Wa-al-mirơah tuhĐaddithuha
Khathlan, Sarah
al-Dammam. Dar al-KifahĐ lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2004. 47 p.

Wa-al-nahr yalbisu al-aqniʻah
Maṭar, Muḥammad ʻAfīfī
al-Qāhirah. al-Multaqá lil-Intāj al-Fannī wa-al-Thaqāfī. 1994. 149 p.

Wa-al-rīḥ tadkhul ʻaṣrahā al-dhahabī: shiʻr
Kamāl al-Dīn, Walīd
Dimashq. Manshūrāt Ittiḥād al-Kuttāb al-ʻArab. 1980. 103 p.

Wa-al-saddu banaynāhu
Laḥḥūd, Ilyās
[1967]. 159 p.

Wa-al-sakākīn anta li-ḥaddihā yā Khalīl
Shalābī, Fawzīyah
Miṣrātah, al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah al-Shaʻbīyah al-Ishtirākīyah al-ʻUẓmá. al-Dār al-Jamāhīrīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ wa-al-Iʻlān. 1986. 64 p.

Wa-al-waṣīyah al-ʻāshirah ann taḥibb
Sharafī, Muḥammad
[Beirut]. Dār al-Masīrah. [1983?]. 152 p.

WA amphetamine prevalence indices
Lenton, Simon
Bentley, WA. National Centre for Research into the Prevention of Drug Abuse, Curtin University of Technology. [1993]. ii, 15 p.

Waan: Toneelspel in zeven scènes
Baptiste, Jean
Baarn. Hollandia. [1969]. 59 p.

Waan
Emants, Marcellus
Amsterdam. G.A. van Oorschot. [1968?]. 176 p.

Wa and ga
Imbrie, William
Tokyo. Kyo Bun Kwan. 1914. 50, 33 p.

Wa and the Wala: Islam and polity in northwestern Ghana
Wilks, Ivor
Cambridge [England] . Cambridge University Press. 1989. xvi, 256 p.

Waanrode, 1139-1795: de geschiedenis van een dorp
Verhaegen, Ann
Waanrode. Culturele Dorpsraad. 1989. 187 p.

Wa-antaẓir
Ḥamdān, Umayyah Ḥamdān
[Ṣaydā. al-Maktabah al-ʻAṣrīyah. 1965?]. 277 p.

Wa-anti yā mā adaban: qiṣaṣ
Naḥḥās, Sālim
[ʻAmmān. s.n. 1978?]. 62 p.

Waanzee
Haasnoot, Robert
Breda. De Geus. c1999. 188 p.

Waanzin
Glimmerveen, Kees
Baarn. De Prom. c1991. 217 p.

Waanzin en moederliefde & Dorpsgeheimen
Boer, Herman Pieter de
Amsterdam. Elsevier Manteau. 1980. 167 p. ; 20 cm.

Waanzin en vrouwen
Jansen, Willy ; Brinkgreve, Christien
Amsterdam. Swets & Zeitlinger. c1991. 223 p.

Waanzin in de middeleeuwen: Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke
Beek, H. H
Nijkerk. G.F. Callenbach. [1969]. 341 p. with illus.

Wa'apin man: la historia de la costa talamanqueña de Costa Rica, según sus protagonistas
Palmer, Paula ; Palmer, Paula
[San José, Costa Rica]. Instituto del Libro, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. [1986]. 402 p.

Wa-aqbala al-kharīf: qiṣaṣ
Jād al-Ḥaqq, Yūsuf
Dimashq. Wizārat al-Thaqāfah. 1996. 173 p.

Wa-aqbalat nasamāt al-fajr: qiṣṣah wāqiʻīyah muʼaththirah taḥkī ḥayāt jilayn
Cherif, Slaheddine
al-Qāhirah. Maktabat al-Anjlū al-Miṣrīyah. [1984]. 246 p.

Wa-aqīmū al-ṣalāt wa-ātū al-zakāt: baḥs̲ī darbārah-ʼi masāʼil-i vājib baʻd az ṣalāt dar Islām
Nawʹandīsh, M. J. Aḥmad
Tihrān. Aḥmad Nawʹandīsh. [1984?]. 463 [i.e., 443] p.

Waaraan je hart zich hecht: geloof als waardenbeleving
Mertens, Herman-Emiel
Leuven. Acco. 1983. 221 p.

Waarachtige volksvrienden: de vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-1894
Bos, Dennis
Amsterdam. B. Bakker. 2001. 444 p.

Wa-araftu al-Sharawi
Jami, MahĐmud
al-Qahirah. Dar al-Tawzi wa-al-Nashr al-Islamiyah. 2005. 231 p.

Waar Belgie˜ voor staat: een toekomstvisie
Buelens, Geert ; Goossens, Jan ; Reybrouck, David van
Antwerpen. Meulenhoff/Manteau. c2007. 285 p.

Waar bemoei je je mee: 75 jaar belangenstrijd van de Vereniging "Het Concertgebouworchest"
Giskes, Johan
Zutphen. Walburg. c1991. 216 p.

Waar ben je?: gedachten in kleur over leven en beleven
Hermans, Toon
Amsterdam. Elsevier [Elsevier Boekerij]. 1980. 174 p. : with ill. ; 20 cm.

Waar ben je daar =: Báte huwán tu kahán
Narain, Jit
Paramaribo. SSN. 1987. 51 p.

Waar blijft de politiek?: essays over paarse politiek, maatschappelijk middenveld en sociale cohesie
Duyvendak, Jan Willem
Amsterdam. Boom. c1997. 160 p.

Waar blijft de tijd: onderzoek naar de tijdsbesteding van Nederlanders
Knulst, W. P ; Schoonderwoerd, L. P. H
Rijswijk. Sociaal en Cultureel Planbureau. 1983. xvii, 313 p.

Waar blijft de tijd van de directeur?: na dertig jaar opnieuw onderzocht
Luijk, H
Alpen aan den Rijn. Samsom. 1984. 93 p.

Waar blijft de tijd van de directeur?
Luijk, H
Alphen aan den Rijn. N. Samsom. [1951]. 71, xxvii p.

Waar blijven we?: Een bioloog over de wording van deze aardse werkelijkheid
Lever, J
Kampen. J. H. Kok. [1969]. 64 p.

Waarborgwet 1950: wet van 18 september 1852, Stb. 178, omtrent de waarborg van platina, gouden, en zilveren werken en het terzake van die waarborg te heffen waarborgrecht : met aantekeningen, besluiten ter uitvoering, en alfabetisch register
Koonings, W
Zwolle. Tjeenk Willink. 1980. vii, 168 p.

Waarde-aspecten van informatieverzorging =: Aspects of the value of information : een studie in opdracht van de RABIN
Mackenzie Owen, J. S
Den Haag. RABIN. [1992]. 112 p.

Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen
Sas, N. C. F. van
Amsterdam . Contact. 1995. 158 p.

Waar de burchten stonden en de snoek zwom
Habakuk II de Balker
Amsterdam. Harmonie. 1979. 96 p.

Waardedemokrasie: die sleutel tot ʼn veilige en voorspoedige Suid-Afrika
Van Wyk, Wynand
Durbanville. Ianua. c1991. 70 p.

Waar de egel gaat : gedichten
Dewulf, Bernard
Amsterdam. Atlas. c1995. 49 p.

Waarde en zin van de cultuurwetenschappen in de twintigste eeuw
Apostel, Leo ; Venckeleer, Théo ; Verbeke, Werner
Kapellen. Pelckmans. c1993. 191 p.

Waarde heer Allebé: leven en werk van August Allebé, 1838-1927
Allebé, August ; Loos, Wiepke ; Tuyll van Serooskerken, Carel van
Zwolle. Waanders. c1988. 240 p.

Waarde heer Veen: brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever
Couperus, Louis ; Veen, Lambertus Jacobus ; Bastet, F. L
's-Gravenhage. Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. 1977-. v.

Waarde in oude ansichten
Bovenkamp, C. van den ; Goud, M. J
Zaltbommel. Europese Bibliotheek. 1975. 76 p.

Waar de klappen vallen: de crisis en het antwoord van Albeda
Tromp, Jan ; Witteman, Paul ; Albeda, W
Haarlem. De Haan. c1981. 148 p., [12] p. of plates.

Die waardekonsep in die sosiologiese teorie
Joubert, Dian D
Kaapstad. Tafelberg-Uitg. 1964. 236 p.

Waar de landbouw verdwijnt: het Nederlandse cultuurland in beweging
Pols, Leo
Rotterdam. NAi Uitgevers. 2005. 141 p.

Waarde luisteraars!: de RVU en haar plaats in twee eeuwen volwassenenvorming en maatschappijgeschiedenis
Gout, F. P ; Metz, Annèt
Assen. Van Gorcum. 1985. 116 p.

Waarde, macht, kriminologie
Den Haag. Martinus Nijhoff. 1974. v, 96 p.

Waar de natuur nog ademt
Bouma, Hans
Laren N.H. Luitingh. 1975. ca. 150 p.

Waardenburg syndrome
Kahn, Alice
San Diego. Plural Pub. c2007. xiv, 136 p.

Waarden en ethiek in de hulpverlening: een bundel artikelen over de rol van waarden in de psychosociale hulpverlening en de ethische aspekten van individuele, gezin-, relatie-, seks- en gedragstherapie
Tournai. Gamma. 1979. 200 p. ; 21 cm.

Waarden en geschiedwetenschap: een vergelijking van de standpunten ingenomen door H. W. von der Dunk, A. G. Weiler, M. C. Brands : met notities over die van J. M. Romein, G. Harmsen, J. H. J. van der Pot
Vermeulen, Egidius Eligius Gerardus
Assen. Van Gorcum. 1978. 146 p.

Waarden en normen in het onderwijs
Eupen, Th A. G. van
Baarn. Ambo. [1977]. 111 p.

Waarden en wetenschap: polemische opstellen over de plaats van het waardeoordeel in de sociale wetenschappen
Boer, Theodorus de
Bilthoven. Ambo. 1974. 399 p.

Waarden in de westerse wereld: een internationale exploratie van de waarden in de westerse samenleving
Halman, Loek
Tilburg. Tilburg University Press. 1991. x, 374 p.

Waarden in deze tijd?
Schotsmans, Paul
Kapellen. DNB. c1986. 163 p.

Waarden in onze technische cultuur
Dekker, A
Kampen. J.H. Kok. 1988. 78 p.

Waarden in opvoeding & opvoedingswetenschap: pleidooi voor een uitdagende pedagogiek
Levering, B
Amersfoort. Acco. c1988. 175 p.

Waarden in steen: gebouwen, getuigen
Magiels, Geerdt ; De Doncker, Nej
aAntwerpen. Houtekiet. 2004. 139 p.

Waarden, mentaliteit en beroep: een onderzoek ten behoeve van een sociaal-kulturele interpretatie van sociaal-ekonomisch milieu
Tax, Bert
Lisse. Swets & Zeitlinger. 1982. ix, 202 p.

Waardenontwikkeling in het onderwijs: theorie, praktijk, onderzoek : een studie over lessen in waardenontwikkeling en de rol van de leerkracht daarbij
Plas, Paul van der
ʼs-Gravenhage. Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs. 1981. viii, 216 p.

Waardenvolle of waardenloze samenleving?
Diekstra, R. F. W ; Berg, Max van den ; Rigter, Jakop
Uithoorn. Karakter Uitgevers. c2004. 399 p.

Waardepapieren en hun juridische betekenis
Velt-Meijer, J. M. E. in't
Groningen. H. D. Tjeenk Willink. 1976. vii, 78 p.

Waardering en kritiek: Johannes Nomsz en de Amsterdamse Schouwburg 1764-1810
Mattheij, Th. M. M
Amsterdam. Huis aan de Drie Grachten. 1980. 137, [51] p.

Waarderingsnormen: studiedag : Brussel, 1977
1000 Brussel, (Ravensteinstr. 36). Belgische Vereniging der Banken. 1977. 228 p.

Waardering van het economisch denken
Rijnvos, C. J
Leiden. Stenfert Kroese. 1972. 130 p.

Waardering van incourante aandelen voor de vermogensbelasting
Smeets, Mathieu Jacob Hubert
Deventer. FED. 1973. 119 p.

Waardering van pensioenen
Buul, W. J. J. van
Arnhem. Gouda Quint. [1979]. xv, 116 p.

Waardering van sociale zekerheid: de invloed van sociaal-culturele ontwikkelingen op het stelsel van sociale zekerheid in Nederland
Broeder, A. L. den ; Arts, Wilhelmus Antonius
's-Gravenhage. Vuga. 1988. 123 p.

Waardering van woonmilieus
Jonge, Derk de
Arnhem. Vuga. 1964. 100 p.

Waardes: navorsing, metodologie en teorie
Joubert, Dian D
Pretoria. Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing. 1986. 194 p.

Waar de Schelde stroomt: een bundel bijdragen tot de historie van Zeeland
Wessels, Antonie
Oostburg. A. J. Bronswijk. 1948. 230 p.

Waar de slagen vallen
Hout, Jan van
Utrecht. Bruna. 1976. 239 p.

Waar de turf verdwijnt
Holm, Jan
's Gravenhage. De Schouw. 1944. 193 p.

Die waarde van die transformasioneel-generatiewe grammatika vir die diachroniese taalbeskrywing, met besondere verwysing na die diachroniese beskrywing van Afrikaans
Lubbe, H. J
Bloemfontein. Universiteit van die Oranje-Vrystaat. 1980. 66 p.

Waarde Van Lennep: brieven van de Schoolmeester
Linde, Gerrit van de ; Lennep, Jacob van
Amsterdam. Querido. 1977. 175 p.

Die Waarde van permanensie in die huwelik by Blanke en Indiërvroue
De Kock, Chris Paul
Pretoria. Instituut vir Sosiologiese, Demografiese en Kriminologiese Navorsing, Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing. 1977. 17 p.

Waardevolle instrumenten: de totstandkoming van beleidsinstrumenten als plicht, ritueel en zoektocht naar legitimiteit
Bagchus, R
Delft. Eburon. c1996. 261 p.

Waar die son lag
Rautenbach, Fanus
Bloemfontein. P. J. de Villiers. 1975. 128 p.

Waare: Wiener Stu˜ck in drei Aufzu˜gen
Scheu, Robert ; Stoessl, Otto
Leipzig. R. Friese. 1898. 127 p.

Waar een Willeke is: Kleine confidenties van Willeke Alberti toevertrouwd aan en opgetekend door Willy van Hemert
Alberti, Willeke
Rotterdam. Donker. [1971]. 104 p. with illus.

Waar gebeurd?: geschiedschrijving en sociaalwetenschappelijk onderzoek
Schmidt, Otto
Amsterdam. Het Spinhuis. 1993. 234 p.

Waar gebeurd en toch gelogen: over fictie en niet-fictie
Zoest, A. J. A. van
Assen. Van Gorcum. 1980. 79 p.

Waar gebeurd. Meer dan 60 verhalen die niemand geloven wil maar die waar gebeurd zijn: Naar de gelijknamige KRO-televisieserie Waar gebeurd. [Samengesteld
Meyering, Samuel ; Haenen, Paul ; Jaspars, Gied ; Boer, Herman Pieter de
Naarden. Strengholt. [1974]. 154 p. with illus.

Waar harde data ontbreken: enkele methoden voor de analyse van kwalitatieve data
Veld, Dree op 't ; Smagt, Ton van der ; Timmermans, H. J. P
Utrecht. Bohn, Scheltema & Holkema. 1983. xi, 216 p.

Waarheen en hoe: duizend en één tips voor uw vakantie
Andriesse, Kees
Amsterdam. L. J. Veen. [1970?]. 176 p.

Waarheen gaat onze sociaal-economische orde?
Douben, N. H
Baarn. Ambo. [1976]. 167 p.

Waarheen lei universiteitsopleiding?: 'n Praktiese handleiding vir onderwysers oor voorligting
Labuschagne, H. A
Potchefstroom. [Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys]. 1974. vi, 319 p.

Waarheen lei universiteitsopleiding?: 'n Praktiese handleiding vir onderwysers wat voorligting gee, opgestel deur personeel van die P. U. vir C. H. O
Potchefstroom. 1970. vi, 293 p.

Waarheen met het onderricht Duits in Vlaanderen?
Mahieu, P ; Smets, C
Antwerpen. Centrum voor Didactiek. 1978. 157 p.

Waarheen met het universitair onderwijs
Beer, E. E. de
Brussel. Paleis der Academiën. 1972. 13 p.

Waarheen met onze 5- tot 7-jarigen?
Nijkamp, W. M
IJmuiden. Vermande Zonen. [1966]. 80 p. with illus.

Waarheen met onze arbeid?
Rijnvos, C. J
Baarn. Ambo. c1981. 149 p.

Waarheen met onze gezondheidszorg?
Mossel, D. A. A
Baarn. Ambo. [1977]. 82 p.

Waarheid als weg: beknopte geschiedenis van de middeleeuwse wijsbegeerte
Decorte, J
Kapellen. DNB/Uitgeverij Pelckmans. c1992. 335 p.

Waarheid en droomen
Hasebroek, J. P
Leiden. E.J. Brill. [1891]. vii, 343 p.

Waarheid en karakter: het debat over de bouwkunst, 1840-1900
Woud, Auke van der
Rotterdam. NAi. 1997. 483 p.

Waarheid en leugen in het verzet
Smedts, Mathieu
Maasbree. Zelen. 1978. 230 p.

Waarheid en leugen omtrent de onderneming met beperkte aansprakelijkheid
Ronse, Jan
Brussel. Paleis der Academiën. 1978. 27 p.

Waarheid en leven (1969-1989): een orthodox katholiek tijdschrift
Montfort, J. A. G. M. van
[Netherlands. s.n. 1992]. 128 p.

Waarheid en tijd bij Heidegger
Vasterling, Veronica
Assen. Van Gorcum. 1993. 170 p.

Waarheid en werklikheid in die kritiese teorie van Herbert Marcuse
Schoeman, M. J
Pretoria. J. L. van Schaik. 1979. 102 p.

Die waarheid gelieg
Cloete, Theunis Theodorus
Kaapstad. Tafelberg. 1984. 115 p.

Waarheidscrisis: eternalisering, kapitalisering en afschrijvirg van weten
Kwant, Remigius C
Haarlem. De Toorts. [1975]. 142 p.

Waarheid, taal & kunst
Vandamme, Fernand J ; Brande, R. vanden
Ghent. Communication & Cognition. c1984. vii, 268 p.

Waar het blauw eindigt: acht zeefdrukken bij gedichten van Hans van de Waarsenburg
Waarsenburg, Hans van de ; Molin, Lei
Banholt [Netherlands]. Bonnefant. 1986. [40] p.

Waar het blauw eindigt: gedichten
Waarsenburg, Hans van de
Amsterdam. Meulenhoff. c1987. 80 p.

Waar het er op aankomt: een werkboek bij het begin van een nieuwe eeuw en een nieuw millennium
Rootmensen, Bernard
Zoetermeer. Meinema. c1998. 205 p.

Waar het fruit valt, valt het nergens: rijp en rot, wijs en zot, treur en spot
Heeresma, Heere
Amsterdam. T. Rap. 1976. 131 p.

Waar het hart vol van is: Willem Wilmink's schriftelijke cursus dichten
Wilmink, Willem Andries
Weesp. Van Holkema & Warendorf. c1985. 111 p.

Waar het op aankomt
Rooy, Jac. de
Nijmegen. Gottmer. c1977. 120 p.

Waar het strijden zwaar is: roman van Brabants dorpsleven
Mossinkoff, Piet 1894-
Antwerpen. P. Vink. [1944?]. 335, [1] p.

Waar hij zijn jas hangt: een keuze uit de gedichten
Wieg, Rogi
Amsterdam. De Arbeiderspers. c2006. 192 p.

Waar hoor ik thuis?
Opzeeland, Bob van ; Jong, Robert de ; Tjepkema, Almar
Amsterdam. Ploegsma. [1978]. 79 p.

Waar hoor ik thuis?: tien jaar later
Opzeeland, Bob van ; Koolen, Ben
's-Gravenhage. SDU. 1989. 160 p.

Waar houdt automatisering op?
Well Groeneveld, C. A. F. van ; Brands, M. C. M
Gouda. Consulting Associates Group. c1984. 78 p.

Waari mayside war ha kaaharo
Xasan Yaaquub
Xamar. Wakaaladda Madbacadda Qaranka. 1974. 26 p.

Waarin een Klein land: Nederlandse cultuur in internationaal verband
Heilbron, Johan ; Nooy, Wouter de ; Tichelaar, Wilma
Amsterdam. Prometheus. 1995. 253 p.

Waar is de Tachtigjarige Oorlog gebleven?
Blokker, Jan
Amsterdam. De Harmonie. 2006. 201 p.

Waar is Remco Campert?
Campert, Remco
Amsterdam. De Bezige Bij. 1978. 174 p.

Waar is Vrijdag gebleven?: drie studies over een klein eiland
Helman, Albert
[Zutphen]. Walburg Pers. c1983. 95 p.

Waar is wetenschap goed voor?: over wetenschap en ethiek
Doeser, C
Kampen. Kok. c1985. 208 p.

Waar je gevallen bent, blijf je
Nooteboom, Cees
Amsterdam. Arbeiderspers. c1983. 349 p.

Waar jou skat is
Bakkes, Margaret
Kaapstad. Human en Rousseau. 1975. 176 p.

Waar jý sterwe
Rabie, Jan
Kaapstad. Human & Rousseau. 1966. 285 p.

Waar komen zij terecht?: de positie van jeugdige allochtonen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt
Vries, Marlene de
's-Gravenhage. Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 1981. xii, 260 p.