Wam: poezje
Bierezin, Jacek
Paryż. Instytut Literacki. 1974. 73 p.

Wa-mā anta waḥduka: shiʻr
Bīrqadār, Faraj
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Ḥaqāʼiq. 1979. 77 p. ; 18 cm.

Wa-ma atakum al-Rasul fa-khudhuh wa-ma nahakum anhu fa-intahu
Khalil, Abd al-Raơuf HĐasan
Jiddah. Madinat al-TĐayyibat al-Alamiyah lil-Ulum wa-al-Marifah. 2000. 891 p.

W.A. Maciejowski i jego "Piśmiennictwo polskie": między bibliografią a historią literatury
Kapuścik, Janusz
Warszawa. Książka i Wiedza. 1985. 306 p.

WamadĐat: majmuah qisĐasĐiyah
Mufti, Hayma
al-Shariqah. Daơirat al-Thaqafah wa-al-Ilam. 1998. 47 p.

WamadĐat min durub al-ayyam: mawadĐi mutanawwiah kana qad tamma nashruha fi sĐuhĐuf wa-majjallat mutaaddidah
Amiri, Dhiyab ibn SĐakhr
[Muscat. s.n.]. 1997. 257 p.

WamadĐat mushriqah min hĐayat ulamaơ Jabal Amil
Nabulusi, Afif
Bayrut. Dar al-Hadi. 2006. 224 p.

Wamaḍāt
Mishʻāh, Muḥammad ibn Saʻd
al-Riyāḍ. al-Nādī al-Adabī. 1990. 175 p.

Wamaḍāt: shudhūr wa-amthāl
Nuʻaymah, Mīkhāʼīl
Bayrūt. Muʼassasat Nawfal. 1977. 118 p.

Wamaḍāt
Zayn al-ʻĀbidīn, Ḥabīb Muṣṭafá
[S.l. s.n.]. 1991. 208 p.

Wamaḍāt al-khāṭir: buḥūth wa-dirāsāt Islāmīyah, ijtimāʻīyah, adabīyah
Hāshimī, Muḥammad ʻAlī
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Bashāʼir al-Islāmīyah. 1988. 319 p.

Wamaḍāt al-shafaq: naẓm
Dādā, Ibrāhīm
Dimashq. al-Maṭbaʻah al-Ahlīyah. 1962. 2, 99 p.

Wa-maḍat ayyām al-luʼluʼ
ʻAbd al-Qaddūs, Iḥsān
[Cairo]. Maktabat Gharīb. 1984. 175 p.

Wamaḍāt fī Dīwān al-ʻAwwād: dirāsah taḥlīlīyah li-thalāthat dawāwīn, Āmās wa-aṭlās, al-Barāʻim, aw, Baqayā al-Āmās, Naḥwa kiyān jadīd lil-Shāʻir Muḥammad Ḥasan ʻAwwād
Miṣrī, ʻAlī
Dimashq. Dār Majallat al-Thaqāfah. 1979-. v. <1 >.

Wamaḍāt fikr
Ibn ʻĀshūr, Muḥammad
Tūnis. al-Dār al-ʻArabīyah lil-Kitāb. 1982. 451 p.

Wamaḍāt fikr
Ibn ʻĀshūr, Muḥammad
Ṭarābulus, Lībiyā. al-Dār al-ʻArabīyah lil-Kitāb. 1981-<1982 >. v. <1-2 >.

Wamaḍāt min al-qadīm wa-al-jadīd
Abū Sinnah, Muḥammad Ibrāhīm
al-Qāhirah. Dār al-Shurūq. 1998. 177 p.

Wamaḍāt min ḥayāt al-Ṣaḥābah
Abū Ṣūfah, Muḥammad
ʻAmmān, al-Urdun. Dār ʻAmmār. [1986]. 150 p.

Wamaḍāt min nahj al-thawrah
Shāhīn, Kawthar
[Syria. s.n.]. 1994. 200 p.

Wamaḍāt muḍīʼah ʻan al-ḥarb al-Rīfīyah: min khilāl mudhakkirāt shāhid ʻayān Isbānī, 24 Yūlyūz 1921-1 Sibtambir 1925
Casares Lucas, José ; Ibn Azzuz, Mohammad
al-Rabāṭ. Muʼassasat ʻAbd al-Khāliq al-Ṭurays. 1986. 228 p.

Wamaḍāt najm baʻīd
Māziq, Muḥammad Muṣṭafá
[al-Qāhirah]. Dār al-Mawqif al-ʻArabī. 1979. 299 p. ; 17 cm.

Wamaḍāt wa-aʻāṣīr: shiʻr
Nāṣir, Yūsuf
[S.l. s.n. 198-]. 110 p.

Wa-mādhā baʻda al-Baṣrah?!!!: (taḥlīl ʻilmī lil-ḥarb al-Īrānīyah al-ʻIrāqīyah)
Ḥasanayn, ʻAbd al-Naʻīm Muḥammad
al-Muhandisīn, al-Duqqī, Jīzah. al-Maktab al-ʻArabī al-Islāmī. 1988. 107 p.

Wa-madha bada suqutĐ Amrika?: taơsĐil mana al-irhab min al-waqi wa-al-tarikh
Dhahhar, NajahĐ bint AhĐmad
Jiddah. Dar al-MuhĐammadi lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2005. 111 p.

Wa-mādhā baʻdu?
Dhabbāḥ, Shukrī
[ʻAkkā. Dār al-Qabas al-ʻArabī lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1971]. 122 p.

Wa-mahmā--Ṭālat al-maʼsāh: shiʻr
Rīmāwī, ʻAbd al-Raḥmān Muḥammad
[S.l. s.n. 1984?]. 113 p.

Wa-maʻī niṣf al-qamar: riwāyah
Ṭulbah, Fuʼād
[Cairo]. Maktabat Miṣr. [1983]. 143 p.

Wa-maʻī ummī
Abū Muṣliḥ, Ḥāfiẓ
[1972]. 216 p.

--wa-ma khatĐara ala bal bashar!
Jaghabah, MuhĐammad
al-Jazaơir. Dar al-Ummah. 1997. 253 p.

Wamakonde
Mbonde, John Pantaleon
Peramiho, Tanzania. Benedictine Publications Ndanda. 1993. 46 p., [16] p. of plates.

Wamakonde ... mpaka lyamba!
Mbonde, John Pantaleon
[Ndanda]. Ndanda Mission Press. 1973. 53 p., [8] leaves of plates.

Wa-mā qatalūhu wa-mā ṣalabūhu wa-lākin shubbiha lahum!: [qaṣāʼid]
Qāsim, Samīḥ
al-Quds. Manshūrāt Ṣalāḥ al-Dīn. 1976. 208 p.

Wa-marḥaban ayyuhā al-ḥubb
Amīn, Muná
al-Qāhirah. Maktabat al-Nahḍah al-Miṣrīyah. 1983. 207 p.

Wa-marrah ukhrá--al-marʼah
Miṣrī, Īrīs Ḥabīb
Shubrā [Cairo]. Maktabat al-Maḥabbah. [1988]. 87 p.

--wa-marra sĐayf: riwayah
Khuri, Kulit
[Damascus]. K. al-Khuri. 2000. 304 p.

Wa-marra ṣayf: riwāyah
Khūrī, Kūlīt
Dimashq. Dār Ṭalās. 1985. 275 p.

Wa-mashaynāhā khuṭan: ṣafaḥāt min dhikrayāt shuyūʻī ihtadá
Sulaymān, Aḥmad
al-Kharṭūm. Dār al-Fikr. 1983-1986. 2 v.

Wa-mata al-jasad wa-intahat kull al-hĐikayat: riwayah
Shalan, Saud
al-Dammam. Dar al-KifahĐ lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2006. 316 p.

Wa-māta khawfī: qiṣṣah
Maslūl, Ẓāfirah
al-Riyāḍ. Iṣdārāt al-Nakhīl. 1990. 82 p.

Wā mā waṣalat ilʹa wajhī
Shāhīn, Jīrūm
Bayrūt. Dār al-Fārābī. 1982. 87 p.

Wa-mawwahū la-hā al-ʻarsh: shiʻr
ʻAlī, Mukhtār
ʻAdan. Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Iʻlām, Dāʼirat al-Taʼlīf wa-al-Tarjamah wa-al-Nashr. 1989. 149 p.

Wa-mā yudrik!--
Ḥasan, ʻAlī
[Cairo]. Dār al-Fikr al-ʻArabī. [1983]. 174 p.

-- Wa-mazaltu hayya: shir
Azizi, Izz al-Din
Tunis. Izz al-Din Azizi. 2008. 110 p.

--Wa-ma zilta hayya: shir
Azizi, Izz al-Din
Tunis. Izz al-Din Azizi. 2008. 110 p.

Wamba: a novel
Crawford, Max
Norman. University of Oklahoma Press. c2002. 313 p.

Wambaugh genealogy
Jarrell, Anna Mae
[Cornelius, Or.] (33855 SW Firdale Rd., Cornelius 97113). A.M. Jarrell. [c1996]. 189 p.

Wamberg-sagen
Schelde Møller, E
[Copenhagen. Fremad]. 1964. 146 p.

Wambierzyce
Mazurski, Krzysztof R
Warszawa. Wydawn. PTTK "Kraj". 1986. 47, [3] p.

Wambierzyce
Mitkowska, Anna
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1984. 175 p.

Wambrechies (Nord): décès 1737 à 1790 : classement alphabétique
Knockaert, Vincent
Wambrechies. GGRN, Groupement généalogique de la Région du Nord. [1999]. 139 p.

Wambrechies (Nord): mariages 1737 à 1790 : classement alphabétique, table patronymique des époux
Knockaert, Vincent
Wambrechies. GGRN, Groupement généalogique de la Région du Nord. [1999]. 110 p.

Wambrechies (Nord): naissances 1737 à 1790 : classement alphabétique
Knockaert, Vincent
Wambrechies. GGRN, Groupement généalogique de la Région du Nord. [1999]. 2 v.

Wambrechies, Nord: baptêmes, mariages, sépultures de 1694 à 1716 : classement alphabétique
Maton, Luc
Wambrechies. Groupement généalogique de la région du Nord. [1994]. 119 p.

W. Ambrose Bebb
Williams, Lowri
[Felindre, Abertawe?]. Barddas. 1995. 80 p.

The Wambsgans family: Germany-America, 1605-1986
Siville, Ruth Schneider ; Smelz, Gertrude Schneider
Utica, KY. McDowell Publications. c1986. 100, xxxix p.

The Wāmbule language: grammar, lexicon, texts and cultural survey of a Rai-Kiranti tribe of eastern Nepal
Opgenort, Jean Robert
[Leiden. Universiteit Leiden. 2002]. xxix, 615 p.

WamdĐ al-ramad: shir
MuhĐammad, MuhĐammad Tawfiq
[Tabuk]. al-Nadi al-Adabi bi-MintĐaqat Tabuk. 1417 [1997 or 1998]. 145 p.

Wamḍāt wa-aqwāl: ḥarb al-kalimah fī Lubnān
Rizq, Ṭānyūs
[Beirut]. Ṭ. Rizq. 1977. 414 p.

W.A. metal trades survey: part 2, technical appraisal
Perth, W.A. Dept. of Industrial Development, Govt. of W.A. 1978. 1 v. (various pagings).

Wamīḍ fī jidār al-layl: riwāyah Lībīyah
Naṣr, Aḥmad
Ṭarābulus, al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah al-Shaʻbīyay al-Ishtirākīyah. al-Munshaʻah al-ʻĀmmah. 1984. 243 p.

Wamīḍ min warāʼ al-sadīm: sharḥ maqālāt lil-Imām al-shahīd Ḥasan al-Bannā
Bannā, Ḥasan ; Maḥmūd, Fuʼād
al-Kuwayt. Maktabat al-Manār al-Islāmīyah. 1986. 159 p.

Wamimawabo: Ga essay points and examples for schools
Otu, E. A
[Ghana]. E.A. Otu. 1995. vii, 97 p.

Wa-min al-ḍaḥāyā
Maṭwī, Muḥammad al-ʻArūsī
Tūnis. [1956]. 96 p.

Wa-min al-ḥubb mā qatal: shuʻarāʼ mātū ʻishqan
Ṣādir, Kārīn
London. Riyāḍ al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr. 1995. 207 p.

Wa-min al-laʻib mā qatal
Khūrī, Jūrj Ibrāhīm
[S.l. s.n. 198-]. 509 p.

Wa-min al-nifāq mā qatal
ʻAbduh, Ibrāhīm
[Cairo] :Muʼasasat Sijjil al-ʻArab. 1982. 141 p.

Wa-minhum man yantazĐir: mudhakkirat al-Naqib Si Murad (Abd al-RahĐman Karimi)
Karimi, Abd al-RahĐman
al-Jazaơir. Dar al-Ummah. 2005. 351 p.

Wa-min kull shayʼ khalaqanā zawjayn
Ṣāliḥ, ʻAbd al-Muḥsin
Jiddah, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Sharikat Maktabāt ʻUkāẓ lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1984. 208 p.

Wa-min kunūz al-baḥr -- ḥilyah wa-funūn: ḥikāyat hawāyah ṣaghīrah -- malaʼat farāghan kabīran
Sālim, Saʻd Sulṭān
[Kuwait]. S.S. 1983. 92 p.

Wamisionari wa Tanzania: majibu kwa shutumu mbali mbali zitolewazo juu ya wamisionari
Sangu, James
Tabora, Tanzania. T.M.P. Book Dept. c1979. 34 p.

Wamnandi futho!
Dlamini, Bhekinkosi
Pretoria. Kagiso Publishers. 1996. 143 p.

WAM, ou, Le golfe des Iris: roman
Gaston, Gilbert
[Paris]. Flammarion. c1978. 230 p.

W. A. Mozart: Die Dokumentation seines Todes. Zur 175. Wiederkehr seines gewaltsamen Endes am 5. Dezember 1966
Dalchow, Johannes ; Duda, Gunther ; Kerner, Dieter
Pähl/Obb. v. Bebenburg. 1966. 260 p.

W.A. Mozart: "den Göttern gegeben" : ein "Bauopfertod"
Duda, Gunther
Pähl/Oberbayern. Verlag Hohe Warte. 1994. 458 p.

W.A. Mozart: ein musikalisches Bilderbuch
Ekker, Ernst A ; Eisenburger, Doris
Wien. A. Betz. c1998. 1 v. (unpaged).

W. A. Mozart
Jahn, Otto ; Abert, Hermann
Leipzig. Breitkopf & Härtel. 1923-24. 2 v.

W.A. Mozart
Mila, Massimo
Torino. Edizioni Arione. [194-?]. 108 p., [19] leaves of plates.

W. A. Mozart: Briefe und Zeugnisse aus seiner Zeit
Mozart, Wolfgang Amadeus ; Jerger, Wilhelm
Bern. A. Scherz. [c1955]. 53 p.

W. A. Mozart: the story of his life and work
Roseberry, Eric
[London]. Boosey & Hawkes. [1960]. 39 p.

W. A. Mozart: der verborgene Abgrund
Rosenberg, Alfons ; Mozart, Wolfgang Amadeus
Zürich. Edition Interfrom. c1976. 98 p.

W. A. Mozart
Schrade, Leo
Bern. Francke. 1964. 175 p.

W. A. Mozart: sa vie & ses oeuvres (1756-1791)
Schurig, Arthur ; Prod'homme, J.-G
Paris. Delagrave. 1925. xv, 464 p.

W.-A. Mozart: sa vie musicale et son ¿uvre, de l'enfance a la pleine maturite
Wyzewa, Teodor de ; Saint-Foix, Georges de
Paris. Desclee, de Brouwer et cie. [1937-46]. 5 v.

W.-A. Mozart: sa vie musicale et son œuvre
Wyzewa, Teodor de ; Saint-Foix, Georges de
New York. Da Capo Press. 1980, c1936. 2 v.

W.A. Mozart: portfolio of a genius
Zaslaw, Neal
West Stockbridge. Thornwillow Press. 1991. 1 portfolio.

W. A. Mozart: zum 200. Geburtstag
Prag. Hrsg. zur Internationalen Musikwissenschaftlichen Mozartkonferenz in Prag. 1956. 113 p.

W.A. Mozart, 1756-1791: Ausstellung vom 11. November bis 20. Dezember 1991
Quarg, Gunter
Köln. Die Bibliothek. [1991?]. 56 p.

W.A. Mozart, 1756-1791
Seeger, Horst
Leipzig. Deutscher Verlag für Musik. 1956. 228 p.

W.A. Mozart, 1756-1791 en het pianoconcerto
Bossuyt, Ignace
Leuven. Universitaire Pers Leuven. 1989. 155 p.

W. A. Mozart: Lebens- und Werkstil: Synaesthetisch-typologisher Vergleich mit Bach-Beethoven und Goethe-Schiller
Forneberg, Erich
Würzburg. K. Triltsch. 1956. xvi, 65 p.

W.A. Mozart and Salzburg: a guide to the memorial sites, with a brief biography
Senigl, Johanna ; Ferguson, Faye
Salzburg. International Stiftung Mozarteum. 1990. 64 p.

W.A. Mozart, Così fan tutte
Brown, Bruce Alan
Cambridge . Cambridge University Press. 1995. viii, 208 p.

W.A. Mozart, Die Entführung aus dem Serail
Bauman, Thomas
Cambridge [Cambridgeshire] . Cambridge University Press. 1987. xiii, 141 p.

W.A. Mozart, die Zauberflöte
Branscombe, Peter
Cambridge . Cambridge University Press. 1991. xv, 247 p.

W.A. Mozart, Don Giovanni
Rushton, Julian
Cambridge [Eng.] . Cambridge University Press. 1981. ix, 165 p.

W.A. Mozart, eine theologische Deutung: ein Beitrag zur theologischen Anthropologie
Hammer, Karl
Zürich. EVZ-Verlag. c1964. viii, 443 p.

W. A. Mozart emlékére
Szabolcsi, Bence ; Bartha, Dénes
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1957. 544 p.

W.-A. Mozart, esquisse biographique: Suivi d'un tableau chronologique et thematique de ses oeuvres d'apres les classements de L. von Ko˜chel et de Theodore de Wyzewa et Georges de Saint-Foix
Tienot, Yvonne
Paris. H. Lemoine. [1953]. 157 p.

W. A. Mozart, Gesamtkatalog seiner Werke: "Ko˜chel-Verzeichnis."
Ko˜chel, Ludwig ; Mozart, Wolfgang Amadeus ; Mozart, Leopold ; Mu˜ller, Karl Franz
Wein. P. Kaltschmid. 1951. 448 p. ports., facsims.

W.A. Mozart, Idomeneo
Rushton, Julian
Cambridge [England] . Cambridge University Press. 1993. x, 187 p.

W.A. Mozart, La clemenza di Tito
Rice, John A
Cambridge [England] . Cambridge University Press. 1991. xii, 181 p.

W. A. Mozart, la inspiración celeste
Ruiz Tarazona, Andrés
Madrid. Real Musical Editores. [1975]. 107 p., [2] leaves of plates.

W.A. Mozart, Le nozze di Figaro
Carter, Tim
Cambridge [Cambridgeshire] . Cambridge University Press. c1987. xii, 180 p.

W. A. Mozarts frühe Sonaten für Violine und Klavier: Untersuchungen zur Gattungsgeschichte im 18. Jahrhundert
Hunkemöller, Jürgen
Bern. Francke. (1970). 144 p.

W.A. Mozarts Idomeneo und die Tradition der Karnevalsopern in Mu˜nchen
Bo˜hmer, Karl
Tutzing. Schneider. 1999. x, 443 p.

W. A. Mozarts Krankheiten
Dalchow, Johannes
Bergisch Gladbach. K. Engber. 1955-. v.

W. A. Mozarts Söhne
Hummel, Walter
Kassel. Bärenreiter. 1956. x, 383 p.

The Wampanaki tales: a novel
Kunstler, James Howard
Garden City, N.Y. Doubleday. 1979. 230 p.

The Wampanoag
Doherty, Katherine M ; Doherty, Craig A
New York. F. Watts. c1995. 63 p.

The Wampanoag
Weinstein, Laurie Lee
New York. Chelsea House. c1989. 96 p.

Wampanoag cultural history: voices from past and present
Moondancer ; Strong Woman
Newport, RI. Aquidneck Indian Council, Inc. [c1999]. iii, 134 leaves.

The Wampanoag genealogical history of Martha's Vineyard, Massachusetts: referenced to Banks' History of Martha's Vineyard, Mass
Segel, Jerome D ; Pierce, Richard Andrew ; Banks, Charles Edward
Baltimore, MD. Genealogical Pub. Co. c2003-. v. <1 >.

The Wampanoag Indian federation of the Algonquin Nation: Indian neighbors of the Pilgrims
Travers, Milton A
Boston. Christopher Pub. House. [1961]. 247 p.

The Wampanoag Indian federation of the Algonquin Nation: Indian neighbors of the Pilgrims
Travers, Milton A
New Bedford, Mass. Reynolds-De Walt. 1957. 245 p.

The Wampanoag Indians
Lund, Bill
Mankato, Minn. Bridgestone Books. c1998. 24 p.

The Wampanoag Indian tribute tribes of Martha's Vineyard: the story of the Capowacks of Nope, the Takemmy-Wampanoags, the Nunpaug-Wampanoags, the Aquinnah-Wampanoags of Catachukutcho (Gay Head tribe), the Chappaquiddick-Wampanoags
Travers, Milton A
New Bedford, Mass. M.A. Travers. c1960. 78 p.

The Wampanoag reports: a few remarks on the reports of the captain and engineers of the U.S.S. Wampanoag upon her late run along the coast with a fresh breeze aft of the beam
New York. MacDonald & Swank, Printers. 1868. 8 p.

The Wampanoags
Flanagan, Alice K
New York. Children's Press. 1997. 47 p.

Wampanoag traveler: being, in letters, the life and times of Loranzo Newcomb, American and natural historian : a poem
Galvin, Brendan
Baton Rouge. Louisiana State University Press. 1989. 43 p.

Wampar: Berichte über d. alte Kultur e. Stammes in Papua New Guinea
Fischer, Hans
Bremen. Übersee-Museum. 1978. vi, 350 p.

The Wampas baby stars: a biographical dictionary, 1922-1934
Liebman, Roy
Jefferson, N.C. McFarland. c2000. ix, 276 p.

Wampeters, foma & granfalloons (opinions)
Vonnegut, Kurt
London. Cape. 1975. 3-313 p.

Wampeters, foma & granfalloons (opinions)
Vonnegut, Kurt
[New York]. Delacorte Press/Seymour Lawrence. [1974]. xxvii, 285 p.

Wampfler (Wampler) family history: the 1500s-1700s
Wampler, Fred B
[Los Alamos, N.M.]. F.B. Wampler. c1986. vii, 100 p.

Wampir: biografia symboliczna
Janion, Maria
Gdańsk. Słowo/obraz terytoria. 2002. 567, [6] p.

Wampler: the descendants of Ben Wampler and Elizabeth Beery of Augusta County, Virginia, including some record of their ancestry 1701-1982
Huffman, Glenn
Washington, D.C. (1403 29th St., SE, Washington 20020). G. Huffman. 1982. ii, 42 p.

Wampler family history, 1701-1980
Wampler, Fred B
[Los Alamos, N.M.]. Wampler. c1980. viii, 119 p.

Wamplers in America
Shouse, Genevieve M
Baltimore (111 Water St., Baltimore 21202). Gateway Press. 1981. x, 417 p.

Wampoun et lettres patentes: étude exploratoire de l'entrepreneuriat autochtone
Bherer, Harold ; Gagnon, Sylvie ; Roberge, Jacinte
[Halifax, Nouvelle-Ecosse]. Institut de recherches politiques. 1989. xxiv, 281 p.

Wampum
Howells, Anne Molloy
New York. Hastings House. c1977. 128 p.

Wampum: a paper presented to the Numismatic and Antiquarian Society of Philadelphia
Woodward, Ashbel
Albany, N.Y. J. Munsell, printer. 1878. 61 p.

Wampum: a paper presented to the Numismatic and Antiquarian Society of Philadelphia
Woodward, Ashbel
Albany, N.Y. Munsell, printer. 1880. 56 p.

Wampum and letters patent: exploratory study of native entrepreneurship
Bherer, Harold ; Gagnon, Sylvie ; Roberge, Jacinte
Halifax, N.S. Institute for Research on Public Policy. c1990. xviii, 260 p.

Wampum and old gold
Allen, Hervey ; Rogers, Bruce
New Haven. Yale University Press. 1921. 69 p.

Wampum and old gold
Allen, Hervey
New York. AMS Press. 1971, c1921]. 69 p.

Wampum and shell articles used by the New York Indians
Beauchamp, William Martin
New York. AMS Press. 1978. p. 322-480, [14] leaves of plates.

[Wampum baseball review]
[United States?]. Wampum Works Inc. c1984. 226 p.

The wampum belt: or, "The fairest page of history"; a tale of William Penn's treaty with the Indians
Butterworth, Hezekiah
New York. D. Appleton and company. 1896. viii p., 1 l., 276 p.

Wampum belts & peace trees: George Morgan, native Americans, and revolutionary diplomacy
Schaaf, Gregory
Golden, Colo. Fulcrum Pub. c1990. xxiv, 278 p., [1] p. of plates.

The Wampum Club and (sub-rosa) The Orpheus Club
Noyes, Isaac Pitman
[Washington. s.n. 1904]. 34 p.

Wampum, war, and trade goods, west of the Hudson
Hagerty, Gilbert W
Interlaken, N.Y. Heart of the Lakes Pub. 1985, c1984. xi, 299 p.

Wampus cats and Dan River rimes: poems
Carter, John Marshall
[Fayetteville, N.C. Leaksville Press]. c1978. 69 p.

Wamrêmé zaʼra: Sereburã, Hipru, Rupawê, Serezabdi, Sereñemirãmi = Nossa palavra : mito e historia do povo Xavante
São Paulo. Editora SENAC. c1997. 179 p.

Wamsutta of New Bedford, 1846-1946: a story of New England enterprise
Hough, Henry Beetle
New Bedford, Mass. Wamsutta Mills. [c1946]. 72 p.

Wa-mubashshiran bi-Rasūl yaʼtī min baʻdī ismuhu Aḥmad: adyān muqāranah
Saʻd al-Dīn, Laylá Ḥasan
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Fikr. [1986]. 191 p.

Wamwera na desturi zao
Mwambe, P
[Ndanda, Tanzania]. Ndanda Mission Press. [196-]. 75 p.

Wamyo ruiju sho
Minamoto, Shitago ; Naba, Kassho
Koto [Kyoto]. Kokando Suma Kanbe. [not before 1667]. 20 v. in 5.