Atāturk nāmah
Aʻẓam, G̲h̲ulām
Jihlam. Aʻẓam. 1979. 12, 140 p., [7] leaves of plates.

Atatürk ne idi?
Atay, Falih Rıfkı
İstanbul. [Basıldiğı yer: Doğan Kardeş Matbaacılık Sanayii]. 1968. 127 p.

Atatürk-Nutuk olaylar ansiklopedisi
Atatürk, Kemal ; Turhan, Seyfettin
İstanbul. Remzi Kitabevi. [1986]. 368 p.

Atatu˜rk o˜zel arsʹivinden secʹmeler
Ankara. Genelkurmay Bas♯łmevi. <1992-1996>. v. <2-4>.

Atatürk reformları ve İslam
Manaz, Abdullah
Bornova, İzmir. Akademi Kitabevi. 1995. iii, 256 p.

The Atatu˜rk revolution: a paradigm of modernization
Kili, Suna
Istanbul. Tu˜rkiye Isʹ Bankas♯ł. 2007. xviii, 362 p.

Atatürk's children: Turkey and the Kurds
Rugman, Jonathan ; Hutchings, Roger
London . Cassell. 1996. 128 p.

Atatürk şiirleri antolojisi
Kaplan, Mehmet ; Birinci, Necat
[Ankara]. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 1986. 463 p.

Atatürk sizsiniz
Özden, Yekta Güngör
Yenişehir, Ankara. Bilgi Yayınevi. 1995. 294 p.

Atatürk's legacy to the women of Turkey
Browning, Janet
[Durham]. University of Durham, Centre for Middle Eastern and Islamic Studies. c1985. iii, 44 p.

Atatürk Supreme Council for Culture, Language, and History
Ankara. The Council. 1986. 48 p., [4] p. of plates.

Atatürk'te çocuk sevgisi
Sönmez, Cemil
[Ankara]. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 1997. 152 p.

Atatürk'te konular ansiklopedisi
Atatürk, Kemal ; Turhan, Seyfettin
Beyoğlu, İstanbul. Yapı Kredi Yayınları. 1993. 567 p.

Atatürkʼte millî devlet anlayışı
Türkdoğan, Orhan
İstanbul. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. 1981. 118 p.

Atatürkʼten 12 Martʼa: [anılar]
Koçaş, M. Sadi
İstanbul. Genel dağıtım, Cem-May Dağıtım. 1977. 4 v. (1998 p., 8 leaves of plates).

Atatürk'ten bugüne kooperatifçilik
Mülâyim, Ziya Gökalp
Ankara. Yetkin Yayınları. 1998. 328 p.

Atatürk'ten düşünceler
Karal, Enver Ziya
Ankara. Doğuş Matbaası. [1962]. xiv, [2], 175 p.

Atatu˜rk'ten Ermeni sorunu
Atatu˜rk, Kemal ; Go˜rgu˜lu˜, Ismet
Yenisʹehir, Ankara. Bilgi Yay♯łnevi. 2002. 280, [1] p.

Atatu˜rk'ten gu˜nu˜mu˜ze cumhurbasʹkan♯ł secʹimleri
O˜zdemir, Hikmet
Etiler, Istanbul. Remzi Kitabevi. 2007. 526 p.

Atatürk'ten günümüze sosyal değişmede Türk kadını
Doğramacı, Emel
Ankara. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. 1993. 66 p.

Atatürkt̕en hâtıralar
Afetinan, A
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basimevi. 1950. viii, 198 p.

Atatürk'ten hatıralar
Soyak, Hasan Rıza
[Ankara]. Yapı ve Kredi Bankası. [1973]. 2 v. (774 p.).

Atatürk'ten hiç yayınlanmamış anılar
Yurdakul, Yurdakul
Levent, İstanbul. Aksoy Yayıncılık. 1999. 192 p.

Atatürk'ten sonra kir, kin ve yalan
Ay, Behzat
Şişhane, İstanbul. Gerçek Sanat Yayınları. 1994. 176 p.

Atatu˜rk--the founder of modern Turkey
Sonyel, Salahi Ramadan
Ankara. Turkish Historical Society Printing House. 1989. xii, 241 p.

Atatürk, the great
Törel, Sedat
Sivas, Turkey. Cumhuriyet University. 1981. 96 p.

Atatürk, the Republic, Turkish history: seminar for the 60th anniversary of the Republic (26 October 1983), Ankara, Turkey
Dinçer, Ferruh
[Ankara, Turkey]. Ankara Üniversitesi. 1984. v, 103 p.

Atatürk Türkiye'sinde (1923-1983) Dış Politika Sempozyumu (24 Ekim 1983): bildiriler
İstanbul. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. 1984. 126 p.

Atatürk Türkiyesi ve Marksizm
Korkud, Refik
[Ankara]. Türkiye Fikir Ajansı. [1968 or 9]. iii, 31 p.

Atatürkʼü anlamak ve tamamlamak
Tütengil, Cavit Orhan
İstanbul. Varlık Yayınevi. 1975. 225 p.

Ataturku dhe Shqiptarët: marrëdhëniet shqiptaro-turke dhe jehona e revolucionit qemalist në Shqipëri në vitet 20-30 të shekullit tonë
Shpuza, Gazmend
[Albania]. Shtëpia Botuese Dituria. 1994. 176 p.

Atatürk'ü Kur'anda aradım ve buldum
Seçkin, Haydar
İzmit. H. Seçkin. 1995. 142 p.

Atatürkʼün Ahmet Çavuşʼu
Ahmet, Çavuş ; Terzioğlu, Said Arif
[İstanbul]. Emel Matbaacılık San. [1973]. 156 p.

Atatürkʼün Anadoluʼya gönderiliş olayının içyüzü
Öz, Baki
Lâleli, İstanbul. Okan Yayınları. [1987]. 176 p.

Atatürk'ün anıları: 1917-1919
Atatürk, Kemal ; Atay, Falih Rıfkı
Yenişehir, Ankara. Bilgi Yayınevi. 1982. 156 p.

Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım
Sönmez, Cemil
Ankara. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. 1997. 111 p.

Atatürk'ün aşk hayatı
Belli, Şemsi
Cağaloğlu, İstanbul. İnceleme Yayınları. [1988]. 140 p.

Atatürk'ün Avrasya devleti
Bozdağ, İsmet
İstanbul. Tekin Yayınevi. 1998. 182 p.

Atatürkʼün Bağımsızlık Savaşı nasıl hazırlandı
Aktaş, Refik Necdet
İstanbul. Varlık Yayınevi. 1973. 294 p.

Atatu˜rk'u˜n bag♯łms♯łzl♯łk politikas♯ł ve ucʹak sanayi, 1923-1950
Tayhani, Ihsan
Opera, Ankara. Tu˜rk Hava Kurumu, Genel Basʹkanl♯łg♯ł. [2001]. 272, 8 p.

Atatürk'ün bankası: Türkiye İş Bankası
Koçak, Orhan
İstanbul. Türkiye İş Bankası. c2001. 262 p.

Atatürk'ün başlıca nutukları, 1920-1938
Atatürk, Kemal ; Melzig, Herbert
İstanbul. Ülkü Matbaası. 1942. 146 p.

Atatu˜rk'u˜n beraberinde go˜tu˜rdu˜gu˜ hasret, Tu˜rkcʹe ibadet: ana dilimizle kulluk hakk♯ł : temel cʹare, sʹart himmet
Kutay, Cemal
Istanbul. C. Kutay. 1997-1998. 2 v.

Atatu˜rk'u˜n bu˜tu˜n eserleri
Atatu˜rk, Kemal
Beyoglu, Istanbul. Kaynak Yay♯łnlar♯ł. 1998-<2006>. v. <1-9, 11-18>.

Atatürk'ün büyük söylev'i üzerine belgeler
Şimşir, Bilâl N
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1991. xxviii, 181 p.

Atatürk'ün çağdaş toplum ve din anlayışı
Dönmez, Șerafettin
İstanbul. Ayışığıkitapları. 1998. 247 p.

Atatürk'ün dış politika ilkeleri ve diplomasisi
Akşin, Aptülahat
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1991. xii, 345 p.

Atatürk und die türkische Reformpolitik im Spiegel der ägyptischen Presse: eine Inhaltsanalyse ausgewählter Pressereaktionen auf Massnahmen zur Umgestaltung des politischen, religiösen und kulturellen Lebens in der Türkei zwischen 1922 und 1938
Hattemer, Richard
Berlin. Klaus Schwarz Verlag. 1997. ix, 397 p.

Atatürk'ün destanlaşan Milli Eğitim Bakanı Hasan-Âli Yücel
İnan, M. Rauf
[Ankara]. Eğit-Der Yayınları. 1995. 128 p.

Atatürk'ün devrim destanı
Tünay, Bekir
Ankara. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 1964. 406 p.

Atatürk'ün doğumunun 100. yılında Türk bilim adamları kataloğu
Kavaklıdere, Ankara. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Bilim Politikası Ünitesi. <1981- >. v. <2 >.

Atatürk'ün doğumunun 100. yildönümünde Milli Eğitim Bakanlığı üst yöneticileri: 1-VIII-1981
Sorguç, Bahir
İstanbul. Millı̂ Eğitim Basımevi. 1982. 420 p.

Atatürk'ün ekonomi görüşü
Ankara. [Kara Kuvvetleri Komutanlığı]. 1982. 152 p.

Atatu˜rk'u˜n ekonomi mucizesi
Kumkale, Tahir Tamer
Taksim, Istanbul. Pegasus yay♯łnlar♯ł. 2007. 463 p.

Atatürk'ün emrinde kırksekiz ay [yazan] İsa Kayacan
Kayacan, İsa
Ankara, Kardeş Matbaası. 1966. 48 p. 17 cm.

Atatürkʼün evleri
[Ankara. Basın-Yayın Genel Müdürlüğü]. 1977. 133 p.

Atatürk'ün gönül galerisi
Yeşilyurt, Süleyman
Yenişehir, Ankara. Yeryüzü Yayınevi. 2001. 320 p.

Atatürkʼün görüş ve direktifleri
İstanbul. Millı̂ Eğitim Basımevi. 1984. iv, 734 p.

Atatürk'ün hastalığı
Şimşir, Bilâl N
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1989. 259 p.

Atatürkʼün hatıra defteri
Tezer, Şükrü ; Atatürk, Kemal
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1972. 223, lii p., [4] leaves of plates.

Atatürk'ün hayatı ve başarıları: [ölümünün 15 inci yıldönümünde]
Kunter, Macide Vildan
İstanbul. Maarif Kitaphanesi Matbaası. 1953. 86 p.

Atatürk'ün hukuk devrimi
İstanbul. Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi. 1983. 109 p.

Atatürk'ün ilk öğretmeni Şemsi Efendi
Koçak, Azmi
Beşiktaş, İstanbul. Düşler Sokağı Reklam Yayın ve İletişim Hizmetleri. 2000. 144 p.

Atatu˜rk'u˜n Islama bak♯łsʹ♯ł: belgeler ve go˜ru˜sʹler
Atatu˜rk, Kemal ; Saray, Mehmet ; Tuna, Ali
Maltepe, Ankara. Atatu˜rk Arasʹt♯łrma Merkezi. 2005. ix, 269 p.

Atatürk'ün izinde bir arpa boyu
Üçok, Bahriye
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1985. vi, 208 p.

Atatürk'ün Kastamonu gezisi
Eski, Mustafa
Ankara. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. 2002. 101 p.

Atatürk'ün kültür kurumu Halkevleri
Çeçen, Anıl
Ankara. Gündoğan Yayınları. 1990. 455 p.

Atatürk'ün kültür ve medeniyet konusundaki sözleri
Atatürk, Kemal
Ankara. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi. 1990. xiii, 176 p.

Atatu˜rk'u˜n Kur'an ku˜ltu˜ru˜
Kasapoglu, Abdurrahman
Cagaloglu, Istanbul . Ilgi Yay♯łnlar♯ł. 480 p.

Atatürk'ün Mersin gezileri
Erdil, Rauf
Çamlıbel, Mersin [Turkey]. R. Erbil. 1988. 32 p.

Atatürk'ün metodolojisi ve günümüz
Bayar, Celâl ; Bozdağ, İsmet
İstanbul. Kervan Yayınları. 1978. 157 p.

Atatürk'ün millı̂ dış politikası: cumhuriyet dönemine ait 100 belge
Ankara. Kültür Bakanlığı. c1992. 2 v.

Atatürkʼün nişan ve madalyaları
Baycan, Nusret
Ankara. T.C. Genelkurmay Baskanlığı. 1986. ii, 197 p.

Atatürk'ün nöbet defteri, 1931-1938
Şahingiray, Özel
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1955. viii, 750 p.

Atatürk'ün okuduğu dönemde askerı̂ okullar: Rüştiye, İdadı̂, Harbiye, 1892-1902
Çam, Yusuf
Ankara. Genelkurmay Basım Evi. 1991. v, 197 p.

Atatürkʼün okuduğu kitaplar: özel işaretleri, uyarıları, ve düştüğü notlar ile : eski ve yeni yazılı Türkçe kitaplar
Tüfekçi, Gürbüz D
[Ankara]. Türkiye İş Bankası, Kültür Yayınları. [1983]. viii, 493 p.

Atatürkʼün ölümsüz sözleri
Atatürk, Kemal ; Akımsar, Besim
Izmir]. Kovan Yayınları. [1962]. 70 p.

Atatürk'ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Türkiyesinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu, 8-10 Kasım 2000, Ankara : bildiriler ve tartışmalar
Yediyıldız, Bahaeddin
Ankara. Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü. 2001. xiv, 369 p.

Atatürkʼün özdeyişleri
Atatürk, Kemal
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1975. 28 p., [1] fold. leaf of plates.

Atatürkʼün özel kütüphanesinin kataloğu: (Anıtkabir ve Çankaya bölümleri)
Ankara. Başbakanlık Basımevi. 1973. xxiii, 791 p., [8] p. of plates.

Atatürkʼün özel mektupları
Atatürk, Kemal ; Borak, Sadi
İstanbul. Varlık Yayınevi. [1961]. 84 p.

Atatürkʼün şapka devriminde Kastamonu ve İnebolu seyahatleri
İmece, Mustafa Selim
Ankara. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 1975. 101 p., [7] leaves of plates.

Atatürk'ün şapka devriminde Kastamonu ve İnebolu seyahatleri, 1925
İmece, Mustafa Selim
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1959. 70 p.

Atatürkʼün sofrası
Bozdağ, İsmet
İstanbul. Kervan Yayınları. 1975. 222 p.

Atatürkün son günleri
Kutay, Cemal
İstanbul. Boğaziçi Yayınları. 1981. 228 p., [1] leaf of plates.

Atatu˜rk'u˜n Sovyetler'le go˜ru˜sʹmeleri: Sovyet arsʹiv belgeleriyle
Perincʹek, Mehmet
Galatasaray, Istanbul. Kaynak Yay♯łnlar♯ł. 2005. 488 p.

Atatürk'ün söylev ve demeçleri'nin konular indeksi
Atatürk, Kemal ; Evsile, Mehmet
Ankara. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. 1999. iv, 127 p.

Atatu˜rk'u˜n soyu: K♯łz♯łl Oguzlar ve Konyarlar
Gu˜ler, Ali
Ankara. Berikan Yay♯łnevi. 2005. 181 p.

Atatürk'ün tabiat ve çevre anlayışı
Sönmez, Cemil
Kavaklıdere, Ankara. Türkiye Çevre Vakfı. 1997. 76 p.

Atatürk'ün T.B.M.M. açık oturumlarındaki konuşmaları
Atatürk, Kemal ; Öztürk, Kâzım
Ankara. Kültür Bakanlığı. c1992. 2 v. (xviii, 1150 p.).

Atatürkʼün Türk Dil Kurumu ve sonrası
Özel, Sevgi ; Özen, Haldun ; Püsküllüoğlu, Ali
Cağaloğlu, İstanbul. Bilgi Yayınevi. 1986. 290 p.

Atatürk'ün Türkiyesi
Düştü, Eminı̂
Ankara. H. İvgin. [1981]. 79 p.

Atatürk'ün Türk kadını hakkındaki görüşlerinden bir demet
Atatürk, Kemal ; Arıkan, Türkân
[Ankara]. Türkiye B.M.M. [1984]. 55 p.

Atatu˜rk'u˜n yaveri Cevat Abbas Gu˜rer: cepheden Meclis'e Bu˜yu˜k O˜nder ile 24 y♯łl
Gu˜rer, Turgut
Sʹisʹli, Istanbul. Cumhuriyet Kitaplar♯ł. 2006. 456 p.

Atatürkʼün yazdığı yurttaşlık bilgileri
Atatürk, Kemal ; Tezcan, Nuran
Cağaloğlu, İstanbul. Çağdaş Yayınları. 1989. 104 p., [6] p. of plates.

Atatu˜rk'u˜n yetisʹmesi ve o˜gretmenleri
So˜nmez, Cemil
Ankara. Atatu˜rk Arasʹt♯łrma Merkezi. 2004. 253 p.

Atatürk'ün yurt gezileri
Önder, Mehmet
Ankara. [Türkiye İş Bankası]. 1975. 370 p., [100] leaves of plates.

Atatürk'ü okuma kılavuzu
Özerdim, Sami N
[Turkey]. Türkiye Kemalist Yazarlar ve Sanatçılar Derneği. [1987]. 24 p.

Atatürkʼü özleyiş: hâtıralar
Ünaydın, Ruşen Eşref
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1957-. v.

Atatürk ve 1900 sonrası Türkiye hakkında yazılmış Almanca eserler bibliyografyası =: Bibliographie der deutschen Publikationen zu Atatürk und zur Türkei in der Zeit nach 1900
Çalık, Ramazan
Manisa [Turkey]. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yüksek Öğrenim Vakfı. c2001. 208 p.

Atatürk ve Afganistan
Şimşir, Bilâl N
Ankara. ASAM. 2002. xvi, 448 p.

Atatürk ve Aleviler
Şener, Cemal
Taksim, İstanbul. Ant Yayınları. 1991. 111 p.

Atatürk ve Anıtkabir
Evliyagil, Necdet
Ankara. Ajans Türk Gazetecilik ve Matbaacılık Sanayii. 1988. 130 p.

Atatürk ve Ankara
[Ankara]. Ankara Ticaret Odası. 1988. 153 p., [2] leaves of plates.

Atatürk ve Anzaklar =: Atatürk and the Anzacs
İğdemir, Uluğ
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1978. viii, 67 p., [6] leaves of plates.

Atatürk ve Atatürkçülüğe ilişkin makaleler
İstanbul. Millı̂ Eğitim Basımevi. 1984. iv, 388 p.

Atatürk ve Büyük Zafer: nutuk, beyanname, demeç, ve telegraflar
Atatürk, Kemal
[Ankara]. Millı̂ Kütüphane, Atatürk Dokümantasyon Merkezi. [1972]. 112 p.

Atatu˜rk ve Cʹanakkale'nin komutanlar♯ł
Atacanl♯ł, Sermet
Istanbul. MB Yay♯łnevi. 2006. 530 p.

Atatürk ve cumhuriyet
Eroğlu, Hamza
Ankara. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. 1989. vi, 110 p.

Atatürk ve Cumhuriyet dönemi Türkiyesi
[Ankara?]. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği. 1981. 285 p.

Atatu˜rk ve cumhuriyet tiyatrosu
Nutku, O˜zdemir
Cagaloglu, Istanbul. O˜zgu˜r Yay♯łnlar♯ł. 1999. 244 p.

Atatürk ve devrim: Atatürkçü düşünce üzerine denemeler
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1973. 127 p.

Atatürk ve devrimcilik
Ecevit, Bülent
İst[anbul]. Tekin Yayınevi. 1976. 127 p.

Atatürk ve devrimcilik
Ecevit, Bülent
[Istanbul. Tekin Yaymevi. 1970]. 125 p.

Atatürk ve devrimleri tarihi bibliyografyası =: Bibliography of the history of Atatürk and his reforms
Gökman, Muzaffer
Ankara. Kültür Bakanlığı. <1982-1984 >. v. <2-3 >.

Atatürk ve din
Fığlalı, Ethem Ruhi
Ulus, Ankara. Azerbaycan Kültür Derneği. 1988. 22 p.

Atatürk ve eğitim
Tezcan, Mahmut
Kızılay, Ankara. Gündoğan Yayınları. 1992. 93 p.

Atatürk ve eğitim: fotoğraflar, belgeler, kronoloji
Palazoğlu, Ahmet Bekir
Ankara. Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı, İstanbul Araştırma Merkezi. 1988. 259 p.

Atatürk ve eşi Lâtife Hanım
Bozdağ, İsmet
İstanbul. Kervan Yayınları. [197-]. 272 p.

Atatürk ve gençlik
Süslü, Azmi
Ankara. Anadolu Basın Birliği Genel Merkezi. 1986. 28 p.

Atatürk ve halkçılık
Tanyol, Cahit
[Ankara]. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. [1984]. xv, 224 p.

Atatu˜rk ve hukuk
Tiftikcʹi, Ender
[Ankara]. Yarg♯łtay Birinci Basʹkanl♯łg♯ł Yay♯łn Isʹleri Mu˜du˜rlu˜gu˜. 1999. 374 p.

Atatürk ve iktisat: iktisadi kalkınmada etkinlik sorunu ve "eklektik model"
Ülken, Yüksel
[Ankara?]. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. [1984]. xv, 301 p.

Atatürk ve İngiltere: bir barışmanın diplomatik tarihi
Özdemir, Hikmet
[İstanbul?]. British Council. [2001?]. 319 p.

Atatürk ve kitap
Vurkaç, Yılmaz
[İstanbul]. Milliyet Yayınları. 1985. 124 p.

Atatürk ve komünizm
İleri, Rasih Nuri
Ist[anbul]. Anadolu Yamlari. [1970]. 388 p.

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı
Kansu, Ceyhun Atuf
İstanbul. Varlık Yayınevi. [1969]. 173 p.

Atatürk ve Mehmetçik. Hazırlayan: Lûtfi Oğuzcan
Oğuzcan, Lûtfi
Adana, Gürpınar Basımevi. 1961. 48 p. 20 cm.