Utwór fabularny w perspektywie odbiorcy
Handke, Ryszard
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1982. 199 p.

Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości
Ingarden, Roman
Kraków]. Polskie Wydawn. Muzyczne. 1973. 185 p.

Utwory ablacyjne w regionie łódzkim
Klatkowa, Halina
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1982. 75 p., [27] p. of plates (some folded).

Utwory dramatyczne: wybór
Baudouin de Courtenay, Jan
Warszawa]. Państwowy Instytut Wydawniczy. [1966]. 396, [4] p.

Utwory dramatyczne
Czechowicz, Józef ; Kłak, Tadeusz
Lublin. Wydaw. Lubelskie. 1978. 173, [3] p., [2] leaves of plates.

Utwory dramatyczne: wybor
Kniaźnin, Franciszek Dionizy
Warszawa]. Państwowy Instytut Wydawniczy. [1958]. 308 p.

Utwory dramatyczne
Miciński, Tadeusz
Kraków. Wydawn. Literackie. <1980- >. v. <3 >.

Utwory epickie Stefana Zeromskiego, wydane w dziesia·ta· rocznice· odrodzenia Panstwa polskiego
Zeromski, Stefan
Warszawa [etc.]. Wydaw. J. Mortkowicza. 1929. 5 v.

Utwory epigenetyczne w kopalniach soli regionu kujawskiego
Stańczyk-Stasik, Irena
Warszawa. Wydawnictwa Geologiczne. 1976. 63 p., [2] fold. leaves.

Utwory epitermalne z niecki Słupca w Zaglȩbiu Sudeckim
Kowalski, Wacław Marian ; Lipiarski, Ireneusz
Warszawa. Wydawnictwa Geologiczne. 1973. 71 p.

Utwory Fryderyka Chopina: autografy, szkice, kopie, pierwodruki, druki zabytkowe. Utwory innych kompozytorów
Warszawa. 1969. 136 p.

Utwory i procesy eoliczne w północnej części Wyżyny Śląskiej
Szczypek, Tadeusz
Katowice. UŚ. 1977. 116, [4] p.

Utwory i publikacje członków katowickiego oddziału ZKP
Bauman-Szulakowska, Jolanta ; Dziadek, Magdalena ; Turek, Krystyna
Katowice. "Śląsk". 1994. 71 p.

Utwory literackie
Kasprowicz, Jan
Kraków. Wydawn. Literackie. [1973-<1997 >. v. <1-2; v. 3, pt. 1-2; v. 4; in 4 >.

Utwory nieznane: ze zbiorow Tomasza Niewodniczanskiego w Bitburgu : wiersze, kabaret, artyku¿y, listy
Tuwim, Julian ; Niewodniczanski, Tomasz ; Januszewski, Tadeusz
¿odz. Wydawn. Wojciech Grochowalski. 1999. 319 p.

Utwory ostatnie
Iwaszkiewicz, Jaros¿aw
Warszawa. Czytelnik. 1981. 95 p. ; 21 cm.

Utwory poetyckie
Gołębiowski, Stefan
Warszawa. LSW. 1975. 478 p.

Utwory poetyckie: wybór
Kochowski, Wespazjan
Wrocław . Zakład Narodowy im. Ossolińskich--Wydawn. 1991. 480 p.

Utwory poetyckie =: Poems
Miłosz, Czesław
Ann Arbor. Michigan Slavic Publications. 1976. xxvii, 401 p.

Utwory poetyckie
Młodożeniec, Stanisław
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1973. 515 p.

Utwory poetyckie: zbior
Przyboś, Julian
Warszawa?]. Ludowa Spłoldzielnia Wydawnicza. [1971]. 689 p.

Utwory poetyckie
Wieszczycki, Adrian ; Gurowska, Anna
Warszawa. Instytut Badań Literackich. 2001. 237 p.

Utwory poetyckie, manifesty, szkice
Jasieński, Bruno ; Balcerzan, Edward ; Esenin, Sergeĭ Aleksandrovich ; Mayakovsky, Vladimir
Kraków. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Oddz. w Krakowie. 1972. lxxxvi, [ii], 260 p., [1] leaf of plates.

Utwory poetyckie prozą i wierszem
Komornicka, Maria ; Podraza-Kwiatkowska, Maria
Kraków. Wydawn. Literackie. 1995. 461 p.

Utwory prozą
Ostrowska, Bronisława
Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy. 1982. 266 p.

Utwory rozproszone
Dygat, Stanisław
Warszawa. Państwowy Instytut Wydawn. 1991. 2 v.

Utwory rozproszone: Listy
Leśmian, Bolesław
[Warszawa]. Państwowy Instytut Wydawniczy. 1962. 387 p.

Utwory rubaszne
Rej, Mikołaj ; Lichański, Jakub Zdzisław ; Soszyński, Aleksander
Białystok. Krajowa Agencja Wydawnicza RSW "Prasa-Książka-Ruch,". c1981. 189 p.

Utwory sceniczne
Broszkiewicz, Jerzy
Kraków. Wydawn. Literackie. 1973. 408 p.

Utwory sceniczne nowe
Mrożek, Sławomir
Kraków. Wydaw. Literackie. 1975. 221 p.

Utwory sceniczne po góralsku: adaptacje, utwory własne, utwory obrzędowe
Gutt-Mostowy, Jan ; Kąś, Józef
Kraków. Księg. Akademicka. 2003. 514 p.

Utwory skalne podłoża permu zachodniej części monokliny przedsudeckiej i perykliny Żar oraz przyległej części bloku przedsudeckiego
Szwed-Lorenz, Jarosława
Wrocław. Wydaw. PW. 1977. 92 p.

Utwory wbrane: 1967-1984
Lipska, Ewa
Kraków. Wydawn. Literackie. 1986. 170 p.

Utwory wierszowane: w wyborze
Krasicki, Ignacy ; Adamczewski, Stanis¿aw ; Mikulski, Tadeusz
Warszawa. "Ksia·zka i Wiedza". 1951. xvi, 131 p.

Utwory wybrane
Baczyński, Krzysztof Kamil
Kraków. Wydawn. Literackie. 1973. 291 p.

Utwory wybrane
Borowski, Tadeusz ; Werner, Andrzej
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1991. cxlv, 525 p.

Utwory wybrane
Dołęga-Mostowicz, Tadeusz ; Rurawski, Józef
Łódź. Wydawn. Łódzkie. <1988- >. v. <2 >.

Utwory wybrane
Grabiński, Stefan ; Hutnikiewicz, Artur
Kraków. Wydawn. Literackie. 1980. 3 v.

Utwory wybrane
Herbert, Edwin ; Rogalski, Aleksander
Poznań. Wydaw. Poznańskie. 1980. 145, [3] p.

Utwory wybrane
Hłasko, Marek ; Komar, Michał ; Kurpiewski, Lech
Warszawa. Czytelnik. 1985. 4 v.

Utwory wybrane
Jedlicz, Józef ; Czabanowska-Wróbel, Anna
Kraków. Wydawn. Literackie. c1997. 428 p.

Utwory wybrane
Lec, Stanisław Jerzy
Kraków. Wydawn. Literackie. 1977. 2 v.

Utwory wybrane
Szaja, Tadeusz
Kraków. Wydaw. Literackie. 1978. 227, [5] p., [1] leaf of plates.

Utwory wybrane
Weintraub, Jerzy Kamil
Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy. 1986. 434 p., [8] p. of plates.

Utwory wybrane
Żeromski, Stefan
Warszawa]. Czytelnik. 1961. 5 v.

Utwory zebrane
Baczyński, Krzysztof Kamil ; Kmita-Piorunowa, Aniela ; Wyka, Kazimierz
Kraków. Wydawn. Literackie. 1961. lxiv, 1079 p., [30] p. of plates.

Utwory zebrane
Bia¿oszewski, Miron
Warszawa. Panstwowy Instytut Wydawniczy. <1988-1998 >. v. <3, 8 >.

Utwory zebrane
Brzozowski, Wincenty Korab ; Stala, Marian
Kraków. Wydaw. Literackie. 1980. 441, [2] p., [1] leaf of plates.

Utwory zebrane
Morsztyn, Jan Andrzej ; Kukulski, Leszek
Warszawa]. Państwowy Instytut Wydawniczy. [1971]. xxxvii, 1087 p.

Utwory zebrane
Twardowski, Jan ; Kindziuk, Milena ; Iwanowska, Aleksandra
Kraków. Wydawn. "M". c2002-<2003 >. v. <1-12 >.

Utwory zebrane
Wojaczek, Rafa¿ ; Kierc, Bogus¿aw
Wroc¿aw. Ossolineum. 1976. 381, [2] p.

Utwory zebrane
Zawistowska, Kazimiera
Kraków. Wydawn. Literackie. 1982. 275 p. ; 17 cm.

Utworzenie Królestwa Kongresowego
Bartoszewicz, Kazimierz
Kraków. Nakł. Centralnego Biura Wydawn. N. K. N. 1916. 302 p.

Utylitaryzm i svoboda: filosofsʹko-pravovyĭ analiz
Skyba, V. Ĭ
Kyïv. Nat͡sionalʹna Akademii͡a Nauk Ukraïny, In-t istoriï Ukraïny. 1997. 227 p.

Utylitaryzm w bioetyce, jego zalożenia i skutki na przykładzie poglądów Petera Singera
Singer, Peter ; Bołoz, Wojciech ; Höver, Gerhard
Warszawa. Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 2002. 238 p.

Utyryp uilar uiladym: kondaleklar
Minı̐gı̐Łnullin, Tufan
Kazan. Tatarstan kitap nashriiı̐aty. 2005. 366 p.

Utyzynchy el: roman
Khȯsni, Fatikh
Kazan. Tatarstan. 1963. 394 p.

Utz
Chatwin, Bruce
London. Cape. 1988. 154 p.

Utz
Chatwin, Bruce
New York, N.Y., U.S.A. Penguin Books. 1989, c1988. 154 p.

Utz Brocksieper: Eisenplastik 1977-1982 : 6.3.-12.4.1982 Karl Ernst Osthaus Museum, Hagen
Brocksieper, Utz
Hagen. Das Museum. 1982. [28] p.

Utz Himmelreichs Schlüssel: Erzählungen
Grimm, Hans
Lippoldsberg. Klosterhaus-Verlag. c1977. 282 p.

Utzon and the Sydney Opera House: statement in the public interest
Duek-Cohen, Elias
[Sydney. Morgan Publications. 1967]. 128 p.

Utz Schmidl: su vida, sus viajes, su obra
Kirbus, Federico B ; Cócaro, Nicolás
Buenos Aires, Argentina. Ediciones Tres Tiempos. c1984. 139 p.

Uu
Doudna, Kelly
Edina, Minn. Abdo Pub. c2001. 24 p.

Uu
Salzmann, Mary Elizabeth
Edina, MN. Abdo Pub. c2000. 24 p.