W&R Jacob: celebrating 150 years of Irish biscuit making
O Maitiu, Seamas
Dublin. Woodfield Press. 2001. 121 p.

W[o]rk & health: it's your life : an action guide to job hazards
Polakoff, Phillip L
Washington, D.C. Press Associates. c1984. 232 p.

WRLC union list: serials of eighteen colleges, universities, and law schools
[Columbus, Ohio?]. OCLC. c1978-c1989. 18 microfiches.

W. R. Leigh: the definitive illustrated biography
DuBois, June
Kansas City, Mo. Lowell Press. c1977. xii, 209 p.

W.R. Lethaby, 1857-1931: architecture, design, and education
Lethaby, W. R ; Backemeyer, Sylvia ; Gronberg, Theresa
London. L. Humphries. 1984. 127 p.

W. R. Matthews: philosopher and theologian
Owen, Huw Parri
London. Athlone Press. 1976. ix, 84 p.

WR, mysteries of the organism = WR, misterije organizma
Durgnat, Raymond
London. BFI Pub. 1999. 96 p.

W.R.N: PPS pod okupacją niemiecka, 1939-1945
Czapska-Jordan, Wanda
Londyn. Centralny Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej. 1976. 39, [1] p., [4] leaves of plates.

The WRNS: a history of the Women's Royal Naval Service
Fletcher, M. H
Annapolis, Md. Naval Institute Press. 1989. 160 p.

"Wrobel" z "Kamieni na szaniec": wspomnienie o przyjacielu
Deczkowski, Juliusz Bogdan
Warszawa. S¿owo. 1992. 145 p., [12] p. of plates.

W. Robertson Smith and the sociological study of religion
Beidelman, T. O
Chicago. University of Chicago Press. 1974. xiv, 92 p.

Wróble noce: powieść
Bączkowska, Irena
Londyn, Nakł. Polskiej Fundacji Kulturalnej. 1963. 160 p.

WRO/Bro 85: de wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het Besluit op de Ruimtelijke Ordening 1985
Gonggrijp-Van Mourik, M ; Bruin, L. de ; Vellekoop, J. W. M
Deventer. Kluwer. 1986. x, 225 p.

Wrocław
Bartosz, Julian
Wrocław. Krajowa Agencja Wydawnicza. 1978. 55 p., [8] of plates.

Wrocław: fotografie z okresu międzywojennego
Bińkowska, Iwona
Wrocław. Via Nova. 2004. 143 p.

Wrocław: fotografie z przełomu XIX i XX wieku
Bińkowska, Iwona
Wrocław. Wydawn. Via. 1993. 96 p.

Wrocław
Broniewski, Tadeusz ; Arczyński, Stefan
Warszawa. Sport i Turystyka. [1968]. 31 p., [64] p. of illus.

Wrocław: Landschaft und Architektur
Czerner, Olgierd ; Arczyński, Stefan
Warschau. Arkady. 1976. 44 p., [90] leaves of plates.

Wrocław: przewodnik turystyczny
Czerwiński, Janusz
Wrocław. Wydawn. Dolnośląskie. 1997. 267 p.

Wrocław: kierunki rozwoju urbanistycznego w okresie międzywojennym
Kononowicz, Wanda
Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 1997. 163 p.

Wroc¿aw
Lewanski, Julian ; Saysse-Tobiczyk, Kazimierz
Warszawa. Sport i Turystyka. 1953. 130 p.

Wrocław: dzieje miasta
Maciejewska, Beata
Wrocław. Wydawn. Dolnośląskie. 2002. 181 p.

Wrocław: okazjonalna stolica Polski : wokół powojennych obchodów rocznic historycznych
Strauchold, Grzegorz
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 2003. 122 p., [8] p. of plates.

Wrocław
Zlat, Mieczysław ; Arczyński, Stefan
Warsaw. Arkady. 1975. 11 p., 36 leaves of plates.

Wrocław: rozwój miasta w Polsce Ludowej
Albin, Janusz
[Warszawa]. Państwowe Wydawn. Naukowe. [1971]. 282 p.

Wrocław
Mróz, Wanda ; Tubielewicz, Jolanta
Bydgoszcz. Studio Plus. [199-?]. 71 p.

Wrocław: jego dzieje i kultura : praca zbiorowa
Świechowski, Zygmunt ; Czerwiński, Janusz
Warszawa. Arkady. 1978. 594 p.

Wrocław, 1945-1965
Olszewski, Tomasz ; Rutkiewicz, Ignacy ; Gorazdowska, Krystyna
Warsaw. Polonia. 1966. 132 p.

Wroc¿aw 1956
Ciesielski, Stanis¿aw
Wroc¿aw. Wydawn. Uniwersytetu Wroc¿awskiego. 1999. 191 p.

Wrocław--dziedzictwo wieków
Kaczmarek, Michał
Wrocław. Wydawn. Dolnośląskie. 1997. 280 p.

Wrocław Edyty Stein w rysunkach Ryszarda Natusiewicza
Natusiewicz, Ryszard
Wrocław. Urbanistyka. 1997. 60 p.

Wrocław--godzina zero
Majewski, Ryszard
Wrocław. Krajowa Agencja Wydawnicza. 1985. 271 p., [21] p. of plates.

Wrocław; [guide book
Konarski, Andrzej ; Arczyński, Stefan
We Wrocławiu. Wydawn. Artystyczno-Graficzne. 1972]. [100] p.

Wrocławianka dr Edyta Stein
Kluz, Władysław
Warszawa. Akademia Teologii Katolickiej. 1989. 168 p.

Wrocław i okolice: przewodnik
Czerwiński, Janusz
Warszawa. "Sport i Turystyka,". 1980, c1976. 223, [1] p.

Wrocław i strefa przymiejska jako układ osadniczy: w interdyscyplinarnych badaniach planistów przestrzennych
Bagiński, Eugeniusz
Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 2000. 228 p.

Wrocław, jakiego nie znamy
Kwaśniewski, Krzysztof
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1972. 123 p.

Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu
Kaźmierczyk, Józef
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1966-. v.

Wrocław liryczny =: Lyrisches Breslau
Graszewicz, Marek ; Zybura, Marek
Wrocław. Wirydarz. 1997. 171 p.

Wrocław literacki
Kubikowski, Zbigniew
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1962. 165 p.

Wrocław na dawnej rycinie
Czerner, Olgierd
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1989. 287 p.

Wrocław na dziewiętnastowiecznej rycinie
Zieliński, Andrzej
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1988. 90 p.

Wrocław na wyspach: rozwój urbanistyczny i architektoniczny
Małachowicz, Edmund
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1981. 267 p., [7] leaves of plates (3 folded).

Wrocław od A do Z
Antkowiak, Zygmunt
Wrocław. Ossolineum. 1997. 516 p.

Wroc¿aw Oporow: najstarze slady osadnictwa i srodowisko przyrodnicze
Wroc¿aw. Wydawn. Uniwerstetu Wroc¿awskiego. 2003. 330 p.

Wrocław, rozwój urbanistyczny
Maleczyński, Karol ; Maleczyński, Karol ; Morelowski, Marian ; Ptaszycka, Anna
Warszawa. Budownictwo i Architektura. 1956. 333 p.

Wrocławscy pionierzy wczoraj i dziś
Prysak, Grażyna
Wrocław. Tow. Miłośników Wrocławia. 1980. 19 p.

Wrocławscy Żydzi: 1850-1944
Łagiewski, Maciej
Wrocław. Muzeum Historyczne. 1994. 215 p.

Wroc¿awska architektura spod znaku swastyki na tle budownictwa III Rzeszy
Dobesz, Janusz
Wroc¿aw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc¿awskiej. 1999. 246 p.

Wrocławska Kapituła Katedralna w XV wieku: ustrój, skład osobowy, działalność
Dola, Kazimierz
Lublin. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 1983. 468 p.

Wrocławska kaplica św. Marcina w średniowieczu
Żurek, Adam
Wrocław. Uniwersytet Wrocławski, Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych. 1996. 125 p.

Wrocławska szkoła przyszłości: rozwój szkoły--rozwój człowieka
Kisza, Adolf
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1981. 148 p.

Wroc¿awska Szko¿a Przysz¿osci: przes¿anki eksperymentu nad szko¿a·
¿ukaszewicz, Ryszard
Wroc¿aw. Wydawn. Uniwersytetu Wroc¿awskiego. 1978. 142 p.

Wrocławska Szkoła Przyszłości: inne szanse w edukacji młodych
Łukaszewicz, Ryszard Maciej
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1989. 185 p.

Wroc¿awski dom czynszowy, 1808-1918
Tomaszewicz, Agnieszka
Wroc¿aw. Via Nova. c2003. 175 p.

Wrocławskie aktualności sprzed lat: z prasy XIX-wiecznej
Zieliński, Andrzej
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1979. 273 p., [8] leaves of plates.

Wrocławskie anegdoty
Bogacz, Teresa ; Cetwiński, Marek ; Kościk, Elżbieta
Wrocław. Arboretum. 1996. 121, [5] p.

Wrocławskie debiuty poetyckie lat 90-tych
Olędzki, Mirosław
Wrocław. Klub Muzyki i Literatury. 2000. 82 p.

Wrocławskie établissements: historia i architektura
Jagiełło-Kołaczyk, Marzanna
Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 2000. 200 p.

Wrocławskie galerie sztuki, 1945-1978
Gieras, Wiesław ; Makarewicz, Zbigniew
Wrocław. Tow. Miłośników Wrocławia. 1978. 34 p.

Wrocławskie pisma bezdebitowe, 1973-1989: bibliografia
Rudka, Szczepan
Wrocław. Wydawn. "MIMEX" Sp. 1992. 155 p., [8] p. of plates.

Wroc¿awskie spisy zastawow, d¿ugow i mienia zydowskiego z 1453 roku: studium z historii kredytu i kultury materialnej
Golinski, Mateusz
Wroc¿aw. Wydawn. Uniwersytetu Wroc¿awskiego. 2006. 278 p.

Wrocławskie spotkanie teatralne: Praca zbiorowa
Roszkowska-Sykałowa, Wanda
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1967. 162 p., [3] leaves of plates.

Wrocławskie studia z dziejów najnowszych
Wrzesiński, Wojciech
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1992. 284 p.

Wrocławskie studia z historii najnowszej
Wrzesiński, Wojciech
Wrocław. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. <1997-2001 >. v. <4-8 >.

Wrocławskie studia z historii najnowszej
Wrzesiński, Wojciech
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1995. 474 p.

Wrocławskie targi i wystawy w systemie propagandy hitlerowskiej w latach 1933-1944
Kamiński, Artur
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 2001. 295 p.

Wrocławskie wieżowce w rysunkach rysowników architektury
Natusiewicz, Marek
Wrocław. Urbanistyka. 1997. 60 p.

Wrocławski ołtarz św. Barbary i jego twórcy: studium o malarstwie śląskim połowy XV wieku
Labuda, Adam S
Poznań. Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1984. 221 p., [122] p. of plates.

Wroc¿awski rynek: materia¿y konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne we Wroc¿awiu w dniach 22-24 pazdziernika 1998 r
Smolak, Marzena
Wroc¿aw. Muzeum Historyczne. 1999. 292 p.

Wrocławski Teatr Pantomimy: mit w teatrze Henryka Tomaszewskiego
Smużniak, Karol
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1991. 147 p., [32] leaves of plates.

Wrocławski Teatr Pantomimy, 1956-1978: kronika, dokumentacja
Smużniak, Karol
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1985. 114 p., [32] p. of plates.

Wrocławski zamek książęcy i kolegiata św. Krzyża na Ostrowie
Małachowicz, Edmund
Wrocław. Wydawn. Politechniki Wrocławskiej. 1993. 204 p., [4] leaves of plates (3 folded).

Wrocław średniowieczny: studium kompleksu osadniczego na Ołbinie w VII-XIII w
Piekalski, Jerzy
Wrocław. Wydawn. Politechniki Wrocławskiej. 1991. 177 p.

Wrocław stary i nowy, 187-1967
Mierzecka, Janina
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1967. 26 p.

Wrocław--tysiąc lat
Urbanek, Mariusz ; Kuszej, Justyna
Wrocław. "Funna". 1998. 84, [4] p.

Wrocław University: Leopoldian complex
Dziurla, Henryk
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1997. 104 p.

Wroc¿aw walczy o wolnosc
Maciejewska, Beata ; Michalak, Mieczys¿aw ; Lukierska, Elzbieta
Wroc¿aw. "Profil". 2005. 136, [1] p.

Wrocław w Czechach, Czesi we Wrocławiu: literatura, język, kultura
Malicki, Jarosław ; Tarajło-Lipowska, Zofia
Wrocław. Uniwersytet Wrocławski. 2003. 417 p.

Wrocław wczoraj i dziś
Rutkiewicz, Ignacy ; Czerner, Olgierd
Warszawa. Interpress. 1979. 200, [4] p.

Wrocław w latach wielkiej wojny 1914-1918
Gelles, Romuald
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1989. 180 p.

Wrocław w opinii swoich mieszkańców
Bagiński, Eugeniusz
Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 1998. 153 p., [6] leaves of plates.

Wrocław w XII-XIII wieku: przemiany społeczne i osadnicze
Młynarska-Kaletynowa, Marta
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1986. 190 p.

Wrocław z lat 1945-1952: zniszczenia i dzieło odbudowy
Bukowski, Marcin
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1985. 165 p.

Wrocław z lotu ptaka
Drankowski, Tadeusz ; Czerner, Olgierd
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1977. 34, [112] p.

Wrócę do ciebie, kacie
Kołodziejczak, Tomasz
Warszawa. Wydawn. S.R. 1995. 252 p.

Wróciła Polska: pamietniki z pierwszych lat powojennych na ziemiach odzyskanych
Bolek, Zdzisław Jerzy
Warszawa. Iskry. 1974. 307 p.

Wrócić do siebie: powieść
Biliński, Wacław
Poznań. Wydaw. Poznańskie. 1977. 301 p.

Wróciłem: wiersze wybrane z lat 1964-1989
Grynberg, Henryk
Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy. 1991. 154 p.

Wróciłeś, by zginąć
Możajeff, Dymitr
Warszawa. Krajowa Agencja Wydawnicza. 1977. 149 p.

Wróciliśmy na ziemię lubuską: udział Wojska Polskiego w zasiedleniu i zagospodarowaniu ziemi lubuskiej 1945-1948
Dominiczak, Henryk
Warszawa. Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej. 1974. 210 p.

Wroclawskie panie piastowskie i ich partnerzy
Maleczyńska, Ewa
Wroclaw. Zaklad Narodowy im. Ossolińskich. 1966. 91 p.

Wróćo ja doprědka du: teksty 1980-1989
Domašcyna, Róža
Budyšin. Ludowe nakładnistwo Domowina. 1990. 101 p.

Wrodzona stopa końsko-szpotawa
Marciniak, Witold
Warszawa. Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich. 1976. 140, [3] p.

The Wroe and Chancellor families, with special attention to the descendants of Chancellor Wroe (1782-1818) and his wife, Elizabeth Monroe Chancellor (1793-1872)
Wroe, William Clarke
Edgewater, Md. (1274 Turkey Point Rd., Edgewater 21037). W.C. Wroe. [1992]. 2 v.

Wroeters: roman
Blommaert, Aloïs
Leuven. Davidsfonds. [1945?]. 230, [1] p.

Wróg celibatu Stanisław Orzechowski
Kosmanowa, Bogumiła
Warszawa]. Książka i Wiedza. 1971. 324 p.

Wrok- en wraaksonnetten
Kloos, Willem ; Vergeer, Charles
Oosterbeek. Bosbespers. 1987. 94 p.

Wrong: stories
Cooper, Dennis
New York. Grove Weidenfeld. 1992. 165 p.

Wrong!: the biggest mistakes and miscalculations ever made by people who should have known better
O'Boyle, Jane
New York. Plume. c1999. 90 p.

Wrong
Shepherd, Reginald
Pittsburgh. University of Pittsburgh Press. 1999. 104 p.

Wrong about Japan: a father's journey with his son
Carey, Peter
New York. Knopf. 2005. 158 p.

Wrong again!: more of the biggest mistakes and miscalculations ever made by people who should have known better
O'Boyle, Jane
New York. Plume. c2000. viii, 117, [1] p.

Wrong again Dan!: Karachi to Krakatoa
Raschen, Dan
London. Buckland Publications. c1983. 232 p.

The wrong and peril of woman suffrage
Buckley, J. M
New York. F. H. Revel company. [c1909]. 128 p.

Wrong and right methods of dealing with social evil: as shown by English parliamentary evidence
Blackwell, Elizabeth ; Stone, Lucy
New York. A. Brentano. [1883]. 2, 80 p.

The wrong and right use of esoteric knowledge: three lectures given at Dornach, 18th, 19th and 25th November, 1917
Steiner, Rudolf
London. Rudolf Steiner P. 1966. 72 p.

The wrong angel: [poems]
Moss, Stanley
New York. Macmillan. [1966]. 74 p.

The wrong angel
Moss, Stanley
Northwood (Middx). Anvil Press Poetry. 1969. 78 p.

The wrong apple
Rees, David
Stamford, Conn. Knights Press. c1987. 195 p.

The wrong attitude: a bad boy at a good school
Chapman, Chanler A
New York. G. P. Putnam's sons. [c1940]. 153 p.

Wrong Beach Island
Kelly, Jane
Medford, N.J. Plexus Pub. c2002. 327 p.

The wrong body
Gilbert, Anthony
New York. Random House. [1951, c1950]. 248 p.

The wrong box
Stevenson, Robert Louis ; Osbourne, Lloyd
London. Longmans, Green, and Co. 1889. 2 p.l., [1]-283, [1], [1]-16 p.

The wrong box
Stevenson, Robert Louis ; Osbourne, Lloyd
London, New York. Oxford University Press. [1954]. 205 p.

The wrong box
Stevenson, Robert Louis ; Osbourne, Lloyd
New York. C. Scribner's Sons. 1905. xiii, 2 l., 331 p.

The wrong box
Stevenson, Robert Louis ; Osbourne, Lloyd
New York. Charles Scribner's Sons. 1889. 4 p.l., [v-viii] [1]-244 p., 4 l.

The wrong box
Stevenson, Robert Louis ; Osbourne, Lloyd
New York. Dover Publications. 1985. 118 p., [1] leaf of plates.

The wrong box
Stevenson, Robert Louis ; Osbourne, Lloyd
Oxford . Oxford University Press. 1995. 152 p.

The wrong case: a novel
Crumley, James
New York. Random House. [1975]. 272 p.

The wrong child
Kay, Patricia
New York. Berkley Books. c2000. 323 p.

The wrong crowd
Berenstain, Stan ; Berenstain, Jan
New York. Random House. 2001. 87 p.

Wrong diagnosis, wrong remedies
Carter, Anthony J
London. Economic and Social Science Research Association. 1973. 23 p.

Wrong diagnosis, wrong treatment: the plight of the alcoholic in America
Beasley, Joseph D
Durant, OK. Creative Infomatics. 1987. 271 p.

The wrong dog: a Rachel Alexander and Dash mystery
Benjamin, Carol Lea
New York. Walker & Co. 2000. 231 p.

The wrong door: the complete plays of Natalia Ginzburg
Ginzburg, Natalia ; Ricketts, Wendell
Toronto . University of Toronto Press. c2008. xxxiii, 336 p.

The wrong Doyle
Girardi, Robert
Boston. Justin, Charles. 2004. 337 p.

Wrong dress, right guy
Hailstock, Shirley
New York. Kimani Press. c2008. 249 p.