Vzmakh ruki: stikhi
Yevtushenko, Yevgeny Aleksandrovich
[Moskva]. Molodai͡a gvardii͡a. 1962. 350 p.

V znakomykh krai͡akh: rasskazy
Osipov, Alekseĭ
Moskva. Moskovskiĭ rabochiĭ. 1983. 252 p. ; 17 cm.

V znamenju strelca
Kosir, Niko
V Ljubljani. Knjizna zadruga. 1997-1998. 2 v.

Vznešená žena stredoveku: princezné v dynastickej politike anjouovcov
Perniš, Jaroslav
Budmerice. Rak. 2003. 222 p.

Vznesení obvinění v Čs. přípravném řízení trestním
Vojna, Pavel
Praha. Univerzita Karlova. 1980. 87 p.

Vznik a dějinná úloha německého imperialismu, od 70. let 19. století do současnosti
Herman, Karel
Praha. Academia. 1987. 269 p.

Vznik a počiatky banského a mincového mesta Kremnice: 1328-1430
Lamoš, Teodor
B. Bystrica. vyd. Stredoslov. vydav. pre MsNV, Kremnica, t. Nitrianske tlač. Nitra. 1969. 256, [2] p. illus. [16] p. of plates.

Vznik a rozpad vládních koalic v Československu v letech 1918-1938
Honajzer, Jiří
Praha. Orbis. 1995. 54 p.

Vznik a rozvoj společenství socialistických zemí: sborník materiálů ze 6. zasedání Komise historiků SSSR a ČSSR v Minsku 23.-26. září 1975
Poulík, Josef ; Hejl, František ; Peša, Václav
Praha. Academia. 1977. 258 p.

Vznik a uplatnění některých nových forem spolupráce členských zemí RVHP v plánování: soubor studii
Fojtík, František ; Slonková, Vlasta
Praha. Útvar vědeckých informací Ekonomického ústavu ČSAV. 1979. 190 p.

Vznik a vývoj marxistickej l̕avice, 1917-1921
Čada, Václav
[Bratislava]. Nakl. Pravda. 1979. 300 p.

Vznik a vývoj marxisticko-leninské teorie kultury
Brůžek, Miloslav
Praha. Nakl. Svoboda. 1984. 261 p.

Vznik a vývoj průmyslových oblastí
Opava. Slezský ústav ČSAV, rozmn. MTZ 25. 1967-. v.

Vznik a vývoj raného křest̕anství
Sviták, Ivan
Praha. Orbis. 1954. 49 p.

Vznik a vývoj socialistického práva: sborník příspěvků přednesených na mezinárodní právněhistorické konferenci pořádané Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 22.-26. září 1975
Malý, Karel
Praha. Univerzita Karlova. 1976, colophon 1977-1976. 2 v.

Vznik a vývoj společného státu Čechů a Slováků
Matoušek, Stanislav
Praha. Academia. 1980. 505 p.

Vznik a vývoj státních statků v ČSSR
Zich, Miroslav
Praha. Výstavnictví MZVŽ. 1968. 127, [1] p.

Vznik a vývoj vědecké kinematografie v Brně
Calábek, Jan
Praha. Academia. 1989. 98 p.

Vznik a začiatky spisovnej slovenćiny
Kondrashov, Nikolaĭ Andreevich
Bratislava. Veda. 1974. 283 p.

Vznik bolševismu
Heřman, Karel
Praha. Horizont, t. NV 8. 1973. 94, [1] p. [8] p. of plates.

Vznik buržoazní futurologie a její vliv v Československu
Sedlák, Jaromír ; Šulc, Ota
[Praha]. Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV. 1971. 45 p.

Vznik České národní rady v době Pražského jara 1968 a její působení do podzimu 1969
Jičínský, Zdeněk
Köln. Index. [1989]. 143 p.

Vznik České národní rady v době Pražského jara 1968 a její působení do podzimu 1969
Jičínský, Zdeněk
Praha. Nakl. Svoboda. 1990. 154 p.

Vznik Československa
Křížek, Jurij
Praha. Svoboda. 1978. 117, [3] p.

Vznik Československa, 1918
Klimek, Antonín
Praha. Ústav mezinárodních vztahů. 1994. 439 p.

Vznik Československého národního výboru a prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci v letech 1939-1940
Kuklík, Jan
Praha. Univerzita Karlova, Vydavatelství Karolinum. 1996. 196 p.

Vznik Československé republiky 1918: programy, projekty, perspektivy
Galandauer, Jan
Praha. Svoboda. 1988. 344 p.

Vznik ČSR
Král, Václav
Praha. Melantrich. 1985. 320 p.

Vznik ČSR 1918 a Podkarpatská Rus: sborník z mezinárodní konference v Praze
Balcar, Miroslav
Praha. Společnost přátel Podkarpatské Rusi. 1999. 142 p.

Vznik ČSR-28. říjen 1918: ohlas výročí vzniku ČSR v moravském komunistickém tisku z let 1918-1938
Kubíček, Jaromír
Brno. St. věd. knihovna. 1978. 1 portfolio ([25], [1] leaves, [17] leaves of plates : ill.).

Vznik experimentální biologie v Čechách (1882-1918)
Janko, Jan
Praha. Academia. 1982. 129 p.

Vznik, krize a rozpad sovětského bloku v Evropě 1944-1989
Moulis, Vladislav ; Valenta, Jaroslav ; Vykoukal, Jiří P
Ostrava. Amosium Servis. 1991. 372 p.

Vznik KSČ jako revoluční strany nového typu
Čada, Václav
Praha. Horizont. 1986. 127 p., [8] p. of plates.

Vznik kysličníků dusíku NO při spalování paliv
Rybín, Miroslav
Praha. Ústav pro výzkum a využití paliv. 1977. 87, [2] p.

Vznik lidově demokratického Československa
Kvaček, Robert
Praha. Universita Karlova. 1975. 137 p.

Vznik marxistické filosofie a hlavní etapy jejího vývoje: [příručka pro studium marxismu-leninismu na vys. školach]
Hamerník, František
Praha. SPN. 1973. 96 p.

Vznik městského zřízení v českých zemích
Kejř, Jiří
Praha. Karolinum. 1998. 345 p.

Vznik novodobých národů: vznik a vývoj národů, národností a států od nejstarších dob do začátku 19. století : výběr lit. ze sovineckého fondu věd. knihovny Slezského ústavu ČSAV v Opavě
Mazur, Arnošt
Opava. Slezský ústav ČSAV. 19<77 >-. v. <4 >.

Vznik pevnin a oceánů
Kukal, Zdeněk
Praha. Academia, t. Ú[stř.] i [nf.] s[tředisko pro] j[aderný] p[rogram], Zbraslav nad Vltavou. 1973. 254, [1] p.

Vznik Revolučního odborového hnutí: [sborník dokumentů z let 1944-1946
Jiša, Václav
Praha. Práce. 1977. 248 p.

Vznik samostatného Československa
Čada, Václav
Praha. Svoboda. 1988. 104, [4] p.

Vznik samostatného československého státu v roce 1918: svědectví a dokumenty
Vaněk, Antonín
V Praze. Melantrich. 1988. 581 p.

Vznik socialistického dĕlnického hnutī na Liberecku
Kořalka, Jiří
Liberec. Krajské nakl. 1956. 357 p.

Vznik socialistického způsobu výroby: [učeb. pomůcka pro výuku marxismu-leninismu na vys. školách]
Křížek, Miroslav
Praha. SPN. 1974. 102 p.

Vznik SSSR
Vlček, Eduard
Praha. Academia. 1976. 253 p.

Vznik SSSR a sovětská Ukrajina: příspěvek k pojetí počátků sovětské federace
Goněc, Vladimír
[Brno]. Univerzita J.E. Purkyně v Brně. c1988. 158 p.

Vznik svetove valky
Ku˜nzl-Jizersky', Rudolf
V Praze. Nakladem "Orbis". 1923. 136 p.

Vznik táborského muzea roku 1878
Kořalka, Jiří
[Tábor]. Městský národní výbor v Táboře. 1978. 137 p.

Vznik Velké Moravy: moravané, čechové a střední Evropa v letech 791-871
Třeštík, Dušan
Praha. Lidové noviny. 2001. 384 p.

Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy
Jan, Libor
Brno. Masarykova univerzita. 2000. 299 p.

Vznik, změny a skončení pracovního poměru
Bernard, František ; Pavlátová, Jarmila
Praha. Práce. 1979. 354, [13] p.

Vzoĭdi na kholm: stikhi i poėmy
Senin, Anatoliĭ
Ri͡azanʹ. Moskovskiĭ rabochiĭ. 1987. 119 p.

V zolotoi skorlupke dniı̐aı̐Ł: stikhi
Sagirova, Alevtina
Ioshkar-Ola. Izd-vo "MPIK". 2006. 287 p.

V zolotom sechenii dni͡a: izbrannoe
Kapustin, Alekseĭ
Sankt-Peterburg. Izd-vo SPbGPU. 2003. 249 p.

V Zonalʹnai͡a khudozhestvennai͡a vystavka Khudozhniki Nechernozemʹi͡a: zhivopisʹ, skulʹptura, grafika
Golenʹkiĭ, G. F ; Bogoslovskai͡a, O. V
Leningrad. Izd-vo "Khudozhnik RSFSR". 1983. 1 portfolio (9 p., [52] leaves of plates).

V zone neizvedannykh glubin
Paderin, Gennadiĭ
Novosibirsk. Zapadno-Sibirskoe knizhnoe izd-vo. 1980. 285 p.

V zone slaviı̐aı̐Łnskogo etnogeneza: paleodemoekologiiı̐aı̐Ł Nizovii Desny v pervom tysiı̐aı̐Łcheletii nashei ery
Shevchenko, Iı̐Uı̐Ł. Iı̐Uı̐Ł
Sankt-Peterburg. Rossiiskaiı̐aı̐Ł akademiiı̐aı̐Ł nauk, Muzei antropologii i etnografii imeni Petra Velikogo (Kunstkamera). 2002. 380 p.

V zone vechnoĭ merzloty: povesti
Mashkin, Gennadiĭ
Moskva. "Sovremennik". 1986. 303 p.

V zorata na bŭlgarskata vŭzrozhdenska literatura
Angelov, Boni͡u St
Sofii͡a. Narodna prosveta (Vratsa, pech. V. Aleksandrov). 1969. 189 p. with illus. and facsims.

V zorata na novii͡a svi͡at: poetichna freska
Chipev, Ivan
Sofii͡a. Obshtonaroden komitet za bŭlgaro-sŭvetska druzhba. 1986. 64 p.

Vzorci pogodb civilnega in gospodarskega prava in aktov gospodarskih družb: s komentarji in sodno prakso
Šinkovec, Janez ; Tratar, Boštjan
Lesce. Oziris. 2002. 902 p.

Vzorci tozb, predlogov in drugih vlog v civilnem in gospodarskem pravu
Sinkovec, Janez ; Tratar, Bostjan
Ljubljana. Primath. 2002. 516 p.

Vzori in idoli naše mladine
Divjak, Milan ; Kren, Tinka
V Ljubljani. Cankarjeva založba. 1969. 119, [4] p.

Vzorkování zrnitých a sypkých látek podle ČSN 015111: komentář
Beran, Přemysl
Praha. Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření. 1978. 91 p.

Vzorová zahraniční řešení skladů kusového materiálu
Chrzová, Milena
Praha. Ústav skladového hosp., rozmn. SČT 18. 1968. 51, [1] p.

Vzorový katalóg pre l'udové knižnice na Slovensku
Paška, Juraj ; Herchlová, L'udmila
V Martine. 1959-. v.

Vzorovy katalóg pre osvetové kniznice na Slovensku
Kováč, Michal ; Lebotská, Maria
[V Martine]. Matica slovenska. 1966-. v.

Vzorový metodický postup racionalizace práce
Lhotský, Oldřich ; Hrdlička, Ladislav
Praha. Min. práce a sociálních věcí ČSR. 1975. 57 p.

Vzorový program komunistické výchovy žáků středních odborných škol
Matoušová, Hana
Praha. Vyzkumný ústav odborného školství. 1979. 103 p.

Vzor uma: vizual£noe myshlenie glazami filosofa
Kozlov, Ivan
Moskva. Gorizont. 2001. 120 p.

Vzorvannai͡a tishina: [sbornik rasskazov]
Dʹi͡akov, Viktor
Moskva. "Russkai͡a panorama". 2004. 255 p.

Vzorvannai͡a zhiznʹ: Kremlʹ i rossiĭsko-chechenskai͡a voĭna
Khasbulatov, R. I
Moskva. Izdatelʹskiĭ dom "Graalʹ,". 2002. 503 p.

Vzorvannye gory: kniga ocherkov
Norin, Sergeĭ
Leningrad. Gos. izd-vo khudozh. lit-ry. 1932. 127 p.

Vzorvannye labirinty: fantasticheskai͡a povestʹ
Farniev, Konstantin Georgievich
Ordzhonikidze. Ir. 1978. 349 p.

Vzorvatʹ v naznachennoe vremi͡a: povestʹ
Nabatchikov, Vladimir
Moskva. Izd-vo DOSAAF SSSR. 1986. 222 p.

Vzory křesťanského života
Chlumský, Jan
Třebíč. Arca Jimfa. 1991. 181, [3] p.

Vzory obchodnich smluv a podani: vcetne smluv konkursnich : vyklad je zpracovan k pravnimu stavu ke dni 1.7.2005
Sevcik, Daniel
Praha. ASPI. 2005. xvi, 502 p.

Vzory pracovněprávních dokumentů
Sobčík, Jiří
Ostrava. Sagit. 1997. 189 p.

Vzory pracovněprávních úkonů
Beneš, Jiří
Praha. Práce. 1977. 282, [2] p.

Vzory pracovnoprávnych podaní
Beneš, Jiří
Bratislava. Práca. 1977. 207 p.

Vzory pro rozhodčí řízení
Pudík, Vladimír ; Beneš, Jiří
Praha. Práce. 1977. 93, [2] p.

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech tří stupňů v občanském soudním řízení: ve věcech, občanskoprávních, obchodních včetně konkursu a vyrovnání, rodinných, pracovních, dědických, exekučních, správních
Holub, Milan ; Škárová, Marta
Praha. Linde Praha. 2002. 1074 p.

Vzory smluv a podani: ve vecech, prava obcanskeho, autorskeho, pracovniho, obchodniho, rodinneho, stavebniho, financniho, zivnostenskeho a zdravotniho pojisteni : a v rizeni, soudnim (vcetne konkursu), trestnim, notarskem a spravnim (vcetne katastru a soudniho prezkumu spravnich rozhodnuti)
Holub, Milan
Praha. Linde Praha. 1998. 997 p.

Vzory správnych aktov pre národné výbory
Rusnák, Dárius ; Knotek, Imrich
Bratislava. Obzor. 1976. 1129 p.