H.J. Baum: Eros und Thanatos
Baum, H. J ; Biermann, Alfons W
Köln. Rheinland-Verlag. 1989. 59 p.

H.J. Breuste
Weichardt, Jürgen
Hannover. Edition "Libri Artis". c1985. 63 p.

Højby by og jorder
Ganshorn, Jørgen ; Jensen, N. Erik ; Frandsen, Jørgen
[Højby Sj.]. Trundholm kommune. 1987. 192 p.

Højby sogn for to hundrede år siden
Mikkelsen, Chr
[Holbæk]. Historisk samfund for Højby sogn. 1960. 249, [7] p.

H. J. Conn's Biological stains: a handbook on the nature and uses of the dyes employed in the biological laboratory
Lillie, R. D ; Conn, H. J
Baltimore. Williams & Wilkins. 1969. xii, 498 p.

H.J.C. Princen 70 tahun: gerilya yang tak pernah selesai
Princen, Poncke
Jakarta. Diedit dan diterbitkan oleh Panitia 70 Tahun HJC. Princen. [1995]. vii, 91 p.

Højdepunkter fra den anden verdenskrig
Møller, J. Ørstrøm
[Copenhagen]. Chr. Erichsen. 1985. 192 p., [6] p. of plates.

Højdepunkter i dansk naturvidenskab
Teuber, Jan
København. Gads Forlag. 2002. 191 p.

H.J. Diehl: Bilder, Gouachen, Zeichnungen : Kunsthalle Berlin vom 14.3. bis 21.4. 1985
Diehl, Hans-Jürgen ; Horn, Gabriele
Berlin. Die Kunsthalle. c1985. 207 p.

Hjejlen, "The Golden Plover,": Denmark's oldest steamship and the navigation of the Himmelbjerg lades and the Guden River
Lebech, Mogens
Copenhagen. Burmeister & Wain. 1961. 118 p.

Hjelmeland: gardar og folk
Brandal, Trygve
[Hjelmelandsvågen]. Hjelmeland kommune. 1989-<1990 >. v. <1-2 >.

Hjelmslev: "Prolégomènes à une théorie du langage"
Lindekens, René
Paris. Hatier. 1975. 94 p.

Hjelpehåndbok i filosofihistorie til Examen Philosophicum
Skram, Harald F ; Viestad, Else I
Oslo. Universitetsforlaget. 1971. 78 p.

Hjelpemidler for litteratursøking i statsvitenskap: en annotert selektiv bibliografi
Berntsen, Bredo
Oslo. Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotektjenesten ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet. 1982. 44 leaves.

Hjelp, jeg har fått barn!
Strømholm, Gøril
Oslo. Cappelen. 1976. 86, [2] p.

Hjelp til selvhjelp: det indisk-norske fiskeriprojektets historie 1952-72
Pharo, Helge Ø
[Oslo]. Norsk utenrikspolitisk institutt. c1986. 2 v.

Hjem
Elstad, Anne Karin
Oslo. Aschehoug. c2006. 398 p.

Hjem
Høeck, Klaus
[Copenhagen]. Gyldendal. c1985. 639 p.

Hjem: en fort©Œlling
Levin, Poul
K©ıbenhavn. Gyldendal, Nordisk forlag. 1919. 188 p.

Hjemfalden: digte
Thomsen, Søren Ulrik
Copenhagen Valby. Vindrose. 1991. 56 p.

Hjem fra Firenze
Berg, Arnljot
Oslo. Gyldendal norsk forlag. c1980. 122 p.

Hjemf©Œrd: fort©Œllinger
Andersen, Tryggve
Kristiania. H. Aschehoug & co. 1913. 3 p. l., [3]-133 p., 1 l.

Hjemheim A/S: 13 mareritt : dikt
Lind, Anne
Oslo. Gyldendal norsk forlag. c1980. 102 p.

Hjem igen: arbejdsløse kvinders erfaringer
Sørensen, Torben Berg
Copenhagen. Tiderne skifter. [1983]. 167 p.

Hjemkaldelsen: noveller
Skov, Christian
[Nykøbing Mors]. Attika. [1976]. 141 p.

Hjem, kjære hjem
Solumsmoen, Odd
Oslo. Aschehoug. 1955. 319 p.

Hjem klokken fem på hovedet i seng: Roman
Laub, Ole Henrik
København. Vinten. 1973. 183 p.

Hjemkomst
Skou-Hansen, Tage
København. Gyldendal. 1969. 178 p.

Hjemkomster: dødelige optegnelser om indianere, kloge koner, faldne engle, menneskeaber, hvaler, afgrunde og andre berusede øjeblikke
Lundbye, Vagn
Copenhagen. Borgen. 1987. 228 p.

Hjemkomst til drab
Ørum, Poul
København. Fremad. 1970. 132 p.

Hjeml©ıshed i Danmark 2007: national kortl©Œgning
Benjaminsen, Lars ; Christensen, Ivan
K©ıbenhavn. SFI--Det nationale forskningscenter for velf©Œrd. 2007. 159 p.

Hjemlig etnografi
Piø, Iørn
København. Dansk Folkemindesamling. 1972. 13 l.

Hjemlig jord: fire romaner
S©ıiberg, Harry
K©ıbenhavn. Gyldendal. 1944. 331 p.

Hjemligt hedenskab i almenfattelig fremstilling medomfattende folkeviser samt Saxes og Evald Tang Kristensens sagnstof
Schu˜tte, Gudmund
Kj©ıbenhavn. Gyldendal, Nordisk forlag. 1919. 239, [5] p.

Hjemlig tradisjon og fremmede innslag i norsk jernalder: festskrift til Wencke Slomann
Slomann, Wencke
Oslo. Distribusjon, Universitetets oldsaksamling. 1986. 151 p.

Hjemliv i ©sten
Nielsen, Inga Gerner
K©ıbenhavn. Gyldendal. 1927. 189, [1] p.

Hjemløse med og uden egen bolig
Kjær Jensen, Mogens
København. Socialforskningsinstituttet. 1995. 120 p.

Hjemløs i sit eget land: stemmer fra Sydafrika og Namibia
Manghezi, Nadja ; Toustrup, Guri
[Kobenhavn]. Mellemfolkeligt samvirke. 1973. 160 p.

Hjemmearealer m.v
[Copenhagen]. Centrale rådgivningstjeneste for skolebyggeri. [1982]. 85 p.

Hjemme er et annet sted
Sverdrup, Kari
Oslo. Tiden norsk forlag. c1993. 167 p.

Hjemmeflåten: mellom venn og fiende
Pettersen, Lauritz
Oslo. Grøndahl. c1992. 400 p.

Hjemmefronten: den sivile motstand under okkupasjonen 1940-1945
Gjelsvik, Tore
Oslo. Cappelen. 1977. 270 p. [12] leaves of plates.

Hjemmefrontens ledelse
Grimnes, Ole Kristian
Oslo. Universitetsforl. c1977. 575 p.

Hjemmefrontledelsen tar form: Kretsen dannes sommeren 1941
Kluge, Rolf
Oslo. Universitetsforlaget. 1970. 2 l., 96 p.

Hjemmehjælpen i Rudbjerg kommune: en undersøgelse blandt brugere og ansatte
Nord-Larsen, Mogens
[Copenhagen]. Socialforskningsinstituttet. [1993]. 41, [1] p.

Hjemmehjælpen til ældre: hvordan virker den?
Olsen, Henning
København. Socialforskningsinstituttet. 1988. 62 p.

Hjemmehjælp i bevægelse
Kbh. [i.e. Copenhagen]. Socialstyrelsen. 1986. 62 p.

Hjemme hos: Ikea
Gudmundsen, Ulf
Copenhagen. Institute of Actual Art : for Gruppe GYRR. 1979. [95] p., [2] leaves of plates.

Hjemmehæren: hovedtræk af det illegale arbjede på Sjælland og Lolland-Falster under den tyske besættelse 1940-1945
Bjørnvad, Anders
Odense. Odense universitetsforlag. c1988. 605 p.

Derhjemme i gaden
Johansen, Constance
København. Hans Reitzel. 1974. 123 p.

Hjemme i labyrinten: digte
Knudsen, Erik
[København]. Vindrose. c1988. 89 p.

Hjemmenes Bibel i farver: Bibelteksten bygger på de aut. overs
Søe, Niels Hansen ; Brinth, Johan
København. Arnkrone. [1967-. v.

Hjemme og i fiendeland, 1940-45
Seip, Didrik Arup
Oslo. Gyldendal. 1946. 619 p.

Hjemmestyre i Grønland: betænkning
[København]. Direktoratet for Statens Indkøb. 1978. 4 v.

Hjemmestyre i Grønland: forhandlingsoplæg og delbetænkning
[s.l. s.n. 1976?]. 23 leaves.

Hjemmestyrkene og Nasjonal samling
Fossen, Asbjørn
[Oslo]. A. Fossen. c1993. 206 p.

Hjemmesygeplejen: betaenkning II afgivet af det af sundhedsstyrelsen nedsatte udvalg vedrørende revision af sundhedsplejerske- og hjemmesygeplejeordningen
[København. Statens Trykningskontor]. 1972. 147 p.

Hjemmesygeplejen 1991: en stikprøve
[Copenhagen]. Sundhedsstyrelsen. [1992]. 79 p.

Hjemmet i ©ıvrebyen: roman
Lossius, Kitty
Oslo. Aschehoug. 1929. 224 p.

Hjemmet i øvrebyen: roman
Lossius, Kitty
Oslo. Aschehoug. 1929. 224 p.

Hjemmets brugskunst: kunsthåndvaerk og kunstindustri i Norden
Zahle, Erik
Kobenhavn. Hassing. 1961. 299 p.

Hjemmets kogebog
Møller, Ingeborg
København. H. Koppel. 1919. iv, 444 p., [12] leaves of plates.

Hjemme ude: 75 år på kloden
Sonne, Jørgen
København. Lindhardt og Ringhof. c2001. 175 p.

Hjemme var best
Kristiansen, Hans ; Hammarlund, Gösta
Trondheim. Saga kunstforlag. [1974]. 114 p.

Hjemmeværnsmand 1949-1979: spredte træk fra 30 års hjemmeværnstjeneste
Windfeld Lund, Jørn
[Ringkøbing] [Herningvej 154, Nørhede, 6950]. Forfatterens Forlag. 1978. 333 p.

Hjemover: roman
Evensmo, Sigurd
Oslo. Gyldendal. 1951. 214 p.

Hjemover!
Guldvog, Eirik
[Oslo]. Lutherstiftelsen. [1965]. 141 p.

Hjemover
Lie, Trygve
Oslo. Tiden. [1958]. 230 p.

Hjemsteder: Digte
Arnholtz, Arthur
København. Grevas. 1971. 31 p.

Hjem til Europa?: Sentral- og Øst-Europa i EU og NATO
Johansen, Jahn Otto
Oslo. Aschehoug. c2004. 251 p.

Hjem til jul
Bjørnkjær, Kristen
[København]. Gyldendal. 1974. 86 p.

Hjem til Stalin: skjebnen til 83,000 russiske krigsfanger i Norge 1945
Ulateig, Egil
[Oslo]. Cappelen. c1985. 156, [1] p.

Hjemve
Rifbjerg, Klaus ; Olsen, Ib Spang
[Copenhagen]. Gyldendal. c1993. 1 v. (unpaged).

Hjemve: norske digte og fort©Œllingen
Travaas, Erik Arnesen ; Gilbert, Anna Travaas
Minneapolis, Minn. [The Lutheran free church publishing co's trykkeri]. 1925. 242 p.

Høje piger, lave drenge: social differentiering, karakterer og elevsituation i gymnasiet
Laursen, Erik
Aalborg. Aalborg universitetsforlag. 1984. iii, 381 p.

Højere bevidsthed
Bertelsen, Jes
[Copenhagen]. Borgen. c1983. 81 p.

Hjerl hede: fredningen og Frilandsmuseet ved Flyndersø
Hjerl-Hansen, Finn
København. Hjerl-fonden. 1950. 106 p.

Hjernedødskriteriet
Dahlerup, Benedicte
[Valby]. Borgen. c1986. 63 p.

Hjernegråt: roman
Sande, Hans
[Oslo]. Gyldendal. c1997. 159 p.

Hjerre Gjerrits van der Veen: libbensgong fan in skoalmaster
Wadman, Anne
[Drachten]. 1955. 364 p.

Hjertebjerg Præstegård 1820-1862: en beskrivelse af dens beboere og deres liv samt en redegørelse for deres efterkommere
Mølholm Hansen, Ellen ; Thomsen, Anne Marie ; Nielsen, Erik
[Vedbæk. eksp., Erik Nielsen, Strandvejen 444]. 1974. 80 p.

Hjerteblod: erindringer
Flindt Pedersen, Jørgen
[København]. Gyldendal. c2000. 306 p.

Hjerte-form: digte
Hansen, Bo hr
Valby. Borgen. c1987. 59 p.

Hjertegræs: en hyldest til naturen : digtsamling
Dodt, Margrethe ; Rich, Esther
[Åbenrå. Margrethe Dodt]. 1976. 84 p.

Hjerte i barfrost
Thams, Elisabeth
[Oslo]. Cappelen. c1979. 143 p.

Hjerte/karsygdomme og arbejdsmiljø
Kristensen, Tage Søndergård ; Damsgaard, Mogens Trab ; Olsen, Ole
København. Arbejdsmiljøfondet. 1987-1988. 3 v.

Hjertekirurgi: organisation af undersøgelse og behandling : redegørelse
[København] [St. Kongensgade 1, 1254 K]. Sundhedsstyrelsen. 1978. 77 p.

Hjertekirurgi
Oslo. Universitetsforlaget. 1978. 81 p.

Hjerteknuserne: roman
Schou, Nils J. A
København. Borgen. 1976. 172 p.

Hjertekredsløbssygdom og arbejdsmiljø: fysisk/kemisk og psykosocialt arbejdsmiljøs sammenhæng med hjertekredsløbs sygdom
Hein, Hans Ole
København. Arbejdsmiljøfondet. 1990. 145 p.

Hjertelag
Persari, Jan
Oslo. Aschehoug. 1985. 202 p.

Hjerte med dør
Heløe, Berit
[Oslo]. Aschehoug. c1987. 260 p.

Hjerte- og karsygdomme: [basisbog]
Lyngborg, Kjeld ; Wennevold, Alf
København. Munksgaard. c1977. 213 p.

Hjerte- og karsygdomme: sygehistorier
Lyngborg, Kjeld
København. Munksgaard. c1976. 167 p.

Hjerte og pen: små stykker om stor digtning
Andersen, Sven Orhammer
Århus. Ohrhammer. 1958. 61 p.

Hjerte og pen: Små stykker om stor digtning
Andersen, Svend Orhammer
Århus. Jensens boghandel. 1968. 100 p.

Hjerterfri: roman
Livbjerg, Birgitte
[Copenhagen?]. Per Kofod. [1986]. 294 p.

Hjerter konge: dronningens farfar Kong Christian X
Rütz, Michael
[Copenhagen]. Wisby & Wilkens. c1997. 159 p.

Hjerters banken på danske teatre i 136 sæsoner: kærligheds-scener af danske skuespil, tragedier og dramaer fra årene 1810 til 1946 i udvalg
Larsen, Thorvald
København. Thorvald Larsen : A.A.A. Composersats. 1976. 59 p.

Hjerterspeil: dikt
Lundberg, Liv
Oslo. Gyldendal. c1981. 54 p. ; 22 cm.

Hjertesår
Hansen, Hans
København. Høst. c1981. 104 p. ; 22 cm.

Hjerteslag: roman
Gräs, Ulrik
København. Tiderne skifter. c1983. 280 p. ; 22 cm.

Hjerte, smerte, blod og død: artikler om trivialiteter og kriminaliteter
Dahl, Willy
Bergen. Anna. 1995. 100 p.

Hjertestrimler: en kærlighedsroman
Nagel, Carsten
København. Rhodos. c1983. 128 p. ; 19 cm.

Hjertesygdomme blandt buschauffører
Friche, Claus
København. Arbejdsmiljøfondet. 1988. 104 p.

Der hjertet banker: bilder fra et liv
Steen, Reiulf
[Oslo]. Tiden. c1986. 277 p., [24] p. of plates.

Hjertet i hænderne: digte
Bjelke, Lone
[Copenhagen]. Gyldendal. c1990. 43 p.

Hjertetrøbbel
Jacobsen, Roy
[Oslo]. Cappelen. c1984. 131 p.

Hjertets blodige tempel
Nielsen, Peter Legård
[Copenhagen]. Gyldendal. c1985. 51 p.

Hjertets breve: kvinders brevlitteratur i Danmark, Tyskland og Frankrig 1650-1920
Liebst, Bente ; Jensen, Merete Stistrup ; Povlsen, Karen Klitgaard
[Aalborg]. Aalborg universitetscenter, Institut for kommunikation. 1988. 299 p.

Hjertets gæster: digte
Heltberg, Grethe
[København]. Gyldendal. 1954. 45 p.

Hjertet sidder til venstre
Hyltoft, Ole
København. Fremad. 1973. 152 p.

Hjertets jagtmarker
Madelung, Aage ; Elfelt, Kjeld
K©ıbenhavn. Gyldendal. 1942. 4 p. .ı̐Đ, [11]-142, [2] p. front. (port.).

Hjertets kulturhistorie: frå antikken til vår tid
Høystad, O. M
Oslo. Spartacus. 2003. 202 p.

Hjertets lyre: kærlighedsdigte og -gruk : et udvalg
Hein, Piet
[Copenhagen]. Borgen. c1985. 101 p.

Hjertets søde morgendrøm, eller, Til kamp mod dødbideriet
Larsen, Ejvind
Charlottenlund. Rosinante. c1983. 114 p. ; 20 cm.

Hjertets søle
Ørnsbo, Jess
København. Vindrose. c1984. 107 p.

Hjertets tårer: et portrett av rasismen i Norge og i Europa
Koigi wa Wamwere
Oslo. Forum. c2000. 347 p.

Hjertets vagabond
Michaëlis, Karin
København. Jespersen og Pios. 1985. 182 p.

Hjerting by's historie
Andersen, Mathilde
[Hjerting]. Hjerting grandelaug. 1962. 170 p.

Højervaden: kort over vaden ved det fremskudte dige efter opmåling 1981-84
Jespersen, Margot ; Rasmussen, Erik
[Copenhagen]. Geografisk institut, Københavns universitet. 1984. 14 leaves, [4] leaves of plates.

Højesteret 1661-1986: særudgave af Ugeskrift for retsvæsen
Jensen, Torben ; Eyben, W. E. von ; Koktvedgaard, Mogens
[Copenhagen]. Gad. 1986. 143 p.

Højesteretspræsident dr. jur. Jørgen Trolle: en bibliografi
Søndergaard, Jens ; Trolle, Jørgen
København. Gad. 1975. 67 p.

Høje-Taastrup Storcenter: Et nyt brændpunkt i en europæisk storbyregion
Bidstrup, Knud
København V. Høje-Taastrup Storcenter, Rȧdhuspladsen 14. 1968. [24] p.