Atharvavēdada apūrva ōṣadhi Apāmārga
Śaṅkara Bhaṭ, Badanāje
Viṭla, Baṇṭvāḷa Tālūku, Da. Ka. Pūgavana Prakāśana. 1995. vi, 72, iv p.

Atharvaveda evaṃ Gopatha-Brāhmaṇa
Bloomfield, Maurice ; Surya Kanta
1964. 17, 298 p.

Atharvavedaḥ (Śaunakīyaḥ)
Sāyaṇa ; Śāstrī, Viśvabandhu
1960-1964. 4 v. in 5.

Atharvaveda kā sāmājika mahattva
Ghilḍiyāla, Acyutānanda ; Ghilḍiyāla, Godāvarī
Vārāṇasī. Bhāratīya Prācyavidyā Śodha Saṃsthāna. 2002. iii, 135 p.

Atharvaveda kā sāṃskr̥tika adhyayana =: Cultural data in the Atharvaveda
Dvivedī, Kapiladeva
Jñānapura, Vārāṇasī. Viśvabhāratī Anusandhāna Parishad. 1988. 13, 512 p.

Atharvaveda meṃ cikitsā
Siṃha, Sunahapāla
Dillī. Nirmāṇa Prakāśana. 2005. 176 p.

Atharva Vedamu: padvibhaga pratipadartha tatparya sahitamu : prathama samputĐamu : 1-5 kanĐdĐalu
Siddhantacarya, Lokamalahari ; KÆsĐnaredĐdĐi, Marørøi
Haidarabadu. Vaidika Sahitya PracuranĐa Pracara Samiti. 1999. 2 v.

The Atharvaved and the Gopath Brahmana
Bloomfield, Maurice
New Delhi. Asian Publication Services. 1978. 126 p.

Atharvavedāntargata-āsurīkalpa: bhāshāṭīkāsameta. Tathā, Ulūkakalpa-bhāshā
Mumbaī. Lakshmīveṅkaṭeśvara Sṭīm-Presa. 1983. 28 p.

Atharvaveda-Paippalada, Buch 2, Text, U˜bersetzung, Kommentar: eine Sammlung altindischer Zauberspru˜che vom Beginn des 1. Jahrtausends v. Chr
Zehnder, Thomas
Idstein. Schulz-Kirchner. 1999. 282 p.

Atharvaveda para Sāyaṇa-bhāshya kī samīkshā
Kumāra, Jitendra
Dillī. Je. Pī. Pabliśiṅga Hāusa. 1997. xxiii, 324 p.

Atharvaveda-pariśiṣṭa
Bolling, George Melville ; Negelein, Julius von
Vārāṇasī. Caukhambhā Oriyanṭāliyā. 1976. 15, 391 p.

Atharvaveda-Pariśiṣṭa über Omina
Kohlbrugge, Dina Johanna
Wageningen. H. Veenman. 1938. 160 p.

The Atharva-veda prâticâ̧khya, or, Ca̧unakîyâ caturâdhyâikâ: text, translation, and notes
New Haven. American Oriental Society. 1862. 285 p.

The Atharva-veda praticʹakhya, or, Cʹaunakiya caturadhyayika: text, translation, and notes
Whitney, William Dwight
New Haven. The American Oriental society; [etc., etc.]. 1862. viii, [9]-285 p.

Atharvaveda-pratisakhya: Saunakiya caturadhyayika : Hindi -vyakhya sahita
Jha, Sankaraji
ChanĐdĐigarĐha. Mithila Prakasana. 1997. 78 p.

The Atharva-veda prātisá̄khya: or Sáunakīyā caturādhyāyikā
Whitney, William Dwight
Varanasi. Chowkhamba Sanskrit Series Office. [1962]. viii, 285 p.

Atharvavedaprātiśākhya tathā Vājasaneyiprātiśākhya kā tulanātmaka adhyayana
Jaloṭe, Bīnā
Vārāṇasī. Kalā Prakāśana. 2002. 7, 225 p.

Atharvaveda samĐhita: tattvabodhaka padyamaya bhasĐya
Josi, Mahavira Prasada
Jayapura. Srimangalam Sahitya Prakasana. 2004-<2006>. v. <1-3>.

Atharva-VedasamĐhita =: AtharvavedasamĐhita : Sanskrit text, English translation, notes & index of verses according to the translation of W.D. Whitney and BhasĐya of SayanĐacarya (including 20th kanĐdĐa)
Whitney, William Dwight ; Josi, Kanhaiyalala ; SayanĐa
Delhi. Parimal Publications. 2000. 3 v.

Atharvaveda, samasyā aura samādhāna: R̥shimelā, 1990 ke avasara para āyojita Vedagoshṭhī meṃ vidvānoṃ dvārā prastuta śodha-nibandha
Dharmavīra
Ajamera. Paropakāriṇī Sabhā. [1991]. 83 p.

Atharvaveda Saṃhitā: tattvabodhaka padyamaya bhāṣya
Jośī, Mahāvīra Prasāda
Jayapura. Śrīmaṅgalam Sāhitya Prakāśana. 2004-. v. <1>.

Atharva-Veda saṃhitā =: Atharvaveda saṃhitā ; with English translation
Prakash, Satya
New Delhi. Veda Pratishthana. [1992?]. 3 v. (1271 p.).

Atharvaveda saṃhitā: Śaunakīyā
Sarma, Ananta Tripathi
Brahmapura. Śiromaṇi Pres. 1976-<1986 >. v. <1-2 >.

Atharvaveda-saṃhitā
Sātavalekara, Śrīpāda Dāmodara
Pāraḍī. Svādhyāya-Maṇḍala. [1900?]. 456 p.

Atharvavedasaṃhitā: Sāyaṇabhāṣyasahitā, saiva Hindībhāṣānuvādasaṃvalitā
Sāyaṇa ; Śarmmā, Rāmasvarūpa
Vārāṇasī. Caukhambā Vidyābhavana. 1990. 8 v.

Atharvaveda saṃhitā
Sevakalāla
Bombay. Satya-Narayan Press. 1884. 458 p.

Atharva-Vedasaṃhitā =: Atharvavedasaṃhitā : Sanskrit text, English translation, notes & index of verses according to the translation of W.D. Whitney and Bhāṣya of Sāyaṇācārya (including 20th kāṇḍa)
Whitney, William Dwight ; Jośī, Kanhaiyālāla ; Sāyaṇa
Delhi. Parimal Publications. 2000. 3 v.

Atharva-veda Saṁhitā
Whitney, William Dwight ; Lanham, Charles Rockwell
Cambridge, Mass. Harvard University. 1905. 2 v.

Atharva-veda Saṁhitā
Whitney, William Dwight ; Lanman, Charles Rockwell
Delhi. Motilal Banarsidass. 1962. 2 v.

Atharvaveda saṃhitā: Aṅgirasi maharṣau prakaṭībhūtā
Gurukula Jhajjara, Rohataka. Harayāṇā Sāhitya Saṃsthāna. 2043 [1986 or 1987]. 550 p.

Atharvavedasaṃhitā: mūla mātra
Dillī. Nāga Pabliśarsa. 2001. 1152 p.

Atharvaveda saṃhitāgata parivāra-mīmāṃsā
Prasāda, Mayūrā
Jayapura. Nārāyaṇa Prakāśana. 2004. xiv, 272 p.

Atharvaveda samhitha
Rajes, Em. Ar
Kozhikode. Mathrubhumi Granthavadi. 2005. xiii, 1232 p.

Atharvavedasaṃhitopaniṣacchatakam: Atharvavedaśatakam : mantrāṇāmbhāratarāṣṭrabhāṣā-Hindī-anuvādena samupetam
Kanakhala. Suratagiribaṅgalā-Maṭha. 1965. 7, 87, 588, 9, 50 p.

Atharvavedasya Gopathabrāhmaṇam: Āryābhāṣāyāmanuvāda-bhāvārthadisahitaṃ Saṃskr̥te vyākaraṇaniruktādipramāṇasamanvitaṃ ca
Trivedī, Kṣemakaraṇadāsa
Naī Dillī. Sārvadeśika Ārya Pratinidhi Sabhā. 1997. 19, 679 p.

Atharvavede bhaisĐajyavijnanam
Sama, Ramapada
Kolakata. SamĐskrÆta Buka DĐipo. 2006. [12], 284 p.

Atharvavede rājanītiḥ
Raṭāṭe, Vināyakarāmacandra
Vārāṇasyām. Sampūrṇānandasaṃskr̥taviśvavidyālaye. 1989. iii, 25, 148 p.

Atharvavede śāntipuṣṭikarmāṇi
Malaviya, Maya
1889 [1967]. 8, 172, 10 p.

Atharvavedīyā Br̥hatsarvānukramaṇikā: bhūmikā tathā sūciyoṃ sahita
Lahore. Research Dept., D.A.V. College. 1922. 42, 204, 22 p.

Atharvavedīyā caturadhyāyikā: Nirmalabhāṣyopetā Śaśikalā-Hindīvyākhyayā ca vibhūṣitā
Kautsācārya ; Pāṭhaka, Jamunā
Vārāṇasī. Vāṇī Mandira. 1998. Ka-Pa, 495 p.

Atharvavedīya Dantyoṣṭhavidhiḥ: arthāt, Atharvaveda kā caturtha lakshaṇa grantha ; bhūmikā tathā ṭippaṇīyukta āryyabhāshānuvāda sahita
Shastri, Ram Gopal
Lahore. Research Dept., D.A.V. College. [1921]. 7, 18, 3 p.

Atharvavedīya dantyoṣṭhavidhiḥ, arthāt, Atharvaveda kā caturtha lakshaṇa grantha, bhūmikā tathā ṭippaṇīyukta Aryabhāṣānuvāda sahita
Śāstrī, Rāmagopāla
Lahore. Research Dept., D.A.V. College. 1921. 7, 18, 3 p.

Atharvavedīya karmajavyādhi nirodhaḥ
Śāstrī, Keśavadeva
Kānapura. Bhāratīya Caturdhāma Vedabhavana Nyāsa. [1974]. 14, 63, 406 p., [3] p. of plates.

Atharvavedīya-Kaśika-Gr̥hyasūtram
Banārasa Siṭī. Jyotiṣa Prakāśa Presa. 1999 [1942]. xviii, 324 p.

Atharvavedīyā Māṇḍūkīśikṣā: bhūmikā, pariśishṭa, tathā sūciyoṃ sahita
Bhagavad Datta
Naī Dillī. Pāṇini. 1982. 17, 25, 6, 7 p.

Atharvavedīya Māṇḍūkyopaniṣad: mūḷa sãhitā va sārtha ovībaddha ṭīkesahita
Deśamukha, Śrīkr̥shṇa Da
Kolhāpūra. Mahārāshṭra Grantha Bhāṇḍāra. 1987. 192 p.

Atharvavediya PaippaladasamĐhita
Bhattacharya, Dipak
Kalikata. AsiyatĐika SosaitĐi. 1997-<2008>. v. <1-2>.

Atharvavedīyā Paippalādasaṃhitā
Bhattacharya, Dipak
Kalikātā. Aśiyāṭika Sosāiṭī. 1997-. v. <1 >.

Atharvavedīyā Paippalādasaṃhitā: Upoddhātena Yathāpekṣitaṭippaṇyādibhiśca Sametā
Bhattacharyya, Durgamohan
Kalikātānagaryāṃ. [Saṃskṛta Kaleja]. 1964-1970. 2 v.

Atharvavedīyā Paippalāda-saṃhitā
Raghu Vira
Lavapuram. Sarasvatī-Vihāraḥ. 1993 [i.e. 1936]. v. 1.

Atharvavedīyā Paippalāda-saṁhitā: Paippalādastha-Śaunaka-mantrānukramaṅikā Paippalāda-mantrārdhānukramaṅikā ca
Śaunaka ; Raghu Vira
Dillī. Ārsha Sāhitya Pracāra Ṭrashṭa. 1979. 438 p.

Atharvavedīya-Pañcapaṭalikā: Atharvaveda kā tr̥tīya lakṣaṇa grantha : Hindī anuvāda sahita
Bhagavad Datta
Naī Dillī. Meharacanda Lachamanadāsa Pablikeśansa. [1985]. 14, 39 p.

Atharvavedīya-Pr̥thivīsūkta: vandanāparaka, vaijñānika, viśleṣaṇātmaka, adhyātmika, bhūtātmaka, mīmāṃsāparaka, paryāvaraṇātmaka, nirvacanaparaka, evaṃ sr̥ṣṭimīmāṃsāparaka adhyayana se samanvita mantrānuvāda sahita
Nāraṅg, Sudesh
Dillī. Paridhi Prakāśana. 1992. ix, 141 p.

Atharvavedīya Śaunakaśākhāyāṃ Muṇḍakopaniṣat: Śaktiviśiṣṭādvaitabhāṣyopetā Śaṅkaraśāstrī viracitā
Śaṅkaraśāstri ; Nañjuṇḍārādhya, Eṃ. Ji
Maisūr Nagarī. Prabodha Pustakamālā. 1960. viii, 22, 188, 75 [i.e. 76] p., [2] leaves of plates.

Atharvavedīya tantravijñāna
Śāstrī, Devadatta
Ilāhābāda. Vividha Bhāratī Prakāśana. 1985. 256 p.

Atharvvavedīyā Praśnopaniṣat: Gauṛīya-siddhānta-sammata-sānuvādānvayānuvāda-bhūmikā-sūcīpatrādi-sametā ; Raṅgarāmānuja-Munīndra-viracita-Prakāśikākhya-bhāṣyopetā ; Tridaṇḍisvāminā Śrīmadbhāktiśrīrūpa-Siddhānti-Gosvāmi-Mahārājena racitayā Śrimadbhāgavatānugayā Śrīcaitanya-matānumoditācintyabhedābhedavicāraparayā "Tattvakaṇā"nāmnyā cānuvyākhẏayā saha tenaiba sampādita ; Nr̥tyagopāla Pañcatīrtha kr̥tayā "Śrutyarthabodhinī"-samākhyayā ṭikayā samanvita
Raṅgarāmānuja ; Nr̥tyagopāla ; Siddhānti, Bhaktiśrīrūpa
Kalikātā. Śrīsārasvata-Gauṛīyāsana-Miśana-Pratiṣṭhānataḥ. 486 [1972]. 28, 194 p.

Atharvvavedīya-Śrīgopālatāpanīyopaniṣat: Gauṛīya-siddhāntasanmata-sānuvādānvayānuvāda-bhūmikā sūcīpatrādi-sametā
Viśveśvara Bhaṭṭa ; Viśvanātha Cakravartin ; Siddhānti, Bhaktiśrīrūpa ; Nr̥tyagopāla
Kalikātā. Śrīsārasvata-Gauṛīyasana-Miśana-Pratiṣṭhānataḥ. 1975. 49, 8, 540 p.

Atharvvavediye Muṇḍaka-Māṇḍukyopaniṣadau: Gauṛīẏa-siddhāntasammata-sānuvādanavayānuvāda-bhūmikā-sūcīpatrādi-samete
Raṅgarāmānuja ; Siddhānti, Bhaktiśrīrūpa ; Nr̥tyagopāla
Kalikātā. Śrīsarasvata-Gauṛīyāsana-Miśana-Pratiṣṭhānataḥ. 485 [1972]. 21, 9, 265, 46 p.

Athar wasāʼil al-iʻlām fī tawjīh al-shabāb
Murayḥil, ʻAlī Nāṣir ʻAlī
[Riyāḍ]. al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, al-Riʼāsah al-ʻĀmmah li-Riʻāyat al-Shabāb, Wakālat Shuʼūn al-Shabāb, al-Idārah al-ʻĀmmah lil-Nashāṭāt al-Thaqāfīyah, Idārat al-Barāmaij al-Adabīyah wa-al-Maktabāt. [1989?]. 103 p.

Atharwa weda
Jakarta. Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Hindu. 1985-. v. <2 >.

Athar wazn al-ḥaqībah al-madrasīyah ʻalá talāmīdh al-marḥalah al-ibtidāʼīyah
Khālidī, Ibtisām ʻAbd al-Amīr
[Abū Ẓaby]. Qism al-Buḥūth al-Tarbawīyah. 95/1996 [i.e. 1996]. 121 p.

Atha sabhāṣāṭīkaṃ Śrīmārkaṇḍeyapurāṇaṃ prārabhyate
Miśra, Kanhaiyālāla
Kalyāṇanagaryāṃ. Lakṣmīveṅkaṭeśvara Sṭīm Yantrālaye. 1981 [1924]. 3, 371 [i.e. 6, 742] p.

Atha Sacitra Durgāsaptaśatī
Bambaī. Śrīveṅkaṭeśvara Sṭīṃ Presa. 1907. 177 [i.e. 354] p.

Atha Ṣaḍviṃśatyekādaśīmāhātmyaṃ sanirṇayaṃ prārabhyate
[Mumbaī]. "Śrīveṅkaṭeśvara" Sṭīm-Mudraṇālaye. 1964 [1907]. 46 [i.e. 92] p.

Athaśākuntalanāṭakaprārambhaḥ
Kālidāsa
Mumbākhyapattane. Induprakāśasadane. 1807 [1895]. 48 [i.e. 96] p.

Āṭha samandara ān̐kha
Amarendra
Bhāgalapura, Bihāra. Aṅgikā Saṃsada. 1996. 64 p.

Athasamaṅtrakaprayogaratnaprā
Nārāyaṇa Bhaṭṭa
[Muṃbaī]. "Vr̥ttaprasāraka" Chāpākhānyaṅta. [1900?]. 242 [i.e. 484] p.

Athasaṃskārakaustubhaprārambhaḥ
Anantadeva
Mohamayī. Aśmamayayantre. 1783 [1861]. 4, 236 [i.e. 8, 472 ] p.

Atha Saṃskāraprakāśaḥ prārabhyate
Caturthīlālaśarmā
Bambaī. Khemarāja Śrīkr̥shṇadāsa. 1987. 1, 2, 130 [i.e. 260] p.

Atha Saṃskāravidhiḥ: Vedānukūlaigarbhādhānādyanteṣṭiparyyantaiḥ ṣoḍaśasaṃskāraiḥ samanvitaḥ : Āryyabhāṣayā prakaṭīkr̥taḥ
Dayananda Sarasvati
Prayāga. Śrīmatparopakāriṇyā Sabhayā. 1941 [1884 or 1885]. 226 p.

Atha śaṅkhaśilpa kathā
Caṭṭopādhyāẏa, Saugata
Kalakātā. Pustaka Bipaṇi. 2003. 107 p.

Āṭha santa
Chhatre, Vishwanath Keshav
[1963]. 12, 50 p.

Atha Śāntikamalākaraḥ prārabhyate
Kamalākarabhaṭṭa
Puṇe. Anamola Prakāśana. 2000. 228 p. [i.e. 456].

Atha Sāom̐tāla kathā: mahāna Sāom̐tāli paramparāra anusandhāne
Ṭuḍu, Buddheśvara
Kalakātā. Bijaẏana Prakāśanī. 2004. 112 p.

Atha Sapiṇḍīnirṇayeṣṭikā''rambhaḥ
Śukla, Śivadayālu
Mumbayyāṃ. "Śrīveṅkaṭeśvara" Sṭīm-Yantrālaye. 1965 [1908]. 26 [i.e. 52] p.

Atha Sarvapūjā prāraṃbhaḥ
Mumbaī. Purandare āṇi Kampanī. 1926. 15 p.

Atha Sarvārthacintāmaṇiprārambhaḥ
Veṅkaṭesa
[Mumbaī]. "Lakṣmīveṅkaṭeśvara" Mudraṇālaye. 1963 [1906]. 92 [i.e. 184] p.

Atha sarvavratodyapana prakasa: samasta upayogi vratomĐ ke sastriya, dharmika, evamĐ anusĐtĐhanatmika vidhana
Sastri, KrÆsĐnĐananda
Jalandhara Sahara. Bharatiya SamĐskrÆta Bhavana. 1998. xxii, 198 p.

Atha saṭīka-liṅgamahāpurāṇaprārambhaḥ
Gaṇeśa Nātū
Kalyāṇanagaryāṃ. Lakṣmīveṅkaṭeśvara Sṭīm Yantrālaye. 1981 [1924]. 3, 322 [i.e. 6, 644] p.

Atha saṭīkaṃ Garuḍapurāṇaṃ prārabhyate
Naunidhirāma
Mumbayāṃ. "Nirṇayasāgarā"khyamudraṇayantrālaye. 1936. 80 [i.e. 160] p.

Atha saṭīkaṃ Garuḍapurāṇa prārabhyate
Naunidhirāma
Mumbayyāṃ. "Śrīveṅkaṭeśvara" Sṭīm-mudraṇayantrālaye. 1964 [1907]. 88 [i.e. 176] p.

Atha saṭīkātrayaśrīvālmīkīyarāmāyaṇe Sundarakānḍam: asmin vyākhyānatritaye Govindarājiyabhūṣaṇaṃ pradhānam
Vālmīki
Kalyāṇastha. "Lakṣmīveṅkaṭeśvara" Mudraṇālaye. 1951 [1894]. 3, 152 [i.e. 6, 304] p.

Athashrī ātamabodhanī: Paintīsākharī saṭīka
Saṅkaradāsa
Ropaṛa. Swāmī Bishana Dāsa Yatī. 1911. ii, 218 p.

Atha Siddhāntapaṭalaṃ prārabhyate
Kalyāṇa-Mumbaī. "Lakṣmīveṅkaṭeśvara" Chāpākhānā. [1900]. 22 [i.e. 44] p.

Atha Śikṣādivedaṣaḍaṅgaprārambhaḥ
[Bombay. Nirnayasagar Press. 1934]. 216 p.

Atha Sinmhāsana Battīsī ; arthāt Bikramājīta ki Battīsa kahāniyām Samskr̥ta se Hindī bhāṣā meṃ
Lallu Lal ; Sayyid ʻAbdullāh
Lanaḍana. Śrī Ulayana Aica Ailana. 1869. xvi, 216 p.

Atha Śivalīlā nitya pāṭha prārambha
Śrīdhara
Beḷagã̄va. Śrīrāmatatva-Prakāśa Chāpakhānyānta. 1916. 5 [i.e. 10].

Atha Śivasūtravimarśinī
Kṣemarāja
[Srinagara. Research Dept., Jammu & Kashmir State. 19--]. 70, 108 p.

Atha Śrāvaṇamāsamāhātmyaṃ prārabhyate
Bambaī. "Śrīveṅkaṭeśvara" Sṭīm Presa. 1980 [1923]. 44 [i.e. 88] p.

Atha Śrībrahmavaivartaṃ mahāpurāṇaṃ prārabhyate
Mumbayyāṃ. Śrīveṅkaṭeśvara-Sṭīm Mudraṇayantrālaye. 1988 [1931]. 2 v.

Atha Śrī Carcāsāgara granthaḥ
Campālāla
Udayapura. Śrī 108 Udaya-Dharma Jina Sāhitya Prasāraka Maṇḍala. 2057 [2000]. 28, 576 p.

Atha Sri Carcasagara granthahĐ
Campalala
Udayapura. Sri 108 Udaya-Dharma Jina Sahitya Prasaraka ManĐdĐala. 2057 [2000]. 28, 576 p.

Atha Śrīdattamahātmya saṭīka prārambhaḥ
Veṇugrāme. Rāmatattvaprakāśe Mudrāyantre. 1896. 240 [i.e. 480] p.

Atha Śrīdharakr̥taṭīkāsahitaśrīmadbhagavadgītāprārambhaḥ
Śrīdharasvāmin
Mumbāpuryāṃ. "Śrīveṅkaṭeśvara" Mudraṇayantrālaye. 1971 [1914]. 122 [i.e. 244] p.

Atha Śrīgovindārcanacandrikāprārambhaḥ
Viṣṇudāsa
Mumbayyāṃ. Śrīveṅkaṭeśvara Sṭīm-Yantrālaye. 1962 [1905]. 2, 9, 5, 469 [i.e. 4, 18, 10, 938] p.

Atha Śrīhariharabhāṣyasahitaṃ Pāraskarakr̥ta gr̥hyasūtram
[Bombay. s.n. 1889]. 7-8, 272 + p.

Atha Śrīkāśīkhaṇḍaṃ bhāṣāṭīkāsahitaṃ prārabhyate
Tripāṭhī, Nārāyaṇapatiśarmma
Mubayyāṃ. Śrīveṅkaṭeśvara Sṭīm Mudraṇālaye. 1965 [1908]. 2 v.

Atha Śrīkr̥ṣṇādijayantīcatuṣṭayamāhātmyāni prārabhayante
Muṃbayyāṃ. "Śrīveṅkaṭeśvara" Mudraṇayantrālaye. 1956 [1899]. 17 [i.e. 34] p.

Atha Śrīmadānandarāmāyaṇa bhāṣā ṭīkā prārabhyate
Pāṇḍeya, Rāmatejaśāstrī
Banārasa Siṭī. Pustaka-prāptisthāna, Saṃskr̥ta-Pustakabhaṇḍāra Kacauḍīgali. 1987, [1930]. 2 v.

Atha Śrīmadānandarāmāyaṇaprārambhaḥ
Muṃbaī. Jagadīśvarachāpākhānyanta. 1809 [1887]. 1 v. (various pagings).

Atha Śrīmadbhagavadgītā
Muṃbaī. Nirṇayasāgara. 1810 [1888]. 4, 109 p.

Atha Śrīmadbhāgavataṃ cūrṇikāsametaṃ saṭippaṇaṃ prārabhyate
Bambaī. Śrīveṅkaṭeśvara Sṭīm Presa. 1997 [1940]. 2 v.

Atha Śrīmadbhāgavataṃ cūrṇikāsametaṃ saṭippaṇaṃ prārabhyate
Mumbayyāṃ. Śrīveṅkaṭeśvara Sṭīm Mudraṇāgāre. 1984. 1146 p. in various pagings.

Atha Śrīmadbhāgavataṃ padyabhāṣānandāmbunidhiyutam
Raghurājasiṃha
Mumbayyāṃ. Śrīveṅkaṭeśvara Mudraṇayantrālaye. 1956 [1899]. 3 v.

Atha Śrīmadbhāgavatam prārabhyate
Kalyāṇanagaryāṃ. "Laks̥mīveṅkaṭeśvara" Mudraṇāgāre. 1983 [1926]. 1 v. (various pagings).

Atha Śrīmadbhāgavataṃ subodhinī ṭīkāsahitam
Śarmā, Rāmapratāpa
Bambaī. Śrīveṅkaṭeśvara Sṭīm Presa. 1923. 3 v.

Atha Śrīmadbhāgavataprārambhaḥ
Panshikar, Vasudeva Laxman Shastri
Bombay. Nirnay-sagar Press. 1916. xxvi, 710 p.

Atha Śrīmadbhāgavata prārambhaḥ
Viśveśvaragañja, Banārasa. Rājarājeśvarī Pustakālaya. [196-?]. 16, 710 p.

Atha Śrīmadbhāgavataprārambhaḥ
Mumbayyāṃ. "Śrīveṅkaṭeśvara (sṭīm) Mudraṇayantrālaye. 1982 [1925]. 23, 1071 p.

Atha Śrīmadbhāgavate prathamaskandhah prārabhyate
Śrīdharasvāmin
Muṃbayyākhyarājadhānyāṃ. Gaṇapatakr̥ṣṇājī Mudrāyantrālaya. 1876. 1 v. (various pagings).

Atha Śrīmadgargācāryasaṃhitā daśakhaṇḍātmikā-māhāmyasametā
Muṃbayyāṃ. "Śrīveṅkaṭeśvara" (Sṭīm) Mudraṇālaye. 1966 [1909]. 267 [i.e. 534] p.

Atha SrimadrajivalocanamahatmayamĐ bhasĐatĐikasahitamĐ prarabhyate
Yajnavalkya ; PatĐhaka, Candrakanta
ChattisagarĐha. Sasana SamĐskrÆti Vibhaga. 2002. 97, 115 p.

Atha Śrīmadvālmīkirāmāyaṇam: Śrīmadgovindarājīya-Rāmānujīya-Taniślokī-Maheśvaratīrthīyākhyavyākhyācaṭuṣṭayasahitam : Munibhāvaprakāśikādivyākhyoddhr̥taṭippaṇīsamalaṅkr̥taṃ ca prārabhyate
Vālmīki ; Govindarāja
Kalyāṇa. Lakṣmīveṅkaṭeśvara Sṭīm Presa. 1992 [1935]. 7 v.

Atha Śrīmadvālmīkīyarāmāyaṇe sundarakāṇḍam
Vālmīki
Mumbayyāṃ. Śrīveṅkaṭeśvara Sṭīm Yantrālaye. 1994 [1937]. 141 [282] p.

Atha Śrīmadvārāhamahāpurāṇaṃ prārabhyate
Kalyāṇanagaryāṃ. Lakṣmīveṅkaṭeśvara Mudraṇālaye. 1980 [1923]. 9, 239 [i.e. 18, 478] p.

Atha Śrīmadvāyumahāpurāṇaṃ prārabhyate
Kalyāṇanagaryāṃ. Lakṣmīveṅkaṭeśvara Sṭīm Mudraṇālaye. 1933. 210 [i.e. 419] p.

Atha Śrīmadviṣṇupurāṇa prārambhaḥ
Ratnagarbhabhaṭṭācārya
[Bambaī]. Vr̥ttadīpayantrālaye. [1865]. 1 v. (various pagings).

Atha Śrīmahābhāgavataprārambhaḥ
Muṃbaī. "Gujarātī Mudraṇālaye". 1913. 196 [i.e. 392] p.

Atha Śrīmahābhārate ... prārabhyate
Nīlakaṇṭhabhaṭṭa
Mumbayyā. Gaṇapatakr̥ṣṇājī Mudrāyantrālaye. 1784-1785 [1862-1863]. 7 v.

Atha Śrīmahālakṣmīpūjāpaddhatiḥ
Miśra, Baijanātha
Muṃbayyāṃ. "Śrīveṅkaṭeśvara" (Sṭīm) Mudraṇayantrālaye. 2003 [1946]. 12 [i.e. 24] p.

Atha Śrīmahāvidyālakṣmī arcanam
Śāstrī, Keśavadeva
Naī Dillī. Atharvā Prakāśana, Vedānusandhāna Parishad. 1980. 5, 64 p., [2] leaves of plates.

Atha Śrīmajjaiminīyāśvamedhaparvaprārambhaḥ
Kalyāṇanagaryāṃ. "Lakṣmīveṅkaṭeśvara" Mudraṇālaye. 1989 [1932]. 111 [i.e. 222] p.

Atha Śrīmajjaminīyāśvamedhaparva bhāṣāṭīkā sametaṃ prā
Kalyāṇanagaryāṃ. "Lakṣmīveṅkaṭeśvara" Mudraṇālaye. 1989 [1932]. 1 v. (various pagings).

Atha Śrīmanmārkaṇḍeyamahāpurāṇaṃ prārabhyate
Mumbayyāṃ. Śrīveṅkaṭeśvara Sṭīm Mudraṇayantrālaye. 1967 [1910]. 3, 180 [i.e. 6, 360] p.

Atha Śrīmanmatsyamahāpurāṇaṃ prārabhyate
Kalyāṇanagaryāṃ. Lakṣmīveṅkaṭeśvara Mudraṇayantrālaye. 1980 [1923]. 7, 308 [i.e. 14, 616] p.

Atha Śrīmantrabhāgavatam saṭīkaṃ prārabhyate
Nīlakaṇṭhabhaṭṭa ; Nīlakaṇṭhabhaṭṭa
Muṃbayyāṃ. "Śrīveṅkaṭeśvara" (Sṭīm) Mudrākṣarayantrālaye. 1960 [1903]. 49 [i.e. 98] p.

Atha Śrīmudgalapurāṇaṃ prārabhyate
Mumbaī. Mudgalapurāṇaprakāśanamaṇḍalam. 1976. 1020 p. in various pagings.