. [1979]. 279 p.

A szocialista kiskereskedelem üzlethálózata, 1973. március 31
Pintér, Tibor
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1975. 235 p.

A szocialista kiskereskedelem üzlethálózatának fejlődése, 1973-1978
Pintér, Tibor
Budapest. A Hivatal. 1979. 52 p.

A Szocialista kiskereskedelem üzlethálózatának fejlődése, 1978-1983
Pintér, Tibor
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1985. 68 p.

A szocialista kisvállalkozás szövetkezeti formáinak jogi alapproblémái
Prugberger, Tamás
Budapest. [Szövetkezeti Kutató Intézet]. 1983. 134 p.

A Szocialista köznevelés utján
Merényi, József
Miskolc. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya. 1970. 147 p.

A szocialista kultúra problémái
Hermann, István
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1970. 526 p.

A Szocialista magyar irodalom dokumentumai az amerikai magyar sajtóban 1920-1945
Kovács, József
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 438 p.

A szocialista mezőgazdaságért: Győr-Sopron szövetkezeti megye 1959-1979
Kanczler, István ; Nagy, György László ; Vidonyi, Dánielné ; Hérics, Lajos
[Győr]. MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. [1979]. 159 p.

A szocialista munkaiskola kezdetei, 1917-1920
Köte, Sándor
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1979. 207 p.

A szocialista munkajogviszony és az üzemi demokrácia
Weltner, Andor
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1962. 409 p.

A szocialista munkaverseny módszerbeni és gyakorlati kérdései
Vajda, János
[Budapest]. Népszava. [1982]. 105, [1] p.

A Szocialista munkaverseny-mozgalom és a vállalati belső mechanizmus: összefoglaló tanulmány
Varró, Gábor
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1975. 2 v.

A szocialista munkaverseny szerepe, a benne résztvevők együttmüködése és társadalmi arculata: a kérdőíves felmérés alaptáblái alapján készített tanulmány : munkások
Vass, Dezső
Budapest. Szakservezetek Elméleti Kutató Intézete. 1978. 62 p.

A szocialista műveltségről
Veres, Péter ; Kristó Nagy, István
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1978. 452 p.

A Szocialista művészetért: a művészek és a művészeti dolgozók szakmai szervezeteinek történetéhez
Gerelyes, Ede ; Sömjéni, Sándor
Budapest. Táncsics Könyvkiadó. 1974. 491 p.

A Szocialista nagyüzemek főbb ágazatainak költség- és jövedelemhelyzete 1984-ben
Tomka, József
Budapest. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Statisztikai és Gazdaságelemző Központ. 1985. 35, [46] p.

A szocialista nemzetközi munkamegosztás rendszerének változásai 1950-1981 között
Najima, Shūzō
Budapest. MTA Közgazdaságtudományi Intézet. 1985. 67 p.

A Szocialista nevelés, a szocialista nevelőiskola
Horváth, Lajos ; Majzik, Lászlóné ; Petrikás, Árpád
Budapest. Magyar Pedagógiai Társaság. 1981. 495 p.

A Szocialista nevelés szolgálatában: korszerű tanulás összevont osztályú tanulócsoportokban
Fábián, Pálné
[Kecskemét]. Bács-Kiskun Megyei Pedagógus Továbbképző Intézet. [1980]. 150 p.

A Szocialista orientáció: elmélet és gyakorlat
Ágh, Attila
[Budapest]. Kossuth. 1984. 200 p.

A Szocialista országok felsőoktatásának időszerű kérdései: (a XI. konferencia napirendje alapján)
Klement, Tamás
Budapest. [Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont]. 1980. 279 p.

"A Szocialista országok felsőoktatási intézményeiben folyó tudományos kutatómunka szervezése" szakértőcsoport 1976-80. évi munkatervének teljesítése során kidolgozott és egyeztetett dokumentumok
Klement, Tamás ; Böhm, János
Budapest. [s.n.]. 1980. 128 p. ; 21 cm.

A Szocialista Országok Fiatal Pedagógiai Kutatóinak III
Petrikás, Árpád ; Szebenyi, Péterné
[Budapest. Országos Pedagógiai Intézet. 1978]. 128 p.

A szocialista országok gazdasági fejlődése
Holka, Gyula ; Pócs, Ervin
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1968. 246 p.

A Szocialista országok jelenkori levéltári terminológiájának szótára
Buzási, János
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1988. 308 p.

A Szocialista országok közoktatási minisztereinek 3. konferenciája: Balatonaliga, 1979 okt. 16-18 : [jegyzőkönyv, felszólalások
Klement, Tamás
Budapest. [Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont]. 1979. 65 p.

A Szocialista Országok Nemzetközi Tipográfus Találkozója: Budapest és Keszthely, 1979. október 1-5 = Mezhdunarodnai͡a konferent͡sii͡a tipografov i khudozhnikov Knig sot͡sialisticheskikh stran : Budapest i Kestkheĭ, 1-5. Okti͡abri͡a 1979. goda
[Budapest. s.n. 1979]. 1 portfolio ([72] p.).

A Szocialista országok "Számitástechnika alkalmazása a felsőoktatásban" szakértőcsoport 4. ülése: Pécs, 1980. április 16-18
Klement, Tamás ; Böhm, János ; Domokos, Lászlóné
Budapest. [Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont]. 1980. 103 p.

A Szocialista országok vezető-továbbképzésének módszertani tapasztalatai: Nemzetközi Szeminárium a vezető-továbbképzés módszertani problémáiról Varsó, 1977
Várnagy, Marianne Sz
Budapest. [s.n.]. 1978. 162 p.

A szocialista polgári eljárásjog elméleti alapkérdései
Névai, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1987. 349 p.

A szocialista polgari jog alapproblemai
Eo˜rsi, Gyula
Budapest. Akademiai Kiado. 1965. 258 p.

A Szocialista szellemi kultúra: a szocialista kultúra fejlődésének néhány történeti, elméleti és gyakorlati kérdése
Farkas, Dezső ; Antonenko, V. H
Debrecen. Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem. 1980. 214 p.

A Szocialista tanár-diák viszony helyzete és feladatai a pedgagógusképső intézményekben
Schottner, Ede ; Váradi, Károly
[Budapest]. Művelődésügyi Minisztérium Pedagógusképző Osztály. 1973. 107 p.

A szocialista társadalom struktúrájáról
Hegedüs, András
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1966. 119 p.

A szocialista termelő vállalati szervezés, irányítás és igazgatás kölcsönhatásai
Seregi, Ferenc
Budapest. BMETI. 1977. 114 p.

A szocialista tervgazdálkodás nemzetközi gyakorlata: az európai KGST-országok gazdasági fejlődése, 1945-1980
Stark, Antal
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1980. 263 p.

A szocialista tudatosság szerepe a fejlett szocializmus építésében
Wirth, Ádám
[Budapest]. Kossuth. 1977. 38 p.

A szocialista tulajdonviszonyok
Kahulits, László
[Budapest]. Kossuth. 1985. 280, [1] p.

A Szocialista ügyészi szervezet fejlődése a Magyar Népköztársaságban
Lévai, Tibor
[Budapest]. Legfőbb Ügyészség. 1978. 300 p.

A szocialista vállalatelmélet jogtudományi alapjaihoz
Sárközy, Tamás
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1981. 610 p.

"A Szocialista vállalat" országos távlati tudományos kutatási főirány: tárgyszókatalógus, 9/A
[Budapest?]. Koordináló Tanács Titkársága. [1981?]. 85 p.

A szocialista vezetés elméleti alapjai és főbb jellemzői
Laczkó, István ; Antal, Iván
Budapest. Országos Vezetőképző Központ. 1979. 42 p.

A Szocialista világrendszer kérdései: jegyzet : a Magyar Szocialista Munkáspárt Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemek nemzetközi munkásmozgalom története, szakosító tanfolyam hallgatói részére
Borsi, Emil ; Harsányi, Iván ; Lipkovics, Károly ; Szenes, Iván
Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1971-1972. 343 p.

A Szociális tervezés és ellátás helyzete: a szakszervezetek feladatai
Kovács, Dóra
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1979. 76 p.

A Szociális vívmányok védelme, a dolgozók részvétele és a szakszervezeti demokrácia továbbfejlesztése a két ország jelenlegi gazdasági-társadalmi helyzetében: olasz-magyar szakszervezeti szeminárium, Budapest, 1983. január 25-27
Kovács, Dóra ; Pécsi, Jánosné
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. [1983]. 107 p.

A Szocialiszmus útján: a népi demokratikus átalakulás és a szocializmus építésének kronológiája, 1944. szeptember-1980. április
Szabó, Bálint ; Botos, János ; Vértes, Róbert
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1982. 719 p., [80] p. of plates.

A Szocializmus alapjai lerakásainak megkezdése, első eredményei és nehézségei Hajdú-Bihar megyében, 1948. június-1956. július
Mikecz, Ferenc ; Bauer, Kálmánné
Debrecen. Magyar Szocialista Munkáspárt Hajdú-Bihar Megyei és Debrecen Városi Bizottsága. 1986. 402 p.

A Szocializmus építésének aktuális kérdései: az 1979. októberében rendezett "A fejlett szocializmus építésének kérdései" című nemzetközi konferencián elhangzott előadások és hozzászólások anyaga
Horuczi, László
Szeged. József Attila Tudományegyetem, Marxizmus-Leninizmus Tanszékek Szakcsoportja. 1981. 205 p.

A Szocializmus épitésének első szakasza Hajdu-Bihar megyében, 1948-1962: az V. megyei munkásmozgalomtörténeti hetek (1982. október 14-29) előadásainak szövege
Bényei, Miklós
Debrecen. MSZMP Hajdu-Bihar Megyei Bizottságának Propaganda és Müvelődési Osztálya. 1983. 260 p.

A szocializmus építésének gazdaságpolitikája: beszédek és cikkek, 1963-1972
Fock, Jenő
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1972. 467 p.

A Szocializmus épitésének időszerü elméleti kérdései: nemzetközi tudományos konferencia : 1988. junius 21-23, Veszprém
Farkasné Vida, Éva
Veszprém. Veszprémi Vegyipari Egyetem. 1988. 2 v.

A szocializmus építésének útján
Apró, Antal
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1975. 290 p.

A Szocializmus fejlődésének időszerű kérdései hazánkban: országos elméleti tanácskozás, Szeged, 1987. február 19-21
Boros, Sándor
[Budapest]. Kossuth. 1987. 186 p.

A szocializmus győzelmes előrehaladása, 1917-1977
Budapest. Statisztikai Kiadó Vállalat. 1977. 44 p.

A Szocializmus koncepciói és gyakorlata az 1950-es években: tudományos vita, 1987. június 24
Csonka, Rózsa ; Harsányi, Iván
Budapest. MSZMP Politikai Főiskola, Nemzetközi Munkásmozgalom Története Tanszék. 1989. 2 v. (345 p.).

A Szocializmus politikai gazdaságtana: a marxismus-leninizmus esti egyetem tankönyve
Bartalos, János ; Vilmos, József
[Budapest]. Kossuth. 1976. 323 p.

A Szocializmus politikai gazdaságtana: a marxizmus-leninizmus esti egyetem tankönyve
Bartalos, János ; Vilmos, József
(Budapest]. Kossuth. 1977. 323 p.

A Szocializmus politikai gazdaságtana: tankönyv
Berei, Andor
Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1967. 533 p.

A Szocializmus politikai gazdaságtana: tanulmányozásához : cikkgűjtemény
Budapest. MSZMP Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemek. 1977. 2 v.