Nyta, deuda de amor
Marín Fernández, M. D
Arecibo, P.R. Imp. Combell. 1897. 53, xi p.

Ny. Talis: kisah mengenai Madras
Budi Darma
Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia. 1996. x, 267 p.

Nyt alkoi elämä: kirjeromaani
Turkka, Jouko
Helsingissä. Otava. [1996]. 156 p.

Nytändning för svensk industri
Boman, Helve
[Stockholm]. Svenska dagbladet. c1992. 119 p.

Ny Tantaran' ny fifohazana etc Madagasikara: Soatanana, nosoratan' i A. Thunem sy Rasamoela Joela. Farihimena, nosoratan' i Rasolofomanana Joseph. Ankaramalaza, nosoratan' i Zakaria Tsivoery
Thunem, A
Antananarivo. Trano Printy Loterana. 1972. 84, 59, 68 p.

Ny tany
Rajhonson, Ramiandrasoa ; Rafaralahy, Randimby
[Antananarivo]. Office national pour l'environnement. [2001]. 44 p.

Nytår i Rom
Turèll, Dan ; Lage, Leif
[København]. Brøndum. 1976. [62] p.

N.Y. tax cases: the full texts of the leading federal and state court cases construing the New York tax law, 1903-1936
New York . CCH. [c1936]. 313 p.

Nyt dansk adelslexikon: fortegnelse over dansk adel i fortid og nutid, udgivet af Foreningen til udgivelse af Danmarks adels aarbog
Thiset, Anders ; Wittrup, Ludvig Peter Marius Christian
Kj©ıbenhavn. V. Tryde. 1904. xiv p., 2 l., [3]-365, [1] p., 1 l.

Nyt dansk boligbyggeri =: Contemporary Danish housing
Nygaard, Erik
[Copenhagen]. Arkitektens Forlag. 1992. 108 p.

Nyt dansk jagtleksikon: supplement 1977
Hansen, Frithiof ; Weitemeyer, Aage
[København]. Branner og Korch. c1977. 256 p.

Ny teatra
Ravaloson, Rajohnson Andriambatosoa
[Antananarivo]. Minisiteran'ny Fanolokoloana sy ny Zavakanto Revolisionera. 1989. 79 p.

Ny teknik för elproduktion, elanvändning: utredning för 1981 års energikommitté
Stockholm. Energiforskningsnämnden. [1983]. 172 p.

Ny teknik, nye job: nordisk projekt om frihedsgraden ved indførelse af ny teknik = New technology, new demands on the labour market
Banke, Palle ; Clematide, Bruno
København. Nordisk ministerråd. c1989. 100 p.

Ny teknik, nye job: nordisk projekt om frihedsgrader ved indførelse af ny teknik
Banke, Palle ; Clematide, Bruno
København. Nordisk ministerråd. c1988. 100 p.

Ny teknik på dagbladene
Breinholt, Grete
[Roskilde]. Roskilde Universitetsforlag. 1977. 115 p.

Ny teknologi: for hvem og for hva
Kleven, Hans I
Oslo. Falken. 1988. 99 p.

Ny teknologi, arbejdsorganisation og arbejdsmiljø: et nordisk perspektiv
Bunnage, David
København. Socialforskningsinstituttet. 1990. 210 p.

Ny teknologi i arbeidslivet: rettslige aspekter
Borchgrevink, Mette
Oslo. Universitetsforlaget. c1985. 430 p.

Ny teknologi, nye roller: fagbibliotekenes rolle i den digitale revolusjon
Haugeto, Anne-Lise ; Pettersen, Sissel
Oslo. RBT/Riksbibliotektjenesten. 1998. 28 p.

Ny teknologi og høyere priser
Wicken, Olav
Oslo. Forsvarets høgskole, Forsvarshistorisk forskningssenter (FHFS). 1982. 63 p.

Ny tenan' ny olombelona sy ny aretina
Randrianasolo, Edouard
[s.l. s.n. 1975-. v.

Nytestamentlige studier
Pedersen, Sigfred ; Giversen, Søren ; Simonsen, Hejne
[Århus]. Institut for Ny Testamente, Aarhus Universitet : Aros. 1976. 360 p.

Nytestamentlig grammatik i sammandrag
Wifstrand, Albert
Lund. Gleerup. 1966. 28 p.

Nytestamentlig gresk grammatikk
Leivestad, Ragnar
Oslo. Universitetsforlaget. 1972. 196 p.

Nytestamentlig teologi
Kieffer, René
Stockholm. Skeab. 1979. 359 p.

Nytestamentligt ledarskap
Zettersten, Paul
Stockholm. Filadelfia. c1982. 92 p. ; 19 cm.

Nythomismen, en religiös filosofi
Lyttkens, Hampus
Stockholm. Diakonistyrelsens bokförlag. [1962]. 193 p.

Ny Tid: Norge, industrinasjonen som forsvant?
Osmundsen, Terje
[Oslo]. J.W. Cappelen. c1991. 144 p.

Nyt i Kobberstiksamlingen
Finsen, Hanne
København. 1968. 77 p.

Ny tinglysingslov
Oslo. Universitetsforlaget. [1982]. 218 p.

Nytjar i no˜fnum: o˜rnefni i nagrenni Hola i Hjaltadal
Tetzschner, Runa K
Holar i Hjaltadal. Holarannsoknin. 2006. 146 p.

Nyt land: roman
Hogstad, ©yvind
Kristiania [Oslo]. Steen. c1917. 191 p.

Nyt land: fire aar i arktiske egne
Sverdrup, Otto Neumann
Kristiania. H. Aschehoug & co. 1903. 2 v.

Nyt lys over Marx: essays
Kemp, Peter
K©ıbenhavn. Vinten. 1975. 95 p.

Ny tongoamihonkondrazana: hasin' ny fiteny Malagasy
Raozin' Imahamanina
[Antananarivo. s.n. 2005]. 108 p.

Ny tontolo iainana an-dranomasina sy amorontsiraka eto Madagasikara
Antananarivo. Foibem-Pirenena momba ny Tontolo Iainana. [between 1997 and 2002]. 28 p.

Ny tontolo sy ny ntaolo Malagasy: fahalalana fototra
Rabenandrasana, Lalao Francʹois
[Antananarivo. s.n. 2000]. 257 p.

Nyt ord i dansk politik: lokalisering: En bog om bedre samfundsplanlægning
Hansen, Holger
København. Forlaget Liberal; Eksp.: DBK. 1973. 128 p.

Nøytralitet og krig: Fra Nordens væpnede nøytralitets saga. En sjømilitær studie
Bergersen, Olav
Oslo. 1966. 2 v.

Ny tranomaizina M.D.R.M., 1947-1965, Toamasina-Antsihanaka: sombin-tantaran'ny tabataba tamin'ny taona 1946, 1947, 1948
Rasamoelina, Hary Lala
[S.l. s.n. 1979]. 112 p., [2] p. of plates.

Nytron: inhibition and control of caustic soda attack on glass
New York. 1950. 13 l.

Ny tsarako: 15 taona natao iray fehezana
Nary, Njato
[Antananarivo?. s.n.]. c2000. 120 p.

Ny tsiambaratelon'ny tokantrano sambatra
Andriamahazosoa, Ammi Irako
Antananarivo. Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara, Sampana Sekoly Alahady. 1993. 406 p.

Nyt sind: digte
Herdal, Harald
K©ıbenhavn. Gyldendal, Nordisk forlag. 1929. 120 p.

Ny tsiny, ny tody: ny fisainana Malagasy
Ratovoarisoa, Bernard-Marie
Antananarivo. Foibe Filan-kevitry ny Mpampianatra. 1980. 115 p.

Nyt syn pa den danske herregard: et ukendt kulturmilj©ı
Petersen, Steen Estvad
K©ıbenhavn. Forlaget S©ıren Fogtdal. c1999. 208 p.

Nyt syn på den offentlige sektor
[Copenhagen]. Finansministeriet. [1993]. 116 p.

Nytt ackord: Dagboksanteckningar från livet med och utan Gud. Meditationer
Bavngård-Larsson, Inge-Margrethe
Stockholm. Seelig (distr.). 1967. 20 p.

Nyttan och nöjet
Lindqvist, Herman
Stockholm. Norstedt. c1996. 535, [1] p.

Nytt avgiftssystem i norske havner : prinsipper og retningslinjer: en delutredning
Oslo. Universitetsforlaget. 1975. 20 p.

Nyttbare sand- og grusforekomster i Syd- Norge
Holmsen, Gunnar
Oslo. Universitetsforlaget. 1965-. v.

Nytt bilstöd till handikappade: betänkande
Stockholm. Socialdepartementet. 1982. 131 p.

Nytt blikk på religion: studiet av religion i dag
Gilhus, Ingvild Sælid ; Mikaelsson, Lisbeth
Oslo. Pax forlag. 2001. 180 p.

Nytteplanter i farver
Hvass, Else
København. Politikens forlag. 1954. 192 p.

Nytt finskt lexicon
Ganander, Christfrid ; Nuutinen, Liisa
Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1997. xxi, 1174 p.

Nytt grepp på jordbrukspolitiken
Odhner, Clas Erik
Stockholm. Rabén & Sjögren. 1966. 174, (1) p.

Nytt håp bak tid og rom?: essays om vitenskap, teknologi og verdier
Fjelland, Ragnar
Bergen. Ariadne. 1993. 213 p.

Nytt hovedbibliotek for Universitetsbiblioteket i Oslo: funksjonsprogram : rapport
[Oslo]. Universitetsbiblioteket i Oslo. 1993. 27 leaves.

Nytt i den nye sksjeloven
Kjelstrup, Carl-Bernhard
Oslo. Aschehoug. 1977. 80 p.

Nytt i den nye straffeprosessloven
Andenæs, Johannes
Oslo. Universitetsforlaget. c1982. 104 p.

Nytt inntektssystem: nye utfordringer for kommuner og stat
Kjellberg, Francesco
Oslo. Noras. 1988. 249 p.

Nytt inntektssystem for fylkeskommunene: delutredning
Oslo. Universitetsforl. 1979. 111 p.

Nytt inntektssystem for kommunene: delutredning
Oslo. Universitetsforlaget. [1982]. 204 p.

Nytt i ny tvistelov
Skogh©ıy, Jens Edvin A
Oslo. Universitetsforlaget. c2008. 142 p.

Nyttjanderätt till fast egendom: hyra, arrende, tomträtt, bostadsrätt m.m
Bengtsson, Bertil
Stockholm. Norstedt. 1976. x, 216 p.

Nytt läge
Apelqvist, Seved
Stockholm. Tidens förlag. [1963]. 73 p.

Nytt land: Daniel Boones saga
Vylder, Ludvig de
Lund. C.W.K. Gleerup. [1935]. 2 p. leaves, 3-345, [1] p.

Nytt land under vingene
Rodahl, Kare
Oslo. Gyldendal. 1948. 148 p., [32] p. of plates.

Nytt liv: dikt og tekster
Johanssen, Terje
Oslo. Gyldendal. c1984. 50 p.

Nytt ljus över Roms katakomber
Hagelin, Gösta Mauritz
Stockholm. Norstedt. 1977. 153, [1] p., [8] leaves of plates.

Nytt ljus pa Sandarnakulturen: om en boplats fran a˜ldre stenaldern i Bohusla˜n
Hernek, Robert
Stockholm. Go˜teborgs universitet, Institutionen fo˜r arkeologi. 2005. 377 p.

Nytt lys over Alexander L. Kielland--
Nag, Martin
Oslo. Solum forlag. 1990. 220 p.

Nytt lys over Asbjørn Kloster og hans nærmiljø i Stavanger, Ryfylke og Christiania
Nag, Martin
Ås. Kvekerforlaget. 1986. 293 p.

Nytt lys over Historia Norwegie: mot en løsning i debatten om dens alder?
Ekrem, Inger
Bergen. Universitetet i Bergen, IKKR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi. 1998. 101 p.

Nytt lys over livet, 1916
Brochmann, Bertram Dybwad
Bergen. Eget forlag. 1957 [c1958]. 253 p.

Nytt lys på Aksel Sandemose: ti artikler
Nilsson, Thaly
Oslo. Aschehoug. c1998. 286 p.

Nytt lys pa middelalderen
Haavardsholm, J©ırgen
Oslo. Sypress forlag. c1997. 254 p.

Nytt material till smålands busk- och bladlavflora
Hasselrot, Torsten Edvard
Göteborg. Elanders boktr. 1942. 87p.

Nytt medisinsk bibliotek i det nye Rikshospital på Gaustad: program for tjenester og samlinger : foreløbig rapport fra prosjektgruppen
Oslo. Universitetsbiblioteket i Oslo. 1996. 22 leaves.

Nytt militärt ansvarssystem: betänkande
Stockholm. Liber. 1983. 247 p.

Nytt norsk forfatterleksikon
Dahl, Willy
Oslo. Gyldendal. 1971 [i.e.1972]. 267 p.

Nytt på kakfatet: 200 moderna recept på kakor, tårtor och gott dopp
Sjöman, Elsa ; Jonsson-Ekegårdh, Edith ; Sääf, Lennart
Västerås. ICA-förlaget. [1954]. 99 p.

Nytt perspektiv på økonomisk historie: Problemer og metoder i en samfunnsvitenskap
Elster, Jon
Oslo. Pax. 1971. 164 p.

Nytt perspektiv på psykiatrien
Haugsgjerd, Svein
Oslo. Pax. [1970]. 332 p.

Nytt rotfeste
Elstad, Anne Karin
Oslo. Aschehoug. 1979. 209 p. [1] leaf.

Nytt skördeskadeskydd: betänkande
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förlaget. 1979. 170 p.

Nytt statsbidragssystem för grundskola, gymnasieskola och kommunal utbildning för vuxna
[Stockholm]. Utbildningsdepartementet. 1990]. 153 p.

Nytt stormskadeskydd för blankålsfisket med fasta redskap: promemoria
[Stockholm]. Jordbruksdepartementet. [1978]. 16 leaves.

Nytt straffsystem: idéer och förslag
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förl. : Liber distr. 1977. 440 p.

Nytt straffsystem: referat av en rapport från BRÅs kriminalpolitiska arbetsgrupp
Stockholm. Informationssekretariatet. 1977. 71 p.

Nytt svenskt konstnärsgalleri: Målare, grafiker, skulptörer
Ohlén, Carl-Erik ; Hellman, Gunnar
Malmö. Svensk fack-litteratur. 1966. 595, (1) p.

Nytt tjänstereglemente för försvarsmakten: betänkande
[Stockholm]. Försvarsdepartementet. [1979]. 346 p.

Nytt Universitetsbibliotek på Blindern: program for samlinger og tjenester : rapport
[Oslo]. Universitetsbiblioteket i Oslo. 1994. 16 leaves.

Nytt universitetsbibliotek på Blindern: tilrettelegging av samlingene i Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap
Oslo. Universitetsbiblioteket i Oslo. 1996. 1 v. (various pagings).

Nytva: ugolok Rossii
Kadochnikov, V
Permʹ. Raritet-Permʹ. 2002. 237, [3] p.

Nyt ylös kansa kaikkivalta: valikoima vanhan työväenliikkeen runoutta
Jyväskylä. Gummerus. 1975. 209 p.