W średniowiecznej rzeczywistości
Piekarczyk, Stanisław
Warszawa. Iskry. 1987. 316 p., [32] p. of plates.

W. S. Rendra: penyair dan imaginasinya
Lake, Antonius Yosef
Ende. Nusa Indah. 1973. 131 p.

Wśród amerykańskich poetów
Rybowski, Tadeusz
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1979. 124 p.

Wśród autorów i książek
Grzelak, Władysław
Warszawa. Książka i Wiedza. 1975. 466 p., [24] leaves of plates.

Wśród bogów i bohaterów: dramaty antyczne Stanisława Wyspiańskiego wobec mitu
Filipkowska, Hanna
Warszawa]. Państwowy Instytut Wydawniczy. [1973]. 151 p.

Wśród demonów i pozorów: monomania Pierre'a Klossowskiego
Matuszewski, Krzysztof
Warszawa. Spacja. 1995. 227 p.

Wsrod emigrantow
Ste·pien, Marian
Krakow. Wydawn. Uniwersytetu Jagiellonskiego. 2007. 380 p.

Wśród fratrów i konfratrów toruńskich: z dziejów życia kulturalnego Torunia w latach 1920-1939
Bełkot, Jan
Toruń. Toruńskie Tow. Kultury. 1982. 100 p.

Wśród gawe̜dziarzy, pamie̜tnikarzy i uczonych galicyjskich: studia i sylwety z życia umysłowego Galicji XIX w
Barycz, Henryk
Kraków. Wydawn. Literackie. 1963. 2 v.

Wsrod gradu bomb i pozarow
Krzesinski, Andrew John
Chicago. Polish-American Book Co. [c1949]. 106 p.

Wśród impresorów krakowskich doby renesansu
Ulewicz, Tadeusz
Kraków. Wydaw. Literackie. 1977. 298, [2] p., [2] leaves of plates.

Wśród Indian i Metysów: antologia polskich relacji o mieszkańcach Meksyku i Ameryki Środkowej
Paradowska, Maria
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1989. 204 p.

Wsrod jar¿ykow i fermanow: materia¿y z sesji naukowej poswie·conej pamie·ci dra Zygmunta Abrahamowicza, 20 kwietnia 2004
Abrahamowicz, Zygmunt ; Go¿as-Siemieniec, Ewa
Krakow. Ksie·garnia Akademicka. 2004. 166 p.

Wsrod "koscielnych Polakow": wyznaczniki tozsamosci etnicznej (narodowej) Polakow na Bia¿orusi
Kabzinska-Stawarz, Iwona
Warszawa. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. 1999. 207, [1] p.

Wśród kosmatych ludzi: Klucz Dalekiego Wschodu. Cejlon, najpiękniejsza wyspa świata
Sieroszewski, Wacław
[Warszawa]. Wiedza Powszechna. 1957. 226 p.

Wśród krzywych luster
Durski, Jacek
Katowice. Wydawn. "Książnica". 1999. 89 p.

W srodku Europy?: wyniki Europejskiego Sondazu Spo¿ecznego
Domanski, Henryk ; Ostrowska, Antonina ; Sztabinski, Pawe¿ B
Warszawa. Wydawn. IFiS PAN. 2006. 309 p.

W srodku Krakowa: rozmowy z Jackiem Purchla· o jego pasji i jego miescie
Purchla, Jacek ; Wajda, Andrzej
Krakow. Ksie·g. Akademicka. 2006. 182 p., [6].

W środku nocy
Jurewicz, Aleksander
Gdańsk. Wydawn. Morskie. 1980. 85 p.

Wśród legend i prawd Afryki
Komorowski, Zygmunt
[Warszawa?]. Ludowa Spóldzielnia Wydawnicza. 1974. 175 p., [16] leaves of plates.

Wśród literatów staropolskich
Pollak, Roman
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1966. 662 p., [16] leaves of plates.

Wśród ludu Zambii
Grzebień, Ludwik ; Grzebień, Ludwik ; Kozłowiecki, Adam
Kraków. Wydawn. Apostolstwa Modlitwy. 1977. 2 v.

Wśród ludzi mojego miasta: wspomnienia i zapiski
Leśnodorski, Zygmunt
Kraków. Wydawn. Literackie. 1968. 472 p.

Wśród lwowskich orląt: z 13 rysunkami
Lipiński, Wacław
Warszawa. Wojskowy instytut naukowo-wydawniczy. 1927. 4 p. l., 132 p., 1 l.

Wśród lwowskich orląt
Lipiński, Wacław
Warszawa. Wydawn. Bellona. 1992. 172 p.

Wśród mitów teatralnych Młodej Polski: praca zbiorowa
Sławińska, Irena ; Stykowa, Maria Barbara
Kraków. Wydawn. Literackie. 1983. 436 p., [31] p. of plates.

Wśród mówiących prozą: szkice literackie
Lichański, Stefan
Warszawa]. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. [1971]. 333 p.

Wśród nieobecnych
Grynberg, Henryk
Londyn. Oficyna Poetów i Malarzy. 1983. 61 p.

Wśród pisarzy i uczonych: szkice historycznoliterackie
Nowak, Zbigniew
Katowice. Wydawn. "Śląsk,". c1980. 350 p.

Wśród pisarzy oświecenia: studia i portrety
Czyż, Antoni ; Szczęsny, Stanisław
Bydgoszcz. Wydawn. Uczelniane WSP w Bydgoszczy. 1997. 369 p.

Wśród poetów
Zawodziński, Karol Wiktor
Kraków. Wydawn. Literackie. 1964. xv, 432 p., [1] leaf of plates.

Wśród Polaków: podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców
Rudzka-Ostyn, Brygida ; Goczołowa, Zofia
Lublin. Katolicki Uniwersytet Lubelski. 1977-<1988 >. v. <1-2 >.

Wśród polityków i artystów: (ze wspomnień redaktora)
Rączkowski, Józef
[Warszawa]. Ludowa Spóldzielnia Wydawnicza. [1969]. 538 p.

Wsrod polskich kangurow
Budrewicz, Olgierd
Warszawa. Wydawn. Interpress. 1982. 189 p., [24] p. of plates.

Wsrod Polskiego Wychodztwa w Ameryce Po¿udniowej
Kubina, Teodor
Potulice. Nak¿. Seminarium Zagranicznego. 1938. 357 p., [18] p. of plates.

Wśród pradów
Conrad, Joseph ; Tatarkiewiczowa, Teresa
Warszawa. Dom ksiazki polskiej. 1928. 229 p.

Wśród przyjaciół i wrogów: poza gettem w okupowanym Krakowie
Mariańska, M ; Mariański, M
Kraków. Wydawn. Literackie. 1988. 221 p.

Wśród roślin wiecznego lata
Motyka, Józef
Warszawa. Państwowe Zakłady Wydawn. Szkolnych. [1962]. 307 p.

Wśród Sarmatów: Radziwiłłowie i pamiętnikarze
Królikowski, Bohdan
Lublin. Towarzystwo Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. c2000. 317 p.

Wśród sławetnych, nobilitowanych i szlachetnie urodzonych: studia i rozprawy o pisarzach wieku XVII
Ocieczek, Renarda
Katowice. Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego. 2003. 200 p.

Wśród śląskich nazw
Borek, Henryk
Opole. Instytut Śląski w Opolu. 1986. 102 p.

Wśród słów, wrażeń i myśli: refleksje o je̜zyku polskim
Doroszewski, Witold
Warszawa]. Państwowy Instytut Wydawniczy. [1966]. 476 p.

Wśród starych map i atlasów Biblioteki Narodowej w Warszawie
Krassowski, Bogusław
Warszawa. Biblioteka Narodowa. 1982. 251 p., [52] p. of plates.

Wśród szczepu Yanomami
Rozmus, Bolesław
Warszawa. Akademia Teologii Katolickiej. 1985. 145 p., [2] p. of plates.

Wśród szyderców i gdzie indziej
Gębala, Stanisław
Katowice. Wydawn. "Śląsk". c1981. 309 p.

Wśród szyfrów transcendencji: szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku
Gutowski, Wojciech
Toruń. Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 1994. 204 p.

Wśród tułaczy i wędrowców: studia młodopolskie
Fita, Stanisław ; Malik, Jakub A
Lublin. Red. Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 2001. 249 p.

Wsrod uczonych i mi¿osnikow ksia·zki
Kapuscik, Janusz
Warszawa. G¿owna Biblioteka Lekarska. 1999. 322 p.

Wsrod wiedenskich polonikow
Taborski, Roman
Krakow. Wydawn. Literackie. 1974. 171 p., [8] leaves of plates.

Wsrod zagadnien ksiazek i ludzi
Chrzanowski, Ignacy
Lwow [etc.]. Wydawnictwo Zak¿adu narod. im. Ossolinskich. 1922. 2 p. l., 574, [2] p.

Wśród zagadnień polskiej literatury barokowej
Nowak, Zbigniew
Katowice. Uniwersytet Śląski. 1980. 2 v.

Wśród zagadnien psychologii twórczości literackiej: (z badań nad czynnikami warunkuja̜cymi literackie wypowiadanie sie̜)
Jaślarowa, Bibiana
Katowice. Wydawn. Uniwersytetu Śla̜skiego. 1972. 158 p.

Wśród zmian i przemian
Rummel, Aleksander
Warszawa. Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej. 1986. 268 p., [24] p. of plates.

WSSC financing alternatives: bi-county working group final report
[Hyattsville, Md. The Commission. 1991]. 34 p.

W stalinowskim Wrocławiu: kalendarium 1951-1955
Tyszkiewicz, Jakub ; Tyszkiewicz, Jakub
Warszawa. Wydawn. Naukowe PWN. 2001. 189 p.

W. Stallwitz: Gemälde und Zeichnungen : Städtische Kunsthalle Mannheim, 18. Juli bis 20. September 1992
Stallwitz, Walter ; Müller-Tamm, Pia ; Herold, Inge
Mannheim. Die Kunsthalle. c1992. 128 p.

Wstancie, chodzmy!
John Paul
Krakow. Wydawn. sw. Stanis¿awa BM. 2004. 163 p.

W stands for women: how the George W. Bush presidency shaped a new politics of gender
Ferguson, Michaele L ; Marso, Lori Jo
Durham. Duke University Press. 2007. p. cm.

W. Stanford Reid: an evangelical Calvinist in the academy
MacLeod, A. Donald
Montreal. McGill-Queen's University Press. c2004. xvi, 401 p.

W stanie
Gluza, Zbigniew ; Madoń Mitzner, Katarzyna ; Sołtysiak, Grzegorz
Warszawa. Wydawn. Karta. 1991. 220 p.

W starciu z totalitaryzmem
Tokarczuk, Ignacy ; Fredro-Boniecki, Tadeusz
Paris. Éditions du dialogue. 1994. 199 p.

W starej i nowej ojczyźnie: mniejszości narodowe w Gdańsku po drugiej wojnie światowej : praca zbiorowa
Hałagida, Igor
Gdańsk. Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej. 1997. 102 p.

W staropolskiej kuchni i przy polskim stole
Lemnis, Maria ; Vitry, Henryk
Warszawa. "Interpress". 1979. 327, [1] p.

W starych beczkach nowe wino: szkice i reportaże
Robak, Tadeusz
Warszawa]. Książka i Wiedza. 1971. 243 p.

W starych Kielcach
Jerzmanowski, Jerzy
Kraków. Wydawn. Literackie. 1975. 269 p., [16] leaves of plates.

W starym gnieździe: z sagi rodu Kolbergów
Dębicka, Stanisława
Warszawa. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych. 1989. 268 p.

W starym Krakowie
Adamczewski, Jan
Kraków]. Wydawn. Literackie. [1968]. 386 p.

W starym młynie
Machejek, Władysław
Warszawa. Państwowy Instytut Wydawn. 1971. 304 p.

W starym polskim kinie
Janicki, Stanisław
Warszawa. Krajowa Agencja Wydawnicza. 1985. 188 p., [80] p. of plates.

... Wste·gi
Rosciszewska, Zofia
Warszawa. Nak¿. F. Hoesicka. 1928. 114, [3] p.

W stepach Kazachstanu: wspomnienia z lat 1939-1946
Sobota, Anna ; Sliwowska, Wiktoria
Warszawa. Polskie Tow. Ludoznawcze. 1993. 301 p.

Wstęp do algebry homologicznej
Balcerzyk, Stanisław
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1970. 438 p.

Wstęp do algebry współczesnej
Kwaśniewski, Andrzej
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1991. 276, [2] p.

Wstęp do analizy funkcjonalnej
Musielak, Julian
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1976. 315 p.

Wstęp do analizy harmonicznej
Hartman, Stanisław
Warszawa. [Państwowe Wydawn. Naukowe]. 1969. 142 p.

Wstęp do analizy wypukłej
Odyniec, Włodzimierz ; Ślęzak, Włodzimierz A
Bydgoszcz. WSP. 1987. 269 p.

Wstęp do antypsychoanalizy
Szewczuk, Włodzimierz
Warszawa]. Książka i Wiedza. 1973. 286 p.

Wstęp do archeologii historycznej w Polsce
Kajzer, Leszek
Łódź. Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego. 1996. 265 p., [1] folded leaf.

Wstęp do badań cybernetycznych w prawoznawstwie
Malinowski, Andrzej
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1977. 182, [2] p.

Wstęp do badań historycznych: przewodnik metodyczny
Miśkiewicz, Benon
Poznań. Wydawn. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1975. 19 p.

Wstęp do badań historycznych
Miśkiewicz, Benon
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1984. 340 p.

Wstęp do badania dzieła filmowego
Helman, Alicja ; Kumor, Aleksander ; Palczewska, Danuta
Warszawa. Wydawn. Artystyczne i Filmowe. 1966. 284 p.

Wstęp do badań nad dziełem literackiem
Kridl, Manfred
Würzburg. Jal-Reprint. 1978. 213 p.

Wstęp do badań politologicznych
Chodubski, Andrzej
Gdańsk. Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego. 1995. 151 p.

Wstep do biologii nowotworów
Dux, Kazimierz ; Chora̧z̊y, Mieczyslaw
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1973. 407, [1] p.

Wstęp do demografii staropolskiej
Gieysztorowa, Irena
Warszawa. Państ. Wydaw. Naukowe. 1976. 310 p.

Wstęp do ekologii populacyjnej człowieka
Strzałko, Jan ; Henneberg, Maciej ; Piontek, Janusz
Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 1976. 119, [1] p.

Wstȩp do ekonometrii: praca przygotowana na podstawie wykładów na U. W. ṕrzy współudziale Antoniego Banasińskiego
Lange, Oscar Richard
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1961. 415 p.

Wstęp do ekonomiki
Taylor, Edward
Poznań. Wydawn. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk. 2004. xvi, 378 p.

Wstęp do elektronowego rezonansu paramagnetycznego
Bójko, Ignacy
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1982. 92, [2] p.

Wstęp do elipsometrii
Brudzewski, Kazimierz
Warszawa. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. 1983. 184 p.

Wstęp do etnografii Afryki
Sokolewicz, Zofia
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe [Oddz. w Krakowie]. 1968. 156 p., [32] p. of illus.

Wstęp do filologii słowiańskiej
Moszyński, Leszek
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1984. 343 p.

Wste·p do filozofii
Ste·pien, Antoni B
Lublin. Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw¿a II. c2007. 507 p.

Wstęp do filozofii: podręcznik
Stępień, Antoni B
Lublin. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej. 1978. 301 p.

Wstęp do fizjologii strachu
Vogler, Henryk
Kraków. Wydawn. Literackie. 1990. 149 p.

Wstęp do fizyki
Wróblewski, Andrzej Kajetan ; Zakrzewski, Janusz Andrzej
Warszawa. Państ. Wydaw. Naukowe. 1976-. v.

Wstęp do fizyki ciała stałego
Kozłowski, Ludwik
Katowice. "Prace Naukowe WSP". 1966-. v.

Wstęp do fizyki jądra atomowego
Strzałkowski, Adam
Warszawa. Państ. Wydaw. Naukowe. 1978. 636, [3] p.

Wstęp do fizyki przejść fazowych
Klamut, Jan ; Durczewski, Krzysztof ; Sznajd, J
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1979. 239 p.

Wstęp do geografii
Malicki, Adam
Warszawa. Państwowe Wydawn, Naukowe. 1969. 214 p.

Wstęp do geologii kenozoiku, ze szczególnym odniesieniem do terytorium Polski
Stankowski, Wojciech
Poznań. Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1996. 185 p.

Wste̜p do geometrii różniczkowej
Sikorski, Roman
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1972. 369 p.

Wstęp do historii sztuki: nauki pomocnicze : historia architektury
Kuczyńska, Jadwiga
Lublin. Red. Wydawnictw KUL. 1988. 93 p.

Wstęp do historii sztuki: materiały bibliograficzne
Małkiewicz, Adam ; Ostrowski, Jan K
Kraków. Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1995. 29 p.

Wstęp do historii zbawienia
Kudasiewicz, Józef
Lublin. Katolicki Uniwersytet Lubelski. 1974. 86, [4] p.

Wstęp do informatyki
Kulik, Czesław
Kraków. Akademia Ekonomiczna. 1977. 168 p.

Wstęp do informatyki prawniczej
Wróblewski, Jerzy ; Król, Małgorzata
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1985. 179 p.

Wstęp do językoznawstwa: skrypt dla studentów studiów uniwersyteckich
Bańczerowski, Jerzy ; Pogonowski, Jerzy ; Zgółka, Tadeusz
Poznań. Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1982. 356 p.

Wstęp do koniugacji polskiej
Saloni, Zygmunt
Olsztyn. Wydawn. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 2000. 47 p.

Wstęp do matematyki współczesnej
Rasiowa, Helena
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1968. 302 p.

Wstęp do meteorologii i klimatologii
Kossowska-Cezak, Urszula
Warszawa. Uniwersytet Warszawski, Wydz. Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Klimatołogii. 1997. 74 p.

Wstęp do metod i technik badań społecznych
Sztumski, Janusz
Katowice. UŚ. 1979. 134 p.

Wste̜p do metodologii badań pedagogicznych: Rozdział "Metody statystyki matematicznej w badaniach pedagogicznych,"
Zaborowski, Zbigniew ; Tabin, Marek
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawn. 1973. 359 p.

Wstęp do metodologii organizacji i zarządzania
Stabryła, Adam
Kraków. Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1980. 170 p.

Wstęp do muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego
Czopek, Sylwester
Rzeszów. Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 2000. 222, [1] p.

Wstęp do muzykologii
Lissa, Zofia
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1974. 277 p.

Wstep do nauki ekonomii spo¿ecznej
Biegeleisen, Leon W¿adys¿aw
Warszawa. Nak¿. 1937-. v.

Wstęp do nauki o literaturze
Skwarczyńska, Stefania
Warszawa. Pax. 1954. v.

Wstęp do nauki o muzykoterapii
Natanson, Tadeusz
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1979. 222 p.

Wstęp do nauki o państwie: skrypt opracowany na podstawie wykładów wygłoszonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Winczorek, Piotr ; Bojarski, Łukasz
Warszawa. Liber. 1995. 193 p.

Wstęp do nauki o państwie i prawie
Ehrlich, Stanisław
Warszawa. Państ. Wydaw. Naukowe. 1979. 321, [3] p.

Wstęp do nauki o polityce: (uwagi metodologiczne)
Ryszka, Franciszek
Warszawa . Państ. Wydaw. Naukowe. 1978. 268, [2] p., [1] leaf of plates.

Wstęp do nauki o prawie i państwie
Kutrzeba, Stanisław
Kraków. Nakl. Ksieg. S. Kamińskiego. [1946]. 147 p.

Wstęp do nauki o przestępcy: zagadnienie skłonności przestępczych
Batawia, Stanisław
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1984. 180 p.

Wstęp do nauki o teatrze
Kochanowicz, Jan
Warszawa. Gebethner i Wolff. [1929?]. iii, 196 p.

Wstęp do nauki polityki prawa
Petrażycki, Leon
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1968. 451 p.

Wstęp do nauki polskiego prawa karnego
Cieślak, Marian
Gdańsk. Uniwersytet Gdański. 1985. 143 p.