Cum grano salis: udvalgte foredrag og artikler 1945-1980
Jensen, Povl Johannes
[Odense]. Odense universitetsforlag. 1981. 208 p.

Cum gratia et privilegio: programmi editoriali e politica pontificia, Roma, 1487-1527
Blasio, Maria Grazia
Roma. [s.n.]. 1988. 107 p.

Cum gravity: living with gravity
Martin, Robert Manatt
San Marino, Calif. Essential Pub. Co. c1975. vii, 129 p.

Cùmhnantan
MacGill-Eain, Tormod
Glaschu. Clò Loch Abair. 1996. 127 p.

Cụm hoa tình yêu: tuyẻ̂n tập thơ
Sacramento, CA. Hội nhà thơ tài tử Việt Nam. 1995-<1997>. v. <1-3 >.

Cumhurbaşkanı-Hükûmet çatışması: Cumhurbaşkanı kararnameleri imzalamayı reddedebilir mi?
Gözler, Kemal
Bursa [Turkey]. Ekin Kitabevi Yayınları. 2000. 80 p.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in millı̂ eğitime ait direktifleri ve sözleri
Evren, Kenan
[Ankara]. Millı̂ Eğitim Bakanlığı. 1983. 55 p.

Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş'tan Kıbrıs Türk gençliğine sesleniş
Denktaş, Rauf R
[Cyprus?]. Yorum Yayıncılık Ltd. 1994. 1 v. (unpaged).

Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'in Çukurova Üniversitesinde yaptıkları konuşma, 8 Ocak 1987
Evren, Kenan
[Ankara]. Türk Tarih Kurumu Basımevi. [1987]. 19 p.

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'e yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler tarafından verilen çeşitli paye ve unvanlar
Demirel, Süleyman
[Ankara]. Başbakanlık Basımevi. [2000]. 272 p.

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 1993-1999 yılları arasında verdikleri mülâkatlar
Demirel, Süleyman
[Ankara]. Başbakanlık Basımevi. [2000?]. xv, 1126 p.

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in yabancı basına verdikleri mülâkatlar
Demirel, Süleyman
[Ankara]. Başbakanlık Basımevi. [2000?]. xx, 700 p.

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in yıllık basın toplantıları (1993-1999)
Demirel, Süleyman
[Ankara]. Başbakanlık Basımevi. [2000?]. iii, 922 p.

Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal, Başbakan Sayın Süleyman Demirel, M.E. Bakanı Sayın Köksal Toptan, M.Ü. öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Ayla Oktay görüşleriyle eğitimde yeni arayışlar
Ülgen, M. Nazif
Yakacık, İstanbul. Yeni Ufuklar İlköğretim Okulu. 1992. 184 p.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nca hazırlanan inceleme-araştırma ve denetleme rapor özetleri: 1993-1999
Ankara. Başbakanlık Basımevi. 2000. vi, 367 p.

Cumhurbaşkanlarıʼnın T. Büyük Millet Meclisini açış nutukları
Öztürk, Kâzım
İstanbul. [Ak Yayınları]. 1969. xiv, 734 p.

Cumhurbasʹkanl♯łg♯ł Devlet Denetleme Kurulu'nca haz♯łrlanan inceleme-arasʹt♯łrma ve denetleme rapor o˜zetleri: 1993-1999
Ankara. Basʹbakanl♯łk Bas♯łmevi. 2000. vi, 367 p.

Cumhurbasʹkanl♯łg♯ł secʹimlerinde Ordunun olagand♯łsʹ♯ł rolu˜: Tu˜rkiye o˜rnegi
O˜zdemir, Hikmet
Mecidiyeko˜y, Istanbul. Iz Yay♯łnc♯łl♯łk. 1994. 463 p.

Cumhurbasʹkan♯łm♯łz Say♯łn Su˜leyman Demirel'in himayelerinde I. Edirne Saray♯ł Sempozyumu bildirileri: 25-27 Kas♯łm 1995, Edirne
Bilar, Ender
Edirne. Trakya U˜niversitesi Rektorlu˜gu˜. 1999. 375 p.

Cumhurbasʹkan♯ł Say♯łn Su˜leyman Demirel'in cʹesʹitli toplant♯łlarda yapt♯łg♯ł konusʹmalar
Demirel, Su˜leyman
[Ankara]. Basʹbakanl♯łk Bas♯łmevi. [2000]. 3 v.

Cumhuriyet, 1924-1974
İstanbul. Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik. 1974. 510 p.

[Cumhuriyet ansiklopedisi: haftalık, renkli, büyük, genel kültür dergisi
Arkın, Ramazan Gökalp
İstanbul. Arkın Kitabevi. 1971-1972]. v.

Cumhuriyet aydınlanmasında öncü kadınlarımız
Ergun, Perihan
İstanbul. Tekin Yayınevi. 1997. 318 p.

Cumhuriyet bayrağı altında: yaşam-öykümde devrim
Kansu, Ceyhun Atuf
İstanbul. Varlık Yayınevi. 1973. 284 p.

Cumhuriyet bebeleri
Sav, Ergun
Yenişehir, Ankara. Bilgi Yayınevi. 1998. 115 p.

Cumhuriyet çocukları
Kalafatoğlu, H. Tahsin
Ankara. Ulus Basımevi. 1948. 68 p.

Cumhuriyet, demokrasi ve kimlik
Bilgin, Nuri
Cağaloğlu, İstanbul. Bağlam. 1997. 538 p.

Cumhuriyet devri hikâye ve romanı: ders notları
Okay, M. Orhan
Erzurum [Turkey]. Atatürk Üniversitesi. 1992. 66 p.

Cumhuriyet devrinde din eğitimi, din müesseseleri, ve din âlimleri
Ertan, Veli ; Küçük, Hasan
İstanbul. TÜRDAV Basım, Yayım Ltd. Şti. 1976. 176 p.

Cumhuriyet devrinde siyasî cinayetler
Kandemir, Feridun
İstanbul. Ekicigil Matbaası. 1955. 125 p.

Cumhuriyet devrinde suiistimaller, Divani Âliler, Meclis tahkikatı: hükümetler içinde ahlâk için mücadele
Kutay, Cemal
İstanbul. [s.n.]. 1956. 94 p.

Cumhuriyet devrinde yayınlanan İslâmi eserler bibliyografyası, 1923-1973
Őztürk, Osman ; Topaloğlu, Bekir
[Ankara. Diyanet İşleri Başkanlıği]. 1975. vii, 171 p.

Cumhuriyet devri Türk romanında Beyoğlu
Çoruk, Ali Şükrü
Cağaloğlu, İst. [i.e. İstanbul]. Kitabevi. 1995. 413 p.

Cumhuriyet devri Türk şiiri
Kaplan, Mehmet
İstanbul. Dergâh Yayınları. 1975. 624 p.

Cumhuriyet devri Türk şiiri
Kaplan, Mehmet
İstanbul. Millı̂ Eğitim Basımevi : [dağıtım yeri], Devlet Kitapları. 1973. viii, 564 p.

Cumhuriyet donanmas♯ł, 1923-2000
Gu˜rdeniz, Cem ; Yu˜celisʹ, Erdogan
[Istanbul?. Tu˜rk Deniz Kuvvetleri]. 2000. 201 p.

Cumhuriyet donanması, 1923-2000
Gürdeniz, Cem ; Yüceliş, Erdoğan
[İstanbul?. Türk Deniz Kuvvetleri]. 2000. 201 p.

Cumhuriyet do˜nemi (1923-1938), Atatu˜rk'u˜n sanat politikas♯ł
Erbay, Fethiye ; Erbay, Mutlu
Istanbul. Bogazicʹi U˜niversitesi. 2006. xi, 244 p., [18] p. of plates.

Cumhuriyet do˜nemi az♯łnl♯łk politikalar♯ł baglam♯łnda: 6-7 Eylu˜l olaylar♯ł
Gu˜ven, Dilek ; Sʹahin, Bahar
Besʹiktasʹ, Istanbul. Tarih Vakf♯ł. c2005. 215 p.

Cumhuriyet do˜nemi denemeler secʹkisi
Yagc♯ł, O˜ner
Ankara. T.C. Ku˜ltu˜r Bakanl♯łg♯ł. c2002. xv, 464 p.

Cumhuriyet dönemi din-devlet ilişkileri
Ceylan, Hasan Hüseyin
Fatih, İstanbul. Risale. [1989-1990]. 2 v.

Cumhuriyet dönemi din-devlet ilişkileri
Ceylan, Hasan Hüseyin
Kızılay, Ankara. Rehber Yayıncılık. [1991-1992?]. 3 v.

Cumhuriyet dönemi edebiyatı
Oktay, Ahmet
Ankara. Kültür Bakanlığı. c1993-. v. <1 >.

Cumhuriyet dönemi eğitimcileri
Cırıtlı, Hüsnü ; Sorguç, Bahir
Ankara. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu. 1987. 640 p.

Cumhuriyet dönemi iktisadi tarihi
Tezel, Yahya Sezai
Küçükesat, Ankara. Yurt Yayınevi. 1982. 498 p.

Cumhuriyet dönemi Kilisli şairler antolojisi
Şahmaranoğlu, Hasan
Ankara. Kilis Kültür Derneği. 1994. 288 p.

Cumhuriyet do˜nemi ku˜ltu˜r cʹal♯łsʹmalar♯łn♯łn du˜nu˜, bugu˜nu˜, yar♯łn♯ł: bir ku˜ltu˜r politikas♯ł olusʹumu : Tu˜rkiye Cumhuriyeti'nin 80. y♯łl♯łnda
Tan, Nail
Ankara. N. Tan. 2003. 72 p.

Cumhuriyet dönemi Kur'ân tercümeleri: eleştirel bir yaklaşım
Akdemir, Salih
Tandoğan, Ankara. Akid Yayıncılık. 1989. 192 p.

Cumhuriyet Döneminde Astronomi Çalışmaları Sempozyumu: 26 Aralık 1983, Boğaziçi Üniversitesi
[İstanbul. Boğaziçi Üniversitesi. 1984?]. 36 p.

Cumhuriyet döneminde bibliyografyaların bibliografyası
Başbuğoğlu, Filiz
[Ankara]. Bașbakanlık Kültür Musteșarlığı. 1973. xiv, 416 p.

Cumhuriyet döneminde bir devlet adamı: Mustafa Necati
Eski, Mustafa
Ankara. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. 1999. viii, 208 p.

Cumhuriyet döneminde demiryolları, 1923-1950
Yıldırım, İsmail
Ankara. Atatürk Araştırma Merkezi. 2001. xii, 220 p.

Cumhuriyet döneminde din eğitimi öğretmeni yetiştirme ve istihdamı, 1923-1998
Aydın, M. Şevki
Kayseri. İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı. 2000. 255 p.

Cumhuriyet döneminde Doğu Anadolu'ya yapılan kamu harcamaları, 1946-1960
Aşgın, Sait
Ankara. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. 2000. xxi, 282 p.

Cumhuriyet Döneminde eğitim
İstanbul. Millı̂ Eğitim Basımevi. 1983. 678 p.

Cumhuriyet döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi
Macar, Elçin
Cağaloğlu, İstanbul. İletişim. 2003. 357 p.

Cumhuriyet döneminde resim-edebiyat ilişkisi
Buğra, Hatice Bilen
Beyoğlu, İstanbul. Ötüken. 2000. 168 p.

Cumhuriyet döneminde sınıflaşma süreci ve halkçı sol
Erüreten, Bahir Mazhar
Bostancı, İstanbul. B. M. Erüreten. 1996. vii, 167 p.

Cumhuriyet do˜neminde sansu˜r, 1923-1973
Y♯łlmaz, Mustafa ; Doganer, Yasemin
Ankara. Siyasal Kitabevi. 2007. ix, 277 p.

Cumhuriyet döneminde Türk dili
Korkmaz, Zeynep
Ankara. [Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi]. 1974. 129 p.

Cumhuriyet döneminde Türkiye'de bilim: sosyal bilimler
Kavaklıdere, Ankara. Türkiye Bilimler Akademisi. 1997. vi, 238 p.

Cumhuriyet döneminde Türkiye'deki yerel basının gelişmesi: yüksek lisans tezi
Girgin, Atilla ; Vuran, Ateş
İstanbul. T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Genel Gazetecilik Bilim Dalı. 1997. xi, 63 p.

Cumhuriyet döneminde Türkiye'de öğretim ve araştırma alanı olarak felsefe: seçilmiş metinlerle
Çotuksöken, Betül
Ankara. Türkiye Felsefe Kurumu. 2001. ix, 574 p.

Cumhuriyet döneminde Türk konut mimarlığında yapısal biçimsel değişmeler ve etmenleri: doktora tezi
Tarım, Bülent
[İstanbul]. Yıldız Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi. [1983]. vi, 110, ix leaves.

Cumhuriyet döneminde Türk mizahı: "düzyazı."
Nesin, Aziz
[İstanbul]. Akbaba Yayınları. [1973]. 480 p.

Cumhuriyet döneminde Türk Yahudi basını ve Türk Yahudilerinin yayınları
Teşvikiye, İstanbul. Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın. 1998. 66 p.

Cumhuriyet döneminde yabancı mimarlar sorunu: 1920'lerden 1950'lere
Tümer, Gürhan
İzmir. Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları. 1998. 119 p.

Cumhuriyet do˜neminde yabanc♯ł mimarlar sorunu: 1920'lerden 1950'lere
Tu˜mer, Gu˜rhan
Izmir. Mimarlar Odas♯ł Izmir Sʹubesi Yay♯łnlar♯ł. 1998. 119 p.

Cumhuriyet dönemi öğretmen örgütlenmesi ve hukuki dayanakları, 1923-1980
Orhan, Ahmet
İstanbul. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. 2001. 128 p.

Cumhuriyet dönemi ormancılığımızda 3116 sayılı Orman Yasası ve sonrası
[Ankara]. Türkiye Ormancılar Derneği. [1987]. 165 p.

Cumhuriyet dönemi Türk balesi
Deleon, Jak
İstanbul. Boğaziçi Üniversitesi. 1990. 260 p.

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı
Enginün, İnci
Çemberlitaş, İstanbul. Dergâh Yayınları. 2001. 456 p.

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı antolojisi
Akay, Sadiye
İstanbul. Bateş Yayınları. 1973. 447 p.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Sempozyumu: 20-21-22 Kasım 1998
Atabaş, Hüseyin ; Şimşek, A ; Dirlikyapan, Devrim
Demirtepe, Ankara. Edebiyatçılar Derneği. 1998. 394 p.

Cumhuriyet dönemi Türk halk işlemeciliği desen ve terminolojisinden örnekler
Barışta, Örcün
[Ankara. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 1984]. iii, 136 p.

Cumhuriyet dönemi Türk haritacılık tarihi: ilk on yıl
Ülkekul, Cevat
İstanbul. Dönence. 1998. 352 p.

Cumhuriyet dönemi Türk heykeli
Gezer, Hüseyin ; Berk, Nurullah
[Ankara]. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. [1984]. 351 p., [40] p. of plates.

Cumhuriyet dönemi Türkiye ansiklopedisi
Cağaloğlu, İstanbul. İletişim Yayınları. [1985?]-1996. 15 v.

Cumhuriyet dönemi Türkiye ekonomisi, 1923-1978
Yaşa, Memduh
[Istanbul]. Akbank. [1980]. xxiv, 741 p., [1] leaf of plates.

Cumhuriyet dönemi Türkiye tiyatro bibliyografyası
Borcaklı, Ahmet ; Koçer, Gülter
Ankara. Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı. 1973. xix, 783 p., [21] leaves of plates.

Cumhuriyet dönemi Türk kâğıt paraları (1923-1984) =: Republic period Turkish banknotes (1923-1984)
Kaynar, Bünyamin ; Topşahin, Sabahattin
Kadıköy, İstanbul. Kadıköy Nümismatik. [1994]. 112 p.

Cumhuriyet dönemi Türk karikatürü: (1923-1983)
Balcıoğlu, Semih ; Balcıoğlu, Semih
Ankara. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. [1983]. 400 p.

Cumhuriyet dönemi Türk mimarlığı, 1923-1983
Sözen, Metin
[Ankara]. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. [1984]. 378 p.

Cumhuriyet do˜nemi Tu˜rk mimarl♯łg♯ł, 1923-1983
So˜zen, Metin
[Ankara]. Tu˜rkiye Isʹ Bankas♯ł Ku˜ltu˜r Yay♯łnlar♯ł. [1984]. 378 p.

Cumhuriyet dönemi Türk mizahı ve hicvi, 1923-1983
Öngören, Ferit ; Balcıoğlu, Semih
Ankara. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 1983. 319 p.

Cumhuriyet dönemi Türk resmi
Berk, Nurullah ; Özsezgin, Kaya
Ankara. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 1983. 129 p., [70] p. of plates.

Cumhuriyet dönemi Türk romanında köy
Kaplan, Ramazan
Kızılay, Ankara. Akçağ. 1997. 608 p.

Cumhuriyet dönemi Türk şiiri (1923-1983)
Ural, Orhan
[Ankara]. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. [1984]. 368 p.

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde bilinen ve bilinmeyen şaheserler antolojisi
Umran, Sedat
İstanbul. İşaret Yayınları. 1994. 220 p.

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Garip hareketi
Sazyek, Hakan
[Ankara]. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 1996. xiv, 384 p.

Cumhuriyet do˜nemi Tu˜rk sʹiirinde o˜lu˜m: 1920-1950
Cʹonoglu, Salim
K♯łz♯łlay, Ankara. Akcʹag. 2007. 286 p.

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde rubaı̂
Çetin, Nurullah
Kızılay, Ankara. Hece Yayınları. 2004. 192 p.

Cumhuriyet do˜nemi Tu˜rk sʹiirinde rubai
Cʹetin, Nurullah
K♯łz♯łlay, Ankara. Hece Yay♯łnlar♯ł. 2004. 192 p.

Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu, 1923-1983
And, Metin ; And, Metin
[Ankara]. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 1983. 699 p.

Cumhuriyet dönemi yeni bir nesil yetiştirme çalışmaları: 1923-1950
Özodaşık, Mustafa
Konya [Turkey]. Çizgi. 1999. 291 p.

Cumhuriyet do˜nemi yeni bir nesil yetisʹtirme cʹal♯łsʹmalar♯ł: 1923-1950
O˜zodasʹ♯łk, Mustafa
Konya [Turkey]. Cʹizgi. 1999. 291 p.

Cumhuriyet'e devreden du˜sʹu˜nce miras♯ł: Tanzimat ve Mesʹrutiyet'in birikimi
Belge, Murat
Cagaloglu, Istanbul. Iletisʹim. 2001-. v <1 >.

Cumhuriyet'e devreden düşünce mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet'in birikimi
Belge, Murat
Cağaloğlu, İstanbul. İletişim. 2001-. v <1 >.

Cumhuriyete giden yol: (1919'dan 1923'e)
Dilipak, Abdurrahman
Cağaloğlu, İstanbul. Beyan Yayınları. 1989. 339 p.

Cumhuriyete girerken ekonomi: Osmanlı son dönem ekonomisi
Sevimay, Hayri R
İstanbul. Kazancı. 1995. xi, 413 p.

Cumhuriyet gençliği ve sorunları
Köknel, Özcan
[Istanbul]. Cem Yayınevi. [1981]. 240 p.

Cumhuriyet Halk Fırkası'nın programı (1931) ve Kürt sorunu
Beşikçi, İsmail
Cağaloğlu, İstanbul. Belge Yayınları. 1991. 151 p.

Cumhuriyet Halk Partisi, 1923-1946
Gülcan, Yılmaz
Cağaloğlu, İstanbul. Alfa. 2001. viii, 447 p.

Cumhuriyet Halk Partisi ve demokratik sol: CHPʼnin yeni programı, CHPʼnin sol anlayışı, demokratik solda ekonomik örgütlenme
Coşkun, Alev
[İstanbul]. Tekin Yayınevi. 1978. 173 p.

Cumhuriyet'i cʹok sevmisʹtim: Cumhuriyet Gazetesi'ndeki "icʹ savasʹ"♯łn perde arkas♯ł
Cemal, Hasan
Gu˜nesʹli, Istanbul. Dogan Kitap. 2005. 588 p.

Cümhuriyet idarecileri, 1946
Veznedaroğlu, Muhterem Vefa
[S.l. s.n. 1946]. 259 p.

Cumhuriyet ideolojisinin Naksʹibendilik tasavvuru: Sʹerif Mardin o˜rnegi
Sʹeker, Fatih M
Sultanahmet, Istanbul. Dergah Yay♯łnlar♯ł. 2007. 256 p.

Cumhuriyet ideolojisi ve Fuat Köprülü
Berktay, Halil
Cağaloğlu, İstanbul. Kaynak Yayınları. 1983. 109 p.

Cumhuriyeti kuran Masonlar
Avsʹar, Emre
Taksim, Istanbul. Nokta Kitap. 2007. 187 p.

Cumhuriyetimizin 75. yılında Türkiye'de kadının durumu
Ankara. T.C. Başbakanlık, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü. 1998. ix, iv, 146 p.

Cumhuriyetimizin 75. y♯łl♯łnda ormanc♯łl♯łg♯łm♯łz
Aslankara, M. Sad♯łk
Ankara. Orman Baskanl♯łg♯ł Yay♯łn Dairesi Basʹkanl♯łg♯ł. 2000. 408 p.

Cumhuriyetimizin 81. y♯łl♯łna armagan
Sʹahin, Enis
Adapazar♯ł, Sakarya [Turkey]. T.C. Sakarya U˜niversitesi, Atatu˜rk Ilkeleri ve Ink♯łlap Tarihi Arasʹt♯łrma ve Uygulama Merkezi Mu˜du˜rlu˜gu˜. 2004. x, 332 p.

Cumhuriyetimizin basʹlang♯łcʹ y♯łllar♯łndaki denizciligimize ilisʹkin bir inceleme, 1923-1930
Hergu˜ner, Mustafa
Istanbul. Istanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bo˜lgeleri Deniz Ticaret Odas♯ł. 2002. viii, 200 p.

Cumhuriyet'in 50nci Yılında Türkiye'de Sanayileşme ve Sorunları Semineri, Ankara, 28-31 Ocak 1974
Ankara. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Enstitüsü. 1975. xx, 1074 p., [1] leaf of plates.

Cumhuriyetin 50. yılına armağan
İstanbul. Edebiyat Fakültesi. 1973. viii, 432 p., [18] leaves of plates.

Cumhuriyetin 50. yılında İstanbul Üniversitesi, 1973
[Istanbul]. İstanbul Üniversitesi. [1973]. viii, 581 p.

Cumhuriyetin 50. yılında karayollarımız
Babür, Mustafa
Ankara. Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü. 1973. iii, 391 p., [16] leaves of plates.

Cumhuriyetin 50. yılında köylerimiz
Ankara. Bakanlık. 1973. v, 125 p.

Cumhuriyetin 50. yılında millı̂ eğitimimiz
Karamuk, Ziya
İstanbul. Millı̂ Eğitim Basımevi : dağıtım yeri Devlet Kitapları Müdürlüğü. 1973. 230 p., [8] leaves of plates.

Cumhuriyetin 50. yılında rakam ve grafiklerle millı̂ eğitimimiz
İstanbul. Millı̂ Eğitim Basımevi : [dağıtım yeri], Devlet Kitapları. 1973. lxxi, 280 p.

Cumhuriyetin 50. yılında şeker sanayimiz
Üçok, Orhan
Ankara. Türkiye Şeker Fabrikası. 1973. 110 p., [15] leaves of plates (3 fold.).

Cumhuriyetʼin 50. yılında Türkiyeʼde taşıtlar ve şoförler
Ankara. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yayınları. 1973. 195 p., [4] leaves of plates.

Cumhuriyetin 50. yılında Türkiyenin manzarası
Kısakürek, Necip Fâ ıl
[İstanbul]. Büyük Doğu. 1973. 144 p.

Cumhuriyetin 50. yılında Türk kadını
Savcı, Kemal
Ankara. 1973. 239 p.

Cumhuriyetin 50. yılında Türk Tarih Kurumu
İğdemir, Uluğ
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1973. viii, 154, xlviii p., [1] leaf of plates.

Cumhuriyet in 50. yıldönümünü anma kitabı
[Ankara. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi]. 1974. 611 p., [1] leaf of plates.

Cumhuriyet'in 50. y♯łldo˜nu˜mu˜nu˜ anma kitab♯ł
[Ankara. Ankara U˜niversitesi Dil ve Tarih-Cografya Faku˜ltesi]. 1974. 611 p., [1] leaf of plates.

Cumhuriyetin 50. y♯łl♯łnda Tu˜rkiyenin manzaras♯ł
K♯łsaku˜rek, Necip Faz♯łl
[Istanbul]. Bu˜yu˜k Dogu. 1973. 144 p.