UCV: cuarenta años de autonomía
González Gamboa, Claudia
[Venezuela]. Rectorado, Coordinación de Proyectos del Rectorado, Universidad Central de Venezuela. 2000. 127 p.

UCV, 1969-1972, la renovación académica: con énfasis en la Facultad de Ingeniería
Sola, Oswaldo de
Caracas. [s.n.]. 1995. 157 p.

Učʻveulo żasiatʻebi
Bui͡anov, M. I
Tʻbilisi. Gamomcʻemloba "Sabčotʻa Sakʻartʻvelo". 1987. 140 p.

Ucʻxoel gadamxdeltʻa saxelmżġvanelo
Tʻbilisi. Sagadasaxado macʻne. 1996. 38 p.

Ucʻxoeltʻa samartʻlebrivi statusi: Ucʻxoeltʻa upʻlebebi da movaleobebi ; Ucʻxouri grantebi da in[v]esticʻiebi
Tabliašvili, Xatʻuna
Tʻbilisi. "Bona kauza". 2001. 95 p.

Ucʻxoenovani lekʻsika latʻinurši: enobrivi kontakʻtebi antikur Itališi
Gamqreliże, Ekaterine
Tʻbilisi. Programa "Logosi". 2002. 305 p.

Ucʻxoetʻis cʻis kʻveš
Šaraże, Guram
Tʻbilisi. "Merani". 1991-1993. 3 v.

Ucʻxoplaneteli Ba-Ba Zu-Zu: zġapari
Bakʻraże, Nina
Tʻbilisi. Gamomcʻemloba "Saari". [2004]. 20 p.

Ucʻxoplaneteli kʻirurgebi
Šarašiże, Šalva
Tʻbilisi. Iveria. 1994. 302 p.

Ucxo sitqvata leksikoni
Tezelisvili, Solomon
Tbilisi. Gamomcemloba "Meridiani". 2007. 1054 p.

Üçyüz yıllık gecikme: tarih, kültür, bilim ve siyaset üzerine konuşmalar
İnönü, E
Cağaloğlu, İstanbul. Büke Yayınları. 2002. 255 p.

Uczciwe używanie
Krupa, Zdzisław
Poznań. Wydaw. Poznańskie. 1977. 155, [1] p.

Uczelnia na miarę współczesności
Denek, Kazimierz ; Januszkiewicz, Franciszek ; Strykowski, Wacław
[Poznań]. Wydawn. Nauk. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1983. 302 p., [1] leaf of plates.

Uczelnia, przemysł, inżynier: analiza przygotowania inżynierów do pracy zawodowej w przemyśle
Jaśkiewicz, Włodzimierz
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1977. 263 p.

Uczelnie Wrocławia w XXX-leciu
Piątek, Leszek
Wrocław. Wydaw. Politechniki Wrocławskiej. 1975. 74, [2] p.

Uczeń Amosa
Helsztyński, Stanisław
Warszawa. Ludowa Spólłdzielnia Wydawnicza. 1976. 359 p., [22] leaves of plates.

Uczeni Gdańska: laureaci Nagrody im. Jana Heweliusza
Kozłowska, Krystyna
Gdańsk. Gdańskie Towarzystwo Naukowe. 1997. 248 p.

Uczeni i barbarzyńcy: polityka nuklearna Stanów Zjednoczonych 1939-1945
Grudziński, Przemysław
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1987. 554 p., [32] p. of plates.

Uczeni i ich badania: Polska Akademia Nauk 1952-2002
Tazbir, Janusz
Warszawa. Kancelaria Polskiej Akademii Nauk. 2002. 321 p.

Uczeni polscy o sobie
Radzymińska, Maria
Warszawa. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza. 1988-. v. <1 >.

Uczeni Polscy XIX-XX stulecia
Śródka, Andrzej
Warszawa. Aries. 1994-1998. 4 v.

Uczeni Sla·dka Opolskiego na Uniwersytecie Jagiellonskim w xv wieku
Ligacz, Ryszard
Opole. 1964. 47 p.

Uczeń i szkoła wobec moralnych problemów współczesności
Krzysztoszek, Zofia
Warszawa. Państwowe Zakłady Wydawn. Szkolnych. [1968]. 126, [2] p.

Uczeni wrocławscy: (1945-1979)
Trzynadlowski, Jan
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1980. 404 p., [9] p. of plates.

Uczeń Jezusa jako głosiciel Ewangelii: tradycja i redakcja Mt 9,35-11,1
Bartnicki, Roman
Warszawa. Akademia Teologii Katolickiej. 1985. 283 p.

Uczeń Twardowskiego, Władysław Witwicki
Nowicki, Andrzej
Warszawa. Wydawn. "Śląsk,". 1983. 361 p.

Uczeń w sytuacjach szkolno-domowych
Nikitorowicz, Jerzy
Białystok. Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku. 1990. 120 p.

Uczeń w teatrze życia szkolnego
Janowski, Andrzej
Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 1995. 187 p.

Uczestnictwo pracownikow w zarza·dzaniu przedsie·biorstwami panstwowymi w Polsce: problematyka prawna
Ra·czka, Krzysztof
Warszawa. Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego. 1994. 178 p.

Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej
Błaszczyk, Barbara
Warszawa. Państwowe Wydawn. Ekonomiczne. 1988. 217 p.

Uczestnictwo w kulturze: o różnorodności stylów życia
Tyszka, Andrzej
Warszawa]. Państwowe Wydawn. Naukowe. [c1971]. 378 p.

Uczestnictwo w kulturze: podstawowe wyniki badań reprezentacyjnych z lat 1972, 1979, 1985, 1988 i 1990
Łagodziński, Wiesław
Warszawa. Główny Urząd Statystyczny. 1992. xcv, 281 p.

Uczestnictwo w kulturze 1972-1979: tablice porównawcze z badań statystyczno-socjologicznych Głównego Urzędu Statystycznego
Adamczuk, Lucjan
Warszawa. Instytut Kultury, Zakład Socjologii Kultury. 1985. 235 leaves.

Uczestnicy dzia¿an niepodleg¿osciowo-rewolucyjnych na ziemi ¿omzynskiej 1794-1918: leksykon
Gwardiak, Janusz
¿omza. ¿omzynskie Tow. Nauk. im. Wagow. 2005. 399 p.

Uczestnicy i świadkowie powstania warszawskiego: wywiady
Zawodny, J. K
Warszawa. Wydawn. Nauk. PWN. 1994. 427 p.

Uczestnicy procesu dydaktycznego: praca zbiorowa
Półturzycki, Józef ; Wesołowska, Eugenia Anna
Toruń. Adam Marszałek. 1994. 257 p.

Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-1855 (Królestwo Polskie): przewodnik biograficzny
Dʹi͡akov, Vladimir Anatolʹevich
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1990. 560 p.

Uczniowie pana Lindego
Ziółkowska, Maria
Warszawa. Nasza Ksieg. 1965. 389 p.

Uczniowie zdolni: psychologiczne i społeczne determinanty osiągnięć szkolnych
Borzym, Irena
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1979. 282 p.

Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi: 1646-1667 : z dziejów polsko-francuskich stosunków naukowych
Targosz, Karolina
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1975. 430 p., [10] leaves of plates.

Uczony w świadomości polskiego środowiska naukowego pierwszej połowy XV wieku
Drewnowski, Jerzy
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1987. 285 p.

Ucz się umierać: gnieźnieńska nekropolia prymasów Polski
Rola, Zygmunt
Poznań. "Ławica". 1994. 132 p., [36] p. of plates.

Uczta
Methodius ; Kalinkowski, Stanisław ; Stanula, Emil ; Origen ; Origen
Warszawa. Akademia Teologii Katolickiej. 1980. 196 p.

Uczta Baltazara
Breza, Tadeusz
Warszawa]. Czytelnik. 1955. 407 p.

Uczta marnotrawnych
Winiarski, Ryszard
Lublin. Norbertinum. 1996. 84 p.

Uczta stulecia: dawne i nowe legendy gdańskie
Samp, Jerzy
Gdańsk. Polnord--Wydawn. Oskar. 1994. 198 p.

Uczty i głody
Rudzka, Zyta
Warszawa. Iskry. 1995. 154 p.

Uczucia i rozum w świecie wartości: z historii filozofii wartości
Buczyńska-Garewicz, Hanna
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1975. 337 p.

Uczucia i rozum w świecie wartości
Buczyńska-Garewicz, Hanna
Warszawa. Wydawn. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2003. 346 p.

Uczucia i wartości według Jana Mazurkiewicza
Hetman, Grzegorz
Lublin. G. Hetman. 1995. 116 p.

Uczyć--bawić--wychowywać: książka i jej funkcja społeczna w Polsce w okresie Oświecenia
Bednarska-Ruszajowa, Krystyna
Kraków. Impuls. 2004. 253 p.

Uczyć się, aby żywić: wspomnienia absolwentów średnich szkół rolniczych
Kaczor-Jędrzycka, Zofia ; Olejnik, Kazimierz ; Toniak, Kazimierz ; Kwieciński, Zbigniew
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1981. 409 p.

Uczymy się polskiego: podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców
Bartnicka, Barbara
Warszawa. Wiedza Powszechna. 1984. 2 v.

Deruda': 25 år gennem Danmark
Sonne, Jørgen
[København]. Gyldendal. 1979. 93.

UDA: inside the heart of Loyalist terror
McDonald, Henry ; Cusack, Jim
Dublin. Penguin Ireland. 2004. vi, 430 p. [8] p. of plates.

Udabāʼ al-ʻArab: ḥayātuhum, āthāruhum, naqd āthāruhum
Bustānī, Buṭrus
[ ]. Dār Mārūn ʻAbbūd. 1979. 4 v. ; 24 cm.

Udabāʼ al-jīl yataḥaddathūn: al-qaḍāyā al-thaqāfīyah wa-al-adabīyah kamā yarāhā khamsūn min udabāʼ al-jīl
Rāwī, Muḥammad ; ʻAbd al-Dāyim, Ṣābir
al-Iskandarīyah. Dār al-Maṭbūʻāt al-Jadīdah. 1982. 263 p.

Udabaơ al-Kuwayt fi qarnayn
Zayd, Khalid Saud
1967. v.

Udabāʼ al-Muʼtamar
Hilālī, ʻAbd al-Razzāq
Baghdād. Wizarat al-Thaqāfah wa-al-Irshād. 1966. 206 p.

Udabāʼ al-shaʻb zajjālū al-Iskandarīyah
al-Iskandarīyah. Jamʻīyat Udabāʼ al-Shaʻb. 1969-<1977 >. v. <1-2 >.

Udabāʼ al-sujūn
Ḥalafī, ʻAbd al-ʻAzīz
[Bayrūt]. Dār al-Kātib al-ʻArabī. 1963. 224 p.

Udabaơ Arab muasĐirun
FadĐil, Jihad
al-Qahirah. Dar al-Shuruq. 2000. 254 p.

Udabāʼ aṣdiqāʼ
Salāmah, Fatḥī
al-Jīzah. Dār al-Shāʻir lil-Ṣiḥāfah wa-al-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. [1992]. 195 p.

Udabāʼ Baghdādīyūn fī al-Andalus
Jamāl al-Dīn, Muḥsin
Baghdād. Maktabat al-Nahḍah. [1962-63]. 51 p.

Udabaơ fi al-muqaddimah: dirasat hĐawla al-TĐayyib SĐalihĐ, AhĐmad Abd al-MutĐi HĐijazi
Naqqash, Rajaơ
[Cairo]. al-Hayơah al-Ammah li-QusĐur al-Thaqafah. 2003. 248 p.

Udabāʼ min al-Jazāʻir: dirāsah taḥlīlīyah ʻan kibār udabāʼ al-Jazāʼir al-muʻāṣirīn
Kīlānī, Ibrāhīm
[Cairo]. Dār al-Maʻārif. [1958]. 127 p.

Udabāʼ min al-Sharq wa-al-Gharb
Nāʻūrī, ʻĪsá
[1966]. 167 p.

Udabāʼ muʻāṣirūn
Zaḥlāwī, Ḥabīb
[1935?-]. v.

Uda batez madrilen
Gandiaga, Bitoriano
Arantzazu, Oñati. Jakin. 1977. 202 p.

Udabaơuna al-ruwad
Afnan, Sad Khalaf
al-RiyadĐ. S.b.Kh. al-Afnan. 2000-. v. <1 >.

Udabaơ wa-adibat min al-Khalij al-Arabi
ShabbatĐ, Abd Allah ibn AhĐmad
al-Khubar. al-Dar al-WatĐaniyah al-Jadidah lil-Nashr wa-al-Tawzi. 1999. 871 p.

Udabāʼ wa-mawāqif
Naqqāsh, Rajāʼ
Ṣaydā. al-Maktabah al-ʻAṣrīyah. [1965?]. 248 p.

Udabinduvulu
Krishna Rao, G. V
[Vijayavāḍa?]. Bhāvataraṅgiṇi. 1964]. 147 p.

Udabno saġvtʻotʻ šemokrebultʻa: kʻartʻuli ber-monazvnobis istoriidan
Nadiraże, Eldar ; Nadiraże, Tʻebro
Tʻbilisi. Sakʻartʻvelos mecʻnierebatʻa akademia, Akad. S. Janašias saxelobis Sakʻartʻvelos saxelmcipʻo muzeumi. 2001. 129 p.

Udabnos glaxebi
Morčʻilaże, Aka
Tʻbilisi. Bakur Sulakauris gamomcʻemloba. [2003?]. 132 p.

Uḍa cala pañchī paradeśa
Paṭela, Jayavadana
Amadāvāda. Gūrjara Grantharatna Kāryālaya. 1997. x, 247 p.

Udachi tebe, syshchik
Leonov, Nikolaĭ ; Leonov, Nikolaĭ
Moskva. ĖKSMO. 1995. 369 p.

Udachlivyĭ krestʹi͡aniki, ili Memuary g-na***
Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de
Moskva. "Nauka,". 1970. 387 p. with illus., 4 l. of illus.

Udaden
Holt, Kare
Oslo. Gyldendal norsk forlag. 1945. 251 p.

UdĐaratĐa beravadana kalava: udĐaratĐa beraya ha vadana silpa krama pilĐibanda adyayanayaki
BanĐdĐara, KarunĐaratna
KolĐamba. As. GodĐage saha Sahodarayo. 2008. 240 p., [8] p. of plates.

UdĐaratĐa nartana silpinge paranĐi gayana: prastara sahitayi
KarunĐaratna, Udeni KudĐabanĐdĐa
KolĐamba. Es. GodĐage saha Sahodarayo. 2008. 119 p.

UdĐaratĐa paramparika nartana ha vadana parampara
Sumanadasa, Ke. DĐi. Ji
KolĐamba. As. GodĐage saha Sahodarayo. 2007. 360. p.

UdĐdĐamaresvaratantram
Tivari, Narvadesvara
VaranĐasi. Bharatiya Vidya Prakasana. 2008. 136 p.

Ud af det bla
Larsen, Henning
[Rungsted Kyst]. A. Nyborg. [c1986]. 63 p.

Ud af Gabrielis Breve til og fra Hjemmet
Sibbern, Frederik Christian
København. Gyldendal. 1968. 200 p.

Ud af lemmen
Müller Madsen, Ingrid
[Copenhagen]. Gyldendal. c1982. 207 p.

Ud af mit liv
Boberg, Thomas
[Copenhagen]. Gyldendal. c1985. 78 p.

Ud af natten
Strunge, Michael
[Copenhagen]. Borgen. c1982. 123 p. ; 23 cm.

Ud af stedet
Jensen, Grete Stenbæk
[Copenhagen]. Gyldendal. c1987. 164 p.

Udāgam udāvaṭa vasarak pirey
[Koḷamba]. Palāt Pālana, nivāsa, hā Idikirīm Amātyāṃśaya. [1979]. 32 p.

Udāgam vimasuma
Ratnapāla, Nandasēna
[Colombo]. Predric Naumān Āyatanaya. [1984]. 112 p.

Uḍagedara mahatmiyagē vastuva
Sunanda Mahēndra
1973. 112 p.

UDAG partnerships: nine case studies
Black, J. Thomas
[Washington, D.C.]. The Division. c1980. viii, 108 p.

Uda-gun Ouda-cho Yamaguchi isekigun: Miyanohira iseki, Kotoyashiki iseki
Nara-shi. Nara-ken Kyoiku Iinkai. 1998. 157 p., 4, 47 leaves of plates.

Udāharaṇacandrikāyāḥ samīkṣātmakamadhyayanam
Ravikāntamaṇi ; Vaidyanātha
Jayapuram. Haṃsāprakāśanam. 2003. ix, 272 p.

Udāharaṇa ke lie
Ātreya, Aśoka
Jayapura. Viveka Pabliśiṅga Hāusa. 1986. 129 p.

Udāharaṇa ke lie
Jaina, Narendra
Vidiśā, Ma. Pra. Rāmakr̥shṇa Prakāśana. 1993. 96 p.

Udāharaṇa vaṅmaya caritra
Vēṇkaṭarāvu, Niḍudavōlu
[1968]. xv, 314, vi p.

Udāhira
Ratnapāla, Nandasēna
Varakāpola. Āriya Prkāśakayō. 1993. 360 p.

Udaina nāṭaka
Shāsatrī, Brija Lāla
Ammritasara. Wazīra Hinda Praisa. 1978 [1921]. v, 120 p.

Udaipur cement plant establishment project: feasibility study report
[Tokyo]. Japan International Cooperation Agency. [1978-. v. <1-2 >.

Udaishō Michitsuna no Haha: Kagerō nikki sakusha
Masuda, Shigeo
Tōkyō. Shintensha. Shōwa 58 [1983]. 270 p.

Udai uade: azil-syqaq anı̐gı̐Łgimeler, audarmalar, fel£etondar
Qabyshuly, Ghabbas
Almaty. Zhazushy. 2004. 270 p.

Udaiyar dialect of Tamil
Williams, T. Edward ; Jeyapaul, V. Y
Annamalainagar. Annamalai University. 1977. 127 p.

Uḍa jā rai suā: upanyāsa
Rākeśa, Śānti Bhāradvāja
Koṭā. Gītāñjali Prakāśana. 1995. 96 p.

Udaka
Bhaṭa, Ananta Rāma
Mhārdoḷa. Śrī Śāntādurgā Vijayādurgā Prakāśana. 1996. 104 p.

Udaka
Deśamukha, Lakshmīkānta
Auraṅgābāda. Sāketa Prakāśana. 1997. 211 p.

Udaka
Ja. Ca. Ni
[1973]. xii, 94 p., [3] leaves of plates.

Udaka cālavāve yuktī
Sāḷuṅkhe, Vilāsarāva ; Bokīla, Milinda
Puṇe. Grāmagaurava Pratishṭhāna. 2003. 174 p.

Udakāciyā ārtī
Bokīla, Milinda
Mumbaī. Mauja Prakāśana Gr̥ha. 1994. 183 p.

Udakamaṇṭalaṃ: kathakaḷ
Prabhakaran Pazhassi, R. K
Kōṭṭayaṃ. Sāhityapr̲avarttaka Sahakaraṇasaṅghaṃ. 1998. 120 p.

Udakappōḷa
Patmarājan, Pi
Kottayam. Ḍi. Si. Buks. 1995. 162 p.

Udakendawala Siri Saranankara: an assessment of his role in the anti-imperialist struggle in Sri Lanka
Wiswa Warnapala, W. A
Colombo. S. Godage and Brothers. 2002. 62 p.

Udala bih se ako može
Pantelić, Dorotea
Beograd. Apostrof. 1999. 39 p.

Uḍalā patar, buḍalā ḍaṅgā
Biśvāḷa, Maṅgaḷu Caraṇa
Sambalapura. Sārasvata Pustaka Bhaṇḍāra. 1985. 8, 76 p.

Udalenie i autotransplantat͡sii͡a nadpochechnikov v portalʹnui͡u sistemu
Kogan, A. S ; Gonchar, A. M ; Takach, G. L ; Poli͡anskiĭ, B. A
Novosibirsk. Izd-vo "Nauka," Sibirskoe otd-nie. 1982. 152, [1] p.

Udalenie lakokrasochnykh pokrytiĭ
It͡sko, Ė. F
Leningrad. "Khimii͡a," Leningradskoe otd-nie. 1991. 94, [2] p.

Udalenie pyli i struzhki ot rezhushchikh instrumentov
Vlasov, A. F
Moskva. "Mashinostroenie,". 1982. 238, [2] p.

Udalʹ-- molodet͡skai͡a, sila-- bogatyrskai͡a: tradit͡sionnye narodnye igry i sosti͡azanii͡a
Gorbunov, B. V ; Grigorʹev, S. V
Moskva. Mezhdunarodnoe ob-vo druzeĭ igry. 1995. 39 p.

ʻŪd al-naʻnaʻ: qiṣaṣ qaṣīrah
Mudarris, Fātiḥ
Dimashq. al-ʻArabīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1981. 80 p. : ill. ; 22 cm.

Událost
Navrátil, Jiří
Praha. Melantrich. 1979. 111, [7] p.

Události: fejetony 2000-2004
Doležal, Bohumil
Praha. Prostor. 2004. 214 p.

Události
Hanč, Jan
Praha. Torst. 1995. 390 p.

Události
Jiránek, Vladimír
Praha. Československý spisovatel. 1990. 95 p.

Události a lidé
Čep, Jan
Praha. Práce. 1991. 203 p.

Události pražské v červnu 1848
Mahler, Oldřich ; Broft, Miroslav
V Praze. Panorama. 1989. 301 p.

ʻŪd al-qaṣab
ʻAzab, Maḥmūd
[al-Qāhirah. Dār al-Kātib al-ʻArabī lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1967]. 145 p.

Uda Maheta: Gujaratana suvarnĐayugana samartha manavi
Jayabhikkhu
Amadavada. Sri Jayabhikkhu Sahitya TÆrastĐa. 2008. 14, 122 p.