Hik: Hilversums informatie en kommunikatieblad : een onderzoek naar de kommunikatie- en informatiefunktie van een lokaal blad
Duursma, F. A
Amsterdam (Oude Turfmarkt 151. Stichting Instituut voor Perswetenschap). 1976. 100 leaves in various foliations.

Hika bahār, gula hazār: kavitāʼūn
Musāfir, Pahilājrāʼi
Rāʼipūr. Sindhī Sāhitya Prakāshan. 1983. 46 p.

Hika bīmāru g̲h̲azalu
Īshvaru Candiru
Ajmer, Raj. Shailendra Publication. 1985. 96 p.

Hika dhārā, nava lahirūn
Uttam
1961. 112 p.

Hika ḍighī sānti: daʼirīʼa jā kujh panā
Khaṭvāṇī, Krishinu
Ulhāsnagar. Sindhī Ṭāʼims Pablīkeshani. 1989. 119 p.

Hikae chokkoshiki yaita ganpeki no kanơi taishinsei shosaho ni kansuru kisoteki kenkyu
Miyashita, Kenơichiro
Yokosuka-shi. Kokudo Kotsusho Kokudo Gijutsu Seisaku Sogo Kenkyujo. 2007. iv, 39 p.

Hikage no kotoba
Wakimoto, Seiro
Miyazaki. Komyakusha. 1981. 612 p., [1] leaf of plates.

Hi kaho no suri to joho: kansu kaiseki no shiten kara
[Kyoto]. Kyoto Daigaku Suri Kaiseki Kenkyujo. 2007. ii, 174 p.

Hi kahosei no suri to joho: hi senkeisei, hi kakansei to no setten
Murofushi, Toshiaki
Kyoto, Japan. Kyoto Daigaku Suri Kaiseki Kenkyujo. 2008. ii, 175 p.

Hika jara b̤ạ ʼjibhiyūn
Abichandani, Param Anand
[New Delhi]. 1964. 146 p.

Hikajat Andakén Penurat
Robson, S. O
The Hague. Nijhoff. 1969. 147 p.

Hikajat Atjéh: Die Erzählung von d. Abkunft u. d. Jugendjahren d. Sultan Iskandar Muda von Atjeh Sumatra
Penth, Hans
Wiesbaden. Harrassowitz. 1969. 207 p. with map.

Hikajat Babat Tanah Djawa
Thoha Z. K., H. Mohammad
Surabaja. Marfiah. [1961-. v.

Hikajat Bandjar: A study in Malay historiography
Ras, J. J
The Hague. Martinus Nijhoff. 1968. xiii, 655 p.

Hikajat dan dongeng Djawa purba
Kacha, Da
Djakarta. Balai Pustaka. 1964. 155 p.

Hikajat Hang Toeah
Djakarta. Balai Poestaka. 1948. 2 v.

Hikajat Kalilah dan Dimnah
'Abd Allāh ibn al-Mukaffa' ; Djamil, Ismail
Djakarta. Balai Pustaka. 1950. 193 p.

Hikajat lama: disalin dari Grimm's Märchen
Amin, Hasan
Djakarta. Noordhoff-Kolff. <1950- >. v. <2 >.

Hikajat Langlang Boeana
Betawi. Pertjetakan Gouvernement. 1913. 134 p.

Hikajat Malin Deman dengan Puti Bungsu
Perpatih, Dj. M. St
[Bukittinggi. Bajanus. 1965?]. 51 p.

Hikajat Potjut Muhamat: an Achehnese epic
Rukam, Lam ; Drewes, Gerardus Willebrordus Joannes
The Hague. Nijhoff. 1979. x, 286 p.

Hikajat Prang Sabil
Zainuddin, H. M
Medan. Pustaka Iskandar Muda. [1960]. 71 p.

Hikajat prang sabi mendjiwai perang Atjeh lawan Belanda
Hasymy, A
Banda Atjeh. Pustaka Faraby. 1971. 253 p.

Hikajat Robinson Crusoë: sastra Atjèh
Mansoer Leupuëng ; Defoe, Daniel
Djakarta. Teukoe Mansoer Foundation. 1970. [14], 171 p., [4] leaves of plates.

Hikajat si Umbuik Mudo dengan Puti Galang Banjak
Payakumbuh, Ilyas
Bukittinggi, Indonesia. [s.n. 1961?]. 78 p.

Hikajat sjuhada zameuen Nabi
Tibranu
Medan. Amsal, Bhg. Penerbitan. [1959]. 63 p.

Hikajat Tadjul Muluk
Ahmad, Araby
Medan. Amsal Bahagian Penerbitan. [1961?]. 2 v.

Hika kahānī, b̤a kardāra
Uttam
1963. 115 p.

Hikaku bungaku
Abe, Jirō
Tōkyō. Iwanami Shoten. Shōwa 7-8 [1932-1933]. 2 v.

Hikaku bungaku
Tōkyō. Yūseidō. Shōwa 57 [1982]. 3, 314 p.

Hikaku bungaku nenpyo
Tomita, Hitoshi
Tokyo. Nichigai Asoshietsu. 1988. 70 p.

Hikaku bungaku no shiza: ibungakukan no gengo uchu
Antoku, Gunơichi
Fukuoka-shi. Azusa Shoin. 1999. 399 p.

Hikaku bungaku no tenkai: atarashii bungakushi no tame ni
Akase, Masako
Ōsaka-fu Sakai-shi. Momoyama Gakuin Daigaku Sōgō Kenkyūjo. Shōwa 58 [1983]. 260 p.

Hikaku bungaku ronkō
Yasuda, Yasuo
Tōkyō. Gakuyūsha. Shōwa 44-<56 > [1969-<1981 >]. v. <1-3 >.

Hikaku Bunka Kenkyūjo zōsho mokuroku
Tokyo. Tōkyō Joshi Daigaku Hikaku Bunka Kenkyūjo. Shōwa 46 [1971]-<1984 >. v. <1-[8] >.

Hikaku bunka no me: Ō-Bei jānarisuto ni yoru inshoku essei-shū
Tokyo. Santorī. 1982. 251 p. : ill. ; 19 cm.

Hikaku bunmei
Ito, Shuntaro
Tokyo. Tokyo Daigaku Shuppankai. 1985. v, 258 p.

Hikaku chihō jichi: shogaikoku no chihō jichi seido
Yamashita, Shigeru
Tōkyō. Daiichi Hōki. Shōwa 57 [1982]. 14, 396 p.

Hikaku fashizumu kenkyū
Tokyo. Seibundō. 1982. 1, 8, 572, 12 p. ; 22 cm.

Hikaku funo na kachi no meiro: riberaru demokurashi no kenpo riron
Hasebe, Yasuo
Tokyo. Tokyo Daigaku Shuppankai. 2000. x, 174 p.

Hikaku gaiko seisakuron
Hanai, Hitoshi
Tokyo. Gakuyo Shobo. Showa 58 [1983]. xiv, 280 p.

Hikaku gengo
Matsumoto, Shigehiko
Tokyo. Iwanami Shoten. 1934. 30 p. ; 23 cm.

Hikaku goi kenkyu josetsu
Tajima, Ikudo
Tokyo. Kasama Shoin. 1999. iii, 189 p.

Hikaku heiwa no tsuikyu: Matsui Yasuhiro Bengoshi kiju kinen
Matsui, Yasuhiro ; Urata, Kenji
Tokyo. Nihon Hyoronsha. 1999. 350 p.

Hikakuho bunkaron
Kinoshita, Tsuyoshi
Tokyo. Yuhikaku. 1999. vi, 313 p.

Hikakuhō no kadai to tenbō: sanjisshūnen kinen ronbunshū = Comparative law in perspective : collected essays in commemoration of the thirtieth anniversary of the Institute of Comparative Law in Japan
Tōkyō. Nihon Hikakuhō Kenkyūjo. 1982. iv, 190, 118 p.

Hikakuhō to gaikokuhō: Waseda Daigaku Hikakuhō Kenkyūjo sōritsu 20-shūnen kinen kōenshū
Tōkyō. Dō Kenkyūjo, Shōwa 54 [1979]. i, 242 p. ; 21 cm.

Hikaku jichitai undo no riron to jissai
Nishida, Masaru
Tokyo. Orijin Shuppan Senta. 1985. 2, 275 p.

Hikaku kaikeiron: Ajia shokoku no baai
Otaka, Yoshizumi
Tokyo. Hakuto Shobo. Showa 60 [1985]. ix, 261 p.

Hikaku kaikei seidoron: bukka hendo kaikei no seidoka o chushin to site
Morikawa, Yasuo
Tokyo. Dobunkan. Showa 60 [1985]. ix, 308 p.

Hikaku kaishaho kenkyu
Okushima, Takayasu
Tokyo. Seibundo. 1999. xii, 840 p.

Hikaku kakkoku kenpōron
Uesugi, Shinkichi
Tokyo. Yūhikaku. 1906. 4, 256 p. ; 23 cm.

Hikaku keizai hattenron: rekishiteki dōgaku riron no keisei
Saitō, Kinzō
Tōkyō. Tōyō Keizai Shinpōsha. Shōwa 58 [1983]. xiv, 435, 26 p.

Hikaku kenpogaku josetsu
Kobayashi, Shozo
Tokyo. Seibundo. Heisei 11 [1999]. 10, 293, 6 p.

Hikaku kodomogaku: Nihon, Chugoku soshite watakushi
Saito, Akio
Tokyo. Kyoiku Shiryo Shuppankai. 1996. 201 p.

Hikaku kokkairon
Saito, Takao
Tokyo. Keinan Shoin. Meiji 39 [1906]. 6, 7, 294 p.

Hikaku kyoikugaku: ekkyo no ressun = Comparative education : lesson for crossing the border
Umakoshi, Toru
Tokyo. Toshindo. 2007. xiv, 356 p.

Hikaku mirai ni mukete: hankaku undo yonjunenshi
Moritaki, Ichiro
Tokyo. Sekibundo. 1985. 286 p.

Hikaku no goi hikaku no seifu: dainiji hando kosei ni koshite
Miyamoto, Kenji
Tokyo. Shin Nihon Shuppansha. 1986. 357 p.

Hikaku seihin to tasozai seihin no keihatsu fukyu jittai hikaku chosa: hokokusho : Heisei 17-nendo hikaku sangyo kyosoryoku kiban kyoka kiso chosa
[Tokyo]. Nihon Hikaku Sangyo Rengokai. 2006. 93 p.

Hikaku seiji
Saitō, Makoto ; Kawai, Hidekazu ; Momose, Hiroshi
Tōkyō. Ōbunsha. 1981-. v. <1 >.

Hikaku seiji
Sasaki, Toshiro ; Abe, Takematsu
Tokyo. Gendaisha. Showa 60 [1985]. 3, 10, 445, 19 p.

Hikaku seikatsu bunka jiten
Kanayama, Nobuo
Tokyo. Taishukan Shoten. 1977-<1983>. v. <1-5>.

Hikaku shakaishi no shomondai: Ōno Eiji Sensei kanreki kinen ronbunshū
Ōno, Eiji
Tōkyō. Miraisha. 1984. iii, 474 p.

Hikakushi no kokoromi: Nobunaga kara Taiheiyo Senso made
Shinozuka, Yukiko
Tokyo. Akatsuki Shobo. Showa 60 [1985]. 437, [3] p.

Hikaku shinzōgaku
Sawazaki, Hiroshi
Tokyo. Asakura Shoten. 1980. viii, 174 p. : ill. ; 27 cm.

Hikaku shiso bunka ronshu, kanko kankyo kyosei
Zhu, Haodong ; Suzuki, Shinơichi ; Dong, Shiwei
Tokyo. Sanơichi Shobo. 2006. 206 p.

Hikaku shisō joron
Saigusa, Mitsuyoshi
Tokyo. Shunjūsha. 1982. xi, 188, 9 p. ; 20 cm.

Hikaku shiso ronkyu
Tamaki, Koshiro
Tokyo. Kodansha. Showa 60 [1985]. 3, 675 p.

Hikaku sūgakushi: jikōbetsu
Ōya, Shinʼichi
Tōkyō. Fuji Tanki Daigaku Shuppanbu. Shōwa 39 [1964]. v, 224 p.

Hikaku toshi undo: kusa no ne kara kokusai rentai e
Aoyama, Yoshimichi
Tokyo. Eideru Kenkyujo. 1985. 10, 256 p.

Hikaku zaiseigaku
Kobayashi, Ushisaburo
Tokyo. Dobunkan. Meiji 39 [1906]. 2 v.

Ḥikam al-ayyām: yawmīyāt sanah dirāsīyah jāmiʻīyah fī Dimashq, 1959-1960
Kattānī, ʻUmar
Ḥayy al-Laymūn, al-Rabāṭ, al-Mamlakah al-Maghribīyah. al-Hilāl al-ʻArabīyah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1991. 207 p.

Ḥikam wa-aḥkām min al-sīrah al-Nabawīyah
Khayyāṭ, ʻAbd Allāh ʻAbd al-Ghanī
al-Riyāḍ. Dār al-Rifāʻī. 1981. 297, [39] p.

Ḥikam wa-amthāl al-Nawwabah
Badr, Muḥammad Mutawallī
[Khartoum?. s.n.]. 1978. 123, 4 p.

Hika rakuyo
Kato, Shuson
Tokyo. Nagata Shobo. Showa 59 [1984]. 295 p.

Hika rakuyō no kaze: Senʼō kuden--hana, cha, Zen
Takizawa, Seiichirō
Tōkyō. Daigaku Kyōikusha. Showa 57 [1982]. 237 p.

Hika rāti
Vaswani, Thanwardas Lilaram
[Poona. Gangaram Sajandas. 1965]. 4, 100 p.

Hikari: Mokujiroku no yogen no joju o shimesu shojijitsu = Light, book one
Rutherford, J. F ; Akashi, Junzo
Tokyo. Bankoku Seisho Kenkyukai. Showa 8 [1933]. 396 p.

Hikari: Nihon shashinshi no shiho
Iizawa, Kotaro ; Kaneko, Ryuichi
Tokyo. Kokusho Kankokai. 2006. 143 p.

Hikari
Mori, Wataru
Tokyo. Tokyo Daigaku Shuppankai. 1986. vii, 315 p.

Hikari: hikari no motarasu mirai
Tōkyō. Rabonēto. 1983. 285 p.

Hikari bussei handobukku
Shionoya, Shigeo
Tōkyō. Asakura Shoten. 1984. xvii, 671, 18 p.

Hikari bussei sokutei gijutsu
Kōda, Takao ; Kukimoto, Hiroshi
Tōkyō. Tōkyō Daigaku Shuppankai. 1983. viii, 154 p.

Hikari denso shisutemu
Tokyo. Nihon Densetsu Kogyo Kyokai. Showa 59 [1984]. 114 p.

Hikari disuku no himitsu: buru rei disuku (BD), HD-DVD no zenbo ni semaru
Imanaka, Ryoichi
Tokyo. Denpa Shinbunsha. 2005. xii, 322 p.

Hikari erekutoronikusu
Ōkoshi, Takanori
Tōkyō. Koronasha, Shōwa 57 [1982]. xii, 219 p. : ill. ; 22 cm.

Hikari erekutoronikusu to hikari tsushin
Okoshi, Takanori
Tokyo. Iwanami Shoten. 1984. xii, 151 p.

Hikari faiba
Ōkoshi, Takanori ; Okamoto, Katsunari ; Hotate, Kazuo
Tōkyō. Ōmusha. Shōwa 58 [1983]. xiii, 366 p.

Hikari faiba kēburu
Fukutomi, Hideo
Tōkyō. Denki Tsūshin Kyōkai. Shōwa 58 [1983]. 4, 353 p., [2] leaves of plates.

Hikari-faiba sensa aidea-gaku
Nemoto, Toshio
[Tōkyō]. Ōmusha. Shōwa 58 [1983]. 162 p.

Hikari gijutsu hyakka: erekutoronikusu kakushin no ēsu
Tōkyō. Nikkan Kōgyō Shinbunsha. 1982. 232 p.

Hikari gijutsu no oyo
Yoshida, Susumu
Tokyo. Sangyo Tosho. Showa 60 [1985]. ix, 176 p.

Hikari idaku tomo yo
Takagi, Nobuko
Tōkyō. Shinchōsha. Shōwa 59 [1984]. 194 p.

Hikari kinosei yuki kobunshi zairyo =: Advancement of photo functional polymeric materials
Ichimura, Kunihiro
Tokyo. Shiemushi Shuppan. 2007. viii, 312 p.

Hikari konpyūta e no apurōchi: 1983-nen 3-gatsu 10-nichi--11-nichi
[Sendai-shi]. Dō Kenkyūjo. [1983]. 95 p.

Hikari no izumi jinsei-dokuhon
Taniguchi, Masaharu
Tōkyō. Kōmei Shisō Fukyūkai. Shōwa 13 [1938]. 4, 6, 318 p.

Hikari no kagaku
Oda, Yukiyasu ; Nishida, Takashi
Tokyo. Asakura Shoten. 1985. vii, 235 p.

Hikari no kokyoshi: shashin de tsuzuru furusato Higashikurume
Tokyo-to Higashikurume-shi. Higashikurume-shi Kyoiku Iinkai. Heisei 12 [2000]. 185, [3] p.

Hikari no naka no umi: scenario 1971
Kuramoto, So
Tokyo. Rironsha. 1985. 395 p.

Hikari no toshi yami no toshi
Kurimoto, Shin'ichirō
Tokyo. Seidosha. 1981. 255 p.

Hikari o matou chusei kaiga: Yamatoe byobu no bi
Izumi, Mari
Tokyo. Kadokawa Gakugei Shuppan. 2007. 206 p., [4] p. of plates.

Hikari ryoshi joho gijutsu no kenkyu chosa: hokokusho
[Tokyo]. Kagaku Gijutsucho Kenkyu Kaihatsukyoku. Heisei 12 [2000]. 1 v. (various pagings).

Hikari sangyō
[Tōkyō]. Nihon Ritchi Sentā. 1982. 26 p.

Hikari shigen o katsuyoshi, sozosuru kagaku gijutsu no shinko: jizoku kano na "hikari no seiki" ni mukete : Monbu Kagakusho Kagaku Gijutsu Gakujutsu Shingikai Shigen Chosa Bunkakai hokokusho
[Japan. s.n.]. Heisei 19 [2007]. 148 p.

Hikari to genshoku no kōkyōkyoku: arupusu
Shirakawa, Yoshikazu
Tōky-o. Shōgakkan, Shōwa 57 [1982]. 143 p., [1] folded leaf of plates : ill. ; 37 cm.

Hikari to kage
Aoki, Hisashi
Fukushima-ken Kōriyama-shi. Aoki. <Shōwa 57- [1982- ]>. v. <2 >.

Hikari to kage
Moriyama, Daidō
Tōkyō. Tōjusha. 1982. 214 p. : chiefly ill. ; 30 cm.

Hikari to kage to dōsojin: shashinshū
Hasegawa, Toshiko
Tōkyō. Seiga Shobō. 1982. 78 p.

Hikari to no kakawari, Nihon no interia dezain =: To live with lights, interior designs in Japan
Tōkyō. Rikuyōsha. 1981. 293 p.

Hikari to yami no naka no shijin: sono shizen to ningensei
Sugimoto, Haruo
Takatsuki. Shoshi Kisetsusha. 1982. 219 p.

Hikari tsūshin handobukku
Tōkyō. Asakura Shoten. 1982. xxiii, 645, 28 p. : ill. ; 22 cm.

Hikari-tsūshin no hanashi
Soejima, Toshio
Tōkyō. Nikkan Kōgyō Shinbunsha. Shōwa 57 [1982]. 2, iv, 176 p. : ill. ; 19 cm.

Hikari tsūshin no jitsuyō gijutsu
Ōhashi, Yasutaka
Tōkyō. Sanpō Shuppan. 1983. 192 p.

Hikari tsushin yoran
Hirayama, Hiroshi
Tokyo. Kagaku Shinbunsha. 1984. 978 p.

Hikari wa Toho yori: Seiyo bijutsu ni ataeta Chugoku Nihon no eikyo
Tanaka, Hidemichi
Tokyo. Kawade Shobo Shinsha. 1986. 299, xi p.

Hikari yōgo jiten
Tokyo. Ōmusha. 1981. vi, 337 p. : ill. ; 22 cm.

Hikaru Genji ichibu no uta
Yūrin ; Imai, Genʼe
Tōkyō. Ōfūsha. Shōwa 54 [1979]. 355 p., [1] leaf of plates.

Hikaru Genji ichibu no uta narabini kotoba
Nakano, Koichi
Tokyo. Waseda Daigaku Shuppanbu. Heisei 2 [1990]. 572, 9 p., [1] leaf of plates.

Hikaru Genji no monogatari
Ono, Susumu ; Maruya, Saiichi ; Murasaki Shikibu
Tokyo. Chuo Koronsha. 1989. 2 v.

Hikaru Genji to iu otoko
Okazaki, Masae ; Murasaki Shikibu
Fukuoka-shi. Ashi Shobo. Heisei 3 [1991]. 195 p.

Hikaru onna
Kohiyama, Haku
Tōkyō. Shūeisha. Shōwa 58 [1983]. 228 p.

Hikawa-gun meishoshi
Imaichi-cho. Shimane-ken Hikawa-gun Shiritsu Kyoikukai. Meiji 41 [1908]. 2, 13, 237, 27, 29 p., [11] leaves of plates (2 folded).

Hikawa Maru to sono jidai
Tokyo. Kaibundo. 2008. 335 p.

Ḥikāyah lam tantahi baʻd--
Nāṭūr, Salmān
Ḥayfā. [s.n.]. 1985. 99 p.

Ḥikāyat: vujūd kī māhiyyat men̲ ek maẓhariyātī istidlāl
Anīs Nāgī
Lāhaur. Maktabah-yi Jamāliyāt. [1982?]. 86 p.

Hikayat: short stories by Lebanese women
Khalaf, Roseanne Saad
London. Telegram. 2006. 222 p. cm.

Hikayat Abdullah
Abdullah ; Kassim Ahmad ; Hassan Ahmad
Kuala Lumpur. Yayasan Karyawan. 2004. xxxvii, 404 p.