Attributions, accounts, and close relationships
Harvey, John H ; Orbuch, Terri ; Weber, Ann L
New York. Springer-Verlag. c1992. xii, 303 p.

Attributions and psychological change: applications of attributional theories to clinical and education practice
Antaki, Charles ; Brewin, Chris
London . Academic Press. 1982. xv, 250 p.

Attributions des préfets, sous-préfets et maires
Cornil, P
[Niamey]. École nationale d'administration. [197- ]. 90 leaves in various foliations.

Attributions des services
[Bruxelles]. Ministère de la santé publique et de la famille, Service d'organisation. 1977. 69 p.

Attributionsforschung: Kritik und kognitiv-funktionale Reformulierung
Debler, Wolfgang F
Salzburg. AVM-Verlag der Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation. 1984. 295 p.

Attributions in action: a practical approach to coding qualitative data
Munton, Anthony G
Chichester, West Sussex, England . Wiley. c1999. viii, 209 p.

Attributionstheorie: Grundlagen und Anwendungen
Försterling, Friedrich ; Stiensmeier-Pelster, Joachim
Göttingen . Hogrefe, Verl. für Psychologie. 1994. ix, 254 p.

Attribution theory: a proposed model
Lipe, Marlys Gascho
1985. v, 86 leaves.

Attribution theory: applications to achievement, mental health, and interpersonal conflict
Graham, Sandra ; Folkes, Valerie S
Hillsdale, N.J. L. Erlbaum Associates. 1990. xi, 232 p.

Attribution theory: social and functional extensions
Hewstone, Miles
Oxford, England. B. Blackwell. 1983. xii, 256 p.

Attribution theory: an organizational perspective
Martinko, Mark J
Delray Beach, FL. St. Lucie Press. c1995. xvi, 366 p.

Attribution theory and research
Dalal, Ajit K
New Delhi. Wiley Eastern. c1988. viii, 200 p.

Attribution theory and research: conceptual, developmental, and social dimensions
Jaspars, Joseph Maria Franciscus ; Fincham, Frank D ; Hewstone, Miles
London . Academic Press. 1983. xvi, 415 p.

Attribution theory in clinical psychology
Försterling, Friedrich
Chichester . Wiley. c1988. xv, 187 p.

Attribution theory in the organizational sciences: theoretical and empirical contributions
Martinko, Mark J
Greenwich, CT. IAP-Information Age Pub. c2004. p. cm.

Die Attribution von Gründen und Ursachen bei Handlungen und Handlungsergebnissen: eine empirische Untersuchung in einem experimentellen Wettbewerbsspiel
Eggers, Reimer
Frankfurt am Main . P. Lang. c1987. 328, xxii p.

Attribution, Wichtigkeit und Prüfungsangst
Weiss, Hans-Joachim
Pfaffenweiler. Centaurus-Verlagsgesellschaft. 1986. vi, 181 p.

Attribut oder Satzglied?: Untersuchungen zum postnominalen Präpositionalausdruck unter einem syntaktischen, semantischen und kommunikativ-pragmatischen Aspekt
Lehmus, Ursula
Helsinki. Suomalainen tiedeakatemia. 1983. 244 p.

Der Attributsatz: Beobachtungen zu Syntax und Redetypik
Rechenmacher, Hans
St. Ottilien [Germany]. EOS Verlag. 1995. viii, 120 p.

Attributs et symboles dans l'art profane, 1450-1600: dictionnaire d'un langage perdu
Tervarent, Guy de
Genève. E. Droz. 1958. xiv p., 430 columns.

Attributs linguistiques et disparités de revenu au sein de la main-d'oeuvre hautement qualifiée du Québec: rapport présenté au Conseil de la langue française
Lacroix, Robert ; Vaillancourt, François
[Québec]. Gouvernement du Québec, Conseil de la langue française, Direction des études et recherches. c1980. xiv, 197 p.

Attributstrukturen des Mittelhochdeutschen im diachronen Vergleich
Barufke, Birgit
Hamburg. Helmut Buske. c1995. vii, 268 p.

Attribuzioni delle intendenze di finanza
Roma. La Direzione. 1961. 268 p.

Attrici e società nell'Ottocento italiano: miti e condizionamenti
Ciotti Cavalletto, Giovanna
Milano. Mursia. [1978]. 181 p.

Att rida stormen ut: förlossningsberättelser i Finnmark och Sápmi
Kopare, Tellervo
Göteborg, Sweden. Distribution, Acta Universitatis Gothoburgensis. c1999. 257 p.

The Attridges of North America
Atteridg, Paul T
[Granby, Colo.?]. The Author?. 1995. 429 p.

Attrition and employment in the state sector
Vatsal, K. N ; Kumar, Ravindra
Lucknow. Manpower Planning Division, State Planning Institute, Planning Dept., Govt. of Uttar Pradesh. [1977]-. v. <1 >.

Attrition in longitudinal household survey data: some tests for three developing-country samples
Alderman, Harold ; Alderman, Harold
Washington, DC. World Bank, Development Research Group, Rural Development. [2000].

Attrition in sexual assault offence cases in Ireland: a qualitative analysis
Leane, Máire
Dublin. Stationery Office. 2001. v, 166 p.

Attrition in the liberal arts college
Dysinger, Wendell Stuart ; Hackman, J. Richard
[Washington. U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, Office of Education, Bureau of Research]. 1966. vii, 115 l.

Attrition in the military--an issue needing management attention: report to the Congress
[Washington, D.C. U.S. General Accounting Office. 1980]. iv, 44 p.

Attrition in the State of Nebraska: recommendations for a statewide study of student attrition among Nebraska postsecondary educational institutions : issues, goals, research design, timetable, and cost estimate
Lincoln. Nebraska Coordinating Commission for Postsecondary Education. 1978. 161 p. in various pagings.

Attrition rate for different categories of educated manpower
Arora, S. C
New Delhi. Institute of Applied Manpower Research. 1988. vi, 25 p.

Attrition rate of agricultural personnel in Kerala, 1977
Trivandrum. Manpower Unit, Bureau of Economics & Statistics, Govt. of Kerala. [pref. 1977]. 8, [4] leaves.

At trænge til Gud: indførelse i Søren Kierkegaards opbyggelige taler 1834-1844
Skjoldager, Emanuel
København. Reitzel. 1980. 147 p.

At Trujillo: the making of a necklet
Morgan-Browne, Laura E
[London?. L.E. Morgan-Browne. 1961?]. 51 p.

Att sakna möjligheter: en teoretisk och empirisk studie av depressioner utifrån Ernest Beckers socialpsykologiska teori = To lack opportunities : a theoretical and empirical study of depressions starting from the social psychological theory of Ernest Becker
Fredén, Lars
Uppsala. Univ. 1978. 182 p.

Att sälja i detaljhandeln
Augustsson, Per
Malmö. LiberLäromedel. c1977. 115 p.

Att sälja teknik och lyckas: strategier för framgång i företag som säljer teknik till industrin
Wahlbin, Clas ; Johansson, Mats ; Rhodin, Britt
Stockholm. Statens industriverk. 1991]. 81 p.

Att sälja världen: omvärldsbilder i svensk utlandsturism
Grinell, Klas
Acta Universitatis Gothoburgensis. Göteborg, Sweden. 270 p.

Att sambo och gifta sig: fakta och föreställningar : rapport
Trost, Jan ; Lewin, Bo
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förl. 1978. 184 p.

Att samla exlibris
Nyman, Thure Joshua
Stockholm. Sällskapet Bokvännerna. 1971. 77 p.

Att samla grammofonskivor
Bruun, Carl L
Stockholm. Wahlström & Widstrand. [1950]. 265 p.

Att samla mynt
Weibull, Bengt W
Stockholm. Numismatiska bokförlaget. 1967. 31 p.

Att samla Stockholmiana
Lönn, Klas
Stockholm. Sällskapet bokvännerna. [1950]. 62 p.

Att se film
Ohlsson, Joel ; Ortman, Maria ; Ortman, Peter
Lund. Gleerup. 1970. 180 p.

Att se med egna ögon: svenska lärare på resa i Chile, Peru och Ecuador
Lindholm, Stig
Stockholm. Pedagogiska institutionen, Stockholm universitet. 1974. 2 v. (329 p.).

Att se och bli sedd: om familjbehandling inom socialvården
Dahl, Nina
Stockholm. Socialstyr. : LiberFörlag. 1980. 336, [1] p.

Att se och synas: filmutbud, kön och modernitet
Lindell, Ingrid
Stockholm. Makadam. 2004. 263 p.

Att se sig själv i andra: om solidaritet
Liedman, Sven-Eric
[Stockholm]. Bonnier essä. c1999. 124 p.

Att se till eller titta på: om tillsynen inom miljöområdet : rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Rudén, Christina
[Stockholm]. Finansdepartementet. 1998]. 198 p.

Att se till helheten: Svenska kommunalpolitiker och det demokratiska uppdraget
Sanne, Marika
[Stockholm]. Stockholms universitet. 2001. 243 p.

The AT&T settlement: terms, effects, prospects
New York, N.Y. (757 3rd Ave., New York 10017). Law & Business, Inc. c1982. vii, 481 p.

Att skapa möjligheter för kvinnors avancemang: erfarenheter av företagsinterna utvecklingsprogram
Nordgren, Nina
Helsingfors. Svenska handelshögskolan. [1987]. 28 p.

Att skilja barn från föräldrar: den sociala, barnpsykiatriska och rättsliga arbetsprocessen vid omhändertaganden
Persson, Britt ; Engstedt, Elly
Stockholm. Natur och kultur. c1984. 206, [1] p.

Att skiljas och tvista om barnen
Svensson, Ethel ; Vadenmark, Eva
Stockholm. PAN/Norstedt. 1978. 166 p.

Att skriva bättre offentlig svenska
Westman, Margareta ; Oskarsson, Ove
Solna. Sipu. 1985. 96 p.

Att skriva en roman: en bok om författeri
Lo-Johansson, Ivar
Stockholm. LiberFörlag. c1981. 237 p. ; 20 cm.

Att skriva prosa: en essä och ett reportage
Augustsson, Lars Åke
Stockholm. Ordfront. 1989. 144 p.

Att skriva romaner och noveller
Augustsson, Lars Åke
Stockholm. Ordfront. 1993. 183 p.

Att skriva sin tid: nedslag i 80- och 90-talet
Grive, Madeleine ; Wahlin, Claes
Stockholm. Norstedt. 1993. 320 p.

Att skriva sin värld: den finlandssvenska memoartraditionen
Mazzarella, Merete
[Helsingfors]. Söderström. 1993. 306 p.

Att skriva uppsats: råd och anvisningar för uppsats- och PM-arbeten i jurist- och socionomutbildningen
Lindblom, Per Henrik ; Rylander, Staffan
Uppsala. Iustus. 1987. 59 p.

Att slåss för en god sak
Lidforss, Bengt
Solna. Cogito bokförlag. [1990]. 221 p.

Att sluta missbruka: en integrering av pedagogisk, psykosocial och psykoterapeutisk behandling av missbruk
Gren, Bert
[Stockholm]. Socialstyrelsen. [1992]. 163 p.

Att söka åsnor: noveller
Carlberg, Gösta
[Stockholm]. LTs förlag. [1959]. 207 p.

Att söka ekonomisk litteratur
Baude, Hans
Stockholm. Studieförbundet Näringsliv och samhälle. 1967. 199 p.

Att söka information för att lärs: en studie av sampsel mellan informationssökning och lärande
Limberg, Louise
[Gothenburg]. Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Göteborgs universitet. [1998]. 273, 8 p.

Att söka nåd: en orientering om nåd i brottmål
Schönning, Ola
Stockholm. LiberFörlag. c1982. 124 p.

Att söka sanningen: en grundprincip i Eyvind Johnsons författarskap
Pettersson, Torsten
Åbo. Åbo akademi. 1986. 102 p.

Att söka sina utländska rötter: en vägledning till källor om invandring i svenska statliga myndigheters arkiv under 1900-talet
Reuterswärd, Elisabeth
[Lund]. Landsarkivet i Lund. c1995. 66 p.

Att spå väder året runt efter gamla märken och tecken
Topelius, Ann-Sofi ; Topelius, Christer
Linköping. Topelius. 1975. 108 p.

Att spegla tiden, eller forma den: Ola Hanssons introduktion av nordisk litteratur i Tyskland 1889-1895
Månesköld-Öberg, Inger
[Göteborg. Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet]. c1984. 243 p.

Att spela sitt liv
Mazzarella, Merete
[Helsinki]. Söderström. c1981. 205 p. ; 22 cm.

Att stå på gången och gå fram: en studie av svensk konfirmationssed
Öman, Karin
Uppsala. Etnologiska institutionen. 1983. 76 p.

Att starta en process: Socialstyrelsenstobaksinformation i Stockholms barnstugor 1975-1977
Nybom, Ingvar
Stockholm. Socialstyr:s nämnd för hälsoupplysning. 1978. 53 p.

Att stimulera företag: en kartläggning av statligt exportfrämjande i nio länder
Stockholm. LiberFörlag. [1984]. 229 p.

Att strukturera en vetenskaplig rapport
Ekstrand, L. H
Malmö. Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Lärarhögskolan, Lunds universitet. [1993]. 46 p.

Att studera Afrika: en litteraturvägledning
Rylander, Kristina
Uppsala. Nordiska afrikainstitutet. 1989. 110 p.

Att studera filosofi: en introduktion
Marc-Wogau, Konrad
Stockholm. Svenska bokförlaget. [1961]. 81 p.

Att studera i ett främmande land: en studie av motiv och studiesituation bland utländska studerande vid svenska högskolor
Sedigh Zadeh, Mehdi
Uppsala. Uppsala University. 1994. 219 p.

Att Studera i Norden: en vägledning vid studier i de nordiska länderna
København. Nordisk ministerråd. 1981. 292 p.

Att studera kemi: En introduktion
Larsson, Ragnar
Stockholm. Läromedelsförlagen; Svenska bokförlaget. 1968. (6), 88, (1) p.

Att studera massmediernas effekter: rapport från ett symposium anordnat av Föreningen Svenska masskommunikationsforskare
Nowak, Kjell
Stockholm. Akademilitt. 1979. 79 p.

Att studera nordiska språk
Holmberg, Bengt ; Janzén, Assar
[Stockholm]. Svenska bokförlaget. [1963]. 204 p.

Att studera problem: tio exempel på projektarbete vid universitet, högskolor, folkhögskolor
Ollén, Bo
Stockholm. Wahlström & Widstrand. 1978. 183 p.

Att styra energianvändningen: en översiktsrapport
[Stockholm. Delegationen för energiforskning. 1980]. 255 p.

Att ta emot flyktingar
Norrköping. Statens invandrarverk. [1984-1986]. 3 v.

Att tala politik
Zetterberg, Tore
Uppsala. Medborgarskolan. 1967. 109, (1) p.

Att tala utan ord: människans icke-verbala uttrycksformer : föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 25-26 oktober 1989
Hermerén, Göran
Stockholm, Sweden. Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien. c1991. 151 p.

Att tända en eld: om kulturens betydelse för barns utveckling
Mitchell, Cajsa
[Solna]. Esselte studium. [1989]. 160 p.

Att tänka på henne: provensalsk trubadurlyrik från medeltiden
Sandels, Marianne
Stockholm. FIB:s lyrikklubb. 1980. 184 p.

Att ta sig ton: om svensk musikexport 1974-1999
Stockholm. Regeringskansliet, Finansdepartementet. [1999]. 164 p.

Att teckna med kniv i handen: Tom Krestesen
Franzen, Lars-Olof ; Krestesen, Tom ; Irve, Bent ; O˜rnberg, Sune
Stockholm. Carlssons. 1999. 72 p.

Att tillämpa en frigörande pedagogik
Juhlin, Lena ; Ridell, Lasse
Malmö. LiberLäromedel. c1976. 262 p.

Att tillämpa Marx: staten, strategin och socialismen : föredrag hållna vid CMS' Marxistiska folkuniversitet i Stockholm 14-18 juni 1978
Stockholm. Arbetarkultur. 1979. 385, [1] p.

ATT to IBM ga Nihon Denki o kuppukusaserarenai riyu: gekitotsusuru sekai senryaku
Kobayashi, Norioki
Tokyo. Kobunsha. Showa 61 [1986]. 238 p.

Att tolka Gud i dag: Debattlinjer i aktuell teologi
Persson, Per Erik
Lund. Gleerup. [1970]. vi, 150 p.

Att tro: kristendomen som alternativ
Petrén, Erik
[Alvsjö]. Skeab. c1980. 288 p.

Attu: de piramidenschriften
Berge, Claude van de
Antwerpen. Manteau. c1988. 128 p.

Attu!: A one-act play
O'Dea, John B
New York, N.Y. S. French; [etc., etc.]. c1945. 3, [2], 9-23, [1] p.

Attuabilità ed applicazione delle norme
Italia, Vittorio
Milano. A.Giuffrè. 1994. x, 67 p.

Attuale condizione forestale e solforifera di Sicilia
Schiro, Giorgio
Palermo. Stab. tip. di Francesco Giliberti. 1860. 1 v. (various pagings).

Attuale estensione di Messina
Ronsisvalle, Vanni
Caltanissetta . Sciascia. [1974]. 180 p.

Attuale proprietà dell'antico: la questione estetica da un recupero in Melegnano
Bordogna, Enrico ; Canella, Maria
Milano. CLUP. 1990. 119 p.

Attuale situazione ecologica delle Valli di Comacchio e proposte per la loro salvaguardia
Cognetti, Giuseppe ; De Angelis, C. M ; Orlando, E
Roma. Arti grafiche T. Pappagallo. [1975]. 69 p.

Attuali aspetti operativi della tematica giuridico-estimativa: Seminario-tavola rotonda, (Firenze, 20-21 gennaio 1977)
Bradaschia, Stefano
Milano. A. Giuffrè. 1978. 188 p.

Attuali conoscenze sui mezzi di prevenzione chimica contro le radiazioni ionizzanti (Roma, 19 gennaio 1967). Relatore: Giuseppe Pezzi. Interventi: Umberto Chiappelli [et al
Chiappelli, Umberto ; Pezzi, Giuseppe
Roma. 1968?]. 25 p.

Attuali orientamenti sulla malattia emolitica del neonato: [di] Gianfranco Callegari. Giacomo Locatelli e la crisi della medicina italiana del primo ottocento, 1756-1836 [di] Marco Marzollo
Callegari, Gianfranco ; Marzollo, Marco
Brescia. Geroldi. [1970?]. 31 p.

Attuali problemi di interpretazione del Codice di diritto canonico: atti del simposio internazionale in occasione del I centenario della Facoltà di diritto canonico (Roma, 24-26 ottobre 1996)
Esposito, Bruno
Roma. Millennium Romae. 1997. 334 p.

Attualità dei diritti umani
Moro, Agnese ; Alpa, Guido
Torino. Rosenberg & Sellier. 1996. 245 p.

Attualità del diritto naturale?
Pizzorni, Reginaldo M
Roma. Pont. Univ. Lateranense. 1971. 348 p.

Attualità del diritto sanitario: atti delle tavole rotonde : Roma, Napoli, Milano, Bologna, 1971-1972
Roma. Istituto italiano di medicina sociale. [1974?]. 148 p.

Attualità della massoneria: contenti gli operai?
Gamberini, Giordano
Ravenna. Longo. 1978. 270 p.

Attualità dell'antifascismo
Pesce, Giovanni ; Minazzi, Fabio
Napoli. La città del sole. 2004. 199 p.

Attualità della pirateria
Romano, Ferdinando
Bologna. Edizioni Pàtron. [1963 or 4]. 77 p.

Attualità dell'Apocalisse
Lupieri, Edmondo
Palermo. Edizioni Augustinus. c1992. 116 p.

Attualità dell'architettura: ricostruzione urbanistica e composizione spaziale
Vitale, Salvatore
Bari. G. Laterza. 1947. 177 p.

Attualità della religione universale: confronto di punti dottrinali essenziali delle cinque principali religioni, ebraica, cristiana, musulmana, induista, buddista
Siano, Francesco
Torino. L'età dell'Acquario. [1978]. 184 p.

Attualità della retorica: atti del I Convegno italo-tedesco (Bressanone, 1973)
Baehr, Rudolph
Padova. Liviana. 1975. 219 p.

Attualità della Riforma del XVI secolo
Maselli, Domenico
Torre Pellice. Società di Studi Valdesi. 1968. 14 p.

Attualità della speranza
Fabris, Rinaldo
Brescia. Paideia. c1984. 125 p.

Attualità della tradizione: incisori per Il Bisonte
Gensini, Laura
Firenze. Giunti. c2000. 158 p.

Attualità della Wiener Werkstätte: una esperienza didattica
Fundarò, Anna Maria ; Cottone, Anna
Palermo. I.L.A. Palma. 1988. 83 p.

Attualità del Manzoni
D'Alessandro, Vitaliano
Napoli. Libreria editrice Ferraro. [1973]. 42 p.

Attualità del Partito popolare: interventi di Roberto Ruffilli, Gabriele De Rosa e Renato Zangheri in occasione della presentazione dell'opera "Il Partito popolare in Emilia Romagna (1919-1926)" ... Roma, 19 gennaio 1988
Ruffilli, Roberto
Roma. Cinque lune. c1988. 33 p.

Attualità del pensiero di Giuseppe Toniolo
Ambrosetti, Giovanni ; Fornaciari Davoli, Maria Livia ; Russo, Giuseppe
Milano. F. Angeli. c1982. 313 p.

Attualità del pensiero teologico metodista
Carile, Sergio
Torino. Claudiana. 1971. 276 p.