Utvald att leva: minnen
Einhorn, Jerzy
Stockholm. A. Bonnier. c1996. 499 p.

Utvalde dikt
Vesaas, Halldis Moren
Oslo. Aschehoug. 1974. 94 p.

Utvalde emne frå norsk rettshistorie
Bloch, Kristian
Oslo. Universitetsforlaget. 1981. 201 p.

Utvalg av lover for jord- og skogbruk
L©ıchen, Rolf
Oslo. Gr©ındahl & s©ın. 1932. 206, [3] p.

Utvalg av norske diplomer 1350-1550
Hødnebø, Finn
Oslo. Dreyer. 1966. 128 p.

Utvalg og utdanning til læreryrket: Synspunkter på basis av et nordisk forskningsprosjekt
Sandven, Johannes
[Oslo]. Universitetsforlaget. 1967. 108 p.

Utvalgte dikt
Holm, Peter R
Oslo. Aschehoug. 1981. [4] leaves, 270 p., [1] leaf ; 19 cm.

Utvalgte emner fra firmaretten
Nervik, Georg
Oslo. Ad Notam Gyldendal. c1999. 147 p.

Utvalgte emner i folkerett: Metode-miljø-havrett-handel
Ruud, Morten ; Ulfstein, Geir ; Fauchald, Ole Kristian
[Oslo]. Tano Aschehoug. c1997. 187 p.

Utvalgte emner innen strafferetten og straffeprosessen
Røstad, Helge
Oslo. Universitetsforlaget. 1981. 319 p.

Utvalgte essays
Brynildsen, Aasmund
Oslo. Dreyer. 1970. 188 p.

Utvalgte skrifter
Bjerke, André
Oslo. Aschehoug. 1982. 5 v.

Utvalgte stykker av Konungs skuggsiá
Holm-Olsen, Ludvig
Bergen. Universitetsforlaget. 1970. 97, [1] p.

Utvalgte þættir fra Morkinskinna
Ulset, Tor
Oslo. Dreyer. 1978. xi, 86 p.

Utvalgt til Stortinget: en studie i kvinners frammarsj og menns makt
Skard, Torild
Oslo. Gyldendal. 1980. 238 p., [1] leaf.

Utvandrarbarnen i Argentina
Pehrson, Gerda
[Stockholm]. Gidlund. 1977. 117 p.

Utvandraren
Edling, Stig
Stockholm. Norstedt. [1992]. 204 p.

Utvandrare och invandrare i Sveriges historia 1846-1996
Isaksson, Olov
[Sweden]. Migrationskommittén. c1997. 378 p.

Utvandrare, vem är det?: en undersökning
Diaconescu, Viorica ; Tryggveson, Rune
Stockholm. Statistiska centralbyrån. 1992]. 168 p.

Utvandrarhistorie frå Rindal
Nergård, Lars
[Rindal]. forfatteren. [1977]. 127 p.

Utvandrarna: roman
Moberg, Vilhelm
Stockholm. Bonnier. 1949. 525 p.

Utvandrarna och Svensk-Amerika
Beijbom, Ulf
Stockholm. LT. c1986. 253 p.

Utvandrarnas hus i Växjö: presentation av samlingarna
Beijbom, Ulf
Växjö. Emigrantinstitutet, Utvandrarnas hus. [1980]. 63 p.

Utvandrarnas tidningar : betänkande
Stockholm. Svenskamerikanska pressutredningen. 1971. 90 l.

Utvandrarne: emigranter fra Vega 1869-1929
Wika, Haakon Olsen
[Gladstad]. Forf. 1975. 70 p.

Utvandrarnes egna uppgifter: upplysningar inhemtade genom Emigrationsutredningens agenter a˜fvensom bref fran svenskar i Amerika
Bagge, Go˜sta ; Tho˜rnberg, E. H ; Hesselgren, Kerstin
Stockholm. Kungl. boktryckeriet, P. A. Norstedt & so˜ner. 1908. 263 p.

Utvandrarromanens källor: Förteckning över Vilhelm Mobergs samling av källmaterial
Moberg, Vilhelm ; Hulenvik, Bertil
Växjö. Emigrantinstitutet (Utvandrarnas hus). 1972. 102 p.

Utvandrere fra Folldal i Østerdalen til Folldal i Amerika
Støen, Vidar
[Tynset. s.n. 1976]. 35 p.

Utvandrere fra Grong til Amerika
[Grong]. Grong historielag. 1985. 24 p.

Utvandreren Turi og kirkebyggerne på prærien
Møller, Arvid
Oslo. Ansgar. c1984. 146 p.

Utvandrere til Amerika fra Brønnøy og Vik 1867-1925
Skaaren, Kjell Erik
[Vik i Helgeland]. Sømna historielag. 1975. 106 p.

Utvandrerhistorie for Folldal: håpet om ei bedre framtid
Støen, Vidar
[Tynset. V. Støen. 2002?]. 488 p.

Utvandrerliv =: Norwegians in America
[Hamar]. Utvandrermuséet, Hedmarksmuséet og Domirkeodden. [1981]. 44 p.

Utvandrerne til Amerika: deres historie i bilder = Our Norwegian immigrants : a hundred year saga told in pictures
Thallaug, Jon ; Erickson, Rolf H
Oslo. Dreyer. 1978. 191 p.

Utvandrer register 1836-1925 for Hordaland
Sjursen, Jahn Alfred
Solheimsviken. Utvandrer arkivet for Hordaland. [1993?-<1994 >]. v. <1-2 >.

Utvandring: dikter
Brynnel, Gustaf
Stockholm. Fabel. 1962. 62 p.

Utvandring: Den svenska emigrationen till Amerika i historiskt perspektiv. [En antologi
Kälvemark, Ann-Sofie
Stockholm. Wahlström & Widstrand. 1973. 288 p.

Utvandringa--det store oppbrotet
Engen, Arnfinn
Oslo. Samlaget. 1978. 184 p., [1] leaf.

Utvandringa fra Orkdal til Amerika
Sj©ım©Œling, Olav
[Orkdal?]. Orkdal historielag. c1999. 280 p.

Utvandringa frå Samnanger
Marøy, Terje
Samnanger. Samnanger bygdeboknemnd. 1987. 98 p.

Utvandringa til Amerika frå Ringebu
Hovdhaugen, Einar
[Ringebu]. Ringebu historielag. [1983?]. xiii, 177 p.

Utvandringen av syrisk-ortodoxa och andra kristna från Turkiet och Mellanöstern: ett faktaunderlag sammanställt inom regeringskansliet
[Stockholm]. Arbetsmarknadsdepartementet. [1982]. 69 p.

Utvandringen fra Hallingdal til Amerika: en bibliografi
Bæra, Gunnar
Hamar. [forf.]. 1975. 82 leaves.

Utvandringen fra Hallingdal til Amerika: en bibliografi
Bæra, Gunnar
Hamar (Ringgaten 111). forfatteren. 1977. 105 leaves.

Utvandringen från Finland till Sverige genom tiderna
Koivukangas, Olavi
Åbo, Finland. Migrationsinstitutet. [1981]. 100 p.

Utvandringen til Amerika: fra Biri, Snertingdal, Vardal, Gjøvik, 1846-1915
Oudenstad, Halvard
[Gjøvik]. Gjøvik historielag. [1981?]. viii, 599 p.

Utvandringen til Amerika
Sørdal, Abram Kjell
[Egersund]. Skolekontoret i Eigersund kommune. [2000]. 64 p.

Utvandringen til Amerika 1849-1924: fra Kvam og Følling sogn i Stod prestegjeld
[Steinkjer]. Kvam historielag. [1984?]. 64 p.

Utvandringen til Bardu
Braseth, Leif
[Alvdal. Alvdal kulturstyre. 1991]. 73 p.

Utvandringen till Amerika
Sjöberg, Sven
Stockholm. Liber. 1968. 79, (1) p.

Utvandring frå Voss til Amerika: eit 150-års minne = Emigration from Voss to America : the 150th anniversary
Voss. Voss bygdeboknemnd, Voss sogelag, Voss folkemuseum. 1985. 246 p.

Utvandringshistorie fra Nordmøre: Stangvik og Surnadal prestegjeld
Skuggevik, Dordi Glærum
Surnadal. D.G. Skuggevik. 1986. 460 p.

Utvandringsva˜sendet i Sverige
Stockholm. Boktryckeriet P. A. Norstedt & so˜ner. 1909. 170 p.

Utvandring till paradiset: [berättele]
Lundkvist, Artur
Stockholm. Bonnier. 1979. 207, [2] p.

Utvärdera barnomsorg: erfarenheter och några problem
Johansson, Inge
Mölndal. Göteborgs universitet, Institutionen för praktisk pedagogik. 1979. 84 p.

Utvärdera mera: en handbok för socialarbetare
Eriksson, Bengt ; Karlsson, Per-Åke
Stockholm. Liber. [1987]. 175 p.

Utvärdering av återvandringsprojektet i västra Nyland
Haddas, Katarina
Helsingfors. Arbetsministeriet. 1991. 73, [5], 6 p.

Utvärdering av befälsordningen: rapport
Stockholm. Allmänna förlaget [distributor. 1988]. 70 p.

Utvärdering av det nordiska kärnsäkerhetsprogrammet, 1977-1980
[Stockholm]. NKA's ad hoc-kommitté för säkerhetsforskning. [1983]. 45 p.

Utvärdering av en förvaltningsreform: en fallstudie av en länsskolavdelning
Ståhlberg, Krister
Åbo. Åbo akademisförlag. 1987. 131 p.

Utvärdering av försöksverksamheten med utvidgat fritidshem i Halmstad
[Stockholm]. Socialstyrelsen. [1978]. 103 p.

Utvärdering av kommundelningar: erfarenheter av Motala och Åsele kommuners delning
[Stockholm]. LiberFörlag. [1981]. 74 p. in various pagings.

Utvärdering av kommunindelingsreformen: förslag till forskningsprogram : delbetänkande I
[Stockholm]. Kommundepartementet. [1978]. 98 leaves.

Utvärdering av närradion: en första resultatsammanställning
Hedman, Lowe
[Stockholm]. Utbildningsdepartementet. [1981]. 208 p.

Utvärdering av nyhetstidningen 8 sidor: rapport
[Stockholm]. Liber. [1985]. ii, 83 p.

Utvärdering av reglerna för ersättning till kommunerna för hjälp till flyktingar och utlänningar som väntar på beslut om uppehållstillstånd: rapport
[Stockholm]. LiberFörlag. [1982]. 129 p.

Utvärdering av SCB:s prognoser över utbildning och arbetsmarknad
[Stockholm]. Statistiska centralbyrån, Avdelningen för arbetsmarknads- och utbildningsstatistik. 1998]. 25 p.

Utvärdering av statsbidragen till energibesparande åtgärder i näringslivet: utredning från Statens industriverk
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förl. 1979. [8], 143, [85] p.

Utvärdering av undervisning: en problemanalys och några empiriska studier på universitetsnivå
Franke-Wikberg, Sigbrit
Umeå. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 1975. 436 p.

Utvärdering av undervisningsprogram i skolradio og skolteve =: Kouluradion ja koulutelevision opetusohjelmien arviointi = Evaluation of educational programs för schools on radio and television
Sjöblom, Ines
[Vasa. Pedagogiska fakulteten, Åbo akademi. 1975-. v.

Utvärdering av universitet =: Yliopistojen arviointi : tredje nordiska universitetspedagogiska symposiet, Ronneby den 12.-15. maj 1974
Kallós, Daniel
[Stockholm. Fritzes hovbokh., distr. 1974]. 133 p. (p. 128-133 advertisements).

Utvärdering av värnplikt i mobiliserings- och förplägnadstjänst
Sandgren, Gösta
[Stockholm]. Försvarsdepartementet. 1995]. 69 p.

Utvärdering i offentliga sektorn: problem och lösningar
Vedung, Evert
[Stockholm]. Civildepartementet. 1994]. 135 p.

Utvärderingsforskning och rättsliga reformer: analys av orsaker och effekter
Nilstun, Tore ; Hermerén, Göran
Lund. Studentlitteratur. c1984. 192 p.

Utvärderingsforskning--till vilken nytta?: pedagogiska röster och två exempel från forskningsfältet skolutveckling
Lander, Rolf
Göteborg, Sweden. Distribution, Acta Universitatis Gothoburgensis. c1987. 280 p.

Utvärderingsrapport från försöksverksamhet med behörighetsgivande förutbildning för utländska studerande läsåret 1979/80: specialbilaga till Gäststuderandekommitténs betänkande Ds U 1981:8
[Stockholm]. LiberFörlag. [1981]. 52 p.

Utvare
Brešan, Ivo
Zagreb. Znanje. 1997. 235 p.

Utvare
Tavčar, Josip
Trst. Založništvo tržaskega tiska. 1976. 129 p.

Utváření generální linie výstavby socialismu v Československu: od února do IX. sjezdu KSČ
Kaplan, Karel
Praha. Academia. 1966. 295 p.

Utváření vztahu učitelů a žáků v socialistické škole
Tuček, Alexandr ; Čepičková, V
232 p. . 21 cm. Praha.

Utväxlingen: en spionroman
Nilsson, Bernt ; Nordmark, Carlösten
Stockholm. Nyblom. c1982. 303 p.

Utva zlatokrila: delo-tvornost tradicije
Krnjević, Hatidža
Beograd. "Filip Višnjić". 1997. 365 p.

Utveckla företag genom teknikförvärv: betänkande
[Stockholm]. Liber. [1982]. 203 p. in various pagings.

Utvecklande av författningsberedningen: projektöversikt
Kivivuori, Antti
[Helsinki]. Justitieministeriet. 1988]. 78 p.

Utvecklandet av forskarutbildningen på 1980-talet: promemoria
Helsingfors. Statens tryckericentral. 1983. 85, 7 p.

Utvecklandet av samhällsekonomin och statsekonomin till år 1992
Helsingfors. Finansministeriet. 1987. 115 p.

Utvecklandet av samhällsekonomin och statshushållningen till år 1990
Helsingfors. Finansministeriet. 1985. 91 p.

Utvecklandet av yrkeslärarutbildningen: rapport från det 9. Nordiska yrkespedagogiska seminariet 8.-12.6.1987, Jyväskylä, Finland
Helsinki. VAPK Kampin VALTIMO. 1987. 106 p.

Utvecklaren
Holmqvist, Stig
Stockholm. LiberFörlag. 1978. 308 p.

Utvecklas tillsammans i jobbet: om möjligheter i den "naturliga" gruppen--studiegruppen, projektgruppen, arbetsgruppen
Ögren, Tomas
Stockholm. Wahlström & Widstrand. 1979. 118 p.

Utveckling av BRÅ: betänkande
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förl. 1980. 145, [13] p.

Utveckling av ekonomiska rapporter: En empirisk studie med tonvikt på mottagaråsikter och utvecklingsförlopp i företag med datorbaserad redovisning
Östman, Lars
Stockholm. Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm (EFI). 1973. (12), 288 p.

Utveckling av innehållsanalytisk metod: rapport från ett symposium 1979-03-14--1979-03-16 i Rättvik
Hedman, Lowe
[Uppsala]. Uppsala universitet, Sociologiska institutionen. [1981?]. 452 p.

Utveckling av kunskapscentra: slutrapport
[Stockholm]. Utbildningsdepartementet. [1995]. 63 p.

Utveckling av metoder för tillämpad mätning av svaga lukter: effektivitet hos olika anordningar för avlägsnande av matlagningslukt
Lindvall, Thomas ; Horowitz, Artur ; Norstedt, Inger
[Stockholm]. Konsumentverket. 1976. 37 leaves.

Utveckling av nya produkter: en organisatorisk studie = Development of new products : an organizational study
Lindell, Martin
Helsingfors. Svenska handelshögskolan. 1988. 231 p.

Utveckling av nyckeltal =: [Development of key variables]
Mossberg, Thomas
Stockholm. Ekonomiska forskningsinst. vid Handelshögsk. (EFI). 1977. [4], viii, 248 p.

Utveckling av organisation och verksambet: rapport från arbetsgruppen i organisationsfrågor
[Stockholm]. Socialdemokraterna i samarbete med Tiden. 1975. 134 p.

Utveckling av samordnad boendeservice: lägesrapport och förslag
[Stockholm]. Bostadsdepartementet. 1989]. 104 p.

Utveckling av statistiken över arbetsmiljön och dess samspel med individer: förstudier
Cassel, Claes
Stockholm. Statistiska centralbyrån. [1981]. [153] p.

Utveckling av transporttjänster för handikappade: huvudrapport
[Sweden?. s.n. 1989]. 2, 102 p.

Utveckling eller avveckling?: En lokal samhällsstudie kring regionalpolitisk planering och företagsnedläggning i en glesbygdskommun
Bäck-Wiklund, Margareta ; Lindfors, Hans
Lund. Studentlitt. 1976. 145 p.

Utveckling eller utsugning?: några svenska företag i Sydöstasien
Fichtelius, Erik ; Larsson, Ulla-Britt
Solna. Esselte studium. 1981. [4], 75 p.

Utvecklingen av den allmänna inkomstskatten i Finlands statsskattesystem
Lindberg, Valter
Helsingfors. [s.n.]. 1934. 360 p.

Utvecklingen av försvarets fredsorganisation under 1980-talet: slutrapport
[Stockholm]. LiberFörlag. [1981]. 239 p.

Utvecklingen av gammalt kort a framför ld och nd i svenska dialekter
Westerberg, Anna
Uppsala. Dialekt- och folkminnesarkivet. [1991]. 2 v.

Utvecklingen av produktion och produktivitet i svensk ekonomi, 1963-1981
Åberg, Yngve
[Stockholm]. LiberFörlag. [1983]. 83 p.

Utvecklingen av statistikproduktionen vid SCB: nystartad, föränrdad samt planerad statistik. Development of the statistics production at the National Central Bureau of Statistics
Stockholm. 1970. 30 p.

Utvecklingen mot strukturalism i arkitekturen
Ekholm, Anders
Stockholm. Statens råd för byggnadsforskning. [1980]. 213 p.

Utvecklingen på arbetsmarknaden: det framtida arbetskraftsutbudets sammansättning och olika befolkningsgruppers benägenhet att förvärvsarbeta
[Stockholm]. Statistiska centralbyrån. 1993]. 74 p.

Utvecklingen på längre sikt
Restad, Tomas
[Stockholm]. LiberFörlag. [1981]. 87 p.

Utvecklingens hjältar: om den innovativa individen i samhällstänkandet
Beckman, Svante
Stockholm. Carlsson. c1990. 232 p.

Utveckling för global jämlikhet: rapport
[Falkenberg. By och b ygd. 1975. 111 p.

Utveckling, fostran, pedagogik: en enkel presentation av utvecklingspsykologin : främst J. Piagets och E. H. Eriksons teorier
Viklund, Monica
Stockholm. Natur o. kultur. 1977. 67 p.

Utveckling i avveckling: om storföretags industripolitiska satsningar i samband med nedläggning
Wigblad, Rune
[Stockholm]. Arbetsmarknadsdepartementet. 1992]. 95 p.

Utveckling i baklås: Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay. Politiska, ekonomiska och sociala aspekter
Grenninger, Carl Magnus
Stockholm. LT. 1969. 260 p.

Utveckling i grupp
Kärrby, Gunni
Stockholm. LiberLäromedel/Utbildningförl. 1976. 112 p.

Utveckling och idé: Henrik Palme intill grundandet av Stockholms intecknings garanti aktiebolag, skildrad i hans brev 1860-1869
Palme, Johan Henrik ; Odelberg, Wilhelm
Stockholm. Svenska intecknings garanti aktiebolaget. 1969. xvi, 130, (1) p.

Utveckling och nuläge enligt tillgänglig statistik 1976 =: Development and present situation according to statistics available 1976]
Stockholm. Statistiska centralbyrån : LiberFörlag/Allmänna förl. 1977. 297 p.

Utveckling och politik: En samhällsvetenskaplig teoristudie med anknytning till konkret politisk verklighet
Rudebeck, Lars
Stockholm. Wahlström & Widstrand. 1970. 186 p.

Utveckling och utvärdering av inlärningsorienterade aktiviteter i förskolan
Sverud, Karl-Axel
[Göteborg]. Lärarhögskolan i Göteborg. 1972. 143 [42] l.

Utvecklingsbetingelser hos utvecklingsstörda: en longitudinell studie
Palmér, Rikard
Uppsala. Acta Universitatis Upsaliensis. 1989. 155 p.

Utvecklingsblock i förnyelse av svensk industri
Stockholm. Allmänna förlaget. [1987]. 129 p.

Utvecklingsekonomi: studier i underutvecklingens mekanismer, biståndsplanering och resursmobilisering, okunnighetens bekämpande, teknologi och kapitalanvändning, jordreformer och utrikeshandel för u-länderna
Lundahl, Mats ; Södersten, Bo
Stockholm. Bonnier. 1979. 384 p.

Utvecklingsläran i den nyaste forskningens ljus
Hofsten, Nils von
Uppsala. Lundequistska bokhandeln. [1947]. 66 p.

Utvecklingslinjer inom forskning och teknik 1919-2019: Verkställande direktörens
Brohult, Sven Fritiof Abraham
Stockholm. IVA:s upplysningstjänst, Almqvist & Wiksell (distr.). 1969. 220 p.

Utvecklingslinjer inom hälso- och sjukvården: ett underlag för utbildningsplanering
Stockholm. Socialstyrelsen. [1982]. 85 p.

Utvecklingslinjer inom svensk skogsindustri
Waldenström, Erland
[Stockholm. 1946]. 48 p.