IQ calibration techniques for CMOS radio transceivers
Chen, Sao-Jie ; Hsieh, Yong-Hsiang
Dordrecht. Springer. c2006. xix, 90 p.

IQCC recommended cataloging subsystem training outline
Columbus, Ohio. OCLC Inc. 1980. vi, 35 p.

IQ chi mu hsin wan fa
Wu, Dian
Xianggang. Wan li shu dian. 1981. ii, 67 p. : ill. ; 19 cm.

The I.Q. controversy: Critical readings
Block, Ned Joel ; Dworkin, Gerald
New York. Pantheon Books. c1976. xiii, 557 p.

The IQ controversy, the media and public policy
Snyderman, Mark ; Rothman, Stanley
New Brunswick, N.J., USA. Transaction Books. c1988. xiii, 310 p.

The IQ cult
Sharp, Evelyn
New York. Coward, McCann & Geoghegan. [1972]. 154 p.

ʻIqd al-durar fī akhbār al-muntaẓar
Ibn ʻAbd al-ʻAzīz al-Maqdisī, Yūsuf ibn Yaḥyá
al-Qāhirah. Maktabat ʻĀlam al-Fikr. 1979. 15, 468 p. ; 26 cm.

ʻIqd al-durar fī akhbār al-Muntaẓar wa-huwa al-Mahdī
Sulamī, Yūsuf ibn Yaḥyá ; Būrīnī, Muhīb ibn Ṣāliḥ ibn ʻAbd al-Raḥmān
al-Zarqāʼ, al-Urdun. Maktabat al-Manār. 1985. 444 p.

ʻIqd al-durr: min wad Ḥasūnah ilá wad Badur
Ṭayyib, Abū al-Qāsim ʻUthmān
[Omdurman]. Jāmiʼat Umm Durmān al-Islāmīyah. [1981?]. 204 p.

ʻIqd al-farāʼid
Mardāwī, Muḥammad ibn ʻAbd al-Qawī
al-Ṭāʼif. 1397 [1976 or 7]. 6, 247 p.

ʻIqd al-javāhir fī aḥvāl al-bavāhir: tārīk̲h̲-i Dāʼūdī Bohrā
Nadvi, Abu Zafar
Karācī. Ae. Em. En. Rājkoṭvālā. [1975]. 384 p.

ʻIqd al-jīd fī aḥkām al-ijtihād wa-al-taqlīd
Walī Allāh al-Dihlawī
[al-Qāhirah. al-Maṭbaʻah al-Salafīyah wa-Maktabatuhā. 1965 or 6]. 36 p.

ʻIqd al-jumān fī tārīkh ahl al-zamān: ʻaṣr salāṭīn al-Mamālīk
ʻAynī, Badr al-Dīn Maḥmūd ibn Aḥmad ; Amīn, Muḥammad Muḥammad
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1987-<1992 >. v. <1-4 >.

ʻIqd al-jumān fī tārīkh ahl al-zamān: ḥawạ̄dith wa-tarājim
ʻAynī, Badr al-Dīn Maḥmūd ibn Aḥmad ; Qarmūṭ, ʻAbd al-Rāziq al-Ṭanṭāwī
al-Qāhirah. al-Zahrāʼ lil-Iʻlām al-ʻArabī, Qism al-Nashr. 1989. 691 p.

ʻIqd al-jumān fī ʻulūm al-Qurʼān
Raḍwān, ʻAlī Ḥasan
[Cairo. s.n.]. 1987. 207 p.

ʻIqd al-jumān li-murīd al-ʻirfān
Darqāwī, ʻAlī ibn Aḥmad ; Sūsī, Muḥammad al-Mukhtār
[Rabat]. ʻA.W. M. M. al-Sūsī. 1984. 44 p.

Iqd al-laơaliơ fi al-radd ala Abi HĐamid al-Ghazzali
Muơayyad, YahĐya ibn HĐamzah
Madinat NasĐr, al-Qahirah. Dar al-Afaq al-Arabiyah. 2002. 219 p.

ʻIqd al-marjān fīmā yataʻallaqu bi-al-jānn
Nūr al-Dīn al-Ḥalabī, ʻAlī ibn Ibrāhīm ; ʻĀshūr, Muṣṭafá
Miṣr al-Jadīdah, al-Qādirah. Maktabat Ibn Sīnā. [1988]. 96 p.

ʻIqd al-yāsmīn: shiʻr
Buraʻī, Muḥammad
al-Qāhirah. al-Nāshir al-ʻArabī lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. [1982]. 160 p.

The IQ debate: a selective guide to the literature
Aby, Stephen H ; McNamara, Martha J
New York. Greenwood Press. 1990. xvi, 228 p.

Iqdê durfam
Eskerî ; Zinar, Zeynelabidin
Stockholm. Weşanên Apec-tryck & Förlag. 1989. 203 p.

ʻIqd-i s̲urayyā: taz̲kirah-yi Fārsī goyān̲
Muṣḥafī, G̲h̲ulām Ḥamdānī
Aurangābād, Dakin. Anjuman Taraqqī-yi Urdū. 1934. 14, 63 p.

Iqd min al-dimuqratĐiyah fi al-Urdun, 1989-1999: amal nadwah
MisĐri, TĐahir
Amman. Dar Sindibad lil-Nashr. 2001. 350 p.

Iqd min hĐayat SĐaddam fi mizan al-Islam
[Cairo?]. Mufakkirat al-Islam. 2007. 310 p.

IQEC '94: summaries of papers presented at the International Quantum Electronics Conference, May 8-13, 1994, Anaheim Convention Center, Anaheim, California
Washington, DC. Optical Society of America. c1994. xvi, 324 p.

The IQ game: a methodological inquiry into the heredity-environment controversy
Taylor, Howard Francis
New Brunswick, N.J. Rutgers University Press. c1980. xi, 276 p.

I.Q. gets fit
Fraser, Mary Ann
New York. Walker & Co. 2007. 1 v. (unpaged).

I.Q. goes to school
Fraser, Mary Ann
New York. Walker. 2002. 1 v. (unpaged).

I.Q. goes to the library
Fraser, Mary Ann
New York. Walker & Co. 2003. 1 v. (unpaged).

IQ, heritability, and racism
Lawler, James M
New York. International Publishers. 1978. xi, 192 p.

Iqhina lomtshato
Mayosi, Nomlamli
Pretoria. Kagiso Publishers. 1995. 112 p.

Iqidah-yi Køhøatm-i Nabuvvat aur nazul-i MasihĐ
Usømani, Qamar AhĐmad
Lahaur. Darultazkir. 2007. 104 p.

Iqidetʻ čʻveni sulebi
Ležava, Zurab
Tʻbilisi. Gamomcʻemloba "Sani". 2003. 171 p.

IQ in question: the truth about intelligence
Howe, Michael J. A
London . Sage Publications. 1997. x, 173 p.

I.Q. in the meritocracy
Herrnstein, Richard J
Boston. Little, Brown. [1973]. x, 235 p.

Iqiqu y alasitas
Valeriano Tula, Emmo E
La Paz, Bolivia. [ALASITAS?]. 2002. 26 p.

I.Q., it's time
Fraser, Mary Ann
New York. Walker & Co. 2005. 1 v. (unpaged).

Iqla aks al-hĐubb
Shawmar, Hind
[Kuwait. s.n.]. 2000. 111 p.

Iqla wa-hubutĐ: sirat tĐabib min Raơs Bayrut
Shammaah, Munir
Beirut. RiyadĐ al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr. 2000. 184 p.

Iqlīm
Jaʻfar Baloc
Lāhaur. Maktabah-yi ʻĀliyah. 1986. 128 p.

Iqlīmā: majmūʻah-i namāyishnāmah
Raḥmān Burūjirdī, Aʻẓam
Tihrān. Intishārāt-i Barg. 1369 [1990]. 224 p.

Iqlīm al-ʻArūḍ fī kitābāt al-jughrāfīyīn al-ʻArab
Shāmī, ʻAbd al-ʻĀl ʻAbd al-Munʻim
al-Kuwayt. Majallat dirāsāt al-Khalīj wa-al-Jazīrah al-ʻArabīyah, Jāmiʻat al-Kuwayt. 1983. 168 p.

Iqlim al-BuhĐayrah
Zaytun, MuhĐammad MahĐmud
[Cairo]. Dar al-Maarif. 1962. 660 p.

Iqlīm al-Buḥayrah
Zaytūn, Muḥammad Maḥmud
[Cairo]. Dār al-Maʻārif. 1962. 660 p.

Iqlim al-Gharbiyah fi asĐr al-Ayyubiyin wa-al-Mamalik: dirasah tarikhiyah wa-hĐadĐariyah, 567-923 H/1171-1517 M
AtĐa, al-Sayyid MuhĐammad AhĐmad
[Cairo]. al-Hayơah al-MisĐriyah al-Ammah lil-Kitab. 2002. 483 p.

Iqlīm al-Ḥijāz wa-ʻawāmil nahḍatihi al-ḥadīthah
Fawzān, Ibrāhīm ibn Fawzān
al-Riyāḍ. I.F. al-Fawzān. 1981. 388 p.

Iqlīm al-Jūlān: dirāsah fī al-waḍʻ al-ṭabīʻī wa-al-kiyān al-basharī wa-al-bināʹ al-iqtiṣādī
Khayr, Ṣaffūḥ
Dimashq. Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Irshād al-Qawmī. 1976. 150 p.

Iqlīm al-Kharrūb: al-ḥirmān wa-al-ṣumūd wa-al-intifāḍah : shahādāt
Fawwāz, Rabīʻ
Bayrūt. Dār al-Kātib. 1985. 200 p.

Iqlīm al-Minyā fī al-aṣr al-Bīzanṭī fī ḍawʼ awrāq al-bardī
ʻAṭā, Zubaydah
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1982. 165 p.

Iqlīm-i Anīs
Anis, Mir Babbar Ali ; Mehdi, Agha Sikander
[1972]. 184 p.

Iqlīm-i hunar: Iftik̲h̲ār ʻĀrif, shak̲h̲ṣiyyat aur fann
Amīr, Raʼūf
Lāhaur. al-Vaqār Pablīkeshanz. 2003. 244 p.

Iqlīm-i Pārs: ās̲ār-i tārīkhī va amākin-i bāstānī-i Fārs
Muṣṭafavī, Muḥammad Taqī
Tihrān. Chāp-i Tābān. 1343 [1964]. 36, 36, 596, iv, iii p.

Iqlīmīs Yūsuf Dāwūd, 1829-1890: rāʼid min rūwād al-fikr fī al-ʻIrāq : dirāsah taḥlīlīyah
ʻAffāṣ, Bahnām Faḍīl
[S.l. s.n. ,1985]. 112 p.

Iqlīm Sharq al-Diltā fī ʻuṣūrihi al-tārīkhīyah al-qadīmah
Kāmil, Ibrāhīm Muḥammad ; Muhammed, M. Abdul-Qader
al-Qāhirah. al-Hayʼah al-ʻĀmmah li-Shuʼūn al-Maṭābiʻ al-Amīrīyah. 1985. 2 v.

Iqlīm'shināsī
ʻĀriz̤, Ghulām Jīlānī
Kābul. Da Kābul Pūhantūn. 1357 [1978]. 4, 158 p.

Iqlim Sonargaon: history, jurisdiction, monuments
Habiba Khatun
Dhaka. Academic Press and Publishers Library. 2006. xix, 268 p.

IQM: indice de qualidade dos municipios : potencial para o desenvolvimento II
Rio de Janeiro, RJ. Fundacʹao CIDE, Governo do Estado do Rio de Janeiro. 2006. 75 p.

IQM: índice de qualidade dos municípios
RJ [i.e. Rio de Janeiro]. Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Planejamento e Controle, CIDE. 1998. 54 p.

IQM carências: índice de qualidade dos municípios--carências
[Rio de Janeiro, Brazil]. Governo do Estado RJ, Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo. 2001. 67 p.

The I. Q. merchant
Boyd, John
New York. Weybright and Talley. [c1972]. 218 p.

IQM, the War scroll from Qumran: its structure and history
Davies, Philip R
Rome. Biblical Institute Press. 1977. 131 p.

IQM verde: índice de qualidade dos municípios--verde
[Rio de Janeiro, Brazil]. Governo do Estado RJ, Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo. 2001. 80 p.

The IQ mythology: class, race, gender, and inequality
Mensh, Elaine ; Mensh, Harry
Carbondale. Southern Illinois University Press. c1991. xiv, 214 p.

Iqo da ara iqo ra
Turašvili, Dato
Tʻbilisi. Gamomcʻemloba Azri, 1998-. v. <1 >.

Iqo ertʻi sopʻeli
Solomanašvili, Irakli ; Solomanašvili, Beso
Tʻbilisi. Gamomcʻemloba Saari. 2000. 158, 48 p.

Iqoma
Gule, Z. W
Pietermaritzburg. Reach Out Publishers. 1992. 85 p.

Iqoqo lezinkondlo
Matsebula, J. S. M
Pietermaritzburg. Shuter & Shooter. 1982. 124 p.

Iqo šašvi mgalobeli
Macʻaberiże, Bondo ; Melickauri, Robert ; Tqemalaże, Tʻamaz
[Tʻbilisi]. Alaverdi. [1991 or 1992-. v. <1 >.