Útban a mikromechanika felé
Kelle, Antal
Budapest. Magvető. c1987. 115, [1] p.

Útban az anarchizmus felé: Mihail Bakunyin politikai pályaképe és eszmei fejlődése az 1860-as évek közepén
Kun, Miklós
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1982. 326 p., [25] p. of plates.

Útban Európa felé: remények és távolságok : 33. Magyar Pax Romana Kongresszus, 1991 április 1-6, Győr-Pannonhalma
Békés, Gellért ; Czigány, Imre
Róma. Katolikus Szemle. 1991. 222 p.

Ut bene regantur: la visita di mons. Innocenzo Malvasia alle comuntà dell'Umbria (1587) : Perugia, Todi, Assisi
Giubbini, Giovanna ; Malvasia, Innocenzo ; Londei, Luigi
[Perugia]. Volumnia. 1994. 206 p.

Utbilding i samarbete (UIS): betänkande om utbildningen efter grundskolan avgivet 26.5.1994
Mariehamn. [Ålands landskapsstyrelse]. 1994. 30 leaves.

Utbildning: Problem och atga˜rder
Jiven, Lars M
Lund. Esselte Studium (Uniskol). 1972. 235 p.

Utbildning av flyglärare: betänkande del 2
[Stockholm]. Kommunikationsdepartementet. 1982. 69 p.

Utbildning av lärarutbildare: Slutbetänkande
Stockholm. Allmänna förlaget (Utbildningsdepartementet). 1973. 174 p.

Utbildning av sjukhusadministratörer i Norden
Stockholm. 1965. 50 p.

Utbildning av tvåspråkliga lärare för hemspråksundervisning av invandrarbarn
Stockholm. Universitets- o. högskoleämbetet. 1979-. v.

Utbildning av vuxenutbildare i Norden: speciellt för behörighetsgivande utbildning
Köpenhamn. Nordiska ministerradet, Sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete. [1978]. 86 p.

Utbildning av yrkesdansare: betänkande
[Stockholm. LiberFörlag]. 1976. 2 v.

Utbildningen av läkare med utländsk medicinsk examen
[Stockholm]. Socialdepartementet. [1976]. 77, [13] leaves.

Utbildning för 2000-talet
Andrén, Carl-Gustaf
Stockholm. Finansdepartementet. 1990. 81 p.

Utbildning för anpassade: skolan i långtidsperspektiv : analys och debatt
Emanuelsson, Ingemar
[Stockholm]. Rabén & Sjögren. 1977. 157 p.

Utbildning för arbete: betänkande
Stockholm. [LiberFörlag/Allmänna förlaget]. 1974. 408 p.

Utbildning för arbete och demokrati: rapport till LO-kongressen 1976
[Stockholm]. Prisma i samarbete med Landsorganisationen i Sverige. 1976]. 142 p.

Utbildning för arbetslivet: betänkande
Stockholm. Liber. 1983. 444 p.

Utbildning för bibliotek, arkiv och informatik: Betänkande
Stockholm. Nordiska bokhandeln (distr.). 1969. 238 p.

Utbildning för förändrat kontorsyrke: rapport från TCOs kontorsyrkesgrupp
[Stockholm]. TCO. 1976. 116 p.

Utbildning för framtid: slutrapport
[Stockholm]. Utbildningsdepartementet. [1983]. 225 p.

Utbildning för konstvård och konservering vid Konsthögskolans institut för materialkunskap: betänkandet
Stockholm. [LiberFörlag/Allmänna förlaget]. 1976. 48 p.

Utbildning för kvinnor och män
Stockholm. Statistiska centralbyrån. 1991. 61 p.

Utbildning för läkare från utvecklingsländer: betänkande
[Stockholm]. Socialdepartementet. [1981]. 105 p.

Utbildning för uppdrag i u-land: betänkande
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förlaget. 1980. 186 p.

Utbildning för vuxna: betänkande
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förlaget. 1975. 241 p.

Utbildning i DDR
Ericson, Lars
Mölndal. Institutionen för praktisk pedagogik, Göteborgs universitet. 1979. vi, 109 p.

Utbildning i företag, kommuner och landsting: betänkande
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förl. 1977. 361 p.

Utbildning i förvaltning inom försvaret: betänkande
Stockholm. [Allmänna förlage förlaget]. 1974-. v.

Utbildning i Korea
Ek, Åke
Lund. Studentlitt. 1978. 154 p.

Utbildning i naturvård inom försvaret: rapport
[Stockholm]. Försvarsdepartementet. [1976]. 49 p.

Utbildning. Inbillning: Om polisens, juristernas och vårdpersonalens utbildning
Stockholm. Prisma. 1971. 143 p.

Utbildning inom bildkonst, konstverk och design: ett studieorganisatoriskt förslag rörande högre konstnärlig utbildning i Stockholm och en kartläggning av den förberedande konstnärliga utbildningen
Stockholm. [Liber-Förlag/Allmänna förlaget]. 1973. 83, [14] p.

Utbildning i räddningstjänst m.m: promemoria
Stockholm. Kommundepartementet. [1981]. 126 p.

Utbildning m. m. av värnpliktiga i specialtjänst
Stockholm. Allmänna förlaget. 1970. 303 p.

Utbildning och efterfragan pa arbetskraft: utsikter till ar 2005
[Stockholm]. Statistiska centralbyran. 1999. 134 p.

Utbildning och jämlikhet
Murray, Mac
Stockholm. Sekretariatet för framtidsstudier. 1980. [4], iv, 118, [2] p.

Utbildning och produktivitet: en studie av svensk industri under de senaste decennierna
Nilsson, Maria
Stockholm. Statistiska centralbyrån. 1991. 57 p.

Utbildning och resultat: om utvärdering i skolan
Heiling, Gunnar ; Holmberg, Ingrid ; Jivén, Lars M
Lund. Dialog. 1981. 127, [1] p.

Utbildning och samhälle: elevrekryteringen till folk skolan under 1800-talet och til högre skolsystem under 1940-, 1950- och 1960-talen
Gerger, Torvald
Stockholm. Kulturgeografiska inst., Stockholms univ. 1978. 149 p.

Utbildning och studiedeltagande 1974
Stockholm. LiberFörlag. 1976. 284 p.

Utbildning och uppväxtförhållanden
Strand, Lars-Gunnar
Stockholm. Statistiska centralbyrån. 1992]. 169 p.

Utbildning och utbildningseffekter
Stockholm. Statistika centralbyrån. 1983. 239 p.

Utbildningsbehovet av lärare fram till år 2010: rapport
Wallgren, Åke
[Stockholm]. Utbildningsdepartementet. [1978]. 70 p.

Utbildningsbehovet av lärare i läroämnen =: Estimated need of teacher training for theoretical subject teachers
Stockholm. Statistiska centralbyrån. 1976. 111 p.

Utbildningsbehovet av lärare i teoretiska ämnen: prognos till 1990 = Estimated need of teacher training : forecast to 1990 : teachers in theoretical subjects
Karlsson, Kerstin
Stockholm. Statistiska centralbyrån. 1979. 98 p.

Utbildningsekonomi
Sandberg, Birger
Stockholm. Svenska arbetsgivareföreningen, Trycksaksexp.; Svenska industritjänstemannaförbundet. 1968. 66, (6) p.

Utbildningsexpansion: en studie över den högre utbildningens expansion och ekonomins strukturella omvandling i Sverige under efterkrigstiden
Ekstedt, Eskil
Uppsala. [Univ.]. 1976. 176 p.

Utbildningsexpansion, jämlikhet och avlänkning: studier i utbildningspolitik och utbildningsplanering 1933-1985
Murray, Mac
Göteborg, Sweden. Acta Universitatis Gothoburgensis. c1988. 230 p.

Utbildningshistorisk forskning i Sverige: bibliografi över arbeten 1970-1981
Lönnström, Paul ; Richardson, Gunnar
[Göteborg]. Avdelningen för utbildningshistoria, Göteborgs universitet. [1981]. 103 p.

Utbildningsklassificering 1973
Helsingfors. Tilastokeskus. 1975. 144 p.

Utbildningskonton
Fölster, Stefan ; Andersson, Åke E
[Stockholm]. Utbildningsdepartementet. 1994]. 58 p.

Utbildningskonton: ett alternativt förslag
Söderström, Lars
[Stockholm]. Utbildningsdepartementet. 1994]. 36 p.

Utbildningslinjer vid universitetens filosofiska fakulteter: Fo˜rslag
Stockholm. 1968. 32 p.

Utbildningsnivå för utrikes födda: rapport från enkätundersökninga våren 1995
[Stockholm]. Statistiska centralbyrån, Avdelningen för arbetsmarknads- och utbildningsstatistik. [1995]. 52 p.

Utbildningsplanering, exempel och problem: tre specialundersökningar från Utbildningsekonomiska utredningen
[Stockholm]. Utbildningsdepartementet. [1983]. 166 p.

Utbildningsplanering med befattningsanalytiska metoder
Gestrelius, Kurt
Lund. Läromedelsförlaget (Uniskol) . 1970. 104 p.

Utbildningsplaner och reformimplementering: sjuksko˜terskeutbildningen i fokus
Ahlgren, Inger ; Gummesson, Annalisa
Uppsala. S. Academiae Ubsaliensis. 2000. 299 p.

Utbildningspraktik: om utbildning med handledda klient- och patientkontakter på högskolenivå = [Practical training] : [on client-related training programs in higher education]
Eriksson, Mona
Lund. LiberLäromedel/Gleerup. 1978. [5], 79 p.

Utbildningssamarbete i Norden: konferens arrangerad av Nordiska rådet Åbo (Hotel Marina Palace) 5-6 september 1974
[Stockholm. Fritzes hovbokh. (distr.). 1974.]. 95 p.

Utbildningsstatistik 1960-1973: [i.e. nitton hundra sextio til nitton hundra sjuttitre] = Swedish educational statistics, 1960-1973
Stockholm. Statistiska centralbyrån. 1974. 354 p.

Utbildningsterminologi: svensk-engelsk-svensk basordlista
Henriksson, Karin ; Turner, Brian
[Stockholm]. Utbildningsdepartementet. 1993]. 42 p.

Utbildningsterminologi: finsk-svensk ordlista = Koulutusalan sanasto : suomalais-ruotsalainen
Reuter, Mikael
Helsingfors. Forskningscentralen för de inhemska språken. 1978. 80 p.

Utbildningsväsendets styrelseformer i Norden: nordiskt samarbete inom undervisningsomrȧdet
Stockholm. Fritzes hovbokhandel (distr.). [1974]. 119 p.

Utbildning, vuxenstudier och förvärvsarbete 1975
Stockholm. Statistiska centralbyrån. 1978. 297 p.

Utblickar kring tillkomsten av skeppet Wasa
Hafström, Georg
Stockholm. Statens sjöhistorisk museum. 1968. 147, 3 p.

Utblickar över konst och konstnärer
Granath, Olle
Stockholm. Bonnier. 1979. 243, [1] p.

Utblickar vid en milstolpe: Finlands svenska andelsförbund 60 år
[Helsingfors]. [Finlands svenska andelsförbund]. 1979. [4], 51, [1] p.

Utblick från Masthugget
Alexandersson, Eric S
Stockholm. Gummesson. 1971. 196, (1) p.

Utblick från stugfönstret
Kjellgren, Lennart
Stockholm. LT. c1978. 157 p.

Utblick mot frivillig verksamhet: en samhällsekonomisk förstudie
[Stockholm]. Civildepartementet. 1994]. 55 p.

Utbredningstyper bland nordiska barrtra˜dslavar
Ahlner, Sten
Uppsala. Almquist & Wiksells boktr. 1948. ix, 257 p.

Utbreidsla og høgdegrensor til skog-, tre- og buskeslag i Sogndal og Hafslo
Ve, Søren
Oslo. Universitetsforlaget. 1968. 108 p.

Utbryterdronninga
Sveen, Karin
Oslo. Cappelen. c1982. 141 p. ; 22 cm.

Utbrytning: roman
Furuholm, Helmer
Stockholm. Gummesson. 1978. 237 p.

UTBU: unhealthy to be unpleasant: a comedy in two acts
Kirkwood, James
New York. S. French. [c1966]. 100 p.

Utbudet av långfristiga krediter till de mindre och medelestora företagen 1976-1978
Stockholm. Statens industriverk. 1979. 23 p.

Utbyggd avbytarservice inom jordbruket: betänkande
[Stockholm]. Jordbruksdepartementet. [1978]. 84, 13 leaves.

Utbyggd havandeskapspenning m.m: beta˜nkande
Stockholm. Liber. 1983. 95 p.

Utbyggdregional näringspolitik: betänkande
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förl. 1977. 300 p.

Utbygget vannkraft i Norge: en forelønig oversikt
Kristiania. I kommisjon hos H. Aschehoug. 1923. xvi, 117 p.

Utbygging og drift av norske havner
Oslo. Universitetsforlaget. 1976. 94 p.

Utbyggingsbeslutning og utbyggingsplan: foredragsmanuskriptet og arbeidsnotater til det sjette Bergenske oljerettssymposium, 6.-7. desember 1983 på Solstrand
Frihagen, Arvid
[Bergen. Unversitetsforlaget]. 1983. 267 p.

Utbyggingsprogrammet for Nord-Norge, 1952-1960
Bergen. Trykt I.A. Garnæs Boktrykkeri. [1961?]. 242 p.

Utbyggnad av yrkesmedicinen: delbetänkande
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förlaget. 1980. 195 p.

Utbyggt skydd mot höga vård- och läkemedelskostnader: betänkande
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förl. 1979. 101 p.

Utbytbarhet på arbetsmarknaden: sambandet mellan utbildning och yrke
Halses, Mats Eklundh ; Hoem, Britta
Stockholm. Statistiska centralbyrån. 1992]. 67 p.

Utbytte av prøvefiske med standardserier av bunngarn i norske ørret- og røyevatn
Jensen, John W
Trondheim. University of Trondheim, Royal Norwegian Society of Sciences and Letters, The Museum. 1979. 36 p.