Avtal: Lärobok i allmän avtalsrätt
Adlercreutz, Axel
Stockholm. Norstedt. [1971]. 116 p.

Avtal: lärobok i avtalsrätt
Adlercreutz, Axel
Stockholm. Norstedt. 1977. 120 p.

Avtale?
Voll, Jorunn
Oslo. Luther. 1975. 48 p.

Avtalebrudd og partsskifte
Hov, Jo
Oslo. Papinian. c1997. 298 p.

Avtaleinngåelse, ugyldighet og tolkning
Woxholth, Geir
Oslo. Ad Notam Gyldendal. c1997. 463 p.

Avtale og offentlig myndighetsutøving: avtalemessig tilsagn om fremtidig utøving av diskresjonær forvaltningsmyndighet og av myndighet til å pålegge skatter og avgifter--kompetansespørsmål og rettsvirkninger
Bernt, Jan Fridthjof
Bergen. Universitetet i Bergen. 1978, i.e. 1979. xvi, 463 leaves.

Avtale om ny bustad
Lilleholt, Kåre
Oslo. Universitetsforlaget. c2001. 215 p.

Avtalerett
Hov, Jo
Oslo. Papinian. c1993. 433 p.

Avtalerett
Hov, Jo
Oslo. Universitetsforl. 1980. xx, 348 p.

Avtaler med stat of kommune: forhandstilsagn om ut©ıving av skj©ınnsmessig forvaltningsmyndighet og av myndighet til a palegge skatter og avgifter : kompetansesp©ırsmal og rettsvirkninger
Bernt, Jan Fridthjof
Bergen. Universitetsforlaget. c1981. xv, 351 p.

Avtaler mellom ektefeller
Bull, Kirsti
Oslo. Tano. 1993. 323 p.

Avtalesensur: om de nye generalklausulene i Avtalelovens [paragraf] 36 og Markedsføringslovens [paragraf] 9a
Huser, Kristian
Bergen. K. Huser. 1984. 114 p.

Avtaleslutning og ugyldighet
Hov, Jo
Oslo. Papinian. c1998. 496 p.

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater a ena sidan och Schweiz a andra sidan: ett avtal inom sju sektorer
[Stockholm]. Regeringskansliet, Finansdepartementet. [2000]. 1 v. (various pagings).

Avtaletolking, en innføring i avtaletolkingslærens alminnelige del
Huser, Kristian
Bergen. Universitetsforlaget. c1983. 627 p.

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: EES-avtalet februari 1992
[Stockholm]. Utrikesdepartementets handelsavdelning. [1992]. 158, 91, 25 p.

Avtal & köp: juridik för köp- och säljansvariga
Gavatin, Charles
[Stockholm]. Ingenjörsförl. 1976. 140 p.

Avtal och association
Grönfors, Kurt
Stockholm. Nerenius & Santérus. c1997. 68 p.

Avtal och omförhandling
Grönfors, Kurt
Stockholm. Nerenius & Santérus. c1995. 101 p.

Avtal och rättsskydd
Taxell, Lars Erik
Åbo. Åbo akademi. 1972. xiv, 504 p.

Avtal och rösträtt: en aktiebolagsrättslig studie
Roos, Carl Martin
Stockholm. Almqvist & Wiksell. [1969]. 442 p.

Avtal och tolkning
Vahlén, Lennart
Stockholm. Norstedt. [1960]. 329 p.

Avtal om arbetsplatsförlagd utbildning: en kartläggning
[Stockholm]. Liber. [1985]. 60 p.

Avtal om fastighetsförmedling
Wilhelmsson, Thomas
[Helsingfors]. Finlands juristförbunds förlag. 1979. xix, 258 p.

Avtalrättsliga spörsmål
Karlgren, Hjalmar
Stockholm. Norstedt. 1954. 214 p.

Avtalslagen
Grönfors, Kurt ; Dotevall, Rolf
Stockholm. Fritzes. 1995. 306 p.

Avtalslagen
Grönfors, Kurt
Stockholm. Norstedt. 1989. 262 p.

Avtalsnytt 1969 en informationsskrift om nya byggavtalet, gällande fr. o.m. 1 oktober 1969
[Stockholm. Byggförlaget. 1969]. 15 p.

Avtalsrätt
Adlercreutz, Axel
Lund. Juridiska föreningen i Lund. c1982-. v. <1 >.

Avtalsrätt: bakgrund, sammanfattning, utblick
Taxell, Lars Erik
Stockholm. Juristförlaget. c1997. 122 p.

Avtalsra˜tten
Hultmark, Christina ; Ramberg, Jan
Stockholm. Norstedts juridik. 1999. 117 p.

Avtalsrättens normer: några riktlinjer
Taxell, Lars Erik
Åbo. Åbo akademi. 1987. 123 p.

Avtalstolkning: tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Lehrberg, Bert
Stockholm. Fritzes. c1995. 148 p.

Avtalsvillkor mellan näringsidkare: delbetänkande
Stockholm. LiberFörlag. 1981. 146 p.

Avtalsvillkorslagens tillämpningsområde: PM med förslag till udvidgad lagstiftning om förbud mot oskäliga avtalsvillkor
[Stockholm]. Justitiedepartementet. [1976]. 25 leaves.

Avtalt samliv: en orientering om de rettslige sidene ved "papirløse ekteskap"
Thue, Helge Johan
Oslo. Gyldendal. 1977. 144 p.

Avtal vid köp av gruppbyggda småhus: en studie
Anderberg, Alve
[Stockholm]. Konsumentverket. [1976]. 175 p.

Avtar bani
Avtar Singh
Delhi. Sant Nirankari Mandal. 1976-. v. <1- >.

Avtentichniiı̐aı̐Łt Elin Pelin: dokumentalna khronika za zhivota i tvorchestvoto mu
Dafinov, Zdravko
Sofiiı̐aı̐Ł. Izd-vo "Iztok-Zapad". 2005. 307 p.

Avtentichnii͡at absurd: intervi͡uta
Radoev, Ivan ; Gareva, Marii͡a
Plovdiv. IK "Zhanet-45". 2001. 318 p.

Avtentichnii͡at Botev: stikhotvorenii͡a na Khristo Botev, avtentichen tekst
Botev, Khristo ; Todorov, Ilii͡a
Sofii͡a. Prozoret͡s. 1998. 111 p.

Avthentische Nachricht von der Verhandlung und dem Verlass der am 14den und 15den Januarii Anno 174[2]: im sogenannten Falckner-Schwamm an Georg Hubners Hause gehaltenen zweyten Versammlung sowol einiger Teutschen Arbeiter der evangelischen Religionen als verschiedener einzelen treuen Gezeugen und Gottsfurchtiger Nachbarn : nebst einigen Beylagen
Gruber, Johann Adam ; Antes, Henry ; Zinzendorf, Nicolaus Ludwig ; Schaues, Adam ; Franklin, Benjamin
Philadelphia. Gedruckt und zu haben bey B. Franklin. [1742]. [2] p., p. 19-40.

Avthentische Relation von dem Anlass, Fortgang und Schlusse der am 1sten und 2ten Januarii Anno 174[2] in Germantown gehaltenen Versammlung einiger Arbeiter derer meisten Christlichen Religionen und vieler vor sich selbst Gott-dienenden Christen-Menschen in Pennsylvania : aufgesetzt in Germantown am Abend des 2ten obigen Monats
Mu˜ller, Johann Jacob ; Antes, Henry ; Franklin, Benjamin
Philadelphia. Gedruckt and [!] zu haben bey B. Franklin. [1742]. 15, [1] p.

Avtobalansiruiı̐uı̐Łshchie ustroistva priı̐aı̐Łmogo deiistviiı̐aı̐Ł
Gusarov, A. A
Moskva. "Nauka". 2002. 118 p.

Avtobibliohrafii͡a
Tarnavsʹka, Marta
Fili͡adelʹfii͡a. Mosty. 1998. 245 p.

Avtobiograficheskaiı̐aı̐Ł praktika v Rossii i vo Frantı̐sı̐Łii
Viollet, Catherine ; Grechanaiı̐aı̐Ł, E. P
Moskva. IMLI RAN. 2006. 278 p.

Avtobiograficheskai͡a proza
Balʹmont, Konstantin Dmitrievich ; Romanenko, A. D
Moskva. Algoritm. 2001. 605 p., [16] leaves of plates.

Avtobiograficheskai͡a proza: dnevniki
Voloshin, Maksimilian Aleksandrovich
Moskva. "Kniga". 1991. 413 p.

Avtobiograficheskai͡a proza A.M. Remizova: problema mifotvorchestva
Blishch, N. L
Minsk. EGU. 2002. 114 p.

Avtobiograficheskai͡a proza i pisʹma Pushkina
Levkovich, I͡A ; Fomichev, S. A
Leningrad. "Nauka," Leningradskoe otd-nie. 1988. 327 p.

Avtobiograficheskie "Iı̐Aı̐Ł" ot Avgustina do Avvakuma: (ocherki istorii samosoznaniiı̐aı̐Ł evropeiskogo individa)
Zaretı̐sı̐Łkii, Iı̐Uı̐Ł. P
Moskva. Institut vseobshchei istorii RAN. 2002. 323 p.

Avtobiograficheskie povesti F.V. Gladkova i tradit͡sii M. Gor'kogo
Pakhomova, M. F
Moskva . Nauka. 1966. 197, [3] p.

Avtobiograficheskie zametki
Bulgakov, Sergeĭ Nikolaevich
Paris. YMCA-Press. 1991. 165 p.

Avtobiograficheskie zametki ; Dnevniki ; Statʹi
Bulgakov, Sergeĭ Nikolaevich ; Oleĭnikova, A. P ; Struve, N. A
Orel. Izd-vo Orlovskoĭ gos. teleradioveshchatelʹnoĭ kompanii. 1998. 474 p.

Avtobiograficheskie zapiski
Ostroumova-Lebedeva, Anna Petrovna ; Priĭmak, N. L
Moskva. T͡Sentrpoligraf. 2003. 3 v. in 2.

Avtobiograficheskie zapiski
Ostroumova-Lebedeva, Anna Petrovna
Leningrad. Izd-vo Obl. soiı̐uı̐Łza sovetskikh khudozhnikov. 1935-. v.

Avtobiograficheskie zapiski
Sechenov, I. M
Moskva. Izd-vo Akademii nauk Soiı̐uı̐Łza SSR. 1945. 175 p.

Avtobiograficheskie zapiski A. S. Pushkina 1821-1825 gg: problemy rekonstruktı̐sı̐Łii
Kozmina, L. V
Moskva. Sovremmennyi pisatel£. 1999. 141 p.

Avtobiograficheskiĭ mif v tvorchestve A. Bloka
Magomedova, D. M
Moskva. Martin. 1997. 221 p.

Avtobiograficheskiĭ ocherk bolʹshevika-podpolʹshchika zavoda im. Vl. Ilʹicha
Strelkov, N. V
Moskva. Izd-vo Staryĭ bolʹshevik. 1935. 55 p.

Avtobiografichna khronika
Gazdova, Vani͡a Boi͡adzhieva
[Bulgaria]. Artkonsept. 1994. 239 p.

Avtobiografichni eseta
Pasi, Isak
Sofii͡a. Universitetsko izd-vo "Sv. Kliment Okhridski". 1994. 149 p.

Avtobiografichni razkazi
Batalova, Rosit͡sa
Sofii͡a. Izdatelska kŭshta "Khristo Botev". 1995. 412 p.

Avtobiografichni tvorbi, biografii i istoricheski ochert͡si
Slaveĭkov, Petko Rachev ; Baeva, Soni͡a
Sofii͡a. Bŭlgarski pisatel. 1979. 549 p., [8] p. of plates.

Avtobiografii͡a
Gudanet͡s, Nikolaĭ
Riga. "Liesma". 1980. 67 p.

Avtobiografii͡a: Zametki o shtate Virginii͡a
Jefferson, Thomas ; Fursenko, A. A ; Bolʹshakov, V. M ; Pleshkov, V. N ; Jefferson, Thomas
Leningrad. "Nauka," Leningradskoe otd-nie. 1990. 314 p.

Avtobiografii͡a: Bunt Stenʹki Razina
Kostomarov, N. I ; Pinchuk, I͡U. A
Kiev. Nauk. dumka. 1992. 511 p.

Avtobiografii͡a
Orlova-Savina, P. I ; Preobrazhenskai͡a, I. S
Moskva. Khudozh. lit-ra. 1994. 413 p.

Avtobiografii͡a
Popoff, Kyrille
Sofii͡a. Universitetsko izd-vo "Sv. Kliment Okhridski". 1993. 201 p.

Avtobiografii͡a: (Neizdannye materialy.)
Smirnova-Rosset, A. O ; Krestova-Golubt͡sova, Li͡udmila Vasilʹevna
Moskva. Mir. 1931. 364 p.

Avtobiografii͡a
Yevtushenko, Yevgeny Aleksandrovich
London. Flegon Press. 1964. 144 p.

Avto-bio-grafii͡a: k voprosu o metode
Podoroga, V. A
Moskva. Logos. 2001. 433 p.

Avtobiografiiı̐aı̐Ł: (Neizdannye materialy.)
Smirnova-Rosset, A. O ; Krestova-Golubtı̐sı̐Łova, Liı̐uı̐Łdmila Vasil£evna
Moskva. Mir. 1931. 364 p.

Avtobiografii͡a, izbrannye stikhotvorenii͡a
De Gabriak, Cherubina
Moskva. "Molodai͡a gvardii͡a". 1989. 120 p.

Avtobiografii͡a i zhitie v drevnerusskoĭ literature: zhitii͡a Filippa Irapskogo, Gerasima Boldinskogo, Martirii͡a Zelenet͡skogo, Skazanie Eleazara ob Anzerskom skite : issledovanie i teksty
Krushelʹnit͡skai͡a, E. V
Sankt-Peterburg. Nauka. 1996. 365 p.

Avtobiografii͡a prefekta: proshloe i nastoi͡ashchee odnogo cheloveka
Bri͡achikhin, A. M
Moskva. ZAO SP "Kontakt RL". 1999. 199 p.

Avtobiografii͡a sovetskogo antisovetskogo filosofa
Avakov, Aleksandr V
Ekaterinburg. Izd-vo "Viktor". c1994. 135 p.

Avtobiografii, At. Ivanov, R. Il. Blŭskov, I͡U. Nenov
Ivanov, Atanas ; Blŭskov, Raĭcho Iliev ; Nenov, I͡Urdan ; Zhechev, Nikolaĭ
Sofii͡a. OF. 1979. 182 p., [4] leaves of plates.

Avtobiografii͡a v 5 punktakh: virshi i kommentarii
Manevich, Alekseĭ
Moskva. OMB. 1994. 158 p.

Avtobiografii͡a veka: sbornik stateĭ
Braĭnina, B
Moskva. Sovetskiĭ pisatilʹ. 1961. 341 p.

Avtobiografii Nekrasova
Smirnov, S. V
Novgorod. Izd-vo "Kirillit͡sa". 1998. 210 p.

Avtobiografija
Petan, Žarko
<Ljubljana. "Mladinska knjiga,". 1972>. 77, [1] p.

Avtobiografija
Pŭrlichev, Grigor St ; Dimitrovski, Todor
Skopje. Makedonska kniga. 1974. 130 p.

Avtobiografija: [na sovremen makedonski jazik]
Pŭrlichev, Grigor St
Skopje. Detska radost. 1995. 158 p.

Avtobiografizŭm i tvorchestvo
Grigorova, Li͡udmila
Sofii͡a. Nar. mladezh. 1986. 202 p.

Avtobiograpʻia propʻilši
Tʻabukašvili, Rezo
Tʻbilisi. Gamomcʻemloba Saari. 1999. 175 p.

Avtobiograpʻiuli da memuaruli motʻxribebu
Bostoġanašvili, Givi
Tʻbilisi. Sakʻartʻvelos tekʻnikuri universitetis mceraltʻa asocʻiacʻia. 1999-. v. <1 >.

Avtobiograpiuli metismetad avtobiograpiuli
Gelasvili, Naira
Tbilisi. "Kavkasiuri saxli". 1999. 379 p.

Avtobiohrafii͡a: 50 lit na storoni ukraïnsʹkoï kulʹtury
Bagaleĭ, Dmitriĭ Ivanovich ; I͡Areshchenko, A. P
Kharkiv. "Prapor". 2003. 188 p.

Avtobiohrafii͡a
Hontar, Ivan
Toronto. I. Hontar. c1994. viii, 196 p.

Avtobiohrafii͡a = Autobiography
Hrushevsʹkyĭ, Mykhaĭlo
Toronto. Ukrainian Canadian University. 1965. 16 p.

Avtobiohrafii͡a Mykhaĭla Hrushevsʹkoho z 1906 i 1926 rokiv i͡ak dz͡herelo do vyvchenni͡a ĭoho z͡hytti͡a i tvorchosty
Wynar, Lubomyr Roman ; Hrushevsʹkyĭ, Mykhaĭlo
Nʹi͡u-Ĭork. Ukr. istorychne t-vo. 1974. 36 p.

Avtobus dalʹnego sledovanii͡a: Odnoaktnye dramy i komedii
Kulik, Arnolʹd
Moskva. "Sov. pisatelʹ,". 1972. 215 p.

Avtobusna postaja
Pečnik, Franc
Maribor. Obzorja. 1976. 126 p.

Avtobus v marte: Stikhi
Smirnov, Lev Vasilévich
[Moskva. "Mol. grardii͡a,". 1973]. 96 p. with port.

Avtobusy, roga i seks po prinuzhdeniiı̐uı̐Ł
Nasretdinov, Aleksei
Moskva. Vagrius Pliı̐uı̐Łs. 2006. 430 p.

Avtocestni odsek Vransko-Trojane: 1996-2002
Celje. Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji. [2002]. 136 p.

Avto de la Fe celebrado en Madrid este año de M DC XXXII
Madrid. F. Martínez. 1632. 1 v. (unpaged).

Avtodorogi Kubani--arterii iı̐uı̐Łga Rossii
Petrusenko, A. S ; Iı̐Aı̐Łkovlev, V. I ; Iı̐Aı̐Łkovleva, V. I
Krasnodar. "Severnyi Kavkaz". 1997. 291 p.

Avtodorogi Kubani--arterii i͡uga Rossii
Petrusenko, A. S ; I͡Akovlev, V. I ; I͡Akovleva, V. I
Krasnodar. "Severnyĭ Kavkaz". 1997. 291 p.

Avtodorozhnye mosty: proezzhai͡a chastʹ
Livshit͡s, I͡Akov Davidovich ; Vinogradskiĭ, Dmitriĭ I͡Urʹevich ; Rudenko, I͡Uriĭ Dmitrievich
Kiev. "Budivelʹnyk,". 1980. 159 p.

Avtoėlektronnai͡a ėmissii͡a
Elinson, Mordukh Ilʹich ; Vasilʹev, Gennadiĭ Fedorovich
Moskva. Gos. izd-vo fiziko-matematicheskoĭ lit-ry. 1958. 272 p.

Avtoėmissionnye i vzryvnye prot͡sessy v gazovom razri͡ade
Korolev, I͡U. D
Novosibirsk. Izd-vo "Nauka," Sibirskoe otd-nie. 1982. 252 p.

Avtogarazh sel'skokhozi͡aĭstvennogo predprii͡atii͡a
Varukha, P. F ; Nazarenko, A. K ; Timchenko, R. V
Krasnodar. Krasnodarskoe knizhnoe izd-vo. 1974. 47 p.

Avtogeneratory v radiotekhnike
Dvornikov, A. A ; Utkin, German Mikhaĭlovich
Moskva. "Radio i svi͡azʹ". 1991. 221 p.

Avtogennye prot͡sessy v t͡svetnoĭ metallurgii
Mechev, V. V
Moskva. "Metallurgii͡a". 1991. 412, [2] p.

Avtograd: Iz biogr. komsomola 70-kh gg. [Kniga-alʹbom]
Koposov, Gennadiĭ Viktorovich ; Sherstennikov, Lev Nikolaevich
Moskva. "Mol. gvardii͡a,". 1974. [207] p. with illus.

Avtograf: vosʹmai͡a kniga stikhov
Chinnov, Igorʹ
Holyoke, Mass. New England Pub. Co. 1984. 102 p.

Avtograf
I͡Arkova, Margarita
Sankt-Peterburg. Izdatelʹsko-poligr. kompleks "Vesti". 1994. 69 p.

Avtograf: roman
Korshunov, Mikhail
Moskva. Sov. pisatelʹ. 1985. 239 p.

Avtograf
Nikolov, Ĭoto
Pleven. Ĭ. Nikolov. 1992. 39 p.

Avtograf dli͡a budushchego
Komarov, Viktor Dmitrievich
Alma-Ata. Kazakhstan. 1988. 205 p.

Avtografi: portretni skit͡si i eti͡udi
Molkhov, I͡Ako
Sofii͡a. Bŭlgarski pisatel. 1983. 237 p.

Avtograf korabli͡a: stikhi
Ryvlin, Arkadiĭ
Kiev. Rad. pisʹmennik. 1974. 174 p., [1] leaf of plates.

Avtograf na pami͡atʹ: Lit. portr. i dokum. rasskazy
Mat͡skevich, Oleg
Alma-Ata. Zhazushy. 1979. 266 p.

Avtograf Pushkina
Sobolev, A. L
Moskva. Izd. P.A. Druzhinina. 1998. 83 p.

Avtograf sudʹby
Volobueva, Irina ; Filatov, Aleksandr
Moskva. Moskovskiĭ rabochiĭ. 1995. 159 p.

Avtograf v nebe
Popovich, Marina Lavrentʹevna
Moskva. "Sov. Rossii͡a". 1988. 316 p., [33] p. of plates.

Avtografy: kulʹtura i iskusstvo Samarskoĭ oblasti
Khumarʹi͡an, S. G ; Pleshanova, Li͡ubovʹ
Samara. Redakt͡sionno-izdatelʹskai͡a firma "Nika". 1998. 277 p.

Avtografy A.S. Pushkina: reprodukt͡sii
Meĭlakh, B. S
[Leningrad. Izd-vo Akademii nauk SSSR, Leningradskoe otd-nie. 1962]. 1 portfolio.

Avtografy iz starogo al£boma: al£bom avtografov poetov Serebriı̐aı̐Łnogo veka Bronislavy Runt (1885-1983) iz kollektı̐sı̐Łii Gosudarstvennogo muzeiı̐aı̐Ł V.V. Maiı̐aı̐Łkovskogo
Nemirova, M. A
Moskva. Trovant. 2006. 96 p.

Avtografy nad mori͡ami trëkh okeanov: zapiski morskogo lëtchika
Minakov, V
Sankt-Peterburg. Politekhnika izd-vo. 1998. 420 p.

Avtografy na knigakh
Gleĭzer, M. M
Sankt-Peterburg. Martynov. 1995. 54 p.

Avtografy na utrennem snegu: stikhotvorenii͡a
Abrashin, Valentin
Leningrad. LIO "Redaktor". 1991. 143 p.

Avtografy Petra Velikogo: katalog
Efimov, S. V
Sankt-Peterburg. BLIT͡S. 1995. 132 p.

Avtografy poėtov serebri͡anogo veka: darstvennye nadpisi na knigakh
Avetisova, T. V
Moskva. "Kniga". 1995. 493 p.

Avtografy sovetskikh poėtov iz kollekt͡sii A.K. Tarasenkova: katalog
Tarasenkov, Anatoliĭ ; I͡At͡sunok, E. I ; Geller, M. M ; Ishkova, S. S
Moskva. Gos. biblioteka SSSR im. V.I. Lenina. 1981. 77 p., [15] p. of plates.

Avtografy sovremennikov Pushkina na knigakh iz sobranii͡a Gosudarstvennogo muzei͡a A.S. Pushkina: annotirovannyĭ katalog
Asnina, O. V ; Grechikhova, I͡U. I͡U ; Tikhomirova, S. N
Moskva. "Kniga". 1988. 269 p.