Automatizarea proceselor petrochimice: curs pentru ingineri și subingineri
Marinoiu, Vasile
București. Editura Didactică și Pedagogică. 1979. 380 p., [1] fold leaf of plates.

Automatizări discrete în industrie: culegere de probleme
Sprînceană, Nicolae ; Dobrescu, Radu ; Borangiu, Theodor
București. Editura Tehnică. 1978. 312 p.

Automatizări industriale: inițiere, aplicații
Papadache, Ilie
București. Editura Tehnică. 1978. 287, [1] p.

Automatizări în energetică
Mihoc, Dan
București. Editura Didactică și Pedagogică. 1978. 477, [2] p.

Automatizări în industria chimică
Curievici, Ion
București. Editura Didactică și Pedagogică. 1966. 392 p.

Automatizări în industria minieră
Andrei, Dumitru ; Georgescu, Ioning ; Guran, Mircea
București. Editura Tehnică. 1977. 526 p., [2] fold. leaves of plates.

Automatization by pegboard-controlled lathes and punched card controlled lathes
Fischer, Heinz ; Weise, Rudolf
Karl-Marx-Stadt]. VEB Grossdrehmaschinenbau "8. Mai" Karl-Marx-Stadt. [1964?]. 36 p.

Automatizering in de pers
Janssens, Frank
Berchem. EPO. [1983]. 208 p.

Automatizované rešeršní služby v informační soustavě ČSSR
Kopáček, Rudolf
Praha. ÚVTEI : Institut pro mimoškolní vzdělávání. 1977. 58 p.

Automatizované systémy řízení ASŘ '80
Praha. Dům techniky ČSVTS Praha. 1980. 198 p.

Automatizované systémy řízení podniku: [určeno pro posl. fak. strojní]
Hromková, Ludmila
Brno. VUT. 1978. 105 p.

Automatizovaný informační systém: Bibliographia medica čechoslovaca : příručka pro uživatele
Votípková, Marie
Praha. Ústav vědeckých lékařských informací. 1982. 8 p.

Automatizovaný systém akvizície knižného fondu: príručka k systému
Steinerová, Jela ; Kosková, L̕ubica
Bratislava. Slovenská technická knižnica. 1992. 97 p.

Automatizovaný systém právnych informácií
Palko, František ; Cejpek, Jiří
Bratislava. Obzor. 1979. 186, [10] p.

Automatizovaný zber dát, programovanie: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník
Bürger, Erich ; Bürger, Erich
Bratislava. Alfa. 1976. 479 p.

Automatizuotos gamybos valdymo sistemos diegimas: susivienijimo "Sigma" patirtis
Vaškevičius, Vaclovas ; Budrys, Vladas
Vilnius. Mintis. 1977. 54 p.

Automatizuotos valdymo sistemos ir skaičiavimo technika Tarybų Lietuvoje: patirtis ir perspektyvos
Čepelė, A
Vilnius. "Mintis". 1980. 138 p.

Automatologie: Grundlagen der Selbststeuerung von Fertigungsmaschinen
Schmid, Wolfgang
München. C. Hanser. 1952. 284 p.

The automaton regiment, or, Infantry soldier's practical instructor for all regimental movements in the field
Brewerton, George Douglas ; Saxton, Rufus
New-York. D. Van Nostrand. c1863. 23 cards.

Automaton theory and learning systems: edited by D. J. Stewart from contributions selected by Stafford Beer, F. H. George and the late Richard Goodman
Stewart, D. J
London. Academic P. 1967. xi, 215 p.

Automaton theory and modeling of biological systems
T͡Setlin, Mikhail Lʹvovich
New York. Academic Press. 1973. xvi, 288 p.

Automatopoiētikē
Hero ; Kalligeropoulos, Dēmētrios
Athēna. Dekeleias & Rodou. 1996. 221 p.

Automatopoiētikē: henas logos gia tēn technē kai tēn technologia
Rēgopoulou, Pepē
Athēna. Apopsē. c1988. 276 p.

Automator for Mac OS X 10.5 Leopard /
Waldie, Ben
Berkeley, Calif. Peachpit. c2008. xviii, 278 p.

Automat skończony jako model zawartości bazy danych
Balcerzak, Wanda ; Subieta, Kazimierz
Warszawa. Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. 1977. 26, [2] p.

Automātu kontrole un diagnostika
Lorencs, Aivars
Rīgā. "Pētergailis". c1993. 243 p.

Automat und Mensch: Auf d. Wege zu e. kybernet. Anthropologie
Steinbuch, Karl
Berlin. Springer. 1971. 266 p.

Automat und Mensch: kybernetische Tatsachen und Hypothesen
Steinbuch, Karl
Berlin. Springer. 1963. x, 392 p.

Automat und Mensch: über menschliche und maschinelle Intelligenz
Steinbuch, Karl
Berlin. Springer. 1961. vii, 253 p.

Automatwaffen
Reinhart, Christian ; Am Rhyn, Michael
Dietikon-Zürich. Stocker-Schmid. c1972-c1983. 2 v.

Automatyczna identyfikacja w systemach logistycznych
Wroc¿aw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc¿awskiej. 2004. 358 p.

Automatyczne czytniki tekstów dla niewidomych
Decowska, Zofia ; Decowski, Marek ; Łukaszewicz, Konrad ; Ręgowski, Andrzej ; Kapusto, Andrzej
Warszawa. Polska Akademia Nauk, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. 1988. 107 p.

Automatyczne dowodzenie twierdzeń z wykorzystaniem zasady rezolucji
Gburzyński, Paweł
Warszawa. Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. 1978. 110 p.

Automatyczne projektowanie maszyn cyfrowych: materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum, 27-29 czerwcza 1968
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe [Oddz. w Łodzi]. 1970. 280 p.

Automatyczne rozpoznawanie liter pisma ręcznego metodą parsingu grafów zaindeksowanych
Zabawa, Piotr
Kraków. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1994. 128 p.

Automatyczne sterowanie obciążaniem turbozespołu
Lisicki, Andrzej ; Zalewicz, Jerzy ; Roszkowski, Jerzy ; Werner, Andrzej
Łódź. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1974. 52 p.

Automaty i gramatyki: wstęp do lingwistyki matematycznej
Blikle, Andrzej
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. [1971]. 230 p.

Automatyka hutnicza dla studentów Wydziału Metalurgicznego AGH
Ciepiela, Andrzej
Kraków. AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, Instytut Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych. 1978. 188, [1] p.

Automatyka napędów górniczych
Szklarski, Ludger M ; Strycharz, Jósef
Kraków. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. 1980-. v. <1 >.

Automaty rozgrywające parametryczne: synteza i zastosowanie
Kazimierczak, Jan
Wrocław. Red. Wydawnictw Politechniki Wrocławskiej. 1974. 122 p.

Automatyzacja bibliotek: wybór materiałow z konferencji Automatyzacja Bibliotek, Wrocław, 11-13 grudnia 1992
Radwański, Aleksander
Wrocław. Leopoldinum. 1993. 62 p.

Automatyzacja bibliotek publicznych: praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r
Nowicki, Janusz
Warszawa. Wydawn. SBP. 1993. 152 p.

Automatyzacja i mechanizacja przetwarzania informacji gospodarczych "AMPIG-71": informatyka--narzędziem nowoczesnego zarządzania : materiały na konferencję naukową, Warszawa--Kraków, 17-18.XII.1971 r
Kościołek, Zbigniew
[Warsaw]. Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa, Oddz. Warszawski. [1971]. 131 p.

Automatyzacja prac projektowych: materiały na III konferencję Metody i środki automatyzacji prac projektowych Międzygórze, 17-20 września 1975
Kloza, Marian ; Greblicki, Włodzimierz ; Sielicki, Adam
Wrocław. Wydawn. Politechniki Wrocławskiej. 1975. 353 p., [1] fold. leaf.

Automatyzacja procesów chemicznych
Trybalski, Zdzisław
Gliwice. PŚ. 1978. 256 p.

Automatyzacja procesów obróbczych i transportowych
Wagner, Ferdynand ; Piecha, Jan
Gliwice. Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego. 1976. 151 p.

Automatyzacja produkcji: nauka, wiedza, innowacje : [IV Wroc¿awskie Sympozjum], Wroc¿aw, 11-12 grudnia 2003
Wroc¿aw. Oficyna Wydawnicza PW. 2003. v. <2- >.

Automatyzacja projektowania zarysów frezów ślimakowych
Nieszporek, Tadeusz ; Legutko, Stanisław
Poznań. Wydawn. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 1998. 67, [1] p.

Automatyzacja transkrypcji fonematycznej tekstów polskich
Steffen-Batogowa, Maria
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1975. 139 p.

Automatyzacja układów napędowych walcowni ciągłych
Kozioł, Ryszard ; Ciepiela, Andrzej
Kraków. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. 1976. 195 p.

Automatyzacja w bibliotekarstwie i informacji naukowej: bibliografia polskiego piśmiennictwa specjalistycznego za lata 1990-1994
Kasiborski, Cezary ; Poważyńska, Jolanta
Wałbrzych. Wojewódzka Biblioteka Publiczna. 1995. 63 p.

Automatyzacja w nauczaniu je·zykow obcych na studiach neofilologicznych: na materiale je·zyka rosyjskiego
Zarska, Anna
Rzeszow. Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2007. 171 p.

Automaty zmienne w czasie i transformacje (okresowe) automatów skończonych
Miądowicz, Zdzisław
Poznań. Wydawn. Politechniki Poznańskiej. 1981. 72 p.

Automazione a fluido
Romiti, Ario ; Belforte, Guido
Bologna. Pàtron. [1974-<75 >. v. <1-2 >.

Automazione dei dati del catalogo dei beni culturali: atti del convegno : Roma, San Michele, Sala dello "Stenditoio", 18-19-20 giugno 1985
Papaldo, Serenita ; Zuretti Angle, Gigliola
Roma. Ministero per i beni culturali e ambientali. 1986. 162 p.

Automazione di impianti chimici e termici: Regolatori e teoria della regolazione, misure, applicazioni (strumentazione di concentratori, colonne di distillazione, compressori, generatori di vapore, processi discontinui), controlli numerici
Torresan, Carlo
Milano. U. Hoepli. 1968. xvii, 377 p.

Automazione d'ufficio: tecnologia, organizzazione, professionalità e formazione : studio di casi nell'area parmense
Carcano, M
Roma. Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. [1985]. 248 p.

Automazione e multimedialità in biblioteca: interventi e riflessioni (1986-1994)
Ammendola, Giuseppe ; Di Benedetto, Claudio
Milano. Bibliografica. c1998. 136 p.

Automazione e nuova classe: la società gestita da un grande sistema telematico
Acquaviva, Sabino S
Padova, Italia. Edizioni GB. 1994. 222 p.

Automazione e nuova classe: problemi di sociologia industriale
Acquaviva, Sabino S
Bologna. Il Mulino. [1958]. xii, 191 p.

Automazione e nuova classe: problemi di sociologia industriale
Acquaviva, Sabino S
Bologna]. Società editrice Il Mulino. [1964, c1958]. xx, 182 p.

Automazione e pubblica amministrazione: profili giuridici
Fantigrossi, Umberto
Bologna. Il Mulino. c1993. 231 p.

Automazione e teoria marxista
Salerno, Michele
Cosenza. Pellegrini. 1971. 221 p.

Automazione sanitaria, le misure diagnostiche
Montevecchi, Franco Maria ; Pizzutilo, F
Milano. Clup. 1976. 200 p.

Au tombeau des secrets: les ecrivains publics du Paris populaire, Cimetiere des Saints-Innocents (XVIe-XVIIIe siecle)
Metayer, Christine
Paris. Albin Michel. c2000. 456 p.

Auto mechanic
Imershein, Betsy
Englewood Cliffs, NJ. J. Messner. c1989. 32 p.

Auto mechanic
Weintraub, Aileen
New York. Children's Press. 2003. v. cm.

The auto mechanic
[Cleveland, Ohio]. National Youth Administration in Ohio. [1938]. 1 v. (unpaged).

Auto mechanic: automotive serviceman
Turner, David Reuben
New York. Arco. [1969]. 318 p.

Auto mechanic, automotive serviceman: the complete study guide for scoring high
New York. [1967]. 272, 16, 11 p.

Auto mechanics
Boraas, Tracey
Mankato, Minn. Bridgestone Books. c1999. 24 p.

Automechanics
Day, Richard
Reston, Va. Reston Pub. Co. c1982. xii, 671 p.

Auto mechanics: theory and service
DeKryger, William J ; Kovacik, Robert T ; Bono, Saverio G
Cincinnati. South-Western Pub. Co. c1986. x, 790 p.

Automechanics
Ellinger, Herbert E
Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall. [1972]. xii, 545 p.

Automechanics
Glenn, Harold T
Peoria, Ill. C. A. Bennett Co. [1962]. 478 p.

Auto mechanics
Karwatka, Dennis ; Van DePolder, James ; Wheeler, Melvin E
St. Paul, Minn. EMC Pub. 1987. 598 p.

Auto mechanics: an introduction and guide
Klein, Aaron E
New York. F. Watts. 1974. 115 p.

Automechanics: understanding the new technology
Knowles, Don
Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall. c1987. xii, 768 p.

Auto-mechanics
Kuns, Ray Forest
Milwaukee. Bruce Pub. Co. [1955-. v.

Auto mechanics
Minden, Cecilia ; Minden-Zins, Mary
Chanhassen, Minn. The Child's World. 2006. p. cm.

Auto mechanics
Webster, Jay
Encino, Calif. Glencoe Pub. Co. c1980. 538 p.

Auto mechanics
Irving, Tex. Boy Scouts of America. [2000]. 84 p.

Auto mechanics for the complete dummy
Martin, Philip R
Hollywood, Calif. Motormatics Center. 1974. 88 p.

Auto mechanics for the complete dummy
Martin, Philip R
Long Beach, Calif. Motormatics Publications. 1982. 181 p.

Auto mechanics for women only
Aragon, Rolando
[Los Angeles, Calif. R.A. Pub. Co. c1971]. 99 p.

Auto mechanics fundamentals: how and why of the design, construction, and operation of automotive units
Stockel, Martin W ; Stockel, Martin T
South Holland, Ill. Goodheart-Willcox. c1985. 608 p.

Auto mechanics fundamentals: how and why of the design, construction and operation of automotive units
Stockel, Martin W
Homewood, Ill. Goodheart-Wilcox Co. [1963]. 1 v.

Auto mechanics fundamentals: how and why of the design, construction and operations of automotive units
Stockel, Martin W
South Holland, Ill. Goodheart-Willcox Co. [1974]. 480 p.

Automechanic's guide to electronic instrumentation and microprocessors
Mosher, Lynn S
Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall. c1987. xii, 129 p.

Auto mechanic's manual on brakes and steering: including wheel alignment
Purvis, Judson Alfred
Chicago. Goodheart-Wilcox Co. 1951. 175 p.

Automedialita˜t: Subjektkonstitution in Schrift, Bild und neuen Medien
Du˜nne, Jo˜rg ; Moser, Christian
Mu˜nchen. Wilhelm Fink. c2008. 444 p.

Das Auto, mein Leben: von August Horch bis heute
Horch, August ; Buschmann, Arno ; Horch, August
Stuttgart. Seewald. 1983, c1982. 307 p.

Automekanikerundersøgelsen: et samfundsmedicinsk og arbejdsmedicinsk studium af arbejdsmiljøet på autoværksteder
Clausen, Jørgen ; Østergaard, Erik
Odense. Odense Universitet, Institut for Hygiene og Socialmedicin. 1975]. 228 p.

Auto-mémoires
Daninos, Pierre
Paris. Plasma. c1984. 179 p.

Automerica: a trip down U.S. highways from World War II to the future : a book
Lord, Chip
New York. Dutton. c1976. 143 p.

Automías regionales: documentación sobre las regiones en España, Italia, Francia e Inglaterra
Madrid. Presidencía del Gobierno, Secretaría General Técnica. 1977. 1026 p.

Automi e linguaggi
Fasano Petroni, Margherita
Milano, Italy. F. Angeli. c1984. 113 p.

Automi, linguaggi, probabilità
Artosi, Alberto
Bologna. CLUEB. c1986. 246 p.

Automitobiografia
Baj, Enrico
Milano. Rizzoli. 1983. 193 p.

Automnal: poèmes
Meyer, Denis Pierre
Genève : Éditions Poésie vivante, 1979. 45 p. : ill. ; 33 cm.

Automne: etudes de philologie, de linguistique et de stylistique
Henry, Albert
Gembloux. Duculot. 1977. 369 p., [1] leaf of plates.

Automne: Précédé de Cirques et Octobre bleu
Marinelli, Josette
Paris. J. Grassin. [1973]. 84 p.

Automne chinois
Bernard, Suzanne
Paris. Scandéditions. c1994. 124 p.

Automne d'orage; roman
Abdihoxha, Ali
Tirana. Éditions Naim Frashëri. 1968. 366 p.

Automne du Moyen Age, ou printemps des temps nouveaux?: l'économie européenne aux XIVe et XVe siècles
Wolff, Philippe
Paris. Aubier. c1986. 339 p.

Automne éternel
Laporte, Anne Marie
Paris. Éditions Saint-Germain des-Prés. 1976. 30 p.

Automne-hiver: roman
Righini, Mariella
Paris. O. Orban. c1992. 279 p.

Automne, hiver de l'homme du fer
Bonnet, Serge ; Doisneau, Robert ; Bonnet, Serge
[Nancy]. Presses universitaires de Nancy. c1986. 102 p.

Automnes: poésie ; suivi de, Poèmes pour un verbissage
Bossé, Luq ; Bossé, Luq
Montréal. L. Bossé. 1993. 76 p.

Automnes
Darmon, Jean Pierre
Honfleur. P. J. Oswald. [1969]. 107 p.

Automobiel handboek: afstelgegevens voor automobielen
Hardonk, J
Haarlem. Boom-Ruygrok. 1950. 279 p.

Automobielindustrie: nederlands-duits = Automobilindustrie : Deutsch-Niederländisch
[Widnau. Schnellmann. c1988]. 120 p.

Das Automobil als Lesestoff: zur Geschichte der deutschen Motorpresse, 1898-1998
Kubisch, Ulrich ; Curtius, Andreas ; Dufner, Joachim
Berlin. Staatsbibliothek zu Berlin--Preussischer Kulturbesitz. 1998. 80 p.

Automobilausstellungen und Fahrzeugtests in aller Welt: das Beste aus "Der Motorwagen," Zeitschrift für Automobil-Industrie und Motorenbau
Kirchberg, Peter
Moers. Steiger. c1985. 2 v.

Automobilbauer einst und jetzt
Tenner, Conrad
Berlin. Verlag Tribüne. 1976. 267 p., [16] leaves of plates.

Der Automobilbau in Aachen 1896-1928: ein Beitrag zur Technik- und Industriegeschichte der Aachener Region
Schnuer, Günther ; Brinkmann, Werner
Aachen. Meyer & Meyer. c1990. 199 p.

Automobil dneška a zítřka: [určeno také stud. odb. škol]
Mackerle, Julius
Praha. SNTL. 1977. 360, [1] p.

Automobile: Technikgeschichte im Deutschen Museum
Eckermann, Erik
München. C.H. Beck. c1989. 164 p.

Automobile: le forme del design
Turinetto, Marco
Bologna. Progetto Leonardo. [1991]. 156 p.

Automobile: from prototype to scrapyard
Young, Frank ; Bishop, Denis ; Robins, Jim
New York. Gloucester Press. 1982. 37 p., [1] leaf of plates.

Automobile: Sektor des Jahres 1997?
Frankfurt am Main. Die Bank. [1997]. 29 p.

Automobile: batteries; their selection and care
Washington. Consumer Product Information; for sale by Supt. of Docs., U.S. Govt. Print. Off. 1971. iii, 13 p.

The automobile: from steam to gasoline
Angelucci, Enzo ; Bellucci, Alberto
New York. McGraw-Hill. 1976, c1975. 278 p.

The automobile: the first century
Burgess Wise, David ; Boddy, William ; Laban, Brian
New York. Greenwich House. 1983. viii, 520 p.

The automobile
Collier, James Lincoln
New York. Marshall Cavendish Benchmark. c2005. p. cm.

The automobile
Evans, Arthur N
Minneapolis. Lerner Publications Co. 1985, c1983. 51 p.

The automobile
Ford, Barbara
New York. Walker. 1987. 57 p.

The automobile: a chronology of its antecedents, development, and impact
McShane, Clay
Westport, Conn. Greenwood Press. 1997. xiv, 222 p.