Wai guo jiao yu shi
Wang, Tianyi ; Xia, Zhilian ; Zhu, Meiyu
[Peking]. Beijing shi fan da xue chu ban she. 1984-1985. 2 v.

Wai guo jiao yu shi hua
Wu, Shiying ; Jiang, Wenmin
[Nanjing shi]. Jiangsu ren min chu ban she. 1982. 208 p.

Wai guo jiao yu xian dai hua jin cheng yan jiu
Wu, Shiying ; Chu, Hongqi
Taiyuan Shi. Shanxi jiao yu chu ban she. 2006. 928 p.

Wai guo jing ji fa zi liao xuan bian
Zi, Hai ; Liu, Ruiyun ; Shen, Sibao
Lanzhou. Gansu ren min chu ban she. 1981-. v. <1 >.

Wai guo jing ji jie gou wen ji
[ ]. Zhongguo she hui ke xue chu ban she. 1980. 342 p. : ill. ; 19 cm.

Wai guo jing ji shi: jin dai, xian dai
[ ]. Ren min chu ban she. 1981-. v. <1> ; 21 cm.

Wai guo jing ji xue ci dian tiao mu xuan yi
Wang, Chengjia ; Dai, Minhua
Shanghai. Shanghai ci shu chu ban she. 1983. 4, 202 p.

Wai guo jing ji xue shuo yan jiu
Chengdu. Sichuan ren min chu ban she. 1984. 2, 520 p.

Wai guo jin xian dai jian zhu shi
Beijing. Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she. 1982. 304 p. : ill. ; 27 cm.

Wai guo jun shi ming zhu xuan cui
Peng, Guangqian ; Shen, Fangwu
Beijing /. Jun shi ke xue chu ban she. 2000. 3, 2, 838 p.

Wai guo jun shi mo lue jing xuan
Xiao, Xianshe ; Chen, Rongdi
Beijing Shi. Jun shi ke xue chu ban she. 1996. 3, 322 p.

Wai guo jun shi si xiang bi jiao yan jiu jiao cheng
Li, Xiaodong
Beijing. Jun shi ke xue chu ban she. 2001. 3, 2, 236 p.

Wai guo ju zuo xuan
Shanghai. Shanghai wen yi chu ban she. 1980-. v. ; 21 cm.

Wai guo kao cha jia zai wo guo xi bei
Yang, Jianxin ; Ma, Manli
[Zhengzhou shi]. Henan ren min chu ban she. 1983. 6, 2, 198 p., [3] p. of plates.

Wai guo ke xue jia di gu shi
Chen, Yangzheng
Beijing. Zhongguo shao nian er tong chu ban she. <1982- >. v. <7 >.

Wai guo ke xue jia shi hua
Shenyang. Liaoning ren min chu ban she. 1979. 2, 2, 346 p. : ill. ; 19 cm.

Wai guo lao dong fa xuan
[Peking]. Lao dong chu ban she. 1981-<1987 >. v. <1-3 >.

Wai guo li shi chang shi: jin dai bu fen
[ ]. Zhongguo qing nian chu ban she. 1981. 7, 14, 620 p. : ill. ; 19 cm.

Wai guo li shi gu shi
Deng, Shusheng
Beijing. Zhongguo shao nian er tong chu ban she. 1980-<1982>. v. <1-4 >.

Wai guo li shi ming ren zhuan
Zhu, Tingguang ; Qin, Xiaoying ; Sun, Yaowen
[Peking]. Zhongguo she hui ke xue chu ban she. 1984. 2 v.

Wai guo mei shu jia jian jie
Wang, Yi
Beijing. Ren min mei shu chu ban she. 1983. 2 v. (16, 675 p.).

Wai guo mei shu xuan ji
Xu, Xingzhi
Beijing. Ren min mei shu chu ban she. 1985. 7, 108, 21 p.

Wai guo mei shu xuan ji, shi jiu shi ji Faguo hui hua
Beijing. Ren min mei shu chu ban she. 1981. 13, 143, 35 p. : chiefly ill. (some col.) ; 27 cm.

Wai guo mei xue
Ru, Xin ; Wang, Shuren
Beijing. Shang wu yin shu guan. 1985-. v. <1, >.

Wai guo ming ren ming yan lu
Yang, Xu
[Peking]. Xin hua chu ban she. 1983. 2, 247 p.

Wai guo ming zuo jia chuang zuo jing yan tan
Hangzhou. Zhejiang ren min chu ban she. 1981. 4, 364 p. ; 19 cm.

Wai guo ming zuo jia tan xie zuo
Yuqing ; Xin, De
Beijing. Beijing chu ban she. 1980. 5, 422 p.

Wai guo min jian gu shi xuan
Lu, Ke
Beijing. Beijing shao nian er tong chu ban she. 1985. 9, 4, 461 p.

Wai guo min jian gu shi xuan
Qi, Lianxiu
Shenyang. Chun feng wen yi chu ban she. 1981-<1983 >. v. <1-2 >.

Wai guo nong ye jing ji: nong ye jing ji guan li zhuan ye yong
Beijing. Nong ye chu ban she. 1982. 3, 191 p.

Wai guo qi feng yi su
Beijing. Gai she. 1981. 4, 280 p. : ill. ; 19 cm.

Wai guo qi ye fa
[Peking]. Zhongguo she hui ke xue chu ban she. 1982. 2, 495 p.

Wai guo ren kan Zhongguo gai ge kai fang 20 nian =: Wai guo ren kan Zhong guo gai ge kai fang er shi nian
Li, Renchen
Wuhan Shi. Hubei ren min chu ban she. 1999. 6, 556 p.

Wai guo ren tou zi shi ye ming lu
Taibei Shi. Jing ji bu tou zi shen yi wei yuan hui. Minguo 87 [1998]. 462 p.

Wai guo ren tou zi tiao li
Taibei Shi. Jing ji bu tou zi ye wu chu. [min guo 74 i.e. 1985]. 6 p.

Wai guo ren zai jiu Tianjin
Zhou, Licheng ; Wang, Yongze
Tianjin Shi. Tianjin ren min chu ban she. 2007. 6, 4, 241 p.

Wai guo san wen xuan =: Wai guo san wen xuan
Changsha. Hunan ren min chu ban she. 1981. 4, 612 p. ; 19 cm.

Wai guo shang ye ti zhi di gai ge he xian zhuang
Wan, Dianwu
[Peking]. Zhongguo shang ye chu ban she. 1984. 305 p.

Wai guo shi ge xuan =: Waiguoshigexuan
Changsha. Hunan ren min chu ban she. 1981. 12, 610 p. ; 19 cm.

Wai guo su miao yi shu
Lu, Tan ; Ma, Wenqi
Shenyang Shi. Liaoning mei shu chu ban she. 1979. 226 p.

Wai guo tong hua xuan
Beijing. Beijing chu ban she. 1979. 2, 260 p. : ill. ; 19 cm.

Wai guo tu an xuan =: Waiguo tuan xuan
Zhang, Daoyi
[Nanjing]. Jiangsu ren min chu ban she. 1982. 284 p.

Wai guo wen xue jian bian
Zhu, Weizhi ; Zhao, Li
Beijing. Zhongguo ren min da xue chu ban she. 1980. 3, 606 p.

Wai guo wen xue jian ming jiao cheng
Hu, Zhengxue
Nanchang. Jiangxi ren min chu ban she. 1982. 3, 524 p.

Wai guo wen xue jiao xue can kao zi liao
Fuzhou. Fujian ren min chu ban she. 1980-1981. 5 v.

Wai guo wen xue jia xiao zhuan
Yang, Weizhen ; Zhang, Yonghao
Nanning Shi. Guangxi ren min chu ban she. 1982-<1990 >. v. <1, 3 >.

Wai guo wen xue ming pian xin shang =: Waiguo wenxue mingpian xinshang
Chen, Shoupeng
Huhehaote. Nei Menggu ren min chu ban she. 1981. 236 p.

Wai guo wen xue ming zhu xin shang
Yang, Qishen
Ha'erbin. Heilongjiang ren min chu ban she. <1982-1985 >. v. <3, 7 >.

Wai guo wen xue ping lun
Beijing. Wai guo wen xue chu ban she. 1980-. v. 2 ; 19 cm.

Wai guo wen xue ping lun xuan =: Waiguowenxuepinglunxuan
Yi, Shuquan
Changsha. Hunan ren min chu ban she. 1982-1983. 2 v.

Wai guo wen xue shi
[Changchun shi]. Jilin ren min chu ban she. 1980-<1984 >. v. <1-3, >.

Wai guo wen xue shou ce
Beijing. Beijing chu ban she. 1984. 3, 2, 18, 927 p., [8] p. of plates.

Wai guo wen xue wu shi wu jiang
Guiyang. Guizhou ren min chu ban she. 1980. 2 v. ; 19 cm.

Wai guo wen xue zuo pin qian xi
[ ]. Henan ren min chu ban she. 1980. 244 p. ; 19 cm.

Wai guo wen xue zuo pin ti yao =: Waiguo wenxue zuopin tiyao
Zheng, Kelu
Shanghai. Shanghai wen yi chu ban she. 1980-<1983 >. v. <1-3, >.

Wai guo wen xue zuo pin xuan du
Wang, Qiurong
Shanghai. Shanghai jiao yu chu ban she. 1983-. v. <1 >.

Wai guo xian dai pai zuo pin xuan =: Waiguo xiandaipai zuopinxuan
Shanghai. Shanghai wen yi chu ban she. 1980-. v. <1, pt. 2> ; 21 cm.

Wai guo xiao hua ji jin =: Wai guo xiao hua ji jin
Xiangjing ; Ji, Ping
Changsha Shi. Hunan ren min chu ban she. 1982. 2, 20, 530 p.

Wai guo xing shi su song fa gai lun
Cheng, Weiqiu ; Fan, Chongyi
[Beijing]. Zhongguo zheng fa da xue chu ban she. 1994. 3, 233 p.

Wai guo xue zhe lun Yaxiya sheng chan fang shi
[Peking]. Zhongguo she hui ke xue chu ban she. 1981. 2 v. ; 19 cm.

Wai guo yan jiu Zhongguo
[Hong Kong. s.n. 1980?-. v. <2>.

Wai guo yan yu xuan
Changsha. Hunan ren min chu ban she. 1980 [i.e. 1981]. 3, 175 p. : ill. ; 19 cm.

Wai guo yan yu xuan xu ji
Li, Weidong
Nanning Shi. Guangxi ren min chu ban she. 1983. 3, 3, 304 p.

Wai guo yin yue biao yan yong yu ci dian
Beijing. Ren min yin yue chu ban she. 1984. [10], 293 p.

Wai guo yin yue qu ming ci dian
Zheng, Xianquan
Shanghai. Shanghai ci shu chu ban she. 1982. 24, 403 p.

Wai guo zhe xue shi lun wen ji
Jinan. Shandong ren min chu ban she. 1979-<1981 >. v. <1-2 >.

Wai guo zhi jie tou zi, guo nei zi ben yu Zhongguo jing ji zeng zhang
Luo, Changyuan
Shanghai. Shanghai ren min chu ban she. 2005. 10, 6, 7, 3, 3, 261 p.

Wai guo zhong pian xiao shuo
Jin, Zixin ; Chen, Shilin
Kunming Shi. Yunnan ren min chu ban she. 1981-<1990 >. v. <1, 5, 8 >.

Wai guo zhong pian xiao shuo xuan =: Waiguozhongpianxiaoshuoxuan
Yi, Shuquan
Changsha. Hunan ren min chu ban she. 1982. 2 v.

Wai guo zhu ming bao zhi gai lue
Wang, Taixuan
[Peking]. Xin hua zhu ban she. 1985. 293 p.

Wai guo zhu ming zhan zheng, zhan yi
Beijing. Zhi shi chu ban she. 1981-1982. 3 v.

Wai guo zi ben zai jin dai Zhongguo de jin rong huo dong
Wang, Jingyu
Beijing. Ren min chu ban she. 1999. 3, 6, 445 p.

Wai guo zuo jia tan chuang zuo jing yan
Jinan. Shandong ren min chu ban she. 1980. 2 v. (4, 3, 801 p.) ; 32 cm.

Wai guo zuo jia yi shu jia chuang zuo gu shi
Li, Youhua ; Guo, Tongwen ; Wu, Kaijin ; Jiang, Baofu
Jinan. Shandong ren min chu ban she. 1983. 8, 380 p.

Wai guo zuo pin xuan xi
Wen, Zuyin
Fuzhou. Fujian ren min chu ban she. 1980. 2, 261 p. ; 19 cm.

Wa-ihĐtaraqa al-bahĐr: riwayah
KhatĐtĐab, Fadiyah
Madinat al-Sadis min Uktubir. NahdĐat MisĐr. 2000. 106 p.

Waiha gae pāṇī: nāwala
Kāhaloṃ, Mohana
Ludhiāṇā. Cetanā Prakāshana. 2003. 248 p.

The Waiheke ferries of Auckland
Balderston, David
Wellington, N.Z. Grantham House. 1991. ix, 94 p.

Waiheke Island: a history
Monin, Paul
Palmerston North, N.Z. Dunmore Press. 1992. 229 p.

The Waihi borough celebrates its diamond jubilee, November 27--December 2, 1962: with the story of N.Z.'s greatest goldfield, its pioneer families, and its resurgent new life
Climie, Nellie Scott
[Waihi, N.Z.]. Waihi Borough Council. [between 1962 and 1964]. 168 p., [22] p. of plates.

Waihora, Lake Ellesmere: past, present, future
Davies, J. D. G ; Galloway, L ; Nutt, A. H. C ; Atkinson, C. E
Canterbury [N.Z.]. J.D.G Davies, L. Galloway, A.H.C. Nutt in association with Lincoln University Press and Pub. Services and Daphne Brasell Associates. 1994. 134 p., [8] p. of plates.

Waihou journeys: the archaeology of 400 years of Maori settlement
Phillips, Caroline
Auckland, N.Z. : Auckland University Press. 2000. xiv, 194 p.

Waihou, the river with a past
Furniss, Clifford A
[Auckland. Auckland Maritime Society. 1972]. 15 p.

Wa-iḥtaraqat al-Qāhirah
Hussein, Ahmad
1968. 559 p.

Wa-iḥtaraqat Bayrūt: riwāyah ṭawīlah
Abū al-Faraj, Ghālib Ḥamzah
Bayrūt. Dār al-Āfāq al-Jadīdah. 1983. 135 p.

Wai hui gai lun =: Wai hui gai lun
Xu, Junque
Fuzhou. Fujian ren min chu ban she. 1982. 4, 222 p. ; 19 cm.

Wai hui gai lun
[Peking]. Zhongguo jin rong chu ban she. 1983. 2, 154 p.

Wai hui guan li yu hong guan jing ji: guo ji shou zhi shun cha yu ren min bi ke dui huan gai ge = The management of exchange rate and macroeconomy
Chai, Qingshan
Beijing Shi. Jing ji guan li chu ban she. 2006. 5, 2, 274 p.

Wai hui, mao yi ci dian
Yu, Zhengchang
Taibei Shi. San min shu ju. min guo 75 [1986]. 2, 655 p.

Wai hui mao yi zheng ce yu mao yi kuo zhan
Liu, Fengwen
Taibei. Lian jing chu ban shi ye gong si. 69 [1980]. 3, 4, 134 p., [1] folded leaf ; 22 cm.

Wai hui shi chang wei guan jie gou li lun yu shi zheng
Ding, Jianping ; Ceng, Fangqin
Beijing Shi. Zhongguo jin rong chu ban she. 2006. 7, 2, 276 p.

Wai hui shi gu an li jie shuo
Guo, Jinbiao
Taibei. C.P. Guo. [19 -. v. <1> ; 22 cm.

Wai hui ye wu chang yong ci hui: Zhong Ying Fa E De wen dui zhao
[Peking]. Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she. 1981. 246 p. ; 19 cm.

Wai hui yin hang kuai ji
[Peking?]. Zhongguo jin rong chu ban she. 1983. 3, 311 p.

Wai hui yu jiao yi shi wu
Wang, Yuren
Taibei. fa xing ren Wang Yuren. 69 [1980]. 10, 274 p. : ill. ; 22 cm.

Waiilatpu, the place of rye grass: a play in three acts
Kelley, Win
New York. Pageant press. [1952]. 152p.

Wai jiao cong tan
Yuan, Daofeng
Taibei Shi. Taiwan shang wu yin shu guan, min guo 71 [1982]. 2 v. (1, 2, 2, 346 p.) ; 18 cm.

Wai jiao da ci dian
Wang, Zhuoran ; Liu, Daren
Shanghai. Zhonghua shu ju. Minguo 26 [1937]. 1, 2, 2, 4, 1160, 162, 29 p.

Wai jiao guan ming ce =: Diplomatic list
[Beijing]. Zhonghua Renmin Gongheguo wai jiao bu li bin si. 1983. x, 365 p.

Wai jiao guan ming ce =: Diplomatic list
[Peking]. Zhonghua Renmin Gongheguo wai jiao bu li bin si. 1988. viii, 267 p.

Wai jiao hou niao xiang qian fei: 24 wei wai jiao ren de zhen qing gao bai
Huang, Xiuhui
Tai bei shi. Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si. Minguo 97 [2008]. 253 p.

Wai jiao jue ce
Zhang, Li Li
Beijing shi. Shi jie zhi shi chu ban she. 2007. 9, 498.

Wai jiao, liang an guan xi yu da lu zheng ce
Taibei Shi. Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui zheng ce yan jiu gong zuo hui. Min guo 85 [1996]. 210 p.

Wai jiao shi ji
Qian, Qichen
Beijing Shi. Shi jie zhi shi chu ban she. 2003. 7, 450 p.

Wai jiao shu: chuan tong xiang sheng ji
Ye, Lizhong
Chengdu. Sichuan ren min chu ban she. 1980. 4, 2, 300 p. ; 19 cm.

Wai jiao si tong lu
Zhuang, Binghai
[Taibei xian Yonghe Shi]. Wen hai chu ban she. min guo 74 [1985]. 2, 2, 2, 272 p.

Wai jiao yu dao de
Liu, Yutang
Taibei Shi Yangmingshan Huagang. Zhongguo wen hua da xue chu ban bu. min guo 71 [1982]. 2, 1, 2, 59 p.

Wai jiao yu guo ji guan xi: Wu Jianmin de kan fa yu si kao
Wu, Jianmin
Beijing. Zhongguo ren min da xue chu ban she. 2006. 369 p., [8] p. of plates.

Wai jiao yu wei she: Meiguo dui Hua zhan lue
Holmes, Kim R ; Przystup, James J ; Zhang, Linhong ; Zhou, Piqi ; Wang, Yi
Beijing. Xin hua chu ban she. 1998. 4, 2, 218 p.

Wai jiao zhan lu˜e
Shi, Zhengfeng
Taibei Shi. Guo jia zhan wang wen jiao ji jin hui. 2004. 349 p.

Wai jing cai wu kuai ji shui shou wai hui jin rong gong zuo shou ce
Xiao, Yu ; Zhu, Xuexi
Jinan. Shandong ren min chu ban she. 1989 [i.e. 1990]. 38, 1353 p.

Wa-I jiten =: Dizionario giapponese-italiano
Takahashi, Hisashi
Tokyo. Itaria Shobo. 1982. xiii, 750, 16 p.

Wai jun jun guan neng li jian she gai kuang
Liu, Zhisheng
Beijing Shi. Jie fang jun chu ban she. 2005. 2, 3, 305 p.

Wai jun xian yi zhan che
White, B. T ; Wu, Zhaokai
He'erbin. Heilongjiang ke xue ji shu chu ban she. 1981. 5, 120 p., [64] p. of plates.

Wai jun xin xi zhan yan jiu gai lan
Wang, Baocun ; Liu, Yujian
Beijing Shi. Jun shi ke xue chu ban she. 1999. 5, 2, 222 p.

Wai jun zuo zhan yu xun lian si xiang jiao cheng
Chen, Xuehui
Beijing. Jun shi ke xue chu ban she. 2000. 3, 3, 236 p.

Waika: die kulturgeschichtliche Stellung der Waika-Indianer des oberen Orinoco im Rahmen der Völkerkunde Südamerikas
Zerries, Otto
München. K. Renner. 1964. vii, 312 p., 54 leaves of plates (some folded).

Waikaka saga: the history of Waikaka, Greenvale, Wendon Valley and the Waikaka gold field
Evans, Allister
Timaru, N.Z. Waikaka Historical Committee. c1962. 296 p.

Waikare-moana, the Sea of the Rippling Waters: the lake, the land, the legends, with a tramp through Tuhoe Land
Best, Elsdon
Wellington. Govt. Printer. 1975. 110 p.

Waikato campus winter lectures, 1980
[Hamilton, N.Z.]. University of Waikato. [1980]. [76] p.

Waikato troopers: history of the Waikato Mounted Rifles
Stowers, Richard
Hamilton, N.Z. R. Stowers. c2008. 320 p.

Waikato University China papers: proceedings of the first New Zealand International Conference on Chinese Studies, University of Waikato, Hamilton, New Zealand, 17-20 May 1972
Bing, Dov
Hamilton, N.Z. Conference on Chinese Studies [Secretariat. 1973?]. 3 v.

The Waikato war 1863-4
Featon, John
Christchurch. Capper Press. 1971]. 100 p.

The Waikato war, together with some account of Te Kooti Rikirangi
Featon, John ; Mair, Gilbert
Auckland, N.Z. Brett Print. and Pub. Co. 1923. 232 p.

Waikawau Bay archaeological site survey: site recording in the north of the Coromandel Peninsula
Reynolds, Sherry ; Tippett, Jill Nancy
Thames. Dept. of Lands and Survey. 1976. 33 leaves.

Wai ke chang yong ci hui: Han, Meng, Ying, De, Xila, Lading, Fa, E, Ri = Chinese-Mongolian-English-German-Greek-Latin-French-Russian-Japanese glossary of basic surgical terms
Qi, Shangwen ; Wang, Pingchen ; Jin, Jie
Huhehaote. Nei Menggu ren min chu ban she. 1981. 6, 4, 446 p.

Wai ke ji fu zheng ji bing fa zheng
Chen, Yalong
Kunming Shi. Yunnan ren min chu ban she. 1981. 3, 150 p. : ill. ; 27 cm.

Wai ke xin fa yao jue
Taibei. Xin wen feng chu ban gong si. 70 [1981]. 14, 495, 18 p. ; 21 cm.