Sravnitelʹnai͡a tipologii͡a russkogo i azerbaĭdzhanskogo i͡azykov
Makhmudov, A. R ; Guliev, A. D ; Kerbalaeva, R. I
Baku. Izd-vo "Maarif,". 1982. 215 p.

Sravnitelʹnai͡a tipologii͡a slovoobrazovatelʹnykh sistem angliĭskogo i tatarskogo i͡azykov
Gatiatullina, Z. Z
Kazanʹ. Tatarskoe knizhnoe izd-vo. 1984. 231 p.

Sravnitelʹnai͡a t͡sitogenetika i kariosistematika mlekopitai͡ushchikh
Orlov, Viktor Nikolaevich ; Bulatova, N. Sh
Moskva. Izd-vo "Nauka". 1983. 404 p.

Sravnitelʹnai͡a t͡sitologii͡a sinezelenykh vodorosleĭ, bakteriĭ i aktinomit͡setov
Peshkov, M. A
Moskva. Izd-vo "Nauka". 1966. 246 p., [2] leaves of plates.

Sravnitelʹnai͡a ulʹtrastruktura nefrona: atlas
Vinnichenko, L. N
Leningrad. "Nauka," Leningradskoe otd-nie. 1980. 136 p.

Sravnitelni preimushtestva na bŭlgarskata ikonomika (na primera na selskoto stopanstvo)
Totev, Stoi͡an
Sofii͡a. Fondat͡sii͡a "Svobodna Init͡siativa". 1993. 33 p.

Sravnitelʹnoe i͡azykoznanie i istorii͡a i͡azykov
Desnit͡skai͡a, A. V
Leningrad. "Nauka," Leningradskoe otd-nie. 1984. 350 p.

Sravnitelʹnoe i͡azykoznanie v Rossii: ocherk razvitii͡a sravnitelʹno-istoricheskogo metoda v russkom i͡azykoznanii
Chemodanov, N. S
Moskva. Gos. uchebno-pedagog. izd-vo. 1956. 92 p.

Sravnitel£noe issledovanie staropis£mennogo mongol£skogo i buriı̐aı̐Łtskogo iı̐aı̐Łzykov
Ul£zetueva, Z. D
Chita. Chitinskii gos. universitet. 2006. 184 p.

Sravnitelʹnoe izuchenie literatur: Sbornik stateĭ : K 80-letii͡u akad. M. P. Alekseeva
Alekseev, Mikhail Pavlovich ; Bushmin, Alekseĭ Sergeevich
Leningrad. Nauka, Leningr. otd-nie. 1976. 562 p., [2] leaves of plates.

Sravnitelʹnoe izuchenīe narodnago byta i poėzīi
Buslaev, F. I
[Moskva. s.n. 1873?]. p. 645-727.

Sravnitel£noe izuchenie politiki: teoriiı̐aı̐Ł i praktika
Mitrokhina, T. N
Saratov. Nauchnaiı̐aı̐Ł kniga. 2005. 108 p.

Sravnitelʹnoe izuchenie regionov: diplomatii͡a i bezopasnostʹ
Fu, Jen-kun
Almaty. T͡Sentr sravnitelʹnogo izuchenii͡a regionov g. Almaty. 2002. vi, 157 p.

Sravnitelʹnoe izuchenie slavi͡anskikh literatur
Alekseev, Mikhail Pavlovich
Moskva. "Nauka,". 1973. 511 p.

Sravnitelʹnoe izuchenie ulʹtrastruktury t͡sitokhimicheskikh osobennosteĭ i proliferativnoĭ aktivnosti kletok glaza nekotorykh pozvonochnykh: sbornik
Mačʻabeli, A
Tbilisi. "Met͡sniereba". 1982. 139 p.

Sravnitelʹnoe izuchenie vysokomolekuli͡arnoĭ chasti nefteĭ i bitumov: v aspekte problemy nefteobrazovanii͡a
I͡Urkevich, I. A ; Razumova, E. P
Moskva. Izd-vo "Nauka,". 1981. 156, [4] p.

Sravnitel'no-ėkologicheskiĭ analiz parazitov ryb ozer Karelii
Shul'man, Solomon Samuilovich ; Malakhova, R. P ; Rybak, V. F
Leningrad (199164, Leningrad, V-164, Mendeleevskai͡a linii͡a, d. 1). Nauka, Leningradskoe otd-nie. 1974. 106, [1] p.

Sravnitelʹno-ėkologicheskoe issledovanie kserofilizat͡sii vysshikh rasteniĭ
Grigorʹev, I͡U. S
Moskva. Izd-vo Akademii nauk SSSR. 1955. 157 p.

Sravnitelʹnoe konstitut͡sionnoe pravo i politicheskie instituty: kurs lekt͡siĭ
Medushevskiĭ, A. N
Moskva. Gosudarstvennyĭ universitet Vysshai͡a shkola ėkonomiki. 2002. 510 p.

Sravnitelʹnoe literaturovedenie
Alekseev, Mikhail Pavlovich ; Stepanov, Georgiĭ Vladimirovich
Leningrad. "Nauka," Leningradskoe otd-nie. 1983. 444 p.

Sravnitelʹnoe literaturovedenie: Vostok i Zapad
Zhirmunskiĭ, Viktor Maksimovich
Leningrad. Nauka, Leningr. otd-nie. 1979. 493 p., [1] leaf of plates.

Sravnitelʹnoe literaturovedenie i russko-polʹskie literaturnye svi͡azi v XX veke
Khorev, V. A
Moskva. Nauka. 1989. 205 p.

Sravnitelʹnoe mestnoe upravlenie: teorii͡a i praktika
Cherkasov, A. I
Moskva. Izdatelʹskiĭ dom Forum-INFRA-M. 1998. 156 p., [1].

Sravnitel£noe pravo i problemy konstitutı̐sı̐Łionnogo, administrativnogo i finansovogo pravovogo regulirovaniiı̐aı̐Ł: materialy nauchnoi konferentı̐sı̐Łii aspirantov kafedry konstitutı̐sı̐Łionnogo, administrativnogo i finansovogo prava iı̐uı̐Łridicheskogo fakul£teta Rossiiskogo universiteta druzhby narodov, Moskva, 25 iı̐aı̐Łnvariı̐aı̐Ł 2003 g
Zelentı̐sı̐Łov, A. B ; Belov, V. A ; Kufakova, N. A
Moskva. Rossiiskii universitet druzhby narodov (RUDN). 2004. 158 p.

Sravnitelʹnoe pravovedenie: sbornik stateĭ
Tumanov, Vladimir Aleksandrovich
Moskva. Izd-vo "Progress". 1978. 245 p.

Sravnitelʹnoe pravovedenie i i͡uridicheskai͡a geografii͡a mira
Saidov, A. Kh ; Tumanov, Vladimir Aleksandrovich
Moskva. Rossiĭskai͡a akademii͡a nauk, In-t gosudarstva i prava. 1993. 148 p.

Sravnitelʹnoe trudovoe pravo: po materialam sovetsko-britanskogo simpoziuma
Ivanov, Semen Aleksandrovich ; Kiselev, I. I͡A ; Slavin, Mark Moiseevich
Moskva. In-t gosudarstva i prava AN SSSR. 1987. 197 p.

Sravnitelʹno-fiziologicheskoe issledovanie ulʹtrastrukturnykh aspektov pami͡ati
Tushmalova, N. A ; Marakueva, I. V ; Krylov, O. A
Moskva. "Nauka". 1986. 147 p.

Sravnitel£no-istoricheskaiı̐aı̐Ł grammatika nakhskikh iı̐aı̐Łzykov i problemy proiskhozhdeniiı̐aı̐Ł i istoricheskogo razvitiiı̐aı̐Ł gorskikh kavkazskikh narodov
Desheriev, Iı̐Uı̐Łnus Desherievich ; Alekseev, Mikhail Egorovich
Moskva. URSS. c2006. 551 p.

Sravnitel£no-istoricheskaiı̐aı̐Ł grammatika tiı̐uı̐Łrkskikh iı̐aı̐Łzykov
Tenishev, E. R ; Gadzhieva, Ninel£ Zeinalovna ; Serebrennikov, Boris Aleksandrovich ; Dybo, A. V
Moskva. Izd-vo "Nauka". 1984-<2006>. v. <1-6>.

Sravnitelʹno-istoricheskai͡a fonetika adygskikh (cherkesskikh) i͡azykov
Kumakhov, M. A
Moskva. Izd-vo "Nauka". 1981. 287 p.

Sravnitelʹno-istoricheskai͡a fonetika kushitskikh i͡azykov
Dolgopolʹskiĭ, A
Moskva. "Nauka,". 1973. 398 p.

Sravnitelʹno-istoricheskai͡a fonetika vostochnokavkazskikh i͡azykov
Bokarev, E. A
Moskva. Izd-vo "Nauka,". 1981. 137 p.

Sravnitelʹno-istoricheskai͡a grammatika adygskikh (cherkesskikh) i͡azykov
Kumakhov, M. A ; Gadzhieva, Ninelʹ Zeĭnalovna
Moskva. "Nauka". 1989. 381 p.

Sravnitelʹno-istoricheskai͡a grammatika ti͡urkskikh i͡azykov: uchebnoe posobie dli͡a vuzov
Serebrennikov, Boris Aleksandrovich ; Gadzhieva, Ninelʹ Zeĭnalovna
Baku. Izd-vo "Maarif,". 1979. 303 p.

Sravnitelʹno-istoricheskai͡a grammatika ti͡urkskikh i͡azykov
Serebrennikov, Boris Aleksandrovich ; Gadzhieva, Ninelʹ Zeĭnalovna
Moskva. Izd-vo "Nauka," Glav. red. vostochnoĭ lit-ry. 1986. 301 p.

Sravnitelńo-istoricheskai͡a grammatika vostochnoslavi͡anskikh i͡azykov: morfologii͡a
Lomtev, Timofeĭ Petrovich
Moskva. Gos. izd-vo "Vysshai͡a shkola". 1961. 322 p.

Sravnitelʹno-istoricheskai͡a grammatika zapadnoiranskikh i͡azykov
Rastorgueva, V. S ; Efimov, V. A
Moskva. "Nauka". 1990-. v. <1 >.

Sravnitelʹno-istoricheskai͡a leksika dagestanskikh i͡azykov
Gasanova, S. M ; Murkelinskiĭ, Gadzhi
Moskva. "Nauka,". 1971. 295 p.

Sravnitelʹno-istoricheskai͡a morfologii͡a avaro-andiĭskikh i͡azykov
Alekseev, Mikhail Egorovich ; Klimov, Georgiĭ Andreevich
Moskva. "Nauka". 1988. 223 p.

Sravnitelʹno-istoricheskai͡a morfologii͡a pamirskikh i͡azykov
Pakhalina, T. N ; Abaev, V. I
Moskva. "Nauka". 1989. 263 p.

Sravnitelʹno-istoricheskie i kompleksnye issledovanii͡a v obshchestvennykh naukakh: iz opyta izuchenii͡a istorii i kulʹtury narodov T͡Sentralʹnoĭ i I͡Ugo-Vostochnoĭ Evropy
Markov, D. F
Moskva. Izd-vo "Nauka". 1983. 235 p.

Sravnitelʹno-istoricheskie issledovanii͡a: sbornik studencheskikh rabot
Rumi͡ant͡seva, M. F
Moskva. Rossiĭskiĭ gos. gumanitarnyĭ universitet. 1998. 126 p.

Sravnitel£no-istoricheskie issledovaniiı̐aı̐Ł sistemy leksiko-tematicheskikh grupp tatarskogo iı̐aı̐Łzyka
Gaffarova, F. F ; Nasipov, I. S ; Ramazanova, D. B
Ufa. Gilem. 2007. 296 p.

Sravnitelʹno-istoricheskiĭ i tipologicheskiĭ aspekty izuchenii͡a russkogo i͡azyka v Belorussii: sbornik nauchnykh trudov
Bulakhaŭ, M. H ; Grut͡so, A. P ; Kozyrev, I. S
Minsk. Minskiĭ gos. pedagog. in-t im. A.M. Gorʹkogo. 1985. 185 p.

Sravnitelʹno-istoricheskiĭ metod i opredelenie i͡azykovogo rodstva
Smirnit͡skiĭ, A. I
[Moskva]. Izd-vo Moskovskogo universiteta. 1955. 56 p.

Sravnitelʹno-istoricheskoe i͡azykoznanie na sovremennom ėtape: konferent͡sii͡a pami͡ati V.M. Illich-Svitycha, 6-9 fevrali͡a 1990 g. : tezisy dokladov
Tolstoĭ, Nikita Ilʹich ; Dybo, V. A ; Bulatova, R. V ; Illich-Svitych, V. M
Moskva. Akademii͡a nauk SSSR, In-t slavi͡anovedenii͡a i balkanistiki. 1990. 62 p.

Sravnitelʹno-istoricheskoe issledovanie dialektnoĭ sistemy kumyskogo i͡azyka: fonetika, morfonologii͡a
Olʹmesov, N. Kh
Makhachkala. IPT͡S DGU. 1997. 327 p.

Sravnitelʹno-istoricheskoe i tipologicheskoe izuchenie i͡azykov
Andreev, N. D ; Kat͡snelʹson, S. D ; Rozanova, V. V
Moskva. Akademii͡a nauk SSSR, In-t i͡azykoznanii͡a. 1981. 259 p.

Sravnitelʹno-istoricheskoe izuchenie i͡azykov raznykh semeĭ: sovremennoe sostoi͡anie i problemy
Gadzhieva, Ninelʹ Zeĭnalovna ; Zhuravlev, V. K ; Neroznak, V. P
Moskva. Izd-vo "Nauka,". 1981. 355, [3] p.

Sravnitelʹno-istoricheskoe izuchenie i͡azykov raznykh semeĭ: rekonstrukt͡sii͡a na otdelʹnykh urovni͡akh i͡azykovoĭ struktury
Gadzhieva, Ninelʹ Zeĭnalovna
Moskva. "Nauka". 1989. 204 p.

Sravnitelʹno-istoricheskoe izuchenie i͡azykov raznykh semeĭ: teorii͡a lingvisticheskoĭ rekonstrukt͡sii
Gadzhieva, Ninelʹ Zeĭnalovna
Moskva. "Nauka". 1988. 237 p.

Sravnitelʹno-istoricheskoe izuchenie i͡azykov raznykh semeĭ: zadachi i perspektivy
Gadzhieva, Ninelʹ Zeĭnalovna
Moskva. Izd-vo "Nauka,". 1982. 341 p.

Sravnitelʹno-istoricheskoe izuchenie i͡azykov raznykh semeĭ: leksicheskai͡a rekonstrukt͡sii͡a : rekonstrukt͡sii͡a ischeznuvshikh i͡azykov
Melʹnychuk, O. S ; Gadzhieva, Ninelʹ Zeĭnalovna
Moskva. "Nauka". 1991. 119 p.

Sravnitelʹno-istoricheskoe izuchenie i teoreticheskie voprosy razvitii͡a sovremennykh literatur
Bogdanov, I͡Uriĭ Vasilʹevich
Moskva. "Nauka". 1985. 294 p.

Sravnitelno i sŭpostavitelno ezikoznanie
Zarev, Panteleĭ ; Ivanova-Mircheva, Dora ; Ivanchev, Svetomir ; Pernishka, Emilii͡a Ilieva ; Mladenov, Oleg
Sofii͡a. Bŭlgarska akademii͡a na naukite. 1989. 395 p.

Sravnitelʹno-morfologicheskie osnovy sistematiki foreleĭ i Kaspiĭskogo lososi͡a
Saidov, I͡U. S ; Magomedov, G. M ; Karpevich, A. F
Moskva. "Nauka". 1989. 107 p.

Sravnitelńo-semasiologicheskie issledovanii͡a: romanskie i͡zí̄ki
Budagov, R. A
Moskva. Izd-vo Mosk. un-ta. 1963. 300 p.

Sravnitelʹno-sopostavitelʹnai͡a grammatika romanskikh i͡azykov: italo-romanskai͡a podgruppa
Gurycheva, M. S
Moskva. Nauka. 1966. 176 p.

Sravnitelʹno-sopostavitelʹnai͡a grammatika romanskikh i͡azykov: Ibero-romanskai͡a podgruppa
Katagoshchina, N. A ; Volʹf, E. M
Moskva. "Nauka,". 1968. 256 p.

Sravnitel'no-sopostavitel'naia grammatika romanskikh i͡azykov: rumynskiĭ iazyk
Lukht, L. I
Moskva. Nauka. 1970. 218 p.

Sravnitelʹno-tipologicheskie issledovanii͡a rodnogo (russkogo) i inostrannykh i͡azykov: mezhvuzovskiĭ sbornik nauchnykh trudov
Gzhani͡ant͡s, Ė. M ; Kabakchi, V. V ; Korableva, L. G
Leningrad. Leningradskiĭ ordena Trudovogo Krasnogo Znameni gos. pedagog. in-t. 1984. 153 p.

Sravnitelʹno-tipologicheskie issledovanii͡a slavi͡anskikh i͡azykov i literatur: k IX Mezhdunarodnomu sʺezdu slavistov : sbornik stateĭ
Andreev, V. D ; Dmitriev Petr Andreevich
Leningrad. Izd-vo Leningradskogo universiteta. 1983. 158 p.

Sravnitelʹnye aspekty biokhimii ryb i nekotorykh drugikh zhivotnykh
Sidorov, V. S
Petrozavodsk. Karelʹskiĭ filial AN SSSR, In-t biologii. 1981. 152 p.

Sravnitelʹnye aspekty izuchenii͡a regenerat͡sii i kletochnoĭ proliferat͡sii: tezisy 7-oĭ Vsesoi͡uznoĭ konferent͡sii po voprosam regenerat͡sii i kletochenogo delenii͡a
Babaeva, A. G
Moskva. [s.n.]. 1985. 2 v.

Sravnitelʹnye konstrukt͡sii russkogo i͡azyka
Cheremisina, Maĭi͡a Ivanovna
Novosibirsk. Izd-vo "Nauka", Sibirskoe otd-nie. 1976. 269 p.

Sravnitelʹnye pokazateli ėkonomicheskogo polozhenii͡a regionov Rossiĭskoĭ Federat͡sii
Moskva. Gos. kom-t Rossiĭskoĭ Federat͡sii po statistike. [1995?]. 362 p.

Sravnitelńye zhizneopisanii͡a: v trekh tomakh
Plutarch ; Markish, Simon Peret͡sovich ; Sobolevskiĭ, S. I ; Grabarʹ-Passek, M. E
Moskva. Izd-vo Akademii nauk SSSR. 1961-1964. 3 v.

Sravnitel'nyi͡a ėtimologicheskĭi͡a tablit͡sy slavi͡anskikh i͡azykov : drevne-slovi͡anskago, russkago, pol'skago, luzhit͡sko-serbskago, cheshskago, slovenskago, serbskago i bolgarskago
Rzhiga, Fedor Vi͡acheslavovich
Sanktpeterburg. Tip. Imp. Akademīi nauk. 1878. vii, 243, xv p.

Sravnitelʹnyĭ analiz dei͡atelʹnosti predprii͡atiĭ
Krylov, V. F
Moskva. "Finansy i statistika". 1981. 69 p.

Sravnitelʹnyĭ analiz ėffektivnosti regionalʹnoĭ ėkonomiki
Abdullaev, E
Tashkent. "Mekhnat". 1987. 227, [5] p.

Sravnitelʹnyĭ analiz ėkonomicheskikh sistem
Usoskiĭ, V. N ; Morova, Antonina Petrovna
Minsk. "Navuka i tėkhnika". 1993. 98, [3] p.

Sravnitelʹnyĭ analiz geologicheskikh obʺektov s zakonomernoĭ izmenchivostʹi͡u svoĭstv
Bondarenko, V. N ; Rodionov, D. A
Moskva. Nedra. 1978. 130, [4] p.

Sravnitelʹnyĭ analiz glagolʹnykh osnov v avarskom i andiĭskikh i͡azykakh
Gudava, Togo Evstafʹevich
Makhachkala. Dagestanskiĭ filial AN SSSR, In-t istorii, i͡azyka i literatury im. G. T͡Sadasy. 1959. 234 p.

Sravnitel£nyi analiz grazhdanskikh kodeksov Rossii i Kazakhstana 1994 g: biopsiiı̐aı̐Ł ekonomicheskikh konstitutı̐sı̐Łii dvukh postsovetskikh respublik : uchebnoe posobie
Osakwe, Christopher
Almaty. Vysshaiı̐aı̐Ł shkola prava "Adilet". 1998. 157 p.

Sravnitelʹnyĭ analiz i kachestvo ėmpiricheskikh sot͡siologicheskikh dannykh
Andreenkov, V. G ; Kosolapov, M. S
Moskva. Institut sot͡siologicheskikh issledovaniĭ AN SSSR. 1984. 158 p.

Sravnitelʹnyĭ analiz i metodika sot͡siologicheskikh issledovaniĭ
Andreenkov, V. G ; Maslova, O. M
Moskva. Akademii͡a nauk SSSR, In-t sot͡siologii. 1989. 180 p.

Sravnitelʹnyĭ analiz indiĭskogo logiko-filosofskogo nasledii͡a
Zholʹ, K. K
Kiev. "Nauk. dumka". 1981. 206, [2] p.

Sravnitelʹnyĭ analiz izbiratelʹnogo zakonodatelʹstva i opyta provedenii͡a izbiratelʹnykh kampaniĭ v Sankt-Peterburge v 1993-1994 godakh
Gornyĭ, M. B ; Sungurov, Aleksandr ; Shishlov, A. V
Sankt-Peterburg. Sankt-Peterburgskiĭ gumanitarno-politologicheskiĭ t͡sentr "Strategii͡a". 1995. 41 p.

Sravnitelʹnyĭ analiz khozi͡aĭstvennykh mekhanizmov sot͡sialisticheskikh stran
Shatalin, S. S
Moskva. Vses. nauchno-issl. in-t sistemnykh issledovaniĭ. 1984. 117 p.

Sravnitelʹnyĭ analiz morskogo osadkonakoplenii͡a v dokembrii i paleozoe: sbornik nauchnykh trudov
Kazanskiĭ, I͡Uriĭ Petrovich
Novosibirsk. In-t geologii i geofiziki SO AN SSSR. 1980. 148 p., [3] folded p. of plates.

Sravnitelʹnyĭ analiz na kombinatakh i predprii͡atii͡akh
Forbrig, Gotthard ; Wolff, Hans Peter ; Kück, Ursula ; Lugachev, M. I
Moskva. "Finansy i statistika". 1987. 159 p.

Sravnitelʹnyĭ analiz neftedobychi i razrabotki nefti͡anykh mestorozhdeniĭ po stranam mira
Shchelkachev, V. N
Moskva. Vserossiĭskiĭ nauchno-issledovatelʹskiĭ in-t organizat͡sii, upravlenii͡a i ėkonomiki neftegazovoĭ promyshlennosti. 1996. 120 p.

Sravnitel£nyi analiz ontogeneza uglevodorodov v Pechorskom i drugikh osadochnykh basseinakh mira
Aminov, L. Z
Moskva. Izd-vo Akademii gornykh nauk. 1999. 398 p.

Sravnitelʹnyĭ analiz, predlozhenii͡a i rekomendat͡sii po regionalʹnoĭ nalogovoĭ politike podderzhki malykh predprii͡atiĭ i predprinimateleĭ
Chumachenko, Nikolaĭ Grigorʹevich
Donet͡sk. IĖP NAN Ukrainy. 1995. 29 p.

Sravnitelʹnyĭ analiz prirodnykh usloviĭ Severnoĭ Ameriki i Evrazii
Gavrili͡uk, V. S
Kiev. Gol. izd-vo izdatelʹskogo obʺedinenii͡a "Vyshcha shkola". 1981. 117 p.

Sravnitelʹnyĭ analiz stroitelʹnogo proizvodstva
Monich, Sergeĭ Anatolʹevich ; Tėĭf, Arkadiĭ Zinovʹevich
Moskva. Finansy. 1977. 140 p.

Sravnitel£nyi analiz ugolovnogo zakonodatel£stva gosudarstv SNG: obshchaiı̐aı̐Ł chast£ : lektı̐sı̐Łii
Krasnopeeva, E. V
Moskva. Ministerstvo vnutrennikh del Rossiiskoi Federatı̐sı̐Łii, Moskovskii universitet. 2006. 67 p.

Sravnitelʹnyi͡a preimushchestva sovremennago chastnago i kazennago zheli͡eznodorozhnago khozi͡aĭstva v Rossīi
Pavlovskiĭ, A. A
[S.-Peterburg. s.n. 1907]. 27 p.

Sravnitelʹnyi͡a tablit͡sy desi͡atichnykh i russkikh mi͡er
Petrushevskīĭ, Ḟ. Ḟ ; Eremi͡eev, N. S
Sanktpeterburg. Tip. Imp. akademīi nauk. 1868. x, 64 p.

Sravnitelʹnyi͡a zami͡echanīi͡a o russkikh slovakh
Grot, I͡A. K
Sanktpeterburg. V Tip. Imp. akademīi nauk. 1856. 11 p.

Sravnitelʹnyĭ kurs i͡azyka PL/1: (Na osnove algola-60)
Bezborodov, I͡U. M
Moskva. "Nauka," Glav. red. fiziko-matematicheskoĭ lit-ry. 1980. 191 p.

Sravnitelʹnyĭ metod v i͡uridicheskikh dist͡siplinakh
Tille, Anatoliĭ Aleksandrovich ; Shvekov, G. V
Moskva. "Vyssh. shkola,". 1978. 192 p.

Sravnitelʹnyĭ obzor zakonodatelʹstva gosudarstv-uchastnikov SNG: informat͡sionnyĭ sbornik
Tikhomirov, I͡U. A ; Manov, B. G ; Bolushnikov, M
Moskva. In-t zakonodatelʹstva i sravnitelʹnogo pravovedenii͡a pri Pravitelʹstve Rossiĭskoĭ Federat͡sii. 1995. 2 v.

Sravnitelʹnyĭ russko-moldavsko-ukrainskiĭ slovarʹ: okolo 8,000 slov
Zhernoveĭ, G. I͡A ; Popesku, I. V ; Zhernoveĭ, A. N
Kiev. "Rad. shkola". 1988. 277 p.

Sravnitelʹnyĭ sintaksis prichastiĭ baltiĭskikh i͡azykov
Ambrazas, V
Vilʹni͡us. "Mokslas". 1990. 290 p.

[Sravnitelʹnyĭ sintaksis slavi͡anskikh literaturnykh i͡azykov
Mrazek, Roman
Brno. Univerzita J.E. Purkyně v Brně. c1990-. v. <1- >.

Sravnitelʹnyĭ slovarʹ komi-zyri͡anskikh dialektov: Okolo 25,000 slov
Zhilina, T. I ; Sorvacheva, V. A
Syktyvkar. Komi knizhnoe izd-vo. 1961. 489 p.

Sravnitelʹnyĭ slovarʹ mezhdunarodnogo chastnogo prava
Vitushko, V. A
Minsk. Amalfei͡a Shkola predprinimateli͡a. 1992. 87 p.

Sravnitelʹnyĭ slovarʹ mifologicheskoĭ simvoliki v indoevropeĭskikh i͡azykakh: obraz mira i miry obrazov
Makovskiĭ, M. M
Moskva. "Gumanitarnyĭ izdatelʹskiĭ t͡sentr VLADOS". 1996. 415 p.

Sravnitelʹnyĭ slovarʹ tunguso-manʹchzhurskikh i͡azykov: materialy k ėtimologicheskomu slovari͡u
T͡Sint͡sius, V. I
Leningrad. Nauka. 1975-1977. 2 v.

Sravnitelʹnyĭ slovarʹ turet͡sko-tatarskikh nari͡echīĭ: so vkli͡ucheniem upotrebitelʹni͡eĭshikh slov arabskikh i persidskikh i s perevodom na russkīĭ i͡azykh
Budagov, Lazarʹ
[Moskva. Izd-vo vostochnoĭ lit-ry. 1960]. 2 v.

Sravnitel'nyi slovar' vsiı̐eı̐Łkh iı̐aı̐Łzykov i nariı̐eı̐Łchii: po azbuchnomu poriı̐aı̐Łdku raspolozhennyi
Pallas, Peter Simon ; Catherine ; Iı̐Aı̐Łnkovich de Mirievo, Fedor Ivanovich
V Sanktpeterburgiı̐eı̐Ł. 1790-91. 4 v.

Sravnitel'nyĭ slovar' vsi͡ekh i͡azykov i nari͡echīĭ: po azbuchnomu pori͡adku raspolozhennyĭ
Pallas, Peter Simon ; Catherine ; I͡Ankovich de Mirievo, Fedor Ivanovich
V Sanktpeterburgi͡e. 1790-91. 4 v.

Sravnitelʹnyĭ tematicheskiĭ slovarʹ trekh bolgarskikh sel Moldavii
Zelenina, Ė. I
Sofii͡a. Izd-vo na Bŭlgarskata Akademii͡a na Naukite. 1981. 178 p.

Sravnitelʹnyĭ ukazatelʹ si͡uzhetov, vostochnoslavi͡anskai͡a skazka
Barag, L. G
Leningrad. Nauka, Leningr. otd-nie. 1979. 437 p.

Sravnivai͡a Evangelii͡a
Lent͡sman, I͡A. A
Moskva. Izd-vo Polit. lit-ry. 1967. 189.

SrawanĐi satrara nrÆtyara tala
Mahanta, Girikanta ; Changkakati, Keshav ; Saikiya, Rasesvara ; Neog, Maheswar
[Guwahati], Asama. Anandarama Baruwa Bhasha-Kala-SamĐskrÆti Santha. 1998. 219 p.

Śrawaṇī satrara nr̥tyara tāla
Mahanta, Girikānta ; Changkakati, Keshav ; Śaikīẏā, Raseśvara ; Neog, Maheswar
[Guwahati], Asama. Ānandarāma Baruwā Bhāshā-Kalā-Saṃskr̥ti Santhā. 1998. 219 p.

Srazhaetsi͡a slovo: o grazhdanstvennosti literatury
Gorbachev, Vi͡acheslav
Moskva. "Sovremennik,". 1982. 365 p.

Srazhaiı̐uı̐Łshchiisiı̐aı̐Ł Kitai
Simonov, Konstantin Mikhailovich
Moskva. Sovetskii pisatel£. 1950. 248 p.

Srazhai͡ushchai͡asi͡a Muganʹ: Dokumenty istorii i komment. k nim
Guseĭnov, A. A ; Sinit͡syn, Vladimir Mikhaĭlovich
Baku. Azerneshr. 1979. 83 p.

Srazhai͡ushchai͡asi͡a muza: literaturnokriticheskie ocherki
Lugovt͡sov, N
Leningrad. Sov. pisatelʹ, Leningradskoe otd-nie. 1985. 381 p.

Srazhai͡ushchai͡asi͡a partii͡a
Kozlov, Nikolaĭ Dmitrievich ; Zaĭt͡sev, Alekseĭ Dmitrievich
Moskva. Voenizdat. 1980. 277 p., [24] leaves of plates.

Srazhai͡ushchai͡asi͡a partii͡a: (K 35-letii͡u Pobedy sovetskogo naroda v Velikoĭ Otechestvennoĭ voĭne 1941-1945 gg.)
Mat͡sulenko, Viktor Antonovich
Moskva. Znanie. 1980. 64 p.

Srazhai͡ushchai͡asi͡a pravda: kritika burzhuaznykh kont͡sept͡siĭ razvitii͡a sot͡sialisticheskikh nat͡siĭ Povolzhʹi͡a i Urala
Abdullin, M
Kazanʹ. Tatarskoe knizhnoe izd-vo. 1985. 160 p.

Srazhai͡ushcheesi͡a iskusstvo: (Progressivnoe iskusstvo za rubezhom)
Kii͡ashchenko, Nikolaĭ Ivanovich
Moskva. Znanie. 1977. 120 p.

Srazhai͡ushchemusi͡a Stalingradu
Doskaliev, K. D
Alma-Ata. "Kazakhstan". 1983. 105 p., [8] p. of plates.

Srazhai͡ushchiĭsi͡a ėkran: sovremennai͡a ideologicheskai͡a borʹba i kinoiskusstvo : kniga dli͡a uchiteli͡a
Baskakov, Vladimir Evtikhianovich
Moskva. "Prosveshchenie". 1984. 207 p.

Srazhai͡ushchiĭsi͡a ėkran: Ocherki o sovetskom i zarubezhnom kino
I͡Anovskiĭ, I͡Uriĭ Leonidovich
Rostov-na-Donu. Rostovskoe knizhnoe izd-vo. 1979. 137 p., [6] p. of plates.

Srazhai͡ushchiĭsi͡a Kitaĭ
Simonov, Konstantin Mikhaĭlovich
Moskva. Sovetskiĭ pisatelʹ. 1950. 248 p.

Srazhai͡ushchiĭsi͡a Oman
Shvakov, A. V
Moskva. Izd-vo vostochnoĭ lit-ry. 1961. 39 p.

Srazhai͡ushchiĭsi͡a Stalingrad: bibliograficheskiĭ ukazatelʹ literatury : 1983-i͡anvarʹ 1993 g
Karavaeva, M. I͡U ; Neĭman, N. V ; Tretʹi͡akova, A. M
Volgograd. Volgogradskai͡a obl. universalʹnai͡a nauch. biblioteka im. M. Gorʹkogo. 1993. 78 p.

Srazhai͡usʹ, verui͡u, li͡ubli͡u!: stikhotvorenii͡a i poėmy
Asadov, Ėduard
Moskva. "Khudozh. lit-ra". 1982. 654 p., [1] leaf of plates : ill. ; 21 cm.

... srazhalasʹ za rodinu: pisʹma i dokumenty geroinʹ Velikoĭ Otechestvennoĭ voĭny
Minaeva, I. N ; Tikhomirov, B. P ; Chizhova, L
Moskva. Myslʹ. 1964. 366 p.

Srazhalisʹ letchiki-istrebiteli
Čečel̦n̦ickis, Grigorijs
Moskva. Voen. izd-vo. 1964. 189 p.

Srazhalisʹ na Volkhove
Andreĭkovich, T. P
Leningrad. Lenizdat. 1986. 158 p., [8] p. of plates.

Srazhalisʹ, rabotali, uchilisʹ: vuzy Leningrada i gody voĭny i blokady
Belozerov, B. P
Sankt-Peterburg. [s.n.]. 1994. 144 p.

Srazhalisʹ za Rodinu sibiri͡aki: sbornik ocherkov i rasskazov o frontovikakh i o voĭne
Shabinskiĭ, M. E
Novosibirsk. Novosibirskoe knizhnoe izd-vo. 1994. 367 p.

Srazhenie pri Peterburge
Meklina, Margarita
Moskva. Novoe literaturnoe obozrenie. 2003. 363 p.

Srazhenie v Karpatakh: nastuplenie 1-ĭ gvardeĭskoĭ armii senti͡abrʹ-noi͡abrʹ 1944 g
Levchenko, V. S
Moskva. Voen. izd-vo. 1960. 148 p.

Srazhenie za Tolstogo
Osterman, L. A ; Tolstoy, Leo
Moskva. Grant. 2002. 294, [2] p.

Srazhenii͡a mirnykh dneĭ
Maevskiĭ, Viktor
Moskva. Politizdat. 1971. 255 p., 10 l. of illus.

Srazhennye na vzlete: zapiski syna "vraga naroda"
Azamatov, Karagul
Ufa. Gilem. 2002. 86 p.

Srazu posle voĭny: Povesti i rasskazy
Dodolev, I͡Uriĭ
Moskva. "Sovremennik". 1981. 432 p. ; 21 cm.

Srazu posle voiny: sozdanie i stanovlenie sistemy narodnogo obrazovaniiı̐aı̐Ł Kaliningradskoi oblasti v 1945-1950 gg
Fukson, L. M ; Kretinin, G. V
Kaliningrad. Kaliningradskii gos. universitet. 2005. 229 p.