Attivita e impresa nelle fondazioni bancarie
Mucciarelli, Guido
Milano. Giuffre. c2005. 252 p.

Attività e professioni emergenti: la società di domani
Cacace, Nicola
Milano, Italy. F. Angeli. 1987, c1986. 246 p.

Attività estrattiva negli Euganei: le cave di Lispida e del Pignaro tra Medioevo ed età moderna
Billanovich, Maria Chiara
Venezia. Deputazione editrice. 1997. viii, 207 p., 8 plates.

Attività estrattive e pianificazione territoriale
Di Giovine, Giuseppe
Milano. A. Giuffrè. 1976. vii, 152 p.

Attività e tecniche educative nel tempo pieno
Barone Migliotti, Maria
Torino. SEI. 1978. 295 p., [8] leaves of plates.

Attività industriali e prevenzione dell'inquinamento: principi costituzionali e procedure amministrative
Bortolotti, Dario
Rimini. Maggioli. c1992. 220 p.

Attività innovativa e mercati oligopolistici: una prospettiva di organizzazione industriale
Delbono, Flavio
Bologna. Il Mulino. c1990. 166 p.

Attività istruttoria primaria e processo amministrativo
Virga, Giovanni
Milano. A. Giuffrè. 1991. 280 p.

Attività letteraria scandinava: Danimarca, Islanda, Norvegia, Svezia e Finlandia
Pavese, Renzo
Roma. Bulzoni. c1988. 168 p.

Attività manifatturiera in Lombardia dal 1600 al 1914
Sapori, Armando
Milano. [s.n.]. 1959. 213 p.

Attività parlamentare dei socialisti italiani
Roma. E.S.S.M.O.I. 1967-<1994 >. v. <1-7; in 8 >.

Attività preparatoria e funzione amministrativa: contributo allo studio del procedimento nel diritto pubblico
Bortolotti, Dario
Milano. A. Giuffrè. 1984. viii, 210 p.

Attività processuale e documentazione giuridica: aspetti e problemi del processo civile nel Medio Evo
Campitelli, Adriana
Bari. Cacucci. 1981. 202 p.

Attivita promozionali '89: programma
Roma. Ministero del commercio con l'estero, Direzione generale per lo sviluppo degli scambi. [1988]. 93 p.

Attività sanitaria e responsabilità civile
Stanzione, Pasquale ; Zambrano, Virginia
Milano. Giuffrè. 1998. xii, 600 p.

Attività scientifica nel 1988: schede delle linee di ricerca
Roma. Istituto superiore di sanità. 1991. xiii, 362 p.

Attivita sismica in Italia nel decennio 1930-1939
Caloi, Pietro
Firenze. Le Monnier. 1942. 137 p., [22] leaves of plates.

Attività sismica in Toscana durante il cinquantennio 1930-1980
Coccia, Francesco
Prato. Edizioni del Palazzo. [1982]. 364 p.

Attività sociale e politica di Luigi Faidutti (1861-1931)
Caucig, Paolo
Roma. Pontificia Universitas lateranensis. 1977. 305 p., [20] leaves of plates.

Attività svolta dall'Istituto dal 1938 al 1958
Rovigo. Istituto padano di arti grafiche. [1958?]. 166 p., [3] fold. leaves of plates.

Attività terroristiche e diritto internazionale
Panzera, Antonio Filippo
Napoli. Jovene. 1978. xii, 196 p.

Attività terziarie
Bertolini, Mario
Roma. Cinque lune. 1968. 111 p.

Attività umane, prodotti e comunicazioni
Ferro, Gaetano
Genova. Tilgher. 1973. 238 p.

Atti X Giornata archeologica: il passato riproposto : continuità e recupero dall'antichità ad oggi : Genova, 28 novembre 1997
Giannattasio, Bianca Maria
Genova. D.AR.FI.CL.ET. 1999. 175 p.

Attiyāḷa Nallūr stala mān̲miyam
Maturakavi ; Kōvintarājan̲, Irā
Cen̲n̲ai. Latā Patippakam. 1999. 144 p.

Das attizistische Lexikon des Oros: Untersuchung und kritische Ausgabe der Fragmente
Alpers, Klaus
Berlin . de Gruyter. 1981. xi, 277 p.

Att kasta yxan i sjön: en studie över rituell tradition och förändring utifrån skånska neolitiska offerfynd
Karsten, Per
Stockholm. Almqvist & Wiksell International. 1994. 360 p.

Att klara sig i Sverige: om utslagning och omsorg
Sanne, Christer
Stockholm. Sekretariatet för framtidsstudier. 1981. iii, 138 p.

Att klassificera lagar: prolog till en policydiskussion
Anckar, Dag
Åbo. Åbo akademi. 1978. 28 p.

Att komma till sig själv: om olika former av meditation
Rodhe, Sten
Stockholm. Natur o. kultur. 1978. 167, [1] p.

Att kyssa ett träd: memoarer
Mårtenson, Jan
[Stockholm]. Wahlström & Widstrand. c2000. 600 p.

Att lägga livet tillrätta: studier i svensk folkhemspolitik
Hirdman, Yvonne
Stockholm. Carlsson. c1989. 248 p.

Att lägga ned ålderdomshem
Stockholm. Socialstyrelsen. [1986]. 59 p.

Att låna bröd: roman
Sjöman, Harry
[Stockholm]. Gummesson. 1975. 301 p.

Att låna ut konst
Bolay, Karl Heinz
Lund. Bibliotekstjänst. 1967. 63 p.

Att länka ett system av tidsserier: omräkning av Arbetskraftsundersökningarna 1987-1992
[Stockholm]. Statistiska centralbyrån, Avdelningen för arbetsmarknads- och utbildningsstatistik. 1998]. 45 p.

Att lära barn lära
Pramling, Ingrid
Göteborg, Sweden. Acta Universitatis Gothoburgensis. c1988. 115 p.

Att lära och att pryda: om efterreformatoriska kyrkmålningar i Sverige cirka 1530-1630
Lindgren, Mereth
Stockholm. Kungl. Vitterhets- historie och antikvitets akademien. c1983. 320 p., [4] leaves of plates.

Att la˜ra sig konstens regler: en sociologisk studie av osa˜kra framtidsinvesteringar
Flisba˜ck, Marita
Go˜teborg [Sweden]. Go˜teborg University, Department of Sociology. [2006]. 314 p.

Att lära som sexåring: en kunskapsöversikt
Samuelsson, Ingrid Pramling
[Sweden]. Skolverket. c1997. 95 p.

Att låsa dramatik
Lindström, Göran
Lund. Gleerup. 1969. 188 p.

Att läsa epik
Romberg, Bertil
Lund. Gleerup. 1970. 211, (1) p.

Att läsa för glädje och skriva sig hel--: några studier kring Dan Anderssons litterära och religiösa utveckling
Lauritzen, Bertil
[Gothenburg]. Zinderman. c1983. 100 p.

Att läsa Gustafsson: en bok om Lars Gustafsson
Gustafsson, Lars ; Volz, Ruprecht
Stockholm. Norstedt. [1986]. 315 p.

Att läsa litteratur
Bäckström, Lars
[Stockholm]. Sober. c1995. 142 p.

Att läsa Proust
Lagercrantz, Olof Gustaf Hugo
[Stockholm]. Wahlström & Widstrand. c1992. 209, [1] p.

Att läsa världen
Greider, Göran ; Gunnarsson, Björn
Göteborg. Daidalos. c1992. 279 p.

Attleborough Parish registers 1552-1840
Sanderson, E. W ; Palgrave-Moore, Patrick T. R
Norwich. Norfolk & Norwich Genealogical Society. 1980. xi, 296 p.

Attlebridge diaries: the history of the 466th Bombardment Group (Heavy)
Woolnough, John H
Hollywood, Fla. 8th Air Force News. c1979. vi, 218 p.

Attlebridge diaries: the history of the 466th Bombardment Group (Heavy)
Woolnough, John H
[S.l.]. 466th Bomb Group Association. c1995. vi, 250 p.

Att leda arbete: inom social service och hälso- och sjukvård
Eklund, Gertrud
Stockholm. Liber Yrkesutbildning. c1981. 55 p.

Att leda ett multinationellt företag
Lindskog, Folke
[Stockholm]. Askild & Karnekull. 1976. 188 p.

Att leda föräldragrupper: metodik och innehåll
Fernlund, Kristina ; Gustafsson, Inga
Solna. LIC. [1980]. 168 p.

Att leda Sverige in i krisen: moral och politik i nedgångstid
Hamilton, Carl
Stockholm. Norstedts. c1993. 121 p.

Attlee
Harris, Kenneth
London. Weidenfeld and Nicolson. 1995. 640 p.

Attlee
Pearce, R. D
London . Longman. 1997. vii, 206 p.

The Attlee and Churchill administrations and industrial unrest, 1945-55: a study in consensus
Smith, Justin Davis
London . Pinter Publishers. 1990. 171 p.

The Attlee governments, 1945-1951
Jefferys, Kevin
London . Longman. 1992. viii, 95 p.

Attlee's Labour governments, 1945-51
Pearce, R. D
London . Routledge. 1994. xii, 83 p.

Attlee, Wavell, Mountbatten, and the transfer of power
Close, H. M
Islamabad. National Book Foundation. 1997. 102, [1] p.

The Attlee years
Tiratsoo, Nick
London . Pinter Publishers. 1991. ix, 214 p.

Att leva är aldrig försent: en berättelse
Hellström, Greta
[Stockholm]. Bromberg. c1982. 140 p. ; 21 cm.

Att leva är att dö: ett samtal om tillvarons mening
Donner, Jörn ; Vikström, John
Helsingfors. Fontana media. 2002. 195 p.

Att leva är att riskera livet: dagbok från mellanstadiet
Lilja, Ulla-Britt
[Stockholm]. Rabén & Sjögren. 1980. 247 p.

Att leva av tro: en undersökning av den prästerliga profilen i Växjö stift
Hansson, Karl-Johan
Växjö. Växjö stift. 1996. 189 p.

Att leva i folkhemmet
Ödlund-Vätterberg, Anna ; Ahlbom, Kåge
Uppsala. Nyblom. [1961]. 147 p.

Att leva i Polen
Teeman, Mira
Stockholm. Esselte studium. 1980. [4], 32 p. : ill. ; 22 cm.

Att leva på avgifter: vad innebär en övergång till avgiftsfinansiering? : rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
[Stockholm]. Finansdepartementet. [1987]. 77 p.

Att leva på samhällets botten: rapport om de yngre hemlösa männens livssituation
Grosin, Lennart ; Norman, Johan
Lund. Studentlitt. 1974. 414 p.

Att leva sin självbiografi: essäer om Ludwig Wittgenstein
Nystrand, Stig
Stockholm. Carlsson. c1997. 125 p.

Att leva utomlands: en studie av utlandssvenskars anpassning, trivsel och levnadsvanor
Torbio˜rn, Ingemar
Stockholm. Studiefo˜rb. Na˜ringsliv och samha˜lle : Forum, distr. 1976. 474 p.

Att leva vid älven: åtta forskare om människor och resurser i Lule älvdal
Baudou, Evert
[Stockholm]. CEWE-förlaget. c1996. 254 p.

Ättlingen från Mecklenburg: berättelser
Andersson, Erik
Stockholm. Bonnier Alba. c1993. 166 p.

Att-ljód frå skuggheimen
Holm, Hans Henrik
Oslo. Gyldendal. 1970. 395 p.

Att lösa problem i utbildningen
Carlin, Gunnar
Lund. Studentlitt. 1977. 119 p.

Att lyfta matematiken: intresse, la˜rande, kompetens
Stockholm. Fritzes offentliga publikationer. 2004. 202 p.

Att lyssna med ögat: studier i Peder Sjögrens 1940-talsromaner
Forsgren, Peter
Göteborg. Daidalos. c1992. 368 p.

Att måla upp en historia: svenskt historiemåleri under 1800-talets andra hälft
Nodin, Anders
[Göteborg, Sweden]. Göteborgs universitet. [1997]. vii, 201 p., 116 p. of plates, 7 leaves of col. plates.

Att man kan bli stark: del 63
Lagercrantz, Rose
Stockholm. Rabén & Sjögren. [1984]. 30 p.

Att mäta den uppsökande biblioteksverksamheten
[Stockholm]. Statens kulturråd. [1987]. 40 p.

Att mäta inflationen: om konsumentprisindex
Ringqvist, Margareta
Stockholm. Fritzes kundtjänst [distributor]. c1993. 90 p.

Att mäta svensk offentlig sjukvårdsproduktion
Lindgren, Björn
Stockholm. Statistiska centralbyrån Örebro. [1979]. iii, 50 p.

Att minnas i en stad
Emilson, Anders
Lund. distribution:Gleerup. 1965]. 145 p.

Att minska antalet reklamationer: sex rapporter om Allmänna reklamationsnämnden samt förslag till åtgärder
[Stockholm]. Konsumentverket. [1977]. 96 p.

Att möta barn med behov av särskilt stöd
Bergquist, Siv
[Stockholm]. Esselte Studium. 1982. 200 p.

Att möta Gud i kaos: religiösa visioner i dagens Sverige
Geels, Antoon
Stockholm. Norstedts. 1991. 283 p.

Att möta krisen: politikbyte på lokal nivå under industrikrisen i Söderhamn 1975-1985
Lindberg, Henrik
[Uppsala]. Uppsala universitet. c2002. 198 p.

Att möta matematiska problem: en belysning av barns lärande
Ahlberg, Ann
Göteborg, Sweden. Acta Universitatis Gothoburgensis. c1992. v, 353 p.

Att mötas i Sverige: exempel på flyktingarbete inom folkrörelserna
Karlsson, Ingvar
Norrköping. Statens invandrarverk. [1988]. 51 p.

Att möta ubåtshotet: ubåtskränkningarna och svensk säkerhetspolitik : betänkande
Stockholm. Liber. 1983. 89 p.

Att möta ungdomars behov: samhällsplanering för framtiden
Ögren, Kerstin
Malmö. Liber. c1985. 115 p.

Attn, A&R: a step-by-step guide into the recording industry
Muench, Teri ; Pomerantz, Susan
Los Angeles. Alfred Pub. Co. c1988. vii, 106 p.

♯¡ʻa t¡ʻ t¡ʻ¡Łœng Ho Chi Minh vao cuoĐc song: may van ♯e ly luaĐn va th¡ʻĐc tien
Le, Van Tich
Ha NoĐi. Nha xuat baœn Chinh triĐ quoc gia. 2006. 318 p.

Attock District plan, 1980-1990: an area development plan : a research study
Mahmud, Siraj-ul-Haq ; Haleem, M. A ; Hussain, Fida
Islamabad. Planning & Development Division. [1980]. ii, 318 leaves.

Atto, destino e storia: studi su Emanuele Severino
Scilironi, Carlo
Padova. Unipress. c1988. 119 p.

Att odla papaya på Österlen: nitton författare om dubbel kulturell identitet
Masui, Anette
[Sweden]. Rabén Prisma. c1997. 175 p.

AT&T office automation strategy
New York, NY. Northern Business Information. c1985. vi, 125 p.

Att offra Västkusten: det politiska och rättsliga spelet kring ScanLink och motorvägsbygget i Bohuslän
Falkemark, Gunnar ; Westdahl, Peter
[Stockholm]. Rabén & Sjögren. c1991. 263, [1] p.

Āṭṭō Kaṇṇan̲ mutaliya hāsyak kaṭṭuraikaḷ
Parthasarathi, R
1976. 79 p.

Åttonde dag: dikter
Nordgren, Ralf
[Helsingfors]. Schildt. 1974. 63 p.

Attonde jämförelsen mellan svenska riksprototyperna för metern och kilogrammet: och mynt- och justeringsverkets huvudlikare
Laurell, Karl F ; Grönkvist, L. E ; Luuk, R
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 1966. 16p.

Atto of Vercelli: Church State and Christian society in tenth century Italy
Wemple, Suzanne Fonay
Roma. Edizioni di storia e letteratura. 1979. viii, 246 p., [2] leaves of plates.

At top of Tobin
Olmsted, Stanley
New York. L. MacVeagh. 1926. 497 p.

Atto politico ed esercizio di poteri sovrani: profili di teoria generale
Dell'Acqua, Cesare
Padova. CEDAM. 1983. viii, 203 p.

Att o˜ppna en bok: Essa˜er
Nystro˜m, Carita
[Korsna˜s]. Hantverk. c1999. 135 p.

Att ordna referenser och presentera resultat: en vägledning för doktorander och andra forskare
Fjällbrant, Nancy
Göteborg. Chalmers tekniska högskola, Biblioteket. 1975. 38 leaves.

Attore, autore: l'avventura creativa del Teatro delle Radici
Castrillo, Cristina
Lugano. Teatro delle Radici. c1990. viii, 199 p.

Atto˜res a mediaban: polgari ujsagiras
Molnar, Pal ; Amon, Antal
[Budapest]. Kairosz. 2005. 129 p.

Att organisera oenighet: en sociologisk studie av Iranska Riksfo˜rbundet och dess medlemsorganisationer
Emami, Abbas
Stockholm. Almqvist & Wiksell International. c2003. 210 p.

Att organisera omvärlden: en introduktion till läroplansteori
Lundgren, Ulf P
Stockholm. LiberFörlag. [c1979]. 248 p.

Att organisera utveckling av lärarhandledningar och elevtexter för fredsundervisning
Pålsson, Roland ; Ivri, Gertrud
Malmö. Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Lärarhögskolan, Lunds universitet. [1991]. 41 leaves.

Att organisera vård
Borgenhammar, Edgar ; Margulies, Alexander
Stockholm. Natur o. kultur. 1974. 272 p.

Attori del cinema e della TV 1970
Ferraù, Alessandro ; Onorati, Emi ; Ferraù, Antonino
Roma. Star edizioni cinematografiche. [1970]. 269 p.

Attori, mercanti, corsari: la commedia dell'arte in Europa tra Cinque e Seicento
Ferrone, Siro
Torino. G. Einaudi. c1993. xxxii, 353 p.

Attori stranieri del nostro cinema
Lancia, Enrico ; Melelli, Fabio
Roma. Gremese editore. c2006. 283 p.

Attori tragici, attori comici
Leonelli, Nardo
Milano. E.B.B.I., Istituto editoriale italiano B.C. Tosi, s.a. [1940-44]. 2 v.

Attormey's guide to business and finance fundamentals
Hamilton, Robert W ; Booth, Richard A ; Hamilton, Robert W
New York. Aspen Publishers. c2007. 1 v. (various pagings).

The attorney: or, The correspondence of John Quod
Irving, John Treat
New York. S. Hueston. 1858. viii p., 1 l., [11]-384 p.

The attorney
Martini, Steve
New York. G.P. Putnam's Sons. c2000. 429 p.

The attorney
Martini, Steve
Thorndike, Me. Thorndike Press. 2000. 611 p. (large print).

The attorney
Masur, Harold Q
New York. Random House. [1973]. 309 p.

Attorney accountability: hearings before the Subcommittee on Courts and Intellectual Property of the Committee on the Judiciary, House of Representatives, One Hundred Fourth Congress, first session, February 6 and 10, 1995
Washington. U.S. G.P.O. 1995. iv, 294 p.

Attorney advertising in the United States: a comprehensive bibliography of articles, books, and other publications
Rosen, Nathan Aaron
Monticello, Ill., USA. Vance Bibliographies. [1987]. 44 p.

The attorney, a member of the school management team?
Shannon, Thomas A
[Eugene. Oregon School Study Council, University of Oregon]. 1973. 15 p.

Attorney and law firm guide to the business of law: planning and operating for survival and growth
Poll, Edward
Chicago, Ill. General Practice, Solo, and Small Firm Section, American Bar Association. c2002. xlii, 600 p.

The attorney and solicitor's complete assistant: being a useful and necessary companion for both the office and pocket, upon almost every occasion in which attornies, solicitors, and their clerks may require a remembrancer or assistant in law, equity and conveyancing, as well when upon commissions of bankruptcy, commissions out of chancery, &c. as at home
London. Printed by His Majesty's law printers, for W. Owen ... W. Flexney ... J. Wilkie ... G. Kearsly ... Messrs. Robinson and Roberts ... and C. Corbet. [1767 or 1768]-1768. 2 v.

The Attorney and the juvenile court
[Richmond. Virginia State Bar]. c1978. 94 p. in various pagings.

The Attorney as family trustee--the wave of the future?
Boston, MA (20 West St., Boston 02111). Massachusetts Continuing Legal Education. c1989. xiv, 186 p.