Cuvîntare la Consfătuirea de lucru de la Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 17 mai 1979
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1979. 30 p.

Cuvîntare la Consfătuirea de lucru de la Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 23 septembrie 1977
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1977. 46 p.

Cuvîntare la Consfătuirea de lucru de la Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 28 decembrie 1976
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1977. 36 p.

Cuvîntare la Consfătuirea de lucru de la Comitetul Central al Partidului Comunist Român, cu activul din domeniul geologiei, 31 octombrie 1980
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1980. 20 p.

Cuvîntare la Consfătuirea de lucru de la Comitetul Central al Partidului Comunist Român din 5-7 septembrie 1979
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1979. 63 p.

Cuvîntare la Consfătuirea pe țară a oamenilor muncii din comerțul socialist, 28 iunie 1978
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1978. 21 p.

Cuvîntare la Consfătuirea pe țară a unităților de control al oamenilor muncii, 17 februarie 1977
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1977. 30 p.

Cuvîntare la deschiderea Forumului tineretului, 5 Mai 1980
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1980. 30 p.

Cuvîntare la grandioasa adunare populară, consacrată împlinirii a 375 de ani de la prima unire politică a Țărilor Române [înfăptuită de Mihai Viteazul] și sărbătoririi orașului bimilenar, Alba Iulia, 28 mai 1975
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura politică. 1975. 15 p.

Cuvîntare la încheierea lucrărilor Conferinței activului de partid și de stat din domeniile finanțelor, prețurilor și retribuirii muncii, 8 octombrie 1974
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura politică. 1974. 58 p.

Cuvîntare la încheierea lucrărilor plenarei C.C. al P.C.R., 27 octombrie 1977
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1977. 20 p.

Cuvîntare la întîlnirea cu reprezentanți ai clasei muncitoare, 25 noiembrie 1978 ; Cuvîntare la întîlnirea cu reprezentanți ai țărănimii, intelectualității și tineretului, 25 noiembrie 1978 ; Cuvîntare la întîlnirea cu reprezentanți ai armatei și ai Ministerului de Interne, 27 noiembrie 1978
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1978. 46 p.

Cuvîntare la marea adunare populară consacrată zilei de 1 Mai, 30 aprilie 1979
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1979. 30 p.

Cuvîntare la marea adunare populară din București organizată cu prilejul aniversării a 130 de ani de la revoluția burghezo-democratică din 1848 și a 30 de ani de la naționalizarea principalelor mijloace de producție, 10 iunie 1978
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1978. 23 p.

Cuvîntare la marea adunare populară din Capitală: 150 de ani de la mişcarea revoluţionară condus̆a de Tudor Vladimirescu şi festivatatea acordării gradului de ofiţer unei noi promoţii de absolvenţi ai şcolilor militare, 20 august 1971
Ceaușescu, Nicolae ; Vladimirescu, Tudor
Bucureşti. Editura Politică. 1971. 31 p.

Cuvîntare la marea manifestare populară din București consacrată aniversării a 55 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român, 8 mai 1976
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura politică. 1976. 22 p.

Cuvîntare la mitingul cu prilejul deschiderii festive a noului an de învățămînt, 15 septembrie 1976
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura politică. 1976. 15 p.

Cuvîntare la plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 14 aprilie 1976
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura politică. 1976. 22 p.

Cuvîntare la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 1 februarie 1979
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1979. 28 p.

Cuvîntare la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 23 martie 1978
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1978. 29 p.

Cuvîntare la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 2-3 noiembrie 1976
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1976. 29 p.

Cuvîntare la plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 29 iunie 1977
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1977. 28 p.

Cuvîntare la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 29 noiembrie 1978: hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la activitatea delegației Republicii Socialiste România la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, care a avut loc la Moscova
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1978. 29 p.

Cuvîntare la plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 5 iulie 1978
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1978. 22 p.

Cuvîntare la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 14-15 octombrie 1980
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1980. 45 p.

Cuvîntare la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, din 16-17 decembrie 1980
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1980. 28 p.

Cuvîntare la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, din 25 martie 1981
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1981. 20 p.

Cuvîntare la plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României: 28 noiembrie 1973
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura politică. 1973. 88 p.

Cuvîntare la Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, 4-5 iulie 1979
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1979. 30 p.

Cuvîntare la plenara comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, 14 martie 1978
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1978. 30 p.

Cuvîntare la Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, 23 decembrie 1980
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1980. 20 p.

Cuvîntare la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, 20 decembrie 1978
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1978. 21 p.

Cuvîntare la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, 26 aprilie 1978
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1978. 22 p.

Cuvîntare la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, din 19-20 ianuarie 1981
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1981. 31 p.

Cuvîntare la prima Conferință pe țară a secretarilor, comitetelor de partid și președinților consiliilor populare comunale. 23 decembrie 1971
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura politică. 1971. 56 p.

Cuvîntare la ședința activului de bază de comandă și de partid din armată, 16 septembrie 1978
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1978. 15 p.

Cuvîntare la ședința comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, 5 aprilie 1974
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura politică. 1974. 22 p.

Cuvîntare la ședința de constituire a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, 13 octombrie 1977
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1977. 22 p.

Cuvîntare la ședința de lucru pe probleme de agricultură de la Brașov, din 9 ianuarie 1981
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura Politică. 1981. 30 p.

Cuvîntare la şedinţa festivă de deschidere a Congresului al X-lea al Uniunii Tineretului Comunist, a Conferinţei a X-a a Uniunii Asociaţiei Studenţilor Comunişti din România şi a celei de a III-a Conferinţe Naţionale a Organizaţiei Pionierilor, 3 noiembrie 1975
Ceaușescu, Nicolae
Bucureşti. Editura politică. 1975. 37 p.

Cuvîntare la sesiunea jubiliară a Marii Adunări, Naționale consacrată celei de a XXX-a aniversări a României de sub dominația fascistă, 22 august 1974
Ceaușescu, Nicolae
București. Editura politică. 1974. 61 p.

Cuvîntări liturgice
Vasile
Oradea. [s.n.]. 1974. 271 p.

Cuvînt despre Transilvania
Lăncrănjan, Ion
[București]. Editura Sport-Turism. [1982]. 187 p.

Cuvinte către români: zece conferințe și prelegeri
Brătianu, George Ioan ; Toderașcu, Ion
Iași. Editura Universității "Al. I. Cuza". 1996. lxvi, 179 p.

Cuvinte deasupra vămii: [versuri]
Rău, Aurel
București. Editura Eminescu. 1976. 126 p.

Cuvinte de reazem: [versuri]
Șova, Coman
București. Editura Eminescu. 1977. 118 p.

Cuvinte despre românii-americani
Nemoianu, Alexandru T
Cluj-Napoca. Clusium. 1997-<1999>. v. <1, 2 >.

Cuvinte înrudite
Graur, Alexandru
București. Editura Științifică și Enciclopedică. 1980. 155 p.

Cuvinte învinse: [versuri]
Popa, Constantin
Iași. "'Junimea". 1978. 63 p.

Cuvintele au cuvîntul
Bălan, Ion Dodu
Iași. Editura Junimea. 1971. 215 p.

Cuvintele dintre tăceri
Ciornei, Vsevolod
Chișinău. Cartier. 2002. 61 p.

Cuvintele limbii române între corect și incorect
Avram, Mioara
București. Cartier. 2001. 303 p.

Cuvintele unei călătorii: [prin U.R.S.S.]
Bugariu, Voicu
Iasi. "Junimea". 1981. 103 p.

Cuvinte marturisitoare: insemnari de pe cartŒi romanesŒti vechi din JudetŒul Hunedoara
Basarab, Maria
Deva. [Muzeul CivilizatŒiei Dacice sŒi Romane din Deva]. 2001. 273 p.

Cuvinte pentru țară
Michael-Titus, C
Mexico. Ediyura Drum. 1964. 22 p.

Cuvinte potrivite: [versuri]
Arghezi, Tudor
București. "Minerva". 1977. 246 p.

Cuvinte românești
Tohăneanu, G. I
Timișoara. Facla. 1986. 266 p.

Cuvinte românești și romanice: studii de istoria limbii, etimologie, toponimie
Giuglea, George ; Sădeanu, Florența
București. Editura Științifică și Enciclopedică. 1983. 381 p.

Cuvinte romînești: o poveste a vorbelor
Stati, Sorin
București. Editura Științifică. 1964. 205 p.

Cuvinte și mărturii despre Ion Creangă
Furtună, Dumitru ; Macarie, Gheorghe ; Macarie, Manuela
Iași. Editura Junimea. 1990. 168 p.

Cuvînt împreună despre rostirea românească
Noica, Constantin
București. Editura Eminescu. 1987. 326 p.

Cuvînt înainte: poeme
Popescu, Cristian
[Bucharest]. Cartea Românească. 1988. 47 p.

Cuvînt pentru tăcere: Versuri
Matei, Ioan
[București]. "Cartea românească". 1973. 119 p.

Cuvînt, simbol, mit
Evseev, Ivan
Timișoara. Facla. 1983. 213 p.

Cuvintul: studiu gramatical = Le mot : une etude grammaticale = The word : a grammatical approach
Zugun, Petru
IasŒi. Editura UniversitatŒii "Alexandru Ioan Cuza". 2003. 210 p.

Cuvîntul de soldat: povestiri
Aramă, Ion
[București]. Editura militară. 1974. 62 p.

Cuvîntul nostru despre viitor: culegere literară pentru programele formațiilor artistice de amatori dedicate alegerilor de deputați în Marea Adunare Națională și în Consiliile Populare
București. Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Institutul de Cercetări Etnologice și Dialectologice. 1980. 79 p.

Cuvîntul unic: [versuri]
Ioanid, Ștefan
București. "Albatros". 1976. 47 p.

Cuvio e la Valcuvia nella storia
Roncari, Giorgio
Cuvio. Amministrazione comunale di Cuvio, Assessorato alla cultura. [1986]. x, 125 p.

Čuvstvena simfonija
Komunicki, Fedor
Zagreb. [Autorovo izdanje]. 1970. 64, [4] p.