Ny fahalalana ny hevitrizao fiainana eto antany izao na ny fotopivoarantsaina mahaMalagasy ny Malagasy azo dinika sy antoka avy aminny tantarany
Damantsoha
[s.l. s.n. 1959]. 40 p.

Ny fahasimbanʼ ny fiteny gasy: hadihady, hitsisorata, hajhary [nosoratanʼ i]
Rajesitera, W
[Tananarive]. Impr. de Madagascar. [19. v.

Ny fahendrena Malagasy
Raozin' Imahamanina
[Antananarivo]. Trano Printy Fiangonana Loterana Malagasy. [2004]. 104 p.

Ny fahitako an' i Etazonia
Ralaiarijaona
[S.l. s.n. 1978]. 142 p., [4] leaves of plates.

Ny famadihana: famakafakana Kristiana
Rakotonirainy, Jonson
[s.l. . s.n. 1976]. 24 p.

Ny famoizampon' i Beby
Dieran' Iarivo
[Antananarivo]. Impr. Takariva. [1978]. 15 p.

Ny Fanagasiana
Andriamalala, E. D
Antananarivo. Fiantsorohana ny Boky Malagasy. [1975]. 62 p.

Ny fanagasiana
Andriamalala, E. D
Analakely, Antananarivo. Librairie mixte. [1999]. 59 p.

Ny fastighetsmäklarlag
[Stockholm]. Justitiedepartementet. 1992]. 118 p.

Ny-fattigdom i velferdsstaten: gjeldsproblemer og betalingsvansker i levekårsperspektiv = The re-emergence of poverty in the welfare state
Lunde, Tormod K ; Poppe, Christian
Lysaker. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). 1991. 151 p.

Nyfødt
Frøsig Dalgaard, Hanne ; Hansen, Henny Harald ; Piø, Iørn
København. Nationalmuseet. 1968. 32 p.

Ny feo kentsona amy-nny teny gasy
Damantsoha
Tananarive. Éditions & conférences. 1951. 8 p.

Ny fiaimpiainana Malagasy: ireo lovan-tsaina aman-driba Malagasy : fanadihadiana
Ramarolahy ; Rabenandrasana, Lalao Francʹois
[Antananrivo]. Trano Printy Fiangonana Loterana Malagasy. [2005]. 67 p.

Ny fiainan-drelijiozy Malagasy
Razafintsalama, Mompera Adolphe
Antananarivo. Edisiona Md Paoly. [between 1996 and 2001]. 39 p.

Ny fiandrianam-pirenena: fanehoam-pijery
Andrianjaka, Rajaonah ; Rajaonarison, Jean Edouard
[Madagascar]. Otrikafo. [2004]. 48 p.

Ny fiangonana eo amin' ny fiaraha-monina eto Madagasikara =: Eglise et société à Madagascar
Antananarivo. Foi et justice. 1990-1995. 4 v.

Ny fiangonana eto Anosibe: tantaran'ny Fiangonana Md Jerome Anosibe, Antananarivo : 1961-2001
Rafaramalala, Florence Isabelle
Antananarivo. Foi et justice. [2001]. 143 p.

Ny fiarovana sy ny fikajiana ny voaary
Rakotonarivo, Georges H
[Madagascar]. WWF. [1993]. 68 p.

Ny Fifandraisana tamin' ny vahiny: hatramin' ny taona 1868 no ho mankany
Razoharinoro-Randriamboavonjy
Antananarivo. Repoblika Malagasy. Secrétariat général du gouvernement, Sampan-draharalan' ny Arsiva. 1971. ii, 470 p.

Ny fihavanana eo amin' ny firaisamonina sy ny tany ary ny fanjakana: haifomba ho an' ny kilasy faha-6 sy faha-5
Ramasindraibe, Paul
Anatananarivo. Karakarain' ny Foibe Filan-kevitry ny Mpampianatra. 1978. 122 p.

Ny fihavanana, fomba fifandraisan' ny samy Malagasy
Ramasindraibe, Paul, 1905-
[Tananarive. Impr. catholique]. 1971. 75 p.

Ny fikabariako: ny kabary Malagasy ankehitriny fianarana mikabary
Raholdina, Ranaivo Herinantsoina
Ankorondrano [Madagascar]. SME. [2001]. 130 p.

Ny fikabariako: torolalana ho an'izay te hahay mikabary
Raholdina, Ranaivo Herinantsoina
Antaninarenina, Antananarivo, Madagasikara. Editions Tsipika. c1999. 179 p.

Nyfikenhetens redskap: en bok om kritiskt tänkande inom vetenskapen och utanför
Halldén, Sören
Lund. Studentlitteratur. c1980. 149 p.

Nyfiken med sting!: En tidningsmans memoarer 1944-1965
Nycop, Carl Adam
Stockholm. Bonnier. 1971. 280 p., (12) l. of plates.

Ny finoantsika
Ramambasoa, Joseph
[Antananarivo]. Edisiona Antso. [1978]. 40 p.

Ny firenena Malagasy sy Madagasikara, 1500-1977
Rakotomalala, Joëlson
Antohomadinika, Antananarivo. J. Rakotomalala. [1979]-. v. <1- >.

Ny fivavahana amin' Andriambodilova: thèse
Andrianarivony, Edmond
[n.p.]. Kolejy-Teolojika Protestanta Miray-Ivato. [1972]. 100 l.

Ny foko Manendy
Rakotomanolo, Seth
Mahitsy [Antananarivo, Madagascar]. Monastera Ambohimanjakarano. 1981. 83 p.

Ny fokonolona: araka ireo kabary nataon'ny Kôlônely Richard Ratsimandrava eran'ny nosy, 1973-1975
Ratsimandrava, Richard
Ambozontany, Fianarantsoa [Madagascar. s.n. 2002]. 431 p.

Ny fokonolona sy ny koperativa: Fifanampiana Malagasy, kongresy faha-7, 24-27 Mai 1974
[Tananarive?]. Fifanampiana Malagasy. [1974]. 26 p.

Ny folketingsvalglov: delbetænkning fra Indenrigsministeriets valglovsudvalg af 1983
[Copenhagen]. Statens informationstjeneste. 1986. 173, 33 p.

Ny folketrygdlov: Folketrygdlov, andre trygdelover, avgiftssatser m.m
Syse, Aslak
Oslo. Cappelen akademisk forlag. 1997. 416 p.

Ny foreldelseslov
Matningsdal, Magnus
Bergen. Universitetsforlaget. c1982. iii, 78 p.

Nyföretagande i fem länder
Stockholm. Statens industriverk. 1989]. 176 p.

Nyföretagande i Frankrike: en rapport
Karlsson, Anna-Karin ; Löwstedt, Eva-Lotta
Stockholm. Statens industriverk. 1990]. 73 p.

Nyföretagande i Sverige: vilka, hur och varför?
Aronsson, Magnus
Stockholm. Statens industriverk. 1991]. 73 p.

Nyföretagande och regioner: modeller, fakta, stimulantia
Johannisson, Bengt ; Bång, Håkan
[Stockholm]. Arbetsmarknadsdepartementet. 1992]. 136 p.

Nyföretagarjuridik
Iseskog, Tommy
Stockholm. Aktuell juridik. 1984. 171 p.

Ny författning: Frågeställningar i reformdiskussionen
Nyman, Olle
Stockholm. Aldus/Bonnier. 1969. 240 p.

Ny förmögenhetsskattelagstiftning
[Stockholm]. Finansdepartementet. 1996]. 141 p.

Ny försäkringsavtalslag
[Stockholm]. Justitiedepartementet. 1993]. 390 p.

Ny fotoskole: Grundbog
Haven, Mogens von ; Frenning, Tommy
København N. Agfa-Gevaert A/S, Hørsholmsgade 20. 1969-72. 2 v.

Ny fransk kunst: Aillaud, Erró, Poirier, Rouan, Titus-Carmel, Viallat : Bergens kunstforening, Bergen 15/4-1/5 1977, Kunstnernes hus, Oslo 21/5-15/6 1977
[Bergen. Bergens Kunstforening. 1977]. [34] p.

Ny fremmedlov
Oslo. Universitetsforlaget. [1983]. 476 p.

Nygaardsvolds soldater: en frivillig krigsdeltakers opplevelser våren 1940
Löderup, Fridtjov D
[Oslo]. J.W. Cappelen. c1988. 166 p.

Ny gemenskap bland pensionärer: en utvärdering av hobbyföreningar för äldre i Lycksele kommun
Winoy, James
Stockholm. Socialstyrelsen. [1981]. 88 p.

Nyggja kv©Œ©ʻabokin
Egholm, Sverri
Torshavn. Lindin. 1996-1997. 2 v.

Ny giv
Johnson, Clas G ; Holmberg, Yngve
Stockholm. Geber. 1969. 148 p.

Ny giv for nordisk samarbeid?: norsk, svensk og finsk sikkerhetspolitikk før og etter EUs nordlige utvidelse
Neumann, Iver B
[Oslo]. Tano. 1995. 262 p.

Ny giv i grannerspråksundervisningen: Rapport fra en konferanse arrangert av Svenskhemmet Voksenåsen og Nordisk språksekretariat, Voksenåsen 17.-20. mai 1988
Oslo. Nordisk språksekretariat. 1988. 113 p.

Nygolaimina of India
Ahmad, Masqsood ; Jairajpuri, M. Shamim
Calcutta. Zoological Survey of India. 1982. 70 p.

Nygotiska kyrkor i Skane: utveckling i form, material och konstruktion 1840-1910
Antell, Olof
Stockholm. Konstho˜gskolans arkitekturskola. [1991]. 187 p.

Ny grafisk ordlista: yrkeshäfte
Janås, Axel
Stockholm. Grafiska yrkesnämnden. 1979. 55 p.

Nygrekisk litteratur: En översikt från medeltid till nutid
Ambatsis, Jannis
Stockholm. Natur och kultur. 1970. 188 p.

Nygʺyshda: cham khaparla
Kʺuliĭlany, Khuseĭ
Nalʹchik. "Ėlʹbrus". 1996. 118 p.

Ny harivolana na lahateny nentin-drazana, ain'ny fiarahamonina Malagasy-Masikoro
Razafiarivony, Michel
Antananarivo. Trano Printy Fiangonana Loterana Malagasy. 2006. 243 p.

Nyhavn gennem 300 år
København. Børge Binderup, Eksp.:DBK. 1972. 170 p.

Nyhavn i de gode gamle dage
Christensen, Carl Christian Johan Ludwig
[København]. C. Christoffersens bogtr. [1954]. 31 p.

Nyheder i radio og TV: Sammenligning mellem Norge og Danmark
Bakke, Marit ; Siune, Karen
Arhus C. Arhus universitet, Institut for statskundskab, Eksp.: Universitetsparken. 1972. iv, 70, [12] l.

Nyheder som kilde til opdatering af viden
Larsen, Steen Folke
Risskov (Asylvej 4, 8240). Psykologisk institut, Aarhus universitet. 1979. 50 p.

Nyhedsformidling, en grundbog i massekommunikation
Sørensen, Jacob Graves
Herning. Systime. c1982. 192 p.

Nyhedsformidling gennem 100 ȧr: Ritzaus bureau 1. februar 1866-1. februar 1966
Naesselund, Gunnar R
København. 1966. 154 p.

Ny hemförsäljningslag: slutbetänkande
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förl. 1979. 355 p.

N.Y. Herald Tribune's 23 questions about the Communist Party answered by William Z. Foster
Foster, William Z
New York. New Century Publishers. [1948]. 31 p.

Nyhetens interesse: nyhetsjournalistikk mellom tekst og kontekst
Eide, Martin
Oslo. Universitetsforlaget. c1992. 179 p.

Nyheter, förståelse, och minne
Höijer, Birgitta ; Findahl, Olle
Lund. Distribution, Studentlitteratur. c1984. 262 p.

Nyheter fra Moskva
Hegge, Per Egil
Oslo. Cappelen. 1972. 142, (1) p.

Nyheter från evigheten: dikter
Håkanson, Björn
[Stockholm]. Författarförlaget. c1985. 105 p.

Nyheter fran gra˜nsen: tre studier i journalistik om "invandrare", flyktingar och rasistiskt vald
Brune, Ylva
Go˜teborg. JMG, Institutionen fo˜r journalistik och masskommunikation, Go˜teborgs universitet. c2004. 396 p.

Nyheter från Norrköping: Dikter
Axelson, Sture
Göteborg. Zinderman. 1974. 54, (2) p.

Nyheter først og fremst: norske tv-nyheter, myter og realiteter
Waldahl, Ragnar ; Anderson, Michael Bruun ; Rønning, Helge
Oslo. Universitetsforlaget. c2002. 326 p.

Nyheter i samspel
Larsson, Larsåke
Göteborg. Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. [1998]. 253 p.

Nyheterna och tredje världen: en översikt av det internationella nyhetsflödet
Carlsson, Ulla
Lund. Studentlitteratur. 1981. 144 p.

Nyheter til salgs
Østgaard, Einar
Oslo. Aschehoug. 1967. 107 p.

Nyhetsförmedling till begåvningshandikappade: betänkande
[Stockholm]. Liber. [1985]. iv, 176 p.

Nyhetsformidling i Norge: Norsk telegrambyrȧ 1867-1967
Giverholt, Helge
Oslo. 1967. 211 p.

Nyhetsjournalistik: tio gyllene regler
Fichtelius, Erik
Stockholm. Utbildningsradion. c1997. 128 p.

Nyhetsvanor.nu: nyhetsanvändning på internet 1998 till 2003
Bergström, Annika
[Göteborg]. JMG, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. [2005]. 252 p.

Nyhetsverdier: om markedsorientering og jounalistikk i ti norske aviser
Allern, Sigurd
Kristiansand. IJ-forlaget. c2001. 246 p.

Ny hiragasy: fikarohana momba ny anthropologie sociale
Ranaivoarson, Pierre André
Antananarivo. Edisiôna Md Paoly. [2001]. 143 p.

Ny hjemmehjælp, faser i en overgang
Kbh. [i.e. Copenhagen]. Socialstyrelsen. 1986. 64 p.

Nyhus and Condon's hernia
Fitzgibbons, Robert J ; Greenburg, A. Gerson ; Nyhus, Lloyd M
Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkins. c2002. xiv, 650 p.