S.R.O: the most successful plays in the history of the American stage
Cerf, Bennett ; Cartmell, Van Henry
Garden City, N.Y. Garden City publishing co., inc. [1946]. xvii, 920 p.

S.R.O
Pharr, Robert Deane
Garden City, N.Y. Doubleday. 1971. 569 p.

S.R.O
Pharr, Robert Deane
New York. W.W. Norton. c1998. 544 p.

Srochnoe soobshchenie ob izmenenii t͡sen na neprodovolʹstvennye tovary: po sostoi͡anii͡u na 31 ii͡uli͡a 1995 goda
[Moskva]. Gosudarstvennyĭ komitet Rossiĭskoĭ Federat͡sii po statistike. [1995?]. 130 p.

Srochno meni͡aetsi͡a kvartira: povesti
Selenskiĭ, I͡Uriĭ
Moskva. "Sovremennik". 1980. 333 p. ; 21 cm.

Srochno prodaetsi͡a dacha: povesti
Pavlovskiĭ, Oleg Porfirʹevich
Kaliningrad. Kaliningradskoe knizhnoe izd-vo. 1989. 301 p.

Srochno, sekretno--
Mironov, V
Moskva. "Molodai͡a gvardii͡a". 1987. 414 p.

Srochno v nabor: zapiski starogo zhurnalista
Gelʹbak, P
Vilʹni͡us. "Mintis". 1984. 269 p.

Srochno v nomer: Vospominanii͡a voen. zhurnalista
Denisov, Nikolaĭ Nikolaevich
Moskva. Voenizdat. 1978. 270 p.

Sročnost u hrvatskome književnome jeziku
Babić, Stjepan
Zagreb. Matica hrvatska. 1998. 121 p.

Sroczyńscy: opowieści rodzinne
Sroczyński, Zbigniew
Kraków. Trans-Krak. 2001. 309 p.

Sør-Odal: bygdebok
Kirkeby, Birger
[Sør-Odal]. Sør-Odal·kommune. 1971-. v.

Sroda Sla·ska: dzieje miasta wina i skarbow
Zerelik, Roscis¿aw ; B¿azejewski, Artur
Wroc¿aw. Wydawn. GAJT. 2006. 430 p.

Środek czynności w strukturze zdania: narzędzie, substancja, material
Grochowski, Maciej
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1975. 105 p.

Srodeni s Dobrudzha
Peev, Atanas
Sofiiı̐aı̐Ł. Josautor. 1997. 208 p.

S rodinoĭ v serdt͡se: literaturno-kriticheskie ocherki
Ovcharenko, Feliks
Moskva. Moskovskiĭ rabochiĭ. 1975. 176 p.

S rodiny i na rodinu. No. 1-[6/7]
Zheneva. Izd. Gruppy starykh narodovolt͡sev. 1893-1896. 6 v. in 1.

SRO disciplinary practices and procedures: a report of the task force of the Subcommittee on SRO Matters, Committee on Securities Litigation
[Chicago, Ill.]. Section of Litigation,, American Bar Association. c1994. ix, 166 p.

Środki audiowizualne w glottodydaktyce
Markunas, Antoni
Poznań. Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1984. 179 p., [1] folded leaf of plates.

Środki audiowizualne w nauczaniu języków obcych
Pfeiffer, Waldemar
Poznań. Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1986. 208 p.

Środki audiowizualne w pracy przedszkola
Stucki, Edmund
Bydgoszcz. Wydawn. Uczelniane WSP. 1979. 198 p.

Środki budowy zaufania w systemie międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego
Michałowski, Stanisław
Warszawa. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 1989. 132 p.

Środki dowodowe w polskim postępowaniu podatkowym
Adaszkiewicz, Grażyna
Toruń. Tow. Nauk. Organizcji i Kierownictwa "Dom Organizatora". 1997. 121 p.

Środki dydaktyczne w procesie myślenia twórczego
Siemieniecki, Bronisław
Kraków. Wydawn. Nauk. WSP. 1991. 286 p.

Środki dydaktyczne w strukturalizacji wiedzy uczniów
Kameduła, Eugeniusz
Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1990. 180 p.

Środki dyscyplinujące pracownika
Masewicz, Walery
Warszawa. Wydawn. Prawnicze. 1981. 248 p.

Środki ekspresji pozasłownej w dramatach Staffa, Tetmajera i Przybyszewskiego
Mrazek, Stanisław
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1980. 145 p.

Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991-2000)
Zając, Justyna
Warszawa. WUW. 2004. 225 p.

Srodki masowego komunikowania a spo¿eczenstwo
Gierula, Marian ; Wielopolska-Szymura, Miros¿awa
Katowice. Wydawn. Uniwersytetu Sla·skiego. 2006. 340 p.

Środki masowego oddziaływania: problemy społeczne wychowawcze i propagandowe
Koblewska, Janina
Warszawa. Instytut Wydawniczy CRZZ. 1972. 300 p.

Środki masowej informacji w Polsce po likwidacji instytucji cenzury 1990-2000
Adamowski, Janusz
Warszawa. ASPRA. 2000. 326 p.

Środki odwoławcze: po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 2000 roku
Kołakowski, Krzysztof
Warszawa. Wydawn. Zrzeszenia Prawników Polskich. 2000. 195 p.

Środki penalne w polskim prawie wykroczeń na tle doświadczeń praktyki
Szumski, Jerzy
Lublin. Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 1995. 211 p.

Srodki prawne w polskiem poste·powaniu administracyjno-politycznem na obszarze b. Krolestwa kongresowego i Ma¿opolski
Hilarowicz, Tadeusz
Krakow. Ksie·g. L. Frommera. 1923. viii, 152 p.

Srodki prawne w poste·powaniu egzekucyjnym w administracji
Pierzcha¿a, Ewa
Warszawa. Wydawn. C.H. Beck. 2007. xxvii, 207 p.

Srodki trwa¿e, wartosci niematerialne i prawne, inwestycje w nieruchomosci: najtrudniejsze problemy w prawie bilansowym i prawie podatkowym
Bednarski, Dariusz
Gdansk. Osrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. 2004. 247 p.

Środki trwałe w powojennym przemyśle polskim: kierunki reprodukcji
Wilczewski, Ryszard
Warszawa. Państwowe Wydawn. Ekonomiczne. 1971. 265 p.

Środki wyrazu artystycznego egzotyki w twórczości Wacława Sieroszewskiego
Panasewicz, Jan
Bydgoszcz. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. 1975 [dr. ukończ.] 1976. [2], 264 p.

Srodki zabezpieczenia prawnego konstytucyjnosci ustaw
Starzewski, Maciej
Krakow. Nak¿. Krakowskiej spo¿ki wydawniczej. 1928. 2 p. l., 316 p., 1 l.

Środkowe Nadodrze
Worobiec, Antoni
Warszawa. Krajowa Agencja Wydawnicza. 1981. 187 p., [8] p. of plates.

Środkowoamerykańska beczka prochu
Sochacki, Włodzimierz
Warszawa. Krajowa Agencja Wydawnicza. 1985. 178 p., [16] p. of plates.

Srodkowoeuropejska III Konferencja Naukowo-Techniczna: Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice : III MSKAE'99, 17-18 wrzesnia 1999, Cze·stochowa-Poraj
Cze·stochowa. Politechnika Cze·stochowska. 1999. 2 v. (415 p.).

Srodkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylo-metodianskie
Barciak, Antoni
Katowice. Instytut Gornosla·ski. 1999. 257 p.

Środkowoeuropejskie wielokrotne naszyjniki brązowe
Malinowski, Tadeusz ; Novotná, Mária
Słupsk. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. 1982. 92 p.

Śródmiejskie ośrodki usługowe wybranych miast Polski Południowej
Górka, Zygmunt
Kraków. Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1986. 186 p.

Śródmieście: wybrane zagadnienia planowania
Maliszowa, Bożena
Warszawa. Arkady. 1974. 214, [2] p.

Śródmieście północne: Warszawskie Termopile 1944 : przewodnik historyczny po miejscach walk i pamięci z lat 1939-1944
Maliszewska, Izabella ; Maliszewski, Stanisław
Warszawa. Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945". 2000. 199 p.

Śródmieście Południowe: Warszawskie Termopile 1944 : przewodnik historyczny po miejscach walk i pamięci z lat 1939-1944
Maliszewska, Izabella ; Maliszewski, Stanisław
Warszawa. Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945". 2001. 214 p.

Śródmieście Warszawy: elementy ciągłości historycznej
Sikorska, Małgorzata
Warszawa. PWN. 1989. 131 p.

Srodnički odnosi u Vranju
Đorđević, Jadranka
Beograd. Etnografski institut. 2001. 139 p.

S rodnogo berega: o poezii Nikolai͡a Kli͡ueva
Bazanov, V. G ; Pavlovskiĭ, A. I
Leningrad. "Nauka," Leningradskoe otd-nie. 1990. 241 p.

Srodowiska emigracyjne w Londynie i Paryzu a kwestia stosunkow polsko-niemieckich, 1949-1972
Wolanski, Marian
Wroc¿aw. Wydawn. Uniwersytetu Wroc¿awskiego. 1992. 170 p.

Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej: materiały konferencji naukowych w Cedzynie i Białymstoku w 1986 i 1987
Maternicki, Jerzy
Warszawa. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. <1987- >. v. <2- >.

Środowiska inteligencji katolickiej wobec wizji "nowej kultury" u zarania Polski Ludowej
Poznańska, Maria Wanda
Kraków. Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1993. 153 p.

Środowiska paleogeograficzne karbonu na obszarze lubelskim i śląsko-krakowskim =: Paleogeograficheskie sredy li͡ublinskogo i silezsko-krakovskogo raĭonov v karbone = Carboniferous paleogeographic environments in the Lublin and Silesia-Cracow area
Bojkowski, Karol
Warszawa. Wydawn. Geologiczne. 1978. 39 p.

Srodowiska sedymentacyjne kemow regionu ¿odzkiego
Jaksa, Arkadiusz
¿odz. ¿odzkie Tow-wo Naukowe. 2006. 95 p.

Środowisko akustyczne zwierząt: metody techniczne badań i próby ich praktycznego zastosowania
Fabirkiewicz, Antoni
Warszawa. Fundacja "Rozwój SGGW". 1999. 71 p.

Środowisko a rozwój Polski: deklaracja ekorozwoju, przyjęta przez uczestników Międzynarodowej Konferencji na temat "Nowe Rozwiązania Instytucjonalne w Ochronie Środowiska," Białowieża, 17-20 września 1990 : konferencję zorganizowali: Instytut Spraw Publicznych im. Huberta H. Humpreya [i.e.Humphreya] Uniwersytetu Minnesota ... [et. al.]
Warszawa. [s.n.]. 1990. 58 p.

Środowisko a wyniki pracy szkoły
Kwieciński, Zbigniew
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1975. 205 p.

"Środowisko a zdrowie człowieka w warunkach uprzemysłowienia": obrady III Zespołu Problemowego, Katowice, 17-18 lipca 1989
Katowice. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. 1990. 268 p.

Środowisko człowieka w środkowym i górnym paleolicie na ziemiach polskich w świetle badań geologicznych =: Le milieu naturel de l'homme du Paléolothique moyen et supérieur en Pologne à la lumière de recherches géologiques
Madeyska, Teresa
Warszawa. Wydawnictwa Geologiczne. 1981. 125 p., [1] folded of plates.

Środowisko, ekologia, świadomość społeczna: studia konceptualne i empiryczne
Frysztacki, Krzysztof ; Sołdra-Gwiżdż, Teresa
Opole. Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu. 1995. 130 p.

Środowisko ekologiczne i kulturowe Wrocławia: materiały sesji naukowej, 17 grudnia 1991 r
Wrocław. Wrocławskie Tow. Nauk. 1992. 223 p.

Środowisko geograficzne Opola a zachorowalność dzieci
Szczygielski, Kazimierz
Opole. Instytut Śląski w Opolu. 1986. 134, [1] p.

Środowisko geograficzne Polski: warunki przyrodnicze rozwoju gospodarki narodowej
Kostrowicki, Jerzy
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1957. 542 p.

Środowisko geograficzne Polski Środkowej: zbiór studiów /pod redakcją
Pączka, Stanisław
Łódź. Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego. 1993. 242 p.

Srodowisko hydrogeochemiczne karbonu produktywnego Gornosla·skiego Zag¿e·bia We·glowego
Rozkowski, Andrzej
Katowice. Wydawn. Uniwersytetu Sla·skiego. 2004. 174 p.

Srodowisko i polityka
Michajłow, Włodzimierz
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1978. 192 p.

Srodowisko kultury łacińskiej w Konstantynopolu w IV wieku
Salamon, Maciej
Katowice. UŚ. 1977. 121, [2] p.

Środowisko literackie Opolszczyzny: informator biobibliograficzny 1945-1980
Jamry, Hanna
Opole. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smółki w Opolu, Dział Informacyjno-Bibliograficzny. 1986. 2 v. (299 p.).

Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej
Turowski, Jan
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1979. 268 p.

Środowisko naturalne i historyczne Łęczycy, jego przemiany i kierunki rozwoju: sesja naukowa, Łęczyca, dnia 26 i 27 marca 1979 roku
Łęczyca. Tow. Nauk. Płockie, Oddz. w Łęczycy. 1987. 96 p.

Srodowisko naturalne wobec uprzemysłowienia
Warszawa. Panstwowe Wydawn, Naukowe [Oddz. w Łodzi]. 1970. 150 p.

Środowisko naturalne wobec uprzemysłowienia i urbanizacji: Kraj. Niż Polski
Minorski, Jan
Warszawa. [Państwowe Wydawn. Naukowe]. 1972. 58 p.

Srodowisko proksemiczne komunikacji edukacyjnej
Sztejnberg, Aleksander
Opole. Uniwersytet Opolski. 2007. 220 p.

Środowisko przyrodnicze: zagrożenie, ochrona i kształtowanie
Mazur, Eugeniusz
Szczecin. Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego. 1998. 222 p. ; 24.

Środowisko przyrodnicze a gospodarka przestrzenna
Minorski, Jan
Warszawa. Arkady. 1977. 159, [1] p.

Środowisko przyrodnicze a gospodarka przestrzenna na obszarze płockiego zespołu miejskiego
Kowalczyk, Tadeusz
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1983. 122 p., [4] leaves of plates (3 folded).

Środowisko przyrodnicze dorzecza Marianki: Fajsławice gminą ekologiczną
Borkowski, Zbigniew ; Polski, Adam
Fajsławice. Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic. 1996. 107 p.

Środowisko przyrodnicze, społeczne, cywilizacja i człowiek
Jędrych, Marek ; Groszyk, Henryk ; Kwiatkowski, Tadeusz ; Winkler, Krzysztof
Lublin. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 1984. 91 p., [2] folded leaves.

Środowisko przyrodnicze Warszawy
Biernacki, Zdzisław
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1990. 640 p.

Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej: materiały z konferencji w Kijaszkowie
Twardowski, Piotr ; Garczewski, Dariusz
Dobrzyń nad Wisłą. Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. 1997. 92 p.

Środowisko rodzinne a poziom agresywności młodzieży przestępczej i nieprzestępczej
Wójcik, Dobrochna
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1977. 186 p.

Środowisko rodzinne a poziom intelektualny młodzieży szkolnej: na podstawie badań w śląskich technicznych zakładach naukowych
Sikora, Antoni ; Witecki, Kazimierz
Warszawa]. Nasza Księg. [1971]. 178 p.

Srodowisko sedymentacji osadow przykorytowych rzek uregulowanych na przyk¿adzie gornej Odry i gornej Wis¿y
Czajka, Agnieszka
Katowice. Wydawn. Uniwersytetu Sla·skiego. 2007. 97, [3] p., [2] p. of plates.

Środowisko sedymentacyjne fliszu formacji sromowieckiej (górna kreda) w pienińskim pasie skałkowym Polski =: Sedimentary environment of the Sromowce formation flysch deposits (Upper Cretaceous) of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland
Radwański, Zbigniew
Warszawa. Wydawnictwa Geologiczne. 1978. 86 p., [5] p. of plates.

Środowisko, społeczeństvo i gospodarka w Atlasie Rzeczypospolitej Polskiej: materiały na konferencję, Warszawa 23 października 1998 r
Ostrowski, Jerzy
Warszawa. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Dept. Kartografii i Fotogrametrii. 1998. 99 p.

Środowisko społeczne a działalność sportowa: materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Sowiniec k. Poznania, 28-30 maja 1987 r
Rożynek-Łukanowska, Wanda
Poznań. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 1988. 164 p.

Środowisko społeczne a rozwój psychiczny człowieka
Porębska, Maria
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1985. 256 p.

Srodowisko spo¿eczne m¿odziezy studiuja·cej
Modrzewski, Jerzy
Poznan. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1989. 184 p.

Środowisko społeczno-zawodowe marynarzy
Sosnowski, Adam
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1984. 247 p.

Środowisko studenckie Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1915-1939: filologia klasyczna, historia starożytna, archeologia klasyczna
Kopcińska, Klara
Warszawa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 1995. 130 p.

Srodowisko teatru w okresie stanu wojennego
Przastek, Daniel
Warszawa. Oficyna Wydawnicza "Aspra-JR". 2005. 304 p.

Środowisko twórcze miasta średniego
Kunicki, Bogdan J
Warszawa . Państwowe Wydawn. Nauk. 1980. 212 p.

Środowiskowe czynniki ryzyka chorób nowotworowych
Piekarski, Lech
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1981. 76 p.

Środowiskowe podstawy analizy i interpretacji glacitektonizmu Europy Środkowej
Brodzikowski, Krzysztof
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1987. 331 p.

Środowiskowe uwarunkowania białaczek u ludzi
Janicki, Kazimierz
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1974. 220 p.

Srodowiskowe uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego m¿odziezy w okresie pokwitania
Po¿torak, Witold
Rzeszow. Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2007. 142 p.

Srodowisko wojskowe a kszta¿towanie osobowosci podchora·zych
Horyn, Wojciech
Wroc¿aw. Wydawn. Uniwersytetu Wroc¿awskiego. 2004. 181 p.

Środowisko w świetle dyrektyw Unii Europejskiej: XII seminarium naukowe z cyklu regionalne problemy ochrony środowiska, Kołobrzeg, 04-06 czerwca 2004
Coufal, Ryszard
Szczecin. Wydawn. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej. 2004. 124 p.

Środowisko-wychowawcze uwarunkowania kształtowania się osobowości i działania dzieci i młodzieży
[Warsaw]. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 1981. 116 p.

Śródziemnomorska Konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej, Hiszpania 1986
Kostrowicki, Jerzy ; Rozlucki, Wiesław
[Warszawa]. Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. [1987]. 116 p.

Śródziemnomorze, Europa Środkowa, Bałkany: studia z literatur południowosłowiańskich
Rapacka, Joanna ; Dąbrowska-Partyka, Maria
Kraków. Universitas. c2002. 500 p.

Śród żywych duchów
Szejnert, Małgorzata
Londyn. "Aneks". 1990. 261 p.

Srog chags ʼjig rten
Lhasa. Bod-ljoṅs mi dmaṅs dpe skrun khaṅ. 1994. 24 [i.e. 48].

Srog chags kyi gtam rgyud thor bu
Shi, Xueli
[Hsi-ning Shih]. Mtsho-sṅon mi rigs dpe skrun khaṅ. 1992. 2, 4, 244 p.

Sroka u podviga net: [Ėpizody georich. borʹby protiv nem.-fashist. zakhvatichikov v Brat. partiz. krae : Dokum. povestʹ]
Masolov, Nikolaĭ Vissarionovich
Moskva. Politizdat. 1978. 184 p., [4] leaves of plates.

Srok davnosti: roman
Baluev, German
Leningrad. Lenizdat. 1983. 303 p. ; 20 cm.

Srok davnosti: povestʹ
Konstantinovskiĭ, Ilʹi͡a
Moskva. Sov. pisatelʹ. 1966. 151 p.

Srok dli͡a Beshenogo
Dot͡senko, Viktor
Moskva. Vagrius. 1998. 462 p.

Sroki
Chashechnikov, Leonid
Volgograd. Nizhne-Volzhskoe knizhnoe izd-vo. 1981. 76 p.

Sroki: Stikhi i poėma
Dagurov, Vladimir
Moskva. Sov. pisatelʹ. 1978. 96 p.

Sroki: stikhi i poėmy
Savelʹev, Ivan
Moskva. Sovremennik. 1975. 93 p.

Sroki: stikhi raznykh let
Slut͡skiĭ, Boris
Moskva. Sov. pisatelʹ. 1984. 142 p.

Sroki amortizat͡sii i obnovlenii͡a osnovnykh proizvodstvennykh fondov: voprosʹi teorii i metodologii
Baranov, Dmitriĭ Andrianovich
Moskva. Nauka. 1977. 217 p.

Sroki realizat͡sii krupnykh ėnergeticheskikh programm: metodicheskie podkhody k ot͡senke inert͡sionnosti
Kononov, I͡U. D ; Korneev, A. G ; Tkachenko, V. Z
Irkutsk. Akademii͡a nauk SSSR, Sibirskoe otd-nie, Sibirskiĭ ėnerg. in-t. 1988. 75 p.

Sroki sluzhby i normy amortizat͡sii osnovnykh fondov v promyshlennosti
Vorotilov, Viktor Andreevich
Moskva. "Ėkonomika,". 1974. 143 p.

Sroki uplaty strakhovykh vznosov v Pensionnyi fond Rossiiskoi Federatı̐sı̐Łii
Solov£ev, A. K ; Dontı̐sı̐Łova, S. A
Moskva. Izd-vo "Sotı̐sı̐Łial£naiı̐aı̐Ł zashchita. 1998. 89 p.

Sroki uplaty strakhovykh vznosov v Pensionnyĭ fond Rossiĭskoĭ Federat͡sii
Solovʹev, A. K ; Dont͡sova, S. A
Moskva. Izd-vo "Sot͡sialʹnai͡a zashchita. 1998. 89 p.

Sroki vnedrenii͡a novoĭ tekhniki i ėffektivnostʹ proizvodstva
Sachko, N. S
Moskva. Znanie. 1978. 64 p.

"Srok okupaemosti": teorii͡a sravnenii͡a planovykh variantov
Bogachev, V. N
Moskva. Ėkonomika. 1966. 278 p.

Srok sluzhby martenov prodlen
Kobylko, V
Dnepropetrovsk. Prominʹ. 1965. 30 p.

Sroku davnosti ne podlezhit
Kuzʹmin, S. T
Moskva. Izd-vo polit. lit-ry. 1985. 204 p., [16] p. of plates.

Šromata krebuli: Sakʻartʻvelos SSR mecʻnierebatʻa akademiis akademikosis Aleksandre Ilarionis-że Janeliżis dabadebidan samocʻdaatʻi clisa da samecʻniero-pedagogiuri da sazogadoebrivi mogvaceobis ormocʻdaatʻi clisadmi miżġvnili
Janeliże, Alekʻsandre
Tʻbilisi. Sakʻartʻvelos SSR mecʻnierebatʻa akademiis gamomcʻemloba. 1959. 490 p.

Šromebi
Abulaże, Ilia
Tʻbilisi. Mecʻniereba. 1975-1985. 4 v.

Šromebi: xutʻ tomad
Čʻitaia, G
Tʻbilisi. "Mecʻniereba". [2000?]-. v. <3-5 >.

Šromebi
Gabašvili, V
Tʻbilisi. Sakʻartʻvelos mecʻnierebatʻa akademiis Akad. G. Ceretʻlis saxelobis aġmosavletʻmcʻodneobis instituti. 2001-. v. <1 >.

Šromebi
Janašia, Simon ; Tʻopʻuria, V ; Lomtʻatʻiże, Kʻ ; Janašia, R
Tʻbilisi. "Mecʻnierebataʻa". <1968-1988 >. v. <4, 6 >.