UCD: la empresa que creo Adolfo Suarez : historia, sociologia y familia del suarismo
Figuero, Javier
Barcelona. Grijalbo. 1981. xi, 303 p., 1 leaf, [12] p. of plates.

UCD: a national idea : the history of University College, Dublin
McCartney, Donal
Dublin. Gill & Macmillan. c1999. xxii, 488 p.

Uçdaki adam
Özkişi, Bahaeddin
İstanbul. Ötüken Yayınevi : [dağıtım Anda]. 1975. 285 p.

UC Davis book of dogs: the complete medical reference guide for dogs and puppies
Siegal, Mordecai ; Barlough, Jeffrey E
New York. HarperCollins Publishers. c1995. xxii, 538 p.

UC Davis book of horses: a complete medical reference guide for horses and foals
Siegal, Mordecai ; Barlough, Jeffrey E
New York. HarperCollinsPublishers. c1996. xiv, 498, 4 p. of plates.

U˜cʹ dergi, u˜cʹ insan: Aki, Devrim, Yank♯ł : Toker, Avc♯łoglu, K♯łsʹlal♯ł
Hu˜rkan, Serhat
K♯łz♯łlay, Ankara. Sinemis. 2006. 128 p.

Üç destan
Ural, Orhan
Ankara. Türk Dil Kurumu Yayınları. 1972. 64 p.

U˜cʹ devrin yol ayr♯łm♯łnda: Yakup Kadri Karaosmanoglu
Uludag, Mehmet Emin
K♯łz♯łlay, Ankara. An♯ł Yay♯łnc♯łl♯łk. 2005. viii, 384 p.

UCE/20 años: Unión de Cubanos en el Exilio, Puerto Rico, 1962-1982
[S.l. s.n. 1983]. 192 p.

Učebné osnovy gymnázia, 1.-2. ročník: zemepis, matematika, fyzika, chémia, biólogia, telesná výchova, branná výchova, základy výroby a odbornej prípravy
Vaščurová
Bratislava. Slovenské pedagogické nakl. 1983. 237 p.

Učebnica náboženskej výchovy Reformovanej krest̕anskej cirkvi na Slovensku
Čontofalský, Ján
Bratislava. CN. 1974. 76 p.

Učebnica rómskeho jazyka: pre učitel̓ov základných škôl
Berky, Ján ; Poláková, Eva ; Seidler, Peter
Nitra. Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra rómskej kultúry. 2000. 109 p.

Učebnice angličtiny
Vodičková, Milena
Olomouc. Nakl. a vyd. FIN. 1993. 288 p., [10] leaves of plates.

Učebnice a učební osnovy vydané po zavedení nové československé výchovné vzdělávací soustavy
Pochylá, Marie
Praha. Ústav školských informací při Ministerstvu školství ČSR. 1984-. v. <1 >.

Učebnice hovorového jazyka japonského
Hilská, Vlasta ; Průšek, Jaroslav
Praha. Nakl. Československé akademie věd. 1953. 445 p.

Učebnice jazyka staroslověnského: Vysokošk. učebnice
Kurz, Josef
Praha. SPN. 1969. 233, [10] p.

Učebnice korejštiny
Pultr, Alois
Praha. Nakl. Československé akademie věd. 1954. 2 v.

Učebnice na Slovensku v rokoch 1918-1934: registrujúca bibliografia
Eleková, Estera
Bratislava. Slovenská pedagogická knižnica. 1972. 251 p.

Učebnice na Slovensku v rokoch 1935-1944: registrujúca bibliografia
Jusková-Chudíková, Magda ; Peciarová, Jana
Bratislava. Slovenská pedagogická knižnica. 1969. 203 p.

Učebnice na Slovensku v rokoch 1961-1965: registrujúca bibliografia
Hurajová, Emília ; Hudobová, Darina ; Jusková-Chudíková, Magda
Bratislava. Slovenská pedagogická knižnica. 1970. 611 p.

Učebnice odborné angličtiny pro matematiky, fyziky, chemiky a jaderné inženýry
Markvartová, Edita ; Dvořáková, Irena ; Zýchová, Irena
Praha. ČVUT. 1978. 238 p.

Učebnice řidiče osobního a lehkého nákladního automobilu
Týbl, Svatopluk ; Hampl, Jasoň ; Minářík, Stanislav
Praha. Nadas. 1973. 243 p.

Učebnice řidiče tramvaje a trolejbusu
Vandas, Jaroslav
Praha. Nadas, t. ST 1. 1969. 187, [3] p.

Učebnice sportovního letce
Kdér, František
Praha. Naše vojsko. 1980. 432 p.

Učebnice vědecké grafologie: pro začátečníky
Schönfeld, Vilém ; Jeřábek, Jan
Praha. Elfa. 1996. 277 p.

Ucebnik po istocno crkovno peenje
Kodzabasija, Jane
Skopje. Centar za vizantoloski studii. 2004. 101 p.

Uce burj Lāhaur de
Aḥmad, Ashfāq
Lāhaur. Sang-i Mīl Pablīkeshanz. 2005. 728 p.

Uce burj Lāhaur de
Aḥmad, Ashfāq
Lāhaur. ʻAzīz Pablisharz. 1993. 2, 852 p.

Uce caṛi kai dekhiā
Mitawā, Darashana
Ammritasara. Rawī Sāhita Prakāshana. 1991. 127 p.

Uceda: notas sobre su historia, arte y costumbres
Sanz Bueno, Lupe
[Spain]. Amuravi, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Uceda. [1990?]. 406 p.

Ucel à travers les siècles
Cheyron, Jean
Aubenas. Impr. nouvelle. c1993. 115 p.

U celjustima zivota
Sekulic, Momir S
Bijelo Polje. Pegaz. 2005. 217 p.

Dieu, ce meconnu
Bonnet, Edgard Emmanuel
Paris. A. Legrand. [1940]. 284 p.

Učeň 1978
Švanda, Ivan ; Hrabal, Vladimír ; Fazik, Alexander
Praha. Výzkumný ústav odborného školství. 1980. 140 p.

Učeň a jeho svět
Homola, Miloslav ; Rozsypal, František ; Měchurová, Albína
Praha. SPN. 1978. 194 p.

Učeň boha aesculapa
Králik, Štefan
Bratislava. Slovenský spisovatel̕. 1989. 261 p.

Ucenicia lui Duccio di Buoninsegna: studii despre cultura figurativă a secolului al XIII-lea
Stoichiță, Victor Ieronim
București. "Meridiane". 1976. 206 p., [48] leaves of plates.

Ucenicie printre gloanțe: roman
Sălcudeanu, Petre
Cluj. "Dacia". 1974. 202 p.

Ucenic la clasici: [jurnal]
Olăreanu, Costache
[București]. "Cartea Românească". 1979. 236 p.

Ucenic la clasici
Olăreanu, Costache
București. Editura "ALLFA". c1997. 212 p.

Ucenicul neascultător: [roman]
Bălăiță, George
[București]. "Albatros". 1977. 421 p.

Ucenicul vrăjitor: [povestiri fantastice]
Schwartz, Gheorghe
[București]. "Cartea românească". 1976. 210 p.

Učení mistra Jana Husa
Kybal, Vlastimil
V Praze. Nakl. Jana Laichtera. 1923-. v. <1 >.

Učení M. Jana Husi: poznámky ke spisu Vl. Kybala: "Učení M. Jana Husi."
Spáčil, Bohumil ; Kybal, Vlastimil
V Brne, b Nákl. Občanské tiskárny. [1931]. 152 p.

Učení staroindické: jeho význam u vyznikání a vyvinování názorů zvlášť křesťanských a vůbec náboženských
Čupr, Frant
V Praze. J.B. Pichl a spol. 1874-1881. 3 v. in 4.

Učení z textu a didaktická informace
Průcha, Jan
Praha. Academia. 1987. 91 p.

Ucenje svetog apostola Pavla o crkvi
Mitrofan
Cikago. Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne Crkve u SAD i Kanadi. 1991. 55 p.

Učenje u mraku: izabrane i nove pesme
Simović, Ljubomir
Beograd. Srpska književna zadruga. 1995. 402 p.

Učenje u nastavi otkrivanjem: otkrivajuće vođenje u nastavi matematike
Krkljuš, Slavko
Novi Sad. Radnički univerzitet Radivoj Ćirpanov. 1977. 189 p.

Učeň v procesu přípravy k povolání
Švanda, Ivan
Praha. Výzkumný ústav odborného školství. 1982. 75 p.

Ucere Panjabi lekha
Karatara Singha ; Kohli, Surindar Singh ; Singh, Teja
LudhianĐa. Lahaura Buka Shapa. [19--]. 266, [285] p.

Ucere saṅgīta nibandha
Narūlā, Ḍī. Esa
Ammritasara. Liṭarecara Hāūsa. 1984-. v. <1 >.

Učešće građana u suđenju na teritoriji Socijalističke Autonomne Pokrajine Vojvodine
Vasiljević, Tihomir
Novi Sad. Zavod za naučno-istraživački rad Pravnog fakulteta. 1975. xi, 229 p.

Učešće Jugoslavije u medunarodnoj tehničkoj saradnji
Bogavac, Blagoje
Beograd. Savezni zavod za medunarodnu tehničku saradnju. 1968. 65 p.

Učešće jugoslovenskih radnih ljudi u Oktobarskoj revoluciji i građanskom ratu u SSSR =: Uchastie i͡ugoslavskikh trudi͡ashchikhsi͡a v Okti͡abrʹskoĭ revoli͡ut͡sii i grazhdanskoĭ voĭne v SSSR : [zbornik dokumenata i materijala]
Simonović, Milorad ; Damjanović, Pero
Beograd. Institut za savremenu istoriju : Narodna knjiga. 1979. 535 p.

Učešće rukovodioca preduzeća i radnih jedinica u pripremi i realizaciji investicionih odluka
Obremski, Branislav
Beograd. "Savremena administracija,". [1968]. v, 108, [1] p.

Učešće žena u procesima društvenog odlučivanja
Stojaković, Vitomir
Novi Beograd. Konferencija za pitanja društvenog položaja žena Jugoslavije. [1982]. 231 p.

U českého lva: historie z doby rozruchu
Řezníček, Václav
V Praze. J. Otto. [1883?]. 194 p.

Da sucessão de estados quanto aos tratados
Pereira, André Gonçalves
[Lisboa]. Edições Atica. [1968]. 297 p.

Da sucessão do inventário e da partilha: anotações e prática : de acordo com o novo Código civil
Coser, José Reinaldo
Leme, SP. CL EDIJUR. 2003. 445 p.

Da sucessão dos parentes ilegítimos
Fernandes, Luis Alberto de Carvalho
[Coimbra]. Coimbra Editora. 1963. 399 p.

Da sucessão legítima: artigos 1968.o a 2008.o do Código civil
Azevedo, João Ayres d'
Coimbra. "Atlantida,". 1927. 148 p.

Učestalost, uzroci i socijalno-medicinske posledice alkoholizma u rudara Kolubarskog basena
Poleksić, Joko
Beograd. Naučna knjiga. 1976. 351 p.

Dieu cet inconnu
Martel, Jean
Lyon. E. Vitte. [1972?]. 215 p.

Dieu, cet inconnu et les hommes
Argentine, Michel
Paris. Beaufils. [1970]. 203 p.

Účetnictví v obchodním podniku: [učebnice pro stud. na Vys. škole ekon.]
Klozar, Jiří
Praha. Merkur. 1974. 609 p.

Účetnictví v organizacích spotřebního družstevnictví
Škorpil, Zdeněk
Praha. Svépomoc. 1978. 443, [1] p.

Účetnictví v průmyslovém podniku
Báča, Jaromír
Praha. SNTL, Nakl. technické literatury. 1981. 261 p. : ill. ; 25 cm.

Účetnictví v průmyslu: (Vnitropodnikové účetnictví a kalkulace)
Schroll, Rudolf
praha. SNTL. 1968. 382, [1] p.

Dieu, cette année-là
Six, Jean François
Paris. Desclée de Brouwer. c1986. 244 p.