Pay: employee compensation and incentive plans
Patten, Thomas Henry
New York. Free Press. c1977. xv, 607 p.

Pay: establishing payments for watershed services
Smith, D. Mark ; Groot, Dolf de ; Bergkamp, Gerardus Johannus Jacobus
Gland, Switzerland. World Conservation Union (IUCN). c2006. 112 p.

Payable 1986 property tax estimates
Baker, Karen ; Hinze, Steve
St. Paul, MN (600 State Office Bld., St. Paul 55155). Research Dept., Minnesota House of Representatives. [1986]. 15 leaves.

Payable 1987 actual property taxes statewide, regional, and county
Baker, Karen ; Hinze, Steve
[St. Paul, Minn. Research Dept., Minnesota House of Representatives]. 1987. 18 leaves.

Payable 1987 property tax projections: statewide and regional
Baker, Karen ; Hinze, Steve
St. Paul, MN (600 State Office Bldg., St. Paul 55155). Research Dept., Minnesota House of Representatives. [1986]. 15 leaves.

Payable 1993 property taxes: statewide, regional, and county
Baker, Karen ; Hinze, Steve
St. Paul, MN (600 State Office Bldg., St. Paul 55155). Research Dept., Minnesota House of Representatives. [1993]. 17 p.

Payable gold
Gray, James ; Gray, Ethel Lillian (Anderton) ; Marchand, B. de Coligny
[Johannesburg]. Central News Agency, limited. 1937. 286 p.

Pāyadāna
Caudharī, Sonā
Ilāhābāda. Itihāsa Bodha Prakāśana. 2002. 154 p.

Pāya dārī āle
Marāṭhe, Prabhākara Dattātraya
1977. 156 p.

Paẏagāmbara kāhinī
Obayed Ullah
[1965]. 70 p.

Payah£guzøaran-i nasør-i jadid-i Farsi
Kamshad, H
Tihran. Nashr-i Nay. 1384 [2005]. 315 p.

Pāyahʹhā-yi īdiʼūlūzhī dar Islām: 1 - tawḥīd, 2 - ʻadl, 3 - nubuvvat
Yazdī, Muḥammad
Qum. Kānūn-i Intishārāt-i Nāṣir. 1360 [1981 or 1982]. 166 p.

Pāyajaṇā
Borkar, Balkrishna Bhagwant
Mumbai. Pôpyulara Buka Ḍepo. 1960. 71 p.

Paya Jejawi: satu kajian antropologi politik
Mohamed Salleh Lamry
Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Malaysia. 1992. xiv, 351 p.

Payajela
TadĐakodĐa, Su. Ma
PanĐaji, Goya. Kedara Prakasana GrÆha. 2007. 81 p.

Payakkappal: kathakalĐ
KarunĐakaran
Kottayam. DĐi. Si. Buks. 2000. 79 p.

Pāyakkārikaḷ Mirācutārkaḷōṭu ceyta pōrāṭṭam: pāyakkārikaḷukkum Mirācutārkaḷukkum uṇṭāyirukkir̲a vivātam : 1860lēyē Talit in̲amakkaḷin̲ mutal el̲uccikkural
Nāyakkar, Veṅkaṭācala ; Ratn̲am, Ka
Cen̲n̲ai. Aintiṇaip Patippakam. 2000. 108 p.

Pāyal
Baby, Thiruthali
[1969]. 85 p.

Payam: majmuah-i ashar az, 40 shair-i muasĐir-i Afghani va Irani : bi-munasabat-i, bist va chaharumin sal-i nasharati-i ma
Mississauga, Canada. Afghanistan Taymz. 1376 [1997]. 216 p.

Payāmbar
Rahnamā, Zayn al-ʻĀbidīn
[1951-]. v.

Payāmbarān
Fāz̤il, Javād
[Tehran?]. Kitābfurūshī va Chāpkhānah-i ʻAlī Akbar ʻIlmī. 1362 [1983 or 1984]. 2 v. in 1.

(Payambarān-i sukhan)
Imamuddin, S. J
1967. 195 p.

Payāmbar-i āgāhī
Malakī, Muḥammad
Tihrān. Shirkat-i Shiāmī-i Intishār. 1367 [1988]. 136 p.

Payambar-i Ariyayi: rishah£ha-yi Iran dar kish£ha-yi jahani
AtĐaơi£fard, Umid
[Tihran]. AtĐai. 1382 [2003 or 2004]. 600 p.

Payāmbar-i mag̲h̲firat, 1975, mak̲h̲zan-i naʻt-i maqbūl, 1395 hijrī: Mīrzā G̲h̲ālib kī tamām g̲h̲azlon̲ par naʻton̲ kā majmūʻah
Sājid Asadī, Abūlʻajz
Karācī. milne kā patah, Bazm-i Aḥbāb-i Asadī. [1978 or 1979]. 176 p.

Payambar-i mihr
Bashar£dust, Nahid
[Kabul]. Markaz-i Taaun-i Afghanistan. 1383 [2004 or 2005]. 26 p.

Payāmbarī va inqilāb
Fārsī, Jalāl al-Dīn
Qum. Umīd. [1982?]. 449 p.

Payāmbar va munāfiqīn
Saʻīdī, Sīrūs
[Tihrān]. Daftar-i Nashr-i Farhang-i Islāmī. [198-?]. 71 p.

Payam-e-Latif: a collection of articles to commemorate the 219th anniversary of Shah Abdul Latif of Bhit, 11th April 1971
ʻAbd al-Latif
Karachi. Public Relations Dept., Films and Publications Section, Govt. of Sind. [1971]. 31 p.

Payāme maśarika
Iqbal, Muhammad ; Azeemudin
[1964]. 19, 245 p.

Payamha va sukhanraniha-yi Imam Khumayni
Khomeini, Ruhollah ; Nuri, Masud
Tihran. Intisharati-i Nur. [1361?-1362, i.e., 1982-1984]. v. <1-3, 5-6>.

Payām-i ʻamal
ʻAzīz Isrāʼīlī, Muḥammad
Lakhnaʼū. Muḥammad ʻAzīz Isrāʼīlī. [19--]. iv, 280 p.

Payām-i Amjad
Amjad, Ahmad Husain
Ḥaidarābād. Aʻẓamjāhī Pres. [19--]. 192 p.

Payām-i amn: asbāb-i jang va tadābīr-i amn par ʻaql va naql, falsafah va maz̲hab kī raushnī men̲ muḥaqqiqānah baḥas̲
Abdul Majid
Aʻẓamgaṛh. Dar Mat̤baʻ-yi Maʻārif. 1923. 182 p.

Payām-i amn: asbāb-i jang va tadābīr-i amn par ʻaql va naql, falsafah-yi maz̲hab kī raushnī men̲
Abdul Majid
Lakhnaʼū. Maulānā ʻAbdulmājid Daryābādī Akāḍmī. [19]81. 176 p.

Payāmī az Ṣaḥīfah-i Sajjādīyah
Ḥijāzī, ʻĀlāʼ al-Dīn
Tihrān. Nashr va Pizhūhishʹhā-yi Islāmī. [1980?]. 88 p.

Payām-i Bullhe Shāh: tazkirah
Mumtāz, Manẓūr
Lāhaur. Nazīr Sanz Pablisharz. 1997. 128 p.

Payām-i dard-i be darmān̲
Taʻmīr Canḍīgaṛhī
Canḍīgaṛh. Taʻmīr Canḍīgaṛhī. 1987. 96 p.

Payāmī dar rāh: naẓarī bih shiʻr va naqqāshī-i Suhrāb Sipihrī
Āshūrī, Dāryūsh ; Imāmī, Karīm ; Hamadānī, Ḥusayn Maʻṣumī
[Tehran]. Kitābkhānah-ʼi Ṭahūrī. 1366 [1987]. 136 p.

Payām-i dost
Fāt̤mī, ʻAbdulaḥad ; As̲ar, Qaiyūm
Gayā. Qaiyūm As̲ar. 1994. 272 p.

Payam-i Ganj Shakar
Mumtaz, ManzĐur
Lahaur. Nazøir Sanz Pablisharz. 1999. 128 p.

Payām-i Imām va 100 iṭṭilāʻīyah
[S.l. s.n. 1980?]. 157 p., [1] p. of plates.

Payām-i inqilāb: majmūʻah-ʼi payāmhā va baȳanāt-i Imām Khumaynī, rahbar-i inqilāb-i Islāmī va umīd-i mustaz̤ʻafīn-i jahān
Khomeini, Ruhollah ; Qājār, M. D
[Tehrān?]. Payām-i Āzādī. 1360-<[13]62 > [1981-<1983 >. v. <1, 3 >.

Payām-i jahānī-i ʻirfānī-i Īrān, yā, Tashrīḥ-i arzishʹhā-yi maʻnavī-i farhangī-i Īrān
Rafīʻ, ʻAbd al-Rafīʻ Ḥaqīqat
[Tehran]. Kūmis. 1370 [1992]. 278 p.

Payām-i kaif
Aḥmad, Mirzā Iḥsān
Aʻẓamgaṛh. Maʻārif Pres. 1940. xxvi, 200 p.

Payām-i Kalīm: majmūʻah-yi naʻt va qaṣāʼid, manqabat va salām va nauḥah
Javādī, al-Sayyid Z̲īshān Ḥaidar
Lakhnaʼū. K̲h̲ādimān-i Tanẓīmulmakātib. 1996. 327 p.

Payām-i Laṭīfu
ʻAbd al-Laṭīf
1971. 128 p.

Payām-i Mashriq: Ḥaz̤rat ʻAllāmah Iqbāl kī mashhūr-i zamānah taṣnīf kā mukammal va manẓūm tarjamah maʻ matan
Iqbal, Muhammad ; Īs̲ār, Sayyid Aḥmad
Banglūr. Banglūr Akaiḍmī. 1997. 550 p.

Payām-i mashriq
Iqbal, Muhammad ; Majāz, Muz̤t̤ar
Ḥaidarābād. Iqbāl Akaiḍimī. 1996. 200 p.

Payām-i Mashriq ke Urdū aur Angrezī tarājim kā taḥqiqī aur tauz̤iḥī jāʼizah
Kiyānī, Navīd
Jehlam. Buk Kārnar Pablisharz. 1999. 244 p.

Payām-i Nadvatulʻulamāʼ: Nadvatulʻulamāʼ ke bunyādī aur ḥaqīqī maqāṣid ... jāʼizah va taʻāruf
Ḥasanī, Muḥammad
Karācī. Majlis-i Nashriyāt-i Islām. [1975?]. 128 p.

Payām-i naẓar
Ratan Panḍorvī
Paṭāhankoṭ. Milne kā patah Darbārī Lāl. 1981. 248 p., [1] leaf of plates.

Payām-i pidar
Ṣubḥī, Faz̤l Allāh
[1334 i.e. 1955 or 6]. 268 p.

Payām-i Qurʼān: ravish-i tāzahʼī dar tafsīr-i mawz̤ūʻī-i Qurʼān
Makārim Shīrāzī, Nāṣir
Qum, Īrān. Ḥawzah-i ʻIlmīyah. 1367- [1988 or 1989-. v. <1-2 >.

Payam-i Qurơan va sirah-ơi masĐumin alayhim al-salam dar barkhvurd ba mujrimin
MuhĐammadi Hamadani, AsĐghar
[Qum]. Jamiah. 1375 [1996 or 1997]. 260 p.

Payām-i rūḥ
Afsar Meraṭhī, Ḥāmidullāh
Allahābād. Inḍiyan Pres. [1927]. xxix, 243 p.

Payām-i sālār-i shahīdān
Ḥusayn ibn ʻAlī
[Tehran]. Intishārāt-i Awj. 1358 [1979]. 36, 152 p.

Payām-i Sāvitrī
Jigar Brelvī
[Lakhnaʼū. Dānish Maḥall]. 1954. 160 p.

Payāmī shāʻirī: Ḥālī, Akbar, aur Iqbāl
Indrābī, Nuṣrat
Srīnagar, Kashmīr. Tābish Pablīkeshanz. 1991. 288 p.

Payām-i Shams
Multānī, Zāhid Maḥmūd Shams
[Multān. s.n.]. 2001. 128 p.

Payām-i uk̲h̲uvvat
Nūrī, ʻAbd Allāh
Ḥaidarābād. Markaz-i Daʻvat o Taḥqīq. 1994. 240 p.

Payām-i zindagī
Aḥsān Aḥmad, Mirzā ; ʻAlāʼuddīn, Shafqat
Āʻẓamgaṛh, Yū. Pī., Inḍiyā. Aḥsān Pablishing Hāʼūs. 1986. 268 p.

Payam-i zindagi: tafsir-i matĐalib-i mundarij dar panj kitab-i Tawrat-i muqaddas
EzrahĐiyan, Yedidiyah
Los Angeles. Shirkat-i kitab. 2007. 359 p.

Payaṇa: kādaṃbari
Śrīkaṇṭha Puttūru, Ke
Puttur, Da. Ka. Kannaḍa Prapañca Prakāśana. 2002. 92 p.

Payaṇada hādiyalli
Anantanārāyaṇa, Es
Maisūru. Uṣā Sāhityamāle. 1946. viii, 154 p.

Payaṇada hādiyalli: sāmājika kādambari
Gaṅgā Pādēkal
Beṅgaḷūru. Divyacandra Prakāśana. 1989. 172 p.

PayanĐmurøait tirøanøayvu nutĐpankalĐ: katĐtĐurait tokuppu
Antonøi Kurucu, A
Cenønøai. Niyu Cencuri Puk Havus. 2007. 150 p.

Payaṇam
Cīruṭaiyān̲, Tēn̲i
Tañcāvūr. Akaram. 2002. 144 p.

Payaṇaṃ: yātr̲ākkur̲ippukaḷ
Gōpakumār, Ṭi. En
Kōṭṭayaṃ. Sāhityapr̲avarttaka Sahakaraṇasaṅghaṃ. 2001. 98 p.

Payaṇam
Shanmugam, A. P
1972. 68 p.

Payaṇam
Vazhipokkan
[1970]. 60 p.

Payaṇam
Vāsanti
Cen̲n̲ai. Narmatā Patippakam. 1989. 236 p.

Payaṇam: cir̲ukataikaḷ
Yōkēsvaran̲, Mu. Vē
[Yāl̲ppāṇam]. Yōkēsvaran̲. 1974. 38 p.

Payanamaindi prajārathaṃ
Ratnam, P. V
[1962]. 94 p.

Payaṇa mattu itara kathegaḷu
Abūbakkar, Sārā
Maisūru. Pustaka Prakāśana. 1992. 116 p.

Payanamayē priyatamā
Nāgakumāri, Bommadēvara
Vijayavāḍa. Jayarām Pablikēṣans. 1987. 475 p.

Payaṇam toṭarum
Irāmaliṅkam, Mā
Tiruccirāppaḷḷi. Irāci Patippakam. 1990. 72 p.

Pāyānā paththara
Viśvaratha
Amadāvāda. Niyāmaka, Naśābandhī ane Ābakārī Khātuṃ. 1974. 9, 460 p.

Payaṇa val̲ikkur̲ippukaḷ
Sṭālin̲, Kē
Kaṇṭāccipuram. Callikai. 2001. 87 p.

Pay and allowances of commissioned and enlisted personnel of the army, navy, Marine corps, Coast guard, Coast and geodetic survey and Public health service: Report of the Joint committee of Congress appointed pursuant to Public resolution no. 36 to investigate the pay and allowances of the commissioned and enlisted personnel of the army, navy, Marine corps, Coast guard, Coast and geodetic survey, and Public health service, approved February 3, 1930
Reed, David Aiken ; French, Burton Lee
Washington. U.S. Govt. print. off. 1931. iii, 272 p.

Pay and allowances of the uniformed services: pursuant to title 37, United States Code (Public law 87-649 (76 Stat. 451)) as amended through April 27, 1973 and supplementary material
Washington. U.S. Govt. Print. Off. 1973. iv, 110 p.

Pay and allowances of the uniformed services: pursuant to title 37, United States code (Public law 87-649 (76 Stat. 451), as amended, through January 3, 1969, and supplementary material
Washington. U.S. Govt. Print. Off. 1969. iv, 23-125 p.

Pay and allowances of the uniformed services: pursuant to title 37, United States code, Public law 87-649 (76 Stat. 451) as amended through January 15, 1968, and supplementary material
Washington. U.S. Govt. Print. Off. 1968. iii, 7213-7307 p.

Pay and allowances of the uniformed services, pursuant to title 37, United States code (Public law 87-649, (76 Stat. 451)), as amended through December 31, 1978, and supplementary material
Washington. U.S. Govt. Print. Off. 1979. iv, 118 p.

Pay and allowances of the uniformed services, pursuant to title 37, United States code (Public law 87-649 (76 Stat. 451)) as amended through June 30, 1977, and supplementary material: prepared for the Committee on Armed Services, U.S. House of Representatives
Washington. U.S. Govt. Print. Off. 1977. v, 127 p.

Pay and allowances of the uniformed services, pursuant to title 37, United States code (Public law 87-649 (76 Stat. 451)) as amended through March 1, 1975, and supplementary material: prepared for the Committee on Armed Services, U.S. House of Representatives
Washington. U.S. Govt. Print. Off. 1975. iv, 123 p.

Pay and benefits: new ideas for local government
Matzer, John
Washington, D.C. ICMA. c1988. xxiv, 182 p.

Pay and benefits
London. Institute of Personnel Management. c1992. xxvi, 235 p.

Pay and benefits survey, 1994
Gaborone, Botswana. The Directorate, Management Services Division. [1995]. 1 v. (various pagings).

Pay and conditions in the building industry
London. H.M.S.O. 1968. vii, 84 p.

Pay and conditions in the civil engineering industry
London. H.M.S.O. 1968. vii, 78 p.

Pay and conditions in the construction industry other than building and civil engineering
London. H.M.S.O. 1968. vii, 61 p.

Pay and conditions in the contract cleaning trade
London. H.M.S.O. 1971. vi, 73 p.

Pay and conditions in the electrical contracting industry
London. H.M. Stationery Off. 1969. v, 71 p.

Pay and conditions in the electrical contracting industry in Scotland
London. H.M.S.O. 1969. v, 14 p.

Pay and conditions of busmen employed by the Corporation of Dundee
London. H.M.S.O. 1968. v, 18 p.

Pay and conditions of busmen employed by the Corporation of Wigan
London. H.M.S.O. 1968. 16 p.

Pay and conditions of industrial civil servants
London. H.M.S.O. 1970. vi, 103 p.

Pay and conditions of limbfitters employed by J. E. Hanger and Company: presented to Parliament by the First Secretary of State and Secretary of State for Economic Affairs and the Minister of Labour
London. H.M.S.O. [1967]. v, 16 p.

Pay and conditions of Merchant Navy officers
London. H.M.S.O. [1967]. 22 p.

The pay and conditions of service of ancillary workers in the National Health Service
London. H.M.S.O. 1971. v, 134 p.

Pay and conditions of service of engineering workers: Second report on the engineering industry
London. H.M.S.O. 1969. vi, 39 p.

The pay and conditions of service of workers in the laundry and dry cleaning industry
London. H.M.S.O. 1971. v, 99 p.

Pay and conditions of workers in the exhibition contracting industry
London. H.M.S.O. 1969. vii, 53 p.

Pay and conditions of workers in the milk industry
London. H.M. Stationery Off. 1970. vi, 99 p.

Pay and duties of light-keepers
London. H.M.S.O. 1969. vi, 25 p.

Pay and employment in retailing
Robinson, Olive ; Wallace, John
Farnborough, Hants. Saxon House. 1976. vi, 178 p.

Pay and employment in the new Europe
Marsden, David
Aldershot, England . E. Elgar Pub. c1992. xvi, 246 p.

Pay and employment reform in developing and transition societies
McCourt, Willy
Geneva. United Nations Research Institute for Social Development. [2000]. iv, 33 p.

Pay and file: the complete corporation tax manual
Rayney, Peter
London. Accountancy Books. 1993. xxi, 416 p.

Pay and grade differentials at the World Bank
Filmer, Deon
Washington, DC. World Bank, Development Research Group. [1998]. 72 p.

Pay and motivation
Schuster, Jay R
Lexington, Mass. Xerox College Pub. [1974-. v.

Payando en versos castizos
Mayol de Senillosa, Felipe
Buenos Aires. Editorial Tor. [1925]. 3 p. l., 9-244 p., 4 l.

Pay and organizational effectiveness: a psychological view
Lawler, Edward E
New York. McGraw-Hill. [1971]. 318 p.

Pay and organization development
Lawler, Edward E
Reading, Mass. Addison-Wesley Pub. Co. c1981. xvi, 253 p.

Pay and other terms and conditions of employment in the fletton brick industry: and the prices charged by the London Brick Company
London. H.M.S.O. 1970. vi, 40 p.

Pay and other terms and conditions of employment of workers in the pottery industry
London. H.M.S.O. 1970. vi, 118 p. (2 fold.).

Pay and pensions for federal workers
Hartman, Robert W
Washington, D.C. Brookings Institution. c1983. ix, 118 p.

Pay and performance in the NBA
Buchanan, Michael J ; Slottje, Daniel Jonathan
Greenwich, Conn. JAI Press. c1996. vii, 188 p.

Pay and personnel matters in the armed services: hearings before the Subcommittee on Manpower and Personnel of the Committee on Armed Services, United States Senate, Ninety-seventh Congress, second session, August 5 and 10, 1982
Washington. U.S. G.P.O. 1983. iii, 139 p.

Pay and price control guide
Bracewell-Milnes, Barry
London. Butterworths. 1973. vi, 218 p.

Pay and price standards: a compendium
Washington. The Council. 1979. 95 p. in various pagings.

Pay and productivity bargaining: a study of the effect of national wage agreements in the Nottinghamshire coalfield
Searle-Barnes, R. G
Manchester. Manchester U.P. 1969. xxv, 190 p.

Pay and productivity in the water supply industry
London. H.M.S.O. 1970. vi, 87 p.

Pay and profits: the theory of distribution reviewed in the light of the behaviour of some Western economies over the last hundred years
Brown, Ernest Henry Phelps
Manchester. Manchester U.P. 1968. x, 53 p.

Pay and profits: the theory of distribution reviewed in the light of the behaviour of some Western economies over the last hundred years
Brown, Henry Phelps
New York. A. M. Kelley. 1968. x, 53 p.

Pay and travel allowances in advance: Hearing before the Committee on Military Affairs, United States Senate, Seventy-eighth Congress, first session on S. 966, a bill to provide for the payment in advance of pay and travel allowances to persons in or serving with the military and naval service and to civilian officers and employees in or under the jurisdiction of the War Department or the Navy Department under certain conditions, and for other purposes. May 4, 1943
Washington. U.S. Govt. Print. Off. 1943. ii, 10 p.