A szocializmus teljes győzelméért
Kádár, János
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1962. 388 p.

A Szocializmus útján: Orosháza 1944-1974
Zilahi, Lajos
[Orosháza]. Orosháza Városi Tanács V.B. [1974?]. 201 p.

A Szociálpedagógia mühelyei: beszámolók az ELTE népművelés szakos hallgatóinak gyakorlatairól
Földiák, András
Budapest. Népművelési Intézet. 1984. 71 p.

A szociálpolitika fejlődéstörténete a kapitalizmusban
Gara, Judit
Budapest. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Életszínvonal Osztály. 1978. 71 p.

A szociálpolitika időszerű és távlati kérdései
Völgyi, Lajos
Budapest. ESZTIK. 1978. 59 p.

A szociálpolitika jelenéről és jövőjéről
Matlák, József ; Ott, György
Budapest. Népszava. 1988. 145 p.

A szociálpszichológia vázlata
Csepeli, György
Budapest. Múzsák Közművelődési Kiadó. [1984]. 178 p.

A szociológiaelmélet új útjai
Pokol, Béla
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1988. 130, [1] p.

A szociologia elso magyar muhelye: a Huszadik szazad ko˜re
Litvan, Gyo˜rgy ; Szu˜cs, Laszlo
Budapest. Gondolat. 1973. 2 v.

A szociológiai szemlélet és módszer szerepe az agitációs és propagandamunkában
Balogh, József
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1974. 42 p.

A szociológiáról: egy tudomány lehetőségei és korlátai
Hegudüs, András
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1966. 114 p.

A szó élete: tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére
Kovács, Árpád ; Szitár, Katalin
Budapest. Argumentum. 2004. 490 p.

A szoftver szerzői jogvédelméről, magyarul
Gyertyánfy, Péter ; Perjés, Sándor
Budapest. Kereskedelmi Szervezési Intézet. 1986. 60 p.

A Szó hatalma
Kassai, György
Pécs. Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó. 1991. 173 p.

A szokásjog értelme és a hagyomány értéke: (komaság és reciprocitás négy őrségi faluban)
Loss, Sándor ; Szabó, Gábor
Szeged. Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kará. 1996. 13 p.

A szőke felszolgálólány
Gőgös, Károly
Debrecen. Gőgös K. 1990. 151 p.

A szőke Szamos földjén
Benedek, Zoltán
Kolozsvár, Cluj. "Dacia". 1973. 83 p. with illus.

A szókezdő mássalhangzó-torlódások feloldása: korai jövevényszavainkban
Keszler, Borbála
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1969. 56 p.

A szolasszabadsag keziko˜nyve
Sajo, Andras
Budapest. MTA Allam-es Jogtudomanyi Intezet. 2005. 183 p.

A szolgadiák
Dávid, Antal
Budapest. Móra Ferenc Könyvkiadó. c1983. 201 p., [24] p. of plates.

A szolgálat első évei
Ballagó, László
Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó. 1987. 259 p.

A szolgáló szeretet útján
Laczkovszki, János
[Budapest]. Magyarországi Baptista Egyház. 1984. 290 p.

A szolgáltatások szerepe a népgazdaságban, 1960-1970
Budapest]. Központi Statisztikai Hivatal. 1971. 89 p.

A szolnoki agglomeráció: strukturális jellemzők és fejlesztési lehetőségek
Tóth, József
Pécs. MTA Regionális Kutatások Központja. 1993. 389 p.

A szolnoki bég vérdija: regény
Makra, Sándor
Budapest. Móra Ferenc Könyvkiadó. 1972. 269 p.

A Szolnoki Cukorgyár története, 1912-1948
Soós, László
[Budapest]. Magyar Történelmi Társulat, Üzemtörténeti Szekció. 1981. 102 p., [7] p. of plates.

A Szolnoki festőiskola: die Szolnoker Malerschule : a budapesti Magyar Nemzeti Galéria, szolnoki Damjanich Múzeum, a bécsi Historisches Museum, a grazi Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum és a bécsi Österr. Galerie közös kiállitását 1975 tavasza és 1976 tavasza között Szolnokon, Budapesten, Bécsben és Grazban rendezik meg : die Ausstellung wird gemeinsam
Wien. Selbstverl. d. Österr. Galerie. 1975. 126 p., [20] leaves of plates.

A Szolnoki művésztelep
Egri, Mária
Budapest. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. c1977. 227 p.

A Szolnoki Művésztelep jubiláris kiállítása: 1902-1977 : Szolnoki Galéria-Damjanich Múzeum, Szolnok, 1977, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1978
Kaposvári, Gyula
[s.l. s.n. 1978]. 156 p. in various pagings.

A Szolnoki Szigligeti Szinház adattára és bibliográfiája, 1951-1978
Kósa, Károly
Szolnok. [s.n.]. 1979. 235 p.

A Szolnoki Szigligeti Színház adattára és bibliográfiája, 1978-1985
Kósa, Károly
Szolnok. [s.n.]. 1987. 193 p.

A szolnoki zsidóság története: 1840-1944
Varga, Béla ; Tálas, László
Szolnok. Damjanich János Múzeum. 1994. 203 p.

A Szolnok megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája: kiegészítés, 1973-1979
Rékasy, Ildikó ; Arató, Antal
Szolnok. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár. 1981. 137 p.

A Szolnok megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája, 1868-1972
Arató, Antal ; Szász, Andrásné ; Szurmay, Ernő
Szolnok. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár. 1976. 235, xxvi p.

A Szolnok Megyei Levéltár (volt Szolnoki Állami Levéltár) fondjainak jegyzéke
Antal, Árpád ; Seres, Péterné
Budapest. Magyar Országos Levéltár. 1975. 78 p.

A szőlőbetakarítás gépesítése
Bakos, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1976. 87 p.

A szőlő-bor vertikum helyzete, költségvetési kapcsolatainak alakulása
Papp, Zsolt
Budapest. Agrárgazdasági Kutató Intézet. 1983. 44, [20] p.

A szőlő- és bortermelés Magyarországon 1848-ig
Feyér, Piroska
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1981. 385, [1] p.

A szőlő és termesztése
Kozma, Pál
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1991-. v. <1 >.

A szőlő-gyümölcstermelő szövetkezetek új modelljéről
Simó, Tibor
[Budapest. Szövetkezeti Kutató Intézet. 1983]. 98 p.

A szőlőszüret gépesítésének vállalatgazdasági kérdései
Guba, Mária ; Papp, Zsolt ; Varga, Gyula
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 105 p.

A szőlőtermelés és feldolgozás fejlesztésének lehetőségei, feltételei és területi elhelyezése
Szücs, István ; Balsai, Emma ; Bélafalvy, Tiborné
Budapest. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Statisztikai és Gazdaságelemző Központ. 1975. 66 p.

A Szombathelyi egyházmegye névtára =: Schematismus dioecesis sabariensis
Szombathely. [s.n.]. 1972. 228 p.

A szombathelyi Megyei Markusovszky Kórház-Rendelőintézet története
Széll, Kálmán
Szombathely. Vas Megyei Tanács. 1979. 199 p.

A Szombathelyi Pamutipar története, 1899-1967
Bogdán, István
[Szombathely]. Szombathelyi Pamutipar. 1969. 323 p.

A szombathelyi római katolikus egyházmegye anyakönyveinek mikrofilmjei az Országos Levéltár Filmtárában
Judák, Margit
Budapest. Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Igazgatósága megbízásából, Magyar Országos Levéltár. 1973. 124 p.

A Szombathelyi Tanárképző Főiskola és a Maribori Egyetem Pedagógiai Akadémiai Kara közötti együttműködés 10. évfordulójának tiszteletére rendezett tudományos ülésszak előadásai, 1979. december 5-6
Gadányi, Károly ; Vokacs, Zlata
Szombathely. Szombathelyi Tanárképző Főiskola. 1980. 200 p.

A szomszédság nevében: regény
Nagy, István
Kolozsvár-Napoca. Dacia. 1975. 414, [1] p.

A szó művészete: bevezetés a stíluselemzésbe
Nagy, Mária J
Bukarest. Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. 1975. 140 p.

As zonas morfoclimáticas do Nordeste brasileiro
Tricart, Jean
[Salvador, Brazil]. 1959. 15 p.

A Szʺonyi törvénytábla
Paulovics, István
Budapest. Magyar történeti múzeum. 1936. 68 p., 1 l.

A szórakoztató intézmények vizsgálata
Tibori, Timea
Budapest. Művelődéskutató Intézet. 1982. 393 p.

A szörnyeteg
Baráth, Lajos
Budapest. Magvető. c1979. 207 p.

A szörnyszülött
Páskándi, Géza
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. c1985. 174 p.

"A szó társadalmi lelke"
Nyilasy, Balázs
[Budapest]. Cserépfalvi. c1996. 251 p.

A SZOT gazdaságpolitikai tevékenysége 1957-től az 1970-es évek elejéig: [a tanulmány Seres Marcellné doktori disszertációjából készült
Seres, Marcellné ; Mózes, Tibor
[Budapest]. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1978. 109 p.

A szótlan szultánkisasszony: [mesék]
Kúnos, Ignác
Budapest. Móra Ferenc Könyvkiadó. c1980. 424 p. : col. ill. ; 20 cm.

A szó válsága
Szende, Tamás
Budapest. Gondolat. 1979. 255, [1] p.

A szo˜veg
Balazs, Janos
Budapest. Gondolat. 1985. 370, [1] p.

A szo˜veg fogalma
Karpati, Eszter
Budapest. Typotex. 2006. 236 p.

A Szövegtan a kutatásban és az oktatásban
Szathmári, István ; Várkonyi, Imre
Kaposvár. Kaposvári Tanítóképző Főiskola. 1979. 148 p.

A szövetkezés és mezőgazdaság néhány kérdése Indiában: beszámoló az 1966 november és 1967 március között Indiában tett tanulmányutról
Surányi, Sándor
Budapest. 1968. 130 p.

A szövetkezetek állami felügyelete és annak vizsgálatából leszűrhető főbb szövetkezeti és gazdaságirányítási jogi problémák
Prugberger, Tamás
Budapest. Szövetkezeti Kutató Intézet. 1981. 149 p.

A szövetkezetek gazdaságirányítása és állami felügyelete
Prugberger, Tamás
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1985. 329 p.

A szövetkezetek közös szabályai
Kampis, György
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1980. 141 p.

A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége Központi Bizottsága budapesti ülése (1987. október 21-23.)
Pál, József
Budapest. Szövetkezeti Kutató Intézet. 1988. 118 p.

A Szövetkezetek szocialista vonásai, tulajdonviszonyai és demokratikus intézményrendszere: jegyzőkönyv a Szövetkezeti Tudományos Tanács 1979. november 27-1 üléséről
[Budapest. s.n. 1980]. 64 p.

A szövetkezet és a tagok vagyoni, valamint vállalkozási kapcsolatának jogi kérdései
Prugberger, Tamás
Budapest. Szövetkezeti Kutató Intézet. 1985. 167 p.

A szövetkezetfelügyeleti intézményrendszer fejlődése: az általános gazdaságirányitási és vállalatfelügyeleti modellfejlődés vetületében
Prugberger, Tamás
[Budapest. s.n.]. 1984. 152 p.

A szo˜vetkezeti jog alapkerdesei
Nagy, Laszlo
Budapest. Akademiai Kiado. 1977. 431 p.

A szövetkezeti jog kulcskérdései a gazdaság átalakításának folyamatában
Prugberger, Tamás ; Szilágyi, Sándor
Miskolc. Miskolc Egyetem, Civilisztikai Tudományok Intézete. 1991. 157 p.

A Szövetkezeti Konferencia plenáris ülésén elhangzott előadások: Debrecen, 1978. nov. 17-18
[Budapest]. Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, Szövetkezeti Szakosztály. [1978]. 56 p.

A szövetkezeti mozgalom Békés megyében: 1945-1949
Zalai, György
Békéscsaba. Fogyasztási Szövetkezetek Békes megyei Szövetsége. 1977. 513 p.

A szövetkezeti szektoron belüli gazdasági együttmüködés néhány aktuális kérdése
Mészáros, Sándor ; Marillai, Vilmos ; Meszticzky, András
Budapest. 1969. 55 p.

A szo˜vetkezeti szo˜vetsegi rendszer lenyege, funkcioinak es feladatainak idoszeru kerdesei
Nagy, Laszlo
Budapest. [Magyar Jogasz Szo˜vetseg]. 1978/79. 48 p.

A szövetkezeti tejgazdaság fejlődése
Wortmann, Sándor
Budapest. Mezőgazdasági Kiadó. 1978. 170 p., [1] leaf of plates.

A szövetkezeti törvény és az átmenet szabályai
Kampis, György
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1992. 205 p.

A szövetkezeti vezetés kettőssége
Molnár, Imre
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1977. 358 p.

A Szövetkezett balpárt arcképcsarnoka
Szatmári, Mór
Budapest. A Szerkesztő-Bizottság Kiadása. 1905. xv, 288 p.

A Szövetséges Ellenőrző Bizottság Magyarországon: visszaemlékezések, diplomáciai jelentések tükrében 1945-1947
Földesi, Margit
Budapest. Ikva. 1995. 203 p.

A Szövetség szelleme: a Nyugat mecénásai a GYOSZ-ban
Fráter, Zoltán
[Budapest]. Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége. c1996. 141 p.

A szovjet államjog kérdései
Kotok, V. F
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1962. 288 p.

A szovjet film hat évtizede: [tanulmányok, beszélgetések, nyilatkozatok, képek a szovjet film hat évtizederől
Gombár, József
Budapest. MOKÉP : és a Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchivum. 1977. 237 p.

A szovjet hadsereg felszabadító harcai Magyarországon
Tóth, Sándor
Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó. 1965. 393, [3] p.

A Szovjet irodalom repertóriuma, 1975-1984
Kis Pintér, Imréné
[Budapest]. Állami Gorkij Könyvtár Lapkiadó Vállalat. 1987. 434 p.

A szovjet népek irodalmának magyar bibliográfiája, 1955-1970
Kozocsa, Sándor ; Radó, György
Budapest. Gondolat. 1982. 2 v. (1113 p.).

A szovjet népgazdaság hat évtizedes fejlődése
Wirth, Gyula
[Budapest]. Magyar-Szovjet Baráti Társaság. [1978]. 164 p.

A szovjet pedagógia története 1917-1972
Illés, Lajosné
Budapest. Tankönyvkiadó. 1975. 437 p.

A szovjet szakszervezetek tevékenysége és a X. ötéves terv: a szovjet szakszervezetek tevékenységének főbb irányai és a szakszervezetek XVI. kongresszusa határozatai megvalósitásának eddigi eredményei : összegző tanulmány
Farkas, Attila
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1979. 85 p.

A szovjet típusú társadalom marxista szemmel
Rakovski, Marc
Malakoff. Dialogues européens. 1983. 248 p.

A Szovjetunió 15 [köztársasága
Bakcsi, György ; Ábel, Péter
Budapest. Magyar-Szovjet Baráti Társaság. 1979-. v. <1, 4 >.

A Szovjetunióban végeztek--
Földvári, Tamás ; Kemény, István
Budapest. [Magyar Tudományos Akadémia]. 1970. 134 p.

A Szovjetunió hivatalos statisztikai kiadványainak bibliográfiája: 1917-1967
Budapest. Statisztikai Kiadó Vállalat. 1967]. 1170-1188 p.

A Szovjetunió ipara
Szabó, Béla
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1979. 188, [1] p.

A Szovjetunió külpolitikája: 1971-1977 : bibliográfia
Agics, Katalin V
Budapest. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 1977. 255 p.

A Szovjetunió regionális gazdaságpolitikájának és a szovjet gazdaság regionális fejlődésének áttekintése
Kiss, Károly
[Budapest. MTA Világgazdasági Kutató Intézet Tudományos Tájékoztató Szolgálat. 1977]. 162 leaves.

A Szovjetunio szo˜vetsegi alkotmanyai: [alapto˜rvenyek es alkotmanyok
Kovacs, Istvan
Budapest. Ko˜zgazdasagi es Jogi Ko˜nyvkiado. 1982. 502 p.

A Szovjetunió vízgazdálkodása
Szlávik, Lajos
Budapest. VIZDOK. 1977. 386 p.

A Szovjetuniơ uráli és türk népeinek irodalma Magyarországon
Radơ, György
Budapest. Akadémiai Kiadơ. 1976. 237 p.

A sztálini iparosítás emberi ára: foglalkozási átrétegződés és belső vándorlás Magyarországon, 1948-1956
Belényi, Gyula
Szeged. JATEPress. 1993. 165 p.

Asztalos István
Balogh, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1969. 137 p.

A Sztambulba vezető út: 1526-1528
Barta, Gábor
Budapest. Magvető. c1983. 248 p.

A sztrajkjog nemzetko˜zi es magyar aspektusai
Brody, Janos
Szeged. Jozsef Attila Tudomanyegyetem Allam- es Jogtudomanyi Karanak tudomanyos bizottsaga. 1999. 21 p.

A sztyeppei civilizacio es a magyarsag
Csaji, Laszlo Koppany
Budapest. Cedrus Muveszeti Alapitvany. 2007. 107 p.

A sztyepptől a tundráig: bolyongások, találkozások
Haynal, Kornél
Budapest. Gondolat. 1982. 331 p., [80] p. of plates.

A szubjektumok termelése: a marxi életmű pedagógiai mondanivalója
Gáspár, László
[Budapest]. Kossuth. 1987. 235, [1] p.

Aszú és áfonya
Csendes, Béla
Budapest. Stádium. c1995. 68, [3] p.

A szüfrazsettek
Kertész, Magda
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1979. 151 p., [8] leaves of plates.

A szuggesztopédiai nyelvtanfolyamok hazai tapasztalatai és eredményei
Rapcsák, Mihály ; Gruber, István ; Szücs, Miklós
[Budapest]. Müszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetsége, Tájékoztatási Tudományos Társaság Szuggesztológiai Bizottsága. 1977. 52 P.

A születendő gyermek védelmében: útmutató a minőségi családtervezéshez
Czeizel, Endre ; Magyar, Pál
Budapest. Medicina Könyvkiadó. 1974. 300, xl p.

A születés díszletei
Csalog, Judit
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. c1984. 187 p.

A születés hagyományai Makón
Markos, Gyöngyi
Debrecen. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék. 1986. 105 p.

A születési és halálozási folyamatok totális pozitivitásáról
Gyires, Béla
Budapest. Akadémiai Kiadó. c1992. 31, [1] p.

A születésnap körül: Krúdy Gyula szellemének : vázlat egy letűnt korszakról (1950-1953)
Ignácz, Rózsa
Lake Bluff, Ill. Jupiter Press. 1983. 111 p.

A szu˜lofo˜ld ko˜telez: Bartok Bela es Szeged
Tandi, Lajos
Szeged. Baba. 2006. 231 p.

A szülőföld szolgálatában: tanulmányok a 60 éves Fazekas Mihály tiszteletére
Fazekas, Mihály ; Bagi, Gábor ; Gulyás, Katalin
Szolnok. [Damjanich János Múzeum]. 1994. 332 p.

A Szülői mesterség
Mohás, Lívia
Budapest. Minerva. 1982. 293 p.

A szülők és az iskola: a szülői munkaközösség tevékenysége
Füle, Sándor
Budapest. Hazafias Népfront. 1984. 237 p.

A szülők nevelői attitűdje és szociokulturális helyzete
Bolla, István Károly
Budapest. Országos Pedagógiai Intézet Iskolakutatási és -fejlesztési Központja. 1985. 90 p.

A szu˜net mint funkcio
Sallai, Janos ; Szende, Tamas
Budapest. Magyar Nyelvtudomanyi Tarsasag. 1975. 36 p.

A szupermarketek (ABC áruházak) fejlesztésének főbb tendenciái
Szabó, E. István ; Kurucz, Ferencné ; Rajnai, Rudolf
Budapest. Kereskedelmi Munka- és Üzemszervezési Intézet. 1980. 64 p.

A szűr
Gáborján, Alice
[Budapest]. Néprajzi Múzeum. [1977]. 16 p., [20] p. of plates.

A Szürkeállómány fehér foltjai: a szellemi potenciál térszerkezete Magyarországon
Vámos, Dóra ; Nemes Nagy, József
Budapest. Felsőoktatási Koordinációs Iroda. 1992. 203 p.

A Szüry-gyűjtemény katalógusa
Szüry, Dénes ; Klinda, Mária
Budapest. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 1987. 316 p.

A szuverénitas: (nemzetközi jogi tanulmány)
Szabó, József
Szeged. M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Barátainak Egyesülete. 1936. 224 p.