W-Sn skarn deposits and related metamorphic skarns and granitoids
Kwak, T. A. P
Amsterdam . Elsevier. 1987. xvi, 451 p.

W sojuszniczym Londynie: dziennik ambasadora Edwarda Raczynskiego, 1939-1945
Raczynski, Edward
London. Nak¿. Polish Research Centre; sk¿. g¿. Orbis. [c1960]. 450 p.

WSOM '97: Workshop on Self-Organizing Maps : Helsinki University of Technology, Espoo, Finland, June 4-6, 1997 : proceedings
Helsinki. Helsinki University of Technology. c1997. xiv, 372 p.

W. Somerset Maugham: an appreciation
Aldington, Richard ; Maugham, W. Somerset
Folcroft, Pa. Folcroft Library Editions. 1976 [c1939]. 34 p.

W. Somerset Maugham: an appreciation
Aldington, Richard ; Maugham, W. Somerset
Norwood, Pa. Norwood Editions. 1977, [c1938]. 34 p.

W. Somerset Maugham: an appreciation
Aldington, Richard ; Maugham, W. Somerset
Philadelphia. R. West. 1978 [c1939]. 34 p.

W. Somerset Maugham: a study of the short fiction
Archer, Stanley
New York. Twayne Publishers. c1993. xii, 135 p.

W. Somerset Maugham
Brown, Ivor John Carnegie
[London. International Textbook Co. 1970]. 85 p.

W. Somerset Maugham
Burt, Forrest D
Boston. Twayne. c1985. 157 p.

W. Somerset Maugham
Cordell, Richard A
Toronto. T. Nelson and sons. [c1937]. 6 p. l., 3-308 p.

W. Somerset Maugham
Loss, Archie K
New York. Ungar. 1987. xiv, 139 p.

W. Somerset Maugham: selected stories
Maugham, W. Somerset
Franklin Center, Pa. Franklin Library. 1979. 536 p.

W. Somerset Maugham
Naik, M. K
Norman. University of Oklahoma Press. [1966]. ix, 221 p.

W. Somerset Maugham: a candid portrait
Pfeiffer, Karl G
New York. W.W. Norton. [1959]. 222 p.

W. Somerset Maugham: the critical heritage
Curtis, Anthony ; Whitehead, John
London . Routledge & K. Paul. 1987. xviii, 470 p.

W. Somerset Maugham: an appreciation with biographical sketches and a bibliography
Garden City, N.Y. [1965]. 20 p.

W. Somerset Maugham; an annotated bibliography of writings about him
Sanders, Charles
De Kalb. Northern Illinois University Press. [1970]. x, 436 p.

W. Somerset Maugham and his world
Raphael, Frederic
London. Thames and Hudson. 1976. 128 p.

W. Somerset Maugham and his world
Raphael, Frederic
New York. Scribner. [1977]. 128 p.

W. Somerset Maugham and the quest for freedom
Calder, Robert
London. Heinemann. 1972. xii, 324 p.

W. Somerset Maugham, novelist, essayist, dramatist
Towne, Charles Hanson
Folcroft, Pa. Folcroft Library Editions. 1976. 64 p.

W. Somerset Maugham, novelist, essayist, dramatist
Towne, Charles Hanson
Philadelphia. R. West. 1977. 64 p.

W. Somerset Maugham papers
Maugham, W. Somerset ; Maugham, W. Somerset
22.

The W. Somerset Maugham reader: novels, stories, travel writing
Maugham, W. Somerset ; Meyers, Jeffrey
Lanham, Md. Taylor Trade Pub. c2004. xxxii, 545 p.

The W. Somerset Maugham sampler
Maugham, W. Somerset ; Weidman, Jerome
Garden City, N.Y. Garden City publishing company, inc. [1943]. xxi, 489 p.

W Słońcu
Kawalec, Julian
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1963. 119 p.

W słońcu listopada
Frajlich, Anna
Kraków. Wydawn. Literackie. 2000. 84 p.

W słońcu, w deszczu
Pilot, Marian
Warszawa. Wydawnictwa Radia i Telewizji. 1981. 364 p. ; 20 cm.

W słońcu zagłębia
Jachimowicz, Marian
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1983. 349 p., [13] leaves of plates : ill. ; 21 cm.

W Sowieckim osaczeniu 1939-1943
Siemaszko, Zbigniew S
Londyn. Polska Fundacja Kulturalna. 1991. 439 p.

WSOY 100 albumi: 1878-1978
Martin, Timo
Porvoo. Söderström. 1978. [248] p.

WSOY Iso tietosanakirja
Koukkunen, Kalevi ; Avola, Pertti
Porvoo. W. Söderström. c1995-c1997. 10 v.

WSOY vuosi fakta 80: uutiskatsaukset 1.9.1978-31.8.1979, erikoisartikkelit, tilastot
Virtanen, Tarja
Porvoo. WSOY. 1980. 397 p.

W.S.P., 1974-75: [report]
[Waupun. State of Wisconsin, Dept. of Health and Social Services, Division of Corrections, Wisconsin State Prison. 1976]. 26 leaves.

WSP-1 ping mian guang zha she pu yi guang pu tu
Beijing. Ke xue chu ban she. 1981-<1983 >. v. <1-2 >.

Wspaniała zabawa
Strojkowski, Wojciech
Warszawa. Wydawn. Prawnicze. 1989. 152 p.

Wspania¿e Bogu wystawione dzie¿o: jak w Krakowie koscio¿ swie·tej Anny budowano
Kracik, Jan
Krakow. Wydawn. sw. Stanis¿awa BM Archidiecezji Krakowskiej. c2003. 78 p.

Wspaniali zza kierownicy
Szymańska, Ewa ; Łopieńska, Barbara ; Wilk-Białożej, Janusz ; Ciski, Józef
Warszawa. Krajowa Agencja Wydawnicza. 1978. 178 p.

Wspaniały świat żeglarstwa: z dziejów żeglarstwa w Polsce i na świecie
Głowacki, Włodzimierz
Gdańsk. Wydawn. Morskie. 1972. 511 p.

Wspania¿y to patron--: materia¿y sympozjum "Dziedzictwo Kardyna¿a Stefana Wyszynskiego" i sesji naukowej "Spuscizna prymasa tysia·clecia w oczach polonisty" : Warszawa, 14 kwietnia 2000
Wolnicz-Paw¿owska, Ewa
Warszawa. Wydawn. Uniwersytetu Kardyna¿a Stefana Wyszynskiego. 2001. 128 p.

Wsparcie społeczne w działalności sportowej: materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Dymaczewo k/Poznania, 23-25.05.1991 r
Drozdowski, Zbigniew
Poznań. Akademia Wychowania Fizycznego. 1993. 69 p.

Wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez konsolidacje· reform: praca zbiorowa
Wojtyna, Andrzej
Warszawa. Centrum Analiz Spo¿eczno-Ekonomicznych. 1999. 37 p.

W spirali nieubłaganego cyklu : komunizm, postkomunizm, neokomunizm
Gaul, Jerzy
Warszawa. "Cinderella Books". 1997. 103 p.

Współczesna aforystyka polska: antologia, 1945-1984
Glensk, Joachim
Łódź. Wydawn. Łódzkie. 1986. 454 p.

Współczesna Algieria
Krasicki, Ignacy
Warszawa. Krajowa Agencja Wydawnicza. 1978. 207 p., [32] p.

Współczesna Ameryka: społeczeństwo, gospodarka, polityka
Kozłowski, Sławomir Grzegorz
Lublin. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 1996. 161, [2] p.

Współczesna Ameryka: Stany Zjednoczone Ameryki
Osmańczyk, Edmund Jan
[Warszawa]. Ludowa Współdzielnia Wydawnicza. [1962]. 363 p.

Współczesna amerykańska myśl polityczna
Tokarczyk, Roman
Warszawa. Książka i Wiedza. 1981. 383 p.

Wspo¿czesna architektura polska =: Contemporary Polish architecture
Szafer, Przemys¿aw
Warszawa. Arkady. 1988. 243 p.

Wspo¿czesna architektura radziecka : lata szescdziesia·te, pocza·tek lat siedemdziesia·tych
Ikonnikov, Andrei Vladimirovich ; Fabritı̐sı̐Łkii, B ; Shmelev, I. P
Warszawa : Arkady. 1976. 190 p.

Współczesna Biblia pauperum: szkice o wideo i kulturze popularnej
Sznajderman, Monika
Kraków. Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1998. 117 p.

Współczesna chromatografia cieczowa: praca zbiorowa
Kirkland, J. J
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1976. 325 p.

Wspo¿czesna dramaturgia rosyjska: lata osiemdziesia·te
Pi¿at, Walenty
Olsztyn. Wyzsza Szko¿a Pedagogiczna. 1995. 159 p.

Współczesna dynamika, funkcjonowanie i przemiany krajobrazu Pogórza Karpackiego: studium geoekologiczne w zlewni reprezentatywnej = Current dynamics, functioning and transformations of the Carpathian Foothills landscape : a geoecological study of a representative catchment
Drużkowski, Marian
Kraków. Nakł. Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1998. 285 p.

Współczesna ekonomia polityczna: założenia, aksjomaty, twierdzenia
Minc, Bronisław
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1981. 485 p.

Wspo¿czesna emigracja Polakow: aspekty demograficzne i spo¿eczno-ekonomiczne zewne·trznego procesu migracyjnego ludnosci Polski lat osiemdziesia·tych XX wieku
Latuch, Miko¿aj
Warszawa. Oficyna Wydawnicza Szko¿y G¿ownej Handlowej. 1996. 120 p.

Wspo¿czesna Europa w procesie zmian: wybrane problemy
Polakowska-Kujawa, Jolanta
Warszawa. "Difin". 2006. 539 p.

Współczesna filozofia Boga: Zagadnienia wybrane; skrypt dla studentów KUL
Kowalczyk, Stanisław
Lublin. Katolicki Uniwersytet Lubelski. 1970. 129 p.

Współczesna filozofia interpretacji prawniczej
Stelmach, Jerzy
Kraków. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1995. 161 p.

Współczesna filozofia i teoria prawa w USA
Lang, Wiesław ; Wróblewski, Jerzy
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1986. 264 p.

Współczesna filozofia nauk
Buksiński, Tadeusz
Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1991. 310 p.

Współczesna filozofia włoska
Nowicki, Andrzej
Warszawa. Państ. Wydaw. Naukowe. 1977. 574, [1] p.

Współczesna forma plastyczna w pejzażu miasta w Polsce
Czerner, Olgierd
Wrocław. Muzeum Architektury. 1974. [80] p.

Współczesna francuska teoria filmu
Czeczot-Gawrak, Zbigniew
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1982. 326 p.

Współczesna geografia francuska
Nowosielska, Ewa
Warszawa. Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. [1988]. 2 v.

Współczesna geografia polityczna =: Contemporary political geography
Rościszewski, Marcin
Warszawa. PAN, IGiPZ. 1993. 128 p.

Współczesna gospodarka kapitalistyczna
Klimczak, Bożena ; Fiedor, Bogusław
[Wrocław]. Wydawn. Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 1981. 146 p.

Współczesna grafika grecka =: Contemporary Greek graphic art
Hounta, Efithia ; Folga-Januszewska, Dorota ; Jurczyszyn, Elżbieta
[Warsaw. Muzeum Narodowe w Warszawie. 1988?]. 1 v.

Współczesna grafika japońska: 1983-- Warszawa, Zachęta-- Bydgoszcz, Biuro Wystaw Artystycznych --Sopot, Biuro Wystaw Artystycznych --Białystok, Biuro Wystaw Artystycznych-- Kraków, Biuro Wystaw Artystycznych
Mitschein, Barbara ; Szustakowska, Helena
[Warsaw]. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. [1983?]. [40] p.

Współczesna grafika obca w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
Folga-Januszewska, Dorota
Warszawa. Muzeum Narodowe w Warszawie. 1987-. v. <1- >.

Współczesna grafika wrocławska, 1945-1965
Rylska, Irena
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1973. 194 p.

Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy
Szymański, Józef ; Drelicharz, Wojciech ; Piech, Zenon
Kraków. Oficyna Cracovia. 2000. 240 p.

Współczesna inflacja polska: próba badania
Tarajkowski, Jerzy ; Wolniak, Jerzy ; Polowczyk, Jan
Poznań. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. 1994. 107, [1] p.

Współczesna interpunkcja polska: norma a uzus
Łuczyński, Edward
Gdańsk. Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego. 1999. 205, [3] p.

Współczesna Kanada: praca zbiorowa
Dobroczyński, Michał ; March, Roman R
Warszawa. PISM. 1978. 246, [1] p.

Współczesna koncepcja roli pielęgniarki: studium socjologiczne
Wrońska, Irena
Lublin. Norbertinum. 1995. 172 p.

Współczesna kryminologia burżuazyjna
Kuznet͡sova, Ninel' Fedorovna
Warszawa. Wydaw. Prawnicze. 1976. 116 p.

Współczesna literatura kaszubska 1945-1980
Drzeżdżon, Jan
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1986. 342 p.

Współczesna literatura Polska: przewodnik i materiały
Burkot, Stanisław ; Stępień, Marian
Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 1974. 382 p.

Wspo¿czesna m¿odziez jako przedmiot badan naukowych
Markiewicz, W¿adys¿aw
Poznan. 1964. 18 p.

Współczesna Mongolia
Dynowski, Witold
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1968. 204 p.

Współczesna myśl ekonomiczna
Żurawicki, Seweryn ; Leonarski, Józef
[Warszawa]. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 1965. v.

Współczesna myśl estetyczna: wybór tekstów
Różanowski, Ryszard
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1993. 194 p.

Wspo¿czesna mysl o kulturze: szkice metateoretyczne
Pietraszlo, Stanis¿aw
Wroc¿aw. Wydawn. Universytetu Wroc¿awskiego. 1996. 107 p.

Współczesna nauka o literaturze dla dzieci i młodzieży i jej przedstawiciele
Frycie, Stanisław
Piotrków Trybunalski. Wydawn. Wydziału Zamiejscowego Kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. 1996. 316 p.

Współczesna pielęgniarka: modele, opinie
Rżewska, Irena
Warszawa. Instytut Wydawniczy CRZZ. 1977. 94, [2] p.

Współczesna poezja jugosłowiańska (1941-1970)
Kornhauser, Julian
Wrocław . Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1980. 39, [1] p.

Współczesna polska klasa robotnicza
Bokszański, Zbigniew ; Kulpińska, Jolanta ; Woskowski, Jan
Warszawa. Książka i Wiedza. 1975. 408 p.

Współczesna polska myśl filmowa
Palczewska, Danuta
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1981. 267 p.

Współczesna polska poezja Wileńszczyzny: antologia
Kajtoch, Jacek ; Woźniakowski, Krzysztof
Warszawa. Wydawn. Polonia. 1986. 108 p.

Współczesna polska religijna kultura muzyczna jako przedmiot badań muzykologii: zakres pojęciowy, możliwości badawcze : materiały z sympozium zorganizowanego przez Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 16-17 lutego 1989 r
Bartkowski, Bolesław ; Dąbek, Stanisław ; Zoła, Antoni
Lublin. Red. Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 1992. 128 p.

Wspo¿czesna polska sztuka ksia·zki
Kocanda-Ko¿odziejczyk, Krystyna ; Lipka-Sztarba¿¿o, Krystyna
Warszawa. Zwia·zek Artystow Plastykow, Okre·g Warszawski. 2000. 163 p.

Współczesna polska twórczość dramatyczna
Sand, Herbert
Kraków. G. Gebethner i Sp. 1911. 157 p.

Współczesna polszczyzna: wybór zagadnień : praca zbiorowa
Kurkowska, Halina
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1981. 434 p.

Współczesna polszczyzna i jej odmiany
Wróbel, Henryk
Katowice. UŚ. 1980. 114, [1] p.

Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej)
Kurzowa, Zofia ; Śliwiński, Władysław
Kraków. Universitas. 1994. 281 p.

Współczesna polszczyzna naukowa: język czy żargon?
Gajda, Stanisław
Opole. Instytut Śląski w Opolu. 1990. 137 p.

Wspo¿czesna polszczyzna popularnonaukowa
Starzec, Anna
Opole. Wydawn. Uniwersytetu Opolskiego. 1999. 273 p.

Współczesna powieść i krytyka
Brzozowski, Stanisław ; Burek, Tomasz
Kraków. Wydawn. Literackie. 1984. 591 p.

Współczesna powieść i krytyka literacka
Brzozowski, Stanisław
Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy. 1971. 295 p.

Współczesna powieść polityczna: sens literatury, sens historii
Szaruga, Leszek
Warszawa. Wydawn. Nauk. PWN. 2001. 258 p.

Wspo¿czesna prasa harcerska na obczyznie
Kukla, Wies¿aw ; Miszczuk, Marian
Warszawa. Tomiko. 2006. 70 p.

Współczesna prasa zagraniczna: sylwetki wybranych tytułów
Kurta, Henryk ; Meissner, Lucjan
[Warszawa]. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 1969. 333 p.

Współczesna problematyka osadnictwa wiejskiego: materiały z ogólnopolskiej konferencji, Poznań, 7-8 grudnia 1973
Zajchowska, Stanisława
Poznań. Wydawn. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 1976. 253 p., [6] fold. leaves of plates.

Współczesna refleksja o teatrze: ku antropologii teatru
Sławińska, Irena
Kraków. Wydaw. Literackie. 1979. 482, [2] p.

Współczesna rodzina: informator
Zielińska, Gracjana
Warszawa. Książka i Wiedza. 1977. 311, [1] p.

Współczesna rodzina w Polsce
Dodziuk-Lityńska, Anna ; Markowska, Danuta
Warszawa. Książka i Wiedza. 1975. 257 p.

Współczesna rosyjska teoria literatury i metodologia badań literackich
Raźny, Anna ; Suchanek, Lucjan
Kraków. Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1985. 276 p.

Współczesna rzeźba ludowa Karpat Polskich
Kroh, Antoni
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1979. 136 p., [25] leaves of plates.

Współczesna rzeźba ludowa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach: [katalog wystawy]
Erber, Barbara Katarzyna
Kielce. MN. 1978. 69, [2] p.

Współczesna rzeźba polska
Osęka, Andrzej ; Skrodzki, Wojciech
Warszawa. Arkady. 1977. 157, [3] p.

Współczesna scenografia polska
Strzelecki, Zenobiusz
Warszawa. Arkady. 1983-1984. 2 v.

Współczesna Skandynawia
Szumna, Ludwika
Warszawa. Książka i Wiedza. 1974. 686, [4] p., [24] leaves of plates.

Współczesna śląska proza ludowa
Simonides, Dorota
Opole. Powiatowy instytut śląski. 1969. 306 p.

Współczesna socjaldemokracja: wybrane problemy ideologii i praktyki politycznej
Gołębiowski, Janusz Wojciech ; Muszyński, Jerzy
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1975. 430 p.

Wspo¿czesna socjologia miasta: wielosc ogla·dow i kierunkow badawczych dyscypliny
Borowik, Iwona ; Sztalt, Krzysztof
Wroc¿aw. Wydawn. Uniwersytetu Wroc¿awskiego. 2007. 187 p.

Współczesna specjalistyczna terminologia arabska i procesy słowotwórcze: na przykładzie słownictwa z dziedziny chemii, fizyki i techniki
Łacina, Jerzy
Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1989. iv, 80 p.

Współczesna strefa marginalna lodowca Skeidararjökull na Islandii
Jewtuchowicz, Stefan
Łódź. [Państwowe Wydawn. Naukowe, Oddz. w Łodzi]. 1971. 52 p.

Współczesna sytuacja demograficzna w województwie opolskim: wybrane zagadnienia
Rauziński, Robert ; Szczygielski, Kazimierz
Opole. Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski w Opolu. 1992. 93 p.

Współczesna sztuka czeska: kolekcja Janiny Ojrzyńskiej : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, październik-listopad, Wrocław, 1984
Ojrzyńska, Janina
[S.l. s.n. 1984?]. 66 p.

Współczesna sztuka kurdyjska w Europie, 2003 =: Contemporary kurdish art in Europe, 2003
Kraków. Muzeum Narodowe w Krakowie. 2003. 87 p.

Współczesna sztuka ludowa w województwie bydgoskim
Szkulmowska, Wanda ; Hankowska, Romualda ; Gardzielewska, Janina
Bydgoszcz. Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne. 1971. 140 p., [31] p. of plates.

Współczesna sztuka polska
Ryszkiewicz, Andrzej
Warszawa. Arkady. 1981. 413 p.

Współczesna sztuka węgierska: wystawa prac ze zbiorów sztuki Muzeum Króla Stefana, lipiec 1983, Warszawa, "Zachęta", sierpień 1983, Kraków, Biuro Wystaw Artystucznych, wrzesień-październik 1983, Bytom, Muzeum Górnośląskie, listopad 1983, Wrocław, Biuro Wystaw Artystycznych
W Warszawie. Ministerstwo Kultury i Sztuki PRL. [1983]. [71] p. : ill. ; 20 x 21 cm.

Współczesna sztuka Wrocławska
Wrocław. [Muzeum Narodowe we Wrocławiu]. 1978. [18] p. : ill. ; 25 cm.

Wspołczesna Szwecja: system polityczny i gospodarczy
Klepacki, Zbigniew M ; Ławniczak, Ryszard
Warszawa. Wiedza Powszechna. 1974. 247 p., [1] fold. leaf of plates.

Współczesna teoria automatyki w górnictwie
Firganek, Bolesław ; Tarasiewicz, Stanisław ; Włodarczyk, Marian
Kraków. Akademia Górniczo-Hutnicza. 1976. 147 p.

Współczesna teoria badań literackich za granicą: antologia
Markiewicz, Henryk
Kraków. Wydaw. Literackie. 1976. 3 v.