Wste·p do nauki prawa cywilnego
Gorski, Jozef
Poznan. Ksie·g. Akademicka. 1947. vii, 58 p.

Wstęp do nauki prawa konstytucyjnego
Jarosz, Zdzisław ; Zawadzki, Sylwester
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. c1974. 308 p.

Wstęp do nauki prawa międzynarodowego
Nahlik, Stanisław Edward
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1967. 431 p.

Wstęp do nauk o państwie i prawie
Borucka-Arctowa, Maria ; Woleński, Jan
Kraków. Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1970. 134 p.

Wstęp do nauk o państwie i prawie: [skrypt dla studentów zawodowych studiów administracyjnych uniwersytetów]
Kowalski, Jerzy
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe [Oddz. Wrocławski]. 1970. 237 p.

Wstęp do nauk o państwie i prawie
Zamkowski, Władysław ; Rot, Henryk
Wrocław. Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. 1980. 2 v.

Wstęp do nauk prawnych
Breczko, Anetta ; Jamróz, Adam ; Oliwniak, Sławomir
Białystok. Temida 2. 1993. 213 p.

Wstęp do nauk prawnych
Jabłońska-Bonca, Jolanta
Gdańsk. Uniwersytet Gdański. 1992. 214 p.

Wstęp do nauk prawnych
Jabłońska-Bonca, Jolanta
Poznań. Ars Boni et Aequi. 1994. 158 p.

Wstęp do nauk prawnych
Peretiatkowicz, Antoni
W Poznaniu. W. Wilak. 1947. 84 p.

Wstęp do nauk prawnych
Rot, Henryk
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1988. 201 p.

Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich
Kiersnowski, Ryszard
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1964. 234 p.

Wste̜p do ogólnej teorii informacji mikroekonomicznej
Terebucha, Eufemiusz
Poznań. [Państwowe Wydawn. Naukowe, Oddz. Poznański]. 1973. 120 p.

Wstęp do opisu zjawisk kwantowych
Kwaśniewski, Andrzej
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1990. 186 p.

Wstęp do optymalizacji układów parowych w elektrociepłowniach komunalnych
Malewicz, Walenty
Szczecin. Wydawn. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej. 1991. 142 p.

Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego
Tobolski, Kazimierz
Poznań. Wydawn. Nauk. UAM. 1991. 157 p.

Wstęp do poetyki pragmatycznej
Czaplejewicz, Eugeniusz
Warszawa. Wydaw-a UW. 1977. 197, [2] p.

Wstep do polityki żywnościowej
Łoś, Janusz
Warszawa. Państwowe Wydawn. Ekonomiczne. 1964. 288 p.

Wstęp do prawa międzynarodowego publicznego
Gilas, Janusz ; Gilas, Janusz
Toruń. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 1991. 187 p.

Wstęp do prawa pomocy społecznej
Szurgacz, Herbert
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1992. 134 p.

Wste·p do prawoznawstwa
Breczko, Anetta ; Jamroz, Adam ; Oliwniak, S¿awomir
Bia¿ystok. Temida 2. 2007. 170 p.

Wstęp do prawoznawstwa
Kowalski, Jerzy
Warszawa. Państ. Wydaw. Naukowe. 1979. 198, [2] p.

Wstęp do prawoznawstwa
Langer, Tomasz ; Jabłońska-Bonca, Jolanta
Gdańsk. Uniwersytet Gdański. 1983. 193 p.

Wstęp do prawoznawstwa
Nowacki, Józef ; Tobor, Zygmunt
Katowice. Naukowa Oficyna Wydawn. 1997. 243 p.

Wstęp do prawoznawstwa
Nowacki, Józef ; Tobor, Zygmunt
Warszawa. Wydawn. Nauk. PWN. 1993. 238 p.

Wstęp do prawoznawstwa
Redelbach, Andrzej
Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1993. 191 p.

Wstęp do prawoznawstwa
Redelbach, Andrzej
Poznań. Wydawn. Nauk. UAM. 1994. 228 p.

Wstęp do prawoznawstwa: skrypt dla studentów I roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Stawecki, Tomasz ; Winczorek, Piotr
Warszawa. Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego. 1993. 138 p.

Wstęp do prawoznawstwa
Stawecki, Tomasz ; Winczorek, Piotr
Warszawa. C.H. Beck. 1995. ix, 164 p.

Wstęp do prawoznawstwa
Wróblewski, Jerzy
Łódź. Uniwersytet Łódzki. 1977. 190 p.

Wstęp do prawoznawstwa
Łopatka, Adam
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1969. 298 p.

Wstęp do programowania i modelowania cyfrowego
Greniewski, Marek
Warszawa. Pánstwowe Wydawn. Naukowe. 1961. 193 p.

Wstęp do programowania przestrezennych badań naukowych
Regulski, Jerzy
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1971. 70 p.

Wstęp do projektowania systemów operacyjnych
Martyna, Jerzy
Kraków. Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1993. 369 p.

Wstęp do psychologii pracy
Franus, Edward
Kraków. Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1983. 275 p.

Wstęp do rachunku odchyłek wymiarowych w budowie maszyn
Szczepiński, Wojciech
Warszawa. Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki. 1993. 132 p.

Wstęp do regionalizacji gospodarczej
Berezowski, Stanisław
Warszawa. Szkoła Główna Planowania i Statystyki. 1968. 360 p.

Wste̜p do religioznawstwa
Poniatowski, Zygmunt
[Warszawa]. Wiedza Powszechna. [1961]. 281 p.

Wstęp do semantyki
Schaff, Adam
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1960. 544 p.

Wstęp do semiotyki
Pelc, Jerzy
Warszawa. Wiedza Powszechna. 1982. 348 p.

Wstęp do socjologicznej teorii innowacji technicznych: rys historyczny i analiza empiryczna
Stankiewicz, Janina
Zielona Góra. Wydawn. Wyższej Szkoły Inżynierskiej. 1991. 411 p.

Wstęp do socjologii
Znaniecki, Florian ; Burakowski, Stanisław
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1988. 381 p.

Wstęp do sozjologii organizacji
Hirszowicz, Maria
Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 1967. 438 p.

Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej
Pawłowski, Zbigniew
Warszawa]. Państwowe Wydawn. Naukowe. [1972]. 209 p.

Wstęp do statystyki matematycznej
Pawłowsi, Zbigniew
Warszawa. Pánstwowe Wydawn. Naukowe. 1966. 445 p.

Wstęp do statystyki społecznej
Rogoziński, Zenon
[Warszawa]. Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego. 1964. 198 p.

Wste̜p do studiów nad osadnictwem Wielkopolski wczesnohistorycznej
Hensel, Witold
Poznań. Nakł. Polskiego Tow. Prehistorycznego; skł. gł. w Ksie̜g. Akademickiej. 1948. 224 p.

Wstep do syntezy liniowych układów elektrycznych
Kulikowski, Roman
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1957. 273 p.

Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego
Jodłowski, Jerzy
Wrocław. Zakład Narodowy Im. Ossolińskich. 1974. 391 p.

Wste̜p do teorii algebr Boole'a
Traczyk, Tadeusz
Warszawa. [Państwowe Wydawn. Naukowe]. 1970. 210 p.

Wstęp do teorii eksploatacji urządzeń
Konieczny, Jósef
Warszawa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. 1971. 223 p.

Wstęp do teorii filmu dydaktycznego
Strykowski, Wacław
Poznań. Wydawn. Naukowe UAM. 1977. 164, [1] p.

Wstȩp do teorii handlu wewnȩtrznego
Zakrzewski, Zbigniew
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1969. 245 p.

Wstep do teorii kategorii i funktorów
Semadeni, Zbigniew ; Wiweger, Antoni
Warszawa. [Państwowe Wydawn, Naukowe]. 1972. 197 p.

Wstęp do teorii kinetyki muzycznej
Sokołowski, Stefan ; Jamry, Franciszek
Łódź. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Łodzi. 1962-. v. <1 >.

Wste̜p do teorii liczb
Sierpiński, Wacław
Warszawa. Państwowe Zakłady Wydawn. Szkolnych. [1965]. 108 p.

Wstęp do teorii liniowych obwodów elektrycznych w ujęciu geometrycznym
Brodzki, Marek
Gliwice. Politechnika Śląska. 1979. 104, [1] p.

Wstęp do teorii organizacji i kierownictwa
Bloch, Juliusz ; Leoński, Zbigniew ; Talejko, Eugeniusz
Poznań. Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1978. 161 p.

Wstęp do teorii osobliwości pola i analizy fal
Kosiński, Witold
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1981. 197 p.

Wstęp do teorii polityki społecznej: propozycja wyjścia z kryzysu
Olędzki, Michał
Warszawa. Państwowe Wydawn. Ekonomiczne. 1981. 268, [4] p.

Wstęp do teorii prawa cywilnego
Stelmachowski, Andrzej
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1984. 489 p.

Wste̜p do teorii równań różiczkowych cza̜stkowych
Marcinkowska, Hanna
Warszawa. [Pánstwowe Wydawn. Naukowe]. 1972. 419 p.

Wste̜p do teorii rozmieszczenia sił wytwórczych
Secomski, Kazimierz
Warszawa. Polskie Wydawn. Gospodarcze. 1956. 133 p.

Wstęp do teorii systemów wielkich: modelowanie matematyczne systemów wielkich
Krzywiec, Robert
Białystok. Sekcja Wydawnicza Filii UW w Białymstoku. 1975. 354 p.

Wstęp do teorii tłumaczenia
Wojtasiewicz, Olgierd
Wrocław. Zakład im. Ossolińskich. 1957. 135 p.

Wstęp do toerii państwa i prawa
Seidler, Grzegorz Leopold
Lublin. 1963. 366 p.

Wstęp do współczesnej teorii grup krystalograficznych i ich reprezentacji
Mozrzymas, J
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1987. 153 p.

Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych
Fisiak, Jacek
Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 1975. 143 p.

W stepie dalekim: Polacy w Kazachstanie = V stepi dalikoi : Poliı̐aı̐Łki v Kazakhstane : wystawa
Gawe·cki, Marek ; Jaskulski, Janusz
Poznan . [s.n.]. 1997. 144 p., [48] p. of plates.

Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego: druki polskojęzyczne okresu współczesnego
Sosna, Grzegorz
Białystok . Orthdruk. 1994. < v. 1, 3, 4 >.

Wstępna synteza wyników badań w problemie resortowym Urzędu Gospodarki Materiałowej pt. "System zaopatrzenia, obrotu i wykorzystania materiałów w gospodarce narodowej."
Warszawa. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Materiałowej. 1978. 226 p.

Wstępne opracowanie nowej koncepcji otrzymywania Al₂O₃ z surowców glinokrzemianowych z użyciem do ekstrakcji H₃PO₄
Rymarz, Kazimiera
Gliwice. Dział Wydawnictw Politechnika Śląskiej. 1983. 200 p.

Wstępne założenia rozwoju systemu informatycznego planu centralnego "CENPLAN."
Porwit, Krzysztof
Warszawa. [Instytut Planowania, Dział Dokumentacji i Wydawnictw]. 1973. 85 p.

W. S. Teuffels Geschichte der ro˜mischen Literatur
Teuffel, Wilhelm Sigismund ; Schwabe, Ludwig von
Leipzig. B. G. Teubner. 1890. 2 v.

W.S. Thomas Transfer, Inc., Fairmont, West Virginia, 1899-1999: a centennial history
Rasmussen, Barbara
Fairmont, W. Va. (1854 Morgantown Ave., Fairmont 26554). W.S. Thomas Transfer. c1999. iv, 58 p.

W stołecznym Lublinie
Bechczyc-Rudnicka, Maria
Lublin]. Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza. [1959]. 235 p.

W stołecznym Lublinie
Bechczyc-Rudnicka, Maria
Lublin. Wydawn. Lubelskie. 1984, c1959. 269 p.

W. Stöhrer: [Ausstellungen, "Hommage á Konrad Bayer", Arbeiten von 1960-1978, Daadgalerie, 11. April - 12. Mai 1979, "Schwarze Toscana" Arbeiten aus Italien 1978, Galerie Georg Nothelfer, 11. April - Ende Mai 1979
Stöhrer, Walter
Berlin. Berliner Künstlerprogramm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. 1979. [32] p. : chiefly ill. ; 33 cm.

W sto lat później: szkice z podróży do Ameryki
Korniłowiczówna, Maria
Warszawa. Państowy Instytut Wydawniczy. 1975. 375 p.

W strasznym domu
Witwicka, Katarzyna
Warszawa. Nasza Księg. 1978. 225 p.

W stronę Arkadii czy apokalipsy
Trębicki, Jerzy
Warszawa. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza. 1978. 211 p.

W stronę Bogoczłowieczeństwa: teologicznomoralne studium myśli Nikołaja Bierdiajewa
Przesmycki, Piotr
Łódź. "Ibidem". 2002. 220 p.

W stronę Chełma--: dzieje miasta i substancja kulturowa okolic
Paszkiewicz, Jan A
Chełm. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie. 2000. 192 p.

W strone· domu ojczystego: przez Syberie·, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenie·, Persje·, Indie, Afryke·
Gabiniewicz, Maria
Warszawa. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam". 2000. 87 p.

W strone· innosci: rozbiory i debaty
K¿osinski, Krzysztof
Katowice. Wydawn. Uniwersytetu Sla·skiego. 2006. 160 p.

W stronę Kochanowskiego: studia, charakterystyki, interpretacje
Grzeszczuk, Stanisław
Katowice. "Śląsk". 1981. 453 p.

W stronę Kuncewiczowej--: studia i szkice
Wójcik, Włodzimierz
Katowice. Uniwersytet Śląski. 1988. 128 p.

W stronę logiki
Woleński, Jan
Kraków. Aureus. 1996. 353 p.

W stronę Miłosza
Fiut, Aleksander
Kraków. Wydawn. Literackie. c2003. 277 p.

W strone· Misi z Godebskich
Kossak, Ewa K
Warszawa. Czytelnik. 1978. 485, [3] p., [24] leaves of plates.

W stronę młodości: antologia polskich opowiadań współczesnych
Błaszczykowa, Maria ; Kieruzalska, Ewa
Warszawa. Iskry. 1975. 398 p.

W stronę morfologii kultury: z paradoksów dyskusji o perspektywach literaturoznawstwa wobec tzw. końca teorii literatury (rekonesans)
Heck, Dorota
Wrocław. Dolnoślas̨kie Wydawn. Edukacyjne. 2001. 140 p.

W stronę nowego partnerstwa: polsko-rosyjska konferencja, Kraków 23-25 lutego 1994
Bankowicz, Marek ; Parczewska, Lucyna ; Styrna, Dariusz
Kraków. Cracovia. [1994?]. 176 p.

W stronę Odry i Bałtyku: wybór źródeł, 1795-1950
Wrzesiński, Wojciech
Wrocław . Oficyna Wydawnicza Volumen. 1990-1991. 4 v.

W stronę poetyki umykających pojęć: wstępne stadia i fazy
Przybylak, Feliks
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1996. 292 p.

W stronę teatru: ludzie, zdarzenia, polemiki
Korcelli, Kazimierz
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1976. 151 p.

W stronę telewidza: studia i szkice
Kumor, Aleksander
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1988. 271 p.

W stronę trzeciego wymiaru
Janisławski, Maciej ; Wojtara, Edward
Warszawa. Wydaw. Min. Obrony Narodowej. 1978. 253, [3] p., [8] leaves of plates.

W stronę Wiednia: dole i niedole wojenne w świetle listów i pamiętników
Sajkowski, Alojzy
Poznań. Wydawn. Poznańskie. 1984. 394 p., [24] p. of plates.

W stronę wiersza: interpretacje poezji najnowszej
Topp, Ludwika
Warszawa. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza. 1984. 325 p.

W stronę współczesności: studia i szkice o literaturze polskiej po 1939 roku
Andres, Zbigniew
Rzeszów. Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 1996. 352 p.

W stronę zachodzącego słońca: życiorysy wpisane w polską historię
Strzembosz, Tomasz
Warszawa. Oficyna Wydawnicza "Rytm". c2003. 265 p.

Wstrza·sna·c filarami swia·tyni
Eldar, Ruth
Strykow. M¿yn. 2004. 140 p.

Wstrza̜s pooperacyjny żółciopochodny i jego zwalczanie
Orłowski, Tadeusz
Wrocław. [s.n.]. 1963. 34 p.

Wstt̨ep do teorii funkcji rzeczywis stych
Łojasiewicz, Stanisław
Warszawa. [Państwowe Wydawn. Naukowe]. 1973. 231 p.

W stulecie Krzyżaków Henryka Sienkiewicza
Ludorowski, Lech ; Ludorowska, Halina
Kielce. Kieleckie Tow. Nauk., 2000. xxi, 375 p.

W stulecie narodzin psychologii naukowej, 1879-1979: praca zespołowa
Czarnecki, Kazimierz
Katowice. Uniwersytet Śląski. 1982. 110 p.

W stulecie przekopu Wisły--, 1895-1995: katalog map i planów eksponowanych podczas wystawy zorganizpwanej w Muzeum Miasta Gdańska w marcu 1995 r
Pelczar, Maria
Gdańsk. Fundacja Biblioteki Gdańskiej. [1995?]. 32 p.

W stulecie utworzenia Akademii Umiejętności
Czarniecki, Stanisław ; Wiltowski, Janusz
Kraków. Państwowe Wydawn. Naukowe [Oddz. w Krakowie]. 1972. 177 p.

W stulecie wiosny ludow, 1848-1948
Ga·siorowska-Grabowska, Natalia
Warszawa. Panstwowy Instytut Wydawniczy. 1948-53. 5 v.

WStW, Elektrizitätswerke: 75 Jahre stadteigene Stromversorgung
Mader, Hubert
Wien. Bohmann. 1977. 164 p. (p. 130-164 advertisements).

W Stwoszowym domu: sztuka w trzech aktach
Mazur, Maria
Kraków. Wydawn. Literackie. [1955]. 130 p.

Wstyd i nagosc
Grabowski, Marian
Torun. Wydawn. Uniwersytetu Miko¿aja Kopernika. 2003. 245 p.

Wstyd w kulturze: zarys problematyki
Kosowska, Ewa
Katowice. "Śląsk". 1998. 170 p.

W stylu dowolnym: wybór felietenów z lat 1966-1970
Putrament, Jerzy
Warszawa. Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej. 1971]. 234 p.