Att förstå sociala system
Arbnor, Ingeman ; Andersson, Leif
Lund. Studentlitteratur. c1977. 104 p.

Att förstå varandra i Mittnorden: Nordiskt seminarium 10-12 oktober 1985, Hola folkhögskola, Nyland, Sverige
Helsingfors. Nordiska språk- och informationscentret. [1986]. 86 p.

Att förstå varandra i Sydnorden: Nordiskt seminarium 7-9 november 1986, Schæffergården, Gentofte, Danmark
Helsingfors. Nordiska språk- och informationscentret. [1986]. 80, 2, 4 p.

Att förstå varandra på Nordkalotten: Tornedalens folkhögskola, övertorneå 15-17 november 1984
Helsingfors. Nordiska språk- och informationscentret. [1984?]. 114, 15, 13, 10, 4 p.

Att förstå världen: vetenskapsteoretiska essäer
Welin, Stellan
Bodafors, Sweden. Doxa. c1984. 166 p.

Att försvara friheten: 10 unga moderata åsikter om svensk säkerhets- och försvarspolitik
Ask, Beatrice ; Hökmark, Gunnar
[Stockholm]. Moderata ungdomsförbundet. c1981. 137 p.

Att fostra till föräldraskap: barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat, 1900-1950
Bergman, Helena
Stockholm. Acta Universitatis Stockholmiensis. c2003. 380 p.

Att fråga: om frågekonstruktion vid intervju-och enkätundersökningar
Langlet, Pieter ; Wärneryd, Bo
Stockholm. Statistiska centralbyrån : LiberFörlag. 1980. 225 p.

Att fråga om barn: teknisk beskrivning av intervjuundersökningen Kvinnor i Sverige, om familj och arbetsliv
Lyberg, Ingrid
Stockholm. Statistiska centralbyrån. [1984]. 140, [31] p.

Att främja regional utveckling: en utvärdering av det regionalpolitiska stödet till industrien : bilagedel
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förl. 1978. 246 p.

Att framkalla det mänskliga: texter om rumänsk litteratur
Kjellgren, Thomas
[Stockholm]. Studiekamratens förlag. 1996. 91 p.

Attføring av stoff- og alkoholmisbrukere: erfaringer fra et prøveprosjekt
Duckert, Fanny
Oslo. [Fylkesarbeidskontoret for Oslo og Akershus]. [1978]. 79 p.

Attføringsarbeidet: om målsetting og virkemidler : utredning vedrørende attførings arbeidet
Oslo. Universitetsforl. 1976. 226 p.

Att gå i gräsen: kvinna i 1900-talet
Giöbel-Lilja, Ingrid
Stockholm. Norstedt. 1979. 334, [2] p., [4] leaves of plates.

Att gå i handledning i psykoterapi: teorier och egna erfarenheter
Laurell, Agneta
Stockholm. Natur o. kultur. 1978. 122, [1] p. ; 21 cm.

Att ge röst: omvärld och identitet i några nyländska folklivsberättelser
Holmström, Roger
Helsingfors. Svenska litteratursällskapet i Finland. 2005. 200 p.

Att ge spår i luften: föreläsningar, samtal, möten
Åkesson, Birgit
Lund. Propexus. [1998]. 324 p.

AT&T global messaging: the AT&T EasyLink services sourcebook
Hertzoff, Ira
New York. McGraw-Hill. c1995. xxiv, 406 p.

Att godkänna tolkar och auktorisera översättare: en utvärdering : betänkande
Nilsson, Per-Erik
[Stockholm]. Liber. [1982]. 74 p.

Att göra landet jämställt: en utvärdering av kvinnor och män i samverkan : Sveriges största satsning av jämställdhet på arbetsmarknaden
Hagberg, Jan-Erik ; Nyberg, Anita ; Sundin, Elisabeth
Stockholm. Nerenius & Santérus. [1995]. 271 p.

Att ha, att älska, att vara: om välfärd i Norden
Allardt, Erik
Lund. Argos. 1975. 239 p.

Aṭṭhāīsa kathā: pratinidhi Nepālī kathā
Yātrī, Vāsu Rimāla
Kāṭhamāḍauṃ. Sājhā Prakāśana. 2039 [1983]. 32, 239 p.

ʻAtthakathā ʻAtthasālinī
Buddhaghosa
[Bangkok]. Samākhom Sūn Khonkhwā thāng Phraphutthasātsanā. [2506-2510 i.e. 1963-1967]. 4 v.

Aṭṭhakathā saṃvaṇṇanā Pācityādi yojanā: [yēi thu] Bụ yā kyī Hsạ ya taw
Siʻnʺ ; Jāgarābhidhaja, Shin
Yan kon. Thụdammạwạti. 1926. 2 v.

Aṭṭhakathāsūci
Sirisumēdha, Kosgod̄a
[Negombo]. 1960-. v.

ʻAtthakathā Wimānawatthu Paramatthathīpanī
Dhammapāla
[Bangkok]. Mūnnithi Phūmiphalō Phikkhu. [1970?]. [175] leaves.

ʻAtthakhamphī hǣng Phutthakhōsāčhān Čhao: Kotmāi Lānnā = Lan Na customary law
Phra Thēpwisutthiwēthī ; Sommāi Prēmčhit
Phayao. Phra Thēpwisutthiwēthī. 2535 [1992]. 50 p.

ʻAtthakkhanakathā
Sā ; Čhīp Nakhō̜nkunlachēt
[Bangkok]. Phračhaowō̜rawongthœ̄ Phraʻong Čhao Ying Chalœ̄mkhētmongkhon. 2465 [1922]. 18 p.

Att hålla lågan levande: om bemästrande av utbrändhet
Jenner, Håkan ; Segraeus, Vera
Lund. Studentlitteratur. c1989. 151 p.

Att hålla tal: om konsten att övertyga till vardags och till fest
Sjöström, Henning ; Mattsson, Lars G
Stockholm. Fischer. c1993. 348 p.

ʻAtthamarāchānusō̜n: pramūan phrabō̜rommachāyālak Phrabāt Somdet Phra Paramēnthara Mahā ʻĀnantha Mahidon Sayāminthrāthirāt
Ananda Mahidol
[Bangkok. Mō̜. Čhō̜. Sukkarawannadit Ditsakun. 2493 i.e. 1950]. 117 p.

Att handla med Östeuropa
Frenne, Göran ; Salomonsson, Leif
Stockholm. Studieførbundet näringsliv och samhälle; Forum (distr.). 1974. 214 p.

Att handla på känn: om intuition i professionell verksamhet
Eneroth, Bo
[Stockholm]. Natur och kultur. c1990. 121 p.

ʻAtthāphithān =: Thai thesaurus
Krung Thēp. Bō̜risat Sī ʻEtyūkhēchan. [1992]. 680 p.

Attharā ghoṛā
Rāhī, Prītama Siṅgha
1975. 80 p.

Aṭṭhārahavīṃ śatī ke Saṃskr̥ta rūpaka
Nāgārca, Bihārī Lāla
Jayapura, Bhārata. Pablikeśana Skīma. 1990. viii, 488, [2] p.

Aṭṭhārah sau sattāvan, ak̲h̲bār aur dastāvezen̲
Siddiqi, M. Atique
Dihlī. Maktabah-yi Shāhrāh. [1966]. 447 p.

Aṭṭhārah sau sattāvan ʻIsvī kā siyāsī jāʼizah
Raḥmānī, ʻIshrat
1975. 84 p.

Aṭṭhārah sau sattāvan ʻĪsvī ke Musalmān mujāhid
Raḥmānī, ʻIshrat
Lahore . 1974. 96 p.

Attharī hawā
Kaushala, Carana
Ammritasara. Rawī Sāhita Prakāshana. 1990. 72 p.

Attharū wagade rahe
Panchhi, Nirmal Singh
[1967]. 247 p.

Aṭṭhārvīn ṣadī kī Urdū mat̤būʻāt: tauẓīḥī fihrist
Quraishi, Salim al-Din
Islāmābād. Muqtadirah-yi Qaumī Zabān. 1993. 92 p.

The Atthasalini: Buddhaghosa's commentary on the DhammasanganĐi
Buddhaghosa ; Mu˜ller, Edward
London. Pub. for the Pali text society by H. Frowde. 1897. viii, 434 p., 1 l.

Aṭṭhasālinī aṭṭhakathā: Abhidhammapiṭake Dhammasaṅgaṇīpāḷiyā saṃvaṇṇanā
Buddhaghosa
[Yan kon]. Marammaraṭṭhe, Buddhasāsanasamitiyā, Muddaṇayantālaye muddāpitā. 1955, 1976 printing. 12, 533 p.

Aṭṭhasālinī aṭṭhakathā: ʻAtthasālinī ʻatthakathā
Buddhaghosa
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Mūnnithi Phūmiphalō Phikkhu. 1982. 2 v.

ʻAtthasālinī ʻatthakathā, Bālī-Thai =: Aṭṭhasālinī aṭṭhakathā, Pāli-Thai
Buddhaghosa
[Bangkok]. Mūnnithi Phūmiphalō Phikkhu. [2531-2532 i.e. 1988-1989]. 4 v.

Aṭṭhasālinīaṭṭhakathānisya
Buddhaghosa
Ranʻ kunʻ. Jambūʹ Mitʻ chve Piṭakatʻ Puṃ nhipʻ Tuikʻ. 1939-. v. <1 >.

Aṭṭhasālinī atthayojanā =: ʻAtthasālinī ʻatthayōchanā
Ñāṇakitti
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Mūnnithi Phūmiphalō Phikkhu. [1982]. 49, 595 p., [1] leaf of plates.

Aṭṭhasālinī nāma Abhidhammaṭṭhakathā, Dhammasaṅgaṇī vaṇṇanā
Buddhaghosa
Syāmaraṭṭhassa Rājadhāniyaṃ [i.e. Bangkok]. Mahāmakuṭarājavidyālayena. 2463 [1920]. 12, 603 p.

Aṭṭhasāliniyā nāma Abhidhammaṭṭhakathāya Dhammasaṅgaṇīvaṇṇanā
Buddhaghosa
Thai-raṭṭhe. Mahācuḷālaṅkaraṇarājavidyālayena Pakāsitā. 2532 [1989]. 530 p. in various pagings.

ʻAtthasālinī yōchana
Ñāṇakitti
[Bangkok]. Mūnnithi Phūmiphalō Phikkhu. [1970?]. 2 v.

ʻAtthathammapanhā khō̜ng Somdet Phra Phētrāchā
Phētrāchā
[Bangkok. Mōm ʻAnuyansiriwong. 1912]. 36 p.

ʻAtthāthibāi læ wikhro̜ sap nai pathomsomphōthikathā
Samœ̄ Bunmā
Nakhō̜n Pathom. Khana ʻAksō̜nsāt, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, Phrarātchawang Sanām Čhan. 2525 [1982]. 334 p.

At that point in time: the inside story of the Senate Watergate Committee
Thompson, Fred D
New York. Quadrangle/New York Times Book Co. c1975. 275 p.

At that time
Lawson, Robert
New York. Viking Press. 1947. 126 p.

At that time--
Rodríguez, Carlos M
San Juan, P.R. CMR Circle. [1990]. 111 p.

Aṭṭhawāṃ ajūbā: kahāṇī saṅgrahi
Purana Siṅgha
Ammritasara. Siṅgha Bradaraza. 2002. 94 p.

At the abyss: an insider's history of the Cold War
Reed, Thomas C ; Bush, George
New York. Presidio Press/Ballantine Books. c2004. ix, 368 p.

At the actors' boarding house: and other stories
Green, Helen
New York. The Nevada publishing co. 1906. 380 p.

At the age of Eve
Sharber, Kate Trimble ; Meylan, Paul J
Indianapolis. The Bobbs-Merrill Company. c1911. [10], 354, [4] p. (last 4 p. blank), [1] leaf of plates.

At the airport
Colonius, Lillian ; Schroeder, Glenn W
Chicago. Melmont Publishers. [1967]. 31 p.

At the airport
Greene, Carol ; Martin, Phil
[Chanhassen, MN]. Child's World. c1998. 31 p.

At the airport
Kurth, Heinz
Harmondsworth. Puffin Books. 1975. 32 p.

At the airport
Spilsbury, Richard
Chicago, Ill. Raintree. c2008. p. cm.

At the altar: matrimonial tales
Montgomery, L. M ; Wilmshurst, Rea
Toronto, Ont. McClelland & Stewart. c1994. xvii, 228 p.

At the altar of speed: the fast life and tragic death of Dale Earnhardt
Montville, Leigh
New York. Doubleday. c2001. xvii, 203, [2] p.

At the altar of speed: the fast life and tragic death of Dale Earnhardt
Montville, Leigh
Waterville, Me. Thorndike Press. 2002. 349 p.

At the altar of their God: African American Catholics in Cleveland, 1922-1961
Blatnica, Dorothy Ann
New York. Garland Pub. 1995. xiv, 256 p.

At the altars of dawn: hymns for the lovers of light
Scott, John Milton
Omaha. Grail Press. [1927]. 48 p.

At the amusement park
Tallarico, Tony
Chicago, IL. Kidsbooks Inc. c1991. 24 p.

At the animal hospital
Greene, Carol
[Plymouth, MN]. Child's World. c1998. 32 p.

At the Ansonia Hotel: a Broadway landmark turns 100
Wolff, Tom ; Del Sesto, Cristina
[New York]. Pell-Mell Press. 2004. 1 v. (unpaged).

At the auto repair center
Korman, Justine ; Petruccio, Steven
New York. Scholastic. c1999. 1 v. (unpaged).

At the aviary
Conn, Stewart
Plumstead, South Africa. Snailpress. 1995. 32 p.

At the back of the black man's mind: or, Notes on the kingly office in West Africa
Dennett, R. E
London. Cass. 1968. xvi, 288 p.

At the back of the North Wind
MacDonald, George ; Dinnerstein, Harvey
New York. Macmillan. [1964]. 310 p.

At the back of the North Wind
MacDonald, George ; Fitzgerald, Jim
Westwood, NJ. Barbour. c1988. 369 p.

At the back of the North Wind
MacDonald, George ; Hughes, Arthur
Ann Arbor [Mich.]. University Microfilms. 1966. vi, 378 p.

At the back of the North Wind
MacDonald, George ; Hughes, Arthur
New York. Knopf. 2001. 346 p.

At the back of the north wind
MacDonald, George ; Kay, Gertrude A
Philadelphia. David McKay Company. [1926]. 3 p. l., 9-326 p.

At the back of the North Wind
MacDonald, George ; Mozley, Charles
New York. Schocken Books. 1978. vi, 276 p.

At the back of the north wind
MacDonald, George ; Phillips, Michael R
Minneapolis, Minn. Bethany House Publishers. c1991. 188 p.

At the back of the North Wind
MacDonald, George ; Smith, Jessie Willcox
New York. Books of Wonder. [1989]. 347 p., [8] leaves of plates.

At the back of the North Wind
MacDonald, George ; Smith, Jessie Willcox
New York. Children's Classics. 1990. ix, 342 p., [8] p. of plates.

At the back of the North Wind
MacDonald, George
New York. Garland Pub. 1976. x, viii, 378 p.

At the back of the North Wind
MacDonald, George
Uhrichsville, Ohio. Barbour Pub. c2005. 317 p.

At the back of the North Wind
Macdonald, George ; Mills, Lauren A
Boston. D.R. Godine. 1988. 307 p. [9] leaves of plates.

At the back of the North Wind
Macdonald, George
Garden City, N.Y. Junior Deluxe Editions. [1956]. 319 p.

At the back of the North Wind
Macdonald, George
New York. The Macmillan Company. [c1924]. 5 p. l., 376 p.

At the back of the North Wind
Macdonald, George
Philadelphia. J.B. Lippincott Company. [c1909]. v, [1] p., 1 l., 352 p.

At the back of the woods
Mills, Claudia
New York. Four Winds Press. c1982. 86 p.

At the bakery
Colonius, Lillian
Los Angeles. Melmont Pub., inc. [c1953]. 24 p.

At the bakery
Greene, Carol ; Penny, Dann
[Chanhassen, MN]. Child's World. c1999. 32 p.

At the ballet: a guide to enjoyment
Deakin, Irving
Toronto. Nelson. [1956]. 310 p.

At the ball game
Kramer, Sydelle
New York. Random House. c1994. 1 v. (unpaged).

At the ballpark
Robbins, Ken
New York, N.Y., U.S.A. Viking Kestrel. 1988. [32] p.

At the bamboo bar: a birthday bash at the most celebrated saloon in Bangkok
McFinn, Morgan
Bangkok, Thailand. Published and distributed by Asia Books. c2002. vii, 173 p.

At the bank
Rees, Elinor
Chicago. Melmont Publishers. [1959]. 31 p.

At the bank
Sirimarco, Elizabeth
[Chanhassen, Minn.]. Child's World. c2000. 32 p.

At the bar: the passions and peccadilloes of American lawyers
Margolick, David
New York. Simon & Schuster. c1995. 333 p.

At the barn: an idyll in three acts
McAllister, Alister
London. J. Williams, limited. c1912. 2 p. l., 87 p.

At the bar of public opinion: a brief for public relations
Jones, John Price ; Church, David Mcären
New York, N.Y. Inter-river Press. [c1939]. xix, 179, [2] p.

At the bar of Soviet justice: a record of the trial of the industrial party held in Moscow, November-December 1930
Ramzin, Leonid Konstantinovich ; Rothstein, Andrew
Moscow. Cooperative Pub. Society of Foreign Workers in the U.S.S.R. 1933. viii, 212 p.

At the barre: poems
Clayton, Candyce
Minneapolis. Holy Cow! Press. 1978. ix, 47 p.

At the barricades: forty years on the cutting edge of history
Burchett, Wilfred G
New York. Times Books. c1981. x, 341 p.

At the beach
Argent, Kerry
Adelaide, S. Aust., Australia. Omnibus Books. 1988. [20] p.

At the beach: the great New Zealand holiday
Barnett, Stephen ; Wolfe, Richard
Auckland. Hodder & Stoughton. 1993. 115 p.

At the beach
Booth, Eugene ; Collard, Derek
Milwaukee. Raintree Childrens books. c1977. 21 p.

At the beach
Bryant-Mole, Karen
Des Plaines, Ill. Heinemann Library. 1999. p. cm.

At the beach
Dickens, Lucy
New York. Viking. 1991. 1 v. (unpaged).

At the beach
Greenberg, Melanie Hope
New York. Dutton. c1989. [24] p.

At the beach: postcards from Crabby Spit
Harvey, Roland
Crows Nest, N.S.W., Australia. Allen & Unwin. 2004. 1 v.

At the beach
Katz, Babette
Rochester, N.Y. Visual Studies Workshop Press. c1988. [39] p.

At the beach
Lee, Huy Voun
New York. Henry Holt. 1994. 1 v. (unpaged).

At the beach: the parts of a day
Proctor, Alice
Milwaukee, Wis. Gareth Stevens Pub. 2007. p. cm.

At the beach
Rau, Dana Meachen
New York. Marshall Cavendish Benchmark. c2008. 23 p.

At the beach
Rockwell, Anne F ; Rockwell, Harlow
New York. Aladdin Books. 1991. [24] p.

At the beach
Stanley, Mandy
New York, N.Y. Kingfisher. c2002. 1 v. (unpaged).

At the beach
Stockland, Patricia M ; Muehlenhardt, Amy Bailey
Minneapolis, Minn. Picture Window Books. 2004. 32 p.

At the beach
Swartz, Danna V ; Ferri, Francesca
Hauppauge, NY. Barrons Educational Series, Inc. 2006. 1 v. (unpaged).

At the beach
Tobias, Tobi ; Singer, Gloria
New York. D. McKay. c1978. [31] p.

At the beach
Towsley, Lena G
New York, Toronto. Farrar & Rinehart, incorporated. [c1938]. [70] p.

At the beach and elsewhere
Cate, Hollis L
Lewiston, N.Y. Mellen Poetry Press. c2000. ii, 44 p.

At the beautiful gate: and other songs of faith
Larcom, Lucy
Boston. Houghton, Mifflin and company. 1892. xi, 117 p.

At the beautiful gate, and other religious poems
Randolph, Anson D. F
New York. A.D.F. Randolph & company. 1880. 176 p.

At the bedside: innovations in hospital nursing
Gould, David A ; Mezey, Mathy Doval
New York, N.Y. United Hospital Fund of New York. c1991. 30 p.

At the bedside of the sick: precepts and counsels for hospital nurses
Catherine de Jesus Christ
London. Burns, Oates & Washbourne, ltd. [1938]. xii, 151, [1] p.

At the beginning: the twentieth century Pentecostal revival
Harper, Michael
[London]. Hodder and Stoughton. [1965]. 128 p.