Atatürk
Blanco Villalta, Jorge G
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1979. xv, 480 p., [2] leaves of plates.

Atatürk
Borak, Sadi
İstanbul. Başak Kitabevi. 1973. 320 p., [15] leaves of plates.

Atatu˜rk: modern Tu˜rkiye'nin kurucusu Almanya'da
Demirok, Gu˜rsel
Mainz, Deutschland. G. Demirok. 1998. 184 p.

Atatürk: Urduca yayınlarda
Fauq, Ḥanīf
Ankara. Ankara Üniversitesi Basımevi. 1979. xiv, 118 p.

Atatürk: [scurtă monografie]
Ghiață, Petre
București. Editura enciclopedică română. 1975. 199 p.

Ataturk: a biography of Mustafa Kemal, father of modern Turkey
Kinross, Patrick Balfour
New York. Morrow. 1965 [c1964]. ix, 615 p.

Atatu̇rk
Kocatürk, Utkan
Baky. Elm. 1991. 209 p.

Atatürk
Macfie, A. L
London . Longman. 1994. x, 217 p.

Atāturk: Turkī jadīd ke bāni G̲h̲āzī Muṣt̤afá Kamāl ke ḥālāt-i zindagī
Mirzā Dihlavī, Muḥammad
Dihlī. Dāʼirah-yi Adabiyah. 1941. 304 p.

Atatürk
Orga, Irfan ; Orga, Margarete
London. M. Joseph. [1962]. 304 p.

Atatürk: Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti devleti'nin kurucusu lider
Torumtay, Necip
Güneşli, İstanbul. Doğan Kitapçılık. 2001. 264 p.

Atatürk: seyahat notları, 1930-1931
Tüfekçi, Gürbüz D
Beyoğlu, İstanbul. Kaynak Yayınları. 1998. 135 p.

Atatürk
İstanbul. Askerî Matbaa. 1939. 102 p.

Atatürk 4. Uluslararası Kongresi: bildiriler : 25-29 Ekim 1999, Türkistan, Kazakistan = Ataturīk 4-shī Khalykaralyk Kongressī : 25-29 Kazan 1999, Tu̇rkīstan, Kazakstan = The Atatürk 4th International Congress : papers : October 25-29, 1999, Turkistan, Kazakhistan
Süslü, Azmi ; Tazebay, Uygur
Ankara. Atatürk Araştırma Merkezi. 2000. 2 v. (xviii, 1449 p.).

Atatürk: Gazi Mustafa Kemal
Işıksel, Cemal
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1969. 191 p. (chiefly ports.).

Atatürk albümü, 1881-1938
[İstanbul. Yedigün. 193-?]. 1 v. (unpaged).

Atatürk and the military: views and implementations
İlhan, Suat
Ankara. The Atatürk Supreme Council of Culture Language and History, Ataturk Research Centre. 1992. vi, 133 p.

Atatürk and the modernization of Turkey
Landau, Jacob M
Boulder, Colo. Westview Press. 1984. xiii, 268 p.

Atatürk and the Turkish woman today
Doğramacı, Emel
Ankara. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. 1991. 53 p.

Atatürk and Turkey: a bibliography, 1919-1938
Bodurgil, Abraham
Washington. Library of Congress; [for sale by the Supt. of Docs., U.S. Govt. Print. Off.]. 1974. 74 p.

Atatürk and Turkey of republican era
[Ankara]. Union of Chambers of Commerce, Industry, Maritime Commerce and Commodity Exchanges of Turkey. 1981. 301 p.

Atatürk ansiklopedisi
Coşar, Ömer Sami
[Cağaloğlu-İstanbul]. İstanbul Reklâm Yayınları. 197-. v.

Atatürk Araştırma Merkezi'nin 15 yılı
Gündüz, Birgül
Ankara. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. 1999. 217 p.

Atatu˜rk Arasʹt♯łrma Merkezi'nin 15 y♯łl♯ł
Gu˜ndu˜z, Birgu˜l
Ankara. Atatu˜rk Ku˜ltu˜r, Dil ve Tarih Yu˜ksek Kurumu, Atatu˜rk Arasʹt♯łrma Merkezi. 1999. 217 p.

Atatürk Atatürk
Bulut, Recep
[Ankara]. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 1985. 54 p.

Atatürk, Bangladeş, Kazi Nazrul İslam
Davaz, Kemal Özcan
Ankara. Atatürk Araştırma Merkezi. 2000. 112 p.

Atatürk bibliyografyalarının bibliyografyası: açıklamalı
[Ankara]. T.C., Kültür Bakanlığı, Millı̂ Kütüphane Müdürlüğü. [between 1982 and 1987]. 16 p.

Atatu˜rk--bibliyografyas♯ł
Melzig, Herbert
Istanbul. U˜lku˜ kitap yurdu. 1944. 223 p.

Atatürk--bibliyoğrafyası
Melzig, Herbert
İstanbul. Ülkü kitap yurdu. 1944. 223 p.

Atatu˜rk bu kad♯łnlar♯ł cʹok sevdi: Mustafa Kemal'in bu˜yu˜k asʹklar♯ł
Gezici, Aytekin
Taksim, Istanbul. Akis Kitap. 2006. 157 p.

Atatürk çağrılmasın
Başar, Zeki
Cağaloğlu, İstanbul. Genç Yayıncılık. 1987. 421 p.

Atatürk, centennial album =: Atatürk, 100. yıl albümü
Atatürk, Kemal ; Gülmez, Galip
New York. Federation of Turkish-American Societies. c1982. x, 253 p.

Atatu˜rk cʹizgisinde gecʹmisʹten gelecege: Atatu˜rk ve yak♯łn tarihimize ilisʹkin go˜ru˜sʹmeler, arasʹt♯łrmalar, belgeler
Kocatu˜rk, Utkan
[Ankara]. Atatu˜rk Arasʹt♯łrma Merkezi. 2005. xix, 522 p.

Atatürkçü düşünce: uygarlık, yobazlık, ve dil üstüne denemeler, eleştirmeler, incelemeler
Salihoğlu, Mehmet
[s.l. s.n. 1972]. viii, 162 p.

Atatürkçü düşünce
[Ankara]. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. 1992. xi, 1269 p.

Atatürk'çü düşüncede özellik taşıyan önemli yaklaşımlar
İsbir, Eyüp G
[Ankara]. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 1988. vi, 74 p.

Atatürkçü düşünce sistemi
Atatürk, Kemal
İstanbul. Millı̂ Eğitim Basımevi. 1984. iv, 268 p.

Atatürkçü düşünce sisteminde kültürel iletişimin modele dayalı boyutları
Yüksel, Ahmet Halûk
Eskişehir [Turkey]. Anadolu Üniversitesi Basımevi. 1987. xx, 459 p.

Atatürkçü düşünce sisteminin geliştirilmesi: konferanslar
Samsun [Turkey]. Samsun Valiliği. 1987. 160 p.

Atatürkçü düsünce üzerine denemeler
Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1971. 48 p. 19 cm.

Atatürkçü düşünceyi özümseme
Tekin, Mehmet
Antakya [Turkey]. M. Tekin. 1987. 30 p.

Atatürkçülüğün alfabesi
Selçuk, İlhan
Cağaloğlu, İstanbul. Çağdaş Yayınları. 1981. 164 p.

Atatürkçülüğün Ekonomik ve Sosyal Yönü Semineri, 11-12 Ekim, 1973
İstanbul. [İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi. 1973 or 1974]. 118 p.

Atatürkçülüğün ilkeleri
Akay, İhsan
İstanbul. Varlık Yayınevı. [1964]. 111 p.

Atatürkçülüğün kökeni, etkisi ve güncelliği
Şahinler, Menter
Cağaloğlu, İstanbul. Çağdaş Yayınları. 1996. 381 p.

Atatürkçülük: Türkçü, toplumcu-bireyci düzen içinde ulusal refah ve mutluluğa
Cevizoğlu, Hüseyin
[s.l.]. Ufuk Ajansı. [197-?]. 128 p.

Atatürkçülük
Atatürk, Kemal
İstanbul. Millı̂ Eğitim Basımevi. 1984. 3 v.

Atatürkçülükʼte dil ve din
Engin, Arın
Atatükkent. 1955. 66 p.

Atatürk, Cumhuriyet, Türk tarihi: Ankara Üniversitesi Cumhuriyetin 60ıncı yılı semineri, 26 Ekim 1983 Ankara
Ankara. Ankara Üniversitesi Basımevi. 1984. v, 99 p.

Atatürkçü partiyi kurmanın sırası geldi
Akşin, Sina
Ankara. İmaj Yayınevi. c2002. 271 p.

Atatürk denizinden damlalar
Çağlar, Behçet Kemal
İstanbul. [Ak Yayınları]. 1967. 318 p.

Atatu˜rk devrimi: bir cʹagdasʹlasʹma modeli
Kili, Suna
Ankara. Tu˜rkiye Isʹ Bankas♯ł. 2006. [12], 376 p.

Atatürk devrimi ve temelleri
Akarsu, Bedia
İstanbul. İnkılâp Kitabevi. [1995?]. 269 p.

Atatürk devrimleri ışığında laiklik
Eyuboğlu, İsmet Zeki
[Istanbul]. Say Yayınları. 1994. 191 p.

Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası Simpozyumu bildirileri: 10-14 Aralık, 1973, İstanbul
İstanbul. İstanbul Üniversitesi, Atatürk Devrimleri Araştırma Enstitüsü Yayınları. 1975. xv, 665 p., [1] leaf of plates.

Atatürk devrimlerinin Kıbrıs Türk toplumuna yansıması
Altan, Mustafa Haşim
[Cyprus]. K.K.T.C. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı. 1997. 221 p.

Atatu˜rk devrimlerinin K♯łbr♯łs Tu˜rk toplumuna yans♯łmas♯ł
Altan, Mustafa Hasʹim
[Cyprus]. K.K.T.C. Milli Egitim, Ku˜ltu˜r, Gencʹlik ve Spor Bakanl♯łg♯ł. 1997. 221 p.

Atatu˜rk devrim ve ilkeleri ♯łsʹ♯łg♯łnda egitim ve dil
Du˜ndar, Ali
Ankara. T.C. Ku˜ltu˜r Bakanl♯łg♯ł. 2002. vii, 178 p.

Atatürk devri öğretmen yetiştirme politikası
Öztürk, Cemil
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1996. xvi, 274 p.

Atatürk devri Türk edebiyatı
Kaplan, Mehmet
[Ankara]. Kültür Bakanlığı. [1982?]. 2 v. (xxxvi, 1328 p.).

Atatürk devri Türk eğitimi
Ergün, Mustafa
Ankara. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. 1982. 203 p.

Atatürk, din, ve din adamları
Sarıkoyuncu, Ali
Ankara. Türkiye Diyanet Vakfı. 2002. xv, 300 p.

Atatürk, din ve lâiklik
Denktaş, Rauf R
Cağaloğlu, İstanbul. Kastaş S.Ş. Yayınları. 1989. 118 p.

Atatürk diyor ki
Atatürk, Kemal
İstanbul. Millı̂ Eğitim Basımevi. 1980. xiii, 111 p., [2] p. of plates.

Atatürk dönemi: 19 altın yılın öyküsü, 1919-1938
Saner, Nejat
[İstanbul]. Milliyet Yayınları. 1975. 296 p., [4] leaves of plates.

Atatu˜rk do˜nemi: incelemeler
Sʹimsʹir, Bilal N
Maltepe, Ankara. Atatu˜rk Arasʹt♯łrma Merkezi. 2006. xx, 337 p.

Atatu˜rk do˜nemi ku˜ltu˜r kurumlar♯łndan o˜rnekler, 1920-1938
Tan, Nail
Ankara. Atatu˜rk Ku˜ltu˜r Merkezi Basʹkanl♯łg♯ł Yay♯łnlar♯ł. 2006. ix, 334 p.

Atatürk dönemi maliye politikası
Duru, Cihan ; Turan, Kemal ; Öngeoğlu, Abdurrahman
Kavaklıdere/Ankara. [s.n. 1982?- ]. v. <1 >.

Atatürk döneminde Türkiye Kıbrıs ilişkileri
İsmail, Sabahattin ; Birinci, Ergin
[Nicosia, Cyprus] . KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı. 1989. 309 p.

Atatürk döneminde Türkiye-Kıbrıs ilişkileri
İsmail, Sabahattin ; Birinci, Ergin
Levent, İst. [i.e. İstanbul]. Akdeniz Haber Ajansı. [2000?]. xiii, 326 p.

Atatürk döneminde yabancı okullar, 1923-1938
Sezer, Ayten
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1999. xii, 154 p.

Atatu˜rk do˜neminde yabanc♯ł okullar, 1923-1938
Sezer, Ayten
Ankara. Tu˜rk Tarih Kurumu Bas♯łmevi. 1999. xii, 154 p.

Atatürk döneminin iktisadi politikası: Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti
Semiz, Yaşar
Konya [Turkey]. Saray Kitabevi. 1996. ix, 243 p.

Atatürk dönemi Türk dış politikası: makaleler
Türkdoğan, Berna
Ankara. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Arştırma Merkezi. 2000. xi, 497 p.

Atatürk düşüncesinde din ve lâiklik
Fığlalı, Ethem Ruhi ; Müftüoğlu, Taha ; Karakuş, İdris
Ankara. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. 1999. xxvii, 412 p.

Atatürk'e armağan
Atatürk, Kemal
[İstanbul]. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi. [1981]. 100 p.

Atatürk'e göre millı̂ egemenlik
Mumcu, Ahmet ; Atatürk, Kemal
Ankara. TBMM Basımevi. [1986]. 50 p.

Atatürkʼe kafa tutanlar
Güngör, Salâhaddin
[İstanbul. Hâdise Yayınevi. 1955-. v.

Atatu˜rk en Turkije's weg naar Europa
Becker, Maurice
Soesterberg, Nederland. Aspekt. 2008. 350 p.

Atatürk'e saldırmanın dayanılmaz hafifliği
Kışlalı, Ahmet Taner
Kızılay, Ankara. İmge Kitabevi. 1993. 359 p.

Atatürkʼe sevgi
Özgü, Melâhat
Ankara. Türk Dil Kurumu. 1972. 104 p.

Atatürkʻe şiirler
Abdülhak Hâmit
İstanbul. Nebioğlu Yayınevi. [1943]. 107 p.

Atatürk evleri, Atatürk müzeleri
Önder, Mehmet
Ankara. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. 1988. 116 p.

Atatürk felsefemiz ve tekniği araştırma sonuçları
Süman, Mahic ; Atatürk, Kemal
[s.l. s.n.]. 1973. 78 p.

Atatürk filmi
Erksan, Metin
Cağaloğlu, İstanbul, Turkey. Hil Yayın. 1989. 76 p.

Atatürk, founder of a modern state
Kazancigil, Ali ; Özbudun, Ergun
London. C. Hurst. 1981. vi, 243 p.

Atatürk, gençlik ve hürriyet
Borak, Sadi
İstanbul. Anıl Yayınevi. [1960]. 152 p.

Atatürk Haftası armağanı
Ankara. Genelkurmay Basım Evi. 1991. iii, 184 p.

Atatürk hakkında konferanslar
Afetinan, A ; Karal, Enver Ziya
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1946. 78 p.

Atatürk için bütün şiirler
Ediboğlu, Baki Süha ; Çağlayan, Faruk
İstanbul. İnkılâp ve Aka Kitabevleri. [1962]. 208 p.

Atatürk için diyorlar ki: Türk ve dünya basınından 450 isim, 1150 söz
Çiller, Selâhattin
İstanbul. Varlık Yayınevi. [1965]. 303 p.

Atatürk için düşünmek: iki eser : Katafalk ve Anıtkabir : iki mimar, Bruno Taut ve Emin Onat = Für Atatürk gedacht : zwei Werke: Katafalk und Anıtkabir : zwei Architekten, Bruno Taut und Emin Onat = Thinking for Atatürk : two works: the Catafalque and Anıtkabir : two architects, Bruno Taut and Emin Onat
Taksim, İstanbul. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü. 1998. 155 p.

Atatürk ile yazışmalar
Atatürk, Kemal ; Şimşir, Bilâl N
Ankara. Kültür Bakanlığı. 1981-. v. <1 >.

Atatürk ilkeleri
Uğraşkan, Muzaffer
[Turkey]. Türkiye Kemalist Yazarlar ve Sanatçılar Derneği Genel Merkezi. [1986]. 24 p.

Atatürk ilkeleri ve Bursa nutku
Goloğlu, Mahmut
[Ankara]. Goloğlu Yayınlarĭ. [1973]. 71 p.

Atatürk ilkeleri ve İnkılâp tarihi
Mumcu, Ahmet ; Altan, Ömer Zühtü ; Zıllıoğlu, Osman Nedim ; Giritli, İsmet ; Yücel, Yaşar
[Ankara]. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi. 1987. 4 v.

Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi II: Atatürkçülük (Atatürkçü düşünce sisteminin temelleri)
Mumcu, Ahmet
Ankara. Yükseköğretim Kurulu. 1986. 282 p.

Atatürk, imparatorluktan milli devlete
Yavuz, Ünsal
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1990. vi, 117 p.

Atatürk in deutscher Sicht
Hofmann, Beril ; Schlegel, Dietrich
Köln, Bundesrepublik Deutschland. Deutsche Welle. 1982. 121 p.

Atatürk, İnönu, Menderes, Gürsel dönemlerinin Ermeni, Yahudi, Rum asıllı milletvekilleri
Yeşilyurt, Süleyman
Kızılay, Ankara. Süleyman Yeşilyurt. [1995?]. 140 p.

Atatürk kaynakçası
Şenalp, Leman
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1984-. v. <1 >.

Atatürk Kayseriʼde: araştırma
Çelebi, Őmer
Ankara. Ayyıldız Matbaası. 1973. 107 p.

Atatürk Kitaplığı belediye yazmaları, Cevdet Paşa yazmaları ve Kur'an-ı Kerimler alfabetik kataloğu
Bayraktar, Nail
İstanbul. T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü. 1997. x, 118 p.

Atatürk kitaplığı İstanbul kitapları kataloğu
Özkan, Safiye ; Akçeken, Ebru
İstanbul. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü. 1994-. v. <1 >.

Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet ferman-berat ve vakfiyeleri alfabetik kataloğu
Türkmen, Hüseyin
İstanbul. T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü. 2001. vi, 58 p.

Atatürk Kitaplığına yeni bağışlanan yazma kitapların indeks kataloğu
Bayraktar, Nail
İstanbul. T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü. 1991-. v. <1 >.

Atatürk Kitaplığı Osman Ergin yazmaları alfabetik kataloğu
Bayraktar, Nail
İstanbul. T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü. <1995- >. v. <2 >.

Atatürk Kitaplığı Türkçe yazma divanlar alfabetik kataloğu
Bayraktar, Nail
İstanbul. T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü. 2001. vi, 58 p.

Atatu˜rk Kitapl♯łg♯ł Muallim Cevdet evrak♯ł katalogu
Go˜kalp, Ayhan ; Ucʹar, Ayhan
Istanbul. Istanbul Bu˜yu˜ksʹehir Belediyesi, Ku˜ltu˜r Isʹleri Daire Basʹkanl♯łg♯ł, Ku˜tu˜phane ve Mu˜zeler Mu˜du˜rlu˜gu˜. 1994. 143 p.

Atatu˜rk Kitapl♯łg♯ł Osman Ergin yazmalar♯ł alfabetik katalogu
Bayraktar, Nail
Istanbul. T.C. Istanbul Bu˜yu˜ksʹehir Belediye Basʹkanl♯łg♯ł, Ku˜tu˜phane ve Mu˜zeler Mu˜du˜rlu˜gu˜. <1995-2003>. v. <2, 4>.

Atatürk--komutan, inkılâpçı, ve devlet adamı yönleriyle
Akçakayalıoğlu, Cihat
Ankara. Genelkurmay Basımevi. 1988. xvi, 731 p., [11] leaves of plates.

Atatürk konferansları (1999 yılı-yurtiçi)
Maltepe, Ankara. Atatürk Araştırma Merkezi. [2000]. vii, 364 p.

Atatürk konferansları dizisi
İstanbul. Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü. 1986. 136 p.

Atatürk Konya'da
Atatürk, Kemal
[Konya, Turkey]. Selçuk Üniversitesi. 1986. 65 p.

Atatürk Köşkü ve Müzesi =: Atatürk's Kiosk and Atatürk Museum (Willa) [sic]
[Trabzon, Turkey]. Trabzon Belediyesi. [1988?]. 22 p.

Atatürk, lâiklik, ve İslâm
Bilgiseven, Amiran Kurtkan
Maltepe, Ankara. Kemalist Atılım Birliği. 1989. 20 p.

Atatürk'le ikibuçuk yıl
Çalışlar, İzzettin ; Görgülü, İsmet
Beyoğlu, İstanbul. Yapı Kredi Yayınları. 1993. 227 p.

Atatürk'le otuz yıl: İbrahim Süreyya Yiğit'in öyküsu
Yiğit, Nuyan
Cağaloğlu, İstanbul. Remzi Kitabevi. 2004. 342 p.

Atatürk'le Samsun'a çıkanlar
Tevetoğlu, Fethi
Ankara. [s.n.]. 1971. 300 p.

Atatürk'le Samsun'a çıkanlar
Tevetoğlu, Fethi
[Ankara, Turkey]. Kultür ve Turizm Bakanlığı. 1987. 329 p.

Atatürk'le yaşadıklarını anlattılar: anı-söyleşi
Kal, Nazmi
Yenişehir, Ankara. Bilgi Yayınevi. 2001. 206 p.

Atatürklü günler
Sözer, Vural
Taksim, İstanbul. Barajans Yayınları. 1998. 526 p.

Atatu˜rk-Mac Arthur go˜ru˜sʹmesinin icʹyu˜zu˜: bir soguk savasʹ yalan♯ł
Akal♯łn, Cu˜neyt
Galatasaray, Istanbul. Kaynak Yay♯łnlar♯ł. 2006. 77 p.

Atatürk, Milli Egemenlik, ve Gençlik Paneli: İstanbul, 20 Mayıs 1985
[Ankara, Turkey]. T.B.M.M. Basımevi. [1985?]. 78 p.

Atatürk, milli eğitim, ve öğretmenler: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığının Öğretmenler Günü dolayısı ile tertip ettiği toplantıda yapılan konuşma
Taneri, Aydın
[Turkey. s.n. 1982?]. 18 p.

Atatürk milliyetçiliği: resmi ideoloji dışı bir inceleme
Oran, Baskın
Kızılay, Ankara. Dost Kitabevi. 1988. xiii, 252 p.

Atatürk Milliyetçiliği Sempozyumu: Van, Hakkari, 11-12 Ocak,1985
Van. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1985. 112 p.

Atatürk, milliyetçilik, Doğu Anadolu
Eröz, Mehmet
İstanbul. Turk Dünyası Araştırmaları Vakfı. 1987. vii, 296 p.