WRP: implementation and early impacts of Vermont's Welfare Restructuring Project
Bloom, Dan
New York. Manpower Demonstration Research Corporation. 1998. xi, 21, 212 p.

W.R. Rankin: Manassas to Appomattox
Starr, Linda Sparks
Norman, Okla. L.S. Starr. c1990. 110 p.

W. R. Rodgers (1909-1969)
O'Brien, Darcy
Lewisburg. Bucknell University Press. [1971, c1970]. 103 p.

W.R. "Rufe" Marquiss and his mother, Theresa
Hunt, Philip Mulkey
Portland, OR. Rufe Marquiss Project. c2001. iii, 46 leaves.

W.R. Sickert: drawings and paintings, 1890-1942
Sickert, Walter
Liverpool. Tate Gallery Liverpool. 1989. 48 p.

WR-SPL sector program loan in water resources development sector (OECF Loan No. INP-22): annual monitoring report fiscal year 1999/2000
Jakarta. Government of The Republic of Indonesia, Ministry of Human Settlement And Regional Development, Directorate General of Rural Development. 2000. 1 v. (various foliations).

W.R. Strong: his memoirs
Strong, W. R
Denton, Tex. Terrill Wheeler Print. for the Denton County Historical Commission. 1982. 61 p.

Wrteil D. Martin Luthers vnd Philippi Melanchthonis von Erasmo Roterdam: Ein Christlicher Sendtbrieff D. Martin Luthers an D. Wolfgang Fabritium Capitonem : in dem gelernet würt welch er massz man d[ass] Euangelium predigen vn[d] wie man Scherpffe oder Gůtigkeit brauchen solt ; Christus Ablassz Brieff
Luther, Martin ; Melanchthon, Philipp ; Luther, Martin ; Luther, Martin
[Strassburg. Johann Schott. 1523]. [20] p. (final leaf blank).

Wrth ddychwel
Williams, J. E. Caerwyn
Penygroes, Caernarfon, Gwynedd. Mei. 1982. 162 p.

WR, the man and his work: a brief account of the life and work of William Robinson, M.A., B.Sc., D.D., 1888-1963
Gray, James
Birmingham. Berean Press. 1978. 135 p.

WRTH equipment buyers guide
Bos, Willem ; Marks, Jonathan
New York, N.Y. Billboard Books. c1993. 270 p.

Wrth eu ffrwythau : detholion o'r Ysgrythur ac o weithiau eraill i gynorthwyo myfyrdod a defosiwn
Thomas, D. Arthur
Abertawe [Swansea]. Tŷ John Penry. 1986. 168 p.

WRTH satellite broadcasting guide
Kuperus, Bart
New York. Billboard Books. c1994. 366 p.

Wrth ymdaith
Thomas, Dewi W
Llandysul, Dyfed. Gwasg Gomer. 1980. 182 p.

W.R. Trivett, Appalachian pictureman: photographs of a bygone time
Lentz, Ralph E ; Trivett, W. R
Jefferson, N.C. McFarland. c2001. ix, 166 p.

Wṛtta-sañc'aya: Oudjavaansch leerdicht over versbouw in Kawi-tekst en Nederlandsche vertaling
Leiden. E.J. Brill. 1875. 207 p.

Wṛttasañcaya. Gitasāñcaya: kumpulan wirama dan pupuh
Agasita, I. B. G
Denpasar. Wyāsa Sanggraha. 1987. 66 leaves.

Wruble-Rubel reunion, December, 1992, Orlando, Florida
Wruble, Lynn
[Miami, Fla. L. Wruble. 1992?]. 38, 41 leaves.

W. Russell Flint, A.R.A
Flint, William Russell ; Sandilands, George Sommerville
London. "The Studio," limited. 1928. 1 p. l., 9 (i.e. 6) p.

Wrusti lidanah: (landĐe kise)
Mujahid, Gul HĐusayn
[Khost, Afghanistan]. Da Khost Khpalwakah Farhangi TĐolanah. 1383 [2004]. 2, 3, 51 p.

Wrūstī ṭakī: da shiʻrūno majmūʻah
Tūfānī, Kāwūn
[Kabul]. Da Afghānistān da Līkwālo Anjuman. 1367 [1988 or 1989]. 120 p.

The W. R. Valentiner memorial exhibition, November 18 through January 2, 1964
Valentiner, Wilhelm Reinhold
[Detroit. 1963]. 1 v. (unpaged).

The WRVS in Scotland: seventy years of service
Watson, Norman
Edinburgh. Black & White Pub. 2008. xii, 241 p., [16] p. of plates.

W.R. William's New instruction book: giving ... new perfection tailor system of dress cutting
Williams, William Richard
Lawrence, Kan. Williams. [c1889]. 40 p.

WRWlt, o Urakkord: die Welten des Richard Dehmel ; Ausstellung in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky ; 3. August bis 30. September 1995
Henning, Sabine
Herzberg. T. Bautz. 1995. 353 p.

Wry martinis
Buckley, Christopher
New York. HarperPerennial. 1998. xxiv, 294 p.

Wryneck: the neck has gone awry : torticollis, its analysis and correction in infants/children/adults and selected adjustments, subluxations, and papers : vol. IX
Barge, Fred H
[LaCrosse, WI]. Barge Chiropractic Pub. 1998. xx, 315 p.

Wry notes: 100 musical cartoons
Evanston, Ill. Instrumentalist Co. [c1959]. 64 p.

Wry on the rocks
Allen, Steve
New York. Holt. [c1956]. 177 p.

Wry stories on the Road Hole
Matthew, Sidney L
Chelsea, Mich. Sleeping Bear Press. 2000. 144 p.

Wry wine: [poems]
West, John Foster
Winston-Salem, N.C. J. F. Blair. c1977. 53 p.

W rzecz wstąpić
Choromański, Michał
Poznań]. Wydawn. Poznańskie. 1968. 514 p.

Wrzenie rewolucyne na wsi polskiej w latach 1917-1919
Kuszyk, Władysław
Warszawa]. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1957. 236 p.

Wrzenie świata
Kapuściński, Ryszard
Warszawa. Czytelnik. 1990, c1988. 4 v.

Wrzesień
Putrament, Jerzy
Warszawa. Książka i Wiedza. 1980. 468 p.

Wrzesień 1939
Jurga, Tadeusz
Warszawa. Wiedza Powszechna. 1969. 146 p.

Wrzesien 1939: obrona Ochoty, Woli i Ko¿a
¿aciok, Erwin
Warszawa . Agencja Wydawnicza ULMAK. c1999. 95 p., [2] folded leaves.

Wrzesien 1939: obrona przedmoscia Pragi : wspomnienia obroncow
¿aciok, Erwin
Warszawa . Agencja Wydawnicza ULMAK. c1999. 79 p., [1] folded leaf.

Wrzesien 1939 na Kresach w relacjach
Grzelak, Czes¿aw
Warszawa. Wydawn. Neriton. 1999. 468 p.

Wrzesien 1939 roku: Mazowsze w wojnie obronnej Polski
Stawarz, Andrzej ; Za·bek, Leszek
Warszawa. Muzeum Niepodleg¿osci w Warszawie. 2007. 268 p.

Wrzesien 1939 roku na Bia¿ostoczcyznie
Koszty¿a, Zygmunt
Warszawa. Panst. Wydaw. Naukowe. 1976. 285 p.

Wrzesień 1939 roku w Wielkopolsce
Serwański, Edward
Poznań. Wydawn. Poznańskie. 1966. 167 p.

Wrzesień 1939 r. w relacjach dyplomatów: Józefa Becka, Jana Szembeka, Anthony'ego Drexel-Biddle'a, Leona Noëla i innych
Skrzypek, Andrzej
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1989. 356 p.

Wrzesień 1939 w Warszawskiej Rozgłośni Polskiego Radia
Kwiatkowski, Maciej Józef
Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy. 1984. 354 p., [32] p. of plates.

Wrzesień heroiczny: antologia poezji o polskiej wojnie 1939
Grabowski, Stanisław
Warszawa. [s.n. 199-?]. 208 p.

Wrzesień na Oksywiu
Krutol, Edward Jan
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1984. 141 p., [2] leaves of plates.

Wrzesień pod Alpami: z żołnierskiego notatnika
Jasiński, Roman
Warszawa]. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. [1965]. 181 p.

Wrzesień podchorążego
Wankiewicz, Franciszek
Warszawa. Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej. 1984. 236 p.

Wrzesień w Polsce
Łagniewski, Lucjan
London. M.I. Kolin ltd. [1942]. vi, 144 p., 1 l.

Wrześniowa ballada
Lorentz, Zofia
Łódź. Wydaw. Łódzkie. 1977. 122, [2] p.

Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej
Przemsza-Zieliński, Jan
Warszawa. Wydawn. Bellona. 1995. 407 p.

Wrześniowa noc
Parandowski, Jan
Warszawa. Iskry. 1965. 106 p.

Wrześniowa próba
Biskupski, Stanisław ; Kobyliński, Szymon
Warszawa. "Nasza Księg.". 1979. 189 p.

Wrześniowe dni klęski, dni chwały: wspomnienia żołnierzy Armii Poznań i Wielkopolan o Wrześniu 1939
Makowski, Edmund
Poznań. Wydawn. Poznańskie. 1989. 422 p., [16] p. of plates.

Wrześniowe wspomnienia podporucznika
Drzewieniecki, Walter M
Warszawa. Wydaw. Min. Obrony Narodowej. 1978. 202, [2] p., [8] leaves of plates.

Wrześniowym szlakiem
Szyszko, Zygmunt Bohusz-
London. M.I. Kolin ltd. [1942]. 51, [1] p.

Wrzeszcz
Fortuna, Grzegorz ; Tusk, Donald ; Grynder, Krzysztof
Gdańsk. Millenium Media. 2002. 157 p.

Wrzos
Rodziewiczówna, Maria
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1985, c1984. 141 p.

Wrzosy z Normandii i inne utwory dramatyczne
Barnaś, Kazimierz
Kraków. Wydawn. Literackie. 1982. 314 p. ; 20 cm.

W Rzymie zwyciężonym Rzym niezwyciężony: spory o Wieczne Miasto (1575-1630)
Litwornia, Andrzej
Warszawa. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. 2003. 220 p.

WS: a life in full
Soyinka, Wole ; Olayebi, Bankole
[Ibadan, Nigeria]. Bookcraft. [2004]. 269 p.

W salonie i w kuchni: opowieść o kulturze materialnej pałáców i dworów polskich w XIX w
Kowecka, Elżbieta
Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy. 1984. 292 p., [56] p. of plates.

W saskim menuecie
Heyduk, Bronisław
Warszawa. Nasza Księgarnia. 1978. 276 p., [8] leaves of plates.

W s¿awie i cieniu: dwie nowele o Polsce walcza·cej i Polsce cierpia·cej
Celt, Marek ; Iwaszkiewicz, Jaroslaw ; Celt, Marek ; Iwaszkiewicz, Jaros¿aw
W Paryzu. Ksie·g. Polska. 1945?. 131 p.

W. Sawyer, portrait painter
Bell, Michael ; Sawyer, W
Kingston, Ont. Agnes Etherington Art Centre, Queen's University. 1978. 95 p.