Uuāṃ
Tripurā, Sudhanya
Āgaratalā. Jñāna Bicitrā. 2000. 64 p.

UUD 1945: sebelum dan sesudah amandemen
Marsono
Jakarta. Djambatan. c2000. viii, 113 p.

U.U.D. 1945 dan manifesto politik Republik Indonesia
[Surabaja?]. Jajasan 45 Djatim. 1959. 99 p.

UUD 1945. GBHN 1988. Tap-Tap MRP 1988. Pidato pelantikan Presiden. Pidato pelantikan Wakil Presiden
[Jakarta]. Penerbit Universitas Indonesia. 1988. iii, 162 p.

UUD 1945 sudah diganti menjadi UUD 2002 tanpa mandat khusus rakyat
Tambunan, A. S. S
[Jakarta]. Yayasan Kepada Bangsaku. [2002]. vi, 46 p.

UUD '45 tidak dapat diganggu-gugat
Bung Tomo ; Sabungan, M. S
Djakarta. New Nusantara Pub. Co. [1960?]. 35 p.

Uudam tal ts͠agaan khu̇lėg
Ikeda, Daisaku ; Tsedev, D
Ulaanbaatar. Mongolyn Soël Urlagiĭn Ikh Surguul ́. 2000. 36 p.

UU Dasar '45, UU Pendidikan, UU Perguruan Tinggi, serta Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Johny, M
Bandung. Jemmars. [between 1978 and 1982]. 222 p. ; 21 cm.

Uudelleen avioituminen
Lindgren, Jarl
Helsinki. Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto. [1988]. 21 p.

Uudempi maammekirja
Pulliainen, Erkki
Helsinki. Kirjayhtymä. [1982]. 225 p.

Uuden aikakauden runous: ekspressionistinen tematiikka 1910- ja 1920-luvun suomenkielisessä lyriikassa
Lassila, Pertti
Helsingissä. Otava. [1987]. 272 p.

Uuden aikakauden uskonnollisuus
Helsinki. Suomen teologinen instituutti. 2000. 104 p.

"Uuden historian" nousu: Amerikkalaisen historiankirjoituksen suuntautuminen toisen maailmansodan jälkeen
Kostiainen, Auvo
Turku. Turun yliopisto. 1983. 63 p.

Uuden julkisuuslainsäädännön toimivuus valtionhallinnossa
Salovaara, Christa ; Tala, Jyrki
Helsinki. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. 2003. 110 p.

Uudenkaupungin kansanopetustyön vaiheet kansakoululaitoksen täyttäessä 100 vuotta
Harvio, Aino
[Uusikaupunki. s.n.]. 1972. 153 p.

Uudenkaupungin maalaiskunnan historia
Paasio, Veikko
[Uusikaupunki]. Uudenkaupungin kaupunki. 1973. 159 p., [2] leaves of plates.

Uudenkaupungin makeavesialtaan ekologinen tutkimus: hydrografia, pohjaeläimet, kalat
Sevola, Pertti
Turku. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys. 1975. 84 p.

Uudenkaupungin toiminta ja talous: Perusselvitys-raportti vuosilta 1965-1969
[Uusikaupunki]. Kuntasuunnittelutoimikunta. 1970. (4) 123 (1) p. illus., maps. 30 cm.

Uuden kuvan rakentajat: konkretismin läpimurto Suomessa
Karjalainen, Tuula
Porvoo. W. Söderström. [1990]. 228 p.

Uudenmaan ja Kymen läänien palvelurakenneselvitys
Tuomola, Seppo ; Saarenmaa, Pekka
Helsinki. Sosiaali- ja terveysministeriö. 1993. 1 v. (various pagings).

Uudenmaan Kokoomuksen joulu 1970
Virtanen, Eero J ; Ruski, Maunu
Päätoimittaja. Maunu Ruski. [1970]. 48 p.

Uudenmaan lääni: verovuosi 1983 : asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä asunto-osuuskunnat
[Finland. s.n. 1983?]. 291 p.

Uudenmaan läänin ammattikoulutuksen kehittäminen vuosina 1983-1995
Helsinki. Uudenmaan lääninhallitus. [1983]. 76, ca. 40 leaves.

Uudenmaan lääninhallituksen lausunto kuntien asuntoohjelmista vuosille 1989-1993 ja asuntolainoituksesta vuonna 1990 =: Utlåtande av länsstyrelsen i Nylands län om kommunernas bostadsprogram för åren 1989-1993 och om bostadslånen år 1990
Helsinki. [Uudenmaan lääninhallitus]. 1990. 1 v. (various pagings).

Uudenmaan läänin II liikuntapaikkasuunnitelma 1984-1989
[Helsinki]. Uudenmaan läänin Urheilulautakunta. [1984]. 80, [ca. 80] p.

Uudenmaan läänin teollisuuden alueellinen kehitys ja kehitysedellytykset
Helsinki. [Uudenmaan lääninhallitus]. 1983. ii, ix, x, 101, 2, 5 p.

Uudenmaan läänin teollisuuspoliittinen ohjelma
Helsinki. Uudenmaan läänin teollisuustoimikunta. 1979. [1], iv, [3], 93 p.

Uudenmaan läänin työvoima- ja koulutustarvearvio 2000 =: Beräkning av arbetskrafts- och utbildningsbehovet i Nylands län 2000
Helsinki. [Uudenmaan lääninhallitus]. 1990. iv, 106 p.

Uudenmaan lääni talouden rakennemuutoksessa =: The province of Uusimaa in the changing economic structure of Finland
Okko, Paavo
Helsinki. ETLA. 1990. 101 p.

Uuden maan lapset
Kujala, Yrjö
Helsinki. SLEY [Suomen luterialinen evankeliumiyhdistys]. 1976. 77 p.

Uudenmaan matkailun kehittämisohjelma 1977 =: Utvecklingsprogram för turismen i Nyland 1977
Helsinki. Matkailun edistämiskeskus. 1978. vi, 71 18, 10 leaves.

Uudenmaan museot
Ekström, Birgitta ; Vainio, Sinikka
[Helsinki?. s.n. 1980?]. 123 p.

Uudenmaan opetuskenttätyöryhmän muistio =: Betänkande
Helsinki. Uudenmaan lääninhallitus. [1983]. 48, ca. 50 leaves.

Uudenmaan osaamiskeskusohjelma 1994
Ihamuotila, Risto ; Holstila, Eero
[Helsinki?. Uudenmaan osaamiskeskus. 1994]. 20, 6 p.

Uuden maan rakentajat: New Yorkin suomalaisten tarina
Tommola, Esko
Helsingissä. Otava. c1988 (1989 printing). 368 p.

Uuden päivän syke: muistelmia Taisto Summasesta
Summanen, Taisto ; Ivanov, Vsevolod
Petroskoi. Karjala. 1996. 206 p.

Uuden proosan parhaita
Tarkka, Pekka
Helsinki. Tammi. [1969]. 178, (1) p.

Uuden runon kauneimmat
Hormia, Osmo ; Mäkelä, Hannu ; Palomeri, Veikko
Helsinki. Otava. [1968-. v.

Uuden sellutehtaan aluevaikutukset Kainuussa =: Estimated effects of a new pulp mill in Kainuu
Männistö, Jarmo
Oulu. Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. 1991. 116 p.

Uuden skitsofreniapotilaan hoitoprosessi: raportti Hattelemalan sairaalan psykoosityöryhmän toiminnasta
Tuori, Timo
Helsinki. Sosiaali- ja terveyshallitus. 1992. 124 p.

Uuden sukupolven vaihtoehdot: sosialisaatiotapahtuman tarkastelu
Takala, Annika
Jyväskylä. Gummerus. 1974. 221 p.

Uuden taiteen lähteillä: suomalaisia taiteilijoita Pariisissa, Berliinissä ja Italiassa, 1891-1895
Sarajas-Korte, Salme
Helsingissä. Otava. [1966]. 301 p.

Uuden ulkopolitiikan haasteet: Kekkosen ajasta Koiviston kautta 2000-luvulle
Huru, Jouko
Tampere. Rauhan ja konfliktintutkimuslaitos. [1993]. 222 p.

Uudestisyntyminen C. O. Roseniuksen teologiassa
Huovinen, Lauri
Helsinki. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys. 1962. 279 p.

Uudet liikenne-ennustemenetelmät
Laaksonen, Risto
Otaniemi. Helsingin teknillinen korkeakoulu, Liikennetekniikka. 1977. 88 p.

Uudet liiketoimintamahdollisuudet suomalaisille yrityksille Latvian tasavallassa
Helsinki. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Kansainvälisten asiain toimisto. 1992. 1 v. (various pagings).

Uudet materiaalit ja niiden valmistusprosessit: jatkokoulutusseminaari 29.-30.11.1984
Roine, Antti ; Veistinen, Mauri ; Korhonen, Antti
Otaniemi. Teknillinen Korkeakoulu, Vuoriteollisuusosasto. 1985. 295 p.

Uudet menetelmät kirjastoissa ja tietopalveluissa
Kivento, Anne
Tampere. Tampereen teknillinen korkeakoulu, Kirjasto. 1988. 56 p.

Uudet naapurimme: pääjohtajien kirje kuntien päätöksentekijöille pakolaisten vastaanotosta
Helsinki. Ammattikasvatushallitus. 1990. 41 p.

Uudet säännökset muutoksenhausta hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen
Helsinki. Suomen lakimiesliiton kustannus. 1979. 118 p.

Uudet uskonnot--vastakulttuuria ja vaihtoehtoja: tutkimus TM-, DLM- ja Hare Krishna-liikkeistä suomalaisessa uskonmaisemassa
Junnonaho, Martti
Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. [1996]. 212 p.

Uudis- ja unarsõnu
Erelt, T ; Kull, R ; Meriste, Henno
Tallinn. "Valgus". 1985. 150 p.

Uudisrakentamisen suunnitteluohjeet
Helsinki. Asuntohallitus. [1983]. 46 p. ; 30 cm.

Uudissanasto 80
Porvoo. Söderström. 1979. 194, [1] p.

Uudistettu avioliittolaki
Helsinki. [Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto]. 1987. 211 p.

Uudistettu kansantalouden tilinpito 1970-1978 =: Reviderade nationalräkenskaper 1970-1978 = Revised national accounts 1970-1978
[Helsinki]. Tilastokeskus. 1979. 111 p.

Uudistettu kirjanpitolainsäädäntö
Järvinen, Risto
[Espoo]. Weilin+Göös. c1992. 725 p.

Uudistettu ulkomaalaislainsäädäntö
Kuosma, Tapio
Helsinki. Lakimiesliiton Kustannus. 1994. 222 p.

Uudistuksesta taantumiseen!: Ajatuksia peruskoulusta
Mielonen, Mikko
Helsinki. Weilin & Göös. 1973. 101 p.

Uudistunut kuluttajansuoja
Ämmälä, Tuula
Helsinki. Lakimiesliiton Kustannus. 1996. xii, 290 p.

Uudistuva K-kauppa
Honkala, Matti ; Korhonen, Antero
[Helsinki]. Kauppiaitten kustannus. 1978. 151, [1] p.

Uudistuva koulutus ja alueellinen tasa-arvo
Kirkinen, Heikki
Helsinki. Kirjayhtymä. [1977]. [6], 126 p.

Uudistuvat yhteiskuntatieteet: raportti seminaarista Helsingissä 27. 5. 1974
Lindgren, Tarja
[Helsinki. Suomen Unesco-toimikunta]. 1974. 70, 19 p.

Uudistuva työsuhdeturva
Palanko, Kirsti
Helsinki. Tammi. c1984. 221, [1] p.

Uudistuva yläaste: yhdessä kehittämällä ajan tasalle
Lyytinen, Heikki K ; Uusitalo, Ritva
Helsinki. Opetushallitus. 1991. 128 p.

Uudistuvien luonnonvarojen seurannan nykytila Suomessa
Karjula, Matti
Helsinki. Luonnonvarainneuvosto, Maa- ja metsätalousministeriö. 1984. 116, 39 p.

U.U.D.R.I. 1945 (beserta pendjelasan dan lampiran² penting)
Suprapto, Moh
Semarang. Keng. [1966]. 50 p.