WSB: Wynental- und Suhrentalbahn
Heer, Jakob
Aarau. AT Verlag. c1984. 107 p.

W. S. C.: a cartoon biography
Urquhart, Fred
London. Cassell. [1955]. 242 p.

WSCF: World Student Christian Federation : a community of memory and hope
Ledger, Christine
Geneva, Switzerland. World Student Christian Federation, Ecumenical Centre. [1992]. 83 p.

W. Schickardi Pars responsi ad epistolas P. Gassendi insignis philosophi Galli de Mercurio sub sole viso, & alijs novitatibus uranicis
Schickard, Wilhelm ; Gassendi, Pierre
Tubingae. Typis Theodorici Werlini. 1632. 40 p.

Wschód a Zachód Europy w XIII-XVI wieku: konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych
Małowist, Marian
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1973. 439 p.

Wschód i zachód Europy w początkach doby nowożytnej
Wyczański, Andrzej
Warszawa. Wydawn. Naukowe Semper. 2003. 221 p.

Wschod i Zachod w poszukiwaniu Europy duchowej
O¿dakowska-Kuflowa, Miros¿awa ; Stebler, Max ; Wozniak, Anna
Lublin. Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw¿a II. c2006. 276 p.

Wschód mahometański: wystawa kobierców i innych wyrobów przemysłu artystycznego ze zbiorów lwowskich
Lwów. Druk. L.S.T.W. [1928?]. 27, 36 p. of plates.

Wschodnie losy Polakow
Ciesielski, Stanis¿aw
Wroc¿aw. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroc¿awskiego. 1997. 165 p.

Wschodnie losy Polakow
Mysliwski, Wies¿aw ; Garlicki, Andrzej
¿omza. Oficyna Wydawnicza "Stopka". 1991. 4 v.

Wschodnie pogranicze kultury lateńskiej
Woźniak, Zenon
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1974. 227 p.

Wschód w zbiorach wawelskich: przewodnik
Petrus, Jerzy T ; Piątkiewicz-Dereniowa, Maria ; Piwocka, Magdalena
Kraków. PZS na Wawelu. 1976. 84 p., [6] leaves of plates, [2] fold. leaves.

Wschody i zachody księżyca
Konwicki, Tadeusz
London. Index on Censorship. 1982. 219 p.

Wschody i zachody miasta =: Stadt des Aufbruchs und des Untergangs
Urbanski, Robert
Legnica. Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. 2003. 168, 182 p.

Wschod, zachod, i Polska
Wasilewski, Andrzej
Warszawa. Panstwowy Instytut Wydawniczy. 1985. 235 p.

Wschod-Zachod, S¿owianie i Niemcy: kultura, je·zyk, dydaktyka : materia¿y z I Mie·dzynarodowej Konferencji Naukowej, S¿upsk, 10-11.09.1998
Lejczyk, W¿adimir
S¿upsk. Wydawn. Uczelniane, Wyzsza Szko¿a Pedagogiczna w S¿upsku. 1998. 274 p.

Wschód-Zachód w koncepcjach dziejów Polski: z dziejów polskiej myśli historycznej w dobie porozbiorowej
Wierzbicki, Andrzej
Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy. 1984. 346 p.

Wschodzą nowe księżyce: o sztucznych satelitach ziemi
Geisler, Władysław
Warszawa. Wiedza Powszechna. 1957. 188, [3] p.

Wschowa i ziemia wschowska w dawnej Polsce: do roku 1793
Nowakowski, Andrzej
Białystok. Temida 2. 1994. 162, [8] p.

W-schwund im Mittel- und Fru˜hneuenglischen
Marik, Josef
Wien. W. Braunmu˜ller. 1910. x, 111 p.

Wscibski i wrazicki: pamietnik chlopa galicyjskiego
Kunysz, Walenty
[Warszawa]. Ludowa Spold́zielnia Wydawnicza. [1973]. 239 p.

Wściekły student, albo, Studenckie figle: krotochwila w jednym akcie
Jax, Antoni
Chicago, Ill. W.H. Sajewski. c1915. 13 p.

W.S. Clark's letters from Japan: a selection of letters written
Clark, William Smith
Sapporo. Miyama Press. 1987. 115 p.

Wšedny źeń na jsy: tśinasćo wejsańskich wobrazow
Kaiserowa, Juta ; Koch, Jurij ; Šenkarjowa, Roža
Budyšyn. Ludowe nakładnistwo Domowina. 1980. 113 p.

W sercu
Danielewska, Łucja
Poznań. Wydaw. Poznańskie. 1980. 79, [1] p.

W setną rocznicę śmierci Józefa Ignacego Kraszewskiego, 1887-1987: materiały z sesji naukowej
Kraszewski, Józef Ignacy ; Pośpiech, Jerzy
Opole. Instytut Śląski. 1990. 81 p.

W.S. Gilbert: an anniversary survey and exhibition checklist with thirty-five illustrations
Allen, Reginald
Charlottesville. Bibliographical Society of the University of Virginia. 1963. 82 p.

W. S. Gilbert: his life and letters
Dark, Sidney ; Grey, Rowland
Ann Arbor, Mich. Gryphon Books. 1971. ix, 269 p.

W. S. Gilbert: his life and letters
Dark, Sidney ; Grey, Rowland
New York. B. Blom. 1972. ix, 269 p.

W.S. Gilbert: his life and letters
Dark, Sidney ; Grey, Rowland
London. Methuen & co. ltd. [1923]. ix, 269, [1] p.

W.S. Gilbert: a classic Victorian and his theatre
Stedman, Jane W
Oxford . Oxford University Press. 1996. xviii, 374 p., [16] p. of plates.

W. S. Gilbert
Sutton, Max Keith
Boston. Twayne Publishers. [1975]. 150 p.

W. S. Gilbert: a century of scholarship and commentary
Jones, John Bush
New York. New York University Press. 1970. xix, 321 p.

W. S. Gilbert, stage director
Cox-Ife, William
London. Dobson. 1977. 112 p., [8] p. of plates.

W.S. Gilbert's theatrical criticism
Stedman, Jane W ; Gilbert, W. S
London. Society for Theatre Research. 2000. x, 215 p.

W. S. Gilbert's the Duke of Plaza Toro: from The gondoliers
Wells, Rosemary ; Gilbert, W. S ; Sullivan, Arthur
New York. Macmillan Co. [1969]. [32] p.

W.S. Graham: speaking towards you
Pite, Ralph ; Jones, Hester
Liverpool. Liverpool University Press. 2004. viii, 205 p.

W. Shakespeare's Hamlet, Prince of Denmark
Stewart, Dorothy Newkirk
[Santa Fe, N.M. Pictograph Press. 1949]. [34] p. (on double-leaves).

WSHFC 20 years, 1983-2003
[Seattle, Wash.]. The Commission. [2003]. 67 p.

W siąpawicach dziejowych: od Samuela Zborowskiego do Juliusza Zborowskiego, 1560-1960
Pach, Adam
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1983. 381 p.

W sieci Szymona Wiesenthala
Szafrański, Wacław
Warszawa]. Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej. [1972]. 211 p.

W sieci teczek: cele i sposoby dzia¿ania tajnych s¿uzb PRL w swietle dokumentow
Piecuch, Henryk
Warszawa. Agencja Wydawnicza "CB". 2005. 256 p.

W sieci wywiadów
Ciski, Józef
Warszawa. Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej. 1982. 381 p.

Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu: tradycje historyczne a współczesné przemiany
Biernacka, Maria
Wrocław. Zaklad Narodowy im. Ossolińskich. 1966. 258 p.

WSI-FrauenDatenReport
Klammer, Ute
Berlin. Edition Sigma. 2000. 431 p.

Wšitko, štož ja widźu
Koch, Jurij
Budyšin. Domowina. 1989. 182 p.

W.S. Jevons: critical responses
Peart, Sandra
New York. Routledge. 2002. 4 v.

W skale i lodzie
Ostrowski, Wiktor
Warszawa. Czytelnik. 1974. 165 p.

W skali wyobraźni: szkice wybrane
Bieńkowski, Zbigniew
Warszawa. Czytelnik. 1983. 552 p.

Wskazania obywatelskie i polityczne: wybór pism i przemówień z lat 1919-1938
Rataj, Maciej ; Lato, Stanisław
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1987. 285, [4] p. of plates.

Wskaźniki przemian warunków życia w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej w latach 1989-1993
Warszawa. Główny Urząd Statystyczny. 1994. 75 p.

Wskaźniki przemian warunków życia w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej w latach 1989-1994
Mijakowska, Jadwiga
Warszawa. Główny Urząd Statystyczny. 1996. 122 p.

Wskaźnikowa rola mleka w ocenie hiposelenozy u bydła
Dębski, Bogdan
Warszawa. Wydawn. SGGW. 1992. 37 p.

Wskazówki w sprawie stosowania w praktyce normy kompleksowej PN-74/N-01180 Opracowania dokumentacyjne
Brandalska, Elżbieta
Warszawa. Centrum INTE. 1976. 42 p.

Wskrzesić Polskę, zbawić świat: antologia polskiej chrześcijańskiej myśli społeczno-radykalnej 1831-1864
Kalbarczyk, Damian
Warszawa. Instytut Wydawniczy Pax. 1981. 407 p.

Wskrzeszanie pamięci: antologia poetów lubelskich
Okoń, Longin Jan
Lublin. Związek Literatów Polskich. 1998. 223 p.

Wskrzeszanie umarłych królestw
Kazimierczyk, Barbara
Kraków. Wydawn. Literackie. 1982. 272 p.

Wskrzeszenie Łazarza
Bojarska, Teresa
Warszawa. Instytut Wydawniczy Pax. 1979. 181, [3] p.

W skurczu źrenicy
Hołda, Edward
Warszawa. Iskry. 1977. 337 p.

W.S. Landor e l'Italia
Fornelli, Guido
Forli. La Poligrafica romagnola. [1930]. 2 p. l., [7]-106 p.

W. S. Lively & the Southern School of Photography
Bonner, Pat ; Nunley, Charles
McMinnville, Tenn. Womack Print. Co. 1984. 49 p.

W.S. Maugham and his fictional characters
Adhikari, M
New Delhi. Classical Pub. Co. 1992. vi, 247 p.

W. S. Merwin
Davis, Cheri
Boston. Twayne. 1981. 178 p.

W.S. Merwin
Bloom, Harold
Philadelphia. Chelsea House Publishers. c2004. 119 p.

W. S. Merwin: essays on the poetry
Nelson, Cary ; Folsom, Ed
Urbana. University of Illinois Press. c1987. xiii, 405 p.

W.S. Merwin, the mythmaker
Christhilf, Mark
Columbia. University of Missouri Press. 1986. 78 p.

W-S-M installations
Cleveland. The Wellman-Seaver-Morgan Co. [1920]. 5 p. l., [13]-194 p., 1 l.

W.S.M.T.A. papers: in celebration of the Washington State centennial
Olsen, Loran
Spokane, WA (W. 1114 Rosewood Pl., Spokane 99208). Washington State Music Teachers Association. c1989-. v. <1 >.

W smudze śmierci
Piecuch, Henryk
Warszawa. Studencka Oficyna Wydawnicza ZSP. 1989. 221 p.