Srpska posla
Crnčević, Brana
Beograd. Litera. 1989. 190 p.

Srpska pravoslavna crkva: njena prošlost i sadašnjost ; "vrijeme nevolje, dan boja i rata"
Beograd. Svjeti arhijerejski sinod Srpse pravoslave crkve. <1992- >. v. <8 >.

Srpska pravoslavna crkva 1219-1969: spomenica o 750-godišnjici autokefalnosti
Lavrentije
Beograd. [Izdanje Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve]. 1969. 392, [7] p.

Srpska pravoslavna crkva i fašizam
Štefan, Ljubica
Zagreb. Globus. 1996. 338 p.

Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke patrijaršije 1557. godine
Nilević, Boris
Sarajevo. Veselin Masleša. 1990. 261 p.

Srpska pravoslavna crkva u Sremskoj Kamenici
Ulić, Milan
Novi Sad. Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture--Novi Sad. 1981. x, 133 p., [50] p. of plates.

Srpska pravoslavna crkvena općina, parohija i škola u Zagrebu: hronologijsko-istorijski pregled
Vitković, Dimitrije
Zagreb. Srpska pravoslavna eparhija zagrebačko-ljubljanska. 1985. 128 p.

Srpska pravoslavna velika gimnazija u Novom Sadu
Stajić, Vasa
Novi Sad. [1949]. 448 p.

Srpska prezimena: znacenje, rasprostranjenost, poreklo porodica
Niskanovic, Miroslav
Beograd. Srpski genealoski centar. 2004. 285 p.

Srpska pripovetka 1950-1982
Mikić, Radivoje
Beograd. Književna omladina Srbije. 1983. xv, 277 p.

Srpska pripovijetka između romantike i realizma: 1865-1875
Ivanić, Dušan
Beograd. Institut za književnost i umetnost. 1976. 424 p.

Srpska proslost i narodno secanje
Mihaljcic, Rade
Beograd. Srpska skolska knj. i knowledge. 2001. 303 p.

Srpska proza početkom dvadesetog veka: formalno-stilske i tematske inovacije
Peković, Slobodanka
Beograd. Prosveta. 1987. 202 p.

Srpska rapsodija: roman
Popnovakov, Dragomir
Novi Sad. Matica srpska. 1986. 333 p.

Srpska realistic̈ka pripovetka
#. #. <1968>. 267, [4] p.

Srpska revolucija
Ranke, Leopold von
Beograd. Srpska književna zadruga. 1991. 237 p.

Srpska romanticarska poema
Popovic, Tanya
Beograd. Institut za knjizevnost i umetnost. 1999. 331 p.

Srpska Sentandreja
Marković, Slobodan
Beograd. "Sloboda". 1988. 103 p.

Srpska sintaksa: za niže gimnazije i realke Kneževine Srbije
Novaković, Stojan
U Beogradu. Izd. Državne štamparije. 1870. 93 p.

Srpska sintaksa
Simić, Radoje ; Jovanović, Jelena
Beograd. Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika. 2002. 4 v. in 2.

Srpska slavarica i narodne zdravice
Maksimović, Vladimir
Beograd. Hipnos. 1995. 48 p.

Srpska socijaldemokratska partija: građa (1901-1905)
Beograd. Nolit. 1966. xxxi, 629 p., [14] leaves of plates.

Srpska srednjovekovna medicina
Katic, Relja V
Gornji Milanovac. Decje novine. 1990. 153 p.

Srpska srednjovekovna skulptura
Maksimović, Jovanka
Novi Sad. Matica srpska. 1971. [6], 187 p. 94 plates.

Srpska štampa, 1768-1995: istorijsko-bibliografski pregled
Kisić, Milica ; Bulatović, Branka
Beograd. Medija centar. 1996. 513 p.

Srpska štampa između dva rata
Dragovicć, Vuk
Beograd. "Akademija". 1956-. v.

Srpska štampana knjiga 18. veka: Katalog
Kostić, Mita ; Čurčić, Lazar
Novi Sad. Matica srpska. 1963]. 201 p.

Srpska štampa u Vojvodini 1918-1941
Popov, Dušan
Novi Sad. Matica srpska, Odeljenje za društvene nauke. 1983. 519 p.

Srpska stvar u Staroj Srbiji: uspomene na kralja Milana
Todorović, Pera ; Perović, Latinka
Beograd. Službeni list SRJ. 1997. 329 p.

Srpskata reokupacija na Bitola i Bitolsko i na delovi od Prilepsko, Resensko i Ohridsko, 1916-1917
Todorovski, Gligor
Skopje. Menora. 2000. 228 p.

Srpska trilogija
Jakovljević, Stevan J
Beograd. Prosveta. 1975. 3 v.

Srpska umetnost u srednjem veku
Radojčić, Svetozar ; Mohorovičić, Andro
Beograd. Jugoslavija. c1982. 159 p.

Srpska umetnost u srednjem veku
Đurić, Vojislav J ; Babić, Gordana
Beograd. Srpska književna zadruga. 1997. 2 v.

Srpska umetnost u Vojvodini: od doba despota do ujedinjenja
Petrovic, Veljko ; Kasanin, Milan
Novi Sad. Izd. Matice srpske. 1927. 135 p.

Srpska umetnost u XIX veku
Medaković, Dejan
Beograd. Srpska književna zadruga. 1981. viii, 310 p., [120] p. of plates.

Srpska umetnost u XVI i XVII veku
Petković, Sreten
Beograd. Srpska književna zadruga. 1995. 382 p.

Srpska Vizantija
Jovanović, Bojan
Beograd. Dom kulture "Studentski grad". 1993. 256 p.

Srpska vojska na albanskoj Golgoti
Nedić, Milan Đ
Beograd. Štamparska radionica Min. voj. i mornarice. 1937. 303, vi p.

Srpska zamlja [sic] Bojka
Jeremić, Nikola
Zemun. Izdavačko prometna agencija "Miroslav". 1993. 101 p.

Srpska zdravica
Mitrović, Ranko
Beograd. "A-Š Delo". 1988. 67 p.

Srpska zemlja: prilozi za odgovor na srpsko pitanje
Petrović, Ilija
Novi Sad. Cvetnik. 1997. 308 p.

Srpske bibliografije 1766-1850
Panković, Dušan
Beograd. Narodna biblioteka Srbije. 1982. 415 p.

Srpske dinastije
Veselinović, Andrija ; Ljušić, Radoš
Novi Sad . Platoneum. 2001. 178 p.

Srpske epske narodne pesme
Feliks, Milorad
Bukurešt. Izdavačko preduzeće Kriterion. <1979- >. v. <3 >.

Srpske glave istina bez odgovora
Janić, Nikola
Beograd. Udruženje boraca rata od 1990. god. Republike Srbije. 1994. 185 p.

Srpske govorne narodne tvorevine sa Kosova i Metohije
Bovan, Vladimir
Priština. Jedinstvo. 1978. 319 p.

Srpske i albanske narodne pesme sa Kosova u zapisima Vuka Karadžića
Karadžić, Vuk Stefanović ; Bovan, Vladimir ; Pllana, Shefqet
Priština. Jedinstvo. 1989. 168 p.

Srpske i druge ženske priče
Ebner, Peter
Beograd. DvadesetČetvrta. 1996. 104 p.

Srpske ikone XIX veka
Vujović, Branko
Beograd. Muzej grada Beograda. 1969. 24 p.

Srpske jame u Prebilovcima: genocid hrvatskih kleroustaša nad Srbima u Hercegovini
Vojinović, Novica
Titograd. N. Vojinović. 1991. 472 p.

Srpske knjige i periodika 18. veka Biblioteke Matice srpske
Brković, Mirjana
Novi Sad. Biblioteka Matice srpske. 1996. xxiii, 396 p.

Srpske knjige i srpski pisci 18. veka
Čurčić, Lazar
Novi Sad. Književna zajednica Novog Sada. 1988. 345 p.

Srpske književne teme
Leskovac, Mladen
Novi Sad. Matica srpska. 1988. 416 p.

Srpske kraljice: vizantiske princeze u srednjevekovnoj Srbiji
Laskaris, Mihailo
Beograd. AIZ "Dosije". 1990. 138 p.

Srpske lirske narodne pesme
Vesnić, Slavko
Bukurešt. Izdavačko preduzeće Kriterion. 1980. 321 p.

Srpske ljube
Krasić, Voja
Prokuplje. Književno društvo "Rade Drainac,". [1968]. 60, [4] p.

Srpske narodne bajke
Vukanović, T. P
Vranje. Radnički univerzitet u Vranju. 1972. 148 p.

Srpske narodne bajke
Marinković, Simeon ; Marinković, Slavica
Beograd. Kreativni centar. 2000. 229 p.

Srpske narodne igre: poreklo i razvoj
Zečević, Slobodan
Beograd. "Vuk Karadžić". 1983. 186 p.

Srpske narodne igre
Đorđević, Tihomir R
Beograd. Srpska kraljevska akademija. 1907-. v. <1 >.

Srpske narodne igre
Đurić, Bogdanka
Beograd. Prosveta Koprodukcija. 1991. 102 p.

Srpske narodne partizanske pesme
Vukanović, T. P
Vranje. Narodni muzej. 1966, <1967>. [8], 158, [1] p.

Srpske narodne pesme: antologija
Jovanović, Vojislav Mate
Beograd. Izdavačka knjižarnica Gece Kona. 1922. xlviii, 350 p.

Srpske narodne pesme sa Kosova i Metohije
Bovan, Vladimir
Priština. Jedinstvo. 1977. 496 p.

Srpske narodne pjesme
Karadžić, Vuk Stefanović
U Beču. U nakladi Ane udovice V.S. Karadžića. <1875 >. v. <2 >.

Srpske narodne pjesme
Karadžić, Vuk Stefanović
Beograd. Prosveta. [1975-1988]. 4 v.

Srpske narodne pjesme: pokupljene po Bosni
Ristić, Kosta H
u Biogradu. u Državnoj štampariji. 1873. 121 p.

Srpske narodne pjesme iz neobjavljenih rukopisa Vuka Stef. Karadžića
Karadžić, Vuk Stefanović ; Mladenović, Živomir ; Nedić, Vladan
Beograd. Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje jezika i književnosti. 1973-1974. 5 v.

Srpske narodne pjesme iz okoline Pakraca i Pozege u zapisima Sime D. Mileusnica
Mileusnic, Sime D ; Garonja-Radovanac, Slavica
414 p.

Srpske narodne pjesme iz Zapadne Slavonije
Obradović, Milan ; Garonja-Radovanac, Slavica
Topusko. Sava Mrkalj. 1995. 386 p.

Srpske narodne poslovice: blagoslovi, grdnje, doskočice, zakletve, kletve, pitalice, pretnje, psovke i uzrečice
Vukanović, T. P ; Belić, Aleksandar
Vranje. [s.n.]. 1974. 187 p.

Srpske narodne poslovice
Feliks, Milorad
Bukurešt. Kriterion. 1978. 123 p.

Srpske narodne poslovice sa Kosova i Metohije
Cvetanović, Vladimir
Priština. Jedinstvo. 1976. 138 p.

Srpske narodne price
Saulic, Novica
Beograd. G. Kon. 1925-. v. <v.1>.

Srpske narodne priče
Danojlić, Milutin Lujo
Beograd. Ružičasti zmaj. 1994. 222 p.

Srpske narodne pripovetke
Karadzhi£c, Vuk Stefanovi£c ; Bashic, Milivoye M
U Beogradu. Drzavna stamparija. 1928. xxiv, 374 p.

Srpske narodne pripovetke
Karadzic, Vuk Stefanovic
Beograd. Drz. stamparija Kraljevine Jugoslavije. 1935. 24, 371 p.

Srpske narodne pripovetke: Nekoliko srpskih reci kojih nema u Vukovu recniku
Preradovic, Damjan ; Preradovic, Damjan
Stara Pazova. Narodna biblioteka "Dositej Obradovic". 1998. iv, 71 p.

Srpske narodne pripovetke
Čajkanović, Veselin
Beograd. Srpska kraljevska akademija. 1927-. v. <1 >.

Srpske narodne pripovetke i predanja iz leskovačke oblasti
Đorđević, Dragutin M ; Milošević-Đorđević, Nada ; Macura, Miloš
Beograd. Srpska akademija nauka i umetnosti. 1988. xii, 667 p., [7] p. of plates.

Srpske narodne pripovetke sa Kosova i Metohije
Bovan, Vladimir
Priština. Jedinstvo. 1976. 241 p.

Srpske narodne pripovijetke
Karadžić, Vuk Stefanović
Beograd. "Nolit,". 1969. 268 p.

Srpske narodne pripovijetke, zagonetke i poslovice
Karadžić, Vuk Stefanović
Biograd. Štamparija Kraljevine Srbije. 1897-1900. 2 v.

Srpske narodne pripovjetke
Karadžić, Vuk Stefanović ; Pantić, Miroslav
Beograd. Prosveta. [1988]. 770 p.

Srpske narodne tuzbalice
Saulic, Novica
Beograd. Graficki institut "Narodna misao". 1929-. v.

Srpske narodne umotvorine sa Kosova iz rukopisa Dene Debeljkovića
Debeljković, Dena ; Bovan, Vladimir ; Vuković, Vladeta
Priština. Akademija nauka i umetnosti Kosova. 1984-. v. <1 >.

Srpske narodne zagonetke: [iz JI Srbije i Kosova]
Vukanović, T. P
Vranje. [Narodni muzej ; Radnički univerzitet]. 1970. [7], 152 p.

Srpske narodne zagonetke sa Kosova i Metohije
Priština. Jedinstvo. 1979. 341 p.

Srpske narodne zdravice: o slavi, svadbi, krštenju i drugim prilikama
Vidanović, Božica
Beograd. Kuća "VID". 1990. 180 p.

Srpske obmane: Srbija na istoku
Marković, Svetozar ; Marković, Svetozar
Beograd. Beogradski izdavačko-grafički zavod. 1973. 155 p.

Srpske pesnikinje XIX veka
Radovanović, Stevan
Beograd. Obrazovno-vaspitna i izdavačka RO "9. maj". 1981. 292 p.

Srpske političke stranke
Mitrovič, Živan
Beograd. Politika. 1939. 114 p.

Srpske politicke stranke i pokreti u 19. i 20. veku
Subotic, Dragan
Beograd. In-t za politicke studije. <1998- >. v. <2 >.

Srpske priče
Pavić, Milorad ; Livada, Raša
Beograd. Srpska književna zadruga. 1996. 220 p.

Srpske privilegije carskog doma habzburškog
Davidov, Dinko
Novi Sad. Galerija Matice srpske. 1994. 158 p.

Srpske prozaide: antologija pesama u prozi
Stojanovic-Pantovic, Bojana
Beograd. Nolit. 2001. 326 p.

Srpske skole i istaknuti srpski ucitelji u Hrvatskoj do 1941. godine
Jurisic, Ivan ; Matijevic, Milan ; Nikic, Goran
Zagreb. Srpsko kulturno drustvo "Prosvjeta". 2005. 263 p.

Srpske škole i prosveta u zapadnim krajevima Stare Srbije u xix veku
Petković-Popović, Radmila ; S̆alipurović, Vukoman
Priboj. Opštinska zajednica obrazovanje. 1970. 340 p.

Srpske škole na Kosovu od 1856. do 1912. godine
Đilas, Jagoš K
Priština. Zajednica naučnih ustanova Kosova. 1969. 332, [1] p.

Srpske škole u Zemunu u XIX veku
Korać, Gordana
Beograd. Muzej grada Beograda. 1994. 95, [2] p.

Srpske slave: narodni običaji i verovanja, narodne pesme i zdravice, slavska jela i pića
Grubačić, Bratislav ; Tomić, Momir
Beograd. Litera. 1988. 215 p.

Srpske slave [i] verski običaji
Velimirović, Nikolaj ; Ranković, Lj
Valjevo. "Glas crkve". 1995. 128 p.

Srpske sluge Hrvatske =: Servi Croatiae
Boskovic, Jovan
Beograd. Nas dom. 1999. 338 p.

Srpske srednjovekovne minijature
Maksimović, Jovanka
Beograd. Prosveta. c1983. 158 p., [96] p. of plates.

Srpske štamparije: od kraja XV do sredine XIX veka
Plavšić, Lazar
Beograd. 1959. 334 p.

Srpske stranputice: bratoubilački rat
Marjanović, Borivoje
Beograd. Knjiga-Komerc. 2002. 354 p.

Srpske svadbe: glavni tok svadbe, običaji, spomenar i album svadbe
Janković, Milan ; Jokanović, Nataša
Beograd. A-Š Delo. 1992. 99 p.

Srpske teme: 1989-92
Grubač, Stefan
Beograd. ZIZ. 1993. 339 p.

Srpske teme u delima ruskih i sovjetskih kompozitora
Koren-Bergamo, Marija
Beograd. Univerzitet umetnosti u Beogradu. 1983. 42 p., [4] p. of plates.

Srpske zablude i stradanja
Markovic, Marko
Cacak. Legenda. 2006. 216 p.

Srpske zemlje i vladari
Jović, Momir ; Anđelković, Miroljub
Paraćin. Vuk Karadžić. c1989. 111 p.

Srpski advokati u XIX veku
Živadinović, Milan Ž
Beograd. 1969. 42 p.

Srpski bakrorezi 18. veka
Davidov, Dinko
Novi Sad. Izdavačka radna organizacija Matice srpske. 1983. 161 p., [50] leaves of plates.

Srpski bog Mars
Tomaš, Stjepan
Zagreb. Nakladni zavod Matice hrvatske. 1995. 135 p.

Srpski dobrovoljački korpus bio je srpska vojska u službi srpskog naroda i otadžbine
Karapandžić, Bor. M
Beograd. Svetosavska književna zajednica. 2002. 238 p.

Srpski dobrovoljci, 1941-1981
Karapandžić, Bor. M
Klivlend, Sjedinjene Američke Države. [s.n.]. 1981. 669 p., [4] p. of plates.

Srpski duhovni prostor: zbornik radova sa naučnog skupa, Bijeljina, 29-30. oktobar 1998
Mandić, Petar ; Ekmečić, Milorad
Banja Luka . Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. 1999. 482 p.

Srpski etnos i velikosrpstvo
Žuljić, Stanko
Zagreb. AGM. 1997. 313 p.

Srpski gramoti od Dušanovo vreme
Slaveva, Lidija ; Mošin, Vladimir A
Prilep. Institut za istražuvanje na staroslovenskata kultura--Prilep. 1988. 238 p.

Srpski impresionisti =: Serbian impressionists
Živković, Stanislav
Beograd. Srpska akademija nauka i umetnosti. 1994. 271 p.

Srpski izazov: borba protiv komunjara
Šakota, Čedo
Novi Beograd. Ekonomika. 1991. 216 p.

Srpski izme♯u velikih i malih jezika
Piper, Predrag
Beograd. Beogradska knj. 2004. 320 p.

Srpski izvori "pletenija sloves"
Mulić, Malik
Sarajevo. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. 1975. 99 p.

Srpski izvori za istorijata na makedonskiot narod 1912-1914: srpski izvori za opštestveno-političkata, ekonomskata i kulturno-prosvetnata položba vo Makedonija po Balkanskite vojni, od mart 1912 do avgust 1914
Todorovski, Gligor
Skopje. Institut za nacionalna istorija. 1979. 456 p.

Srpski jamb i narodna metrika
Ružić, Žarko
Beograd. Institut za književnost i umetnost. 1975. 496 p.

Srpski jerarsi od devetog do dvadesetog veka
Sava
Beograd. Evro. 1996. 538 p.

Srpski jezicki prirucnik
Ivic, Pavle
Beograd. Beogradska knj. 200. 338 p.

Srpski jezik i ćirilica
Zbiljić, Dragoljub
Priština. "Grigorije Božović". 1994. 281 p.