Utlämnad: Noveller
Sjöstrand, Levi
[Helsingfors]. Schildt. 1973. 145 (2) p.

Utlämnad för vård
Arhusiander, Ingrid
Stockholm. Rabén & Sjögren. 1977. 180 p.

Utland
Rubio
[Oslo]. Aventura. c1996. 77 p.

Utlandsägda dotterbolag i Sverige: en analys av koncerninterna transaktionsmönster och finansiella samband
Joachimsson, Robert
[Stockholm. Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet]. [1984]. xi, 339 p.

Utlandsbeskattning
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förlaget. 1980-. v. <1 >.

Utländska adoptivbarns föräldrar: en kartläggning av sökanden av utländska adoptivbarn 1973-1975
Bresky, Lillemor
[Stockholm]. Socialstyrelsen, Nämnden för internationella adoptionsfrågor. [1976]. 23 p.

Utländska banketableringar i Sverige: delbetänkande
[Stockholm]. Liber. [1984]. 273 p.

Utländska bankfilialer i Sverige: förslag
Stockholm. Allmänna förlaget. [1989]. 129 p.

Utländska bibliotekstidskrifter
Möhlenbrock, Sigurd
Lund. Bibliotekstjänst. 1961. 66 p.

Utländska direkta investeringar i Sverige: en ekonometrisk analys av bestämningsfaktorerna = Foreign direct investments in Sweden : an econometric analysis
Samuelsson, Hans-Fredrik
Stockholm. Industriens utredningsinst. : Almqvist & Wiksell international (distr.). 1977. 202 p.

Utländska förvärv av fast egendom
[Stockholm]. Justitiedepartementet. 1991]. 67 p.

Utländska gästforskares beskattning: betänkande
[Stockholm]. Finansdepartementet. [1984]. 125 p.

Utländska medborgare på den svenska arbetsmarknaden
[Stockholm]. Arbetsmarknadssstyrelsen. [1987]. 15 p.

Utländska medborgares remitteringar från Sverige under 1970-talet
Hamberg, Eva M
Stockholm. LiberFörlag/Almänna förlaget. 1979. [3], 42 leaves.

Utländska medborgares valbarhet till vissa förtroendeuppdrag
[Stockholm]. Civildepartementet. [1983]. v, 169 p.

Utla˜ndska politiska system
Lindahl, Rutger
Lund. Dialog. 1980. 336 p.

Utländska statsskick: en jämförande översikt över regeringsmakt, parlament, förvaltning och press i de flesta länder i världen
Nyman, Olle
[Stockholm]. BonnierFakta. 1984. 216 p.

Utla˜ndsk och internationell patentra˜tt
Godenhielm, Berndt
Stockholm. Institutet fo˜r utla˜ndsk ra˜tt. 1953. 148 p.

Utländsk studerande i Sverige: betänkande
[Stockholm]. Utbildningsdepartementet. [1981]. 316 p.

Utländskt ägande av svenska aktier
Didner, Henrik
[Uppsala]. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. 1993. 194 p.

Utla˜ndskt duktyg i damast fo˜re ar 1800 i svensk a˜go
Thorman, Elisabeth
[Stockholm]. Norstedts, i distribution. [1951]. 40 p.

Utländskt inflytande i svenska företag: rapport från den inom Industridepartementet tillsatta arbetsgruppen med uppgift att utreda frågan om ett bättre skydd mot utländskt inflytande i svenska företag
[Stockholm]. Liber. [1985]. 65 p.

Utlandsstudier och internationella utbildningskontakter: vad ska göras centralt, vem ska göra det och hur?
Ringborg, Erland ; Svanfeldt, Göran
[Stockholm]. Utbildningsdepartementet. [1993]. 73 p.

Utlänningar: Roman
Kallifatides, Theodor
Stockholm. Bonnier. 1970. 162, (1) p.

Utlänningarna och brottsligheten
Eriksson, Britt ; Tham, Henrik
Stockholm. Forskningsenheten, Brottsförebyggande rådet. [1983]. 253 p.

Utlänningar på arbetsmarknaden: en undersökning av utländska medborgare i arbetskraften och arbetslösheten enligt AKU åren, 1977-1979
Reinans, Sven Alur
Stockholm. LiberFörlag. 1982. 122, [43] p.

Utlänningars rätt att idka näring i Sverige
[Stockholm]. Industridepartementet. 1991]. 38 p.

Utlännings fiskerätt: betänkande
[Stockholm]. Justitiedepartementet. [1976]. 42 leaves.

Utlänningsguide
Ampio, Liisa
Helsingfors. Statens tryckericentral. 1988. 199 p.

Utlänningslagen: med kommentarer
Wikrén, Gerhard ; Sandesjö, Håkan
Stockholm. Fritzes. c1995. 496 p.

Utlänningslagen: med kommentarer
Wikrén, Gerhard ; Sandesjö, Håkan
Stockholm. Norstedts juridik. c1999. 491 p.

Utlänningslagen
Wikrén, Gerhard ; Wikrén, Gerhard
Stockholm. Liber. c1985. 360 p.

Utlänningslagen jämte dithörande författningar
Björling, Johan ; Lindencrona, Gustaf
[Stockholm. s.n. 1955]. 215 p.

Utlänningslagen med kommentarer
Wikrén, Gerhard
Stockholm. LiberFörlag. 1981. 312 p.

Utlänningspolitik och utlänningslagstiftning i Norden
[Stockholm. Fritzes hovbokhandel (distr.)]. 1970. 67 p.

Utlänningsrätt: en handledning om utlänningens rätt att inresa, vistas och arbeta i Sverige enligt 1980 års utlänningslag
Nelhans, Joachim ; Ekeroth, Bernt-Erik
Lund, Sweden. Studentlitteratur. c1987. 187 p.

Utlänningsrätt: utlänningens rätt att inresa, vistas och arbeta i Sverige enligt 1980 års utlänningslag : kommentar med författningstexter
Nelhans, Joachim
Lund. Studentlitteratur. 1981. 166, [2] p.

UTLAS Users' Exchange: papers presented by UTLAS staff at the second national meeting, June 10, 1980, Vancouver, B.C. = [L'Échange des usagers des services de UTLAS : communications présentées par le personnel de UTLAS à l'occasion de la deuxième réunion nationale, tenue le 10 juin 1980 à Vancouver, C.-B.]
Powell, Wyley L
Toronto. UTLAS. 1980. iv, 42, iv, 48 p.

Utlatande med fo˜rslag ro˜rande a˜ndring i vissa delar af lagen angaende ersa˜ttning fo˜r skada till fo˜ljd af olycksfall i arbete den 5 juli 1901 m.m
Stockholm. I. H©Œggstro˜ms boktryckeri-aktiebolag. 1908. 1 p. l., 100 p.

Utlåtandena om Ålandskommitténs betänkande: sammanställning av remissvaren
Palmgren, Sten
Helsinki. Justitieministeriet. [1988]. 83 p.

ʻUṭlat Raḍwān
Jubayr, ʻAbduh
al-Iskandarīyah, [Egypt]. Rāmtān lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1995. 262 p.

Utlendighet eller utflukt?: norske studenters vurdering av a studere i utlandet
Wiers-Jenssen, Jannecke
Oslo. NIFU. [1999]. 132, 16 p.

Utlendingers reiser i Norge: En bibliografi
Schiötz, Eiler H
Oslo. Universitetsforlaget. 1970-86. 2 v.

Utlendingsloven: med kommentarer
Fisknes, Eli
Oslo. Universitetsforlaget. c1994. 466 p.

Ut leones!: histoire(s) du Regiment d'artillerie 10, 1952-1999
Fontanet, Robert-Pascal
Geneve. R.-P. Fontanet. c1999. 131 p.

Útlevél a pokolba: regény
Berkesi, András
Budapest. Zrínyi. 1989. 330 p.

Útlevélkép háttérrel
Bor, Ambrus
Budapest. Magvető. 1972. 336 p.

The utlimate FE leadership and management handbook
Jameson, Jill ; McNay, Ian
New York, NY. Continuum International Pub. Group. 2007. p. cm.

Útlínur bakvið minnið: fjórða ljóðakver
Sigfús Daðason
Reykjavík. Iðunn. c1987. 56 p.

Útlumy kostní dřeně
Donner, Ludvík
Praha. SZdN. 1969. 275, [2] p.

Utly dala: tarikhi roman
Imamov, Vakhit
Kazan. Tatarstan kitap năshrii͡aty. 2001. 430 p.

Utly ĭyldar auazy: shighyrt͡har ḣăm poėmalar
Ȯfȯ. Bashqortostan kitap năshriăte. 1985. 407 p.

Utly kukrau: roman
Khannanov, Rasikh
Ofo. Kitap. <2006>. v. <2>.

Utmagan kunlar: sheðrlar
Benazir
Toshkent. Sharq. 2007. 78 p.

Ut-malaĭ: ăkii͡at
Khăsănov, Măkhmu̇t
Kazan. Tatarstan kitap năshrii͡aty. 1989. 30 p.

Utmanande eller utmanat ledarskap: rektor, organisationen och förändrat undervisningsmönster i gymnasieskolan
Scherp, Hans-Åke
Göteborg, Sweden. Distribution, Acta Universitatis Gothoburgensis. c1998. 228 p.

Ut-MA-ningen: spelet om morgondagens konkurrensfördelar
Lith, Mats
[Stockholm]. Esselte studium. c1989. 231 p.

Utmaningen: en skröna från västra Värmland
Torpe, Ulla
Stockholm. LT. 1977. 244 p., [2] leaves of plates.

Utmaningen från Nairobi
Engström, Olle ; Svenungsson, Henrik
Stockholm. Verbum/Gummesson. 1976. 188 p., [6] leaves of plates.

Utmark: roman
Hagen, Oddmund
Oslo. Norske samlaget. 1996. 101 p.

Utmark: Dikter
Karlsson, Sigvard ; Jonsson, Sune
[Stockholm]. LTs förlag. [1963]. 71 p.

Utmarker
Kjellgren, Thomas ; Nordgren, Sune
Staffanstorp. Cavefors. 1973. 87 p.

Utmarks: dikter
Hagliden, Sten
Stockholm. Norstedt. 1978. 113 p.

Utmarksområder til hytteformål: Analyse, planlegging, økonomisk resultat
Strømsnes, Odd ; Oudenstad, Elling
Oslo. 1969. 54 p.

Ut med deg, skitne madam!: Amalie Skram, sett gjennom hennes brev : skuespill
Ystaas, Torunn
Oslo. Pax. 1981. 64 p., [6] leaves.

Ut med forskningen!: en debattbok om forskningsinformation
Hjort, Christer
Stockholm. LiberLäromedel/Utbildningsförl. 1981. 157 p.

Ut med språket: [Dikter]
Ortman, Peter
Stockholm. Bonnier. 79, (1) p.

Utmed vägen
Zetterström, Marianne
Stockholm. Bonnier. 1973. 144 p.

Ut mens concordet voci: Festschr. Eugene Cardine zum 75. Geburtstag
Cardine, Eugène ; Göschl, Johannes Berchmans
S[ank]t Ottilien. Eos-Verlag. 1980. 494 p.

Ut mine Festungstid: Läuschen un Rimels
Reuter, Fritz ; Reuter, Fritz
[Gütersloh]. C. Bertelsmann. [1968]. 479 p.

U tminu zagledan
Ređep, Draško
[Novi Sad]. Matica srpska. [1963]. 196 p.

Ŭtmishdan ėrtaklar: qissalar
Qaḣḣor, Abdulla
Toshkent. Ghafur Ghulom nomidagi Adabiët va sanʺat nashriëti. 1988. 365 p.

Utmost art: complexity in the verse of George Herbert
Rickey, Mary Ellen
[Lexington]. University of Kentucky Press. [1966]. xv, 200 p.

"Utmost fish!"
McCann, Hugh Wray
New York. Simon and Schuster. [1965]. 384 p.

Utmost good faith: patterns of Apache-Mexican hostilities in northern Chihuahua border warfare, 1821-1848
Griffen, William B
Albuquerque. University of New Mexico Press. c1988. xii, 337 p.

Utmost good faith
Shakespeare, L. M
New York. St. Martin's Press. c1987. 232 p.

The utmost island
Myers, Henry
New York. Crown Publishers. [1951]. 216 p.

Utmost living: creating and savoring your best life now
Storey, Tim
New York. Harmony Books. c2008. 260 p.

Utmost savagery: the three days of Tarawa
Alexander, Joseph H
Annapolis, Md. Naval Institute Press. 2008. xxii, 304 p.

Ut mot hav: fiskerihistorie for Nordland
Thorsvik, Eivind ; Kiil, Alf ; Bjørnstad, Hans Johan
Bodø. Nordland fylkes fiskarlag. 1977. 368 p.

Ut mot udden: ett tjog dikter från femtio år
Gierow, Karl Ragnar
Stockholm. Norstedt. 1977. 86 p.

Utmutatás a sommás eljárásról és a fizetési meghagyásokról szóló törvények gyakorlati alkalmazására: iratmintákkal és pĺdákkal
Lányi, Bertalan
Budapest. Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság. 1894. 248 p.

Útmutatás meteorológiai, agrármeteorológiai megfigyelésekre és adattovábbításra
Kozma, Ferenc ; Dunay, Sándor ; Csomor, Mihály
[Budapest. Központi Légkörfizikai Intézet. 1978. 116 p.

Útmutató
Ádám, Éva
Budapest. Belvárosi Könyvkiadó. 1995. 48 p.

Útmutató a dolgozok általános iskolái számára az óraszám- és tananyagcsökkentés végrehajtásához
Oszoli, Béla
Budapest . Tankönyvkiadó. 1973. 95 p.

Utmutato a Gordonkaiskola II. ko˜tetehaz
Friss, Antal
Budapest. Zenemukiado Vallalat. 1967. 14 p.

Útmutató a gyógyszerkészitmények rendelésére
Siftár, Endre
Budapest. Medicina. 1977. 859 p.

Útmutató a hajdúböszörményi Fióklevéltár irataihoz
Radics, Kálmán ; Gazdag, István
Debrecen. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. 1982. 88 p.

Útmutató a halászatról szóló jogszabályok alkalmazásához
Medveczky, István ; Tahy, Béla ; Gáspár, Margit
Budapest. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Információs Központja. 1979. 72 p.

Utmutató a hazai reneszánsz-kutatók számára fontos külföldi folyóiratokról
Székely, Júlia ; Uray, Piroska
Debrecen. Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtár. 1986. 121 p.

Útmutató a kárpótlási ügyek intézéséhez
Sárosi, Magdolna ; Bálint, Tibor
[Budapest]. BM. 1991. 45 p.

Útmutató a keresőképesség elbírálásához a szülészet-nőgyógyászatban
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1978. 93 p.

Utmutato a kollektiv szerzodes keszitesehez
Nagy, Laszlo
Budapest. Tancsics Ko˜nyvkiado. 1980. 319 p.

Útmutató a könnyített testnevelés tanításához
Mónus, András ; Füle, Ildikó
Budapest. Országos Pedagógia Intézet. 1980. 97 p.

Útmutató a közlekedés-rendszertechnikai szakmérnöki képzéshez: real-time rendszerek
Pap, Árpád
Budapest. Tankönyvkiadó. 1977. 245 p.

Utmutató a külföldi részvételű gazdasági társaságok alapitásához és müködéséhez
Dienes-Oehm, Egon
[Budapest]. MÜSZI. 1989. 138 p.

Útmutató a légszennyező tevékenységet folytatók részére a levegőtisztaság-védelmi jogszabályok végrehajtásához
Donáth, Béla
Budapest. Népszava. 1988. 292 p.

Útmutató a magyar nyelv tankönyvcsaládjának használatához: 6. osztály
Takács, Etel
Budapest. Tankönyvkiadó. [1982]. 65 p.

Utmutató a mezőgazdasági nagyüzemek részére a földdel való gazdálkodáshoz
Balázs, László ; Fenyő, György
Budapest. Mezőgazdasági Ügyvitelszervezési és Számitástechnikai Közös Vállalat. 1984. 258 p.

Útmutató a mezőgazdasági szövetkezeti jogsegélyszolgálat fokozatos bevezetéséhez
[Budapest]. Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa. [1980]. 97 p.

Útmutató a mezőgazdasági termelőszövetkezetek környezetvédelmi tevékenységének szervezéséhez és irányitásához
Nyáry, Mihály
Budapest. Mezőgazdasági Ügyvitelszervezési és Számitástechnikai Közös Vállalat. 1988. 211 p.

Útmutató a munkáltatóknak a nyugdíj-előkészítésről, az ösztönző nyugdíjpótlékról és a nyugdíjfolyósításról
Kertész, István ; Kóródi, Károly ; Szanyi, Zoltán
Budapest. Táncsics. 1977. 159 p.

Útmutató a munka törvénykönyve gyakorlati alkalmazásához
Pál, Lajos ; Pethő, Róbert
[Budapest]. Müszi Kiadó és Szolgáltató Kft. 1992. 157 p.

Útmutató a műszaki fejlesztés módosított szabályozóinak alkalmazásához
Jávorka, Edit
Budapest. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár. 1984. 220 p.

Útmutató a Pest Megyei Levéltár Nagykőrösi Osztálya irataihoz
Böőr, László
Budapest. Pest Megyei Levéltár. 1981. 244 p.

Útmutató a szakképzési törvény alkalmazásához
Bagics, Lajos
Budapest. Okker Oktatási Iroda. 1995. 126 p.

Utmutató a személynév-monográfiák készítéséhez
Király, Lajos
Kaposvár. Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár. 1968. 23 p.

Útmutató a társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatóknak, 1995
Jurth, Gabriella
[Budapest]. UNIÓ. [1995]. 327 p.

Útmutató a tudományos munka magyar és nemzetközi irodalmához
Szentmihályi, János ; Vértesy, Miklós
Budapest. Gondolat. 1963. 730 p.

Utmutato a vallalati ujitasi szabalyzatok keszitesehez
Buran, Karoly ; Szilvassy, Zoltan
Budapest. Tancsics Ko˜nyvkiado. 1981. 66 p.

Útmutató a vállalkozói adóbevalláshoz
Monostori, Lajosné
[Budapest]. Pallas. [1988]. 80 p.

Útmutató a vámjogra és a vámeljárásra vonatkozó jogszabályok alkalmazásához: kézikönyv
Valkó, József ; Müller, György
Budapest. Pénzügyminisztérium Továbbképző Intézete. [1988]. 376 p.

Útmutató az általános iskolai tanulmányokra előkészitő foglalkozások vezetéséhez: kisérleti program
Budapest. Művelődésügyi Minisztérium. 1972. 100 p.

Útmutató az atléta utánpótlás kiválasztásához és felkészítéséhez, 1985-1988
Harsányi, László ; Sebʺo, Attila ; Farkas, Ferenc
Budapest. Sportpropaganda. 1984. 129 p.

Utmutató az előzési tilalom bevezetésenek szükségessére, elrendelési formáira és alkalmazásának különböző lehetőségeire
Budapest. Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet. 1978. 66 p.

Útmutató az önkormányzati törvény rendelkezéseinek értelmezéséhez és gyakorlati alkalmazásához
Kiss, László
Budapest. Szervezésmódszertani BT. 1991. 256 p.

Útmutató az újfajta termékek és építési módok építőipari alkalmazásának engedélyezésével kapcsolatban
Karajz, Lajos
Budapest. Építésügyi Tájékoztatási Központ. 1978. 304 p., [1] leaf of plates.

Útmutató az Úttörőgárda szakalegységek képzéséhez: Úttörőgárda parancsnokok kézikönyve
Nagy, Sándor ; Sterl, István ; Szendi, Sándor
[Budapest]. ILV Ságvári Endre Könyvszerkesztőség. 1983. 102 p.

Útmutató egyszeri adatszolgáltatási kötelezettség a nyugdíjbiztosítási ágazatban: (azaz a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek felé hogyan közölhetők a nyugdíjak megállapításához szükséges 1988. január 1-1992. február 29-e közötti kereseti adatok)
Pozsonyiné Goron, Irén ; Kiss, Sándor
Budapest. Verzál Könyvek Kiadó Kft. 1996. 65 p.

Útmutató épített és tárgyi örökségünk megóvásához
Káldi, Gyula ; Várallyay, Réka
Budapest. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 2004. 284 p.

Útmutató és atlasz patkányagy sejtcsoportjainak izolált kivételére =: Guide and map for the isolated removal of individual cell groups from the rat brain
Palkovits, M
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1980. 170 p.

Utmutató és példák időadatrendszerek képzéséhez, gyakorlati alkalmazásához
Mógor, István ; Pirisi, Ferenc
Budapest. Kohó- és Gépipari Minisztérium, Terv- és Közgazdasági Főosztály. 1977-. v.

Utmutató és példatár az 1985. január 1-től érvényes jövedelem- és keresetszabályozási rendszer alkalmazásához
László, Gyula
Budapest. PM Szervezési és Ügyvitelgépesitési Vállalat. 1985. 153 p.

Útmutató közéleti kérdésekben: időszerű egyházi megnyilatkozások alapján
Zakar, András
Budapest. Szent István-Társulat. [1947]. 55 p.

Útmutató külföldi részvétellel működő gazdasági társulás alapításához és működtetéséhez
Sebők, Emília
Budapest. Agroinform. 1984. 80 p.

Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére
Bátky, Zsigmond ; Selmeczi Kovács, Attila
Budapest. Néprajzi Múzeum. 1992. 341 p.