Nyja Gordiane: shoques dhe sime shoqeje, Shprese˜s
Bacʹe, Apollon
Tirane˜. Shte˜pia botuese "Dita 2000". 2005. 302 p.

Nyja Island: saga of the journey to New Iceland
Gu©ʻjon Arngrimsson ; Christie, Robert
Winnipeg. Turnstone Press. 2000. 333 p.

Nýja Ísland: örlagasaga vesturfaranna í máli og myndum
Guðjón Arngrímsson
Reykjavík. Mál og menning. 1997. 334 p.

Ny järnvägslagstiftning: förslag till lag om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande m.m
Stockholm. [LiberFörlag : Allmänna förlaget]. 1974-<1980 >. v. <1-2 >.

Nýjar sunnlenskar þjóðsögur
Sigurður Bogi Sævarsson
Selfossi. Átthagar-útgáfufyrirtæki. 1995. 88 p.

Nyja shqiptare: intervista, 1990-1997
Emërllahu, Mehmet
[Albania]. Shtëpia Botuese L. [2001?]. 248 p.

Nyja tri: poema në prozë
Mehqemeja, Agim
Berat. Shtëpia Botuese "Jonalda". 1995. 118 p.

Ny jordförvärvslag: betänkande
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förl. 1977. 133 p.

Ny juridisk handbok: för medborgare af alla samhällsklasser i Finland
Swanljung, J. Kr
Åbo. G.W. Wiléns. 1873. 407 p.

Ny kabary: ny tantarany, ny fombany
Rahajarizafy, Antoine
Fianarantsoa. Ambozontany. [1969]. 151 p.

Ny kabary Malagasy: hanitry ny fitenin-drazako
Raozin' Imahamanina
[Antananarivo]. Trano Printy Fiangonana Loterana Malagasy. [2004]. 152 p.

Ny kabary mitahiry fahendrena
Rakotoarimanana, Rado
[Antananarivo]. Alliance francʹaise, Analanga Fanantenana Mikabary. [2006]. 173 p.

Ny kabary tsy ho mena-mijoro: tari-dalana sy fanovozan-kevitra ho an'izay te-hikabary
Rabenandrasana, Lalao Francʹois
[Madagascar. s.n. 2002]. 227 p.

Nykarleby provinsialläkardistrikt: en 50-års berättelse 1870-1920 (1924)
Backman, Woldemar
Helsingfors. Centraltryckeri och bokbinderi aktiebolag. 1927. 203 p. incl. tables.

Nykøbing og Jante
Væth, Johannes
Nykøbing Mors (Skovgade 17, 7900). Frisø. 1979. 29 p.

Nykøbing på Falster gennem tiderne
Nørregård, Georg
[Nykøbing F]. Nykøbing F. Kommune. 1977, c1978-1982. 2 v.

Nykhasy farn: zonadon uat͡stæ æmæ ėsse
Dzhikaev, Sh. F
Dzæudzhykhʺæu. Ir. 1996. 278 p.

Ny kinesisk billedkunst
Andersen, Sven Jørn
[København]. Gyldendal. 1979. 219 p., [16] leaves of plates.

Nyk Kambuja Krom: kamĐran kamĐnaby jatiniyam Khmaer Kambuja krom
[Phnom Penh]. GanĐahĐ Kammakar SamĐbandh Jatiniyam Khmaer Kambuja Krom. 2006. 1 v. (various pagings).

Nyklassicismen i k©ıbst©Œderne: arkitektur og arkitekter i arene omkr. 1920
Langkilde, Hans Erling
K©ıbenhavn. Arkitekten. 1986. 159 p.

Nyklassicismen i købstæderne: arkitektur og arkitekter i årene omkr. 1920
Langkilde, Hans Erling
København. Arkitekten. 1986. 159 p.

Nyklassicismen i Sverige: svenska möbelstilar och interiörer 1770-1850
Groth, Håkan ; Von der Schulenburg, Fritz
[Stockholm]. Norstedts. 1994. 224 p.

Ny-klassisk strafferet i det tætte samfund
Grothe-Nielsen, Beth
[København]. Kriminalistisk institut, Københavns Universitet. 1979. 19 leaves.

Nykolaĭ Charnet͡sʹkyĭ, Ch.N.I: i͡epyskop-ispovidnyk
Bakhtalovsʹkyĭ, Stefan Ĭosyf
Ĭorkton, Sask., Kanada. Vyd-vo Ott͡siv chyna Naĭsvi͡atishoho Izbavyteli͡a. 1980. xxxii, 281 p., 20 p. of plates.

Nykomlingarna med en början och ett slut: två olika saker, 2
Beckman, Erik
[Stockholm]. Bonnier. c1992. 149 p.

Ny kommunal valglov og ny Europa-Parlamentsvalglov: delbetænkning 2 fra Indenrigsministeriets valglovsudvalg af 1983
Kbh. [i.e. København]. Statens informationstjeneste. 1988. 167, 22, 8 p.

Ny kongresin'ny fahaleovantenan'i Madagasikara, Toamasina 2, 3, 4 May 1958, na, Ilay fitiavana ny tanindrazana nandamoka
Ramarosaona, Emile
[Madagascar. s.n. 2006]. 68 p.

Ny konkurrensbegränsningslag: betänkande
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förl. 1978. 460 p.

Nykonservatismen i USA
Ryn, Claes G ; Häggman, Bertil
Stockholm. Geber. 1971. 246 p.

Nykonservative tendenser i USA og Storbritannien i 1970'erne og 1980'erne
Moltke, Hanne
[Copenhagen]. Dept. of English, University of Copenhagen. 1986. 298 p.

Ny konsumentkreditlag
[Stockholm]. Justitiedepartementet. 1990]. 246 p.

Ny kontorteknologi i kommunen: en undersøgelse af arbejdsvilkårene på en kontorarbejdsplads
Bonde, Jytte ; Thofte, Ole
København. Arbejdsmiljøfondet. 1987. 152 p.

Ny kontorteknologi inden for staten: en undersøgelse af arbejdsvilkårene på en kontorarbejdsplads
Bonde, Jytte ; Thofte, Ole
København. Arbejdsmiljøfondet. 1987. 175 p.

Ny konvention om bärgning
[Stockholm]. Justitiedepartementet. 1995]. 185 p.

Nyköping och hertigdömet 1568-1622
Öhman, Christer
Stockholm. Almqvist & Wiksell (distr.). 1973. 179 p.

Nyköping, Östersjöns dotter
Hornberg, Carl-Arne
Stockholm. LiberFörlag. c1984. 210 p.

Nyköpings mässingsbruk
Edblad, Sven
Nyköping. Södermanlands mus. 1979. 78, [1] p.

Nyköpings stadsfullmäktige etthundra år: En redogörelse för stadens borgerliga förvaltning under åren 1863-1962
Wallnér, Albin V
Nyköping. 1967. 238 p.

Nyköpings stads historia
Dahlgren, Stellan
Nyköping. Nyköpings kommun, Kullbergs bokh., Domus bokh. (dist.). 1973. 2 v.

Nyköpingsstudenten Johannes Julinus dagböcker 1659-64 och hans bedrifter i Uppsala, Åbo och Strängnäs
Tilander, Gunnar ; Julinus, Johannes
Skara. Bergers bokhandel. 1968. 151 p.

Nyköping under frihetstiden: børgare och byråkrater i den lokala politiken
Petersson, Ann-Marie
Uppsala. Kå-We tryck. 1972. 257 p.

Nykterhet, kyrka, väckelse: rörelser, program och debatt i historisk och nutida belysning
Kjellberg, Knut
Stockholm. Sober. 1979. 196 p.

Nykterhetsrörelsen: Den heliga kon. En frän debattbok om en folkrörelse i bakvatten
Michanek, Bengt
Stockholm. Proprius. 1972. 171, (1) p.

Nykterhetsrörelsens människor i Valla: föreställningsvärld inom en folkrörelse på lokal nivå
Gustavsson, Anders
Uppsala. Etnologiska institutionen. 1992. 93 p.

Nykterhetssverige: en livsstilsstudie
Zetterberg, Hans Lennart
Johanneshov. Sober. 1979. 89, [ca. 35] p.

Nykterhetsvårdens erkända och enskilda vårdanstalters personalorganisationsutredning (NEPO): delbetänkande : utbildning
[Stockholm]. Socialdepartementet. [1976]. 3, 58, [13] leaves.

Nykterhetsvårdens läge: betänkande
Stockholm. Esselte. 1967. 2v.

Nykterhetsvård och alkoholpolitik på 90-talet: en bok från Svenska nykterhetsvårdsförbundet
Ericsson, Göran ; Johanson, Kjell E ; Winberg, Margareta
Stockholm. Sober. c1986. 236 p.

Nykter vid ratten: betänkande
[Mariehamn. Ålands landskapsstyrelse. 1994]. 16 leaves.

Nyktovios syllektēs
Lantavos, Kōstas
[Athēna]. Euthynē. [1989]. 61 p.

Nyktra svenskar: godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879-1918
Edquist, Samuel
Uppsala. Uppsala Universitet. 2001. 343 p.

Ny kulturpolitik
Stockholm. Allmänna förlaget. 1972. 2 v.

Ny kulturpolitikk: frå ord til handling
Hauge, Lars ; Hoff, Trygve J. B
Oslo. Samlaget. 1978. [3]-208 p.

Ny kurs mod bedre tider
[Copenhagen]. Regeringen. [1993]. 226 p.

Nykyaikaiset kirjaamisjärjestelmät
Koulu, Risto ; Hämäläinen, Erkki
Hämeenlinna. Oikeusministeriö, Oikeushallinto-osasto, Tietojärjestelmäyksikkö. 1982-. v. <1-2 >.

Nykyajan Amerikkalaisia kirjailijoita: Carl Sandburg, Theodore Dreiser, Sinclair Lewis [et al.]
Taipale, A. K. M
Helsingissä. Kustannuosakeyhtiö Otava. [1944]. 131 p.

Nykyajan kansainvälinen politiikka
Ruutu, Yrjö
Jyväskylä. Gummerus. 1934. 624 p.

Nykyajan perustuslait ja valtiosäännöt
Pohjolainen, Teuvo
[Tampere]. Finnpublishers. c1988. xxiv, 198 p.

Nykyajan tytöt: koulutus, luokka ja sukupuoli 1920- ja 1930-luvun Suomessa
Kaarninen, Mervi
Helsinki. Suomen Historiallinen Seura. [1995]. 297 p.

Nykyflooralle vieraita palynomorfeja Suomen myöhäiskvartäärikerrostumissa
Eriksson, Brita ; Grönlund, Tuulikki ; Tynni, Risto
Espoo. Geologinen tutkimuslaitos. 1977. 36 p., xx leaves of plates.

Nykyihmisen etiikka ja moraali: Oriveden Opiston 70-vuotisjuhlakirja
Laurila, Aarne
Porvoo. Söderström. c1979. 275 p.

Nykyinen Kemijoki: reportaasi luonnontilaisen Kemijoen muuttamisesta sähkön tuottajaksi
Seppälä, Raimo
Helsinki. Otava. 1976. 290 p.

Nykyinen kriisi ja hallituskysymys
Toiviainen, Seppo
Helsinki. Kursiivi. 1978. 123 p.

Nykyisen ajan ongelma ja sen ratkaisu: Helsingin esitelmiä syksyllä 1931
Ervast, Pekka
[Helsinki]. Ruusu-ristin Kirjallisuusseura ; [Tampere]. [1983]. 172 p. ; 18 cm.

Nykykielet: Kouluhallitus on vahvistanut opetussuunnitelman heinäkuun 22. päivänä 1971
Helsinki. 1971. 58 p.

Nykymagian käsikirja
Virtanen, Leea
Helsinki. Tammi. c1988. 250 p.

Nykypäivän taide Skoonessa: Skäne Konst av idag
Lindhagen, Nils
[Malmö . 1968]. 24 p., 14 leaves of plates.

Nykysaksalaista maalaustaidetta: [näyttely] Suomi, 1964. Tyskt måleri i dag [itställning] Finland, 1964
Bänfer, Carl ; Krumpen, Ursula
[Münster. s.n. 1964?]. 158, [8] p.

Nykyslangin sanakirja
Karttunen, Kaarina
Porvoo. Söderström. c1979. 333 p.

Nykysuomalaisen puhekielen murros: Jyväskylän osatutkimus : raportti
Mielikäinen, Aila
Jyväskylä. [Jyväskylän yliopiston Suomen kielen ja viestinnän laitos]. <1981- >. v. <3 >.

Nykysuomen denominaalisista verbijohdoksista
Haipus, Marjatta ; Pääkkönen, Helvi
Oulu. [Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen laitos]. 1980. 84 p.

Nykysuomen etymologinen sanakirja
Ha˜kkinen, Kaisa
Helsinki. WSOY. c2004. 1633 p.

Nykysuomen käsikirja
Ikola, Osmo ; Alhoniemi, Alho ; Rintala, Päivi
[Espoo]. Weilin + Göös. c1991. 398 p.

Nykysuomen käyttöopas: koko kansan kielitoimisto
Konttinen, Raija
Helsinki. Gaudeamus. 1978. 441 p.

Nykysuomen käyttötieto: sivistyssanat, oikeinkirjoitus, lyhenteet, paikannimet
Sorsa, Annika ; Turtia, Kaarina
[Helsinki]. Otava. c1996. 543 p.

Nykysuomen kehitys: katsaus 1800- ja 1900-luvun kirjakieleen sekä tekstinäytteitä
Pulkkinen, Paavo
Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1972. 216 p.

Nykysuomen modukset =: Mood in present-day Finnish
Matihaldi, Hilkka-Liisa
Oulu. Oulun yliopisto : [Oulun yliopiston kirjasto, jakaja]. 1979-. v.

Nykysuomen oikeinkirjoitussanakirja
Vornanen, Rauni
Helsingissä. Otava. [1982]. 311 p.

Nykysuomen oppaita
Vesikansa, Jouko
Porvoo . W. Söderström. 1976-. v.

Nykysuomen rakenne ja kehitys: näkökulmia kielen rakenteisiin
Hakulinen, Auli ; Leino, Pentti
[Helsinki]. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. [1983]-. v. <1 >.

Nykysuomen sanakirja: etymologinen sanakirja
Häkkinen, Kaisa
Porvoo. Söderström. <c1987 >. v. <6 >.

Nykysuomen sanakirja; lyhentämätön kansanpainos
Sadeniemi, Matti
Porvoo. W. Söderström. [1966]. 3 v.

Nyky-suomen sananparsikirja
Heinonen, Kai
Helsinki. Otava. 1973. (71) p.

Nykysuomen sanavarat
Vesikansa, Jouko
Porvoo. Söderström. c1989. 504 p.

Nykysuomen saneiston yleisyystilastoa sanennloppuisessa aakkosjärjestyksessä =: Statistics of the word occurences of present-day Finnish in a reverse alphabetical order
Saukkonen, Pauli
Oulu. Oulun yliopisto. 1977. xxiv, [1] p.

Nykysuomen sivistyssanakirja: Vierasperäiset sanat
[Helsinki]. W. Söderström. 1973. xvi, 462 p.

Nykysuomen sivistyssanakirja: vierasperäiset sanat
[Helsinki]. Suomalaisen kirjallisuuden seura. 1977. 464 p.

Nykysuomen tutkimusta ja huoltos
Itkonen, Terho
Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1966. 151 p.

Nyky-Suomi kuvin ja kartoin
Smeds, Helmer ; Fogelberg, Paul
Porvoo. W. Söderström. [1967]. 135, [1] p.

Nykytaiteen kera˜a˜misesta˜
Ketonen, Helka
Helsinki. Valtion taidemuseo. [1999]. 231 p.

Nykytieto
Nurminen, Matti ; Eskola, Matti
Helsinki. Valitut palat. c1984. 3 v.

Nykytulkintojen Karjala
Fingerroos, Outi ; Loipponen, Jaana
[Jyva˜skyla˜]. Jyva˜skyla˜n yliopisto. 2007. 325 p.

Nykyviron lukemisto
Kuldkepp, T ; Seilenthal, Tõnu
[Helsinki]. Suomalaisen kirjallisuuden seura. [1979]. 271 p.